RECOURT couzy (YYlaihsimAMJipbim, Uhikambaditdihcu^ Vl/UddsdLcin^ m 3(hidöJkad& *1 lasKanT/ Overhemden! KUNSTHANDEL Feest - Artikelen SPECIAAL KRONEN cafe MELIEF-BENDER BEWAAR DEZE PAGINA VOOR ONZE GROOTE ZOMERPRIJSVRAAG „QUICK" MANUFACTURENHANDEL West Kruiskade 76 GEEN DURE MEUBELEN O ƒ10.» Ar HUISKAMERS Ik ben nog niet mager 9ioI^haiWi Kruiskade 41 - tel. 34495 Revueschetsen SNIP en SNAP Voor verlichting ELECTRiSCHE ORNAMENTEN FRANS MORET Voetbal- Tennis- Hockey- Kampeer- en padvinders artikelen FOKA brengto&H> in uw woning I VERNIETIG na den ZOMER komt een WINTER, maar houdt dat in het oog: STOFZUIGERS LUNCHROOM - POFFERTJESBAKKERIJ KRUISKADE (terrein oude Diergaarde Tel. 20989) WONINGINRlCHTjKfG Mathencjjtrlaan 190 (K«k Nieuw* Binnenweg) West-Kruiskade 4 Preloriaiaan 47 - Rotterdam. DAMESKAPSALON VIERAMBACHfSTRAAT 81 RDAM. TEL 30532 GEHEELNIEUW GERESTAUREERD! lMATHEHE5SEmEIHI2 iniAM TEl.3l|Zj8-KïS5 Dinsdag 29 April 1947 Het is gezellig winkelen van het Mathenesserplein tot aan de Kruiskade VULPENSERVICE lste Mid dell an dstrmat 90 Rotterdam, Telef 39202 Centraal Technisch nit^ gerost Reparatie-atelier. Heeft U een coupon?? Wij maken voor U een keurig overhemd of py- ama naar maat Door uitbreiding vanonsmaat- atelier aflevering BINNEN 10 DAGEN Steeds tot Uw dienst, li eerenmoce magazijn VV»j« Verkoop 2-perioons OpMapbed i S4.5» 2-pertooni 3-de«fig Badsiel mat 2 kuu*nt,i 4c. Overgordijnen compL aan rail.p.jtet 49 $1 Wollen TafelkleedeA. 140x175 v.a. 41,— HuUkamerj - Slaapkamers Mathenesserplein 17b, Telef. 34675 - Rotterdam. SIGARENMAGAZIJN TIENDSTRAAT 13 <W..| Krul>t>.d«) TELEFOON 30444 M AT»l\\'F.SSEn<"L EIS VI Eli AM li. ICflTSTflA AT MEDAILLES BEKERS PENNINGEN INSIGNES TAKKEN KRANSEN UIT VOORRAAD VRIJ TE LEVEREN: Lederen Molorjassen - Motortasschen, Renkappen, Beenpijpen, Motorbriilen, Beenstukken, Actetasschen enz- KINDERLEDIKANTEN WIEGEN COMMODES KINDERWAGENS. UWDElLANDSTRAAf KRUISKADE CO U VERNESTR. 88 R'DAM ROTTERDAM. TELEFOON 302H. Filiaal,,Winkelgalerij GANGETJE 10 LEIDEN' Telefoon 21951 DC IDEALE AMERIKAANSE UITVINDING Bezoekt on2e showroom, en U zult ervaren, dat wij meubelen van prima kwaliteit tegea verrassend lage prijzen leveren. SPECIALE AANBIEDING BIJ MANUFACTURENHUI5 gevallen, versleten of defect want is mi|n slager Geheel compleet, bestaande uit: 2 A A ïauteuUfl, 4 stoelen (eerste-klaa «tof- I *1 I ^7 lering), groot en zwaar dressoir en T JU dito uitschuif taf el. I ILL i Dit alles tezamen slechts V X Voorts: HUISKAMERS In prijzen van 425,469, J 495,—; 595,—; *50,790,— en hoger. Ook In SLAAPKAMERS- - THEEMEUBELS - HAARD- FAUTEUILS enz. hebben wij een grote sortering en bovendien OPNIEUW STERK VERLAAGDE PRIJZEN Ie Middellandstraaf 6 Rotterdam-C. (bij de tramhalte) Telefoon 32147 i Tns I? een nïenwe "RADIO? Wij heb- Bbén voorradir pri- apparaten L. EL. <|üksr. -pra-cht [vKaat'met'fjarantiB. ISpeciaaladres voor l^y--L reparatie- LEWENSTEIN Repareert haar direct Rotterdam alleen Mathenesserplein 20 Telefoon 38094 GEZELSCHAPSPELEN VOORDRACHTEN le MIDELLANDSTRAAT 24 voorheen Kaasmarkt TELEFOON 37523"~ TOETERS MUTSEN ENZ. ENZ. ,;gele roomsoezen cent L. ilU onze LUNCHROOM' I# speciaal aanbevolen ^Hazelnoten ijs, §^vk"-.- Lunchroom IWESJKRUISKADE;: 37b, --Botterdam^ VOOR ELKE KAMER. FLfVt I VOOR ELKE BEÜRSI le Middellandstr. 72, Tel. 30340-312S3. R'dara Vierambacbtstraat 106 1e MIDDELLANDSTRAAT 27— TEL. 30491 Is Uw Naaimachine defect? Groen heipt U direct!! AlJes op 't cebici van naai machines Telefoon 39346 Rotterdam le MIDUELLANDSTKAAT 34 BINNENWEG 134 Naaimachinehandel Vierambaehtsstraat 114 Rotterdam W Tel. 36653 Wij koopen gebruikte machines le Middellandstraat 26 - Telefoon 33500 Boxcamera's 6x9 f 16.50 Ral-films f 1.30 Admiraliteitsstraat 8 Tel. 22212 2e Middelland straat 23 Teh S4644 Olieverven Waterverven Penselen Spicramen Ezels Stoeltjes Olieën en Vernissen Schilderkisten Verf donzen Tcckencursussen Te kust en te keur voor -schilder en amateur bij D. CARLIER .WesLKruiskade 19; Bergsche Dorpsstr. 114; Beijerl.laan 138, 2e MIDDELLANDSTRAAT2 TEL.33I92-;- WELK BOEK U OOK ZOEKT deze pagina niet iit [verband met onze groote T^ér tnKooi Ie VADE.S £M IK ►4EB&E.N ER NOOIT 6PUT VAN gehad; EN AL6 Wü WET OVER M0Ê6TEN- OCEN DAN NAMEN WJ WEER ONZE verlovingsringen VanLE0v*h15RUND W£^r-KRU!t»KADC'5Q heeft het verdonder normale prijs Juoverken.i Goud r en Zilver reparat ijs-inrichting tó.pleic? -'-.Tel. 37808 de; boekenbeurs le. Middellandstraat 23 R'dam Tel. 34403. [de ringensmid KHMER VAN DEN BERG (WEST-KRUISKADE 53j Koopt Uivybihneh- eA boitênlatidsche COURANTEN, TIJDSCHRIFTEN f.Complete Old-FIiiij-is slaapkamers vanaf 495. ^Complete Old.Finish Huiskamers .vanaf ƒ.495. MODEBLADEN ALLEEN EERSTE KWALITEIT 1e Middellandstraat 92. Tel, 38030. ROTTERDAMSCHE COURANTENIMPORT KIOSK ENONDERNEMING - v.' 'DITMAR Sartlevensiraat 40 Telefoon 38246 MET KOLEN VAN '^DMmaaiïenSdy'i KUNT U DE WINTER GEZELLIGER MAKEN!]! Allcén 1VE3T*KRUISKADE S ÉtirSHoi;,D Eu"lK ;A IITIKKi.EX.-.M KUBELEX J - G'OKD EN GOEDKOOP. Reparaties en onderdeelen. Alle merken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4