111 JAN BRAND, 12 jaar, 6e klas Mathenesserschool. Naar de MAVO. Beroep vader? Hij werkt op een distilleerderij, tappen en zo." MARLOU VERSPEEK, 11 jaar, 6e klas Maria Goret- tischool, naar Spieringshoeklyceum. Beroep vader? „Chef buitendienst. Mijn vader moet overal op letten." Wat wil je later worden 1. Onderwijzer. De meester vindt me daar een goed type voor. 2. Wat vond je 't leukst op de lagere school 2. Van alles 3. Wat vond je 't vervelendst op de lagere school 3. Ik heb hier geen vervelende dingen. 1. Operatiezuster. Lijkt me erg leuk. Hoe iemand van buiten is, kan je wel zien maar hoe iemand van binnen is, dat weet je niet en dat zou ik graag toch wel willen weten. 2. Zingen. We hebben pas een Russisch liedje ge leerd. 3. Nou, ik vind niks vervelend. 4. Hoe heet de burgemeester van Schiedam 4. Roelfsema. 4. Burgemeester van Peek. 5. Vind je Schiedam een leuke stad 5. Ja, dat gaat wel. 't Stedelijk Museum vind ik leuk. Er was een meneer die van alles vertelde. Van de oud heid en alles hè. Oude potten en van die opgravingen. 5. Nou, vroeger was 't wel een leuke stad, maar nou vind ik het niet zo erg leuk meer met al die flats die er bij komen. 6. Als je 25 gulden zou krijgen, wat zou je daar dan mee doen 6. Nou dan moet ik ze eerst nog in mijn handen heb ben. 7. Wat vind je het engste beroep van de wereld 7. Doodbidder. Dat lijkt me eng. 6. Op de spaarbank zetten. Ik wil graag een fiets hebben, maar ik ben pas bezig dus voorlopig komt het er nog niet van. 7. Dat zou ik echt niet kunnen zeggen. Ik zou na tuurlijk niet alles willen worden. naaister vind ik he lemaal niet leuk. 8. Wie was Adolf Hitler? 8. 'n Bevelhebber van het Duitse leger. Die gaf al de bevelen en alles als er oorlog gevoerd werd dus. Van 1939 tot 1945. Nou ja bepaalde bevelen. ik zat nou even fout. Hij moedigde het Duitse volk aan en over de Duitse radio ging dat ze een slag gewonnen hadden en dat was dan niet zo. Hij wou al de Joden uitmoorden, want hij dacht dat die de schuld waren van de Eerste Wereldoorlog. West-Duitsland hielp Oostenrijk en Rusland die hielp Servië, maar in 1916 kwam Amerika daarbij en Frankrijk en Engeland stonden in het weste lijk gedeelte van het land. 8. Dat was de leider van de Duitsers. In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland en toen heeft hij tegen de mensen gezegd, die toen in armoede waren: als jullie mij volgen dan zal ik Duitsland weer opbouwen en toen in 1939 is hij een bliksemaanval begonnen op Noorwe gen en dat is dus het begin van de oorlog geweest en in 1940 kwam hij ook in ons land en Frankrijk en Enge land die deden eerst niks en toen vroeg iedereen zich af: waarom niet? En in 1942 toen eh.Mussert legde toen de belofte af om eeuwig trouw te blijven, dat was ook een van die Duitse opperbevelhebbers en in Italië was Mussolini de baas en in Nederland ondertussen wa ren de verzetstrijders, zoals Gerrit van der Veen, Theo Dobbe erg actief. We hebben er een boekje over gele zen op school. Hitier heeft zelfmoord gepleegd. 9. Sport en economie. 9. Wat lees je in de krant 9. Ik kijk de krant door en de strips. 10. Wie is Jezus Christus 10. De zoon van Maria. Het was een man die uit de Bijbel voorlas en de Romeinen, die hebben hem aan het kruis genageld, want ze geloofden hem niet. 10. De zoon van God. Adam en Eva die hadden in het paradijs iets verkeerds gedaan en toen werden ze uit het Paradijs verjaagd en toen had God tegen Adam gezegd: ik zal mijn zoon sturen om jouw volgelingen te verlossen en toen een paar duizend jaar later kwam Christus de moeder was Maria en die heeft dus voor ons geleden aan het kruis. 11. Hoe oud zou je willen worden 11. Net zo oud als m'n overgrootvader, 92. 11. Niet zo oud, tegen de zeventig. 12. Waar komen de kindertjes vandaan 12. Ik heb wel horen vertellen dat eh Nou, die vraag beantwoord ik liever niet. 12. Van de moeder. Uit de buik van de moeder. 13. Waar kijk je naar op de televisie 13. Films: Duppelspion, De Wrekers, de Tweede- Kamerdebatten. 13. 't Meest naar cowboy-films, dat vind ik het leukste. Bonanza, Rawhide, Frederique, dat vind ik ook erg leuk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 15