ffl I qeöichten r "x sBeRtus aafjes contact kampeertenten N*0*HL P Jk Sb 2.5.4.3.0. 4 Dankbetuiging J MEUBELAFDELING DE KLtRKeZH DAROLAX m VERHUREN GEBR.B0UTER AMERIKAANS PLASTIC Kunstgebitten .J f HET CONTACT-BOEK 1 I VAN DE MAAND Uitgevers Maatschappij Kantoorbediende Bekwame 2e bh 3e BEDIENDE r GIST- EN SPmiïUSFRBRIEH N Magazijnbediende LEGERTENTEN Nederlands Opleidings-Instituut voor het Buitenland BOEKHOUDEN HULP - INSPEGÏëNT Electro-monteurs 11 0 1 toegewezen 7 Een nieuwe NETTE MEISJES NETTE JONGENS KOERIERSTERS KOERIERSTER Maandag 11 Augustus 1947 5 24 Augustus hepen oruce 5 geliefde Ouders I J. J. MXJLLER I en P. C. v. d. KA STEE LEX 5 hun 60-jarig huwelijks- feest te vieren. J v. d. Sluisstraat 40-44. Hun dankbare kinderen. 5 klein, en achter klein- i kan deren. Door een noodlottig on geval te Bandoeng, ont viel mtfn innig geliefde echtgenoot en Miepie's papa en onze onvergete lijke schoonzoon, in de leeftijd van bijna 22 jaar W. KORENHOF- VETH MXEPIE en F AM, VETH Kapelstraat 20. LEDEREN KLEDING geheel vrij te koop JASSEN - MANTELS JEKKERS - SPORTJASJES BROEKEN VESTEN Prima kwaliteit Lage prijzën ZIEN DOET KOPEN! „HET MOTORPALEIS" Schépenstr. 111 - Blijdoep Zaterdags tot 5 u. geopénd GELDBELEGGING, Te koop gevraagd één of twee solide panden. Be. schikbaar ca. f 20.000. Br. o. lett. AJV.A. aan Nygh van Djtmar. R'dam. Voor een echt ff. leuke Baby- oi Z kinderfoto Foio-aielier 'Bergweg 296a Teiet 42763 imiiiiiiiifmiiiniitiiiniimiiimiifiirttimiimüiniiimfiiiiiiiiiiiiuiNiiitüiiuiiiiinniiiiiirr- Daar bet ons door de vele felicitaties en gelukwensen niet mogelijk is allen 2 persoonlijk te danken, willen wij langs S deze weg al onze Cliëntèie. Vrienden en Relaties van harte dankzeggen voor de vele blijken van belangstelling, ons 5 betoond ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan onzer wasserij De Directie der N-V. Stoomwasserö v.h, C. D, BORGH ZOON BEXLEVOYSSTRAAT 67—75 - ROTTERDAM Door de Vakgroep woninginrichting werd aan alle Meubelmagazijnen verzocht, het personeel in. de week van 11 t/m 16 Aug. vacantie te geven. Vanzelfsprekend hebben wij hieraan gevolg ge geven en zijn onze magazijnen: Walenburgerweg Rotterdam, Grote Marktstraat 5 Den Haag en Kruisstraat li Haarlem, deze week geloten Vanaf a.s. Maandag 18 Augustus SPECIALE SEIZOEN-AANBIEDINGEN op onze Ziet thans reeds onze etalages. COMPLETE WONINGINRICHTING stoelen tafels dqctafels CLASWERK Vcd herten - skkacdeMjtcen oi soworeTRAAf j tati. *tai4J wegen slechts 16 gram en dragen daardoor bijzonder licht. Worden direct na trekken geleverd. Pijnloos trekken door Tandartsen Omzettingen van nl et- passen de gebitten In plas tic, in één dag gereed. Repar. in een L> uur klaar. CL. DB VRIE SEX AAN' 21B. ROTTERDAM. TEL. 3Ï513 ji9jt»asia»*aft»aa»aa»»»a3iaaa»aaaaïiaaaïiasaag ff Het gehele lyrische werk van den JJ „jongstea meester der Nederlandse dichtkunst" - gelijk NijhofF Aafjes noemde - in één band saamgebracht: Eerste Sonnetten, Het Gevecht met de Muze, Het Zanduur van den Dood, Verspreide Gedichten, Boeren, In het Rampjaar, Sonnetten en andere gedichten uit Friesland. Omvang 250 pag. - Geb. 7.50 Verkrijgbaar b. d. boekhandel ff EXPEDITIEBEDRIJF J vraagt voor spoedige in- j dienst t re ding MNL. o[ VRL. Goed kunnende typen. Mulo diploma strekt iot aanbev. Br. no. 4039, Het Parool. BANKETBAKKERIJ Gevraagd: C. H. Dijkman, Middelland- plein IS, R'dam, tel. 31320 gr vraagt voor diverse afdelingen MEISJES boven 16 jaar, voor Inpakwerk en lichte fabrtekswerkzaam - heden. Hoog loon. Aanmelden: iedere werk dag na 2 uur (behalve Za terdags), ook Donderdags- 's.avonds van 6-S uur. Hugo de Grootstraat 41. n-v-nederlandsche DELFT Op het MAGAZIJN van N. G. S. F. is plaats voor een bekend met machineonderdelen, appendages en. metaalwaren. Leeftijd niet ouder aan 28 jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt vaste aanstelling met recht op weduwenvoorziening en premievrij pensioen. Sollicitaties schriftelijk te richten aan de Afdeling Personeelszaken, Wateringscheweg 1, Delit TE KOOP AANGEBODEN: NOG -ENIGE GEBRUIKTE Dakmodel 4 meter lang-, 4 meter breed, 2 meter hoog;. Zonder stokken. 9 PRIJS: f 115. N.V. IJZER-, METAAL- en GRONDSTOFFEN- HANDEL EXCELSIOR,- Tolhuislaan 13, Rotter- dam-Z., Teléf. 70046. KASTEEL NIJENRODE BREÜKELEN Tel. Maarten (K 3408) 396 Tweede toelatingsonderzoek; van 19 tot 22 Augustus 1947 voor hen, die zich nog niet hebben aangemeld. Aanmelding moet geschieden vóór 16 Augustus aan Administratie NOIB, Kasteel Nijenrode, Breukelen. rospectus met aanmeld ingsformulieraldaar verkrijgbaar. Maandag 18 Augustus vangt een cursus aan-voor het -practijkdiploma V Opleiding met 3 lesuren per week voor het associatiediploma Juni 1948 Van het laatste, dus in Juni j.l, afgelegde examen, beschikken wij nog niet over volledige gegevens. Van 96 candidate» ontvingen wijreeds -bericht, dat zij zijn geslaagd. Ais toelating tol _d«e cursus eisen -wij geen boek houdkundige kennis. Hen behoorlijke intelligentie en een serieuze opvatting van dc sradie zijn voldoende Inlichtingen en Inschrijving dagelijks van 9-5 u en Di. en Do's. van 7-9 uur aan het lcsgebouw HeeinraadshJngel 111, telef» 30.S9S Het Rotterdams Toneel- i vraagt Aanmeldingen: Dinsdag' 12 Augustus, persoonlijk, •tussen 6 eir 7-uur aan de Rotterdamse Schouwburg fachtêrportier).. Voor fabricage .van etectrische apparaten.GEVRAAGD; prima vakkundige Aangename werkkring. Brieven onder no. 4023, bureau Het Parool, Gevr. BOUWK. OPZ.-TEKENAAR bij archit, bouwvakpatr. in R'dam, M.T.S. en bij voorkeur H.B.S. of Mulo. Br. no. 4019, Het Parool. EXAM E NOR! HUG AS,' ELGERSM/ E ID I HG. POTGIESER INTERNATIONALE VACANTIE UITWISSELING Deze Is wel de goedkoopste manier van vacantie in het buitenland voor schoolgaande, kinderen, .volwassenen en ook families. Schrijven aan: r - COMPTON JAMES .Co., AXMINSTEiL^ENGELAND Nederland wacht op deze LiEBIG PRODUCTEN De aflevering wordt vertraagd door gebrek aan arbeidskrach ten. Op onze inpak-afdelihg is nog plaats voor en enige Prettige werkkring met gunstige arbeidsvoorwaarden Aanmelden tussen 9-12 uur NED. LIEBIG MIJ. N.V. 5CH1EKADE 48 - ROTTERDAM Dan hebt U geboft, want dan krijgt U een oersterke, wagen. Is het U nooit opgevallen, dat er nog zoveel Skoda's van 8 jaar en ou der ons land doorkruisen? IMPORTEUR N.V. AUTO-PAL ACE DEN HAAG Houtweg 7—8 Telefoon 111920 (3 -lijnen) ui wiinri MiHTii—riw—r"^— CONCOURS D'ELEGANCE K.N.AC. - Noord wijk. Klasse A, Adeling I SKODA le en 2e prijs. -10 mm f2-. IEDERE, 5 mm MEER I.- TE KOOP GEVRAAGD Herenccst., m. 54 en smoking, d^mesfapoa, m. 4850. Vloer- kleed 3x4 en 4 stoelen. Br. P 3707. Zaagmolenstr. 47. Invent» of Jaarsma haard. Eiken hangklok en Quanne buffet. Br. P 3707, Zaagmolen str. 47. Accordeons en andere muziek- instrumenten. Simonis. Beijer- landselaan 23. Tel. 71160. Te koop gevr. vloerkleed, trap loper. overgordijnen, naai machine- Br. Boekh. de Knijff. Mathenesserweg 141 a. Perzen» kleden, lopers, meube len te koop gevr. C. F. Berlijn, Heemraadssingel 105 b. Tel; Gevraagd: prima wandelwagen, grasmaaimachine en bruids sluier. v Gink, Staten weg 52 A TE KOOP AANGEBODEN Erkende Kantoorboekhandel. Om2et 500,— p.w. Koopprijs met goederen 6000,—. Ini.: Nieuwveld, stadhoudersweg 120. TeL 46491. Te koop: z.g.a.n. beklede wieg op wielen, met bedje. Te bevr. Sonmanstr. 26 b. Tl. 48100. Een haardkachel, grote capa citeit A. Bervoets, Kooidrift 18 b beneden, 's Avonds 78 Autobanden, binnen en buiten, luxe en vracht. Diverse maten. P. L. Visser, B. L. Rottekade 206, R'dam N. Te koop of in ruil aangeboden mooi mantelcostuum, m. 42, pr. kwal. Verbrugge. Stadhouders- weg 91 c. Grootst mogelijke sortering in latten, ronde stokken, Kratex. Presto imcabouwplaat. Joh. Groen. Tel, 30803. Korenaarstr, Te koop v.o. bouclé traploper, z.g.a.n. met IS koperen roedjes. Boshuizen, Wuysterstraat 23 a, R"dam-Z. Aangeb. huiskamerameublem. Stationssingel 39. Nw. w. kinderzwempak en een gebruikt grotere maat. Hard- draverstr. 29 g. Aangeboden: 12 m. nieuw bei ge tapijt, v.o. kw. 70 cm. breed. Na 6 uur. Harten. Wm. Buyte- wechstr. 221 b. Te koop: een z.g a n. Agfa foto toestel (6x9j. met z. onisp.. sta tief en tas. Te bevr. Savornin Lohmaniaan 87 a. 2 2-persoons ledikanten met springveer matras, wit en wringer. Treek 26 c. Te kocp: prima verende divan, t 30. Nieuw! Rietveld. Zwaans hals 69 b. Te koop Norton 500 cc., voet- schakeling, in pr. staat. Zaag molen str. 167 b. Te ;koop kin de ran to, prima zware uitvoering, met"*vóór- en achterlichten en chroom- wèrk.,' v. Rfcjn, Hilïevliet 115. Mod. v.o. kinderwagen, Noors model,, mooi nikkel, bijna nieuw en fraai poppenwagen- tje.- Bruggink, Putselaan 127 c. R'dam. Accordeons, pianoklavier, 150.—. 395.—. 505,— en 725,Simonis. Beycrlandse- laan 29. Een bijou met een partij grote en kleine platen. Adres: Z. v. Rig teren, Raephorststraat 59 b. Te koop: mandoline,/ banjo mandoline en ukelele. De Kor te, Wapenstraat 23 b. Onderdelen v. een motorrij wiel D.K.W. 98 cm3. ook wie len m. banden, tevens dames mantel. kl. m. Br. no. R 5 Bergweg 5, koffiehuis. Te koop: eiken dressoir, 's Av. na 7 uur. Noordzij Duyststr. 24. Luidspreker met- kast te koop. Prijs billijk. De Boer, Alcorstr. 9, Tuindorp Heyplaat. R'dam. Nieuw vloerkleed. Terra met grijze rand 3.40—2.10 m. Prijs Zaagvijlen v.a. 50 ct., hamers v.a. 1,50, polljstschijven v.a. 9fl ct.. polijstmachincs 14,35, koperen fineerhamers 5.16. roterende stalborsteis v.a. 10,08 enz. Joh. Wichert. Jon ker Fransstr. .6, Tel. 24306. Nieuwe radio met namenschaal te koop. De Gruiter. Strevels- weg 116. Garibaldi»oed, maat 55; Van Luik, Bergweg 203. Tel. 47170. Gevr. volkstuintje» gebruikte heiningdelen en kraalschroten, zinken of ijzeren golfplaten. J. Blok. Diergaardesingel 20 a. Aanleg en onderhoud v. tuinen. Tel. 30731. Radio „Varoni" levert nog steeds uit voorraad het be roemde radiotoestel* met 1- knops afstemming en 5 jaar garantie voor 140,—.Tollens- straat 83. Tel. 41562. Ford bootmotor, compl. m. schr. enz. 7 375.—. Gazelle mo torrijwiel 98 cc. m. J 450. Beide pr. Ook ruilen. Br. no. 4017 bur. van dit blad. Eiken zeilboot te koop 4xl!i i.z.g.s„ ..prima tuig.'Te bevra gen na 19^0 uur. W. de Valk. Sav. Lohmanlaan 30 b, Rotter dam, Bérgpolder.. Kinderwagen i.g.st. Prijs 25. Rcmbrandtstr. 16 b. Te koop z.g.a.n. compl. was tafel. Tussen 6-7 uur. G. J; Mulderstr. 2 b. Nwe Iichtbr. ovcrgangsmantel, v.o. kwaliteit, sjiek model, maatwerk, m. 40—42 f 115,—, 40 p. Vierambachtstr. 97 a. winkel. Te koop zwart colbert, vesten gestreepte "pantalon. Van Proosdij, Karmelweg 12 a. Aangeb. keurige gesloten be stelwagen, laadvermogen plm. 750 kg, Opel, 4 cylinder 1934, gaaf en op goede banden. Geen handelaren. Prijs 2400,—Br. no. 4035 bur. van dit blad. Eiken dressoir. *s Avonds na 7 uur. "Noordzij, Duyststraat 24. Philips radiotoestel, niéuw, 1946—47, t.e,a.b. Berkhout, Wm. Buyteweehstr. 206 a. Rubberaanbieding: afdruip- niatten 1.95, badmat- 3,98, gasslang v.a. 0,50 per m. zuursfcofslang Sa to. 2,75 p. m. aquariumslang, f 0,45 per m. Joh. Wichert,. Jonker Fransstraat 6. Tel. 24306. TE HUUR GEVRAAGB Gevraagd zlt-slaapkamer met pension. 1 September. voor damé. Br. no. 4043 Parool. TE HUUR AANGEBODEN Aangeb. etagewoning,3 ka mers, keuken en' zijkamer te R'dam. Br, no. 4033 Parool. Tel. 74363. Te huur. 1 Sept. of eerder zit- sl.kamer* v. heer, zonder pen sion en geen kejikengebr» Tel. 22099. Mevr. "E.' Visch—Smits, Westzeedyk 82'a. Compl. bruldstoil.,'bruidsd;'en" avondkleding.-huurt. U. tegen ïeer voord. pr. bij Smitsman, Dordtselaan 60-b.. Tel. 79429. Vacantie Driebergen. Prima pension aangeb. Arnh. Boven- weg 15, Driebergen. - Te huur mod. Ingerichte zaal in R'dam Zuid. „voor bruilof ten, vergaderingen, partijen, bridge drives, enz. ca. 80 pers. Een, zeker koopman zei:„Drommel, A ik. roer per koerierster de trommel'j. Enliij' ha'd succes, want na 'n jaar 'of zes, vertrok hij 'schatrijk naar Zaltbommel. Inzender. A. van Meurs, Brugmanstr. 26b, Schiedam,; kan' na ontvangst, van .onze, schriftelijke bevestiging -/■'2;50 aan ons kantoor in' ontvangst komen nemen.- DIT NUMMER DRAAIT U EN WIJ NOTEREN GAARNE UW Alle kiosken in Rotterdam, de boekhandelaren en adverfen- rie-bureaux nemen ze aar Aangeb. gem, zij-slaapkamer 'v. heer. Bergsingel 172 a. Tel, 45155. WONINGRUIL Woningruil. Wie wil niijn dub bele woning ruilen voor' tussen, achtev» keuken en badkahier. f 29.50; R'dam - of -vchje .5 ka mers, vrij bovenhuis te Gouda 8.pér "W. Br. P. de HooCh- weg 119, Aangeb. ben.h., 3 k-, keuken "en tuintje (N.). Gevr. iets grotere woning (geen Z.). Br. no. 70, Kiosk Blommerdijkselaan. Woningruil. Aangeb.: in het' Noorden, vrije beletage, '3 ka mers, keuken en veranda- Ge vraagd: grotere womng.4 liefst Souterrain met beletage of vrtj huisje. Geen Zuid, Br. no. 8322 adv.-bur. Harte, Zaagmolen- drilt 35 - a. R'dam. WoningrulL Aangeb. vrije por- tiekétage, bev. 4 k., keuken, balcón, veel bergruimte. Den Haag, 5.75 p, w.;, voorvrije woning in R'darP' Geen Zuid. W.Groénewald; Linker 'Rotte kade 7. Ruilen mod, ',vrU bovenhuis Ovérsclilè. voor' huis omg. R'dam met fl. lichte droge werkruimte voor mefibelbe- drijf. J. Verhage." Pr, Maurits- singel 79. Overschie. Woningruil Amsterdam-Rotter dam. Beletage 30.— per mnd. Br. L. Stam, Kinkerstraat 67, Amsterdam (W.). Aangeb. mod. flat, bij Math, brug. 3 k., badk., keuken, kel der, centr. verw.; voor vrij huisje H'berg of Overschie. Br. no. 4052 Parool. PERSONEEL GEVRAAGD Lief vrij huisje, 4 gr. kamers, 1 kl. kamertje, gi*. kelder, voor- en achtertuintje: voor benedenhuis .R'dam of Schie dam. Verhoeven, Rottekade 80. Bergschenhoek, Terbregge. LVon.ruli; Vrije; bovenwon. m.. 'var. en 'gezellig' uitzichf: v. belet.- of,ben.huis, eveneens, m. goed uitzicht.' Voor kl. gezin. Br. no. 3984 Parool.' AVpnlngrull. Aangeb. ruime etage, I 26.—. omg- Cl. de Vrleselaan... Gevr. benedenhuis of vrije beletage, 40.tot 1 50.Br.adv.-bur. Bril, Cl. de Vrieselaan' 23. No. 4639. Glashand el-assurantie heeft plaats voor vertegenwoordigers,- incasseerders, een vergev. gla zenmaker. een vergev. glas-in- lood-zetter, een leerling en een loopjongen. Aanmi van 8 tot 5en na 7 uur, ScHooneb'er- vee 21. Ruime woning Westen,, bouw; i.r.v. woning andere gedeelte v. d. stad. Liefst N. Br...no. 4032 Parool. Aangeb. mod. flat, nieuwbouw, Uè etage; bev. 5: ka.,' c.v., dou checel en keuk.,;r.uim uitzicht Blijdorp. Gevr. heel huis.; min stens 6 ka. in H'berg of Schie- broek. Liefst met c.v. Br. "no. 4036 .Parool. Wie ruilt" gr. ben-htiis in Over schie v. kl. mod. won. R'dam, Schiedam." Br. no. 4016 Parool. Zonn. gerief, lste eL 4 k.. k.. veranda, zoider (Noord): voor kleine woning, nette stand. Onversch. waar. Br. no 3705 Zaagmolenstr. 47, England -Domestic help requi red in Doctor's house,- 3 iri family knowledge of English language. Dr. S. Brest, 1 Belle Vue Gardens 289. Clapham R.d. London S.W. 9. Crescendo vraagt' personeel. HUWELIJK Huwelijk. Wenst U kennisma king om later .té huwen? Uw adres Bureau Search, Dier gaardesingel 79 c: Kantooruren 9—9. Tel. 36707. RUILEN Wieruilt licht mótofry wiel voor gespijkerd, vloerkleed. 22 m2, .kleur blauw. <2. H. Pols, Renswoudestr. 8, R'dam-N. - Muzieklessen! John Hendriks, Tel. 46777. Accordeon, vlooJ. banjo, clarinet. hawaiian. piano. Jazz. klassiek. Prove niersstraat ,37/ b. Heer vraagt.'"Engelse conver satieles. Liefst Engelsman. Om geving Westen. Brieven met pirijsopgave onder. no. 4041 Parool.- Autorijschool .Wilt A. Louwe, gedipl. K. N.' A. C.-instructeur. A.N.W.B.- - ËóndBautorljschooI, enig bezitteriNed.' Super groqt- vaardigheidsdiplj >"G. J. Mul derstr. 79. Tel.;30321, Auto-rijschool 'H.' P. Take, ge' 'dipl. K.N.A.C:-Instructeur. A.N. WB.-Bondsa'ütorij school, Jan Sonjestr; 4 (nabij Middelland- straat). Tel.' 307771- Autorijles?; Direct? even bellen naar Autorijéchódl.-Con'ect en... U woi'dï thuis ;öfi aan de zaak gehaald. -J.-'Wiiyts,' Engelsestr. 47. Tel. 38233^33497. VERMIST Gestroomde bbxèr,-teef, gecou peerd. Witteborst,witte voet jes. T.b;t.b. J,-rvan Leen, Schietbaanlaan 61? DIVERSEN Heer. m-b.Li .wedp;, zoekt ge zellige kennismaking, dame of wed.. in'IIéf'Huisje met tuin tje. Dèsrjoóds 'rrièt zaakje. Br. no. 3973-: Far ooi. Nieuwe,mantel?,Dan verven of chem. reirugen;. ,ónk lederwa ren bij ,;De -Valk". Adamshof- straat l40."Na'r5iöagen gereed. Bel op v-74380.^/"Agentschap: O very seises traat/77 (Zuid). LESSEN A. N. W. B. Bonds-auto-motor- rUschool Eversteyn, bezitter Ned. grootvaardigheidsdiploma. School van vertrouwen. Vïo- lierstr.-32. Tel. 73150, thans ook Henegouwerlaan 6, bij Beu- kelsdüktunnel. Tel. 36666. Verhuizingen, Piahqvervoer enz. Alles onder garantie. Fa. G. Lubbers. "Tel. 46182. Zoom straat 83.* - A Wikkelen, electromotorcn. Derksen. Zijdewindestx. 121. Tel. 33993. Dame' vraagt - van particulier f 200,— te teen.' Condities na der overeen te komen. Br. no, 4044 Parool.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4