Dick Hoogenboom trots op zijn Ursus-ploeg WE5IMND1 WE5IMNDM m Geen centrale trainingen voor Ines Schiedam wint internationaal judo-treffen Z walu wen- DO V 0 Yvonne van Zelm naar Maassluis Coopertest in Vlaardingen MASSIEF EIKEN MEUBELEN van ACHILLES C CENTRALE VERWARMING LUCHTVERHITTERS VOOR BEDRIJFSRUIMTEN ik ALKATE WOENSDAG 17 NOVEMBER 1976 47-517 aanwinst Geen kampioen VOOR Rechtstreeks uit handen van de meubelmaker dan heeft u voor gewone prijzen wel heel wat anders in uw huis. Bezoekt onze uitgebreide toonzalen en ontdek deze waarheid. Kon. Wilhelminahaven z.g. Nieuwe Haven N.Z. 27 VLAARDINGEN Waienburghof tel(010) Fanatiek Mercuriusstraat 41. tel. 342163, VLAARDINGEN/ 68 101 sno*room a le etafl® Waartoe is Zwaluwen in dit seizoen nog in staat? De debutant in de hoogste klasse van het zaterdagvoetbal lijkt op een regelrechte sensatie uit te gaan. Met een 1-0 overwinning op het zeker niet zwakke Spakenburg klom de Vlaardingse ploeg naar een gedeelde vierde plaats. Daarom was trainer Frans de Kruis na afloop van de ont- moeting tegen Spakenburg in een goede stemming. „We hebben Spakenburg vooral op taktisch gebied overklast. We zijn niet als wilden op het doel gaan stormen, maar met behoudend voetbal de zaken rustig af- gewacht tot onze kans kwam Frans de Kruis heeft gelijk gekregen. In de 20e minuut schoot Leen Pijpers raak. Fchter: de wedstrijd van het seizoen werpt zijn schaduwen al reeds vooruit. Zo kan de ontmoeting van zaterdag over een week wel gezien worden, als koploper DOVO op bezoek komt in Vlaardingen. Fen ontmoetingwaarin Zwaluwen kan tonen waartoe het echt in staat is. Voor de Vlaardingse ploeg staat eerst aanstaande zaterdag een oefenwedstrijd op het programma tegen FC Vlaardingen, omdat beide ploegen een vrij weekend hebben in verband met het bekervoetbal. Opvallend was verder de overwinning van het Schiedamse Hermes D VS, dat met 4-2 won van het nog ongeslagen Aalsmeer. Met deze klinkende over- winning van het tear.van Pirn Visser stond de ploeg ook de laatste plaats op de ranglijst af. Deze mentale opkikker kan weleens de duw in de goede richting zijn voor meer suksessen voor Hermes D VS. s In Maassluis is het opmerkelijk, hoe VDL hpast onopgemerkt aan een op- mars bezig is, die zondag al weer meer gestalte kreeg, door een 2-0 overwin ning op Merwede. De Maassluise ploeg van trainer Rinus Clarijs klom hiermee naar een derde plaats met slechts een punt achterstand op het Vlaardingse RKWIK dat een punt verspeelde tegen DJS. VDL heeft echter wel een wedstrijd meer gespeeld, maar dat doet aan het sukses nog niets af. Het volledige voetbal programma voor aanstaande zaterdag en zondag ziet er als volgt uit: Bekervoetbal: Hoekse Boys Scheveningen, SVPTT-HBSS, Randstad Sport-Vlaardingen, MVV- SSS, Sunligh t-SSC'55, TSB-DSO, Haaf- ten-HVO, Stellendam-PPSC. Zondag: RKWIK-Velo, FC Charlois-Schicdam, Ursus-DHS, Fxcelsior'20-Zwijndrecht, DZB-Martinit. Rava-Hock van Holland, Naaldwijk-Fortuna, Lekkerkerk-Hol- landiaan, VDL-S VDPW, VFC-ODS. Competitievoetbal: zaterdag: Hoek van Holland-DHL, CION-Alexandria, VDL-SC Zuiderpark, VVK-GTB, Satel- loet-FC Maluku, DVO-WIA, CSS-SC Botlek. Zondag: MSV-RFT, Indus- Schiedamse Boys, LCN-Activilas, Aeolus-WF, VOB-Demos, Belverdere- SFC. PFTFR SPFK. Unitas op zoek naar jong handbal-talent MAASSLUIS - Trainer Hans van Zelm van de Maassluise handbalvereniging Unitas zit met een probleem: „Ondanks de kwaliteiten in de ploeg komt het sukses er toch niet uit". Een uitspraak die wat nadere uitleg verdient. Hans van Zelm, die aan het begin van het vorige seizoen overstapte van het Vlaardingse Hollandiaan naar Unitas is bij een jonge maar erg enthousiaste ver- eniging terecht gekomen: „Misschien was het juist die onervarenheid, die nog niet die verwachtingen heeft ingelost, die ik in gedachte had", zegt Hans van Zelm. De Maassluisse oefenmeester is daarom op dit moment alleen maar met de op- bouw bezig bij Unitas. ,,Aan suksessen wil ik op dit moment nog niet denken voor zowel de dames als herenploe- gen". Hans van Zelm heeft de zaken goed aangepakt: „Aan het begin van dit seizoen hebben wij met de selektie de afspraak gemaakt, dat alleen de trai- ningen maar verzuimd kunnen worden als er werkzaamheden of studie in het spel is". De opkomst en de voorberei- ding op het inmiddels van start gegaan zaalseizoen is voor Hans van Zelm bo- ven verwachting. „lk heb een leergie- rige selektie, waarin zeker talenten verscholen liggen". De resultaten zijn vooralsnog uitgebleven. Taktisch gaat het goed, maar het baltechnische, het vangen en afspelen van de bal gaat duidelijk minder. Toch heeft de Maas sluisse trainer in het afgelopen seizoen een duidelijk opgaande lijn gezien in het spel. ,,Dat moest ook wel, omdat ik met een jonge ploeg aan de basis van het handballen begonnen ben". In de veldhandbalkompetitie zijn de resultaten ook uitgebleven. „Toch heb ben wij met het herenteam de koplo per een punt afhandig gemaakt en dat vond ik zeer positief", aldus Hans van Zelm. „Alhoewel het zeven-handbal buiten het zaalhandbal dicht benadert, blijft natuurlijk de aandacht op de zaalsport gericht". Hierin verloor Uni tas de eerste wedstrijd: Duidelijk op Hans van Zelm: Eerst bouwen aan een sterke jeugdploeg. SCHIEDAM Ursus doet het goed in de vierde klasse van het zondagvoetbal. Een blik op de ranglijst laat zien, dat de Schiedamse ploeg tot een van de sterkste ploegen gerekend kan worden. Trainer Dick Hoogenboom is dan ook redelijk tevreden. „We draaien op het ogenblik goed en de komende wedstrij- den zijn belangrijk om onze positie te handhaven". Dick Hoogenboom, die het vorig sei zoen bij Ursus kwam, heeft ook dat eerste seizoen voor verrassingen kun nen zorgen. ..Ik kwam bij Ursus om de ploeg zeker in de vierde klasse te houden, maar de resultaten waren zo goed, dat we vorig seizoen op een tweede plaats eindigden, achter het Vlaardingse Fortuna". Deze ontwikkeling was voor Ursus, maar ook zeker voor Dick Hoogen boom een verrassing. De Schiedamse trainer heeft Ursus tot een van de betere ploegen uit die vierde klasse gemaakt. De vraag is dan natuurlijk, wat gaat Ursus dit seizoen doen? Dick Hoogenboom is realist ge- noeg om niet gelijk te zeggen dat het een kampioenschap zal worden: „Dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen, daar kunnen zoveel faktoren meespe- len, maar toch geloof ik, dat we een goede kans maken om bovenin te ein- digen". Ursus heeft aan het begin van dit nieuwe seizoen vijf nieuwe spelers kunnen inschrijven. Dat waren Hans Kampen, Cok Sey, Henk van Loenen, Bart Fiekel en Ben Hakker. „Deze nieuwe mensen hebben zich uitstekend aangepast en zijn een duidelijke aan winst voor de selektie", aldus Dick Hoogenboom, die hiermee zeker niet de kwaliteiten van de overige spelers te kort wil doen. Waarop is het sukses van Ursus geba- seerd? Dick Hoogenboom zegt daar het volgende over: „Op de eerste plaats natuurlijk een goede konditie en verder kan de ploeg een opdracht perfekt uitvoeren op het veld". Toen Dick Hoogenboom bij Ursus kwam had hij een relatief oude ploeg tot zijn beschikking: „In de loop van het vorige seizoen en aan het begin van dit seizoen is er een verjonging inge- voerd die goed is geslaagd". Voor Dick Hoogenboom was de ontmoeting van afgelopen zondag tegen Zwerver erg belangrijk. Beide ploegen namen een gedeelde derde plaats in op de ranglijst. De punten werden dan ook broederlijk gedeeld, 2-2. We hebben de kansen in de eerste 10 minuten laten liggen; toen kreeg Ursus drie a vie'r keer de mogelijkheid om op een voorsprong te. komen". Dat vergat de ploeg en pas laat in de tweede helft, toen Zwervers een 2-0 voorsprong had genomen sloeg de Schiedamse ploeg terug en kon zodoende alsnog een puntje mee naar huis nemen. Met spanning wacht Dick Hoogenboom overigens de ontmoeting tegen stadgenoot DHS af, een beker- ontmoeting die voor aanstaande zon dag op het programma staat: „Er zal natuurlijk een krachtsverschil zijn, DHS een eerste klasser en Ursus vierde klasser, maar we zulfen ons best doen dm voor een verrassing te gaan zor gen". Dick Hoogenboom: ..Bekerwedstrijd van aanstaande zondag kan erg spannend worden VLAARDINGEN - Zaterdag 27 november vanaf 9 uur 's morgens wordt in het Shell-Sportpark „De Vijf- sluizen" weer een Cooper-test op de sintelbaah gehouden. Elk kwartier kan een groep van start gaan. De laatste groep zal om 10.30 uur starten. De Cooper-test bestaat uit 12 minuten lang in beweging zijn: draven, hard lopen. eventueel afwisse- lend met wandelen. De in die tijd afge- legde afstand is een maatstaf voor het uithoudingsvermogen. Op oudere leef- tijd is het niet raadzaam onvoorbereid de proef uit te voeren. Deze test wordt ditmaal gehouden in het kader van de aktie Sportreal De Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie is bereid gevonden haar vignet beschikbaar te stellen voor het herinneringsvaantje en neemt tevens een deel van de kosten hiervan voor haar rekening. Ook de plaatselijke af- deling van de Vrienden van de Hart- stichting is gevraagd haar medewerking aan deze test te willen geven. Trimgroepen kunnen als groep starten, waarbij een lijst van de deelnemers met sexe en leeftijd op prijs wordt gesteld voor een later overzicht. het punt, dat de ploeg routine miste" Unitas, dat bij de heren in de promo- ltieklasse uitkomt, zal het ongetwijfeld moeilijk krijgen in het nieuwe seizoen: „We hebben niet de pretentie om kam pioen te worden, maar kunnen door individuele suksessen toch een goede middenmootploeg worden". Ook Hans van Zelm heett net pro bleem, dat de jeugd het een beetje laat afweten in Maassluis. „De toeloop van vooral jeugdige handballers en hand- balsters valt tegen, waardoor de basis waarop Unitas werkt erg smal is". Hans heeft wel een duidelijk plan voor ogen om daar op korte termijn ver- andering in te brengen: „Ik wil niet zeggen, dat dat de suksesformule is, maar alleen met kampioenen kan je de aandacht op het handballen vestigen". De Maassluise oefenmeester wil daar om eerst die resultaten bereiken: ,,Als wij met een eerste heren- of dames- team een kampioenschap kunnen vie- ren.dan ben ik ervan overtuigd, dat we genoeg jeugdleden kunnen inschrijven. Ging de eerste wedstrijd voor de heren verloren, de dames deden het beter. De ploeg komt uit in de le klasse van de afdeling Rotterdam en won de eers te wedstrijd overtuigend. Blij is Hans van Zelm ook met het feit, dat hij zijn dochter ook heeft in kunnen lijven bij Unitas. Zoals haar vader heeft Yvonne van Zelm ook het Vlaardingse Hol landiaan de rug toegekeerd om in Maassluis aan de suksessen te bouwen: ..Natuurlijk is het een aanwinst voor de ploeg, dat zij er bij is gekomen, maar zij zal zich wel in het spelpatroon van Unitas moeten inpassen". Yvonne van Zelm, die een paar weken niet heeft kunnen trainen, moet nog een konditionele achterstand inhalen. „Overigens is zij door de selektiegroep uitstekend opgevangen", zegt Hans van Zelm. Misschien dat dit de impuls kan betekenen voor Unitas om op,zoek te gaan naar het kampioenschap. PETER SPEK Tel. 010-343006 OOK UW ADRES VOOR GEISERS KOELKASTEN GASFORNUIZEN WASAUTONIATEN KOOKPLATEN CENTRIFUGES BOILERS STOFZUIGERS. KANTOOR EN WERKPLAATS: ARN. HOOGVLIETSTRAAT 4 SHOWROOM: SCHIEDAMSEWEQ ZT TELEFOON 0 10 S4 24 00 VLAARDINGEN De Schiedamse trainer stelt echter de kompetitie belangen voorop: „Een bekersukses is natuurlijk meegenomen in deze eerste ronde, maar voorop blijft de kompetitie staan". VLAARDINGEN Eigenlijk een beetje onopgemerkt heeft de Vlaar dingse Judoka Ines van de Voort een nationaal in het oog springende prestatie geleverd. Op de laatste Neder- landse judokampioenschappen kwam Ines tot een bronzen medaille. Reden om eens wat meer te wcten zien te komen van deze sterke" dame. Ines van de Voort, 20 jaar, doet al ruim zes jaar aan judo. ,,Aangepraat door mensen uit mijn omgeving, die mij een geschikt type vonden"Dat ging Ines steeds beter af: ze begon met een witte band en ze bezit nu de zwarte le dan. Een ontwikkeling die nog niet voorbij is. Als beloning voor haar vcle trainingsarbeid bereikte Ines van de Voort een paar weken geleden die derde plaats op de nationale kam- pioenschappen. moeten besluiten om daar vanat te .zien. Wel jammer, omdat juist op die centrale trainingen veel geleerd kan worden". NIEUWLAND Zaterdagavond was de benedenzaal van de Opstandings- kerk in Schiedam toneel van een inter nationaal judotreffen. Leden van Budo sport Schiedam traden in het krijt te gen een dergelijke ploeg uit het Duitse Althenar. Het was een revanche, want de Schiedammers zijn eerder in Duits- land op bezoek geweest. Met 4-3 behaalde Schiedam net de overwinning, alleen de Duitse junioren wisten zich de kinderen van Budo- sport suksesvol van het lijf te houden. Dat belooft dus wat voor de toekomst. Gerard Vroegh, de grote man van Budosport Schiedam, legt uit, waarom het toemooi plaats vond. ,,We waren uitgenodigd in Altenahr en de ontvangs daar was zo fantastisch, de organisatie zo perfekt, dat wij meteen zeiden: we moeten ze hierheen halen." En dus reisde dit weekend een veertigtal Alte- nahren af naar Schiedam om hun vaar- digheid met de voormalige gasten te meten. Het is niet helemaal een sport weekend geworden. Budo-sport Schie dam had een tweetal uitjes ver^orgd. Een ging naar Scheveningen, waar die Altenahren, die een stuk van Bonn af wonen, de zee konden „bestaunen." Zondagochtend maakten ze de grote rondvaart met de Spido. Er werd spannend judo vertoond die zaterdagavond en er is bijzonder spor- tief gespeeld. De Budo-bond Neder- land die er aan hecht, dat zulke inter- lands korrekt verlopen, droeg zorg voor vijf scheidsrechters in blazer met clubembleem. ,,Dit is een van de spor- ten die nog steeds gedisciplineerd ge speeld worden stelde scheidsrechter Poot met enige trots vast. „Dat zie je hier niet, hoe ze schelden of nog een trap nageven. Aan de beslissingen van de scheidsrechter wordt onmiddellijk gevolg gegeven." En inderdaad, een beslissing lokte zelfs applaus uit van het publiek. „Het goede van deze sport is, dat je het ook fijn door kinderen kunt la- ten doen." gaat de heer Poot verder, „Het is een kundig uitgevoerde bewe ging die berust op timing en inzet. Met het opzijschuiven van een voet kun u bijvoorbeeld helemaal geblokkeerd worden. Zo fijn is dat."- Iedereen in de zaal was het erover eens dat de Nederlanders de techniek beter beheersten en dat de Duitsers het deels moesten hebben van een fenomenaje inzet. Geen wonder: in Altenahr kwam de judosport pas drie jaar geleden van de grond. Nu kan deze gemeente - met omliggende dorpen zo'n tienduizend inwoners"- bogen op 148 georganiseer- de judo-beoefenaars. Trainer Helmuth Neubauer zei: ,,Ik vind, dat dc Hollandse techniek verge- leken bij de onze meer op de grond ge richt is. En ze hebben natuurlijk,meer ervaring. Sommige trainers besteden meer aandacht aan de grondtechniek in plaats van aan het staande vechten. Uit dat staande vechten komen name- lijk haast geen overwinningen voort. Kan ook niet, want daardoor is de spe- ler te snel geroutineerd." Gerard Vroeg stelt die mening een beetje bij. „Je moet judo zien als een ouderwetse kar met twee wielen. Het ene Wiel kan niet funktioneren zonder het andere." Hoe het ook zij, er is leuk gevochten eb tevredenheid straalde van aller ge- zicht, toen de prijzen - judoka beeldjes werden uitgereikt. De prijzen waren ter beschikking gesteld door groente- handel Duifhuizen van de Rembrandt- laan, die ook een groot aandeel had in de totstandkoning van een magnifiek buffet, waarmee de judo-interland werd besloten. Alleniaal voor de sport. ,,De organisatie en de moeite die ze zich geven" zei de ploegleider Dieter Lang, ,4s door ons niet te overtreffen. Wat ons ontbreekt is de liefde voor de organisatie. Het is gewoon onvoorstel- baar hoeveel mensen gratis en louter voor hun plezier aan deze zaak mee- werken. Dat enthousiasme kent men in Duitsland niet, kan ik wel zeggen." Misschien, maar vbij het judoen in Schiedam zijn zo'n zes a zevenhonderd personen betrokken die de steun genie- ten van de Budobond, een overkoepe- lende organisatie waarin de beoefe- naars van alle Japanse vechtsporten zich hebben verenigd. En het bestuur hecht «an sportiviteit en discipline. Daar wordt bij Budo sport Schiedam, dat in zijn huidige vorm net een half jaar bestaat, ook voor gezorgd. Trainer Vroegh verdeelt zijn tijd tussen de organisatie en lessen aan de politie. Zijn lesstijl en kennis deed hij in het leger op. Het internationale judotreffen was een groot sukseS voor Budo-sport Schie dam, al gebiedt de eerlijkheid daaraan toe te voegen dat ook sportleraar Peter Lagerwaard een bijdrage leverde. Hij liet zijn junioren tegen de Duitse leef- tijdgenootjes vechten. auto-truckvemuur achter 1 centr. station; In die begin periode trainde Ines van de Voort zo'n 6 a 7 uur per week: „Toen was ik erg fanatiek, maar door mijn studie aan de sportakademie in Den Haag is dat duidelijk teruggelo- pen". De prestaties zijn echter niet uitgebleven. De Vlaardingse heeft ook een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de nationale training op het sportcentrum Papendal. „Maar door gebrek aan tijd heb ik Ines van de Voort laat studie prevaleren boven topsport. GRIFFIJN Met Andere Woorden De briefkaarten met de uitslag van de puzzel blijven bij ons binnenstromen. Vele hadden de goede oplossing, maar we kunnen jammergenoeg maar drie prijswinnaars trekken, die noteerden: Tuniek, Ulster, Hansop, Toga, Irui, Vest, Dimi, Pantalon en Samaar. We mogen deze week weer boeken- bonnen opsturen naar: Mevr. J. Holle- man, Mr. Troelstrastraat 7, Vlaardin gen; mevr. Ham, Loeffstraat 95, Schie dam en mevr. Ch. Sala, Cordesstraat 151, Hoek van Holland. Nieuwe oplossingen vqor de puzzel van deze week dienen weer als vanouds per briefkaart te worden ingezonden aan het adres Rijnmond West Combinatie, Postbus 306, Vlaardingen. Ze moeten uiterlijk maandag 22 november bij ons binnen zijn. HORIZONTAAL: 1. dwingen; 6. af- wezigheid; 12. verdoving; 14. verdriet: 15. godsdienst (afk.); 17. onmeetbaar getal; 18. bijwoord20. als voren (afk.) 21. pers.v.n.woord; 22. beet; 24. wind- streek; 27. vaste regel; 28. Perzie; 30. graan; 31. kleefkruid; 32. maanstand (afk.); 33. voorzetsel; 35. vaas; 36. inhoudsmaat (afk.); 37. lidwoord;38. maatstaf; 40. bezinksel; 42. slaap- plaats; 43. bloem; 46. kledingstuk: 48. buurt; 49. ton; 50. deel van gelaat 52. drinkgerei; 54. vluchtig; 55. brand- stof; 58. nummer (afk.); 59. voorzet sel; 60. vlaktemaat; 61. wig; 63. afge- legen; 64. in orde (afk.); 65. bijwoord: 67 achting; 69. huilcn; 70. voelhoorn: 71. traag; 72. heilige (afk.); 79. koor; 81. soort kramp; 83. voorzetsel; 85. toestaan; 88. pers.v.n.woord; 89. bak; 91. onderdompeling; 92. telwoord;93. keg; 94. zienswijze; 96. dorp (Maleis)' 98. kweekbak; 100. bericht; 102. soort clown; 105. voertuig; 107. num mer (afk.); 108. breimateriaal; 110. familielid; 111., pers.n.v.woord; 112. deel van tafel; 114. schuifraam; 116. deel van mond; 1 18. zoon van Noach: 119. omgang; 121. gebed; 1 22. geheel de uwe (afk.); 123. voorzetsel; 124. twee; 125. klein kind; 127. gods dienst (afk.); 128. hoofddeksel; 130. deel van auto; 132. vechten; 133. naderen. VFRTICAAL: 1. soort hal; 2. bij woord; 3. seepwater; 4. teken; 5. boom; 7. lengtemaat; 8. puur; 9. bij- eenhorend stel; 10. tijdelijk (afk.); 11. grieven; 13. omkoopbaar; 16. Stop op fles; 18. anker is het symbool er van; 19 hoogstaand; 21. vrouws- persoon; 23. bijdehante vrouw; 25. in orde (afk.); 26. voegwoord; 27. aard- rijksk.term (afk.); 29. gevaar; 31. schoollokaai; 34. titel (afk.); 36. titel (afk.); 38. lichaamsdeel; 39. makker; 40. telwoord;41. bekeuring; 42. soort wapen; 44. stijf; 45. meisjesnaam; 47. keukengerei; 48. terwijl; 49. meer; 51. klein kind; 53. kledingstuk; 55. i(n lib II? vogel; 56. Engels voegwoord; 57. half vrouw half vis; 59. godin van liefde en schoonheid; 62. Europeaan;63. onder- gang; 64. gewicht; 66. groot land (afk.); 68. liciwoord; 73. deel van trap; 74. vervoermiddel; 76. speculatie; 78. walrus; 80, bijwoord81onderwereld 82. vrucht; 84. soort brood; 86. berg- plaats; 87. knol; 88. verkeerd; 90. krui- derij; 93. glasmiddel; 95. zijde; 97. plotseling ophouden; 98. deel van hoofd; 99. klerenhanger; 101. onder het nodige voorbehoud (afk.); 103. ter gedachtenis (afk.); 104. van pas; 106. zwarte stof; 108. gooi; 109. ondeskun- dige; 111. schoonmaakmiddel; 113. voorzetsel; 114. Frans lidwoord; l 15. voorzetsel; 1 17. getij; 1 19. vogel;.120. soort paard; 123. lichaamsdeel; 126. vogel; 128. uitroep; 129. pers.v.n. woord; 130. pers.v.n.woord; 131. maandstand (afk.). KANTOORMEUBELEN alles voor kantoor en tekenkamer H00GSTRAAT 202 - 010-306379 - VLAARDINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 3