Gerard Witmus stopt voortijdig: 'Basis bij SVDPW is veel te smal' MVC volleybal is uit op nog meer sukses van Lopik m WE5TMNDIA WE5IL4NDM O O O O 0 0 0 o 0 o o p o 0 o o o o 0 o o o 0 Q Sunlight-TSB Frans Steenbergen: Maassluisse klub richt zich op jeugd TH0R behaalde goede resultaten Voor uw tijdeliike auto! interRent MASSIEF EIKEN MEUBELEN 1 I VOLVO V* AUT0VERHUUR o>Hn c|jgt WOENSDAG 24 NOVEMBER 1976 48-515 El GEIM R A AM A Am ...veiligheid en degelijkheid! ...kiezen voor klasse! Volvo ....als u doordenkt! FOLDERS. PROEFRIJDEN IIMRUIL DUS AUTOSERVICE EIGENRAAM B.V. Uw gasapparaten? On ze zorg! ft enige dat u moet doen is ons bellen, meteen!) Voor uw veiligheid! (■O^Bl gasapparaten jrnME sarvicedienst Uv nederland Walenburghof17 tel (010)656400 ID Foeloop ALKATE 0J_ VOOR Rechtstreeks uit handen van de meubelmaker dan heeft u voor gewone prijzen wel heel wat anders in uw huis. Flezoekt onze uitgebreide toonzalen en ontdek deze waarheid. Kon. Wilhelminahaven z.g. Nieuwe Haven N.Z. 27 VLAARDINGEN I 2 3 M 5 6 7 8 J ID II IR J3 If J5 16 I? )8 19 20 21 22 23 21 J VLAARDINGEN - Het eerste gedeel- te van de voctbalkompetitie bij de amateurs loopt ten einde. A Is de Weersomstandigheden meewerken wordt aanstaande zaterdag en zon- dag het laatste volledige voetbal- programma afgewerkt voor de win- terstop, die dit jaar voor het eerst wordt ingevoerd. In het programma van aanstaande weekeinde staan er wel een aantal bijzondere wedstrijden op het programma. Een greep daaruit: EC Vlaardingen ontmoet aan de Mara- thonweg M VV uit Maastrichtde ploeg van ex. bondscoach Knobel. IVil FC Vlaardingen zich inderdaad laten zien, dan is dit. de gelegenheid. In het ama- teurvoetbal komt het verrassend goed spelende Zwaluwen tegen koploper DOVO uit. De ploeg van trainer Frans de Kruis neemt op dit moment een gedeelde vierde plaats in met vijf pun- ten achterstand op leider DOVO. A Is de Vlaardingse ploeg de voile winst in huts weet te houden, dan mag Zwalu wen zeker de verrassing van dit sei- zoen genoemd warden. Zover is het nog niet; wel is het al duidelijk, dat er zaterdagmiddag veel belangstelling zal bestaan voor dit treffen aan de Zwa- luwenlaan. Even belangrijk is de ontmoeting tus- sen de twee Vlaardingse ploegen TSB en Sunlight. Is een derby altijd al met een bepaalde spanning omgevennu gaat het nog zelfs om de leiderspositie in de vierde klasse. Sunlight, dat ook al verraste in het bekerprogramma van af- gelopen zaterdag door SSC'55 uit te schakelen en als debutant in de vierde klasse voor opmerkelijke prestaties weet te zorgen, komt gemotiveerd aan de start. TSB verloor het bekerduel tegen DSO met 3-1. De ploeg was al duidelijk met de gedachten bij de ontmoeting van aanstaande zaterdag. Nog even terug naar het bekerprogram ma van afgelopen zaterdag en zondag. De ploegen die de volgende ronde haalden in de regio waren HBSS, Sunlight, HVO, PPSC, DHS, Excelsior '20, Martinit, Hollandiaan en VDL. Het volledige voetbalprogramma van aanstaande zondag ziet er als volgt uit: Zwaluwen-DOVO, RCL-Excelsior Maassluis, HVO-Be Fair, 's Graven- zande- Vlaardingen, HBSS-Maasdam, PPSC-W1IS, Hoekse Boys Te Werve, Sunlight-TSB, ZW-DVO, Melissant- Satelliet, RSM-GTB. VVK-SDV, VVHR-VDL, Nelson-CION, Putters- hoek-GSS, VELO-Hoek van Holland. ZONDAG: Rood Wit Amsterdam- Hermes DVS, Coal-DHS, CKC-Schie- dam, Postduiven-Fortuna, RKDEO- VFC, De Hollandiaan-Oud Beijer- land, Martinit-SMVHoek van Hol- land-Tonegido, Merwede-RK WIK NRC-VDL, Full Speed-Excelsior'20, DZB-SCDPW, Ursus-ASW, Demos- Bolnes, WF-Zuiderster, FCN-USC, DDC-Schiedamse Bots. Radio-MSV. PETER SPEK Bert terug van Hees CION VLAADEVGEN- Door drukke werkzaamheden heeft trainer Gerard Witmus van het Vlaardingse CION moeten besluiten vroegtijdig te stoppen. Voor de Vlaar dingse afdelingsclub natuurlijk een teleurstelling, omdat nndden in het seizoen niet direct een andere trainer gevonden is. Toch is het bestuur onder leiding van voorzitter Reigersberg erin geslaagd een opvolger te vinden. Door drukke werk zaamheden en ook omdat hij bezig is aan zijn trainersdiploma, werd het gewoon te veel. Zijn verzoek om vroegtijdig te stoppen kunnen wij daarom begrijpen en we hebben dat ook geaksepteerd ngsvoetbal ven vaak geen gelegenheid om echt tot voetballen te komen en CION is een ploeg die het juist van de kombinatie moet hebben en het harde voetbal niet ligt". De eerste kompetitiewedstrijd heeft hij overigens winnend met CION kunnen afsluiten. In de ontmoeting tegen Alexandria won CION met 2-1. ,,Ik heb nog wel aanmerking op het spel van CION, maar dat is eer. kwestie van tijd omdat te veranderen. Vooral op mentaal gebied moet er nog wel het een en an- der gebeuren", aldus Bert van Hees. Voor het overige is de Vlaardingse trai ner blij dat hij weer bij CION terug is: Omdat er genoeg mogelijkheden in de ploeg zitten om aan een sukses te wer- ken". Met de overwinning van CION op Alexandria heeft de ploeg zich opge- werkt naar een goede middenmoter, met misschien de mogelijkheid om in het tweede gedeelte van de kompetitie nog voor verrassingen te gaan zorgen. Aan Bert van Hees zal dit niet liggen. PETER SPEK Kompleet verzorgde dokumentatie van alle typen hebben wij voor U. U mag heel kritisch zijn, hoor hoe de portieren sluiten, de motor fluistert en ervaar de „zit" tijdens een aan- gename proefrit in het type, dat u wenst. Rijdt u Volvo of een ander merk.... wij zullen gunstig taxeren Neem voor Volvo kontakt op met: DIRK DE DERDELAAN 18 TELEFOON (0101-350055. VLAARDINGEN Aardgasdienst Nederland b.v. Vlaardingen. Lde Colignylaan 399, tel. 0 10 74 1034 SCHIEDAM Frans Steenbergen, trai ner van het Schiedamse, SVDPW ziet pas sinds kprt eer van zijn werk. Als nieuwe trainer bij een vereniging moe ten beide partijen natuurlijk aan elkaar wennen. Die periode lijkt duidelijk voorbij: de sfeer wordt met de week beter en het wederzijds begrip is ook groeiende. Frans Steenbergen, geen onbekende in de Schiedamse voetbalwereld, heeft het daarom goed naar zijn zin: „Aileen de prestaties moeten nog komen, maar ook dat zit in een stijgende lijn. Eigen- lijk kan ik zeggen, dat de laatste kom petitiewedstrijd en de bekerwedstrijd van afgelopen zondag tegen het Maas- sluise VDL dat duidelijk heeft laten zien". Toch moest Frans Steenbergen tegen VDL een 1-0 nederlaag inkasseren: de gelukkigste ploeg heeft daar gewon- nen, niet omdat VDL nu zo veel beter was dan SVDPWde ploeg had de wed- strijd in het laatste half uur volledig onder kontrole. Waarom dan toch die nederlaag? ,,De ploeg kan geen doel- punten maken, de afmaker ontbreekt gewoon". Duidelijke taal van de Schie damse oefenmeester: ,,We bezitten een ijzersterk middenveld en een uitsteken- de verdediging, maar de kansen die ge- kreeerd worden, worden niet voldoen- de afgewerkt". Djt is ook duidelijk gebleken in de kompetitie, waaraan Frans Steenber gen wel gelijk aan toe voegt: ,,Het auto-truck verhuur achter> centr. station j *Bert In goede harmonie zijn beide partijen uit elkaar gegaan, waarbij Gerard Wit mus overigens wel lid blijft van de ver eniging, om misschien op een ander terrein toch betrokken te blijven bij CION. De Vlaardingse club heeft toch een nadere trainer kunnen vinden: Bert van Hee§. geen onbekende voor CION heeft de taak. oyergenorrien. Omdat ik van d'e problemen hooVde bij CION heb ik een keuze gemaakt tussen het leiderschap bij het Schie damse DHS en trainer bij CION". Bert van Hees was bij CION al eerder trainer: rond 1065 toen CION nog de naam Red Stars droeg. Bert van Hees heeft voorlopig de afspraak genaakt met het CION bestuur om dit lopende seizoen af te werken, waarna de zaken opnieuw bekeken zullen worden. Toch erg moeilijk was het voor Bert van Hees een moei- lijke beslissing om bij DHS weg te gaan ,,Ik was daar vier seizoenen leider van het eerste team, maar toch trok het trainerschap mij meer". Overigens kon men in Schiedam ook de beweegrede- nen van Bert van Hees besrijpen om te- jBert van Hees kreeg vs»n tGerard Vjit- itiUs voidoentfe irifbrniaiie om zich een goed beeld te vormen van de ploeg die op dit moment in de kompetitie uit- komt." Een voordeel is natuurlijk,dat ik het karakter van de vereniging wel ken en met de informatie van Gerard Witmus moet het dacht ik wel lukken" Bert van Hees weet natuurlijk ook dat het voetballen in de afdeling vaak niet gemakkelijk is: ,,De tegenstanders ge- MAASSLUIS- Het volleybal in Maas sluis maakt een stormachtige ont- wikkeling door. Verantwoordelijk hier- voor is de Maassluise volleybalver- eniging MVC, dat vooral met het da- mesvolleybal tot opmerkelijke presta ties komt. De damesploeg is in de afgelopen drie jaar ook driemaal gepromoveerd en komt nu uit in de landelijke 3c klasse en neemt daarin oak een toppositie in. De ploeg staat op een gedeelde derde plaats. Bij de heren is de ontwikkeling minder spektakulair; de ploeg wist zich vorig seizoen net te handhaven in de 2e klasse. Dit seizoen gaat het overi gens uitstekend: van de zeven wedstrij den werden er zes gewonnen en verder speelde de ploeg er een gelijk. Duide lijk dat deze nog jonge vereniging tot veel meer dingen in staat is. Voor de prestaties bij MVC is Theo Verrips verantwoordelijk, die zowel de dames- als de herenselektie onder zich heeft. Theo Verrips, geen onbekende in de Nederlandse volleybalwereld, omdat hij ere-divisie volleybal heeft ge- speeld, kwam twee jaar geleden naar Maassluis: ,,Het kontakt met de oude vereniging ging verloren, waarbij de af- stand natuurlijk ook een probleem werd. Mijn vrouw die ook altijd had gevolleybald, werd in Maassluis lid van MVC en toen is het eigenlijkallemaal vanzelf gegaan", aldus Theo Verrips. Zijn komst bij MVC heeft zeker tot de ze prestaties bij gedragen. ,,Er was nog erg veel werk te doen bij MVC toen ik kwam". Dat werk heeft Theo Verrips echter met veel plezier gedaan, en de succes- sen bleven niet uit. Ondanks die suc- cessen van vooral het damesteam, had Theo Verrips een erg srnalle basis; „We beschikken over maar zes dames voor het eerste team en dat is natuur lijk te weinig; daarom hebben wij vorig seizoen duidelijk het vizier gericht op de jeugd, die in de afgelopen jaren niet zo'n aandacht had gekregen: die was duidelijk verwaarloosd". Theo nen: Verrips is bjj de Igjjolen begon- „Daar zitten voor het volley bal de potentible leden. Via propagan da op de scholen en benadering van de Sportleraren is er een leuke toeloop ge- komen van jeugdleden". MVC kan nu beschikken over twee meisjes en een jongensteam, die het in de kompetitie goed doen en misschien de onderbouw kunnen betekenen voor MVC. Bij de heren, die twee jaar geleden pro- moveerden naar de tweede klasse maar vorig seizoen net de degradatie kon ontspringen, heeft Theo Verrips al een verjonging toegepast: „Daar ligt het niveau lager in vergelijking met de da mes. We zijn nu bezig met een op- bouwperiode". Die periode is nog niet afgesloten. Theo Verrips heeft echter een probleem': ,,De ontwikkeling wordt wat tegengewerkt door de trai ning die in een te kleine zaal moet plaatsvinden, omdat de sporthal ove - vol is. Ook het spelen van de wedstrij den in de sporthal is niet ideaal, omdat er te veel wedstrijden moeten worden afgewerkt op een avond, krijgen de teams te weinig ruimte om zich op een wedstrijd voor te bereiden". Een oplossing kan een tweede sporthal in Maassluis betekenen, waarover al wordt ggsproken. 1 hep Verrips zegt daair nog wat over: ,,Opmerkelijk is dat wit irf'uit wedstrijden iot onze beste prestaties komen, omdat dan die juiste voorbereiding wel aanwezig is". Inderdaad heeft de ploeg in uitwed- strijden nog geen punt verloren. Voor MVC komt de kompetie in een beslissend stadium. Onder de vakkun- dige en enthousiaste leiding van Theo Verrips zullen we nog veel horen van deze vereniging. *Frans Steenbergen: ,,Doelpunten ma ken gaat nog niet zo gemakkelijk bij SVDPW". krachtsverschil in deze vierde klasse is erg klein; ik kan geen ploeg opnoe men, die er nu haast op de helft van deze kompetitie uitspringf". Daarom zal het voor SVDPW toch een moei lijk seizoen worden: ,,Ik heb mijn spelers al voorgehouden, dat tot aan een paar wedstrijden voor het einde van de kompetitie nog geen duidelijk beeld van de krachtsverhou- dingen te zien zal zijn". De Schiedamse trainer vindt overigens zijn selektie erg smal: ,,De prestaties zijn voor mij op dit moment niet eens zo belangrijk; belangrijker vind ik dat de basis bij SVDPW breder moet wor den, omdat er straks toch een door- stroming moet komen". Frans Steenbergen weet ook dat dat een kwestie van tijd zal zijn: „Maar dan komen de suksessen wel", zegt hij tenslotte. SCHIEDAM- De Schiedamse gymnas- tiekvereniging Thor organiseerde afge lopen zaterdag onderlingen wedstrij den in de gymnastiekzaal aan de van Leeuwenlaan en een aantal leden wa ren aktief in Maassluis bij rayonwed- strijden, waar goede prestaties zijn ge- leverd. Bij de onderlinge wedstrijden werden de prijzen als volgt verdeelt: meisjas ?»9-,jaar Karin Krommenhoek 32 punten; i meisjes 10-12 jaar Petra Krabbedam 34,7 punten; meisjes 12- 15 jaar Joyce Vervoort 30,9 punten: Dames A mevr. J. Rosman 33,3 pun ten; dames B mevr. H. van de Stel 32,0 punten. Bij de rayonwedstrijden werd er gestreden door vijf verenigin- gen. Bij de meisjes won het Vlaarding se Leonidas - Dovido met 38,3 punten, terwijl bij de dames THOR met de tweede prijs naar huis ging met 35,1 punten. Kralen Klei Tekenen Schilderen Kleurmateriaal Tel. 010-356379 Hoogstraat 202 (naast de Hema) Geyssendorfferweg 5. Rotterdam Waaihaven. Telefoon 010- 29.71.71 Postbus 5165 - Telex nr. 28088 VLAARDINGEN: Dr. Wiardi Beckmansingel 8. Tel. 010 352850i SCHIEDAM: V. Deventerstraat 15 Tel. 766644, tst. 124. Een nieuwe rubriek voor en door de Vlaardingse, Schiedamse en Maassluise sportverenigingen. Berichten, wetenswaardig- heden en dergelijke kunnen hierin worden geplaatst. Onze bronnen zijn voorlopig de klubbladen, die op onze redaktie binnenkomen. Wij ontvangen overigens nog niet alle klubbladen van de diverse verenigirjgen. Daar om het verzoek aan de be trokken sekretarissen om daarvoor te zorgen. De sekretarissen die wel zorgen dat de klubbladen bij ons binnenkomen, graag het verzoek om daar het juiste adres op te vermelden, dit om een snelle berichtgeving mogelijk te maken. Het juiste adres vindt u elders in deze krant. We beginnen met een bericht van de Schiedamse scheidsrechters vereniging, die aanstaande vrijdag een SPORTFORUM organiseert. Bekende personen uit de Nederlandse sportwereld zullen hun zegje zeggen. De Schiedamse vereniging heeft uitgenodigd: Karel Jansen, sekretaris van de vereniging van kontrakt- spelers; Jaap van der Lek, sekretaris van de vereniging van oefenmee sters; Theo Reitsma, radio en televisie- kommentator; Aat Stouthandel, lid van de scheidsrechters-kommissie betaald voetbal; Ton Thie, doelman FC Den Haag; Siem Wellinga, scheidsrech- ter betaald voetbal en Henk Zon, hoofdbestuurs- lid KNVB. Voor de voetballiefhebber een unieke gelegenheid om de mening over voetbal en alles wat daar omheen hangt uit de mond van deze deskundigen te vernemen." Dit Sportforum zal worden gehouden in de kantine van de voetbalvereniging Excelsior '20 in het Sport- park „Thurlede". De aanvang is acht uur en de toegang is gratis. De Schiedamse zwemvereniging DE WATERVRIENDEN kan weer nieuwe leden gebruik gebruiken. Dit omdat er wat ruimte beschikbaar is gekomen in de Schiedamse zwembaden en er daarom weer ingeschreven kan worden voor de opleiding A en B en hogere diploma's. Geoefend wordt er door de Schiedamse vereniging op zondagmorgen in het Sportfondsenbad en op dinsdag, woensdag en vrijdagavond in zwembad West. In een mededeling van de Vlaardingse schaakvereniging HVO lazen wij, dat het eerste team WEINIG KANS maakt op de overwinning tegen Schiebroek, omdat bij een 4-3 stand in het nadeel van HVO de drie.afgebroken partijen niet veel hoop meer gaven op de overwinning. in het klubblad van de voetbalvereniging VLAARDINGEN troffen wij een interessant stukje van de redaktie aan onder de kop „CAO VOOR TRAINERS" wat wij u niet willen onthouden. ,,Een jaar of twee geleden snederiwij middels dit orgaan al eens de problematiek van de trainerssalarissen aan. We hebben in die tussenliggende tijd zo eens onze voelhorens uitgestoken bij kollega- bestuurders en nu blijkt tot onze verrassing dat veel meer klubbestuurders kampen met de sterk uiteenlopende (ook wel uit-de-hand-lopende) salarissen van onze technische en taktische „alles-weters". Een veel gehoorde opmerking daarbij is: ,,Kan de KNVB daar niet wat aan doen?" Dat zou zeker kunnen, maar kunnen wij daarin niet een bijdrage leveren? Wij willen best een mogelijke oplossing aan de hand doen: A. Stel een overkoepelend orgaan in (o.i. de WON), die als werkgever van de trainers gaat optreden. B. ledere vereniging stort jaarlijks een bijdrage in de kas van het overkoepelend orgaan, afhankelijk van de graad van het diploma van de trainer en wederom afhankelijk van de klasse waarin hij traint, wordt de hoogte van zijn salaris bepaald. Volgens dit principe kun je natuurlijk ook, met uitschakeling van een overkoepelend orgaan, afs werkgever zelve de betaling rechtstreeks aan de trainer regelen wanneer je maar van datzelfde principe 1 uitgaat. Een principe wat gebaseerd is op: A. de klasse waarin de vereniging speelt. B. de grfead van het trainersdiploma. De uitwerking van dit „Bedenk- seltje" ligt uiteraard bij de KNVB". Tot zover de redaktie van het klubblad van Vlaardingen, dat hiermee zeker een nijpend probleem registreert. Tot slot een HUWELIJKS- BERICHT. De Maassluise handbalvereniging Unitas zag twee leden een definitieve keuze maken. Frans den Oudsten en Tineke van Ruyven stapten afgelopen vrijdag in de huwelijksboot. Tel. 010-343006 Bij de puzzel van vorige week bleken er nog al wat problemen te ontstaan, omdat niet was vermeld wat er moest worden gedaan omtot de uitslag te ko men. Gelukkig stuurden sommigen de hele puzzel op of schreven hem hele- maal over op een briefkaart. Bedankt voor de moeite hoor! Het was voor ons deze week een echte puzzel om het goede aantal S-en te tel- len, want 15 x de S was de goede uit slag. Gelukkig waren er weer drie bij die de goede uitslag hadden en die krij gen dan ook de prijs toegestuurd. De winnaars zijn: mevr. A. Schrie, Primu- lastraat 2a, Vlaardingen; mevr. N.P. Verkade, Jan van Avennestraat 7, Schiedam en dhr. Los, Callenburg- straat 1 7, Vlaardingen. Nieuwe oplossingen voor de puzzel van deze week dienen weer als vanouds per briefkaart te worden ingezonden aan het adres Rijnmond West Combinatie, postbus 306, Vlaardingen. Ze moeten uiterlijk maandag 29 november bij ons binnen zijn. Op elke genummerde regel van deze koppelpuzzel moeten drie woorden van respectievelijk 5, 7 en 5 letters worden ingevuld. De laatste 2 letters van het eerste woord en de laatste 2 letters van het tweede woord zijn de eerste twee letters van het derde woord. Voorbeeld: zou de omschrij- ving luiden ..creme - hijsen - zeer groot", dan moest worden ingevuld pastakelenorm is pasta - takelen enorm. Bij de juiste oplossing van de gehele opgave leest men in de cirkeltjes van boven naar beneden. twee namen uit de Oudheid. 1. precies,. goed - steel - hert; 2. teken v/d dierenriem (maagd) - wandkleed - Aziatische staat; 3. Schoof - bekeuring op deze wijze; 4. kantstrook - recht- bankfiguur - schenken; 5. hartstocht - omgang - uitbouw; 6. slaapstok - schit- teren - kortom; 7. ten eerste - werelds- plotselinge binnenkomst; 8. deel van. brood - schrobbering - jonkheid; 9. praalgraf - omlaag - alleen; 10. aan- stonds - alleen - nauwelijks; 11. slang- oosterse vasten - scheepsgerei; 12. graansoort - onvruchtbaar - deel van Frankrijk; 13. bedrag - soort aap - hel- dendicht; 14. tempo, cadans - massa - verbouwen; .15. russ. lengtemaat - wild stelen - nauwe doorgang; 16. roofdier- deel van overhemd - deel van huis; 17. treurspel - dwaas meisje - marterachtig dier; 18. glazen veranda - ontvangst - lijzig spreken; 19. overtrek - uit bed komen - volgend; 20 gietmodel - afd- ling militairen - zeer groot; 21. onge- veer - ill staat tot - rangtelwoord; 22. Ital. operacomponist - bediende - vogel 23. lichaamsdeel - helpen - eenjarig A rund; 24. lust - ondier - e°-_s. beide namen uit de cirkeltjes worden Als oplossing moeten dus alleen de ingezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 5