voor parelwitte tanden STENO-TYPISTE 2 ongem. kamers Schcsnreparaüe GEBR. SIMONS n.v, Schilderijen magazijn A. LEVER Zij heek geen tandzorgen meer, sinds ze Prodent gebruikt dagelijks tweemaal! Haar: op- gewekte glimlach vindt overal een gul onthaal. Frissche,ge*. zonde tanden het geheim van Prodent, de eenige tandpasta die het beroemde dispergon bevat, dat tandsteen volledig verwij dert en bovendien voorkomt. cuzhbd B Rotteröamschedijk 22a zeer groote tube voor VIJFTIG NETTE MEISJES ösp fcut-CtfL lAOtt UCug, fco-tnt men tesaiq, Rotterdamsche"Dijk 233-237 - Tel 69676 Tapijten - Bedden BAKKERIJ N. j. VLUG Uok voor een woning VAN 22 JULI TOT 29 JULI MUSIS SACRUM De attractie van Schiedam SOIREE-DANSANTE EETKAMERS, SLAAP KAMERS, ZITKAMERS 22 tot 27 Juli a.s. wegens vacantie gesloten J. I. nccet v. cl. Kraan Onderwijzer, die wenschi1 te trouwen, zoekt metkeuken, of gebr. keuken." R'dam-of Schiedam. Br,, letters SS2 bureau vain' dit blad. De Prodcnt'fabrieken je Amers* foort Daar wórdt de beroemde Prodent-tandpasta gemaakt door specialisten op bet gebied van tand* verzorging! Eigen fa bora tor to bygièniscbe bedrt/fsruimteii mp» dernè machinerie en. Geen wonder. daD bèc> alleen Prodentmogelijft werd de ollerbeste tandpasta rte feyeren tegen voordee/igen prijs. Simon* repsreert 'weer voor iedereen Kltmrterwijl U w»cht Geheel zonder hon. Altéin voor vastgestelde prij- md. '-.O'..5 Gevestiüd BROERSVELD qo. U. SCHIEDAM. Geopend 104 uur. Ook Zaterdags, Hoogstraat 158 Schiedam Schilderstukken in elk genre. Inlijsten, Schoonmaken, Res- taureeren v. oude schilderijen. Ook verkoop op Vesta-zegels. vraagt voor diverse, afdeelingea boven 16 Jaar, voor inpakwerK en lichte fabriekevverkzanm- heden. -Hoog loon. Aanmelden lederen werkdag na 2 uurbehalve Zaterdags), tugo de Grootstraat 41 Rotterdam. imuiitiRmuiiiiiniiiniKniiiiltWiiuHillluiilUlié T'-'-'*.- 1 ■■-■■-Vy tActeutlodetS&jfzuigek (ftóttüuL dijk. 1992 - SCHIF.DAM VAKKLEE PING Triplex te koop voor huisvlijt. Te bévr. HoutwarcmmJustrie: Baterstraat 78. Administraties, bcUstingadi zen, N'cderL Administratie- Ad vieskantoor, Hooikadc Schiedam. ;Td. 69440. Te koop 4 dl. vischhengel. jeclnet. schepnet, simmendoös met 6 simmen, decgspuit. rugzak; samen 40, C- Buddingh, Fa- bristraat '48.. '.-...L - Dame, 52 jaar,eigen woning, wenscht serieuse. kennismaking met 'netten heer met v*3tinko- mep._ leeftijd 55- 50 jaar. Br.- no. S 567 bureau van dit M,'.d. ;NJy;:: HANDELMAATSCHAPPIJ L; L AKKER; Afd. Fabricage, vraagt voor onmiddellijke indienst treding eetii ge NETTE JONGENS voor bediening van. inpakmachines en magazijnwerk. Flink; loon.. Bij gebleken geschiktheid goede vooruit zichten. Persoonlijk aanmelden: Dinsdag 23 Juli en Woens- dag 24 Juli van 9—5 uur. Lange Haven91/93,'; N.V- VERF-, VERNIS- EN OLIEFABRIEKEN VEVEO" te Schiedam, vragen per 1October a.s. op gunshge voorwaarden een prima in de moderne talen- Brieven met volledige inlichtin gen aan de Directie. voor de le Comp. A.A-T. Schriftelijk oE persoonlijk vervoe gen: Nassaulaan 53, Schiedam. N.V. HANDELMAATSQ LAPPIJ L. L AKKER, Afd. Fabricage, vraagt voor Onmiddellijke indienst treding :voor het verrichten van eenvoudig pak werk. Hoog loon. Prettige xverkJtring (radio aanwezig). Tram- kosten worden vergoed. Aanmelden van 9—12 en van 2—5 uur bij- den bedrijfsleider. Lange Haven 91—93, Schiedam. P. 214 Prodenta Amersfoort AXLE KINDERWAGENS, HAARDEN EN KACHELREPARATIES wordcu door ous weer laajtaooeD. Ook nieuwe kinderwagenkappen. vermaken van kap pen, alsmede nieuw overtrekken. Vakkundige behandeling. Onder volle garantie. Eigen smederij. Geeft U nu Uw reparatie spoedig opl Reclame aanbieding: Rustiek tuinameu- blement best. uit tafel en 4 fauteuils f 119.50 Sinqel 222 - Tel. 68616 - Schiedam (tegenover de HAV-BANK) G- Verboonstraat 21. Tel. 68589, Schiedam Exercitiestraat 22, TeL 28005, Rotterdam Smederij Spangeaschekade 2la, Rotterdam Een zonnige, ruime woning wel le verstaan; geen ongezonde, bouwval lige vertrekken ergens in een hofje. Schiedam bezit nog veel te veel achterbuurtjes- Deze moeten plaats maken voor gezonde, zonnige wonin gen, allereerst voor den kleinen man. Wie helpen wil bij bouw en opbouw stemt z.s. Vrijdag op de lijst der: AFWEZIG VAN 3-19 AUGUSTUS WIJ GAAN MET VACANT1E Fa. J- Dt'. v.' Meurs, Woninginr-, Singel 128, Telefoon 67814. Jvled; Gedipl. Chiropudiste (Algchede Voetverzorging) derhavelaan 34a Telefoon 67350 Schiedai Lange Haven 111-115 Tel. 68145 lederen Zaterdag- en Zondagavond 8 uur me Sound Diggers in moderne 9 mans bezetting met zang. van JUUP BAKKER ONZE FABRIEK EN ONZE FILIALEN ZIIN VAN N.V. ROELOFF'S UITSTOOMINGS-INRICHTlNG Fabriek: Mathenesscrdijk 410-43C 'Te!.. 35035 (2 lijnen) •t BEDDENHUIÊ - SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 4