HEB JE AL GE-AÜTONUMMERD?" Kill SHAW/ de universeeie wordt negentig jaar Revue der meeningen DE NAMEN DER GELUKKIGEN IN DE PAROOL-PRIJSVRAAG BEKEND V Een sprookje wordt werkelijkheid Radioprogramma lllpSS' piim HET ZWEVENDE COUPEETJE Rotterd, Droogdok Mij heeft1 volop werk Nieuws in 't kort f KJ ÏEK volgt dan de uitslag van n dc nAut»*n1lmIne^wedstrijd', waarnaar jullie natuurlijk rijk- halzend liehben uitgekeken. Het aantal inzendingen was over weldigend. Dagelijks bracht de* post stapels brieven en het to tale aantal zal dan ook wel de stoutste verwachtingen over treffen, want er zullen maar weinig kinderen geraden heb ben, dat er 8591 deelnemers zouden zijn. De rebus, welke luidde: „IEDER KIND VOOR VEILIG V' VERKEER",'t is virajwel door ieder kind goed opgelost. De jury, bestaande uit me vrouw Grimberg-Huyser, voUssr, zangleidster te Rotterdam, den heer W. van Etten, voorzitter Rotterdamsche Vacantieschool en den heer Th. Ramaker, hoofdredacteur van „Het Pa- rcol", heeft druk werk gehad l uit alle inzendingen de prijs winnaars te bepalen. Hier volgt de verklaring van de Jury: r „Ondergcteekenden verklaren, -.. flat het aantal deelnemers aan de Parool-jJuto-nummcncedstryd - 8591 bedraagt en dat door hen ■rui loting onderstaande grijzen, zijn toegekend".; Mevrz Grimbërg-Hvysér.; van Etten, ..- Hamaker. En hier volgen de prijs win- naars:ff ff li kampeertent, Leen Drie- don te, Hofdijk 36 6/b. 2. voetbal, Piet van Luik, Ter- schellingschestraat 31c. 3. fiets, Nico Broeders, Breé no. 69. 4. zeiljacht, Joop 'Stoks, Heem- raadsingel 99, kindertehuis, 5. K.L.M., Stina van* der Steen, 'li Oostdijk 281, Oud-Beyerland, 6. K.L.M., Corrie van leerdam, :i' Rembrandtl. l-5a/~ Schiedam. V. K.L.M., Ivonne de Leeuw, Puhtstraat 15b. '8. Lindeman .{weekend-reis), Elly Oudshoorn, Essenburg- singel 116. - 8. Bezoek Fordfabr. Bas' Janse, Jon genshuis Sparta, Kortekade t; lO-vld. Dlclc van Maanen,: - Mattaènesserweg -'43;. 11. 'ld. B. van Dijk, Dirk Daane- straat 7a; 12. ld. Leendert. Boone,: Statensingel 40c; 13. id, Rudolf van ;Zuuren. Schledamscheweg 248, Vlaar- dlogen; 14.ld» J. Gortz, Wm. Buite- wechstraatTBlc; 15. Id. Adrl ,VaLk, Boergoenschestraat 64; 16, ld. Wim Kademaker, BLlderdfjkstraat 68 KW.. Dordrecht; 17. id. Simon van der lin den, B 49, Blaakschedijk; 18. Id. Jaap Groeneveld, Tijkeweg 52, Poortugaal; 39. ïd. Martien Bosboom, Montigny- laan 12; 20. id. Leendert Wolffenbut- tel, 2e Ealsemienstraat To; 21. ld. Freddy van Zylen, Crooswjkschesin- gel-8e; 22, ld. Piet- van der Burg, Heinestraat 6, Maassluis; 23. ld. Abra ham Spek, Ommoordscheweg 173; 24. ld. Jopie van Voorn, Rotterdamsche- öijk 54 a; 25. id. Guus 'Korving, Pr; -Kamerllngii onneslaan 153b, Schie dam; 26, id. Henri Hert, Josephstraat 92b; 27. id. Hartger de Vries, Adrlen MUderstraat 73a; 28." ld. Gerard van Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam; 29. id. Jan Willem van Loon, Moer kerkstraat 27b; 30. ld. Arie Poot, Ael- brcchtskolk 21; 31. id. Jan A. Stam, Bergschelaan 190; 32. ld. Herman Cre- zee, Fabriekstraat 66; 33. Td, Rlnus. van de Jagt, Katendr. Lagedijk 80; 34. fototoestel J. H. A. van Doorne, de Vllegerstraat 37a; 35. autoped, WlUem Post, Boezemdw.straat 35c; 36. rolschaatsen, Ans Kiel, Annastraat 91; 37. id. A. M. Molcüjk, Tideman- straat.32; 28. Diergaarde, Jansje Buys, Molenweg 13, Oude Tonge; 39. id. *:WLm Beuzenberg, Hilledijk 220; 40. ld. Greetje Ammerdorffer, Aleldls- straat 104a, Schiedam; 41. id. Rlna Borst, Josephstraat 63; 42. ld. A. de "Wit, v. Blankenburgstraat 17, Dor drecht; 43. ld. Nelli Smit, Oudeüljk 179b; 44, ia. Nel v. Grootveld, Oude- sluls 5b, Schiedam; 45. ld. J. Baren- dregt, station 311, Spijkenisse; 46. id. G de Jong, Th. Jacobalaati 47, Over- schie; 47. Id. T. Allart, Cath. Beers- mansstraat Sa; 48. Jd.C. M. Wijs broek, Schied.weg 10, Kethel; 49. ld. Bertle Zwaan, Boshamerstraat 9, Dordrecht; 50. id. A.van. de Heide, Strijenschestraat73; 51. id. Neellje Rauwer, K. v. d. Bergelaan,.2b; 52. ld.; A. de Waal, Ommoordscheweg 167; 53. id. M. Stapel, Stadhoudersweg 123c; 54. Id. W. Kramers, Scheepstimmer manslaan 3; 55. ld A. C. de Waal, Ga- lilelstraat-76, Schiedam; 56. ld. C. M.' de Koning, Spaanschebocht 88; 57. Jd. G." Ba ris. Parallelweg, Spijkenisse; 58. id. B, Geil voet, Kraak weg 267, Heen- Vliet; 59. id. A. Verhey, v. Spcyk- straat 154; 60 id. P. Schadrman, Eben Haezqrstraat 73b; 61 id. P. Marang, Buslcen. Huetstraat 38b; 62. ld. A. Huys, Walenburgerweg 38; 63. id. B. v. Hemert, Mathenesserdljk 309a; 64. ld. R. van de Meeberg, Essenburgstr, 43; 65. id. E. van de Haag. Bovendjjk 45. R'dam-N.; 60. .id. R. van Driel, J. van Avennestraat 15,Schiedam; 67. ld. w. Erkelens, Dokiaan 29; 68.- ld. N. Kassels, Smltshoek 37, Bergschen- hoek; 69. ld. Jo Bijl. Singel 7. Schie dam; 70. id. P. Spek, Erasmusstraat 62c; 71. ld. J. Oüdshoorn, TJsselmond- schelaab 170, Krallngscheveer; 72. id. Rietje de vries, Crooswijk 17a;. 73, ld, E. Beverïoo, i .Bejjerlaijdschelaan 38; 74. id; L. Tippens, Paradijslaan 89; 75. id. M. Piket, Mijnsheerenplein 6b; 76. id.. S. van Berkel, Feyenoordstraat 21: 77. id. J. van Luyk, Agniessestr. 55b; 78. fci. A. Col en, paradijslaan 18a; 79. ld. C. de Vogel, Zw. Paardenstr. 41b; 80. id. G. Schaeffer, Vlaardlnger- straat 7, Schiedam; Bl. ld. H. Gall, le TJzerstraat 32b; 82. ld. A. van Bo- degom, Mceuwstraat 113, Spijkenisse; 83. ld. J.'ivan Galen, Pr. Heynstraat 3. Maassluis; 84. ld. M. C. Eckhardt, Blankenburgstraat 34, Dordrecht; 85.' ld. C. Koolhaas, Bermweglaan 40, Cap. a. d, ussel; 86. id. W, Hover- mann, Mr. Arend v. d. Woudenlaan 8; 87. Id. H. Kop-Jansen, Mijnsheeren- laan 29b; 88. Badabonnement A, de Jong, 'Korenaarstraat 63a; '.89J- id.-'JV: Brulnstroopi SL Marlastraat 35c;. 90. id. P. Dubbeldam, v. Lennepstraat C; 91. ld. N. van der Fol, Noordplein 30a; 92. ld. M. van Achthaven. Aegl- diusstraat 211a; 93. id. B. Bliek, St. Agathastraat 58a; 94. id. W. van. Riet, Bloklandstraat 54b p.a. Hamaker; 95. Id. J. P. van Tol, Dr. de .Visserstraat 78; 96. Id,-W. van .Heuning, Gordel- 42a; 97. id.'-W.; I*. van der Lee, De jury had handen vol werk "bij het uitzoeken van de duizenden oplos- - singen voor de prijsvraag 'autonummeren. Van links naar rechts mevrouw Grimberg—Êuyscr en de ïiceren TV. van Etten en Th. Hamaker ZONDAG JULI 1946 HILVERSUM 1, S01,5 Al. 8.00 Nieuws; 8.15 Van man; 8.30 Prot. Stud, dienst; 9J0 'Nieuws; 9.45 Limlttrgsche dag; 10.00 Stella Du re; 11-80 Fragment ut Magnificus; 11.35 CanUoneonccrt11-45 iVaar in 't "Bronsgroen eikenhout; 18.00 Nieuws; IS.SO Lunchconc.; 14.15 Limburgschc dichters .aan 't woord; 14.45 Cone. Maastr. Slcd. orkest; '15.50 Atuziekver. tn Limburg; 15.45 Opera van Mascagui uitv.. Maastr. HtoL'ork.; 17.00 Vrot. Kerkdienst; 18.00 Voor de Ned. StK krIDjOO Gr. pi; 19.15 Kent gij nw Bijbel; 19.30 Nieuws; 19.45 Sociale en llyg. probl. v. Limburg; £0.00 Maastr.. Mannenkoor; £0^0 Limb, -wissewas jes; £1.£0 „Dc Kruusweeg" Maastr. Volkss p.; ££.00 Nieuws; ££.15 Avondgcb.; ££.SO Deel S „De Krunstuecg"; £3.15 Gr. pl. HILVERSUM II, 41SX M.: 8.00 Nieuws; 8.15 l'Oor het platteland; 8.80 Gr. pl; S.55 Postduivcnber. 9.00 Aan dichters hand; 9.15 Orgel spel; 9.45 Geestelijk leven; 10.00 Heligicuse poczie; 10.S0 Trot. Kerk dienst 1S.00 Gr. ï>1; 1S.S0 Hoort, zcgL^hct voort; 12.40 Gr.-pl; IS.00 Nieuws13.15 The Romancers; 18.50 Dc spoorwegen spreien14.00 Gr. pl; 14.05 Boeken huif uur; 14.80 Uit het Kvrhaus, Res. conc. o.. I v. Sam Swaap; 16.15 Report.; 17.00 Dichters der eenwen17J0 Dc avonturen; 28-00 Nieuws; 18.15 The Ramblers; 18.45 Sport; 19.00 Vroolijk pro gr. Sport staalt spieren; £0.00 Nieuws; £0.05 ActuaUtcitcn £0.15 Uit het Kurhaus, Rott. Phil- harm. ork. o. J. v. Ignore Ncmnark, £1.t5 Korte schetsen v. h. pol. i/ttr. Insp. Vlijmscherp ondervraagt; £1.80 Messc-ork. 22.15 Opl. Insp. Vlijm- scherp ondervraagt2S.SÖ Orgel; ££.80 Radio-Dansork.83.00 Nieuws; £3.15 Ens. Johnny van Beest; £8.45 Gr.pl -. - MAANDAG £8r JULI 1946 HILVERSUM I, 801J M. 7.00 Nieuws7.15 Ochtendgi; 7.30 Gr, pl.; 8.00 Nieuws; 8JS0, Gr. pl; 9.15 Ziekenbezoek; 9 J0 Gr. pl; 9.45 Zang10.15 Gr. pl; 10.30 Morgendienst; 11.00 Cello recital; UJ.5Faitoude en. niëtiwe' schrij vers;- 11.35 Cello recital; 11.45 Fam. b6r.; 13-00 {Nicuws; 13.80- Orgelhesp.; 13.45 Jongenskoor; 14.00 Voor jonge moeders; 14.80 Rot. Slrijkkw.; 15.05 Gr. pl. 25J0 16.45 Zannrccilal; 17.15 Cinderella; 17.45 Rijk Overzee; 18.00 verv. Cinderella; 18J0 Voor dc NcdStr. kr.; 19.00 Nieuws19.20 Met band en plaat19.S0 Sportpraatjc; 19.45 Landbouw; 0.00Nieuws; 20.08 Kon. Marinekapel81.00 Lezing; SIJS Vcrcenigde Zangers; SS.C0 Nieuws; £215 Na het nieuws; ££.80 Gr. pl.; 22.45 Avondoverdcnking £8.00 Vioolduo; 28J5 Gr. pl. HILVERSUM 11, 415,5 M. 7.00 Nieuws; 7.15 - Ochtcndgymm7.80 Gr.- pl; 8.00 Nieuws; 8.45Gr. pl.; 0.15 Morgenw.; 950 Watcrst.; 9.50 Gr. pl;. 10.30 Korte gesprekken; 10.55 Gr. pl; 11.00 Qp den Uitkijk; -11.15 Orgclconc.; 12.00 Hét Lyra- trjo12.30 1 ?i 'tSpionnetje; 12.85 Gr.; pl;13.00 Nieuws; 1SA5 Ens. Bandi Balogh; 14.00 Jan ren der. Velde; 14 J0 Irma Tinuncrman; 15.00 Sprookjes van overal; 15.15 Disco Matinee: Ens. Campoli; 15.45 Gr. pl; 1CJ0 Fmnschr pianomu ziek; 17.00 Engeland heeft ook com-, pon.; 17.30 Orgel; 18J0 Nieuws; 13.15 Radio Dansork.; 18.45 Dc Kwintctspelcrs; 19.15 Lezing; 20-00 Nieuws; 20.05 Reportage; 21.15 Voordracht; 21.45 Gr. pl; ££.C0 IVecl je nog wel oudje; £2.80 Dutch Swing College; 28.00 Nieuws; 23.15 Gr. pl Dichteres aan het woord Tal van kinderen lieten hun in'-' zendingen vergezeld" gaan van; gedichten, het een wat beter ge slaagd dan het andere. Die ge dichten allemaal plaatsen .gaat natuurlijk niet. Wij moeten ons tot één beperken en de keus viel toen op het gedichtje, dat Corrie van Leerdam in Schiedamons zond. Hieronder volgt het; ;i' Hooggeachte - „Tarool'-redactie, Dank voor uw schitterend, idee, Dat O óns aan 't -werk gezet. V' \lfhebt, TFij zijn blij en zeer tcvree. Laat dc tegenstanders razen, „Veilig Verkeer'", dat. staat r I voorop: Van de rijweg vict de beentjes/ Dan haaltgeen enkel kind „een /strop'?, 'k ZdUdc nummertjesnoteren, Keurig, netjes op;een rij, Kattekwaad wordt zo bestreden Hebben werk,, dus zijn wc blij. We Itelpen bovendien nog fanderen. Zonder huis en zonder haard Vele zegels sullen we kopen. Het ■nummeren heeft dan dubb'le fwaardi Of ik nu een prijs zal winnen, Dat 's niet zekerfeh gewis Duizenden kinderen dingen mede, 't Grootste aantal is dus „mis Mtar al win ik dan geen prijsje, 't Is een leuke bezigheid en we. steunen arme kinderen, Dat stemt, tot tevredenheid. Nabelstraat 99a; 98. ld. Wim Jutte,. Bergschelaan ,231a; S9. id. M. Fortuin, Snellemanstraat 67; 100. id. L. v. Lam-., halgen, Hooglandstraat 44a.; ,:i- LIET spreekt vanzelf, dat niét H allekinderen een hoofdprijs konden winnen; een volgende keer zullen weer anderen- tot de gelukkigen behorenNaast de hoofdprijzen ..werden nog 3000 prijzen uitgeloofd, welke be staan uit het fraaie boekj e „De Avonturen van hetzeilschip „De Vrijheid"". Bovendien heb ben- wij nog 1000 troostprijzen beschikbaar, gesteld. Alle prijs-', winnaars krïjgen een. briefkaart toegezonden, waarop nadere bij zonderheden staan vernield Tallooze „Auto nummraar- fcjes" lieten, hun inzendingen:1 vergezeld gaan van aardige briefjes, terwijl sommigen: -wel op zeer origineele wijze hun auto-nummers instuurden. -Dit alle inzendingen blijkt wel, met hoeveel vreugde er „geauto- nummerd" is en wij- zeggen dan ook hartelijk dank voor de vele goede wenschen en blijken van waardeenng, welke wij, ook van dp zijde der ouders mochten ontvangen.i I „HET PAROOL" STAAT OOK IN DE TOEKOMSTGEREED, - ZÓRG. TÉ DRAGEN VOOR DE ONTSPANNING VAN ZIJN JEUGDIGE LEZERS 3 V De perszuivering Het bestuur van den Nederland- schen Journalistenkring, heeft zichin een. uitvoerig schrijven, tot den mi nister van Blnnenlandscbe Zake ge wend,. met betrekking tot den tragen gang der perszuivering, waarover in den krLng der journalisten bij den voortduur ervan, ernstige 'ontevreden heid heerscht. Aan den minister wocdti met den meesten aandrang verzocht de geui te grieven tot onderwerp van een op. korten termijn .ln te stellen onder zoek te maken en alle maatregelen te nemen, welke tot eenzoo snel .mogelijke voltooiing zullen leiden. Driekwart van do Doitsclie b<S~" zittingen, in Zweden Wordt anti de geallieerde teruggegeven. De stakingen in Italië breiden zich uit..Het vervoer ligt stil200 dagbladen kunnen niet verschijnen. Nabg Hcnkong heeft een ty phoon gewoed, do heftigste sedert 1037-De schepen vluchtten, naar volle '-zee.';.-;.:.>'- jj. f,.: -... 'L-; - -r j Een warme zomerdagdus even de stad ontvlucht naar vrienden in de provincie. Ge koerst met Uw hélicoptère over weiden, rivieren en bos- schen, bent in een -wip boven het buitenhuisje, waar Uw kennissen wonen. Ge. ziet ze zitten in den tuinlaat Uw toestel op dakhoogte stilletjes zweven, neemt netjes Uw hoed af voor mevrouw (zie boven) en roept „Komt het exen gelegen?" „O, leuk, dat je komt zeg.'", klinkt het int den tu\n omhoog. ,fZet je koffiemolen maar neer, je weet wel, daar achter het rozenperk naast de seringen. Kam eruit cn maak het je ge makkelijk in die luie stoel daar". Een ver toekomstbeeld? Hcclemaal niet, zegt mr. F. Piasecki, président van tie Fiasecki Helicopter Corporation, het afgebeeld hef schroef vlieg tuig fcowt stra7cs in den handel en een ieder kan het besturen na 1216 lesuren DE kalender waarschuwt met een extra rood kruis, dat Eng-elands grootste Toneelschrijver den 26- sten juli airom drempel van den negentigjarigen leeftijd overschrijdt; delven wij mede ln deze goudmijn van den geest. Dat G.B.s. het dankbare object is geweest van menige anecdote kun nen. wij^ gevoeglijk voorbijgaan» als wij herinneren aan een van jle be kendste, dat, toen tijdens een huldi ging ln een stampvollen schouw burg, Iemand Shaw toebrulde; „G. B.S., jo bent een lor!", Shaw stilte gebood en den hooner rustig toe voegde: „Mijnheer, ik ben het volko men met U eens, möarTvat vermogen u en ik tegen al deze honderden die mij toejuichen?*', waarop hij nog ent housiaster ovaties oogstte. Niét uit den grooten voorraad van dergelijke gevatte antwoorden, doch wel uit 's mans leven en 's mans wer ken is Shaw's universaliteit gebleken. Leven en werk HOEWEL hij hoofdzakelijk .van En- gelschen. huize, is, heeft Shaw al toos zijn best gedaan om voor een echten Ier door te gaan, le om dat hij (toevallig) te Dublin is gebo ren (2G Juli 1856) en 2e omdat de Ieren van nature geestige? en vlug ger van geest zijn dan de Egel schen. Jong nog werkte hij bij de Edison- maatschapplj, kwam als 16-Jarlge met zijn moeder en zijn belde zusters naar. Londen, waar- zij gevieren met lessen geven aan de kost kwamen. In zijn vrijen tijd studeerde h'ij de ;kunst- en denkgrooten van zijn tijd: den" Brit* Butler,' den Noor Tbsèri, de - Dultschers Wagner, 'Nietzsche, Scho penhauer en Whitstler. Onafhanke lijk' van ledereen, ook van den Franschman Bergson, kwam hij tot de opvatting van het élan vital (live- force).:.v"- v:'' VT Jong reeds keerde hij zich tot het socialisme (niet het marxisme) om- op hoogen leeftijd te pleiten voor de constltutioncele monarchie (Thé Applecart 1929}; verder was hij vegetariër en geheel-onthouder, niet om te plagen, doch uit overtuiging. Als 33-jarige kwam- hij met zijn Widowers' House, 2 jaar later (1895) ■met *het anti-romantische oorlogs stuk wuns and the Man, en ln 1698 Mrs. Warren's Profession waarvan de heldin een dame van den llcht- zinnlgen zelfkant was, hetgeen wel door Europa doch niet door Enge lland werd .geaccepteerd. Daarna pakte hij historische en algemeen- filosofische gegevens aan (Caesar, Jeanne d'Arc) zonder om de gunst van het „bij uitstek imperialis tische publlék" te geven.: Hij plaag de zijn Engelschen graag .en stelde ze altijd in het ongelijk en hij deed dat met een irriteerend vertoon van zelfgevoel, maar altijd geestig. Man and Superman in 1963, Major Bar bara 1905, Pygmalion 1913, Back to Methselah 1921, Saint Joan 1923 en al zijn andere werk deden hem den Nobelprijs toevalLen in 1925. Uit heel de wereld, stroomden hem de geluk- wenschen toe overal had men zich door hem laten tuchtigen, en overal was men -.iiejn_. gaan bewonderen. Dit is zoo gebleven iot op dezen dag toe. Na 1925 werkte hij onver minderd door en thans is hij alge meen erkend, ook. en zelfs in Enge land. De ongenaakbare SHAW's universaliteit Is van een ander kaliber dan die van Tolstoi; gene is meer vernuftig, deze meer mensehelijk, gene meer bestokend uit de verte, deze meer een beroep doend op geweten en op hart. Maar de een heeft in een land als Engeland moeten vechten, en de andere was profeet in het wanverhoudingenrijk Rusland. Shaw nam het echt Engelsche conserva tisme op den korrel, het hoogbartig- liberale, het laatdunkende laissez- faire, de zelfgenoegzame bekrom penheid en de geborneerdheid t.a.v. .van kunst en ideeën. Tolstoï vocht tegen, groote zonden.Shaw tegen on aangename moreele tekorten en hij deed zulks „fastidious", als een moeilijk, kieskeurig man die graag In een ontsmette omgeving ademt, zoo „fastidious" dat de lucht van Vrijheid, blijheid! Het was op een van 'de heerlijke stralende merdagen, in de vo rige week, zooals we ze in ons landje helaas te weinig kennen. Lui uitgestrekt lag *n kan-' -toormelsje in d'r eentje te genieten op :'t strand ln Zandvoort. Is 'thaar kwalijkte nemén dat ze zooveel mogelijk herinnering aan de zon wou meenemen in den vorm van bruinver brande armen en bee- nen? Ze had *'n zwart wollen badpak aan - en. om het hoofd 'n witten badhanddoek ter be scherming tegen te fel le zon.. En zoo lag ze heerlijk ,te soezen.... 1.1 -plots twee mannen van de bereden politie net'.strand opkwamen, met spiedende blikken maaltljd Werd zonnebaden aan 'Neer- lands vrije strand. Verkeerde .mentaliteit In het werkkamp voor denwederopbouw te Groesbeek bij Nijme gen is eenige deining ontstaan, schrijft ons; een abonnè. v 'die sinSs" een jaar een tijdelijk:; onderdak in/, dat kamp gevonden heeft. De ca. 150 arbeiders aldaar hebben een werkdag van 's morgens zeven tot 'savondshalf zes en toen zij vorige, week .v&n het. werk: terug- keerden, moesten zij op order van het hoofd Hulsvesting T arbeiders: werkkampen, den heer Ringen,V eerst de ga mellen rélnigen alvo- rlchten, acht inzender het ontactisch hen met een dergelijke futiliteit lastig te, vallen. De weigering- eten te ver strekken is wel de klap opden vuurpijl. Dat spreekt van een men taliteit;-die men inNe- "derland al lang dood enbegraven, waande. „Kèine Arbeit, kein Essen", "hoe bestaat hetS Christenen en de Partü - van: de Arbeld;; - ,,De Maasbode" schrijft dat „de Partij van de Arbeid- niet eenvoudig gelijk te stellen is met de aloude S.D.A.P. Zij. bevat positief christe lijke elementen, die, ook onder de minis ters, «jie zij aan dit ka binet leverde, niet ont- alles opnemend, en, ja- ^en.uttiS<L Moe, "en hon-* breken". Tn een .ander «»vr i.d, gerlc als men ar+iirAi' .won hp irahi» Lu, ja- - wel hoor, hun oog ont-v men was, dekte het zich van geen voelde, niemand -iets kwaad bewuste meisje., voor dIt extra-karweJ- De paarden houden bij Tje. waarmede tot dus- haar stil. nu nog be- ver altijd het keuken- merkt zij niets.maar 97 personeel was belast ze wordt op de arm en zich ook wilde blij- geklopt en, na» een re- ven belasten. Hierop prlmande, op de bon volgde de boodschap, geslingerd. .Want je dat bij weigering geen mag Je niet ln badpak eten zou worden ver- op het strani] bevin- strckt. Dlt bcvc, deert vLV schiet yiingsm^e- het gevaar geweken is. Wat is ons landje toch artikel over de kabi netsformatie zegt het blad, dat „Mr. Jonk- man met prot Llef- tinck meer speciaal het christelijke element van de Partij van de Arbeid reprensenteert, dat overigens ook ln de oude socialistische meerderheid volstrekt niet "geheel schuil gepraat kreeg1 men van kleinzielig. Is dat onzedelijk? Neen, zegt een on partijdig beoordeel aar, i die politie deed haar plicht. Wat kan zij cr aan doen, dat Zand voort 'n verouderde po litieverordening heeft? Zoo is het. De poli tieverordeningen moe ten met spoed worden bijgewerkt, cn niet al leen op het gebied van Deze verklaringen van „De Maasbode" houden een duidelijke erken ning in van het feit, plaatselijk hoofd dat men als christen lid Wederopbouw de toe- van de Partij van de zegging los, dat de zaak Arbeid kan zijn. Te- nog nader zou worden vens blijkt hieruit, dot bekeken, waarna eerst de mllieutheorfe. die het blad vóór de ver- om half tien 's avonds tot de uitreiking der maaltijden werd over gegaan..-' Daar het arbeiders betreft, die langen tijd kiezingvan de leden van- de Tweede Kamer zoo heftig verkondig de, thans geheel op den achtergrond is geraakt. Wij hopen,dat de kat- irij ..ua, - ver van, huls en haard hollek e en protestant- belangrijk werk ten be hoeve van ons geteis terde vaderland ver- sche socialisten van .een en ander goede nota hebben genomen. G. B. SHAW lysol hem liever was dan die van een bloeiende heide. Slagvaardig van nature, gTeep hij naar den dialoog om aan te vallen en door de dialogen kwam hij tot het schrijven van drama's. Na zich geoefend te hebben op Engeland, viel hij de wereld aan. Om haar te vertellen hoe het niet moest, schreef hij critieken, en om haar te toonen hoe het wel moet, schreef hij zijn drama's, waaronder vele voortref felijke.-. Doel van zijn schrijverij is geweest: hoe geraken wij tot een gelukkiger menschheld?, hoe minder dwaalwe gen, doolhoven err zwljmelprLecltjes voor onze rzwakke en sentimenteele eigenschappen, des te zuiverder tee kent zich de strakke weg af dien de menschheld te gaan heeftom tot eenvoudig geluk tegeraken. „Een profeet wordt door de zijnen nooit geëerd", zegt GB.s: soms, „of ik ben geen profeet, of er is iets krom met mijn volk, ik houd het op het laatste'?.1 Zijn fiere kop is sneeuwwit en zijn geest glanst als een noorderlicht boven deze duistere, wroeterige we reld. Hij Is diep te benijden, en het Engelsch ook omdat het de voertaal zijner speelsche gedachten heeft mogen zijn. Negentig jaar is hij ge worden. Wenschen. wij den grootsten Engelschen letterkundige sedert Shakespeare eerbiedig geluk dathij zoo oud heeft mogen worden. Alleen een vraag die wij onszelf doen: kan men van Shaw houden, zooals wij ons voorstellen dat er van een Homerus of van een Talstoï, een Gorki gehouden is 7 Shaw is zoo louter geest, en zooveel menschelijks is. hem vreemd gebleven. Wordt de kleine schipperij gedupeerd De heer Algera heeft aan den minister van Verkeer gevraagd of* het juist is, dat er voorschriften zijn uitgevaardigd, waarbij is; voor geschreven, dat. voor één schip slechts één vergunning hetzij voor eigen vervoer, hetzij voor de wilde .vaart, hetzij, voor. by zonder vervoer wordt .verleend, welke .slechts na een looptijd van drie maanden door een andere kan worden vervangen. Is het den 'minister bekend, zoo .vraagt de heer Algera, dat daardoor ernstigwordt gedupeerd, of zal worden gedupeerd, dat deel der kleine schipperij, dat naast den eigen handel ook de wilde vaart beoefent, zulks ten. einde door .deze combinatie zich een nog karig be staan te verzekeren?, Is. de minister bereid deze regeling niet van toe passing te doen zijn op, of in'ruime mate uitzonderingen op deze rege- lin_ toe te staan ten behoeve van de kleine eigenhandelsschippers, b. v. beneden een tonnage van 100 ton, eventueel in bepaalde gedeelten van ons land, waar zich de ge noemde combinatie speciaal voor doet? Voor ons ligt" het verslag over 1944 'en 1945 van de Rotterdamsche Droog-" dok Mij. N.V. Enkele maanden na de bevrijding hebben wij deze .zwaar getroffen werf bezocht en: °us ver heugd en. verbaasd over de snelheid waarmede men aan deHeyplaat weer aan den gang Is gegaan. Op 29 Juli 1945 werd het eerste schip ln reparatie genomen en zeven maan den na het begin der eerste herstel werkzaamheden kón ln alle afdeed lingen van het 68 H.A. groote bedrijf weer behoorlijk worden gewerkt. De afdeeling scheepsbouw is, wat outillage betreft, geheel op voor- oorlogsche capaciteit. Naarmate de oude connecties worden hersteld en nieuwe worden aangeknoopt, nam het aantal reparatieschepen toe. Met betrekking tot den nieuwen bouw dient allereerst te worden vermeld, dat het door de Dultschers tot zin ken gebrachte m.s. Bali is gelicht en thans op de werf zijn voltooiing tegemoet gaat. Een door de Dult schers achtergelaten trawler wordt verbouwd tot loodsboot. Den gehee- len oorlog heeft op een der hellingen het casco van een 10008 tons kruiser gestaan; hoogstwaarschijnlijk wordt dit schip volgens de laatste porlogs- ervaringen afgebouwd. Twee motor schepen van 9000 ton zijn in opdracht gegeven door Rotterdamsche ree ders. terwijl voor het Ministerie van Scheepvaart drie vracht- - passa giersschepen voor Indlë ïn bouw zijn. Bovendien heeft de Rotter damsche Lloyd een groot dubbel-, schroef vracht- en passagiersschip besteld. Aanvragen zijn er dus vol doende; de moeilijkheden schuilen nog steeds in de onvoldoende mate riaal toe voer en het tekort aan ge schoold personeel. Over de financiën van de R.D.M. kunnen wij kort zijn. De winst van 1344 f 1.406.114 wordt geheel ge- reseerveerd voor moleslscharie en dus overgebracht naar 1945 De winst over 1945 f 636.046 wordt voor een groot deel voor. afschrijvingen gebruikt, waarna een nettowinst van f 206.250 overblijft. Hiervan zal 3 divident aan aandeelhouders worden uitgekeerd. ECONOMISCHE WONDEREN De Nederlandsche Studiegroep New York, een college van aldaar geves tigde Nederlanders, heeft een 120 blz. groot boekje samengesteld over „De economische, financieele en sociale ontwikkelingsgang der VereenJgüe Staten, 1940—1945" dat bij de uit gevers J. M- Meulenhoff te Amster dam ls verschenen. Vijftien Neder landers behandelen in zeventien op stellen de geweldige krachtsinspan ning die men zich aan de overzijde van den Oceaan heeft getroost om den oorlog te winnen. De Dultschers hohben dit wonder gekleineerd en, wat erger is, onderschat; een van de factoren waarom zij den oorlog heb ben verloren. De moeilijkheden van den overgang van de oorlogs- naar de vredeseconomie worden eveneens uitvoerig behandeld. Een nadeel van het boekje is, dat dc opstellen elkaar soms overlappen, waardoor doublures zijn ontstaan. De econoom zoowel als de belangstellende leek zullen echter veel wetenswaardigheden uit dit leerzame boekje kunnen putten. Op onzen inlichtingendienst., .ScMedamschcsingét 42 lgt .de derde lijst van geïnterneerden op Java, i—- De opperbevelhebber van het ter. inzage.; '-r*";;v:v7':V "Washington: en Londen hebben.' te Moskou geprotesteerd tegén liet optreden van de Bussen in Houga- rrje, voornam el i.ik t.a.v. de jeugd- vcreenigingen .en do .BX geesïclijk- kei<L - •.!- De pperberelhcbber van het fiiissisehe leger.A veldmanrsehalk Zjoekof is door Stalin teruggezet ia den rang van militair commandant van het district Odessa. De Engelsche bakkers weigeren brood op den bon teverkoopen. Zij achten het rantsoeneerlngsplan van - minister Stracey onuitvoerbaar. De ochtendbladen behandelen deze aan gelegenheid als één der opzienba- rendste gebeurtenissen van na den oorlog. Men verwacht in het Lager huis zeer veel debatten, ook al, om dat men in.de houding van de bak kers een heimelijke propaganda ziet van de conservatieve appositie. Jn ieder geval is. het een onge woon iets, voor een land als Enge land. •- 1' In weerwil van president Bi- daults weigering om een. algemeene loonsverhooging toe. te staan van 25V» wil het Fran'sche Vakverbond onder geen beding genoegen nemen met een vérhooging - van .15*/». Het heeft daarom tegen Vrijdag gewel dige massademonstraties aangekon digd, om het heele volk in beweging te brengen voor zijn eisehen, die lijnrecht niet alleen met de bedoe ling van de regeering, doch ook met het vermogen van de. regee ring in strijd zijn. Men. kan name- lijk niet verder; gaan dan 35*/n- Bijna 200 telegraafemployé's te Bombay hebben zich gevoegd bij de staking van postemployé's. welke thans vier dagen duurt. Zij eisehen. hoogere loouen. Het zakenleven van Bombay wordt met totale stillegging bedreigd. De poststaking in Britsch- Tndië, omvat thans reeds eo.ooo ;be-' ambten. ':f; Guillotine voor^ zwarte handelaars Het voorstel van Yves Farge, den nieuwen Franschen minis ter van Voedselvoorziening, voor zwartehandelaren üe guinotine in te voeren, is heden door het Fransche kabinet aangenomen. De„IFcsierdambracht op haar eerste reis. -naar New York Cees', Lascur cn de zangeres-danseres Chaja Goldstein naar Amerika en de New Torkschefotopers maakte er gemakshalve 'maar. een paar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 3