VIM QaarX-r>*%W %*4 t^ppli KIND EEN TYPISTE KEN STENO-TYPISTE een flinke JONGSTE BEDIENDE UZEREN MASKER 4be AR^JEAHLOÖIS BARRAILT OPENBARE BIJEENKOMST BLOKSMA RADIATEUREHFABRIEK ©K H. J. Boevé G van Staveren BEDIENDE VLOERBEDEKKING. üw HORLOGE-BOD Dagelijks op stap met luxe touring cars van Reisbureau „KNAP" VACANT! E- AANBIEDING! TYPISTES efei-nranteur De ideale vloerbedekking faciej*, ■eM. i&cije#*./: BEDRIJFSLEIDER - LAKSTGKER HOOGOVENS M.U.L.O. LEERLINGEN OPLEIDING TOT TEKENAAR VAN HET KADASTER BOEKHOUDER jonge maaneit InfarnótionML (itbnwt VICTORIA ■^jgpF DE K.L.M. VRAAGT: W JONGELUI ERICH von STROHEIM PRINSES DE LACHKONINGEN Stan LAUREL Oliver HARDY Colosseum Deanna LUXOR Margaret LOCSWOOD VER in PASSAGE Donderdag 24 Juli 1947 ONDERTROUWD: AAD BREYS en BEP HEKSEN Geven hiermede kennis van hun voorgenomen huwelnk. waarvan de voltrekking zal plaats vinden m de ÏCerk van de H. Elisabeth. Ma- thenesserlaan 305 op 19 Aug a s te 10 uur voorm. Gelegenheid tot gelukwen sen na de H, Mis in de Rotterdam. 24 Juli 1947 Breitnerstraat 77c. L. J. Ph. MAAS Tandarts s Gravendykwaï 53 AFlYEZtG tot 18 Augustus Spoedgevallen: dokterstelefoon 22000. IS AFWEZIG. CHIRURG AFWEZIG tot 20 Augustus. VRÏJBANK OPENBAAR SLACHTHUIS Boezemstr. Vrijdag 25 Juli vju. 9 uur. Corned beef met spek tegen dubbel rantsoen met attrac tie. Zaterdag 26 Juli m 8 uur bouillon. Afrikaanderplein: Woensdag oO Juli v.m. 8 uur bouillon. h. deliefde. dt. j. P. Thils- Belaan 73. Tuindorp Maartens dijk (Utrecht). Wenst te ruilen een vrij huis, bevattende beg. grond, vestibule, gang, keuken. W.C.. kelderruimte. 2 kamers ensuite. Ie verd. 2 kamers met vaste wastafels en badkamer. 2e verd. zolder en 2 zolder kamers <(1 vaste wastafel) cen trale verwarming, voortuin en achtertuin schuur met achter uitgang. Huur 40.— p mnd voor een flat of benedenhuis te Rotterdam. Bestaande uit 2 kamers ensuite (eventueel zij kamertje). 2 slaapkamers met vaste wastafel, badkamer en bergruimte. Adres P, A. Vis ser. Ceintuurbaan 91. Telefoon 45210 of 45486, SPOED Gezocht omg. Plaswflck GARAGERUIMTE por één personenauto. Br. no. 4527 Adv. Bur. Bril, Cl. de Vriesel. 23, Rotterdam. GROOT HAVENBEDRIJF vraagt voor directe indiensttreding JONGSTE EN AANK. Br. met volledige in!, ood. no. 3808, b«r. Het Parool. J, w# »tP tkin» Seu Ik» kW, WJ M CREME NV-f«F. FABR "j-.., SCHIEDAM US op Vrijdag 25 Juli, nun. 8 uur in Gebouw „Musis Sacrum", Lange Haven te Schiedam, Sprekers: dhr. Albert R. Hoggan. Onderwerp: Zijn kinde ren belast met erfzonde? dhr, Rinze Schippers Onderwerp: Is Kinderdoop noodzakelijk? dhr, John J. Roothoff Onder werp: De doop v. Johannes en haar bediening. DOOPDIENST OP ZONDAG 27 JULI, om 2.30 a.m. in het Sportfondsenbad aan Burgem. Knappertlaan te Schiedam. VRIJ TOEGANG! De Nederlandse Zending van de Kerk van Jezus Christus v. d. H. D. L. D. DE INDONESISCHE KWESTIE OPENBARE VERGADERING In de grote zaal van ODEON, Gouvernestraat op VRIJDAG 25 JULI 's avonds 8 uur zaal open 7.30 uur. Sprekers: H. J. MISPELBLOMBEYER. L. N. PAL AR, ex 2e Kamerlid P.v.d.A. A. r, d. BERG, voorzitter E.V.C. Afd. R'dam. De besturen van kerk en vredo Xed.-Indouesiê E.V.C. Afd. R'dam. REPARATIES KUNSTGEBITTEN in een V2 uur klaar Class de Vrieselaan 21 b, Rotterdam Telef, 37519 Unlplex 7 50 per rri2 gelegd. Duplex 12 50 per m2 gelegd. H-parket 15.- per m2 gelegd. Eikenparket, massief 10 mm. 17.50 per m2 gelegd. Hulsman's Vloerenbedrijf, Rotterdam. Kochussenstraat 229. tel. 32205. ZEILBOOT met middenzwaard te koop gevraagd. 12 tot 20 m3, liefst ovemaads. Walvis, Noord singel 191, R'dam, tel. 42866 Autosloperij Gertges vraagt AUTOMOBIELEN voor de loop en do sloop. Hoofdweg 123, Telef. 22805 Na 6 uur telefoon 23687 t laatste ZELFS VERDWIJNT DANK ZIJ DE SCHUIMENDE WERKING YAN VIM Uw horloq*.bon u waardevol, bwteedi nci» dus jotgvuldlg Koau daarom eerst «ven Innnis nemen van onze schiCerende collectla Zwitserse ankerharloq es in de prijs vac i 2375. I 32*30. I 47 50 f 64 f 85 en tussen- liggende prijzen, waaronder ons prestatie-oorloge 1 waterdicht »c nok brekers, centrale seconde wijzer, «delroal Wtj verkopen uitsluitend anier- horloges net 15 rubts Schrifte lijke garantie G.J.HEETMAN Goud Zilver Uurwerken BENEDEN OOSTZEEDIJK 197 TELEF 22344 - ROTTERDAM Trarolnn 1-4-15 EXCLUSIEVE VERLICHTING T. AARSEX, P. 3e Hoochweg 121, Tel- 31385 WIJ GAAN EEN WEEK MET VACANT1E VAN 28 JULI t/m 2 AUG. A. KREUKVRIJE W DASSEN FL .3.50 BR IJS Xw. Binnenweg 104106 Middellandplein 30 Zwart Janstraat 3 Aanmeldingskantoren: VAN HEUSDESTRAAT 9—11. STATIONSSINGEL 39b. Het oudste en het vertrouwdste Telefoon 30909 Telefoon 48774 adres v/h Meent 48. HERPLAATSING WEGENS MISSTELLING. In een van de moderne industriepanden aan de Oostzeedijk te Rotterdam is een prima geoutilleerd Radiateur-Reparatiebedrijf van BLOKSMA gevestigd. FILIAAL ROTTERDAM OOSTZEEDIJK 224 Telefoon 27979 (K 1800) Ongeschoolde krachten, die alsnog een vak willen leren, kunnen zich dagelijks melden van 10—12 en 1416 uur. GEVRAAGD: LEERLING TEKENAAR, PLAATWERKERS (halfwas en volslagen), ENIGE JONGE MENSEN voor de werkplaats. Practischè ervaring wordt niet vereist. BEKWAME METAALDRAAIER. Bij gebleken geschiktheid bestaat gelegenheid tot verdere ontwikkeling in de Koeltechnische branche. Aanmelden 's avonds na 6 uur: GEBR. GOEDHART SPANGESEKADE 14 ROTTER DAM-WEST ê01ste STAATSLOTERIJ" 1» KLASSE - tf UJ"ÏT - a JU Li «6*1 ROT.E PRIJZEN* riston I«BÏ f I one. (527J t !_VW. issg 1I9W f t 0#v 25M. 117*7! iva-t- mm t «0 ism »i4S «om - 200 m«. tma f km as». JSM. 851* 8571, 17386. 1B37I (PRIJZEN VAN f I 1023 (036 ttBB 107» II» 1149 U8I ll»5 1182 1219 i2J0 I2S2 1289 J317 1397 1403 1442 1492 1517 1543 1553 (642 1645 1114 1718 1772 1774 1791 182» (MS (90) 1923 1942 1345 1938 3flH ffll? 3K5 20» I 2073 20*9 2135 2131 2195 z»74 2293 2327 23» 237? 2375 2447 2449 1470 «7? ?»83 2503 ï»l 2S4S IV» 2562 2580 2*50 2613 2618 2623 2S40 2642 2707 271? 2730 2754 2763 27») 2874 28TÏ 2897 2»B 2920 2»! 2993 Jo« 37T71 30» 1162 4147 3166 3170 31» 1236 KSÏ 1313 f 336? 3V» ï*3* 3460 Ï47» 3521 3576 3625 3633 1634 1665 17I« 1728 3744 3766 37ÏÏ IJ3I 4796 3325 38» 387» 4009 MIJ 502» WW S121 4174 *163 «89 <192 12J8 1221 *222 «54 «2? <22? 4252 KI» 4312 4326 4344 1346 4379 4390 *434 44?* *501 «23 4557 4ET 4771 GELDBELEGGING Te koop gevraagd: één of meer solide panden. Be schikbaar ca. 20.000.-. Br. onder lett. T.Z.W, aan Nijgh Van Ditmar, Rotterdam De SCHADE-ENQUETE- COMMISSIE ROTTERDAM vraagt toot spoedige in diensttreding leeftijd 2025 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan kamer 218, Beursgebouw, Coolsingel, Gevraagd nette DIENSTBODE voor de dag. Zelfst. kun nende werken. V.gg.v. Aan melden: Walvis, Noordsin gel 191. ♦61) *581 1539 *956 56*4 72 si21 5122 518a 522* »242 4287 iU7 6364 5378 3*14 S*«E 5506 5524 5555 5559 5560 5597 1&14 r"t S670 56*1 573) 58*6 5891 WW «72 593» 5976 5952 ,954 WO I 000? 5009 «n|l 60)5 607» «089 4096 4099 610* 8)98 8198 429* «2*6 626» 6279 635» 6160 «02 4*58 6*82 <485 «2» «527 «572 664J 8587 6596 866) 5721 5849 oS?4 <991 «9«3 6976 «979 7025 )03S f047 f 7046 7059 7063 7)33 7224 7226 '233 J248 7251 7253 7275 7105 73)7 i 7333 7353 7J7J 718» ?442 74» 7457 )«1 7484 7499 7529 7535 76.15 1 7«4" 188! 7«S4 7676 7587 7692 7798 781? 7857 7BT7 7892 7906 7390 799» *021 9045 «5» <085 909? 9151 4156 82:» 4291 4.1)4 4333 I 8472 Ml! 8466 *4*0 *5)0 863) *686 4?!4 4736 473» 4851 1*81 #>8? 890r *975 90)8 301» 9021 90S) 9080 910) 9116 9154 92» 4252 9258 0324 9133 934? 335» 9403 3410 3444 9459 3465 9455 952? "53! 9541 9546 9SS6 341» 96M 9676 9702 9784 9791 mi 987) «7? 890) 9925 895» W- 3988 3»*» 9948 |4011 10089 1013» 10140 1021' S02M 1025? 1028« 1028» (0316 S8317 rOlS» IW356 10168 10176 |04(« 10417 10*59 10*61 10436 10490 |(U 10*4' I0'S3 10653 10698 1072) 107*3 10750 10756 IO-»3 10833 10879 10848 10866 10948 mi) 11073 Il'KM 1 IjET ii 130 «IJS 111*0 HITS (123S IÏ2» 1128* «285 «304 1)316 11274 UT» ,1406 1)416 1|5"6 11552 1)572 tl>»ö7 11612 116M II6S5 1)700 11783 11865 11874 11876 1(888 l|H»l D91» II35P ll«3l 11974 12006 1Ï006 I202J 12025 12"5) 12111 12141 12)62 12174 12212244 12256 12257 (5349 12255 (Z163 1237.4 12!» 12336 12455 1147} 12*85 12514 154(7 (2561 12574 258? I261C 12643 1254? 126)2 12035 12ft8! 12702 12705 12JÏ8 127S3 I27W (270T (2100 136*5 (2862 12183 IZ'ft )2-j*, 12960 13035 13035 13017 IK''8 1TU7! CS0R7 «3110 13199 13211 132)7 13254 13*»S (3*15 13412 !Ï4*I U54J J1«3t i366<- 138» 157(19 1373» 1.18IJ 13813 13845 13852 1387» 13889 I39C2 (390* HWO 1*041 14C6« 14(28 (4151 14291 142*0 (4264 14267 14269 U3S4 14405 1*455 14,72 HSi) 1451» 14565 (4855 14*95 t47fii r*»(2 1*825 146.J? 14953 J4S8I 15(11 (5164 (5174 15215 1523? 1524* (5254 15265 (5322 1514? (5161 15172 15400 (5*0) 15408 (5427 1550* 15504 155(5 153.17 1534? 1556» 15582 15«« «634 15656 15689 15694 5714 15754 (579* 15810 15863 15877 15892 15051 (SW «97;. SS*» 16010 (5012 J 605S 16120 16161 16)26 16IB3 1630* 16242 16266 16262 16292 16312 (6325 1637) !«392 (6407 (6410 1842S 16430 1643* 164(0 164? I :6*»> 1*34» I65T4 (657? 1659» 1SW.2 (6722 16156 1181» 16854 I6TC 161132 16936 16974 !7!«? l704é I7I3I (7116 17136 17221 t72fiT- 17278 - 1 17375 17333 (74(18 t"443 17471 17531 17533 1757? (757* l?*~ Remington Rand N.V. vraagt all-round vakman en enige bekwame sctirijfsachins monteurs Soil It, mington. Rochussen- straai 44, Rotterdam. Een goede indruk maakt het, alj Uw gasten binoenkomen )Q een hall met Pcrplex-parket. Hoe 1 zeet perplex voldoet, bnjkt wel dat 46% wordt gelegd op aanbeveling van a gebruikers Reeds gelegd vanaf'f 4.— 2 per biL Hoofdkantoor; vat? BoetzE- taerlasn 90. Den Haag. Toonkatner; NOBELSTRAAT 95 B, ROTTERDAM, TELEF. 48938 GEVRAAGD bij lakfabriek in het Noorden des lands Volledig vakbekwaam. Br. onder no. 48404, Adv. bur. Den Haag. Woning beschikbaar. ,Die Haghe", Plein 11, In het verpleeghuis „Our Home" kunnen terstond worden geplaatst, VERPLEEGSTERS met diploma B. en VERPLEEGHULPEN Deze worden m de gelegen heid gesteld M.U.L.O.-diplo- ma te behalen, waardoor zij daarna elders het ziekendi- ploma kunnen verwerven Mevr. E. G. Groenewegen— Melsen, Math laan 491. R'dam 171572 I' 12723 II 1851? I35S<. 18572 l#?»? I8i2$ 18427 I 18iJt [88!5 18378 18^19 Ifl^SO I •021? 19283 '»28' 19" 1 f»34» iV'lH Ci 1823.* 18632 («SS li 4 18263 tl i UI 1b 18(38 f (3318 1833* 18173 8 18745 18.76 (88)7 19)3) 19(48 19204 2IIH4 «ut» a,nn, ?«W4 71284 2123? 21293 21207 213 14 2132» 41426 21544 2!54S> 2(11 21824 21842 21*48 2188* 2«1»; Voor spoedige indienst treding gevraagd op klein Boekhoudkantoor te Rot terdam-West: JONGE DAiP/sE met Mulo-opleiding. Leef tijd circa 17-20 jaar, voor administratieve werk zaamheden. Sollicitaties onder No. 8236. Adv. Bur. Harte. Zaagmolen drift 35 a., Rotterdam. N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN zoekt voot haar afdeling Arbeidsbescherming «en veiligheidsinspecteur. Gegadigden dienen een technische vooropleiding genoten te hebben en over voldoende tact te be schikken om tot een goede samenwerking te kunnen tc<?»nen met de leiders vao de verschillende fabxicage- aïlelingen en laboratoria. Leeftijd niet ouder dan 30 jaar. Brieven met opgave van opleiding, practijk, fctirge- lijke staat en leeftijd, in te zenden aan afdeling Personeelzaken, onder motto „Inspectie-P." Voor gehuwden is het noodzakelijk in hun brief te ver melden, of een woningruilobject aanwezig is. U M U I D E N Da Koninklijke Nederlandache Hoogovens en Staalfabrieken N.V. Le IJmuiden vraagt voor spoedige indiensttreding een WERKTUIGKUNDIG INGENIEUR (diploma Delft of Zurich), leeftijd 30-40 jaar, met ruime bedrijfservaring, die in staat is om binnen korte tijd een afdeling van de fabriek zelfstandig te beheren. bofl(citaties met uitvoerige beschrijving van levensloop en genoten opletdtng worden, zo mogelijk vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer P J9, U:nnen dagen na plaatsing dezer advertentie, ingewacht btj de Sociale Afdeling BIijenhoeve. De Minister van Financien vestigt er de aandacht op, dat die dit jaar het diploma B zullen behalen of zij, die reeds in het bezit zijn van dit diploma of van' (een) speciaal op wiskundig gebied daarmede gelijk ie stellen diploma Cs) zich kunnen aanmelden voor de indien zij de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt. Zij, die aan een m te stellen onderzoek vol doen. zullen 15 October 1947 in dienst moeten treden bij het Centraal Teken- en Opleidingsbureau te 's-Gravenhage. De opleiding geschiedt GRATIS en duurt tot ongeveer October 1943. Gedurende de op- leidingstijd genieten de cursisten een beloning vol gens de alg. loonregeling jeugdig administratief Rijkspersoneel 1946 met event, een pens ion toelage. Verzoekschriften tot deelneming aan het onderzoek dienen vóór 1 Augustus 1947 bij het Hoofd van de Afdeling Personeel van de Belastingdienst van het Ministerie van Financiën te zijn ingekomen vergezeld van: een uittreksel uit het register van geboorten; een bewijs van Nederlanderschap; een bewijs van goed zedelijk gedrag, alsmede eventueel een gewaar- merkte opgave van bij het examen behaalde cijfers. Instelling te R'DAM vraagt voor spoedige indiensttreding Uitvoerige sollicit. m. opgave van leeftijd, ref, en verl. sal. onder No. 2823 bureau van dit blad. GEVRAAGD of zelfstandige kracht in de boekhouding voor blijvend of tijdelijk. Eigenhandig geschreven brieven onder let ters R.B.R. aan Adv. Bur. X.V. v.h. v Staal Co., Post box 1061, Rotterdam. VIM schuimt, daarom gaat 't vlugger, en wordt alles schoner; wanf het schuim versterkt de werking van VIM. 't Vuil komt beter los -en doek of boender nemen 't gemakkelijker weg. KAIV N,£T DE BEKENDE GELE BUS, DIE MOET U. HEBBEN -0113 -54 DAMESCOXFECTIEATELIER II 0 L T II A if 3, vraagt voor direct CONTROLEUSE goed met personeel kunit. omgaan. Bekwame Naaisters Loopjongen, ca. 15 jaar. Hco- loon. Aanm. BEATRIJSSTRAAT 71. GEVRAAGD op een groot industrieel bedrijf te ROTTERDAM-Z 1 fc a en on Ier Xo. 38Ü2 bureau van dit biad. GEVRAAGD aankomend üaïitoor^edlersde door Fa. JAS EN VAN WALBEEK Meelimportcurs - Ungerplein 2 Kennis van nmehino^rlmivui gewenst GEVRAAGD pei I September of ee:der S TEN O - T Y P I S T E voor Engeis en Nederland?. Br. met voll, inl. om trent leeft,, op]., ervaring. god--d. en veri. sal. onder lett- T.£.A. aan Adv. Bur. Xügh Van Dit- mar Rotterdam. LEVER BROTHERS UNILEVER N.V. vraagt voor terstoni assistent-documentalisten I,oef tijd 23Stl jaar. Gegadigden dienen op de hoogte te zijn vrjn het gebruik en de toepassing der ÜJ>.C. en aioeten hiervan een be wijsstuk overleggen. Sollicitaties te richten aan Persoaeelafdeling, Museum park 1, Rotterdam. die opgeteld wensen te worden In de bis- cuitbakkerij. Leeftijd 2J—Z7 Jaar. M Aanmelden kan elke middag geschieden tussen 2 en i H uur (behalve Zaterdags), bo'endlen Donderdagsavonds tussen 6 en 8 uur. Hugo de Grootstraat 41, Rotterdam. Getuigschriften ea ei-ent. ontrlagbewgzen medebrengen ^]|!!l!l!ll!!!ll[I!!l!li]|!l!!![lill!ll][[III![l!!iliill!ii[!]lii[li[ll!i]li:!]!|]lllll![||![l!l]! ACTUALITEITEN O.A.I OE VIERDAAGSE - HET PRINSE LIJK PAAR IN DORDRECHT - NAT. WIELERKAMPIOEN SCHAPPEN TE AMSTERDAM - INTERN. PADVINDERS RAUY IN LONDEN - A7HIET1EK KAMPIOENSCHAPPEN IN ENGELAND - ROBIC WINT DE TOUR DE FRANCE EEN VROLIJK INTERMEZZO met STEWART GRANGER en het 12-jarige Engelse filmsterretje wërko. 2-?.9.i5J)_ SALLY ANN HOWES ZOND. 2-4 30.7-9.15 U ter opleiding tot boordwerktuig kundige. In aanmerkmg komen zij, die in het bezit zijn van een M.T.S.-diploma, Machinisten-diploma of hiermede ge lijkstaand diploma. Leeftijd 20-25 jaar. Tijdens de opleiding, die in hoofd zaak practisch is, ontvangen de leer lingen salaris. Schrift, sollicitaties te richten aan Personeelszaken Schiphol, Barak 121. FILMPROGRAMMA'S VOOR DE VOLGENDE WEEK T VOORTS INTERE5SANT filJPROGRAMMA MET OA EEN AARDIGE Een gezellige film voor jong en oud en MARY BETH HUGHES to {HET SCHOT ACHTER DE COUUSSEN) IN 0E OERKOMISCHE FILM R II DE 3 ALEXANDRO'S TOEGANG ALLE LEEFTUDEN CASSA CF5N LADDER- BALANCE -ACT BENEDEN-4 J ONDER GELEIDE 1 TOEGANG 1* JAAR BdaG 1.15.3 15-7-9 IS 1 ZOND 2.4-30.7.9 IS met LOUIS HAVWARD en JOAN BENNETT AVONTUUR, ROMANTIEK, INTRIGE EN MOED ALS DE MODERNE ASSEPOESTER Toegang voor de hele familie HARMONIE YACAKTIETUD - VRQUiKHEID g de dolkomische film zal U alle zorgen doen vergeten eiks leeftijd HELD UIT^£5 ENFANTS DU PARADIS IN EEN OPWINDEND VERHAAL UIT AMERIKA'S GESCHTDENIS 1JON HALL en LYNH JARI OP HET TONEEL; TRIO CAVALLAR KRACHT EN SCHOONHEID (L'ANGE DE LA NUIT) NEDERLAND-FILM |FREDY SALTEN EN ZIJN 13 SOUSTEN ITOEGANG t4JAAR DAG. 2-7-9.30 U. ZAT. EN ZOND. 1.45-4.1 5-7-9.30 U. LUTUSCA Um> delamare TEL 35055 Julien BERTHEAU traanraiwiB OP HET TONEEL. (LA VALSE BLANCHE) T8I0 D0LH1HÏ regie: jean steui LUMINA FILM LUTUSCA-ORKEST O.L.V. IDO EYL TOEGANG 14 JAAR AANVANG DER VOORSTELUNGEN ZAT. EN ZOND 2-430-7-9 30 U DAGEUIKS 2.15-7-930 U OP HET TONEEL FRANSY 8. Co, EVOLUTIES OP EEN VAAS EO ER LAND-FILM® CAS PIJPERS EN ZIJN 13 SOUSTEN TOEGANG 14 JAAR DAG. 2-7-9.30 U ZAT. EN ZOND. 1,45-4.15-7-9.30 U. I 5HOW AAN HET ORGEL: _M v DAG 2.15*}*5 915 J HEHK BRETOH TOEGANG ELKE LEEFTIJD 130^4?6 «5 ll^U O.L.V. TUSCH1NSW-CONCERN OF Pj AAN JOOP ELKE WEGENS OVERWELDIGEND SUCCES IN ROTTERDAM BRENGEN Wu U akrman' VOORSTEEL. 1 15-4-645-930 U REGIE: IRVINS RAPPER WARNER BROS MP.EA. IN ■HE JUBILANI 3iL?K7 UI 1 GEORGE GERSHWIN Jk' I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4