magazijn/winkelbediende en kassiere ALBRECHT Mooie boeken van om direct te bestellen 5ELECTIES \/f Kwaliteits zonwering veel en veel goedkoper VAN KEMPEN EN VOS JUWELIERS GEDIPLOMEERD RONTGENLABORANT (E) THEN EN 11SCHILDER BOEK of IINDIE telefonisch bestellen? dag en nacht: 020-138444 Zo kunt u bestellen: SUNLITE m C&cAi&tbcA ytovfod&lLfy&i! Lijnbaan 77 Zuidplein Hoog 461 Rotterdam GENEES WIJZEN in ^ederland magazijnbediende Let op: Winter Schieweg 99a, Rotterdam-Tel. (010) 247341 WOtNSDAG 15 DECEMBER 1976 5147 M diakonessenhuis Voor ons filiaal te Rotterdam, Argonautenweg 14, zoeken wij op korte termijn die op een prettige en vlotte wijze met onze klanten omgaan. Na een gedegen inwerkperiode zult u namelijk worden belast met kassa- werkzaamheden. Wij vragen een ruime belangstelling voor levensmiddelen. Specifieke kennis is echter niet noodzakeiijk omdat u door een ervaren kracht planmatig en grondig zult worden ingewerkt. Wij bieden een goed salaris en werktijden die zoveel mogelijk aan uw wensen aangepast worden. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met de heer Lindeman. U kunt hem's avonds na 20.00 uur bereiken onder tel.nr. 076 - 145997. U kunt hem bezoeken op donderdag 9 december 1976 tussen 15.00 en 17.00 uur in ons filiaal te Rotterdam, Argonautenweg 14. GAME'S mtm mmm ss mm i XV !/10.-prijsvoordeel SUPER PUZZEL VRAAG- BAAK vooru I >v. Atkins' DieetRmlulie KOOKBOEK Het betreffende bedrag overmaken op girore- kening 31 12 87 ten name van Ster Selecties - Amsterdam. Vooral niet vergeten het bestelnum- mer te vermelden. Na ontvangst van het bedrag wordt het bestelde u omgaand thuisbezorgd. U kunt ook een briefkaart zenden aan Ster Se lecties, Postbus 8261 te Amsterdam onder ver- melding van het bestelnummer. U ontvangt voor de betaling dan gelijktijdig met het bestelde een acceptgirokaart. De boeken kunt u ook kopen op ons kantoor te Amsterdam, Burg. Roellstraat 70. W( )11 020/648 41 of 648 42 'n Fijn polyester/ katoenen jek met kapuchon en warme teddy- voering. 122-152, Is alwoer Raak voor maan Nou en of! 100% katoenen corduroy overgooiertje voor 'n prijs die aitijd Raak is 122-146 Midden in de roos! Stoere pyama van dik acryl met elastiese boorden. 92-176, De Rake prijs is Verkrijgbaar vanaf donderdagm jrgen 9 uui Ten behoeve van ons staaldraadmagazijn zoeken wij een flinke en ervaren medewerker. Onze gedachten gaan in eerste instantie uit naar een akkurate man met een praktische scholing, en inzicht in magazijn-administratie. Indien u belangstelling heeft voor deze funktie en meent aan de eisen te kunnen voldoen, kunt u telefonisch kontakt opnemen voor een afspraak met afd. Personeelszaken, of schriftelijk solli- citeren. handetscompagnie bv aluminium atJbiedinr,^„ jaloezieen dlgt°tilan9af 50%voordeel' geopend ma t/m vr van 9.00-18.00 uur. geopend za van 9.00-17.00 uur. Gaaf gestyleerde ring slagr in g zegt de vakman, lanwege de slag of krul met drie diamanten, omringd door twaalf kleinere diamanten. Totaal 0.45 ktf 121.1-. r - Even moderne als elegante riviere ring met vijf fraai geslefien diamanten. Totaal 0.25 kt f 784,-. Gracieuze gouden ring met twee prachtig geslepen diamanten. 'totaal 0.16 kt f 597 Het Diakonessenhuis- Refaja in Dordrecht, gelegen aan de rijksweg Rotterdam- •Breda, is een modern uitgerust ziekenhuis met een capaciteit van 476 bedden. Het komplex omvat zes verpleegatdelingen, een psychiatrische kliniek, een centrum voor haemodialyse, een polikliniek met traumatologische functie, een klinisch-chemisch- en isotopenlaboratorium, een verpleegkundige opleiding en een personeelstlat voor 190 intern gehuisveste leerling- verpleegkundigen. De medische stat bestaat uit pirn. 40 specialisten. Het ziekenhuis heeft ruim 700 medewerkers in dienst. Op de rontgenafdeling van ons moderne zie kenhuis is op korte termijn plaats voor een Oe diensten worden in onderling overleg gere- geld. Een full-time dienstverband is noodzake- lijk. Schriftelijke soliicitaties te richten aan de afde ling Personeelszaken van ons ziekenhuis. Post- bus 444 te Dordrecht. HOBBY h7®s®»r-'y GAAOE's TEKEN- EN SCHILDERBOEK Net zo goed als ieder mens lezen en schrijven leert, kan hem ook tekenen en schilde- ren worden bijgebracht. Dit tekenboek is een ware weg- wijzer voor de beginner. Het beschrijft alle technieken van teken- en schilderkunst, zodat ook de gevorderde en de vakman verrast zullen zijn over de inhoud en de ge- bruiksmogelijkheden. Kort- om: gezicht op de praktijk 430 biz. gebonden. honder- den tekeningen (vele in kleur) Prijs/49.50 Uitgever: Gaade Bestelnr. B 217 B GEZONDHEID HISTORIE GEZONDHEID Anthony Campbell Transcendents? Maditatte. vVf-'t J mxt tlrKi Joop van den Berg ZO WAS INDIE 1850 - 1950 Dit boek geeft door middel van foto's, krantenartikelen en andere authentieke docu- menten een prachtige indruk van een hele ^euw Neder- lands-lndie. De eeuw waarin het eilandenrijk, de Gordel van Smaragd, evolueerde van ,,Onze Oost" via „Ne- derlands-lndie" tot Indone sia". Van kolonie tot repu- btiek 160 biz. gebonden, geill., groot formaat Prijs/ 29.90 Uitgever Luitingh Bestelnr. B 222. B tijdelijk 15.90 na 1 jan. '77 f 25.90 Anthony Campbell TRANSCENDENTE MEDI- TATIE: een weg naar verlichting De leer van Maharishi Ma- hesh Yogi en de working van T.M. De laatste jaren is er in het Westen een ongekende belangstelling ontstaan voor meditatie. Meditatie ais een ideale manier om zich te be- vrijden van de dagelijkse spanningen, of ais weg naar zelfontdekking, onderzoek naar de zin van het bestaan. 196 biz. paperback, prijs 19.50 Uitgever: Bruna Bestelnr. B 219 B Bevat meer dan 300.000 puzzelwoorden, bovendien vele uitgebreide rubrieken. Onmisbaar voor de puzze- laar en... een aantrekkelijk tijdelijk prijsvoordeel. Gebonden; prijs 15.§0 Uitgever: Ridderhof Bestelnr. B 215 B MAATSCHAPPIJ r. wo Rienk H. Kamer ALLES OVER GELD Tips voor iedereen. Over sparen, krediet, postzegels, munten, kunst, hypotheken, antiek. belastingen, testa ment en nog veel meer. Wie denkt zijn geld Jekker veilig" op een spaarbank- boekje te hebben kan wel eens bedrogen uitkomen. De ..gewone man" wordt aan de hand genomen om ook eens zijn slag te kunnen slaan en hem voor verliezen te be- hoeden. 520 biz. paperback, prijs 29.50 Uitgever: De Centaur bestelnr. B 223. B Dr. ATKINS' DIEET REVO- LUTIE Kookboek Dit boek werd een bestseller om slechts e6n reden: het dieet werkte! Eet met Dr. Atkins en u eet lekker - u voelt zich uitste- kend - u heeft g66n honger- gevoel - u valt af. Ongeloof- lijk! Wie had dat ooit gedacht - lekker eten en toch slank en gezond blijven. 230 biz. Paperback. 300 re- cepten Prijs/19.50 Uitgever: Bosch Keuning Bestelnr. B 216 B Het Richard Hittleman YOGA VOOR U Met 622 foto's 28-dagen-programma. Yoga, om te ontspannen, het leven aan te kunnen, om ge zond te blijven of om af te slanken. Dit zijn enige van de vele positieve mogelijkhe- den die yoga biedt voor li- chaam en geest van ons, on der stress levende mensen. Meer dan 600 foto's bespa- ren leestijd en laten u de oe- feningen en juiste lichaams- houdingen zien. Een dage lijkse oefening van slechts een paar minuten zal u een lichamelijke en gee'stelijke wedergeboorte doen bele- ven. 224 biz. paperback. Prijs/ 19.50 Uitgever: De Centaur Bestelnr. B 224 B MAATSCHAPPIJ GEZONDHEID Paul van Dijk, arts GENEESWIJZEN IN NEDERLAND Een groot aantal alternatieve geneesmethoden, zoals acu- punctuur, celtherapie, druk- puntmassage, homeopathie, iriscop'ie, manuele genees- kunde, chiropractic. Verder komen nog 110 andere me- thoden aan bod. Elk hoofd- stuk bespreekt e6n genees- wijze en is als volgt inge- deeld: geschiedenis, filosofie, diagnostiek, therapie, instru- menten, onderzoek, opleidin- gen, aantal beoefenaars, adressen. In de eerste plaats geschreven voor werkers in de gezondheidszorg. Maar omdat per jaar 7 miljoen kontakten plaats vinden tus sen niet-universitaire gene- zers en patienten, kan ook de Jeek" veel plezier aan dit boek beleven. 460 biz. gebonden, geill. Prijs 49.50. Uitgever: Ankh - Hermes Bestelnr. B 225. B GEZIN - GENEESKUNDE ELSEVIERS GENEESMIDDELENGIDS Een zeer gedegen boek. Ruim 1.500 verpakte genees- middelen alfabetisch gerang- schikt. Van elk geneesmiddel wordt in voor de leek begrij- pelijke taal naast de voor- naamste eigenschappen de gebruikswijze en eventuele voorzorgsmaatregelen be- schreven. Tevens een korte uitleg van de samenstelling, werking en toepassing. 400 biz. paperback. Prijs/ 24.50. Uitgeverij: Elsevier. Bestelnr B 208. B Jeanne Doomen VERKRACHTING In dit indringende boek over een onderwerp dat gewoon- lijk sterk emotionele readies oproept en met allerlei voor- oordelen omringd is, komen alle aspecten aan de orde. Enkele voorbeelden: Wat is eigenlijk verkrachting. Vrou- wen praten over hun erva- ringen. De verkrachter, een man als alle anderen. Het slachtoffer, een vrouw als alle anderen. Hoe wordt ge- reageerd door de vrouw, door de politie, door haar omgeving. Preventie etc. etc. 160 biz. paperback, prijs 14.50 Uitgever: Athos Bestelnr. B 220 B Meerdere vrouwen doen goede zaken. De Avon Consulentes bijvoor- beeld. Zij verdienen geld omdat zij hun vrije tijd nuttig gebruiken. Zij maken vriendinnen. En be- houden hun zelfstandigheid. Waarom u niet? Wij geven u graag vrijblijvend inlichtingen. Stuur deze bon of telefoneer naar Avon Benelux b.v., Vijzel- straat 2-18, Amsterdam C., tel. Naam Adres TelRef. AH3/.4V24" Waalhaven O.Z. 1, Hoek Sluisjesdijk. Rotterdam (Charlois) Telefoon 292055 A SHV Wfees geen dief van uw portemonnee. Pak 50% Sunlite voordeel. Eersteklas aluminium jaloezieen in alle maten en kleuren. 5 jaar garantie! 1 SurHite rolgordijnen laten licht door en weren de zon. In bloem- en streep- motieven en ook effen. Vele kleuren. Tot 3% meter breed. Stukken goedkoper:en topkwaliteit. Kom 'nskijken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 8