Het goede huis-aan-huisblad is de kortste weg naar deconsument MODIEUZE DAMESLAARS spaans BOEKHOUDKUNDIGE MEDEWERKER huwelijk en kennismaking te koop aangeboden auto's-motoren verloren - gevonden huisdleren kleding schoenen enz. woningtextiei - meubelen diverse kleuren en c/ondercfag f/m akrdQQ kantoren en agentschappen: persoiteel gevraagd personee! aangeboden te huur aangeboden onroerend gnad lessen en clubs enz. le koop gevraagd rijwielen - bromfietsen financieringen radio - tv. - enz. DELTA jVAN LENNEPSTRAAT16 caravans foto - film opHek WABCO 5146 DUOS DUOS REGELDUOS Nordisk Ventilator Beneleux Monteur Een goede bijverdienste Bezorger/ster Allround Burger-timmerlieden Vakbekwame Timmerlieden Volledig Betaalde Vrijeti jds Besteding: Nipo Part-time steno-typistes Notaris C. Everaars Spoorbielzen Tuinc. J. Meyer Kerstbomen vuurwerk De Goede Boekhandel Pastorale Luisterlijn Tel.: 010 - 656666 Trappen bekleden Meubelstoffeerder FL. 5000 Mona Lisa Piena* T roil wau to "s J.A. de Wit T rouwen Foto Jutte Modehuis Rosita Bontmantels Bont imitaties moatellM. matentiftl oif/ichfpore xhoonneidifwtjtt normaal-9-h5^ HUIS v o^IaeITrCCKTSKAD^60 Wegens de toenemende belangstelling voor onze mondelinge avondcursnssen FL. 25.000.- 010-853619 worden gespeld en kosten weinig geld worden geplaatst in de gehele oplage (512.1 00 ex.) van de Havenloods en Het Zulden. Op woensdag inclusief de Rijnmond West Comblnatle. De Havenloods en Het Zul den verschijnen elke woensdag en donderdag 'uis-aan-huis in heel Rotterdam e.o., Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoekvan Holland, Berkel en Rodenrijs,BleiswijkBergschen hoek, Capelle a.d. IJssel, de Krimpenerwaard, Hoekscl waard, Zwijndrecht, Heerjansdam, West Alblasserwaard, Ridderkerk, Slikkerveer, Hendrik Ido Ambacht, Bolnes, Rijsoord, Barendrecht, Voorne-Putten, Niouwerkerk a.d. IJssel. per regel f 4.15 (incl. b.t.w. 4.32 min. 2 regels). Betalings wijze naar keuze: contant op onderstaande adressen of per giro- of betaalcheque, op rekening f 2.08 administratie- kosten (incl. b.t.w.). per millimeter f 2.19, 1000 mm. kontr. f 1 97, 2500 mm kontrakt f 1.94, 5000 mm kontrakt f 1.90, 10.000 mm kontrakt f 1.85. Betalingswijze naar keuze contant op on derstaande adressen of op rekening. Bewijsnummers alleen op aanvraag f 1.50. Brieven onder nummer f 2.50 extra. Fouten in telefonisch opgegeven advertentiesof onduidelijk handschrift worden gebruikelijk niet gecompenseerd. RECHTER MAASOEVER Hoofdkantoor De Havenloods Pr. Hendrikkade 14 Tel. 132170 ROTTERDAM. Boekhar.del Bokhorst Vierambachtsstraat 119 NOORD: Fa. Hanselman Zwaanshals 245b BLIJDORP: Boekhandel Van Setten Bentinckplein 10 SCHIEBROEK: Boekhandel Bokhorst Peppelweg 128 HILLEGERSBERGv Boekhandel Bokhorst Schubertlaan 83 Boekhandel Rijnmond Kleiweg 24 OVERSCHIE Overschiese Boekhandel Burg. Baunannlaan 119a SCHIEDAM Boekhandel Hanou Hoogstraat 50 VLAARDINGEN: De Havenloods Hoogstraat 122 tel. 352911 MAASSLUIS: J.C. van Wilgen Nieuwstraat 26 CAPELLE a.d. IJSSEL: Boekhandel Bokhorst Winkelcentrum ,De Koperwiek" 61 63 HOEK VAN HOLLAND: J.H.H. Hut Griffioenstraat 35 KRIMPEN a.d. IJSSEL: De Havenloods Weteringsingel 2 Tel. 01807 16899 BERKEL: B.MOlree Kerkstraat 29 STOLWIJK: Mevr. D. Burger-Stolk Tentweg 82 LINKER MAASOEVER: Hoofdkantoor Het Zuiden Dordtselaan 53 Tel. 845022 ROTTERDAM: CHAR LOIS Boekh. De Waal Fr. Bekkerstraat 85 HEYPLAAT; Mag. Elck Wat Wils Alcorstraat 29 MQOGVLIET: Sig. Mag. Miss Blans Wilhelm Tellplaats 54 PENDRECHT: Boekhandel V.ci. Wei Plein 1953 no. 46 PERNIS: Boekh. Speelman Boonstraat 11 BARENDRECHT: Drukkerij Liebeek Hooymeyer B.V. Singel 55 BOLNES: Kantoorboekh. D.P. Sanders Winkelcentrum Bolnes-Zuid Amerstraat 42 BRIELLE: Boekh. Van Maerlant Voorstraat 30 NW. LEKKERLAND: Boekh. De Groot Dorpslaan 1 jIBWi OUD BE IJE R LAND - J. Neleman Witsenstraat 24 POORTUGAAL Fa. Groenendijk Dorpsstraat 69 RIDDERKERK: Kantoorboekh. M. Sanders Winkelcentrum Ridderhof 18 ROCK AN JE Boekh. De Kievit Dorpsstraat 25 ZUIDLAND Boekh. Van Seventer Dorpsstraat 30 SLUITINGSTE RMIJN woensdaguitgave: maandag 17.00 uur voor de donderdaguitgave: dinsdag 1 7.00 uur. Bergweg-Z 115, Bergschenhoek vraagt voor haar afdeling scheeps-airconditioning met als taak montage- en reparatiewerk aan boord van zeesche- pen, afstellen en inregelen van air conditioning installaties. bij- wonen van bouwvergaderingen op de werven, e.d. Enige praktische kennis van engels zal nodig zijn. Sollicitaties schriftelijk aan b.g. adres of telefonisch onder nr. 01892-4144 (vragen naar de heer Wijs). is voor u mogelijk als bij spreigroep B.V.voor het bez orgen van Het Zuiden. De Havenloods en diverse drukwerken. Inlichtingen: Pelmolenstraat 19. telefoon 010-824244. Voor onze afdeling burgerwerk gevraagd: Voor nieuwbouw in Schiedam en Rotterdam gevraagd: Aanxnelden: BV Bouwondememing ..OSTADE" Galateestraat 5, R'd^m-8, tel. 37.80.00. Mensen ondervragen voor Opinie- en Marktonderzoek als intervieuwer van het NIPO Het NIPO zoekt mannelijke en vrouwelijke medewerkers in ROTTERDAM vraaggesprekken te houden op door het instituut aanggwezen adressen. Minimum leeltijd: 18 jaar. Heeft u er belangstelling voor, schrijf dan aan: NIPO, t.a.v. de heer AJ.M Baars, Barentzplein 7, Amster- dam-3. Gevr. NETTE HULP bij dame alleen liefst di.morgen 9-12 uur nwe flat f 20,-. Tel.200571. Gevr. net WINKELMEISJE pirn. 18 jr. 5-daagse werkw. Slagerij Rijsdijk, Kleiweg 269. tel. 183621. BEDRADING afgekeurd? Bel 244070. Albert Heijn vraagt VERKO- PERS, 40-urige werkweek. Tel. 344596, De Loper 2, Vlaardin gen. Albert Heijn vraagt PART-TI MERS voor de kassa. Werktij- den vrijdag en zaterdag. Leef- tijd vanaf 17 jaar, tel. 010- 344596, De Loper 2, Vlaar dingen. Gevr. H.I.D.H. voor 2 ocht.p.w, tel. 229480, Hillegersberg. Heeft u GELD nodig voor de komende feestdagen? Geen pro- oleem. Verdien het zelf. Bel voor inl. 010-810644 tussen 8 en 18.00*uur. Opgelet dames wij vragen op korte termijn DEMONSTRA- TRICE's hoge verdienste geen colportage, geen investering, iets voor u bel even, tel. 01819- 13751. Gevr. WERKSTER 1 x p.w. f.7,- p.u. Amiranten, Capelle a.d. IJs sel, tel. 509406. (Nederlands) (Indien mogelijk) voor direct, ten kantore van Lange Nieuwstraat 147, Schiedam. Tel. 266496 - 268389 - 266488. Na 18.00 uur 225658. Gevr. zelfst. WERKSTER voor 1 ocht. p.wk. G. Sluvters, Kort Ambachtlaan 1 85, 'Zwijndrecht, tel. 078-94787. Gevr. nette HULP i.d. HUISH. v. 2a 3 dag. p.wk. Verschoorstr. 89a, 2e etage na 16.00 u. Werkend echtpaar /.kind. zkt. WERKSTER v. 1 a 2 ocht.p.w. omg. Krai., tel. 181489/333002. Gevraagd in winkel per jan. WERKSTER voor dinsd. en vrijd. van 9.30 tot 12.30 uur. J. Roussel, Lijnbaan 41, tel. 139940. Gevr. nette HULP voor de maandagmorgen van 9-1 2 uur f.25,-. Mevr. Rinck, Glazocnow- laan 12, H*berg, tel. 185815. Zelfstandigc HULP in de HUISH bij werkend echtpaar z.kind. 1 dag p.w. van 9-15.00 uur. Mevr. Nicolaas, tel. 01805-3093, te ber. na 19.00 uur Lekkerkerk. HULP i.d.HUISH. 1 ochtend p. week, tel. 180800. Gevr. .flinke WERKSTER voor 2 ochtenden p.wk. Mevr. Hoorn, Hoflaan 9, R'dam. tel. 130123. M.M. de Grocn, TUIN A AN LEG en onderhoud, ontwerpadvies gratis. Tel. 846554. Voor desk, verzorging van uw BOEKHOUDING en belasting- zaken tel. 010-161039. Voor TIMMERWERK vakk. en snel. Red. prijzen, tel. 154647. SCHILDER heeft nog tijd noor binnen- en buitenwcrk en voor al uw witwerk. Tel. 763943. Erkend ELECTRICleN vlug en voordelig tel. 860018. GRANOL-TEGEL- STUCWERK Bel. 1 53880. Adviesburo v.d. Middenstand BOEKHOUDING en oelasting zaken v.a. f.25. p. mnd. J.E. Koldenhof, 010-245070. PEDICURE, vakkundig, pijn- loos. Joostema, Pijnackerplein 9, tel.249472 voor afspraak. BEDRADING afgekeurd? Vrij bl. prijsopg. Electrobedrijf v Geet. Zwaanshals 219, tel 651692 na 18.00 504939. Bel voor TERUGGAAF premie- heffing en loonbelasting 1975 (voor 31 dec.a.s.) 010-70.13.24. LOODGIETER biedt zich aan voor alle voork. lood.werkzaam- heden. Tel. 133703. HUISJE onder huurwaarde gevr. tel. 154879. Mijn woning is zo vochtig dat behalve meubeis en kleding ook mijn stem wordt aangetast. Ben zangeres en wil dan ook zo spoe- dig mogelijk hier weg. Wie weet WONING in R'dam huur tot f.200,-, geen overname, tel. 771671. T.h. gevr. WINKEL of pakhuis na 18.00 uur. Tel. 761278. Lerares en journalist zoeken ruime ETAGE (min. 3 kamers) of dito ben. huis. Bij voorkeur met veel bergruimte. Tel. 842964 tussen 18 en 19.30 u. Gevraagd nieuwe of gebr. GOE- DEREN, bankstellen, koelkas- ten, gashaardcn, hele of ged. in- boedels. Tel. 655206 of 240754 T.k. gevraagd KOELKASTEN, muziekinstrumenten, radio's, fietsen en huisraad. Tel.: 010- 240586. Gevr. INDUSTRIEN A AIM ACH. dubbeltransp. en trappelvoetje. Kast met 3 of 4 z.ijkanten van glas b.v. banketbakkersvitrine, instrumentenkast, juweliers- vitr., tel. 010-501005. Kunstschilder vr. ATELIER- RUIMTE t.h. lfst. omg. Ridder kerk. Tel. 01804- 16917. gevr. HUISJE of VR. ETAGE door 2 ser. studentes huurm. aanvv. tel. 129232. T.k. RENAULT R4 L'68 vr.pr. f.300,-, tel. 848373. T.h. voor 1 pers.: VRIJ GE- DEELTE van groot herenhuis gemeub. en gestoff., vrije op- gang, centrum Schiedam, incl. water, elektr., cv, f.375,- p jnnd. tel. 267168. HUISJE O.H.W. R'dam N. over- name f.3 200,-, event, met. tel. Br.o.nr. 26303. T.h. GEMEUB. 856384. ETAGE. Tel. JAN BUIJS VERHUIZINGEN Statenweg 97c. tel.010-243657 onder garantie Geen filialen. Fa. C. van Alphen INTERNATI ONALE VERHUIZINGEN, ver pakkingen, meubelbewaarplaats tel. 010-523500. Aang. 2 K.WON., keuken, douche, f.124,60 p.mnd. excl. IJsselmonde; gevr. soortgel. won. in R'dam Zuid. Br.o.nr. 96-50. Aangeb. 3 a 4 k.WONING geh. verb. Pijnackerplein tel. 125841. Gevr. 4 k.flat Ommoord of Alex.polder. Aangeb.- 4 k.FLAT 4e etage z.lift Vlaardingen oost; gevr. 4 k.woning of vrij bovenhuis of woning die binnenk. leeg komt in R'dam. T.G. Plooy, Primula- straat 21 d, Vlaard. HUIS KOPEN? Vraag een gra tis ab. op Ros-Woningnieuws. lei 01899-15055. HU1S kopen? Vraag een gra tis ab. op Ros-Woningnieuws. Bel. 01899-15055. T.k. in Oost-Gron. BOERD. 3 sl.k., w.k., douche, 11 are gr., pr. f.47.000,- v.n.i. tel. 840994. T.h. 3000 m2 OPSLAGTER- REIN met kassen voor tuincen- trum, opslag, loonbedrijf etc. aan rijksweg te Maassluis-Maas- land. Zeer goed bereikbaar voor zwaarste transport. Brieven aan postbusnummer 5110 Den Haag Aangeb. 5-KAMERWON. met overname. Tel. 159895. Vrije WOONRUIMTE in ruil voor huish.werk tel.195857 PIANO en ORGELLES geeft mej. G.H. v.d. Assem, grondige methode, gcdipl. Donkersloot- straat 48b, R'dam-Zuid. Bij het stadion, tel. 196394. Student biedt zich aan voor BIJ- LES, tel. 144164. BRIDGECLUB vraagt dames en herenleden liefst paren voor de donderdagavond. Tel.113764. PRIVE PIANOLES in Slie- drecht. Telefoon 01840-5152. Spoed. POf'GROEP zoekt bas sist i:b.v. uistallatie. Tel. na 18.00 uur 768979. HEBT U FEEST? Accordeonist en drummer tel. 010-261397. PIANO aangeb. Duits fabrikaat f.950,-, Granadoslaan 9, (zijlaan Molenlaan H'berg), tel. 188436. Vror uw leest MU/.1EK1JUO „de Jokers" - 010-193693. Afm. 260x25x16 cm. Bij uitstek geschikt bij aanleg van uw tuin ter verfraaiing. HANDELSONDERNEMING J. SNOEI B.V.. Van der Giessenweg 6, Krimpen a.d. IJssel, tel. 01807-19155. INBOEDEL, ook wat antiek. Krooswijkseweg 140, 's middags Elec. SCHRIJFMACHINES f.495,- en f.150,-. Stencilmach. f.575,-, tel/rekenmach. f.145,-, kasregister f.450,-. De Vroed- schap 64, Krimpen a.d. IJssel, tel. 01807-13583. T.k. Tormo HOBBY MACHINE 4 in 1. Tel. 247814. Kwaliteits AANBOUWKEU- KENS rechtstreeks import door de hoge korting nergens, maar dan ook nergens voordeliger. Kom en zie! Delta Centrum, Hardinxveld, Nijverheidsstraat 5 tel. 01846-4733, Delta Centrum R. v. Dorpsstraat 16, Nw. Beijer- land, tel. 01869-2222, Maandags gesloten. Oud E1KEN 2-pers. LEDIKANT Velie gashaara. Tel. 123489. T.k. 1 CARAVAN m. schuurtje 7 m. lang op camping Kaatsheu- vel, 1 bankstel, 1 uittrektafel m. 4 stoelen, chroom poten, 2-pers. matras, snelkookpan, droogkap na 5 uur, Zaadakker- straat 31 a. DEKZEILEN 8x6 f 150,-, 6x4 f 90,-. Tel. 010-151365 of 05220-54143. KATTEBAK THUISSERVICE (uniek in Nederland) bezorgt u voor f 16,95 thuis de beste nat- tebakvulling (z.uiver natuurpro- dukt in papieren zak a 20 kg). Bestellingen: (bellen voor) R'dam-Zuid 134007; R'dam- Zuidwijk 814512; R'dam West 158701; R'dam-Oost 141747; R'dam Centrum 158701; Hille gersberg 141747; Capelle a/d IJssel 510960; Vlaardingen 740023; Schiedam 158701. Het allergoedkoopste adres voor gewassen GRINDTEGELS in 8 verschillende maten. Trot- toirtegels 30x30 rood en grijs, betontegels 50x50 en 40x60 rood en grijs, decoratiestenen 30x30 en houten spoorbielzen. Bij voldoende afname gratis thuisbezorgd. P.J. Snoei La- gendijk 154, Ridderkerk, tel. 01804-14031, Bleiswijk: Hoef- weg 88, tel. 01892-5656. T.k. 2-pers. OPKLAPBED, Speenkruidstr. 33b,Vlaardingen T.k. GASHAARD, schouwmo- del, kamerbiljart, ronde gas- kachel, tel. 248501. KUNSTSTOF KEUKEN met r.v.s. aanracht, 3 onderk., 4 bo- venk., 5 pits gasfomuis oven met electr. draaispit en frill, 3-hoekig smeedijzeren haard- scherm, tel. 01807-16655. GOEDKOOP SANITAIR, combi toiletpotten kleur f 149,-; f 189,-; wastafels kleur m. zuil f 109,-; badkuipen wit f 99,-; f 79,-; stortbakken f 39,75; douchebakken wit f 39,75; kleur f 59,75; mengkranen f 29,75; f 49,75 etc.etc. Delta Centrum B.V., Nieuw Beyerland tel. 01869-2222, R. v. Dorps straat 16, Delta Centrum, Har dinxveld, tel. 01846-1733, Nij verheidsstraat 5, Maandags ge sloten. le Kwaliteit gem. TUINGROND in plastic zaklcen v. 40 ltr. groot- handel fa. v.d.Meer, tel. 010- 370590 en 370505 ook z&ter- dags geopend. Wij zouden het er wel in willen pompen, voor SCHRIJF- tel- en rekenmachines eerst kijken bij Aveha. Meer dan 500 machines in voorraad. Prijzen v.a. f 95,- Aveha kantoormachines import B.V. Verkoop en technische dienst Schieweg 50, R'dam. Tel. 248437. Ook 's zaterdags ge opend. PARKETVLOEREN. Alle soor- ten. Het goedkoopste adres, ook voor zelfleggers. Tel. 254233 en 205062. Magnetische ARMBAND, ge- heim voor gezond zijn. Drog. ,De Boemerang", Mathenesser- weg 63, R'dam tel. 370600 Levering div. TUINMATERIA- LEN, TUINAANLEG EN ON DERHOUD. GRATIS ADVIES EN PRIJSOPG AVE VOOR UW TUIN! Kooiwalweg 12-14, (zijstr. Pascalweg) R'dam-Z, tel.: 326936. SPEC. AANBIEDING: VOLOP EN TUINCENTRUM „DE BERK", voor al uw BLOEMWERK en TUINM ATERIALEN, Berken- daal 78, tel. 190084, R'dam-Z. KATTEBAKSTEENTJES pirn. 23 kg. Gratis monster, afnaal- korting 10 pet. Fa. v.d. Meer, Mathenesserstr. 65b, tel. 010- 370590 of 370505. Zaterdags geopend. T.k. KINDERWAGEN BAK, 2 dralon dekentjes, 2 lakensets, sierkussen, hemeltje, pakjes, truitjes, babysitter enz. Alles in staat v. nieuw 8 mnd. oud f 150,-. Tel. 01819-15369. T.k. 6 BARKRUKKEN, thee- meubel, wasmach., centrifuge, 2-pers. bed, tel. 380719 _na 17.00 u. PARKF.TVLOEREN Alma met 15 jaar garantie. Bezoek on/e nieuwe 200 m2 grote showroom Alma Parket, Haven 17, Breda, folders 076-137160. CENTR. VERW. heetwaterapp. etc. Alles bij onze groothandel direct aan part. Delta Centrum, Hardinxveld, Nijverheidsstr. 5, tel. 01846-4733, Delta Cen trum, R. v. Dorpsstr. 16, Nw. Beijerland, tel. 01869-2222. Maandags gesloten. - T.k. Benraad GASKACHEL t.b.vr. J. v. Prooijen, Morellen- tuin 8. Koopt en haalt al uw boeken, encvclopedieen, grain, platen er strips. Tel.: 010 - 256668, 379204 en 146107 tot 20 uur Gevr. oude eiken LEDIKAN- PIANO TEN en kasten, tel. 133484. 255195 Gevr. THEEKASTJE ook old finish, tel. 133484. Geheel of gedeeltelijke INBOE- DELS, tel. 133484. BANKSTELLEN, eethoeken, gasfornuizen, ijskasten, inboe- dels, tel. 010-207250. T.k. gevr. hele of ged. INBOE- DELS, koelkasten, gashaarden gasfornuizen, fietsen, kleding, enz. U belt en wij komen. Tel, 010-655967. POSTZ. t.k.gevr.. door part. Ned. en Overz.. tel.010-763195 te koop gevr., tel. Gevr. BUFFETTEN CURIOSA, klokken etc., tel. 133484. Gevraagd hele of ged. INBOE- DELS, ontruiming van wonin- gen en antiek. Den Haan, Pep pelweg 89, tel. 186178. ANTIEK en schilderijen. Tel. 010- 243285, u belt en ik kom. Inkoop GOUDEN EN ZILVE-- RF.N VOORWERPEN van ouds Fa. L. Slier, thans Pannekoek- straat 82. tel. 138662. Geheel of gedeeltelijke inboe- dels, tel. 133484. Hele of ged. INBOEDELS, sil ver, kristal, koper, glaswerk, beelden, schilderijen, vazen, an tiek, ook uit grootmoeders tijd en ontruimen van woningen. Den Haan, Kortenaerstraat 39, tel. 010- 125790, 843606 en 215890. GASHAARD schouwmodel tel. 77.54.74. Te koop gevraagd: POSTZE- GELS alle landen. Ned., ook losse series. Tel. 010-226767. T.k. van part. MAZDA 1300 bj. nov. '75 lpg-inst., prijs f.7500,-, tel. 01886-5612. Wegens omstandigheden te koop van part, een A.M.C. PACER L. juli *76, km st. 10.000 met zeer veel acc. alle keuringen toege- staan. tel. 010-351517. fin. mogelijk T.k. MERCEDES 230 aut. '69 benz. m Magna sportw. en radio pr. f.3750,-, tel. 259409 na 17.00 u. CITROEN Dyane 6 km.st. 65.000 f.650,-, tel. 010-110841. T.k. MAZDA RX 3 coupe de luxe z.g.s. eind '72 f.4 800,-, tel. 010-223901. T.k. VW 1300 bj.'68 vr.pr. f.1300,-, Vlietkade 40B, R'dam. Voor mer P.K. dubb. SOLEX CARBURATOR m. spuitstuk voor Renault motor 1100-13.00 cc (Renault 5-12, Daf 55-436) tel. 010-741778. T.k. JAWA 350 cc. bj. '75 Tel.01825-2260 Originele RENAULT onderde- len 30-40 pet. korting. Plaat- werk, bumpers, grills, Hordijk 219. Tel. 010-322780. 2 CV 4 bj '74 km.st. 10.000 kl. oranje in uitzonderlijke g.st. pr. f.4900,-, tel. 01807-15544 VW 411 LUXE '70, radio, hallo- geenlampen, verk. i.z.g.st. v. onderh. f.875.-. Tel 846710. Wegens omstandigheden te koop van part. MORRIS Marina super coupe 1,8 ltr. bj. mei'75, km.st. 19.000 met div.acc., f.8500,-, tel. 01807-10828. Autosloperij ,,HIER IS 'T" Jan v. Avennestr. 48-54, R'dam, Tel. 773977- 772067. T.k. gevr. AUTO's event, met schade Tel. 255058. MERCEDES 280s f.1500,-. Prof., Rutgerstraat 311, Vlaar dingen. T.k. 2 CV 1970 f.850, 010-730415. tel. Aangeb. BEST. EEND '72 AK 400 f.1650,-, tel 010-244216. AUDI 100 GL bj' eind 72 f 4200,-. Tel. 522631 Voor alle VERZF.KERINGEN Tielcman, Bcrgweg 49, R'dam,. Tel. 010- 249242 ook 's avonds. T.k. gevr. SLOOPWAGENS. Tel 200098, b.g.g. 133056. T.k. FIAT 128 bouwj. '71, vr. pr. f. 1750,-, tel 010-742762. VW PERSONENBUS '71 geel kent. pas gek. door rijksdienst wegverkeer, kent. 84-NT-79. Pr. f. 1450,-, tel. 010- 848332. T.k. V.W. 1200 i.z.g.st. bj. '71. Pr. f.1700,-. Tel. 01858- 3421, na 18.00 u. T.k. MERCEDES 250 S.E. Tel. 010- 191924, na 18.00 u. 01804- 16909. RENALUT 6 58.000 km. '70, als nieuw f.1200,-, tel. 522945. VERLOREN: Gouden schakelketting voor de hals omg. centrum omge- zilver uur weggewaaid turquoise duster hoek Rinse Koopmanstraat/Samu- el Esmeyerplein, tel. 217597; Prisma jongenshorloge 10 dec., Noordeinde en omg.. Van Dijk, Kretae'straat 7, R'dam Krai., tel. 125931; zw. motorhandschoenen, omg. Schiebroek, tel.184736; gpud dameshorloge m. 2 klembanden omg. Schiebroek of wes tern tel. 183786; 5 dec. bril in donkerblauw etui omg. Fazanten- dreef, Bleiswijk of Delfgauwstr., R'dam, t.b.t.b., mevr. de Klerk, tel. 657525; boucle zwarte dameshandschoenen, verl. op Argo- nautenweg, tel. 227259; gouden ring met saffier, Krimpen a.d. IJssel, 9/12, tel. 01807-17645, Ratelaar 48; double dameshor loge m. goudkleurige wijzerplaat, zat. Sophiakade naar Hoog- landstraat, tel. 521167; bruine wollen herenhandschoen, Adams- hofstraat 76a, tel. 124368. GEVONDEN: 6 dec. bruine lederen herenhandschoen met bont §evoerd, Luycx, tel. 241144; popje met jurkje aan, tel. 659890 ij C.S.; vrijdag herenhorloge chroom, bushalte Jac. v. Campen- weg, tel. 200715; groene zwemtas met handdoek, zwembroek en zwemband, Schiedamseweg tel. 155924. WEGGELOPEN: 7 dec. in Kralingse bos hond, kruizing tussen boxer en bloedhond, 1 jaar oud, bruin met witte vlek op z'n borst en lange staart, t.b.t.b., tel. 114002. T.k. langh.TEKKEL teef 11 wk. ingeent en getat. m. stamb. Tel. 078-27703. Zeer mooie abricot DWERG- POEDELTJES met stamboom en geent. Mevr. J. Steijger, tel. 211636. Goed tehuis gezocht voor JONG HONDJE van 1 jr., erg lief, luis- tert erg goed, tel. 379473. T.k. BASSET 2 1/2 jr. met stamboom. Uiterste pr. f.300,-. T el. 803324. T.k. weg.omst. HERDER tel. 848370. T.k. REE PINCHERTJE teefje 8 wek. oud, tel. 853270. GROOTHANDEL voor particu- lieren! 1001 artikel. in non foodsector, zeer groot assort ment goederen. Delta Centrum, R. v. Dorpsstraat 16, Nieuw Beijerland, tel. 01869-2222, Nij verheidsstraat 5, Hardinxveld, tel. 01846-4733, maandags ge sloten. TELEFOON BEAN TWOOR- DER, schrijf-, tel- en rekenma chines. Valk Kantoortechniek, tel. 010-259708. TTk 7 W*ASTAFe" l7,"bad", "d ou7he - kop, slang, kranen, tel. 820121. T.k. SKI-SCHOENEN Kastinger f.45.- mt. 11 (45), tel. 01804- 22621. T.k. KINDERSKI'S m^choenen mt. 30 samen f.50,-, tel. 01803- 2065. T.k. mooie DAMESKLEDING mt. 44, koopje! Kolenhaard m. 22 zakjes anthraciet samen f.60,-, Vulcana gash. z.g.a.n. f.60,-, tel. 227521. Compl. SLAAPK.AMEUBLE- MENT, gasfomuis, dubbeld. koelkast, eethoek, zw/w t.v., alles in pr. staat, t.e.a.b., tel. 768004. Buta BADGEISER, gietijzeren bad met kraan, rvs aanrechtblad 220 m. met 2 spoeib., wastafel met kraan, t.e.a.b., tel. 010- 506692. Kleine partij V'O 1TF.I.NOTEN- FINEER t.e.a.b 1.1 J1823- 3818. Philips STOFZUIGER, Philips pickup, strijkplank, 3 p.gasstel, koperen hanglamp, Bellaform versterker/pick up/boxen, kunstschaatsen (dames) mt. 40, heren mt. 8, pr. n.o.t.k., Zerni- keplaats 229. T.k. aangeb. een TUIMELDAK- RAAM 1.50 x 1.00 i.z.g^t., tel. 01805-2529 na 18.00 uur. Goed tehuis gezocht voor 6 JONGE HONDJES van 8 weken oud. Tel. 766263. ZUNDAPP en Kreidler f 750,- p.st. Tomos en GoGo f 375,- p. st. Tel. 857165, Heerjans- weg 21, R'dam-Zuid. T.k. gevr. ZUNDAPP, Kreidler, Yamaha, tel. 857165. T.k. KREIDLER m. 4 versn. veel chroom f.650,-, t.k. Zundapp m. 4 versn. 1 jr. oud f.950,-. Tel. 842205. T.k. ZUNDAPP ond. o.a. gemof- feld. Tel. 01807-19645. PLEXIGLAS op maat, Inkuro BV. R'dam. Tel. 010-774042. voor levensnoden Elke avond van 7.30 - 11.00 uur. Compleet gelegd met Tapiflex voor f 135,- levens voor alle be- hang en witwerk. Telefoon 010-770950-652560. Overtrekt uw bankstel voor bijzonder lage prijs. Vr. vrijb. huisbez. BATENBU'RG, Goudserijweg 20a, R'dam Tel. 010- 522374-505820. Wij bekleden al uw MEUBE- LEN modern, klassiek, antiek. Ook complete WONINGIN- RICHT1NG. Vloerbedekking gratis leggen. Van Putten, Jacob Catsstraat 61tel.247059, na 18 uur tel. 6711 50. PLAFONDS SLECHT EN LE- LIJK? Dan een zachtboardpla- fond in alle prijzen en in een halve dag gereed. Vraag vrij- blijvend prijsopgaaf. Tel. 010- 775801. Trappen BEKLEDEN met Tapi- fex of Nylonvilt. Tot 15 treden f 150,-- inclusief de strippen! Tel. 254233 en 205062. BEDRADING AFGEKEURD? Vlug er. voordelig, tel. 010- 655460 - 659739. Voor ZACHTBOARD-PLA- FONDS, sy steemplaf onds en scheidingswanden Fa. W.F. Blok telefoon 774405. GRANOLLEN f.10,- p.m2 extra grof wandie f.18,- p. rn2. Tevens ook wit- en schilderwerk tel. 247754 liefst bellen na 17 uur. ASTROLOGE helderziende al leen dames, tel. 128917. Mevr. Gedine, H.G.ZIENDE tel. 376576 adviseuse. Iedereen met een vast inkomen komt hiervoor in aanmerking. Direct geregeld. W.M. v.d LINDE Tel.: 263977, 269953 (ook 's avonds). Voor exclusieve en betallbare bruidsmode en avondkledmg: Aert van Nesstraat 46, Rotter dam-C, tel. 12.1 2.36 (tussen par king Schouwburg eb Bijenkorf). TROUWAUTO's, nieuwste Mer- cedessen v.a. f 25,- per wagen. Tax- Wooning, tel. 01892-2668 of >707. WON IN GIN RICH TING T.k. WITTF TROUWJAPON mot hoed f.275,- mt. 38. Tel. 258303. DE VLUGGETAXI Vakantle met een V.W. bus met aanhanger en Mercedes aanhan- ger, 4-7 persoons. Fietsen gratis mee. ROTTEKADE 63 BERGSCHENHOEK Tel. 01893-205 Bij geen gehoor 01892- 5836. sinds 1908 De speciaalzaak van R'dam voor al uw tapijten. Gratis gelegd. Vrijblijvend advies bij uw inte- rieur. Goudse Riiweg 27, R'dam. Tel.: 010-52.22.57. Caife-restaurant Alhena voof VERHUUR van zalen voor bruiloften, receptics en partijen van 25 tot 225 personen. Mathenesserweg 211, tel. 010- 373454. per luxe toeringcar tegen goed- koop tarief. Vraag vrijblijvend offerte. REISBUREAU VAGE- RO, Noordsingel 199, Rotter dam, Tel. 010-244315-651105. T.k. lange witte TROUWJAPON mt. 42 afgez. m.zwanedons, sluier 4 1/2 m., handsch. Gek. f.650,-, nu f.250,-, tel. 133243. T.k. TROUWJAPON 36-38 met grote sleep kl. wit na 18.00 uur. 761278. Goed en voordelig. Trouwreportage's met gratis ver- groting. Pasfoto's gelijk klaar. Aert van Nesstraat 58, tel. (010) 123347. Voor de bruid die echt mooi wil zijn Ook voor avond- en cocktailkle- ding!!! Korte Hoogstraat 4, Rotterdam Tel. 12.61.43. Speciale Bruids Boetiek Spui 105 - Dordrecht. Tel.: 078-46.40.6. Goed idee... bont prachtig kerstgeschenk! De grootste en goed koopste bontzaak v. Nederland. Duizenden korte en lange Nu werkelijk sensationele lage kado-prijzen! Met garantie. Des- gew. soepele kredietservice. De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C., tel. 010-117117. Parkeren v. zaak. Bij koop reisgeld v. 2 pers. terug (ook benzine). Vrijdags tot 21 uur open! 20 - 21 - 22 en 23 dec. koopavonden tot 21 uur! BONTMANTELS! BONTHOE- DEN! Kerst-kado's bij Neder lands grootste bontmagazijn, vergelijkbaar 20 a 30 pet. goed- koper! Het bespaart u veel geld! Voile garantie.. Kredietservice mogelijk. Het Bontpaleis, Hoog straat 153, Rotterdam-C., tel. 010-14.33.37. Reisgeld terug bij koop. Vrijdag tot 21 uur open! 20-21-22 en 23 decern ber tot 21 uur open! T.k. korte BONTJAS murmel nerts plm. mt. 42-44, tel. 078- 26278 na 17.00 uur. Dames! BONTMANTELS kort en lang, bonthoeden: Kerst- koopjes-aanbiedingen! Nu extra lage betaalbare prijzen! Echte arantie. Kredietservice moge- ijk. La Reine, Jonker Frans- straat 75 (vijf en zeventig), Rot terdam-C., tel. 010-110.756.. Bij koop reisgeld terug. Vrijdags tot 21 uur open. 20-21-22 en 23 dec. koopavonden tot 21 uur open! T.k. zeer mooie couture TROUWJAPON maat 38 cham- pagnekleurig soie sauvage geheel met de hand gevoerd met hoed van dezelfde stof. Samen f.500,- Tel. 078-35792. NIEUWE RITS in pantalon f 9,- Frenay Jonker Fransstraat 109, in noodgeval keus uit 2000 pan- talons. VANAF FABRIEK MANTELS VAN GRANDIOZE zowel klassieke als vlotte mo- dellen. Diverse prijzen. Dagelijks van 9 tot 4 uur geopend. Zater dags gesloten. DAWERO COOLHAVEN 92 R'dam tel. 010- 766251 Beneden naast Pieter de Hooch- brug achterin de poort klein 15. Te bereiken met tram 6 of 9 met bus 46 of 39. Dames een gratis GARDEROBE Bel dan 322428. Vooroorlogse EETHOEK m. uitsch. blad f.75,-. Tel. 841724. T.k. mooi BANKSTEL i.pr.st. f.200,-. Tel. 816595. Pleinweg 8b. T.k. ANT. FRIESE platte buis- kachel geen handelaren, pr. n.o, e.t. Tel. 01807- 15757. 2 zits- en 3 zitsbank donker- bruin rib met losse kiissens, Vinkenbrinkstr. 111. A'Pofdi?r, tel. 208811 10.00-18.00 uur. T.k. BANKSTEL m. onyx tafel. Tel. 222289 T.k. 4-drs.LEG- en hangkast en 4 bovenkastjes, 3 mnd. oud, nw. 8r. f.1000,-, nu f.4 75,-. tel. 1807-16772 na 18.oo uur. Moderne KAMERBAR en 3 krukken, pr. f.200,-, tel. 773671 na 18.00 uur. KEUKEN EETHOEK van formi ca, grenen eethoek en lampen, wandmeubel met bar en t.v., kastje erin, tel. 01806-3032. T.k. 6 EETKAM.STOELEN en tafel, tel. 01857-2154. SALONKAST en eeth. na 18.00 u. J.C. Witkam, Ackerdijkstr. 63a. T.k. NW. WANDMEUBEL zwart/wit tel. 010-383636. K ERST AANBIEDING! origine le kristallen kronen van f 132,50 nu voor f 89,75. Op alle niet af- geprijsde artikplen 20 pet. kor- "essing interieurverlich- euwe Binnenweg 72, ting. ..Hessing interieurverlich iing'V Ni tel. 0JQ-366211Den ifa-. 81-81/a-83, tfel. Weimarstr. 81-81 /a-83, 070-451724. T.k. ronde/ovale hoogteverstel- bare notehouten TAFEL dia meter ingeschoven 1 mtr., 3 bij- passende pluche stoelen kleur beige-bruin, alles in prima staat, vraagprijs f.145,-, liefst in een koop over te nemen, tel. 010- 22209. WIJ OVERTREKKEN UW BANKSTEL v.a.225,- m.stof of skai. Eethoek v.a.45,—Baars- Schouten, Henegouwerlaan 58a R'dam, tel. 136110. T.k. BANKSTEL m.tafel. v.Bo degom, Millinxstr. 123. PLEX1GLASKAPPEN. Inkuro BV R'dam, tel. 010-774042. Inruil TV's en reparatie aan alle merken. P. v. Kleef, tel. 010-290334, Rotterdam. Stop te zoeken. Aris ANTEN- -4ETECHNIEK. Het goedkoop ste en het beste geeft u tot eind '76 zonder extra kosten vooi het plaatsen en voorrijden met 100 pet. garantie voor het re- sultaat. Ned. 1 en 2 f.175,-, Belgie f.280,-, Duitsland f.490,- Rotor f.550,-. Belangrijk: eerst beeld, dan betaling. Bel dan 010-248419. De bekende tuner /versterker ARISTONA SX 6742 is Philips 22 RH 742, 2x22 watt, bij ons nu f 479,-. RADIO CORRECT Bergweg 110, Rotterdam-Noord trams 4,6 en 9. Kom eens luis- teren! PIONEER PL 12 DW, de be- roemde Hi-Fi platenspeler alleen wij hebben hem nog voor f 229,- RADIO 650.660, Zaagmolen- straat 102-106, Rotterdam- Noord. Tel. 010-650.660, trams 6 en 9. R ADIO-TV-Service aan huis. Dag. (ook zaterdags) tot 's avonds 11 uur. J. Hagen, Mijnsherenlaan 50a, tel. 846683, Heer Nikolaasstraat 37, tel. 840995. KLEUR EN TELEVISIE huren met recht van koop! Blaupunkt 56cm grootbeeld slechts f 15,58 per week met zeer gun- stige koopregeling. Alleen bij RADIO CORRECT, Berg 110, Rotterdam-noord, tel. 010 67.11.33. Haal op onze spe ciale Verhuur-Informatiekrant (gratis!). WIJ REPAREREN voordelig uw t.v. of kl. t.v. (zonder voor rijdkosten bij rep.) tel 380725. KLEUREN TV HUREN met recht van koop. Keuze uit alle merken en 200 modeller! en voor f 11,95 p.w. heeft u mor- gen al een splinternieuwe kleu- ren tv in huis. Alleen bij: Color t.v., Bergweg 64, Rotterdam-nrd Tel. 010- 654222; Slinge 149, tel. 010- 808207 Groot beeld KLEUREN TV f 675,-. Tel. 856848. ANTENNE PLAATSEN le en 2e net v.a. f 110,- m. gar. tot 23 u. tel. 670903 ook in week end. TELEV1S1ES. Verhuur-. inruil- en demonstratie zwart/wit en kleurentelevisies tegen zeer schappelijke prijzen. Met vol- ledige garantie. Kom en zie ze zelf spelen bij RADIO 650.660 Zaagmolenstraat 102-106, Rot- terdam-noord, tel. 010-650.660, met trams 6 en 9 vlak voor de deur! T.k. Akai BANDREC. z.g.a.n. f.400,-, tel. 671110. EENZAAM7 Cowesponaentie- club '70 helpt iedereen. Inl. HZ, Box 51125, R'dam. Vrou- wen van 17-40 jaar gratis lid! Hr. 37 jr. gesch. z.k.m. jonge vrouw, kind geen bezw., br.o.nr. 96-01. J. MAN 23 jr. zkt. leuk meisje van 17 tot 23 jr. br. m. foto o. erew. retour o. nr. 96-52. IK ZAG JE DAAR ZITTEiN op 7 dec. op de 7e rij bij Neeriands Hoop en je keek naar mij om. Als je dit leest, schrijf dan even een brief met foto o.nr. 26304 v.d. blad. Echtp. zkt. ECHTP. voor leuke vr. schap ca. 60 jr. moet weJ van uitgaan houden. Br. o. nr. 96.51 v.d. bl. be Spartaterrein 154119 NOORDMOLENSTRAAT 21 bi) Noordplein 651771 Nwe Binnenweg #774660h vragen wij docenten In Rotterdam Bevoegdheid LO- of MO-akte. ^Tevens vragen wij voor onze bedrijfs- *cursussen: Docenten Informaticum. Voor sollicitatie en informatie: Koninklijke PBNA, Velperbuitensingel 6, Amhem. Afd. Mondeling Onderwijs. Tel. 085 - 716151 (toestel 234). T.k. weg. vertr. KL. T.V. Blau punkt f.600,-. tel. 847431. T.k. TOURCARAVAN, 4 pers. incl. tent en inboedel. Vr.pr. f. 1750,-, tel. 147892/215879. Heett u een gebr. TOURCAR. t.k. Bel dan even 03404-15622 T.k. CAMERA Pentax ST1000 z.g.a.n. (1976) f.500,-, Vlietka de 40B, Rotterdam. Op 60 mnd. wett. tarief, 2e. hypoth. afl. tot 15 jaar. Bel onafhbemiddelaar CREDIET ADVISEUR M. RU1TEN JR. STREVELSWEG 118a. R'DAM-ZUID b.g.g. 01865-2987 010-51.23.42. Bij de Nederlandse vestiging van de Europese WABCO WESTINGHOUSE organisatie, die een dominerende positie ir.neemt op het gebied van pneumatische regel- en bedienings- apparatuur voor de spoorweg-, voertuig-, scheepsbouw- en alge- mene industrie vaceert de funktie van die zich verder wil bekwamen in de debiteuren-administratie van een modern en efficient geleide onderneming. De kandidaat dient een enthousiast werker te zijn, die zich moet inzetten om als schakel op te treden tussen de verkoop- afdelingen van ons bedrijf en de crediteuren-administratie van onze afnemers. Hiervoor worden eisen aan zijn organisatievermogen en zijn kontaktuele eigenschappen gesteld. Gezien de aard van zijn funktie dient tenminste een MEAO- opleiding met goed gevolg te zijn voltooid, terwijl enige be- kendheid met computerverwerking mede als een pluspunt wordt beschouwd. De kandidaat dient niet ouder te zijn dan 28 jaar. Wij bieden een goed salaris, een prettige werksfeer en een gun- stige vakantie-regeling. Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeeiszaken, Post- bus 26, Capelle a/d IJssel, telefoon 010 - 504966.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 7