106 antenne omwaait is er ook geen installateur, of schoor steenveger als je het hem zou vragen, die het dak op gaat om het ding recht te zetten of weg te halen. Wij wel. Omdat er mensen gewond zouden kunnen raken als hij omlaag komt. En wij hebben de apparatuur er voor." Dan volgt de verzekering dat de Schiedamse brand weer overtuigd is van het vakmanschap van Borrani. De eigenaar van een uitgebrande schoorsteen moet altijd een briefje laten zien, waarop staat wie hem de laatste keer. en wanneer, geveegd heeft, Dat is nooit het briefje van Borrani. „Die man verstaat zijn vak," zegt commandant De Jager, „daar zijn we van overtuigd. Maar laat hij alsjeblieft niet praten over dingen waar hij niets van weet. Ik heb grote bewondering voor vakbekwame schoor steenvegers en ik zou er best een paar bij de vrijwillige brandweer willen hebben. Ze lopen als katten over een dak en we hebben in het korps geen mens, die het ze nadoet. En ze zouden er zelf nog heel wat van kunnen opsteken." De heren De Jager en Keuzenkamp zijn aan het eind Heel voorzichtig rukkend wordt de ramoneur naar beneden gevierd. Een brandweerman houdt de buis vast, de ander trekt aan de ket ting. Geen omgetrokken schoorstenen zo. van het gesprek al weer heel wat vriendelijker. Ze heb ben kunnen spuien wat ze dwars zat en meneer De Jager belooft een schoorsteenbrand te ensceneren voor de fo tograaf. „Desnoods", zegt hij, „gooi ik er een rookbom in om het zo „echt" mogelijk te maken." Dat is niet nodig. We zijn al tevreden met brandweer mannen, via de Magirusladder, op het dak van een leeg staand huisje aan de Hoflaanstraat achter de kazerne met alles wat nodig is om een schoorsteenbrand te blus sen. „Als je de mensen kon verplichten goede antraciet te stoken zou er al heel wat minder narigheid zijn" zegt de heer De Jager. Dat kan niet. Maar aardgas en oliestook geven al heel wat minder vuiligheid in schoorstenen en dus ook minder kans op brand. En brandweermannen horen tot het kleine groepje mensen, die er naar streven werkeloos te worden, dus dat is dan een klein gunstig puntje. PETER SCHÜTZ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 10