Informatief 108 II .1 Even te uwer informatie. Het organiseren van inter nationaal optreden gaat ongeveer zo: De Rijnmond- Band, nee anders, de secretaris van de band, de heer Ferwerda, wordt op een gegeven moment gebeld door hun impresario in Roosendaal met de mededeling dat er daar en daar en op dié en dié datum een drumband gevraagd wordt. De heer Ferwerda informeert fluks bij de leden naar de aanwezige interesse en bij een gunstige reactie wordt de telefonische overeenkomst bevestigd. In een gesprek met de geestelijke vader van O.B.K., het andere plaatselijke muziekgezelschap, de heer Van Krogten, was het mij duidelijk geworden, dat noch de televisie noch de beat-rage stimulerend voor de bloei van muzikaal Schiedam hebben gewerkt. De teevee hield de muzikanten thuis en de Beatles, de Rolling Stones en andere beatcomponisten bezorgden, geloof ik, de amateur-muzikant een minderwaardigheidscomplex. Voorzitter Van Aalten, vriendelijk memorerend, niet al te uitbundig, maar met zijn onafscheidelijke ordner op

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 12