I Boos "A ?r Fa. J. MAK ZONEN Smakelijk Bakk&rij DE GEER „CORNER HOUSE I T üadiöhuls- Mww«h BEWAART DEZE VOOR ONZE ZOMERPRIJSVRAAG 'BEHANDELAAR' 'BEHANDELAAR' -1" ERCUR1US AUTORÜSe^OOl HermanEyl ISUW UURWERK STUK. ALLES N V. ,JDE PAPAVER" FOTO I K. VAN TOREN DijkstcïPs $chóenjinagèzijv) DUS VOÖR EEN GOEDE BRII PLATE - Meubeifahriek - Stoffeerderi] H. P. v. d. PAV00RDT BALJON'S De faria waar men lekkere hapjes eed ieder feest EN OP DE HOEK. DAAR, IS. vwfl Sma&kmiU t^Sckenkji^, f j\ 'A\ r'7',Op O-EKT U EEN ZAAL Maissm Westhiiis j Warasde .207 i ■©BOTE- PRIJSVERLAGING LIGHT - HOME - PASSAGE 6 DIT HEEFT U NODIG D. VAN ROSSUM bloemenmagazun) A4^)'050tZ5 WEET TOCH Dames- en Kinderkleding "Nérgens béter'dan HOOGSTRAAT 58 SCBIEDflm op fotografisch gebied Drogisterijen - Schiedam Zeilmakerij en ■- Markiezénfabriek Broersvest 135 Telefoon 6S492 GEHEEL VER W 8 EU WD Fa. H. VERHOEFF Het adresvpor al Uw STOOM- EN- VERFWERE lUAOh srni qjQstds. npiicuzn CC G.v.d.AREND 'Zl£: VÊ$0£@ .HOOGSTRAAT 91 Tr o uwiiisligen ■nrarirr gord'jn e N üJJflalL bédden HWwnii WILLEMS ERNSTING speciaal adres Brulds Verhuur Inrichting M A GA Z IJ N TRI BAD VOOR AL UW COPIEERWERK HET VULPEN HUIS Kunsthandel ARTISTÏQÜE A. M. JANSSEN CAFETARIA Rottefdamschedijlc 24f flCMÜS Uad nutMtr ra-n faacbei <fie zutr^tr jtaofaie. MOGSN wu M£M'k*5 V G. VER 3 OQNS TR. 2 TEL6 9986 SC Hl EVA M Een Ifijkje op de Gerrit Verboonstraat S.V£RB00HSrg.2 Til,69986 SCHIEDAM 1. i3-Dslige 'gebakstellen- f 6.50 2. Gero-Zijver tetter-thee- lepelsf.1.75 3; Leerdam-RoomsteJlgnfl.35 4. Leerdam-Xestscbalén' v.a. f 2.10 5;'-Fraai ge decor, kop en--. - schotels v.a. ;f 0.95 6. Mooie Delfts Blauwe VaastfiA»'f3.59 GÉRRtjT yËRB ÖQNS TR A AT 2 WL G998G SCti/ËDAM 7, Vork en.lepel-in etui. 1 sliet lste kwaliteit "f 2.75 S. Speciale aanbieding in Rooktafels: Com'pl. met 5-delig' rookstel v,a.f 39. i 9. Semi-bristallfen Bier- en 'Limonadeglazen p. 6 et. f 2.52 10. Grote ma*t mooie, plateel asbakken f 1.25 en' f 2.— #- MOOI HAAS vaiT OP Voor Permanent „Wave Haarverven, Haarwer- ken. Watergolven, Haar-, verzorging". Aparte salons voor massage Manicure, Hoógt'eso». enz. Peötcure, Voetverzorging door gedipl. specialiste- MAISON META Instituut vpor ,Huld- en Haarverzorglng. V" Mathenesserw, 87# -'Tel 38336 BOVENSTAANDE AANBIEDING IS UITSL UITEND GELDIG OP MAANDAG 2 JUNI, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT voor te honden partij, receptie.' diner, vergadering ,enz. Daal U dan daar. waai'bét intiem en gezéllig is inge- i richt. j Komt n 'eens praten bij XI -IV. VAN, fabriek: NAAR. P U.B L.I e k Huis- en •Salonkamer-- 7 LAM PEK AP PEN 20.— 22.50- 25.— Staande schemerpo'otkappen 17,50 -Old-Flnislt Kronen, compleet, 45. Divefsè modellen met en'zonder montage Komt'U. éènsVkijken in .de' .""Correcte bediening. VULPENHOUDERS: met Gold Plate .pen 4f 4.5 0 HET SPECIAALMAGAZrjN IS ■Q K A"N T OORBOEKH Ab'DEL - S.CHTEDAMS VULPENHÜIS v LANGE'HAVEN 7V ■- SCHIEDAM EIGEN RE PAR AT IE-INR tCHTING Ook 'voor KÏA N T'O.O R-M A G HIN E S Flit •- „She-Utox - Ornyl D.D.T. Pltéx Founhitox afdoend te gen mieren Motzalsken - Muggenolie Waterproof 'voor regen- Jassan Zonnebrandolie - crénie Zo me rsp roetenzat f TrannoBsii likdoorüplel- «ler .TranOosan voet- bad Tandpasta Damesverband - Beisverbanddoosjes Vitagistt a blett en. tegen wagenziekte A.N.W.B. BONDS- "v. 'GEVESTIGD SEDERT. 1929 - ROTTERDAMS,EDlilk 164 "'-r/ JELE^QON 69990 MODERNE-WAGÉNS BELANGRIJKE PRIJSVÉRLAGING. jr. G. "VEREOÓNSTRAAT 10 PROF. KAM. OHNESIAAM 175.^/67551 Foto-reportages Foto's voor Industrie Foto's 'vóór Recfame bij grote afnntiie speciale, prijzen Geboorteprentjes Bidpr^itjes Pasfoto's Hoogstr. 108'.-' -Tel. 66720. BROERS VELD 33 - TELEFOON' 69798 -AUTOKArPEN - DEKKLEDEN MARKIEZEN - - - AVAT-ERSPORT ARTFKELEN APARTE AFDELING VOETVERZORGING. 'PEDICUREN STEUNZOLEN VOETEANDAGES Tuinmeubelen Tuinslang Sproeier» Slangcnwagehs Strandwagen» enz, j 'HUISHOUDELIJKE }a ..i. ,r ABTfKÉLEN 1 - ooCsiRA^ '3' SINGEL 142— ISO TEL. 69929 OArj VW tyeuS LAA/6 fSf Vl .rni iiir y»£H r.r.ruf.EM ncr éi^e Rbil CINIÈ B EN 1mtTIj ALBUAAS» ID9. M44R 0£ JlflSTE $R'L "WJ d6/sj"5P€CiAL.jST i SCHAREN, 'ZAKMESJES, Sq-iEÊRMESJES. koopt nu huiskamers Slaapkamers eigeii gemaakf werk. Uw. geld voor 100 besteed bij: GROTE AlARKT 21 TELEFOON 67762 tfcüJ .TAD'JT&N VOOR HET NAZIE N VAX ALLE SOORTEX RADIO-T OESTELLEN, STOFZUIGERS, SCHEERAPPARATEN, enz.,-enz.. HOOGSTRAAT '92 TEL. 68044 s .Cöisplete 'Bruiistoiletten' - -Toilettten voor Bruidsdafoes Y_'; .Sluiers en Bnntcape's Aparte gas kamers Ratterdamsedljk 262 Telefoon 67991 SCHI E D A M, e Halte lijnen .8,<a f BRÖERSVELD 15-17 - TELEFOON 68231 SCHIEDAM ROTTERDAM Bezorging door de gehele' stad COPIEERINRICHT1NG „C I T O" LANGS HAVEN 129, SCHIEDAM dë ènigê'gêSpècialiseeruB Cöpxöerinricbting hier ter stede, staat met een mpdern-geoutil- N ieerd bédrüf en ervaren krachten -klaar Snelle .afwerking; lage prijzen, mooie uitvoering Verenigingsbladenspecialist. TELEFOON 67047 v.h. IIOOFDSTEEG SCHIEDAM Hoogstr. 176 - ROTTERDAM. Meent 112 Zo Juist'ontvangen: AMERIKAANSE'SETS „VULPEN S VULPOTLOOD" Prijs t 7J5 BILLIJK EN VAKKUNDIG ADRES voor het omlijsten van Platen, Foto's, Etsen, Schilderyen, enz. GROTE KEUZE FOTO-STANDAARDS ROTTERD.DIJK 211 TEL.'68617 5) REMBRANDTLAAN '4 Prima keuten. Diners voor gezelschappen hoek 3 grote zalen te huur. Telefoon 69650. RUBENSPLEIN Dir. A. M. J. Haasbroek—K. F. Hoilem

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3