BON - ris- ZoV KAN ;v-" Zaterdag 12 Apjil 1947 KOERIERSTERS 130^ ff ADI ON ZICH BEHELPEN TOT OE KOMST VAN ZELFWERKEND WAS CH MID DE!. SCHOON M AAK-TIJD KOERIERSTER-TUD KOERIERSTER schoonmaaktarief „HET PAROOL", Schiedamschesingel 42 C*—** mm K—, IEDERE I mm MCER L— ^^«^Eèn tneisje, dat woonde in Assen, A Die wilde haar moeder verrassen. w S Een „Koerierster" 'gezet hoera! wat een pret,' r Toen kreeg ma een teil om te wassen. -InreGderr L» Hoosde Klerk. R'dam, kan na ontvangst i/van een' schrijven 12.50 aan ons kantoor Schiedamsche- iiJÖilgel 52 in ."ontvangst komen nemen. I pSUapkMners.Tn, verschillende houtsoorten, geheel compleet 425—545—695. enx.; Engel- «che-g;- huiskamers m. dikke bal poolencompl, 625—750 t®5> enz. -Een pracht collectie jdiÉines-'#ren heercnfautcuils _JP£49£0^5$—79,50..X>e Meu- ■iSpielbeurs*', Groote Visscherij- At 5^-10. Rotterdam- gSrl^^fsoons' ijzeren met prima spiraal, bergerweg 59aV ledikant Schoonc- Te'koop accordeon pianokla- 150.—. 395,595.— er |J3S.Hv% Simonis. Beierland- gchelaan no. 29. ;BebriJfmaclünes. Indien U een de ,iJ schrijfmachine zoekt, adt dan tot Jonkers, iXantoormachinehandel en «re- <parati e-inrichting.' Haringpak- kerstr.:;44.::;TeL 34981. Besteedt coisnmentenbon- hert; huttlg. "WÜ hebben steeds Syoöiradig. bedden, ledikanten, «ekens, opklapbedden. wiegen .em£ Bèddenhuis „Het Oosten", _^G°udschesingel 412—415 tegen- R^bver .tramhalte lün 416 bij ■mpóstplelc: Tel- 24173. Betere prijs, stand en kans. IMfopC/aUe soorten nieuwe en gebruikte meubelen, .macht- muziekinstrumenten, huis- inhoudelijkeartikelen, kleeding, "üel enz. enz. Jonker. FTans- At' 24b, '-Tel.- 26ZX5. if hoop1 eikenhouten dressoir. v'.J>alen, x. HüJeweg I70b, na 3 nu donker bl. stof met wit streepje, nieuwe h. hoed, don ker blauw. (BorsttUno) m. 57. 2 ebbenhouten beeldjes, geta- toueerde negers. De Geest, Gcr- r.lt v. d. Lindestr. 94, Te koop handnaalötachlne z.g. aji.. massief eiken tafel. Te bevr.. 's avonds na 7 uur. Schuurman. Krekelstr. 12b. Wit 1-pers. ledikant met. spi raal f. '10,—. dames- en hee- renfiets zonder banden 15. per stuk. Bergweg 258. bo venhuis. Radio Telefunken S lamps, v.o. blauw heerencostuum m, 50, Zwitschersheerenhorloge als nieuw. Te bez.,- 17—22 uur Snellinckstraat 34b. f Z.g.am. J drie-deelige Talens pastel. Tegen elk aannemelijk bod. H. - de Groot, Vohnarijs- straat 58a, iK'V Eiken ledikant met Auplng spiraal. theetafel, uitschuifta- fel, eigen buffet. 2 groote spie gels. Insulindestr. 266. Te koop em. fornuis (valdeur), klok-meisjesmantel z. p. Petri, G. w.-Burgerplem 2b. Kam c rp alm met si erpot. staa ti de eiken boekenkast. Goede schilderijen. Te bevr. Tel. 40672. Te koop op zijde gev. h. demi v.o.. pr, kwal. m. 52 en eiken spiegeL Br. 1322 Parool. s.tfAcoop heerencost. zn. 54. fetafelbiljart met toebeh.. weeg- - gewi:Munnik, Be- lat. 79a. no aangeboden. Prima pla- tegen lagen prijs. H. Voogt. jgweg :341. R'dam. ngeboden slaggultaar, banjo, kwaliteit in goeden Voordeeligo prijs. Kla- aat 10a Z.. met moderne open, 5 jaar garantie, '30.-,. steedsvoorradig. Ra- (SLVABONT V Tollensstraat f Tel: 41562. :--/ - *sto-Bouwplaten 13 mm. dik, >--250—200x115 cm. ƒ- X— per LvJbh.' Groen Lzn.. teL 30T"~ ■aatf 61a/b. ^!Taï?='koop aangeboden ijsma chine .merk /„Benir Den Haag" iScüupper. f Rosenveldstraat i-ls- vertrouwen. daarom i- vortrouwensa dresNog cn- e-'; Prima radiotoestellen m.' Antie.' ook Philips. .Radio he dienst v. Straatcn, - R'dam, 'SI391071 20 j aar gevestigd. «Tenhlsracket; in. spanner, .en Jioes-.-Tevens tennisschoenen m. "S-Gravendijkwal -59, na. -•'overnameheerenkappers- «»>-drukke volkrijke, buurt PToordtn. - Koopsom 2000.— Sfh'clusiet goederen.- VerpL wo- a~1'" '1 'IN.of Kral.. liefst vrij fBr.' 1985 Parool. ff;; ei - trollen, jurken o.k. ;15 25,rolschaatsen dubb. aJgelL. f 20.-7-.Brakei:Essen- &burgsingel ,6a. Ips; Radio's, spelen, buiten- 'Ooh;- - nog enkele, stuks '-Baast U. Hobra. Iska'dec-42b, -bovenhuis.; plaatsgebrek Old Fi- Huiskatnerm_ pr. dres- ,W. v. Zeist. Philips Wil- r. 37, Hiliegersberg. kersmachine te koop. Wolphaertabocht 429. ^buffet :V.o. ;-K- g: radio Boschpolderstr. u:et. - Tejhobp uw. v.ob. zwempak z. mét. Br. in; bod. no. 1975 Parool. w'ederverkoopers.te koop bpartij parfumerieën, galan- deën1f:Br; lS74 Parool. ^kdop Bmoklng zlg.a.n. fl. m.. 4" Br. 1973, Parool. Jfï^te' koop Kralingen vrij i'en- én benedenh. fsbuter- n). Benedenh: komt binnen- ^:leeg.fBr. "-1972 Parool. koop h. tennispantalon. r Ö.~,-;'rood email. 2 p, gas- onderplaat 7 35 i&emall-f;pannen.' ,7' stuks' 5,—; pracht mantelcostuum Persianer en avondrak, m. _,.alles m prima staat.Breit- nerstraat 23b. Pension. ejcoop pracht concert-vletigel. "t;&-Kallmann.; Ad resStad- 'ersweg 154A: Tel. 41492. 'fgóuden'heeTcnhorloge, i^loopend," te koop aange- étsifBanierstraat 108b 2xb. aTj^^koop'|mötorrij wiel J.L.O. •^"acageVan Vwn, Aelbrechts- kóopftwee persoons eiken kant; met1 Aüping matras. Igefi schiIderstukj esop lin- 2^,Tefbezichtigen 's 'avonds uur. geen kooplieden, "den .Dunnen. Heems- ir; 5A- oop sjoelbak30 schijven, slagersjas (nieuw), w. Dijk, Vijverhofstraat 171b. Motorrijwiel H.S.U. 1337 in pr. ''^pedaal 1 aandrijving 125. c.c. 5ffülleriff:VOor/" zwaarder tgfkt .C'defect geen •.be-' ir^Te"zi«n:; Penis, Rul ven- trsstraat- 5A.'-:' f--:.'' - «eboden•groote blanfceiken lekenkast, vaste prijs 7 125,—, SF^-tBifleveld^ Dordtschelaan koop^Allesmaat 42. 44 tr^en'wintermantel pakj eo, sportschoen en":, gr.'.'m.;',; br. Tilten rokje.-.-wit.W. trui met Wff^bóord^.?mooie: t bontgar- ïèriag Jyoo re man tel p ak,: zw, pvj.slg.-- schaartje, nw. h. ui; jas kl. m. z.g.a.n.. •ails; 3V, M.: compl. po- dk: bi.zijden. Schie-, Y.63C-1 onderste beL - koop motorrijwriel Gazelle 4trapbeweglng, nwc banden. - JX.O. 80 c.c.,.loont •t-1938: ParooL Te koop meisjesjurk (rose) en lap stof:, voor blouse nieuw -15.— zonder punten) 's av. na 6 uur. Elokmakerdwars- straat 14 bov.beL Te koop tennisracket, lange tennlspan talon (nieuw) v.o. kwaliteit en tennisschoenen. Tevens teekenbord met haak. Robijnstr. 46b (nabij Klei weg),' Schiebroek. Tekoop prima eiken tafel 30.—. Scltieweg 194c, bov.bel. Aquarium 50x30x30 met trop. visschen en pi an te n e n zilver - vos;na6 uur. Schipperstr. 47b. Herder, reü, mnd. oud. Roos, Wolphaertsstr. 52b. Veerende divan met pluche kleed v.o. f 150.—. C- Bach- stein. Buitenhofstr. 36a. Aangeb. pfaff handnaaimachi ne,. Gero cassette. 28-deelig. trompet, electr. Hawaiian gui taar.Alles - prima. Claes de Vrieselaan 102b. 3 m. wolleü stof, damesman tel, japormehm. 40—42. Zon der punten. Lieve Verschuier- straat; -71a. -:-\U, Kinderledikant, reis^vieg en. groote box -aangeb. Zappeü Hordijk253,' Dssclmonde- Ait-viool ;te"-koop. "pracht con cert-instrument, D. handwerk, 1 altstok. 1 cellostok. 2 li. COSt. z.g.a.n. rq. 48, l p. .zware lede ren laarzen,: J P- Dunlop hiel- banden 28x2 3/4. Na 5 uur. CL de Vrieselaan 6b, naast apotheek. 2 fauteuils,. 4 stoelen, tafel 1^. st. Geen kooplui. 2e Schans- straat 62. Mooie haardkachel, billijke prijs. Werkhoefstr. 5a. Kindertrapauto 35.—. Oost er- wjjk. v. Meursstr. 16. Nieuw vloerkleed, compl. slaapkamerameublemenL Vis ser, Zwartewaalstr. 47. V.o. u-andelwaeentje- Froberg, Bas Jungeriusstr. 100a. Zw.dames mantel m. 44 20. kinder jasje 2 jf 5,d. fiets x. b. 15,-r, werkset. 2.50 m. 42. Vaane, Jac; Catsstr. 27b. 3: krulsnettcn 4x4; M. Muye, Soetendaalscheweg 4b. Een twee "pers. houten ledikant, eiken gebeitst. Te bez. Maan dag. Geen opkoopers. Kofte- kade 60a. Matrozenpak (jongen) 7—10 j.. v.o., radiotoestel zonder 7 kast- luidspreker. Br. 1992 Parool. Massief eiken buffet, Noord- singel 312b. Italiaansche accordeon, piano klavier, 80 bassen, of ruiten met 12 bassen. Br. no. 1995 Parool. Buitenbanden 19x3 1/4, nieuw loopvXk. Beider. Stadhouders- weg 155c. H. rijwiel z.g.a.n. v.o. banden. Abr. Kuyperlaan 56. slagerij, Bez. 's avonds tusschcn 5 en Te koop 4 clubfauteuils, vloer kleed, salontafel, lamp, divan, vierkante tafel. Te bezichtigen 's avonds tusschen 6 en 8 uur bij Heinis. Strevelsweg 211b. Te koop compl. zeiltuig voor zeilkano. gr. zeil, fok. roer. zwaard, zg.an. Bevr. Blommcsteijn. Rozenburgsche- straat 25, Schiedam, na 7 uur. Te koop: vcrplJurk m. schort m. 42, p. w. schoenen m 39. paar Sally: sch. m. 36 's ï"ïaan- dagsav na 7 uur Beukelsdljk 57a, 2 X b. L- Aangeb. mooie vergadertafel met 8 stoelen. 2 stel pluche terra-gordijnen A 2.90 m.. 31 zn. -verto vloerbedekking. 2 bu reautafels. stoelen enz. Br. no. 2009 Het Parool. Waterstokerij, annex kruide nierswaren wegens vertr. n. bultenL te koop. Zeer behoor lijk bestaan, 8000.Br. on der no. 2010 Parool. Te koop:. Smoking en nieuw rokcostuum gr. maat. Groene Zoom 210- Te koop mandoline en ukelele, zomer H. short gr. maat- TéL Eerx tandem, moet. in s, at zijn. zonder banden geen be zwaar. G. T. H. Koppe, Alber- dingk Thijmstraat 6. Operaplaten, Gigli, Burling enz. R. van Veen. Vonder 19. fauteuils. 4 st; dressoir, uit schuif tafel, theemeubel. Brie ven P. 3215 Adv. bur. Zaag- mo]cnstr.; 47. Gevr, eiken ombouw pers.: opklapbed. Br. waaren wanneer te Geldof, Haringp.str. 6b. twee prijs, zien: Te. koop gevr. licht windjack m. 48.. waterdicht Aanb. Tel. 41144. Te koop gevr. vrachtauto 314 5 4 ton, liefst Ford, Chevrolet of International. Br. 9962 Adv.. bur. Keuzen kamp. Rochussen- straat 269. Rotterdam. Piano te kt>op gevr. Gebreken geen bezwaar. Aanb. met prijs onder no. 1999 Parool. Tè koop gevr. fi. Handwagen, geschikt voor timmerbedrijf. Aanb. Straatweg 143, R'dam-N. Confercntierafel, lengte ca. 3 nu met groen of bruin tafel kleed en tien of twaalf stoe len, 'benevens vloerkleed te koop gevr. Postbus 108, Schie dam. Perzen, kleeden» loopers, meu belen te koop gevraagd. C.F. Berlijn. Heemraadssingcl ÏD6b, Tel. 32569. Gevr. heeren- en damesfiets, zonder banden, Lg.st Br. nr, 1989 Het Parool. Te koop gevr. een melsjesflets met goede of zonder banden. K. Bornkamp, Plantagcweg 39. Netto Jongedame vraagt werk voor de avonduren, onverschil lig wat. Br, K. 73 Kiosk Berg- slngéL v Jonge Wed., alg. ontw., in be zit telefoon en schrijfmachine, vraagt thuiswerk. Br. nr. 1976 Het Parool. PERSONEEL GEVRAAGD Gevr. net meisje v. d. dag tot 3 uur. Aanxn. Plag, Cl. de Vrieselaan 22a. Op net atelier gevr. een be schaafd meisje met eenige er varing als coupeuse of-costu- mière. Zich pers. te vervoe gen Bergluststr. 7, H'berg. Gevr. voor direct meisje voor de huishouding voor dag of d.e.n, werkster aanwezig. Mevr. La bout. Rotterd. Rij weg 210. Overschie. Een net meisje -gevr. v-d.e.n. en een tweede meisje v.d. dag. Mevr. P. G. Post, Bergweg 211. R'dam. Gevr, Xe kapster. Beslist le kracht. Br. 1996 Parool. Gevr. besch. eenv. Jaffr. In de huishoading.XeefL 2545 jaar. Meerdere hulp aanwezig. Mevr. Bicr-de Boom, Kerkweg 90, HeenvlleL. Ge\T. net meisje v. d. 2 uur Zondags- vrij. goed loon met kost Zonder, goede getui gen onnoodig te melden. Mevr. De Visser, v. Beuningcnstraat 5. teL 47963. Weduwnaar. 74 jaar. zoekt se rieuze huishoudster. Br. no. 2000 Parool. Meisje gevr. in gez. met 4 kinderen. Hoog loon v. d. of d.e.n. Astimfvievr. Sonder- meyer. Burg. Meineszlaan75a. Zitslaapk., geen echtp.. a.. ct straat West. Br. no. 6728 Kiosk D elfshaven. jGcvr. net meisje van. 9 tot 3 'U., leeftijd 15 tot 18 jaar,.Mevr, Bakker. Teilingerstraat 83. Te ,h.uur slaapkamers, str. wa ter. Breitnerstraat 23b. Te .huur aangeboden flinke engemeub. kamer en keuken omg. Bergsingel. Br. 1966 Parool. Ambtenaarswed. N. H. zoekt ongem. zit- en sl.k. of zit- sldc. op goeden stand m. voU. pens. in R'dam of omg. Br. met prijsópg 1981 Parool. Te huur aangeboden kleine etalageruimte op drukken stand Int; tel. 30218. Vooroorl. hulskamer-ameuble ment, dressoir. 2 armfauteuils, stoelen- Schmidt, Polder straat 108 Z. Voor spoedig con zolderslaap- kamertje m. of z, pension. Ge zellige stand- Br. no. 20 Kiosk Mathenesserbrug. Ervaren verpl. hulpgevr. vcrpl. huis Bella .Vista, Math.- laan 329. R'dam. Gevr. p. 1 Mei of later we gens huw. der tegenwoordige net dienstm. v.d.e.h.. zelfst. kunnende werken. V.g.g.V. Za- tsrdagmidd- 's Zondags vrij. Boven 20 j. Mc\T. Marringa. Heemraadssingel 297. Allerlei waschproblemen worden veroorzaak! door het Varlge zeep- rentsoen. M«k er het beste vee) Radion brengt U een serie hand.ge waschwenhen thuis, elke maand één Lees de volgende practische lip met aandacht; het maakt U het wachten op Radion minder moeilijk. Het wasschen van kousen en sokken. Kousen en sokken kunnen heel goed gewasschen worden in hek sop, dat van de groote wasch overbleef. Men w3scht de lichtgekleurde «rsi. .daa, na én sokken draa.t re daarna om en was gaan G d water uitknijpen tusschen een matig warme tem- sokken heen, - men extra Gevr. net dagmeisje of dienst- I bode in klein gezin. Mevr. Schouten; Lange Geer 229. Gevr. net meisje van 8—6 uur. Salaris nader overeen te ko men. Mevr. A. v. d.-Viseh, He negouwerlaan 33. Te ktxjp Jongensfiets in goeden staat met banden 24x1*». J- v- Sluis. DelfgaUWStr. 62a. Te koop z.g.aJi. mantelpakje m. 42. prijs 65.— z. pnt. Lfscfastr. 41a. Te koop groote zinken wasch- teil, nieuw. Hoekschestraat 4a. lx ,b'."A..' Te koop planobankje 25. Sjoelbak met steenen 17.50. Klavarskribopianomuziek voor halven prijs. Br. 1ZB5 Boek- handel Amesz, .Voorschoter laan 145. Tempow» gen, drieivieHg 1937 ln prima staat Br.'A 24 Het Parool, Plcrctstr. 94. - Complete Miirklin 00 treln- installatie aangeb. t.e.a.b. Bevr. W. F. Burk. Abr. Kuyperlaan 85. Tel. 49535. Een massief eiken buffet - te vens Inzinkbare trapnaaima- chine Singer, na ff uur. -C, L. Verlind, Zaagmolenstraat 165. Nieuwe kinderwagen te koop. Noordsingel 142." 1ste et. Piano aangeb." merk ..Kuad", zwart gepol.. met gar.. 550.—. H. C. G. Mertcns. Zwaanshals 342.R'dam. Te koop 5 auto binnen- en bniteubatden. maat 600x'lfi. In prima staat-.]Br.no. ,7639 Adv. bur. Harte, Zaagmolendrift 35a. R'dam. Pracht Kamcrlak (wit en kleu ren). plamuur. - stopverf. spL- rituslak.. afbijtmiddel, wasbeits, goudbrons, behangverf, geeft niet af. groene carboleum, siccatief, vatenverf. bincenver- nis. gips. schflderslijm- „Dé Regenbobg". Eendrachtsstraat 143, TeL 24342. Te koop opvouwbare wandel wagen met zak. Boer, Lange Hilleweg 3d. Kindércommode. geen fa briekswerk. plus kinderstoel. Adres Molendijk,1 Nwe Kerk straat .75, H'berg. Kinderwagens in diverse mo dellen uit voorraad leverbaar.. Stofzuigers, luxe artikelen, verlichting. Elzerman. NPwe Binnenweg 11. TeL 25505- Boekenkasten 81,In old finished en blank- eigen- Mooie keus.' Komtzien. en ..overtuigt IT. Plate, Groote Markt .21, Schiedam. TeL 67762. Bureaux Type-Bureaux. 'Keus in bl. eiken, old-finished en eiken gebeitst.Verschillende maten- Plate,Groote Markt 21. Schiedam- Tel. 67762. Te koop Verascopc Camera Zeiss Tessar lenzen R. 54 mm., IncLJ lederen tasch. en films, 125,—Tel. 48239. Dultsche kruissnarige piano, Wagner. Na 6 uur,; Kievitstr. 3a. 2.pers. ledikant spiraal, nacht kastje, tafel, stoel;", 200—, lia 6 uur. "Ramlehweg 34c, Oost. Rustbank. 2 Oud-Holt. stoel tjes en tafeltje. Kriebos. Vlas- akkerstr. 25a. Kinderledikantje z.g.a.n. 25. C van Zijl, Hollandschestr. 93. Snelle Ardl 125cc, 3 versn., voetsch.. Hercules 100 cc.. Tll- ger. 125, JX.O.. BB.A- 600 k.k. wcssels. Rijschool, Schcrm- Iaan 21 Racket te koop. z.g.am. Tele foon 40097. Nieuwe luidspreker en witte wollen babycape. Vuik. Spaan- schebocht 8. Bruidsjapon m. sleep en derjurk. Adres: Ruilstr. 2e et Pracht wandclwagcn en lage kinderstoel, groote tafel.' Blok ker, Van Weelstr. 42a. 2 Jc b. Uniek aanbod. Amerikaansche Perscamera met 3.5 Zeiss Tes sar 13.5 'cm. sluiter met 32 snelheden, gekoppelde afstand- meter, flitslamp, benevens Doka-uitrusting, film, flits lampen, stotter. koffer, paraat- tasch enz. enz. De Jong. Pro- vcniershigel 36a. Nieuwste type radio met af- stemoog 6 lamps 325.—Kre- mer;Hilledijk,201avX Té koop carrier met houten zij- ■wielen. C J. v. Camp, Tollens straat 47. 4 stoelen, 2 crapeaux en gra- mofoontafel tusschen 2 en 6 u. Oldenburg. WiUebrortjuspi. 2. Te koop een mooi eiken buffet en eiken kop en schotelrek. een grooten eiken spiegel. Alles voor-oorlogsche kwaliteit. Na 6 uur Bijkerk, Spiegelnisser- kade 15. Te koop meisjes zomermantel nieiiw. Leeftijd 9—10 J. ./.25.— Smit, Brussestr. 31D. Te koop eiken rookstoel, twee; losse kussens 35.—. Honinger-: dijk 115a, 2e étage. Te huur gr. ongemeub. zit slaapk. en kl., kamer m, gebr. v.keuken, Br. no. 2008 ParooL Te koop wieg met bedje. Bont- gamituurtje (leeftijd i 3 j.). Mr. Arend v. d. Woudensl. 37. Te koop nw. maatcostuum m. 48. Prijs f 125.—Tas, Meer manstraat 39. Te koop guitaar. Te bevr. Co- loniastr. 35a. Maandag en Woensdag na 7 uur. Te koop prima vee rende divan. f - 30.—Rietveld.Zwaanshals Te koop massief eiken cylin- derschrijfburean, veel berg ruimte. Jac. Catsstraat 103, na 6 uur. 1 Amerik. zwart tailor-made Jasje (3840); 1 bybehoorend ruiten rokje. 1 palm Beach jasjè, .1 witte: lange jas, I avondjurk. 4;60.m. lichte blau we voile. Mevr. T. Holzapfel, Mathencsserlaan 334. Te koop accordeon pianokt. 120-bas of ruilen met dopjes- acc. Kleijn. De Jagerstraat 58b. Te koop overjas als nieuw. Klein postuur. De Mand, Beu kelsdljk' 59a.' '7/-' Kamerbiljart op lel te kOOD. A. van Efferen, Beukelsdific 59a,--': r:-- Wegens omstandigheden over name pracht Superradio, Lk.ul. pr. f 235.Tevens goede stof zuiger, 45.—. Onderdelinden, St. Agathastr. 26a, elec. bel. Na 7 uur. Te koop baby weegschaal. F. Jansen. Zestienhovcnstraat 23a. TE KOOP GEVRAAGD Butagasstel te koop gevraagd. Rigtcr. Westzeedijk 20. TeL 22072. ''v'. 1-g.st.Z.- spinnewiel te koop gevr. Br. no. 66 Parool, KJelweg 47, Wie heeft er nog oud vpapier op - te ruimen.. Eik gewenscht kwantum. Lodders. v. Meke- renstraat -25. .V Te koop gevraagd één-per- soons opklapbed. Br. met prijs aan Driesen. Eemstein 24. Handnaaimachine i.g. staat te koop gevraagd. Br. 1957 Parool Te koop gevraagd celluloid pop. N. Goudswaard 2. dc Mid dellandstraat 6b. Autoped met luchtbanden, v.o. kwaliteit, in goeden staat. Br. No. 7256 Kiosk Burg. Meineszpl; Te koop' gevraagd Barak- schorten, v.l. verpl. Spoed. v. Bloots, Acgidiusstraat 95. Gevraagd middelzwaar motor rijwiel. Br. met omschr. en uitersten prijs. No. 1978 Parool. CompL Bruidstoii., bruidsd.- en avondkleeding huuft U. te gen zeer voord. pr. bij Smits man. Beyerlandschelaan 105. Net meisje voor heele of halve dagen. Mevr. Wink, Kl. Cool- rtraat 43a. Parmurerie-Hecrensalon vraagt winkeljuffrouw, kunnende ma- cicuren. niet ouder dan 21 jaar. Aanm. na 8 uur n.m. Schild. Essenburgsingel 135b. is het de tijd om overcomplete goederen over te .doelt of te rui- len; Anderen zitten er om verlegen. Plaats een Koerierster.De rcductie-bon s(zie beneden) Duidelijke, beschaafde, klank volle, spraak?? Neemt enkele spraaklessen, van gediplom, spraakteerares."; Prachtige re sultaten: Br.""'rrio:.- 1990 Het ParooL "i vr Francaisc, gedipl., geeft pri vaat- en clubles. opl. examens. Br. no. 1986 Het Parool. Sjieke trouw-, brulds-, en avondjaponnen, witte en zil veren bontcapétjes, zwarte heercnklceding, Aleidisstr. 74b. TeL 36310. Te huur complete bruldstoïlet- ten en zwarte heerenkleeding. Maisan F. Gordijn, Essenburg singel 142, tel.;37901. Rotterdam TE HUUR GEX'RAAGD Gevr. door jong echtp. ged, van won. Br. onder no, 20D3 Parool. "V:.. Wie helpt jong echtp. aan Z k. met gebr. van. keuken? Br. P- Merckens. Jacob Catsstr. 132. Amerlkaansch echtpaar (Holl. sprekend) vraagt v.1 tij del. gem; zit-slaapk. Crooswijk of Kralingen. Br. nr. 1948 Parool. A.S. echtp. (leeraar) zoekt 2 ongemeub. kamers mét kook- gel. of slaapet. Br. :nr. 1950 ParooL Echtpaar z.k. gepens. hoofd onderwijzer zoekt Inwoning of ged. woning in Rotterdam. Br. nr. 1977 Het Parool. .Gezocht door 2 dames onge- meub. 'zit- en slaapk. in. kook- gel., liefst Oost. Br. nr. 1961 Parool.- •Te huur gevr. door a.s. echtp. kamers of geel. v., won. met kookgel. Br. no. 2002 Parool. Gevraagd ongem. kamer <door alleenstaande dame. met .eigen Textielzaak. Omgeving Beu- kelsdijk. Br. o. no. 3000 Parool. Dordrecht. - PERSONEEL AANGEB. Juffrouw v. d. huishouding, intern, liefstdirect; Br, no. 17 Kiosk Blommerdijkschelaan. Huishoudster, 45 J-, van beslist Chr. beg., tegen 1 Juni bjj 1 o£ 2 heeren R'dam of omg- Br. no. 15 Kiosk Oudedijk. Naaister bz.a. zelfstkunn. knippen. Ook -genegen thuis te komen. Br. no. 1997,Parool. Bekwaam keUner 'bXa. v. res tauratie- of cafébedrijf. Br. Gerritse, Sikkelstr. .21a, .Rbt- terdam Z. 'V ."v," Vulpenreparateur,alg. ontw. dipl.'s 47. Mulo Eng. en Duit- sclie- handelscorr., tevens bek. m. boekhouden, zoekt hem pass., werkkring. Br. no. 2011 Parool. Meisje, 15 j., komende v. d. huishoudschool, z.z.g.g. als leerling naaist. Tel. 45430. Ervaren gedipl. sportmasseur, hééft'nog eenige uren beschik baar,zoowel overdag' als in. den. avond. C.. F.- Wlsfeld, Je- richolaan SO, Tel. 28001, R'dam. B.z.a.' kraamverzorgster VcUreci in dienst te treden. 2 j. werkz. geweest, goede referenties. Br. no. 2005 Parool. Meisje; gevr. v. halve dagen van 8-I3 uur, Aanra. vah Gel der, Schieweg 149b. Engelsche les gevraagd door Enge1sch leeraar. Br. no.1982 Het.'.Parool.; Gévr. direct fl. dienstbode zelf stand. k. werken, v.g.g v. Mevr. Bazuin, Bergsingel 170. Telef. 4715S. Net dagmeisje gevr. in kl, ge zin. hulp werkster aanw; Loon 15 - P. ,w.. reiskostenvergoe ding. Mevr; Mak, Bergweg 151. Telefoon.'41253. Net meisje gevr. d. d. dag. goed loon. Prettige werkkring. Tevens werkster voor 2 maal p w. Franschelaan 190a, Tel. 34590. Gevr. net meisje voor dag en nacht; v.g.g.v.,'in gezin met 2 kl. kinderen. Mevr.: Schram, Woonark ,1 Waterlelie". Zalm- haven, ing. t.o.,v. Vollenhoven- stxaat. FT. Kappers. Gevr. aankomend bediende., Montijn. Noorderha ven. 97, aanm. VoorschoterL 31. Gevr. voor direct door Ame rika ansche familie meisje. Loon 15.-'..p. w. -Aanm. 's-Graven- weg 145, lederen dag behalve Donderdagmiddag. Gevr.; in gerin van 4 'pers. tn kl. prov. plaats: (Zeeland) Vcr- pleegster-hutsh. Fl. dienstbode aanw. Br.no., 1951 Parool. Groot Spaarbedrijf vraagt' da- me-inspectrlce,- mag'; gehuwd zijn. Prettige zelfst. werkkring. Vergoeding; vanaf 75.— -p. m. Br. no. 1988 Parool. Gevr. Coupeuse, zelfst.kun nende werken. Kleermakerij Modern, Polderlaan 58. Zoekt u werk? Ih personeel- gids 2 x pl w. veel 'betr. uit heel Ned. blT part., Rijk, gem. BuitenL p. mnd..-3.50, p. kw, f - 9.—;, - per ff nrs. 2.—. Z. Postwissel Alg. Difinstbur. Kei zersgracht. S53, Amsterdam. Gevr. nette dienstbode in dok tersgezin voor dag en nacht. Aanmelden '7 uur '5 avonds. Mevr, van Tiggele, Havenstraat LESSEN MuziekschoolDe Tooverfluit, Sehietbaanlaan. 105,; tel. 31285. Spri dag. 14—16 beh. W,, en Z. W. 10—20/ stodeergelegenheid. Een perfecte opleiding waar borgt U de A„N.W.B. Bonds- aulorJjschool „Correct" en U wordt desgewenscht thuis of aan de zaak gehaald. A.N.W.B.- instr. J. Wuijts, tel. 38233-3B498. Er.gelschcstraat 47. A.N.W.B.-Bonds-AutO-Mótorrijr school Eversteyn. Bezitter Ned. Grootvaardiglneidsdiplo- ma. School van1 vertrouwen. Violierstraat 32, telef. 73150, thans Ook Henegouwerlaan 6 bij Beukelsdijktunnel. Tel. no. Jazz-piano. In 3 xnaanden Songs, kunnen spelen en., uit het hoofd. «Het is mogelijk r den slecht5ten notenlezer, voor. den beginnenden dilet tant, met mijn interessanten Jazz-piano-cursus.; Velen de den het met groote resultaten. Waarom U niet? Aparte les sen voor gevorderden en be roepsopleiding. Inlichtingen: Jazz-school Elfferlch. Herte kade 10d. t.o. Witte Huis. Rot terdam-C. .TeL 28825. -,C-. Voör; rijles, met^theorie/techn. storing, motoren en"r taxatie naar Wessels, Schermlaan 21. Heemraadssingel 36. Tel, 32029. Leert nu motorrijden, ook voor dames. Gediplom. instructeur. E. de Groot. Aelbrechtskade 152,. R'dam (W.). AutorJjles. Groote prijsverla ging. Van ouds bekend adres ook voor dames. H. Koks. Jac; Catsstr- 16. Tel. 41097. WONINGRUIL Vrjj huls Tuindorp de Vaan voor woning Westen, of Oud Mathenessc. op netten stand. Br. no. 20D6 Parool. Wnnlngruil. Gevr. beneden huis of belet. Blijdorp of Ro- chussenstr. aangeb. woning met slaapetage 42,50..p. m.. in Blijdorp. Br. 1993 Parool. 5outerrain woning Wol- phaertsbocht 437 voor kleine woning In de stad. Vrije le et.: 5;X:. p. w. voor gr. vrij huis omg. N. Br. no. E 1 Het Parool Raephorst- straat' 60. - Aangeb. benedenh.: Jul. v. Stolbergl. 4 ka. geüjkvl., keu., gr. zonnige tuin, radiodistr., tel., v. grooter ben,- of bo- venh. of vr.huis omgev. Straatw, Br.' no.r 2007 Parool. Te ruilen: ben.huis gesch. v. dubbele bewon. 40,p., m. v. kleinere woning (vrij huisje, benedenh. of vrij bovenh.). Br. no, 2C04 ParooL Wonlngrull: In stad én land, vraagt voorw. bij het'Ned. Za ken- en Rech. Bureau, Walen- burgerweg' 102a, R'dam. Ruim vrij bovenhuis, Kleiweg 35;— p. m. voor kleiner vrij boven- of benedenhuisl- Br. 613, Bur. Cosseé, Kleiweg 24. 2e et., 3 k., zold.k.. keuken, r. distr- rullen v, grootere* wo ning. llefrï ben.buis m. tuin. Aegidiusstr. 23b. KraL Z.g.a.n. bultenwuning m«t fl. tuin,'iets voor gep. j 4.20 p.w.. tegen woning Rott. O. of Krai. Veer, huur f 30— p.m. Br. Schoolstr. 111, Kr. a.d. Lek. Woningruil Bureau De Maas-; start. Putschelaan 220, telef. 73324 ruilt voor U m. succes. Vraagt inlichtingen. Won. ruil. Aangeb. ben. huis 3 k.. keuken, kelder, tuin en loods en balcon (Zuid) voor belet, of ben.huis, omg. W. Tel. 32425. Ruilen heel huls Noorden. 2 k., zijk.. keuken, gr. zolder. Rest onderverhuurd. Zelf vrU wonen. Gevraagd benedenhuis Noord of Blijdorp. Br. 1969 Het ParooL Autorijschool Will A. Louwe, gedipl, - 'K jJ/A.C.-instructëur A.N.W.Bi Bondsautorfj school eenig ./bezitter/;' Ned. - Super grootvaardlgheidsdipl. G. J. Mulderstr. 79. Tel. 30321. Won. ruil. BeléUge (Noorden) groote souterrainruimte voor zonnig benedenlnuis H'berg. Br. 1964 Het Parool. Schitterend vrij bovenh. (C.). 5 k. met keuken v; 'grodtér khuis. Liefst 7 k. m. badk. Br. nr. 1S59 Het Parool Gr..vr. le étage, 35.—(p.m. Claes dé Vrieselaan voor. klei nere woning O..- of N. Br. 5210 Bur. Nw. Binnenweg 284b. Zakenman; 28 j...'zoekt, kennis- makinS met net KK. meisje, zacht karakter. Brieven met foto Adv. Bur. HilJevliet 7 on der:; nr.; 314. v/.ó/':;.'-"1 Schoonmaaktijd. Meubelen re- pareeren en stoffeeren, zendt briefkaart, Reep, Colonia- straat; 6b. le éL. 5 ka., keu. enz. in Rot terdam CW.j tegen ben. of vrije won. m, tuin R'dam of omgev. Br nr. 1979 Het Parool. Nog eenigé volkstuinen be schikbaar. Te bevr; B. L. Rot- tekade 138, H'berg. Huwelijk. Kok 47 j. v.w., z.k.m. weduwe. Br., nr. 80 kiosk Nuordpietn.; 0 Jonge plaat- ené bankwerkers .Wilt U vooruit komen? Schrijf dan onder "no. 1143 Adv.bur. Betcke, 's-Gravéndijkwal 95.: RUILEN HANDEL Ruilen. Nieuwe sopraan saxo foon" voor tenor sax. in g.st.z. v. d. Ster. Buitenhofstr. 33a, R'dam. W. Saris-Radio. Een oud bekend adres. Erkende Philips rep- diensl. Reparatie aan allé merkenPhilips.- Waldorp. Erres en Amer. toesL Zeer ace. behandeling van Uw app. Na contróle geven wij eerst prijs. Bergschelaan 380a. Tel. 46120. Let op de blauwe recla meborden.' Verhuizingen m, nieuw mate rieel, vakk, personeelbill, ;ta- ricf:>.; Hendrik - Smits, i Blok landstraat 135.. Telé 44828. Ruilen. Overall; m. 52, sterk wit keper, voor blauw jasje en broek m. 50 of iets dergelijks. Brieven onder lett. L.U. aan Zwager's Boekhandel, Nwe Binnenweg 460. R'dam W, Radio contróle thuis. Voor slechts f 2,50 volledig tech nisch rapport over Uw. toestel en lampen. Radio Koets. Ing. oud-chef Insp. Philips techn. dienst. Eindhoven, Hugo Mo- lenaarstr.'. 9a. bel op tel. 37040. Ruilen,' Prima rijklaar D.K.W. motoreilwiel'/'38, voor. piano. CL"cnt?Té' koop. Te - zien: Jac. Catsstraat -48. DIVERSEN Ilqjjtdraalerij -A. Ph. Scheuer- man, St. Agathastraat 16, Tel. 44817-. Alle soorten draaiwer- ken,- solide afwerking, vlugge bediening. Rechtszaken. Recherche, infor matie/ huwelijksmoeilijkhe den," gratieverzoeken, contrac ten, huurerfeniszaken. vorde- ringesi. belastingadviezen, za- kenverkoop.' vennootschappen, enz. Bureau „Succes".. Roden- rijschelaan: 36b. R'dam. Tel. 49079;- Gevestigd 1918. Kantoor uren98 uur. --s" Rtiilen. Kinderstoel z.g.a.n. en wandelwagen voor fietsbanden b- en b. Tel koop: meisjesfiets met banden. Kiers, .Blanken burgstraat 23. Net kantoormeisje,/19j., P.G.. zoekt leuke, vriendin,, liefst Blijdorp, Br. no. 396 Kiosk Schieweg.:-' Ilcerenrljw/el z.g.a.n. geheel uitgerust, niéuwe handen, rui len voor motor 200-350 c.c., Helst. H.D. Bijbetaling mijner-, zljds. Br. met opgave merlc, jaartal, c.c/, prijs, nr. 1917 bur. Parool. 'r-r •Uw, adres voor kraampakket ten; wij advisèeren gratis en leveren vlug.: Geeft tijdig Uw adres. Fran's Kraampakketten. Postbus-431,/R'dam. - Reparaties op 'ijkvoorschrift voor alle wqegwerktuigen. vleeschsnijmachines^ nikkelen, lakken; slijpenvan cirkelmes sen. :Hennink Zn. Góudsche- Ruilen 1 paar nieuwe bruine dames sportschoenen, maat 41, tegen, dito, maat 40 of te koop gevraagd. Mevr.. Weekhout, Heemraadsplein 16b. ken met leer of linnen; Con- currecrende prijzen. /Gcyes- tigd sedert 1920. 't: Kihderwa- genhuïs Gr. VisscherHstraat 2B, Tel. 34601. Voor'reparatie -en' vernieuwing aan muziekinstrumentennaar Muziekhandel Tonny- Steynen, Zomerhafstraat 6,Tel. -47855. Goudschcsingel 519, tel, 28171. Ruilen v.o. vloerltlecd voor ganglooper, 70 breed. Te koop 2 vensterruiten, 56x78, Br. 1941 Bureau Parool. Dick Kooren, Zwart Janetr; 77, Tel. 41005; Kanaries, vogel kooien, aquaria. Spéciaal aures voor het opzetten .'.van alle Soorten vogels. Den Outer en Dlepenbacb» Tamboerstraat A2, tel.20943. Goedkoopste adrea voor etala ge en wandbetimmeringen. Aangeb. goed damèsrfjwiel z. banden in ruil voor gebr.. H. rijvHel (z. banden). Kimisbeek. joscphlaan. il. W. Bij Kees de Bakker Uw' haard of kachel oriafbrandbaar mof felen en schoonmaken. Spe ciaal adres voor alle repara ties. Schoonmaken van haar den vanaf 5,Kees de Bak ker. Bloemstraat 60, R'dam. Telefoon;. 30518, - - Plaats /gezocht voor jongen 13 j op boerderij v. 19 Juli 25 Aug - Br.-met prijsópg. 1923 ParooL1/ Wie ruilt een nieuw Perzisch Weed 13öx90 v. pluche vloer kleed 3x4. Ook te koop. Adres Heer. Vrankinstr. 25c. Fransch Opl. Ass.- Ex. door practijk leer. (Nobelstr; 55B. Blijdorp. Bij Kees de Bakker nieuwe rijwielen zonder vergunning door Uw! oude rijwiel le klas te laten moffelen voor slechts f 25,—, Binnen 8 dagen terug. Eventueel bijlevering van alle onderdeeleru. Kees de Bakker, Bloemstraat 60» R'dam. Tele foon 30518. Direct, door .stoffeerder! Moet Uw ameublement1 opnieuw worden gestoffeerd of gere- pareerd? Vraagt prijs. Over trekken 2 'fauteuils. 4 stoelen met primaleer- f' 47,50.Tel. 25565- Molendijk. Boezemsin gel 48 (Bij Boezemstr.) Ruilen Leeuwcnsteljn hand- naaimachine i.g.s. voor goed damesrijwiel *z.banden. N. Jansen, Pleretstraat 29c. Ruilen D.K.W. K.T, motorrij wiel 1929 voor zwaarder. Ver- brugg,Jonker Fransstr,23. na 6- uur., Plafond witten vanaf f 3.—. Vloeibaar behangen vanaf f 10 per kamer. Schilderwerk enz. F. Hendrik Sr. Voorburgstr. 86b Noord. Rullen Luidspreker 1 en vogel kooi met standaard voor 16 meter vitrage. Straatweg 106. uw rijwiel- en .bandenbonnen direct geleverd. Tevens het adres voor Vulcaniseeren.- Wielen spaken in 1. dag gereed met bijlevering van; spaken. Nikkelen en chroomen ock an huish; artikelen. Kees de Bak ker, Bloemstraat 60. Tel. 30518. VERLORENV Schildersbedrijf te R'dam, vraagt opdrachten voorhet schilderen van meubels, speelgoed, enz. Br. K 70 Kiosk Bergsingel. Vrijdag 4/4 - verl. een groene broche Christpaas. Terug bez; bij wed. F. Ameling, Buiten zorg 5, Schiebroek. Lakken van kinderwagens vanaf 25.—. Nieuwe kappen vanaf "18,50, Regenzeilcn vanaf f 8,—. A. Gons. 'G. Ver- boonstraat 21, Schiedam. Tel. 68589. Voor Uw schilder-, wit- en vloebawerk: natuurlijk, Stróek en Ottevanger, Nwe. Binnen weg 95. Bellevoystr. 45, R'dam. HUWELIJK Dame, eigen Home, z. kcnnlsm. m. netten heer. leeft. 30—38 j. Goede pos., liafst zakenman. Foto ret. no. 80 kiosk Hogen-; dorppl. Welke, goede naaister •- neemt Timmerwerk, reparaties en verbouwingen aan woonhuizen levering gewenscht. Br. 1980 Parool., ''x worden direct uitgevoerd. Vraagt offerte. Tel. 33345. Betonschuttingen. Het hout ii zeer schaarsch. daarom plaatT sen wij weer beton-afschei- dmgschuttingen. Adres A. Groffen. Beijeriandschelaan 45. Tel. 71539. Voor een serieuze succesvolle huwelitksbemiddeling Bureau ..Search", Diergaardcsfngel 78c. Tel. 36707. Rotterdam. Kan tooruren 9—9. Pasfoto's klaar terwijl U wacht Walg's Fotam Studio.. Goud- schcslngcl 551. Tel. 25895. Rechtgevend op een te plaatsen (Koop. verkoop, of eoederenruü) tegen Gelieve te plaatsen: Woensdag 16 April. Maandag 21 April, Woensdag 23 April of Zaterdag 26 April (de dagen dat plaatsing NIET is gewenscht doorhalen) 12 woorden f 1.18 woorden f 1.30 24 woorden f 2. (Duidelijk schryven s.v.p.) Aar. te bieden aan ons bureau Schiedamschesingel 42. Ook alle kiosken, admtentie-burcaux,-Uw boekhandelaar. en> de-bezorgers némen ze aan. SS/eSïi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 6