mmm wmm ê&M Onafhankelijk Dagbladvoor'Rótterda^i ca Öinstreken ZESDE JAARGANGVNo; 50 28FEBRUARM946 SSEW éèntuitgebrëid :ecoriomischverdrag metvFranco.> InYBelgtë^was^ëchter nog geen^ overeenkomst i totstand ,gékomën^:^ITïaiö de no^dë:)ttad^ - alleY voorbe reidende |cwerëenkbmstèn oiigédaan .^len'wp^n:gëmaakti;%;;P^S^v^ 'h fe^Spaaiiscdxr^Pranschegrens in Marokko gesloten.; •f DëSpaansche autoriteiten £;hëtK bende: grens tüssch enJ Spaansch- enFransch-Marokkó gesloten. 4De Spaë^chë autoriteiten; in Marokko hebben deze stap gedaan hangende instructies :iiit?Madrid-r £$5? ovèrïevetöéti uit $en? slag in de ï^:£":C^Jdvasèé<. Y-:; MA ASSLUIS Musserl's 'echtgenoote In iMÊ&ÊM yrijHeti jyaii >/.Aê«">^wipanttUBidAitf isXêcd^t^eio^^te;/ dezer degen uit dit kamp ontslagen op grond van bet fett, datasff geen lid is geweest TindeV&JKrZ- GEEN DEVIEZEN VOOR REIZEN iIn - verband metdemëdedeeiing^ dat .mét;^-ixigaii^yto^liïMaarti'voöt reizen naar België geen Belgisch :.vfc gummeerreretechti zal - ^n,/ w^st de r NèdérlandscheIBank N^;Y kan-: Devie2»hyergunnmf^ r èrmet nadruk a op^Ydat^ tof b^try dingvan dei?tkosteni Yytó^parfci.cul 1 e re reizen^ geen Krdeviezën 4 beschikbaar worden gesteld'. ^Aanvragen v tot aheti ▼er3a1jgen4ya»;!Be!gische^/rancs tot <ütYdoel :kunnen daarom niëtiih be-; handelirig'v worden^^^genomeri. S 4;.^Tenaanzien ;van zakenreizen blijft ook voor. België 'de- regeling van kracht, datbelanghebbenden ter verkrijging van deviezen in het; bezit dienen-te zijn van een, geldig pas poort en een geldige deviezenreis- VLAARDfNGEN MË Voor de tweede helftvan de meyfiimovemagmsi, ■fur^piga&zneesfe ^^|hetfvöesp.unt^ IlsfdMifvië'és^^WWtó TEUiTOON ^2MS0|! &^.25430.&<VZEB POSTGIRO; N0.-398Ü44 -'viP -4%;^r -A '€i-a4^ I ^w'rknr'^vl i f»t\V(>ek: r":"/>v.;;r-^;.>>r5 Y- vy;-;V..;;?-•vS'K'V y- a „j .-> ,;0' '\\-ïs V v.r j sYr>V"-' ',i' .K A' immmm ^S>* tré JÜiiV» 'ti f W *«i I JI t 1^.1 I OMVER vis f: B Ifl "I "V'' "r -d- - mm sj V «•'"*-",HI V*''~^T'. wam voor natie Ackiu N *-r it" sa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1