40 Chris van Dijk. Chi is van Dijk, de grijze eminentie van de Schiedamse voetbalgemeenschap, heeft een lange reeks van jaren de voorzittershamer van „Schiedam" in zijn stevige knuisten gehad. CHRIS VAN DIJK ...zo'n beetje biechtvader... Hij kan over die tijd nog leuke dingen vertellen. „Als voorzitter moest je niet alleen de vereniging leiden, maar was je ook zo'n beetje biechtvader voor je leden. Ik her- rinner het me nog goed, dat een van onze spelers, zijn naam doet er niet toe, in de crisisjaren in vorm sterk achteruit liep. Wij hadden ons al eens afgevraagd: wat zou die knaap mankeren? Na een wedstrijd bleef hij in de kleed kamer achter en vroeg of hij mij alleen kon spreken. Ik heb de andere spelers de keet uitgekieperd en wat bleek? Die knaap had verkering met een lieve meid maar nou diende de ooievaar zich reeds aan voor er ook maar een stap binnen het stadhuis was gezet. Thuis dorst hij niets te zeggen, dus wat doe je als voorzitter? Goed geraden Chris ging eens met de ouders praten. Het is allemaal op z'n pootjes terecht gekomen. Zijn vorm kwam weer snel terug". Chris lacht nog als hij eraan denkt. „Nog wat", zegt hij. „Ik ben bij geen enkele kerk aange sloten maar een van onze leden kreeg van zijn vader de opdracht niet meer te gaan voetballen in Schiedam want hij vergat iedere zondag naar de kerk te gaan. Ik heb me er toen mee bemoeid en tegen die knaap gezegd dat hij moest doen wat zijn ouders zeiden, anders zouden wij hem niet meer opstellen. Nou wist ik dat hij donders graag bij ons speelde dus... Alweer goed geraden, de kerk kreeg er een van zijn meest trouwe klanten bij". Van Dijk kan uren over „Schiedam" vertellen. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij een enorme bewondering heeft voor zijn opvolger, voorzitter Jo van der Touw. „Wat was ik blij toen bleek dat Jo het allemaal aan kon", zegt Van Dijk. In de jaren dat „Schiedam" nu op het sportpark Harga speelt, heeft deze club een werklust aan de dag gelegd die haar weerga in Schiedam niet kent. Op de „poesta" van de polder Nieuwland is een stuk vrijetijdsbesteding tot stand gekomen, waar iedere ver eniging jaloers op kan zijn. Een kantine werd gebouwd, de kleedlokalen, een uitbreiding van de kantine, een honkbal stadion zoals er in Zuidholland maar een paar zijn en niet te vergeten de tribunes rondom dit honkbalveld. Animator van deze afdeling is Jo Ebben, die steeds weer de nodige werklust bij zijn jongens kan opbrengen waar door, als het honkbalseizoen voor de deur staat, het veld weer piekfijn in orde is. Schiedam is een vereniging waarbij zo'n 800 mensen zijn aangesloten die er hun vrije tijd op een fijne manier besteden. Wij hebben, staande midden op het hoofdveld, samen met voorzitter Jo van der Touw een gesprek ge voerd. Een gesprek zo maar over koetjes en kalfjes. Terwijl hij zijn blik Iaat gaan over het complex waar op verschillende hoeken van het veld mensen bezig zijn met het opknappen van karweitjes, zegt hij op eens: „Wat een fijne club hebben wij toch. Waarom doen die mensen dat nou allemaal? Moet je die man zien. Hij is haast zeventig en die daar, die sport ook zelf niet meer. Wat is onze jeugd dan toch bevoordeeld lid van „Schiedam" te zijn Het is tevens een vereniging die zomer en winter actief bezig is. Misschien is dat de reden, dat de band die de leden onderling bindt, zo stevig is. Op de softbalafdeling zouden wij graag eens terug komen in een volgend verhaal omdat deze „damesafdeling" uniek is in Schiedam. Softbal voor hen die het niet weten is honkbal voor dames. Alleen met dat verschil dat de spelregels anders zijn en ook dat de afstanden tussen de honken kleiner zijn dan bij honkbal. „Schiedam" heeft een lange tijd een vooraanstaande rol gespeeld in desoft- balwereld. Maar omdat er op de duur weinig animo was onder de dames liep het iets terug. Nu is men echter weer bijzonder actief zodat waarschijnlijk ook dat onderdeel van „Schiedam" weer van zich zal doen spreken. De feestelijke viering van het zestig-jarig bestaan gebeurt in de sporthal Margriet met een groot nachtfeest. Verder is er natuurlijk de receptie en op sportieve wijze zal door middel van seriewedstrijden ook de nodige aandacht aan het jubileum worden geschonken. B. VAN BOCHOVE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 20