Finata Continu Crediet. j Opnemen Aflossen naar behoefte. 5k la. LEERLING KALKULATOR Mooie boeken van om direct te bestellen SEIECTIES 1IMDIE fill Let goed op! SELECTIES Maroen meubelen b.v. /A r cr telefonisch bestellen? en nacht: 020-138444 dag Onbezorgd kleurkijken kunje nietkopen. Dat moet je huren. Bij Skala. 651277/73 0733 TEKENEN Zo kunt u bestellen: Pt* Ster Selecties y'rh 365 dagen service per jaar. GENEES WIJZEN in Nederland t Aad v. Leeuwen mt WOENSDAG 29 DECEMBER 1976 53-38 U kcnt ongetwijfeld de Finata Lening. Een eenmalige lening die u aflost in een afgesproken aantal vaste maandclijkse termijncn. Die kent u. En die blijft u kennen. Maar cr is nu ook een Continu Crediet. \Usluit dezc lening een keer afen u kunt telkensgeld opnemen zondei dat uxdke keer opnieuween lening hoeft aan te vragen. Want u mag van Finata weer opnemen wat u heeft afgelost. Zelfs na enkele aflossingcn kunt u, als dat nu eenmaal zo uitkomt, direct al weer geld opnemen. 't Bedrag en't tempo van de aflossing bcpaalt u samen met de mensen van Finata. U kunt b.v. 3% van het overeengekomen kredietbedrag aflossen. gelccnd bedrag maandclijkse aflossing bijv. 3% (incl. rente) rcntc permaand* f 4.000,- f 120,- f 5.000,- f 150,- 1,30% f 10.000,- f 300,- 1,05% f 15.000,- f 450,- 1,05% Graag zou ik zo snel mogelijk de folder „Finata Continu Crediet" van u willen ontvangen. JLL Uiteraard zijn er ook hogere termijnbedragen mogelijk. Bij deze manier van lenen worden alleen de rentekosten berekend. Deze zijn afhankelijk van het overeengekomen kredietbedrag. Ga naar een van de onderstaande Finata-kantoren voor alle informatie. Of vul de coupon in voor onze uitgebreide folder. Adres Woonplaats Coupon in open envelop zenden naar: Finata Bank, Antwoordnummer 441, Amsterdam. DURA WQIMINGBQUW B.V. ROTTERDAM GAAOE'S J/IO.-prijsvoordeel SUPER PUZZEL VRAAG- BAAI ~§p In deze krant vindt u regelmatig interessante aanbiedingen in boeken. platen en cassettes in de advertenties van SPEGIALISTEN IN EIKEN EN LEDER RECHTSTREEKS VAN FABRIEK V00RVERK00P - STERK AFGEPRIJSD! ZO KOMT U BIJ ONS: MASSIEF EIKEN EETHOEK Bij een Finata Continu Crediet kunt u steeds optiemen wat u heeft afgelost ,,i "r '|i i t7* x. Voorbeeld: F mm mm am mm mm "l"B mm mm mm l— mm 1,35'ki Naam rente m.i.v. 1-9-1976 Rotterdam. Witte dc Withstraat 88, (010) 136374, Wolphaertsbocht 238a, (010) 845677 - Dordrecht. Spuiboulevard 93, (078) 31377 - Vlaardingen. Brede Havenstraat 4-4a, (010) 354411. De Slimste Al voor f 14,05 per week. Daarvoor kijkl u optimaal kleur. Want een Skala-toestel doorstaat iedere toets. Zelfs het nleuwste snufje in draadloze afstands- bediening is te huur. 365 dagen service per jaar. Skala staat van 9 uur's ochtends tot 9 uur's avonds voor u klaar. Als u een eventuele storing voor 2 uur's middags opgeeft, wordt die nog dezelfde dag verholpen. En indien nodig, krijgt u een nieuw toestel. Ook op zondag, zelfs met Kerstmis. Geen aanbetaling. Maar wel een toestel van top- kwaliteit. En als u wilt, gratis een TV-tafel erbij. Gratis op proef. Bel even, dan kunt u thuis rustig bekijken hoe mooi Skala kleuren- televisie is. Daarna beslist u pas. Wilt u bellen: (010) Zwart Janstraat 32a, R'dam-N. Hoogstraat 86, Schiedam. 16 vestigingen in Nederland. Dura Woningbouw B.V., is een groeiende zelfstandige werkmaatschappij van de Verenigde Dura Bedrijven B.V. en houdt zich voornamelijk bezig met de uitvoering van woningbouw en overige seriematige bouwprojekten. Voor de groep Kalkulatie zoeken wij een Zijn taak bestaat uit het bestuderen van bestek en tekeningen en het uittrekken en berekenen van hoeveelheden. Onze gedachten gaan uit naar een medewerker met een L.T.S.-opleiding. Schriftelijke soliicitaties worden gaarne ingewacht bij de afdeling personeelzaken van Dura Woningbouw B.V., Heemraadssingel 277. Rotterdam-3006. Postbus 62044. Telefonische informatie de heer J.L.D. van Hove, 010 - 767122, 's avonds 01820 - 10312. HOBBY GAADE's TEKEN- EN SCHILDERBOEK Net zo goed als ieder mens lezen en schrijven leert, kan hem ook tekenen en schilde- ren worden bijgebracht. Dit tekenboek is een ware weg- wijzer voor de beginner. Het beschrijft alle technieken van teken- en schilderkunst, zodat ook de gevorderde en de vakman verrast zullen zijn over de inhoud en de ge- bruiksmogelijkheden. Kort- om: gezicht op de praktijk 430 biz. gebonden. honder- den tekeningen (vele in kleur) Prijs/49.50 Uitgever: Gaade Bestelnr. B 217 B GEZONOHEID HISTORIE GEZONDHEID GEZONOHEID GEZIN GENEESKUN0E I* Si IS JWCSS.* Joop van den Berg ZO WAS INDIE 1850-1950 Dit boek geeft door middel van foto's, krantenartikelen en andere authentieke docu- menten een prachtige indruk van een hele eeuw Neder- lands-lndiS. De eeuw waarin het eilandenrijk, de Gordel van Smaragd, evolueerde van ..Onze Oost" via ,;Ne- derlands-lndid" tot Indone sia". Van kolonie tot repu- bliek 160 biz. gebonden, geill., groot formaat Prijs/ 29.90 Uitgever Luitingh Bestelnr B 222. B HOBBY y: Anthony Camoises Transcendenk? M-iyifstte >:I1 wst; verftchting tijdelijk 15.90 na 1 jan. '77 25.90 Anthony Campbell TRANSCENOENTE TATIE: een weg naar verlichting MEDI- De leer van Maharishi Ma- hesh Yogi en de werking van T.M. De laatste jaren is er in het Westen een ongekende belangstelling ontstaan voor meditatie Meditatie als een ideale manier om zich te be- vrijden van de dagelijkse spanningen, ot als weg naar zelfontdekking, onderzoek naar de zin van het bestaan. 196 biz. paperback, prijs 19.50 Uitgever: Bruna Bestelnr. B 219 B Bevat meer dan 300.000 puzzelwoorden, bovendien vele uitgebreide rubrieken. Onmisbaar voor de puzze- laar en... een aantrekkelijk tgdelijk prijsvoordeel. Gebonden, prijs 15.&0 Uitgever: Ridderhof Bestelnr. B 215 B MAATSCHAPPIJ m I vooru k wn wwv:;* I Rienk H. Kamer ALLES OVER GELD Tips voor iedereen. Over sparen, krediet, postzegels, munten, kunst, hypotheken, antiek, belastingen, testa ment en nog veel meer. Wie denkt zijn geld Jekker veilig" op een spaarbank- boekje te hebben kan wel eens bedrogen uitkomen. De ..gewone man" wordt aan de hand genomen om ook eens zijn slag te kunnen slaan en hem voor verliezen te be- hoeden. 520 biz. paperback, prijs/29.50 Uitgever: De Centaur bestelnr. B 223. B GEZIN Het Richard Hittleman YOGA VOOR U Met 622 foto's 28-dagen-programma. Yoga, om te ontspannen, het leven aan te kunnen, om ge- zond te blijven of om af te slanken. Dit zijn enige van de vele positieve mogelijkhe- den die yoga biedt voor li- chaam en geest van ons, on- der stress levende mensen. Meer dan 600 foto's bespa- ren leestijd en laten u de oe- feningen en juiste lichaams- houdingen zien. Een dage lijkse oefening van slechts een paar minuten zal u een lichamelijke en gee'stelijke wedergeboorte doen bele- ven. 224 biz. paperback. Prijs/ 19.50 Uitgever: De Centaur Bestelnr B 224 B MAATSCHAPPIJ Di.Atkins' DicetRovolutie KOOKHOEK Dr. ATKINS' DIEET REVO- LUTIE Kookboek Dit boek werd een bestseller om slechts 66n reden: het dieet werkte! Eet met Dr. Atkins en u eet lekker - u voelt zich uitste- kend - u heeft g66n honger- gevoel - u valt af. Ongeloof- lijk! Wie had dat ooit gedacht - lekker eten en toch slank en gezond blijven. 230 biz. Paperback, 300 re ceptee Prijs/19.50 Uitgever: Bosch Keuning Bestelnr. B 216 B Jeanne Doomen VERKRACHTING In dit indringende boek over een onderwerp dat gewoon- lijk sterk emotionele readies oproept en met allerlei voor- oordelen omringd is, komen alle aspecten aan de orde. Enkele voorbeelden: Wat is eigenlijk verkrachting. Vrou- wen praten over hun erva- ringen. De verkrachter, een man als alle anderen. Het slachtofler, een vrouw als alle anderen. Hoe wordt ge- reageerd door de vrouw, door de politie, door haar omgeving. Preventie etc. etc. 160 biz. paperback, prijs 14.50 Uitgever: Athos Bestelnr. B 220 B Paul van Dijk, arts GENEESWIJZEN IN NEDERLAND Een groot aantal alternatieve geneesmethoden, zoals acu- punctuur, celtherapie, druk- puntmassage, homeopathie, iriscop'ie, manuele genees- kunde. chiropractie. Verder komen nog 110 andere me- thoden aan bod. Elk hoofd- stuk bespreekt een genees- wijze en is als volgt inge- deeld: geschiedenis, tilosotie, diagnostiek, therapie, instru- menten, onderzoek, opleidin- gen, aantal beoetenaars, adressen. In de eerste plaats geschreven voor werkers in de gezondheidszorg. Maar omdat per jaar 7 miljoen kontakten plaats vinden tus- sen niet-universitaire gene- zers en patienten, kan ook de ..leek" veel plezier aan dit boek beleven. 460 biz. gebonden, geill. Prijs 49.50. Uitgever: Ankh - Hermes Bestelnr. B 225. B ELSEVtERS GENEESMIDDELENGIOS Een zeer gedegen boek. Ruim 1.500 verpakte genees- middelen alfabetisch gerang- schikt. Van elk geneesmiddel wordt in voor de leek begrij- pelijke taal naast de voor- naamste eigenschappen de gebruikswijze en eventuele voorzorgsmaatregelen be- schreven. Tevens een korte uitleg van de samenstelling, werking en toepassing. 400 biz. paperback. Prijs/ 2".50. Uitgeverij: Elsevier. Bestelnr. B 208. B amuib nfta lUflitUUUT Het betreffende bedrag overmaken op girore- kening 31 12 87 ten name van Ster Selecties - Amsterdam. Vooral niet vergeten het bestelnum- mer te vermelden. Na ontvangst van het bedrag wordt het bestelde u omgaand thuisbezorgd. U kunt ook een briefkaart zenden aan Ster Se lecties, Postbus 8261 te Amsterdam onder ver- melding van het bestelnummer. U ontvangt voor de betaling dan gelijktijdig met het bestelde een acceptgirokaart. De boeken kunt u ook kopen op ons kantoor te Amsterdam, Burg. Roellstraat 70. fKVONDEN: am. horlogc. /w. bandje markt Hoogvliet tel. 291429; huissleu- el merk Silca gevonden in de Bergse Dorpsstraat, tel. 187964; \v4rt leren handschoen op de Westbiaad tel. 1 88659dameshor- og?\ double omg. Schiexveg tel. 659894 op Bergselaan een rech- er *bruine nappa dames handschoen. tel. 657015; hondeketting -penning Korenaer Dwarjstr. 3, tel. 254782. TERLOREN: paar zwarte dameshandschoenen. parkeerterrein Spuikreek, tel. 652285; gouden dames horloge Oranjeboomstraat, tel. 653325; /eren trouwring Metta dd. 4-9-76 op 16 dec. centrum of Blijdorp el. 242364 t.b.t.b.; handtas met portemonnee met inhoud in de lletro Leuvehaven tel. 127805; dameshorloge double met double armband. Witte cijferplaat bushalte Lispiein di. 21 dec. tel. '7&165; bruin/beige slangeleer portemonnee met inhoud bij mvo Jac. v. Campenplein op 24/12 tel. 206902; zilveren arm- oand op le kerstmorgen v. Zeebrastr. naar kerk aan de IJsscl- nondselaan tel. 513023; 21/12 sleutelbos in zwart leren etui tel. S4368; sleutelbos aan ring omgev. Slotboomstr. tel. 291076; w leren dam. handschoenen in IJsselm. tel. 824517. vVEGGEVL. kl. dw. pap. groen wit randen om ogen tel. 328460; veggelopen omg. R dam Noord ongecastr. kater 6 mnd. oud witte sokken on buik. Wit uitroepteken op neus. Snellemanstr. tel. 658812 of 850840 •wart met aam S tapper omg, Stichting ..AMIV'EDI". Kosteloze registratie van vermiste en ge- onaen dieren. Mevr. Been, Prinsendijk 188, Rotterdam. Tel. 010- 195799. Dieren Ambulance uitsluitend bereikbaar op bovenstaand nummer. ♦JERMIST: 4eu bast, cdllie, halsb., 5 jr.; reu dobermann-pincher. ongecou- peeid, 3 jr.; reu dwergpoedel zilvergrijs, zwarte oren; reu poedel wart, grijzende oren, halsb.. lijdt aan toevallen. 10 jr. (Spijke- nisse); reu zwart bruin, hangoren, 2 jr.; reu fox terrier, rode halsb., aangereden 11/2 jr.; reu poedel zilvergrijs, 5 1/2 jr.; reu D- herder, kaal plekje rug 4 jr.; reu wit langh. 50 cm. hoog. halsb. v8pukenisse); reu bruin zwart; teef setter, geel groene halsb. 3 jr.; 7 bouvier, rode halsb. (Barendrecht); teef spaniel-setter 40 cm hoog (Knmpen); teef goudspaniel (Krimpen); kater wit. 3 zwart gnjze vlekken kop, gele open, dikke vacht. 3 jr. Floris; kater cv- pers; kater zwart wit, 2 jr. Queenny; kater wit. rode vlekken, brume halsb. 2 jr.; kater cyp. bruin, 11/2 jr. «uris (Spijkenisse); Alter zwart, witte poten-opzij van neus naar hals. ongecast. .Zwartje- kater cyp. d. grijs, witte sokken. ongecast. 8 mnd. Bobbie kater cyp. zilvergrijs, witte neus-bef-buik-voeten bij i£us bruin vlekje, dik 2 1/2 jr. Gijssiy; kater zwart, witte vlek zijkant neus-v.poten-a.tenen buik, 5 jr. Felix; kater zwart, oor beschadigd Droppie Hellevoetsluis; poes zwart r.a. poot vit vlekje Poekie; poes lapje wit, rood/zw. vlekken. dik, 4 1/2 jr. Vlekkie; poes wit cypers. rode vlekken 4 1/2 jr. Vlekkie; poes antraciet grijs wratje in nek 5 jr. Sandv; poes rood (Krimpen); poes angora creme, geopereerd aan poot GEVONDEN Beagle, halsb. pi. penning (Nun.ansdorp); D. herder, halb.; Dal- rnatier, dik, halsb. pi. riem (Spijkenisse); Dobermann-Pincher; Herder; St. Bernard; Bouvier; Setter, halsb.; bast. Dwerg- nncher, halsb. pi. riem; Teckels (Krimpen); reu bruin zwart masker, witte borst, tenen; reu zwart, witte borst en tenen; reu bruin, zwarte streep rug, witte spreep buik; reu vast, herder? lalsb. pi. riem; reu zwart iets wit (Hellevoetsluis); reu zwart Aitte streep borst en a.tenen; teef zwart halsb. pi. riem 4 mnd.; -eet wit zwart iets bruin; teef zwart bruin halsb.; kater cvpers, \itte poten (Capelle); kater cypers bruin grijs; poes zwart paar witte haren bef; poes lapje, witte bef, buiken en poten nov. aangereden Pernis; poes cyp. grijs, witte kin, bef en poten; poes cyp grijs witte poten en vlek buik (nov.); poes zwart. iets wit, fooienband; poes zwart. wit plekje borst en buik 3 1/2 mnd ooesN cyp. gnjs, witte bef; Siamees; geiten; kat wit; kat cvp. grijs groot (dood Straa(weg). Weegelopen omg. Snellemanstr. R'dam Noord ongecast. KATER 6 mnd. oud zwart m. witte sok ken en buik, en wit op neus. Tel. 658812 of 850840. KOO LMEES SCHEEPSMOT. Albl.dam, bijna alles voor uw boot o.a. Daf, BMC, Mercedes, Fiat, Ford Hensel-Hanomag, V. 20-plm. 200 pk. keerkop, para gon, velvet DRM, Hurth en om- bouwsets. Nieuw gereviseerd en gebruikt. Tel. 01859-4263. Voor nieuwe en gebr. TOER- VISBOTEN; nu met aantr. na- jaarskorting. Holland-Boat Im port. Terrein Zekkenstr. Hoek v.Holland. Geopend elke zaterd. v. 10.30-16.00 u. tel. 01747- 2863. SLOEP zonder motor i niet af- getim. f.2500,- Perkins diescl- mot. m. Keerkopp. f.1000,- tel. 826110 na 18 uur. Voor POLYESTERHARS en glasmatten Kancwerf Aquaboot, Maassluisedijk 206, Vlaardingen. tel. 351344. Mass. oud eiken TAFEL 190x 80 cm. blad 4 cm. dik f.1200,- tel. 182732 na 17 uur. 200 m2 ANTIEK. Grote sorte- ring kasten, dekenkisten, secre taires etc. Ook vakkundige repa- raties. Geopend wpensdags 10- 18 uur, vrijdag 1^>-21 uur, zater- dags 10-18 uur. Antiekhuis Krimpen. IJsseldijk 113, Krim pen aan den I.Issel. T.k. ANT. TEGELS tel. 01860- 4040. Ant. staande KLOK pirn. 180 jr. oud. loopt prima pr. f.2100,- tel. 01823- 3893. Voor goede SCHILDERIJEN en lijsten Kunsth. C. v. Yperen. Zaagmolendrift 8. R'dam. Uitsl. zaterd. geopend. Tel. 241240 of 508759. In- en verkoop MUNTEN ook albums en catalogi Hoogstr. 194, Schiedam, tel. 262902. adverteren doet verkopen Sperialc A AD VAN LEEUWEN prij/.en. Het slot van het jaar. Nu bij alle in de consumentcn- .gids bckroonde verwarmings- kombinaties, thermometer met Jiuiger KADO. En nog steeds de MOTOR POMP van 250 liter voor 99.50. F.en greep uit ons aquarium-as- sortiment. Aquarium met kap en verl. en TAFEL. 60x30x30 129.60 80x30x30 160.85 80x40x40 202.50 100x40x40 256.35 of de moderne Juwel Koraal aquaria, kompleet met lichtkap en verl. 40x20x22 81,- 60x30x33 97,- En natuurlijk de STIJLVOLLE HETSCHER AQUARIUMMEU- BELS Bij aankoop van een aquarium 10 procent korting in de vorm van planten. Nu bij aankoop van 15,- vissen of planten 1 doosje Tubifex kado. (groot in kleine prijzen) Polderlaan 19-21 R'dam(Z), tel. 853283 T.k. prachtige ST.BERNHARD teef, 16 mnd. oud. m. papieren en stamb 769125. or f.325,-. Tel. PAPE(iAAIEN IMPORT, groot- ste keus van Nederland. Meer dan 150 stuks grijze rood- staart en amazone papegaaien, geelkuif, kaketoes, molukken kaketoes. ara's, beo's. dwerg- ara's, edelpapegaaicn enz. met 1 jaar schrifteliike spreekgaran- tie. Sandee, sinas 1936, Ridder hof 12. Ridderkerk, tel. 01804 17680. I Didas dierenshop voor a) uwj DIERENBENODIGDHEDEN zoals pens grof 1,80 p. kg. pens| fijn 0,90 per pnd, schapepens 1,40 per pond, runderhart 2,7 5 per pond, paardevlees 2,75 pei pond, tev. kunt u terech' vooi wassen, knippen en trimmen, Dreef 66, tel. 327167 (Vree- wijk). T.k7T2 AQCTaRTuMS~va"nTTx 30, 1 van 70x35x35, 1 van 90x 30x30, 1 van 30x25x25, 4 pompjes, 15 filters, 15 verwar- mingen, 2 aut. thermostaten, pr. .0,- na 17 uur tel. 654399. f.35< na 17 uur tel. 6543 Duitse DOG 14 mnd. zeer lief. Tel. 742712. Kleuren KANARIES tel. 01Q- 202660. T.k. Duitse HERDERS 7 weken. Tel. 322966. In- en verkoop DUIVEN, kal- koenen, fazanten krielkippen, jonge kippen en konijnen enz. P. Hollander, Pruimendijk 314, H.I. Ambacht, tel. 01858-2339. Ruime keus RASHONDEN Develsluis 32, H'dam, tel. 01857-1370 niet op zond. Calandstraat 104 - Schiedam. Cs Gravelandsepolder naast Spaansepolder) Telefoon 010-37.94.50 Voor U een reden te meer om tenminste onze UNIEKE SHOWROOM te komen bezichtigen. H rt.f alan6 X; J ST«A*r 5 28 BLGCTJT V* S HLLKyaAAT Borden volgen Rijkskeurings Station. Op verzoek tonen wij U onze fabriek waar deze stijlvolle meu belen worden vervaardigd en waar U duidelijk zal worden dat service verlening voor ons geen enkel probleem is. Openingstijden: van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur. DONDERDAGAVOND tot 21.00 uur. RUIME PARKEERGELEGENHEID, Zwaar uitgevoerde Uit voorraad leverbaar. In de gewenste beitskleur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 8