2 GENIETvanje leven Gemmww HE6IK E»J 30 ITARZANJEWrORK f/{{/W§ DE DICTATOR of the SC I 11 SE IS IT K GENIET VAN JE LEVEN DEDIC1 OR w. STOP Breder's Azijn rf seju^yjC Charles CHAPLIN Vacantie - Sluiting DUITSE HERDER TE KOOP AUTO PERSONENAUTO METAALDRAAIER r JONGE MENSEN VERTEGENWOORDIGER .j Zoekt U een woning, Plaatst een Koerierster VRIJE VERKOOP PAROOLLEZERS SAAM VAREN! VAART U MEE? Margaret O'BRIEN ARENA LUTUSCA E»n gertilig vacinlif-programma „oczsr MiLéftA I I fëlifeÖÉ I karma DmliiiT (VICTORIA PRINSES rex GEORGE F0RMBY HARMONIE Abboit en Costello COLOSSEUM \ket 9 9 9 4 •r Ve%*^eA VA Q 4, 24 cent Juwelierszaken en Horlogemakerszaken Weer zo'n «oed r ASSISTENT (mnl.) 2.5.4.3.0. KOERIERSTER Donderdag 7 Augustus 1947 AFWEZIG tot 2 September Tandarts P. A. DE ZEEUW OitdeUuk 111 Spoedgevallen: dokterstele foon 22000. WEGGELOPEN* Maandag emstreeks 3 uur, naam Rex. met htteken op rechtervoorpoot Tegen be loning terug te bezorgen Harek«en. Nieuwe Binnen weg 89. Te lef 37605 Autosloperij Gertge.s vraagt AUTOMOBIELEN voor de loop en de sloop. Hoofdweg 123, Telef. 22805 Sa 6 uur telefoon 23687 Adler Triumph 103S 4 deurs prima staat. O. ST^HLÏE, v. s Graven- dykplein 22, Y'aardingen, tel. 2102. lVgene, die ryn nier gebruikt, kan deze verhuren of verkopen aan Groothandelsbedrijf. Auto moet in goede «tast verkeren. Brieven onder Xo. 11815 aan Advert. Bureau B Ft AIX. Srhieka ie 121, Roiterdam-C REPARATIES KUNSTGEBITTEN in een y> unr klaar. Claes de Vrieselaan 21 b, Rotterdam Telef. 37519 Gevraagd in kl. gezin (3 pers 1 Mathenesserlaan- nette meid-huishoudster goed kunnende koken. \an prima eet voorzien, voor dag of dag en nacht Voor ruw werk werkster aanwe- zig. Brieven no. 4004 bur. van dit blad. GEVRAAGD eventueel aankomend Aan-1 melden Metaalwarenfabriek EXCELLENT, Tollensstraat 61, van 95 u«r of de* avonds na 6 uur Pieter de Hoochstraat 23b, tel. 37593. HAXDELSOXDERNEMIXG vraagt voor verschil lende ra v ons voor opleiding tot Vereisten: Behoorlijke schoolopleiding (M.C L G 4 j. c., H.B.S. e.d.i een stralend humeur en door zettingsvermogen. Leeftijd 2025 jaar. Brieven met uitvoerige gegevens omtrent per soon, godsdienst, levensloop, onder Xo. 7379 bur. van dit blad. In de linkerbovenhoek van de briefomslag te •vermelden vertegenwoordiger. DANK ZIJ DE SCHUIMENDE WERKING VAN VIM VIM schuimt, daarom gaat 't vlugger en wordt alles schonerwant het schuim versterkt de werking van VIM. 't Vui) komt beter los en doek of boen der nemen 't gemakkelijker weg. Morgen, VRIJDAG vaj 105 en 7uur slechts eén dag dus.... zonder punten van Da mes ja ponnen, Mantels, Mantelcostumes, Deu\ pièces Kinder- en f7erenkled?ng n BELVEDERE. Noordsingel 39, ALS LAATSTE VAX DE SERIE PAROOL-BOOTRErZEX IX DIT ZOMERSEIZOEN OP ZONDAG 17 AUGUSTUS feestelijke boottocht naar het temidden van fraai natuurschoon gelegen Rhenen Gelegenheid tot bezoek aan de sprookjestuinen van Ouwehands Dierenpark en de Grehbeberg. Tijdens de bootreis tal van attracties, o.m. optre ,ïen van een bekend humorist-conferencier, gezel- -chapsspeler, enz. Buffet, geluidsinstallaties en radio aan boord. Gelegenheid tot dansen. Vertrokken wordt te 7 uur v.m. van de Oo*ter- kade, terugkomst des avonds ongeveer 10 unr. De salonboot biedt plaats aan 1000 personen. Om de reis zo prettig mog^lyk te maken worden niet meer dan 500 kaarten verkocht. Reisbiljetten a f 2.23 per persoon (alle leeftijden) van Zaterdagmorgen 9 uur af verkrijgbaar Schie- damsesingel 42, tel. 25430, Een Parooltocht betekent n onvergetelijk VACANTIE-UITSTAPJE! DüIZEXDEX GEXOTEX REEDS VAX DE GEZELLIGE PAROOL-BOOTREIZEN. FILMPROGRAMMA'S voor de VOLGENDE WEEK A Dit zog U nimmer H voren M.GM.-FILM DER MPEA. TOEGANG ËUCE LEEFTIJD OP HET TONEEL CaS EN ZUN 18 soiISTEN j Maurice Johnny cedubenoe de maand augustus _TAPQANC£DAGELIJKS 1 45 15 7 - 930 UUR (MUZIEK VOOR aVLUOr - E.V.A. IN 100 o/o VACANT1EHLM i TOEGANG aam HEr c AtLE leeftijden HENK BRET0H DAG. 4 VOORSTELLINGEN 1.30 - 4 - 6.45 - 9.15 WEEK OP HET TONEEL Trio d'Areel P ARTER R EACROBATIEK FREOY SALTÉN ÉN ZIJN 18 SOLiSTÊN TOEG I GEDURENDE DE MAAND AUGUSïUS 18 MAR DAGELIJKS 1 45 4 15 - 7 - 930 UUR mei DOROTHY LAMOUR en JON HAU OP HE, TONEEL TECHNICOLOR REGIE- ALFRED SANTELL RIJWIEL. EN AUTOSTALUNG PARAMOUNT FILM PER M P£A I NIEUWS O.A.; OE NIEUWSTE OPNAMEN VAN PRINSES MARIJKE tijdens BEZOEK PRINSELIJK GEZIN j AAN LEEUWARDEN - DE VERJAARDAG VAN PRINSES I IRENE - MIDDELKAMP WERELDKAMPIOEN WIEL- RENNEN OP DE WEG-INTERNATIONALE RALLY 1947 TE HEEMSTEDE HERDENKING VAN DE stukelgroep EÊN DAVERENDE comedie met i CHARll£ CJFrAFMAT IN de POLITIE AGENT EEN VROLIJKS I ,'J'SSm I MISCHA"AUER SZÖKE SAKALL KL^Jg£2jFUfr iRCFTilnUNIVERSALM P E A EERSTE VERTONING TE ROTTERDAM de grote sterrenparade g* M||Hnm van de 9r°te sterrenparade |3IHGCRO$BV. DOROTHY UmOUS, PAULETTE GODDARDj WERKD 2.7.915 U ZOND 2.430.7.415 UELKE LEEFTIJD CAS5A OPEN 10 UUR BING CRC5BY, DICK POWELL PAULETTE GODDARD e.»a. OP HET TONEEL LES 2 ARENCO'S JONGLEUR ACT 3AG 1.15-315.7.715 ÏOND 2-4 30.7-9.15 IN HUN fiESTE FILM* (PARDON MY SARONG) M.PEA. Een film vol klaterende dwaasheid waaraan verder ALLE medeweken THE FOUR INKSPOfS en vele anderen LEEFTIJDEN Een vrolijke geichiedenis u,( de Paramouni-Shidio J. ELKE LEEFTIJD DACC Ar®?? PROLONGEERT r«o3AvZi ruApi cc rwAPI 1K| OLV TUSCHINSKI-CONCERN TEL69S63 PAULETTE GODDARD NFDFRLAND-FILM 18 JAAR IN DE BEROEMDE FILM met FltNTJE DE LA MAR, JOH AN KAART, HEINTJE DAVIDS en SYLVAIN POONS DP VACANT1E-F1LM VOOR HET GEHELE GEZIN Komisch, spannend en amtuinl BESPREEKT UW PLAATSEN TIJDIG AAN DE CASSA ■h H :nd mnt H \TSEN B SS A W PRINSES THEATERj Dag. speciale kindervoorstelling van 10—12 uur met WIL D-W E S T-FI L M -S. DE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG verwacht vanaf MAANDAG 11 AUGUSTUS HèT SUCCES VAX DIT SE1Z0EX Zie de advertentie van morgen KAN N/f 7 ,s Casteüa hu,^ met A O het wegsmijten O van Uw huishoudgeld O kost per fles VN5 De JuweÜerskxing en Horlogexnakerskring Rotterdam, deelt mede, dat alle zaken met on-even huisnummers van 11 Augustus tot en met lé Augustus met even huisnummers van 18 Augustus tot en met 23 Augustus •wegens vacantia gesloten zullen zijn. I V9L <-o, °r huidweefseV5 p3s 0nt C^el °*c des svoEjus vraagt voor diverse afdelingen MEISJES boven 16 jaar. voor Inpak-werk en lichte fabriekswerkzaam - heden. Hoog loon. Aanmelden: iedere werk dag na 2uur (behalve Za terdags), ook Donderdega- 's-a vonds van 6-8 uur. Hugo de Grootstraat CL GEVRAAGD GARAGERUIMTE voor Dodge vrachtwagen. Brieven mot opgave van condities onder no. 2868, Adv. Bur. Keuzenkamp, Bocluis^CLi-traat 269, Rotterdam. Op Haadelskantoor kan geplaatst worden ter opleiding leeftyd 1617 jaar, Prettige en interessante irerkriag. Uitvoerige sollicitaties te richten onder Xo. 4003 bureau van dit blad. VERTEGENWOORDIGER in het bexit van WINKELHUIS, KANTOOR EX OPSLAG RUIMTE, telef. en motor in centrum van Amsterdam b. z, a. Bekend in papierbranche. Ook genegen agent schap te openen. Br. onder Xo. 4003 bur. van dit blad- MARTIN'S TEAROOM-RESTAURANT STATEXWEG 193 BLÏJD0RP vraagt voor direct: beschaafde SERVEERSTER en LEERLING-SERVEERSTER. r$5 I 10 mm 2—. IKDKRE 5 mm MEER 1.— TE KOOP GEVRAAGD Te kcop gevr electrische haard m goede staat. Br. no. 40, Kiosk Middellandplem. Te koop z.g a n crème kinder wagen, Wijnoogst, Dirkhofstr Gevr. babygoed en luiers, be reid goede prijs te betalen. Br. no 3SS2 Parool Te koop gevr alle soorten foto toestellen. donkere kamerap paraten enz. Foto-Studio ..My Face", v. d Takstraat 16 a Tel. 26087, Rotterdam. Perzen, kleden, lopers, meube len te koop gevr. C. F. Berlijn, Heemxaadssmgei 108 b. Tel. 32569 Gevr in z goede staat zijnde Egyptisch linnen daxnesregen- jaS, m 46 Huismit, Zaagmolen» str 121 b. Gevraagd gasradiateuren. G. (Godschalk. Franselaan 196 a, Rotterdam Tel 37287. I s_ [Te koop of te huur gevr [huis m. garage of schuur, liefst j randgemruil gezell zonn. ben huis, 3 k keuken, kelder, ibad, tuin m loods. Bill huur. Ibchieweg. Verg aanw Br. no. "ito'O bur. van dit blad TE KOOP AANGEBODEN Nu ook damesrtjwellen zonder ergunnmg, geheel tompleet i banden. Uit voorraad lever baar. Clto, Riederlaan 76. Tel. 72008 Te koop: jaren gevestigd tim nier- en meubelbedrijf, wegens omstandigheden. Br. no 3989 Parool koop: licht crème mod. tweeling kinderwagen met chroom spatborden. Verlind. Zaagmolenstr Ï65. Te koop: prima verende divan, 30Nieuw! Rietveld. Zwaanshals 69 b. Salonzitje, 4 haardfauteuils, m tafel, pr verend Wegens plaatsgebr Schied weg 477 a Lijn 4 of 8, halte na Marconi- plem. 1 Ford motor met versnellings bak en radiateur 60 P K. en een Ford motor met versnellings bak 85 PK. (Truck). H. v. d. Laan, Staringplem 10. Tel. 38631. Motorboot te koop. 9 m. lang. W Ckeuken, slaapplaatsen, boot en motor in prima staat Prijs f 4250H Visser, Ro~ chussenstr. 215. Tel. 32983. Te koop: witte trouwjapon, m. 4042. met tasje en h schoe nen. Waterloostraat 161 B. Aangeboden: zgan. Eng, ra dio, KG.. U.KG Klein model, v. d. Vliet, Russisehestr. 82 b. Te koop: Belgische flets zonder banden. Na 6 uur. Katwijk, Tollensstraat 33. Te koop: bekleed wiegje m nw. bedje. D mantel (kl. m.), d japon, wollen stof. Na 5 uur. Staten weg 89 a. Sigaren, sigaretten, lichte en zwaYe shag. mixture, rookta bak. pruimtabak, volop ver krijgbaar, Lucifers beschikbaar. ..De 2 Stoepjes", Zwart Janstr. 90. Te koop: motorrijw. Sparta, 125 cc. 1937. tea.b., rijklaar. Ra- maerslr. 31, Smeediandsedijk. Grootst mogelijke sortering in latten, ronde stokken, Kratex. Presto, Imca bouwplaat Joh Groen Tel. 30303 Korenaarstr 61 a-b 4 Philips luidsprekers 25 Watt (Perm. systln koperen hoorn. Waterdichte construc tie. Speciaal geschikt voor ge bruik in openlucht, kerkto rens enz. Prijs per stuk 275. „NEKOS". P. C. Hooftstr. 152, Amsterdam. Ford bootmotor, compl. m schr. enz 375,Gazelle mo torrijwiel 98 cc m. 450, Belde pr. Ook ruilen. Schie- weg 189 ben Trapleren, keukentafels, keu kenstoelen. strijkplanken en alle soorten solide houtwaren J Ouwersloot. Schiedamse- weg 109. Tel. 38432. Autobanden, binnen en bulten, luxe en vracht Diverse maten L Visser, B. L Rottekade 206, R'dam N. Nw. kajuitzeiljacht te koop, lang 7 50 m breed 2 12 m-, zeiloppervlak 22 m2. blank Prijs 2500— "Bevr Jacht werf Zaal, Kr al. Plaslaan 155 Tel. 26871. Motor met Pick-up, z g a r ook ruilen v. damesfiets I Haan. Drievriendendwarsstr. Te koop: zgan herenrijw. banden C de Groot, Diergaar desingel 67 a. koop- radio Philips ..Phi- letta" Pijpers, v. d. Horststr. Blijdorp Te koop: een Engelse kinder wagen, igan, ia pr. st, 100 Dammann, v Heusdenstr 31 a hutkoffers, 1 rugzak, 2 pr hr pantoffels, 2 zw. Suède d sch m 37 en 38 1 p. br. d. sch m 3'a. 1 tenmspantalon. 1 pr bontzakjes voor man tel- garnering 's Avonds na 7 uur. Bentmklaan 55 d III. Aangeb. old-finish boekenkast. Jarg 135. hoog 1.20. diep 36 cm 65.B Muller. Zwart Janstraat 76. Sparta, luxe, jaar 1940. 125 cc 's Avonds tussen 79 uur. Verhagen, Groene Hilledijk 238 b. TE HUUR GEVRAAGD Wie helpt jong echtp zk aa: 1 of 2 k. m kookgel. Br. r<c J. Doorruyter, Rusthofstr. 16 Wie helpt nette moeder in. gr. k 10, 14 en 18 j. aan w< of gedeelte won, (Spoed). Br. no, 3994 Parool. PERSONEEL GEVRAAGD Per l Sept. wegens huwelijk der tegenwoordige flinke dienstbode gevraagd, voor dag en nacht. Goed kunnende wer ken en koken. Hulp aanwezig. Goed loon. Eigen karoer met stromend water en radio. Mevr. Jerne, Vredehof weg 56. Tel. 79027. Een fijrigoed sirllkstet, pretti ge werkkring, hoog loon. G. J. v. d Meer, Adrien. Milderstr. 49 a (tV.j. Gevraagd in gez. v. 2 pers net dagmeisje, zelfst. kunn. wer ken. Goede behandeling. Goed loon. Liefst vg.g.v. Tel. 43176 Gevraagd nette kapsters. Aan melden voor 7 uur n m C Godschalk, Franselaan 196 c, Rotterdam. Tel. 37287. WONINGRU1L Gevr. fl. souterrain, huis liefst Noorden, i r.-v. ben huis tt H'berg, Straatweg 66 a. Bevatt. 3 k. en keukcrL Won.ruil AmsterdamR'dam, Aangeb ben huis Amsterdam, bev. 4 kkeuken, badk.. hal; v. woning JR'dam N. of H'berg. Br. no. 3985 Parool. Won.Tuil. Vrij bovenhuis in Noorden; voor ruime etage Westen. Br. no. 3986 Parool. Echtpaar z kbelden b b h h.. zoeken I of 3 gestoff. k. met keuken of kookgelegenh. no 3987 Parool. Jongelui die wiïlen trouwen doen een beroep op iemand met voldoende sociaal gevoel, die hun een ongem. slaapetage kan aanbieden. Br. no. Parool. Jong gehuwd verpleegster, zoekt nette kamers, ongemm, keuken of kookge'egenhm R'dam of Schiedam Geen Z. Zr. van Wijk, Oostervantstr. 17, R'dam Hoge ambtenaar zoekt voor zich en echtgen. kamers m kookgel voor tijdelijk. Max. 2 j Br. no. 3990 Parool. Door ond off KM. gevr. on gem. ,'It-slaapk. of ged wo ning Br, no. 231 bur. Hille- vhet 7 TE HUUR AANGEBODEN Te huur zij-slaap kam er, licht en str water. Vaik, Boezem- singel 128. Te huur mod ingerichte Yaal in R'dam Z. voor bruiloften, vergaderingen, partijen, bridge drives enz. ca. 80 pers. TeL 74363 Gevraagd nette leerling-half was-kappers. Aanmelden voor 7 uur tun. C. Godschalk. Fran selaan 196 c. Rotterdam. Tel. 37287. Gevraagd net dagmeisje met volle kost Slagerij Baartman. Nieuwe Binnenweg 236 b Meubelfabriek in Friesland vraagt prima meubelmaker en machinale houtbewerker, even tueel woning beschikbaar. Aanb. onder no. 2391 aan Adv. Bur. ReALTA, Leeuwarden. PERSONEEL AANGEB. Ervaren kefiner voor Zaterdag en Zondag of andere dagen Br. no. 3995 Parool. Beschaafde juffr22 j„ zag z. gaarne gepl ter opl dans- assistente. Bekend m de mod stijl dansen. Br. no 3996 Parool Juffr. zoekt avonduren, or Parool. B z a. nette werkster voor school of kantoor. Br letter V. bur. Polderlaan 24. z. a. hoofdmonteur van scheeps- en landmotoren, thans ln functie, wenst van betr. te veranderen. Br. no. 4001 bur. van dit "blad. Spoed! Ruilen mod. flat, ge schikt v. 2 pers. (W.); vr«« opgang, centr. verw.. d.cel, 30.— p.m.; voor wonbev. 4 5 kin Bhjdorp, omgev. Bergweg of H'berg, Br. no. 3983 Parool. Won.ruil Den HaagR'dam. Bij voorkeur omg. Vieram- bachtstr Math plein; voor won. Den Haag, uitsluitend v. Rijks- of Gemeenteambtenaar. Bev. 3 kkeuken en tuin. m achter uitgang. Br. Vierambachtstr. 119 Tel. 31100. RUILEN Ruilen zw. pumps, hoge hak, m. 40; v. schoenen met lagere hak ook te koop. Lumeystr. 22 b, Bhjdorp. HUWELIJK Nette jongeman, 27 jaar, zoekt langs deze weg ser. ken nismaking met net meisje, 20 tot 28 Jaar. Br. liefst met fotp erew. retour. No. 1, Kiosk Hof plein. Bej werkman v. buiten, P.G., .k.m. nette vrouw, leeft tm. jr. Br. met foto welke op erew. ret. No. 3983 Parool. Wedn. met 1 kind, 14 jaar, z.k. m. nette vrouw tot plm. J Br. no. 4002 bur. van dit blad LESSEN Leert nu motorrijden, gratis theorie, desgew. gehaald en gebracht. Gedipl instructeur E. de Groot. Aeibrechtskade 152. Tel. 39619—30973. Dwergkeesjes hagelwit, 8 wk., jonge en volwassen Duitse herders, spaniels, Belgische herder en pincher tj es. Ook ruilen. F. Louwer, Jacob Cats- str, 126, bij Noordsmgei. Een aardige deern uit Temeuzen, ontving gaarne les voor coupeuse, ,,'t Parool" opgebeld, 'n „Koerierster" besteld, Nü maakt ze japonnen naar keuze. Inz. Mevr. M. Cornelisse, Spoorsingel 30a, R'dam C., kan na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging 2.50 aan ons kantoor in ontvangst komen nemen. DIT NUMMER DRAAIT U EN WIJ NOTEREN GAARNE UW Alle kiosken in Rotterdam, de boekhandelaren en adverten- lie-bureaux nemen ze aan Autorijschool. Vanouds bekend ook voor dames. H. Koks, Jacob Catsstr. 16 (N). Tel. 41097. Ge diplomeerd A.N.W.B. Instruc teur. Autorijschool Will A. Louwe, gedipl K. N. A. C.-instructeur, A N. W- B. BondsautorUschoot, enig bezitter Ned. Super groot- vaardigheidsdipL G. J. Mul- derstr. 79. Tel. 30321. A. N. IV. B. Bonds-auto-motor- rijschool Eversteyn, bezitter Ned, grootvaardigheidsdiploma, School van vertrouwen. Vio- Uerstr, 32. Tel 73150, thans ook Henegouwerlaan 6. bij Beu- kei sduktunnel. Tel. 36666. VERLOREN Verloren b. porter. Inh. rijb., pasp., geld enz., gaande Bin nenweg. T.b.t b. v. Putten, Vijverhofstr. 179 b, of Bos. Oude Binnenweg 144 b. DIVERSEN Gelieve geen geld en goederen, af te geven aan mijn vrouw II. K. Dittexs-Homburg, daar door mij niets wordt betaald. Uitlotfng „Kleine Stem". Char- lois. Radiotoestel gevallen op no. 3554. Zich met lot vervoe gen bij secretaris. Adres staat op het lot. Verhuizingen. Pianovervoer ,enz. Alles onder garantie. Fa. G. Lubbers. Tel. 46182, Zoom straat 83. Rijwielbanden, rubberlaarzen vulcartiseren bij Vulcaan, Mr, Wiltemstr. 43, R'dam (N.).- Verhuizingen en meubelvervoer van en naar alle plaatsen te gen zeer lage prijzen. Jac. Middelhoek, Math dijk 173, TeL 34373 en Statenweg 5 c. TeL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4