Mees Hope VOOR UW TAXI MUSIS SACRUM GIRAF GENEVER ALGEMEEN ZIEKENFONDS SCHIEDAM Aan onze verzekerden, 1 april 1968 THEESCHENKERIJ „DE KETHEL" Onze bewaking hebben betekent MINDER ZORG VOOR U! Korte Singelstraat 16 b Schiedam - Tel. 26 90 86 Bodehuis „SCHIEDAM" anno 1893 Zo nodig, worden uw goederen ook afgehauld! van de water transport SPAARREKENINGEN TERMIJNDEPOSITO'S BELEGGINGSADVIEZEN EFFECTENBEWARING SAFELOKETTEN REISDEVIEZEN ALLE BETALINGEN IN BINNEN- EN BUITENLAND BANKIERS Schiedam - Nieuwe Haven 133 Tel. 269036 [o BeWaki&gsdieosto 42 KantoorTuinlaan 90 Telefoon 264696* Zoals U weet zijn de verstrekkingen van de aanvullende ver zekering met ingang van 1 januari 1968 aanzienlijk verbeterd. Bij de publikatie hierover is tevens een daarmede verband houdende premieverhoging aangekondigd, ingaande op De per deze datum voor U geldende premie kunt U aflezen uit onderstaand overzicht VERPLICHTE VERZEKERING: Indien U vóór 1 april 1968 Dan wordt dit betaalde na deze datum 1,35 per kwartaal 1,95 per kwartaal 2,70 per kwartaal 3,90 per kwartaal VRIJWILLIGE VERZEKERING: Indien U vóór 1 april 1968 betaalde 31,20 per maand 62,40 per maand 22,67 per maand 45,34 per maand Dan wordt dit na deze datum 31,40 per maand 62,80 per maand 22,87 per maand 45,74 per maand BEJAARDENVERZEKERING: Indien U vóór 1 april 1968 betaalde 42,00 per maand 42,45 per maand 28,15 per maand 28,60 per maand 14,30 per maand 14,75 per maand BETALING PER Gl RO: Mocht U de verschuldigde premie per giro wensen te voldoen, dan zijn de benodigde formulieren hiervoor verkrijgbaar bij het ziekenfondskantoor. Dan wordt dit na deze datum 42,20 per maand 42,85 per maand 28,35 per maand 29,00 per maand 14,50 per maand 15,15 per maand vergaderingen, viering jubilea in bedrijven, veren gingen en particulier, modeshows, enz. Vergaderzaal voor bijeenkomsten in klein verband, voor ledenvergaderingen, zang- en sportverenigingen, wijkbesturen, clublokaal, ook met toneel, garderobe, buffet, enz. (50-60 pers.) Tel. 262356, Beatrixpark, geopend van 15 april tot 15 september MiiiiMiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiNiMiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimmmiiMmmjiniii LANGE HAVEN 115, TEL. 268165 J. Dupuis is ook uw bodehuis voor geheel Nederland! Bezorg dus uw goederen Couwenhovenstr. 56-S8 Telefoon 26 84 72 havenstraat 1-3, tel. 266517, schiedam óèè^óeuJU^ ^poecC/ b.g.g. 26 81 11 of 26 71 51

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 22