èmmm VlMsck^ KANTOORBEDIENDE (vrl.) SfofiS HÜNTENBÜRC KINDERWAGENS viss^s k f m 99 c». 51 r Zonder bon Jongens- en Heren schoenen 3ytfaté tMATHENESSERWEG 6 SCHOENMAéAZIJN BlCi'S §cftOSS® Bijrijders op vrachtauto's Sjouwerlieden J AANKOMEND KUIPER AANKOMEND LIKEURSTOKER. zelfs 'T laatste V E R o W E. N. IC. R. 1. Iedere man scheert zich Beter en Sneller met een Philips „PhiliShave" pmushave toon O GOUVERNANTE ILLUSTRATIE - EN RECLAME TEKENAAR MONTEURS Mnl. Kantoorbediende FILIAALCHE F lë BEDIENDE ITALIAANS CORRESPONDENT (E) - FLINKE AANKOMENDE BEDIENDE CAFE-RE5T.KELLNER dis KOERIERSTË RS Een Koerierster brengt het HULP NODIG? 2. 5. 4. 3. O. i Vrijdag 3 October 1947. Onze lieve Papoi en Mammi, de Heer én Me- 5 vrouw H, G. 1VENIG 5 E, WEN1G i PANNENBACKERj 3 hopen 15 Oef. a 5. de dag J te herdenken, waarop zij i |2K jaar geleden ip hei Huwelijk traden. 5 Hun dankbare kinderen, ANKIE SJONNIE l R'dam, 15 Oct. 1947 5 Hooidrift 149 a. I ÊLECTftlSCHE ^WANDKLOKKEN voor WINKEL KANTOOR of FABRIEK m AAN DENKT DENKT AAN JONKEP FRANSSTP.31 Nw. Binnenweg 227 Kalvershast 123 R'dom A'dam uït voorraad Ie vei haar, voorzien van kogella gers en spatbord je 5. Ook opvouwhare modellen. Fa. P. ELZERMAN Ntf Binnenweg 11 Tel. 255Ö6 TE HUUR GEVRAAGD: GESTOFFEERDE ZIT- SIAAPKAMER met of zonder pension, graag met telefoongebruik. Br, No. 2239, Adv Bur. D. v. Sijn Zonen, le Mid- dellandstraat 56, R'dam. STOFZUIGER STUK? BEL OP 26845 Speciale reparatie-inrichting voor alle merken stofzuiger?. Nieuwe en gebruikte stofzuigers uit voorraad leverbaar. STOFZÜIGERHCIg „OPPERT" SCHIEKABE 173, Voor spoedige indiensttreding gevraagd: 4* vanaf no. 33 tot no. 46 TËLEF. 37624 r, ROTTERDAM Dix prima blank eiken bankstel met meubel. Verkoop onder voll. ga rantie 1 725,—. Zie ook de etalages ISA® SS1 ïlEl ■Het oude ff**** Voor spoedige indiensttreding gevraagd: Leeftijd tot 26 jaar. Leefttfd tot 40 jaar. A.' den tussen 9 en 12 uur by JVL B. DIEFEVEEïf Pelgrimstraat 5, Rotterdam. Uitsluitend v. machinale boekhouding (Burrough) Brieven onder opgave van verlangd salaris aan D. Reese, Hotel „Atlanta", Postbus 9X5, R'dam. Radio-bcnwlessen Voor proefles,, bouwplaat en prosp.: Schrijf op brief kaart „Xr. 24/09" met f !■- p"o=tzege! naa$t 7i£ ct. Schaaper-Stng. Haag GEVRAAGD door Distilleerderij lste klas te Schiedam ter verdere opleiding in het vak, altmede Brieven onder no. 4S53, bur. van dit blad. DANK ZIJ DE SCHUIMENDE WERKING VAN VIM VIM schuimt, daarom gaat 't vlugger, en wordt alles schonerj.want het schuim versterkt de werking van VIM. 't Vuil komt beter los en doek of boender nemen 't gemakkelijker weg. KAN 0E BEKENDE GELE BUS, 011 MOET U HEBBEN VMH -0113-54 ging een interessante vrouux. voorbij Dat gedistingeerd-bekoorlijke» dat verrassend-exclusieve waJ haar omgeeft is Val delist Iedere vronw met een per soonlijke smaak kan zich een Valdelis-parfmn veroorloven, Valdeli» is immers het kost bare parfum in het eenvoudige flesje. Daarom bedraagt de prijs fllecbtsf-l*"*»* (inch weeldebel.) PARFUM5 TANDTECHNISCHE INRICHTING Breitamtr. 89b, Rotterdam speciaal voor kunsttanden en gebitten. Spreeku.: dag. 95 u. Behalve Zaterdags. Tandh. beh. volgens al- spraak. Omwerken van niet-passende gebitten en reparaties in enkele uren gereed. Tel. 3S87S. Even dc steker in het stopcontact, »-dan uw kin en wangen licht gemasseerd met de „PH1L1 SHAVE", Philips clectrische droog- scRèerapparaac.en ook Uw baard vliegt eraf. Stoppelbaarden of vlasbaarden, bolle of holle kaken, tere of taaie gdaats- huid,- dat alles is de „PHILISHAVE" om het even. Hij scheert snel, pijn loos, grondig. Hij bevrijdt U eindelijk .van een iedere morgen weerkerende rompslomp van mes, zeep, kwast, aluin en handdoeken! N.V. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR- NEDERLAND - EINDHOVEN •pe. enige scheerzeep 6*5 aan DobbeLna^.^ La ■3st, VJa tot dons xv Cf rerston ttee* Vraag D OP GOEDE ZEEP STAAT N.V. Electriciteitsmij. „ELECTROSTOOM" zoekt voor een harer ge huwde employé'? z. k. (beide echtgen. b.b.h.h.) twee on- gecneub. KAMERS met kookgelegenh. Br. aan bovenstaand adres, postbus 301. Rotterdam. gevraagd voor cneisje vah 4 jr voor onderwijs dagelijks van 104 uur. Aanmelden Zaterdag 4 October van 79 uur 's avonds. Telef. 34193 Gevorderd Leerling Kok gevraagd. Boven 18 jaar. Hotel „CENTRAL" Kruiskade 32 Technische Reproductie Inrichting VAN DER ZANDEN te Breda vraagt voor direct geroutineerde Sollicitaties te richten aan Technische Reproductie In richting van der Zanden, Gïnnekenweg 133, Breda. GEVRAAGD: bekend met houtbewer- kingmachines. Goed loon en vacan lie regel ing. Prettige werk kring. Sollicitaties .niet volle dige inlichtingen onder Xo. 8833, Adv. Bur. Ilarte,' Zaagmolen drift 35aM Rotterdam. Kantoorboekhandel vraagt voor spoedige indiensttreding leeftijd ca. 20 jr. bekend met boekhopden. Brieven met opgaaf van verlangd salaris onder no. 4854, bureau van dit blad. W^enst gij een-goede toekomst-als in het kruideniersbedryf? Enkele jongelui kun nen tot deze functie worden opgeleid..-Personen in ft bez'L' van de vereiste diploma's genieten de voorkeur. Ook enkele" plaatsen vacant voor in onze filialen te Rotterdam. Wanneer gij U tót een van deze functies aangetrokken voelt, solliciteer dan uitvoerig, doch uits], schriftelijk P. DE GRUYTER ZN. N.V. West-Kruukade 71 Rotterdam GEVRAAGD, eveneens voor adm. werkzaamheden. Brieven onder Xo. 4196 Adv, Bur. Benjamin, Stad- hoiidersweg 30a, Rotterdahr Bij HET ROTTERDAMSCH PAROOL is plaats voor een Leeftijd ca. 18 j. Persoonlijk aanmelden van 10!2 uur v.m. Schiedamsesingel 42, R'dam CAFE-RESTAURANT ERASMUS Gevraagd tegen 15 October a.s. alleszins bekwaam Alleen prima vakman komt in aanmerking. Soil, uitsl. schriftelijk met opgave van leeftyd en referenties. ine! weeldebelasting Hét merk KREMLIN alléén is üw waar borg voor de ECHTE Brillantine Riissë 1—10 mm 2.—, IEDERE 5 mm MEER 1.— TE KOOP GEVRAAGD Motor of zeilboot te koop sevr. Alleen metalen, tevens com pressor te koop aangeb. Ver schuren. De Savormn Lobman- iaan 72 a. GebrtJikfe petroleuinkaclieJs. P. de Haan. Adnanastraat 22. Gevr. costuum, m. 52-54. Over jas 52-54, japon 42-48. Haard, vloerkleed, overgordijnen, hangkast, 2-pers. ledikant. Oleanderstr. 72 b. 2-pers ouderwets eiken slaap kamer m. of z. spiraal en was- stel. Brieven P 393S Adv, Bui*. Zaagmolenstraat 47. Piano gewaagd voor een mij' ner leerlingen. Br. met opgaaf, merk en pnjs onder no. 8799 Adv. Bur- Harte.* Zaagmolen- drift 35 a, R'dam, Te koop gevraagd: K. schaat sen, m, 393.s of 40 en m. 42, met of zonder laarzen, Halk, Schlebroeksestr. 5 b. Naaimachines te koop gevr. alle soorten en merken. De fect geen bezwaar. Ons adres is; Postbus 398. R'dam. Te koop gevr.: groot formaat bankstel, 2-pers. slaapk-, vul kachel en wringer, ï.g.st. Tel. 26783. TE KOOP AANGEB Wegens omstandigh, te koop aange'o. nienw maatcost.y best. uit gestr. pantalon, zw. jas en vest. circa m. 52. iVaste prijs f, 300.—. Te bevr. Boers.Jan v. Ghestellaan 40. Alleen Maan dag 6 Oct. van 3 tot 4 uur. Radio „Varonl" brengt nu een radiotoestel gelijk aan distributie, met 5 jaar garantie voor 95— Tollen^str. 83. Radio „Yaroni" opent het sei zoen met een nieutvc serie LG.. KG.'en U K.G 285—. Met volle garantie. Tollensstr. 83 Tel. 41362. Voor tuinaarde, koolas, grind enz Wynstekers. Schoon de r- lostraat 7D. Telef 38539, R'dam Te koop: zw. mantel 17.50, mantelpakje 17,50, beide m. 41J2 Mantelpakie 42-44, 50 Gord el weg 73 Ter overname: zwart colbert met gestr. pantalon, vooroorl. kwaliteit, 5052, 150.Bur- getn. Meineszl. 23b. Tel. 36449. Ter overname aangeb. 4 faut, geschikt v. een mod. interieur, v.o. kwal. Tevens een wit emaille kolen for '"tjsdijk 74. Rhoon. D.bl. v.o. kamgare; tu-'n tuum, lang slank pei- aaró- fauteuiltjes. schrijfbr vier. kante eiken tafel, k,. rond ta feltje. "Nw. Binnenweg 303, in het portiek. Nd 7 uur. Stofzuiger Excelrlor, met gr- rantie, 45—r. Duivenvoorde- str. 11 a. Te koop nw. h. rijwiel, kl. n 26x1 li. Engels merk. 115.— 1 p. motorlaarzen, m. 42. 3: Nw. Binnenweg 439 b. Na 6 i heeft niet gedroomd! Want wij leveren difect uit voorraad: elk model Stofzuiger. „De Stofzuigerbeurs". Vierambaehts- straat 89. Tel, 37279. Speciale Reparatie-Inrichting. Drumstel t.e.a.be Van Toren burg, Heer Frankenstr. 56, - Guitaren vanaf j 33 50. 65. j 95.en 125Mandoline vanaf 27 50. Simonis. Beyer- landselaan 29. Te koop; vloerkleed, buffet, theetafel, hanglamp, schemer lamp Buitenhofstr. 32. beneden .Mooi damesrijwiel, herenrijwiel en jongcnsnjwieJ, in zeer goe de staat. Watennghestraat 12a. Zeilbootje, platbodem, fok en zeil te koop. t e a.b. J. M. Du- valois. Kleiweg 71 Te koop: nw. vloerkleed 2x3. prijs 325.—. Acacialaan fl. Sclnebroek. Te koop: winterjas f 30Pe troleumkachel 10Kra riten- bak 12 50. Pet en hoed, grote maat. 3. Plooy, Hooglandstr. 49, woonhuis. Te koop: beklede wieg en op vouwbare kinderwagen. Klein geld, v. Durlstr. 8. Te koop; D.K.W.-motor, 98 c c In prima staat. Kremer, Ma the- nesserplein 6. Te koop een Amerik. radio, I 150.—. 's Avonds na 6 uur. Koenders, Buitendijk C, Zuid. Te koop een box. bij A. Bonte. Krimpen a.d. IJssel. IJsseldiJk 418. 2-persoons opkiapbed met 3- delige matras en 4-deurs om bouw. Rochussenstraat 129 d. Zw. mantelpak met perslaner, m. 38 Ahkermans. Mauritsweg 33. Vrijdag na 7 uur. Tc koop: 6 cyi. Buick-auto. ook te gebruikeu als landbouw trekker on Ford 1931. luxe Coach. Beide in prima staat. Lichte motorfiets, als nieuw. Motobecane 1947. Arjèl 1934, 500 z.k. Te bezichtigen: Garage Boersema Van VJiet. Dorps- dij k A 7. Rhoon. Tel. 277. Te koop: groen nieuw divan kleed, 25.Lumeystr, 22 b. Na 8 uur. pianola (eiken), ook gewoon bespeelbaar, ruim 100 rollen. Nobeistr, 117 c. Tel. 46984. T. Ford-motor, compl. m. as en schroef, draaiend in de boot. te zien. 250.Wci'f. „Noord", Hoek Boezem en Rotte. ongelooflijk! Koopt U nergens 2 grote lage fauteuils, 4 stoe len, dressoir, schuiftafel, vloer kleed, tafelkleed. 20 m2 Bala tum. tezamen 593.698. en 898.—. W. van Maaren Zn„ Noordplein 11—1, R'dam. Broedkooï, dubb. kooi, vlucht- kooi, 2 inzetkooien, 1 witte. 1 gele pop. prys 45.—. J- M. Duvalois, Kleiweg 71. Piano te koop, kruissnarige, kan ook met rollen worden be speeld. Kleiweg 4. Tel. 41538. H.H. Grossiers! Te koop aan gekomen een partij speelgoed. G. Edixhoven, Pieter de Hoochr^-at 39 b. Trouwlustigen! Wij zullen D niet blij maken met adverteren van pry Een. maar overtuigt U. Meubelnagazijn Lindhout, Zaagmolenstraat 17 (hoek Vlet- str.). Bereiken met tramlijnen 10—15—22. Gezocht fiinke ledige kamer met kook- en stookgeïegenheid, vooj. alleenstaande dame, liefst Centrum of West. Br. Mevr. Snikkers. Kiosk Burg. Meinesz- plein. Heer alleen, zoekt gem» z.-sl.- kamer met pens, Br. no. 6964. KioSk Eendrachtsweg. TE HUUR AANGEBODEN Voor een goede en betrouw bare win*er-motorstalling a f 2 per maand naar Gebr. Visser, Peleshnastraat 92. Tel. 70416. Rotterdam-O. Feest- en Vergaderzaal. Pl.m. 60—80 pers. Opnieuw gerestau reerd. Café ..De Kroon", van Speykstr. 152 Tel. 37331. PERSONEEL GEVRAAGD Mevr. Dutiel, Kral. Piaslaan 2, vraagt v. direct hulp in de huish. v. d- dag. Tel. 25650. Gevr, loopjongen (jong), voor bezorgen geneesmiddelen. Apo theek Cohen, 's-Gravendijkwal Gevraagd net meisje voor hele of halve dagen m kl. "gezin. Goede behandeling en fl. loon. Koster, Schoonderloostr. 18 a. Gevraagd net betrouwbaar meisje v. hele of halve dagen of werkster Dg 2 dagen pér week. P.G. Mevr, J. de Jonge, Nolenstraat 32, Blijdorp. Groothandel in levensmiddelen vraagt fl, jongen v. expeditie en pakhuiswerk. Loon t 20.—. Br. no. 4865 Parool. Stoomw. de VRjt, Sophiastr. 105, kan - plaatsen meisjes en straksters. Lonen rijksregeling. Na 6 uur, Sophiakade 67bov. Mevr. Brouwer, Mecklenburg- laan 12, vraagt zo spoedig mo gelijk flinke hulp in de huis houding v.d.e.n. Tel. 22820. Te koop: carrier, ond, stel 90<£ nw., z.b. '1 luchtcompressor. 1 berenrijwiel zonder banden. 1 Sparta-motor. 120 c7c. 193B. P. J. v. d. - Hoek, Kerkedijk 70, IJssei monde. Te koop: d.- en h.rijwiel, com pl. Nw.b. en b.banden. als nieuw. N. Binnenweg 430, 2x b. Radio's, Nog enkele koestellen, spelen schitterend. Radio Oost, Goudserijweg 40. .Tel. 24013. Te koop: ■wintermantel, maat m. origineel oppossum bont, 195.Idem maat 40 met orig. Perslaner bont, 95. Knoops, Boreelstr. 47 a. Tel. 40154. Te zien 6—7 uur' n.m. Te koop aangeb. een studie- cello, z.st. en twee d.w.mantels m. bont, m. 44, Vjjverhofstraat 75. bb. - IE HU UK GEVRAAGD Fabrikant, geh. z.k.. beiden overdag afwezig, vraagt 1 of 2 gem. kamers m. vrij gebr. keu ken, Br. no. 4863 Parool. Wanneer ge in moeilijke dagen, O Een ander om hulp moet gaan vragen, Plaats dan subiet, Een „Koerierster"! En ziet, Ge zult naar tevredenheid slagen. Inzendster Mei. B. Vlasbloem, Sichemstraat 2 A Rot terdam Oost. kan op vertoon van onze schriftelijke bevestiging 2.50 aan ons kantoor in ontvangst komen nemen. Doe als anderen. Plaats een KOERIERSTER! Alle Kiosken in Rotterdam, onze bezorgers, boekhandelaren en de Advertentie Bureaux ne men ze aan. Wij noteren Uw Koerierster onder no. PERSONEEL AANGEB. Thuiswerk gevr. Plak-, klem montagewerk o£ dergelijks. Br. no. 226. Kiosk Mtddellandpl. WONINGRUIL B.z.a. buffetjuffrouw. W. den Hengst. Zwaanshals 31 b, R'dam Jonged., 22 j.. in "bezit' dipi. M.U.L.O., steno cn typen, z.z. g.g. als kantoorbediende. Br. Boekh. Paarcjekoper. Kat. La gendijk 323. Meubelmaker met werkplaats vraagt thuiswerk voor winkel of fabriekv Br. no. 4805, Parool. Nette aank. verkoopster wenst plaatsing in druk lopende win kel. Spoed.. Br. no, 4862 Parool. B.z.a. nette werkster. Dmsd. en Donderd. Liefst Zuid. Br. ,uo. 7 Parool. Geh, vrouw b.z.a. voor hulsh., enige d. p. w. Br, no. 4859 dit blad. B.z.a, gevorderd leerling tand- techniker. Bekend met -alle gfps, heetplaten en modelleer werk. F. Langenhorst, Zuidhoek 104 b (Zuid). B.z.a. magazijnmeester, ook be kend met expeditie, oud 23 j., v.g.g.V. Br, no. 4864 Parool. Net meisje b.z.a-, voor hulp in de huish., goed kunnende ko ken en naaien en met alle hulsh. werk op de hoogte. Br. no. 8824 Adv.bur. Harte, Zaag molendrift 33a, R'dam. RUILEN Ruilen. I-pers. opkiapbed, ge vr. 2-pers, opkiapbed zonder ombou^ geen bezwaar, met bij- bet. Brno. 4866 Parool. HUWELIJK wegens huwelijk. Br. no. 25, Krbsk Schiedam. Heer z.k.m. jonge weduwe, jongedame eigen home. Kind j geen bezwaar. Br. H., Kiosk j Math.brug. Woning ruil. Zonnige flat. 2 k. en suite, 2 sl.kamers, Bruyn- zeel keuken, douche, zolder, kelder, riant uitz.; in ruil voor grotere woning, voor samen w. Br. K 02, Kiosk Bergsingel. Ben.huis, 3 kamers, tuin en loods; voor woning West, Oud- Mathenesse of Schiedam. W. v. Haemstedestraat 10 b. 2e etage R'dam-West, nieuw bouw. ÏJev. 2 k.,4 zijk., keuken, kelder, douche, w. en k. water, 25.p. maand. Gevraagd: grotere woning, liefst Westen. Brieven no. 4217 Keuzenkamp, Rochussen.5tr. 269, R'dam, Weggelopen jonge Duitse her der,, zwart dek, gele poten, luistert naar Rex. T.b.t.b. HarcJtsen. Nw. Binnenweg 89. Tel 37605. Rullen ben.huts Schieweg, v woning Math.laan, 's-Graven- d Ij kwal. Breïtnerstr., Rochus- senstr,, minstens 5 k. Br. no, 4861 Parool. LESSEN Autorijschool 't Noorden, H. Koks. Jacob Catsstr. 16. Tel. 41087. A.N.W.B. Gedipl. In structeur. Gratis theorie. Voor perfecte Motorrijles. Voor aan- en verkoop motoren. Voor: pr. réparatiën, expertise, taxa tie Wessels. Schermlaan 21. Tel. 32029. A.N.W.B. Bonds-Autorljschool Eversteyn. Bez. Ned. Groot- vaartiigheidsdipl. School v, vertrouwen. Viollerstr. 32. Tel. 73150. thans ook Henegouwer- laan 6. bij Beukelsdijktunnel. Tel. '36666. WEGGELOTEN Weggelopen zw. gesneden ka ter, luistert naar Roeh, zieke vroutv zeer aan gehecht. T.b. gaarne t.b. P. Muier, Rorge- siusstr. 7b. Tel. 36548. DIVERSEN Morgen en Zondag weer onze bekende reclame ..Knaken Ca deau". „De Ware Jacob", Tiend straat b.d. Kruiskade. „Uct Zuidcrkindenvapcnhuls Uitsluitend prima wagens. Spe cialiteit In kappen overtrekken, spuiten, bekleden. Putselaan 129 (hoek Mart. Steynstr.)Z. K-N.A.C. en A.N.W.B. autorij school. Enig bezitter Ned. Super grootvaardigheidsdipl. Rijdt weer met zijn bekende Hudsons, Will A. Lauwe. G. Mulderstr. 79. Tel. 30321. Autorijschool H. p. Take, ge dipl. K.N.A.C.-instructeur, A.N. W.B.-Bondsautorijschool Jan Sonjestr. 4 (nabij Middelland straat). Tel. 36777. Engels. Opleiding voor het examen handelscorxesponden- bijwerken, conversatie. Privé en clublessen. A. W. H. Lasonóer. lerares Engels M.O. Houtenstr. 22 d. Blijdorp. Autorijles? Direct even bellen naar Autorijschool 4 Correct U wordt thuis of aan de zaak gehaald. J. Wuyts, Engelsestr. 47. Tel- 38233—38497. Geen geld of goederen afgeven, aan mijn vrouw. v. Lind—de Visser, door mij wordt niets betaald. Hooglandstr. 94. 2 afgezwaaide Poolse jongens uit Eng. leger, zoeken 2 spor tieve meisjes, 25 tot 30 jaar, liefst Engels of Pools sprekend. Stanley Glein, Voorstraat 47, Spijkenisse. Zakenman vraagt i 7000.— ter leen. Voldoende borg aanw. Br. 4856 Parool. Laat Uw matrassen bijvullen in. pr. Javakapok, ook veren bedden 3-delig maken. Cdbr. Vermaat, Westzeedijk 39. Tel. 22985. Bruiloft! 't Aangewezen adres v. liedjes. mutsLn, petten enz. is Bierlings, Feestpaleis, Maas haven 36. Tel. 73322, R'dam, Wij maken een nieuwe kap op Uw kinderwagen, vooroorlogs leerdoek, tevens nieuwe bekle ding voor opvouwbare wagens, le klas vakwerk. Eel op 75547, Brieiselaan 130,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4