JUTE t mmn kerstdagen u Als dat BRETT mp: WENSCHT Contogeld $g| Export H, Albert de Bary Co. N.V. BLUE BAND de Nederlandsch Handel Maatschappij, nv - AMSTERDAMSCHE BANK N.V BtND R TTERDAMSCHE BANKVEREENIGING RAAD en DAAD I Steunt de OORLOGSSLACHTOFFERS INsmuur oc. donkere dagen l voor Kerstmis. m&isw vv KWAUÏÏIT BRT -- 5'/.}^ naar BELQIE, FRANKRIJK, SCANDINAVIË Wij verieenen gaarne onze bemiddelingen geven adviezen Deze zegels koopen wij KI 1 per 100 stuks Ook al'e andere gebruikte Nederland sche postzegels betalen wij contant Ook de nieuwe kinder postzegels te koop gevr Hand el-Maatschappij Amsterdam Heereagracht 450 Bankiers #1 J 1 VA» DB ME» Korte Poten S8, Den Haag Tel il.uAO In Hernieuwd Nederland neem de Amsterdamsche Bank N P* haar taak m vollen weder op Haar dtensten Staan te Uwer beschikking (OEVtEtEN&ANK) 1 H UW RAADSMAN EN BANKIER aet net WsfcerderJ apt. Bmt de or aanvoer} ic van de allerbeste grond en hulpstoffen komt er weer) AMSTERDAM ROTTERDAM S GRAVENHAGE en in 62 andere plaatsen in Nederland II» BnKANTOBE» 8»«ITbAatR S-APITAAL Is&OaOM RESERVES f^l5X£^& en Kerstcadeautje? ■ww oon echt Ker*tcadeau" li tDag aylt niet het 1* méér dan n «lende Ijke attent e op een moolsn dag Het I» het kostelijke geschenk aal men elk k nd bohoo de te geven een itev g beendergestel gezonde stefka tanden Dagravlt de weten ^w-V «chappeHike werkzame combtnatlevan /(W Vtamf-*- n Bk—t" J~'1* mf-ie t> Phospho en -kalk. VITAMINE D/KAUC TABLETTEN BQNC3asb®r mH itii eea B* urtuwn» THUIS iMrw knippen en zelf maken i "4,M' t is zoo gezellig! Wa krijgen weer I ebt en Hof Volg ""den sefi fteljken coriui van Mep OW van Boven (bekend van deV AR A) •0 U maakt b nnenkort schuine klok rokje» r«baan$rokken bolero» iapon B In «p** «e*a'«PP» nenl Alipf l Uw vak tf f 2 per maand »»e |l*rt Voldenbon n voor GRATIS PROEFLES I 1 INSTIIDUT HJtP Otff WW BOVEN (IHDHID Put*. 50 MnmtM. 1 TM—Mn—a ai i i in mman mm MET STAAN ONZE APDBEUNGEN INTERNATIONALE HANDEL EN EINANCIEEL HERSTEL U TER ZIJDE 150 KANTOREN IN NEDERLAND Voor betere (privé) Schrift, lessen Mulo (A en B) vereenv Mulo ex PTT en \.S Toel ex Zeevsdi en MTS Mld denst dipl Pract dipl BoeKh en talen Ndr Fr Eng., D Sp <ook gewoon) Algebra Meetk Rek. Alg Ontw enz by I PR O Noorder Amatei tea» T Tel. 80T13 Aroster dam Prosp gratis Coma along, boy* and girlsl Swing your songsl Leer croonen! Leer guitaar spelent Speel jazz piano! Word populair Volg de populaire swing cursussen «n piano, guitaar en zang! Ze zijn schriftelijk en dus THUIS te votgenl Vul In dien boni Ze zijn een openbaring I Swing R! Nog beter kunt U de heele advertentie ultfltnlppen, den bon Invullen en onderstrepen voor welken cursus TJ Interesse heeft en do donkere maanden daarna lenen zich uitstekend voor het volgen van één der populaire S er vl ra-cursussen MODERN ENGELS EN MIDDENSTANDSDIPLOMA voorn ver -u£kc INSTTTUDT SERVIRA speciale cuw* sen In Boekhouden Rekenen e» NedT Taal Zendt oad»- eraandOibon la open enveloppe voorzien van Uw «AM» an adres als drukwerk aan INsmtrOT SKRVIRA, Qeuzenkade 39 Amsterdam-. BON «f5&* Invullen welke curaua Dw belangstelling heeft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 6