113 HILDA SCHURING, 12 jaar, 6c klas dr. A. Kuypcr- school, naar Gr. van Prinstererlyceum. Beroep vader? Dominee. Hij preekt voor grote mensen. Hij preekt niet altijd in dezelfde kerk, maar ik ga niet altijd luiste ren, want ik snap er toch zo veel niet van." GERARI) VAN DER MEYDEN, 13 jaar, 6e klas Jan I.igthartschool, naar dc Technische School. Beroep vader? „Weet ik niet. 1. Nou ik wil wel graag reizen, naar andere landen of ik wil in de dierentuin. 1Bij de brandweer. 2. Gymnastiek en zwemmen. 2. Geschiedenis en aardrijkskunde. Zo van een tijd terug, wat er allemaal gebeurt, van al die landen. wat er allemaal is. 3. Rekenen en taal en vaderlandse geschiedenis. Re kenen vind ik eigenlijk wel leuk hoor, maar soms is het moeilijk en taal vind ik ook wel leuk, maar soms moet je in 't net schrijven en zo. 3. Taal, de werkwoorden. 4. Zou ik niet weten. 4. Roelfsema. 5. Nee, ik vind het geen leuke stad. Ik zou graag in Gelderland willen wonen. Ik ben in Drente geboren, maar ik heb in Gelderland familie. Ik ga er in de va kantie altijd naar toe. 5. Ja, vooral die ouwe dingen die hier zijn. Het Zak kendragershuisje en een soort kerk op de Lange Haven heb je daarzo. In het Zakkendragershuisje stond een soort zandloper en als er na die zandloper nog iemand binnen kwam, die mocht dan niet meehelpen. 6. Ik ben aan het sparen voor een brommer als ik zestien ben, een Peugeot of een Solex. 6. Niets, op de spaarbank zetten voor een brommer. 7. Trapeze in het circus, dat zie ik wel eens op de teevee. 7. Die stellingen bouwen, steigers. Je leest vaak nog wel eens dat ze d'r af vallen of zo en ze komen d'r ook wel eens heelhuids vanaf. 8. Dat was een Duitse man en die hitste het volk op tegen de andere landen. Hij wou niet hebben dat Duits land altijd onderdrukt werd en toen zei hij: we moeten oorlogen voeren en dan zijn we misschien vrij. Nou en dat deed-ie toen. 8. Een bevelhebber van de Duitsers, van 1930 tot 1940 tot 1945. 9. Altijd de voorste pagina, maar niet elke dag. 9. Voetballen.Parijs en wat er allemaal gebeurt, de foto's. 10. Dat is de Zaligmaker. Hij deed nooit zonde en hij vertelde de mensen van de Here Jezus, dat hij de zoon van God was en toen is hij aan het kruis gehan gen en toen is hij opgevaren naar de hemel. Op Hemel- vaartdag is hij naar de hemel gegaan op een wolk. 10. Iemand die over de aarde regeert... ik weet 't niet. Die de mensen naar de hemel en dan naar de hel stuurt, ik weet 't eigenlijk niet. 11. Weet ik eigenlijk niet, in de tachtig of in de ne gentig. 11. Heel erg oud. 12. Uit de moederbuik. Ze groeien langzaam op, in de buik en als de moeder negen maanden in verwach ting is dan wordt het kindje geboren. 12. Weet ik niet. 13. Naar kinderprogramma's en naar avondprogram ma's ook wel, naar Bonanza en het journaal en naar de Ster. 13. Mister Ed, de Monsters, Familiefavorieten van de TROS en naar het journaal en de reclame, De Gruy- ter. Coöperatie, Ovomaltine en zo.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 17