BRIDGE PAR&frWrtl PAKHUISRUIMTE nationaal J litEd/ DE BRUIN'S Hij kan niet voor de dag komen SMYRNA KARPET r> AANKOMENDE MAGAZIJNBEDIENDE IPpEAMSTEItDAMSQIE iOMTVtlLIHfi ruim 350 BONTMANTELS DASVIES! TE KOOP GEVRAAGD de betere Dames-, Heren- en Kinderkleding GOEDERENHANDEL Telepathische Experimenten J. MURRAY Veilinggebouw Vletsiraat 8 SLECHTS EE*Ï DAG VRIJE VERKOOP OLD-FINISH EETKAMER BEKWAME JAPONNENSTRIJKSTER JONG MEDEWERKER meisge CASSISES IE KLEDING BEKV/AME 1e BEDIENDE NEiïE VERKOOPSTER Slagersknecht gevraagd ALL-ROUND BOEKHOUDER N.V. R.E.M. v/h H. CROON Co. ELECTRÖMGNTEURS BEKW. ANKERWIKKEL AAR J DE COMMENSAAL MUN ZOONS DU CROO EN BRAUNS TEKENAAR -G0NSTRUGTEUR PRIMA MANTELWERKSTERS gevraagd BANKWERKERS-MONTEURS %j if- KOE R IE| R STE R Een Koerierster brengt het Ui ZOEKT GE IETS? 2. 5. 4. 3. O. De Heer en Mevrouw B" CLETON—JONKER geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochter SOFHIA Rotterdam. 20 October 1947 Hillevliet Ï40. Dinsdag 21 October 1947 Heden is van ons heen gegaan in een zeer korte tijd ons aller Vriend ANTONIUS VAN GENT in de jeugdige leeftijd van 19 jaar. Namens zijn vrienden: O.v mr. G. GESKES Korp. U. SAERS D. KASPERS MA Sold, le kl. C. v NIM- WEGËN Sold, le kl. J. HOBERS Sold. H. WILLEMSEN M, JANKEWITZ W. TIMMER ARENDS M. J. v DUIJN W. KARS H. KNIEST Th. VERBEEK Padang, 5 Oct. '47, Sumatra. (Oudste 011 grootste Bontveilmg in Nederland en West-Europa) Rokiti Si - A'dam - Tel. 36110 - Tcl.adr.: Ambont. Woensdag 22 October des namiddags 3 uur zullen tov, Deurwaarder B. Bcrkel te Rotterdam m de R'damsc Beurs, ingang Meent 110, in het openbaar aan het publiek per stuk verkocht worden: w.o. fraaie nieuw bisamrugmantels, persianer- pattes. nerz. Indisch Lam. hermelijn enz. Ter illustratie van de vele koopjes die werden ge maakt dienen onderstaande prijzen Een moderne molmantel gmg weg voor 130.- Laoinmantels met wijde mouwen, moderne coupe 210.- Persianer-pattes mantel, iets beschadigd 340,- De kostbare soorten, gingen voor abnormaal lage prijzen van de hand. Kykdag: Woensdag van 10—12 uur Veiling: Woensdag 3 uur. Tijdens de kykuren gelegenheid tot het bijvoegen van uitsluitend le klas bontwerken. Expl. Makelaar II. J. A, Stmrenbroek Dir. F. F. Ivremers. H. A. der Weduwen maag-da rmarts A.s. Donderdag AFWEZIG. REPARATIES KUNSTGEBITTEN in een V2 uur klaar Claes de Vrieseiaan 2Jb, Rotterdam Telef. 37Ö19 Leer nu goed bridgen, vol gens het beroemde Culbert- son-systeem op onze gezel lige bridge-cursus, Inl. en inschr, op Ma. 27 Oct. van 7-10 u, in het Beursgebouw, zaal 6 (Cool sin gel. Hoofd- entrée) BRiDGE-SCHOOL, CASTELEIN. diathermis che ONTHARING Gegarandeerd afdoend door gediplomeerde specialiste. Vraagt vrijblijvend, ttitv. inl. omtrent nieuw en voor delig speciaal tarief. VOORWINDE's ACADEMY FOR BEAUTY CULTURE Ungerplein 2 «n Flatge bouw, Tei. 48341. HEEFT U STOF Wij maken voor U een sjieke MANTEL. JAPON of MANX El.- COSTUUM volgens de laatste mode. Onze specialiteit: MODERNE AVONDJAPONNEN Vakkundige Bontre- 1 paratles. Vlotte coupe t I Sooedige levering. f Tel. 30413 R'dam. IEDERE HOEVEELHEID HOGE PRIJZEN. VLIETSTRAAT 15 TEL. 43829 ROTTERDAM *s Maandag" sro sloten. Woensdagmiddag. Aanvang 2.30 u. EXCLUSIEVE MATINEE SHOW Mystieke sensatie in gezellige sfeer. Breng foto's en voorwerpen mee. Vrije entrée. Thécomplet 130. Tafclbesprekmg dringend aanbevolen jt Tel. 28866 TREKKING 20 OCTOBER IS Hore ruien !J t WW.— U«U 21110 T «I II IC'11433 f WO.— 1743 13M 1 2335 2S3I 2335 2600 zoiS 2418 2624 2834 20*8 2835 2646 Ï873 2624 33W 3287 3524 334S 3416 3626 3643 2858 3443 3478 3485 5219 5236 5373 53S9 Söl-4 5860 5678 57M i S3S? 6341 6371 64S<4 6863 6676 6899 6745 6834 6935 6353 6965 7314 7344 7548 7357 7569 7666 7673 7703 "427 7949 8007 £027 6324 8338 8351 6355 8377 8506 8525 8556 8S6I 8375 I 9551 9558 657» S 7 10076 10183 10268 i< 1 3941 3967 3979 5180 5197 5213 1 6778 6733 68!9 S334 6574 I 7020 7084 7094 7115 7120 1 7375 7418 7432 7445 7454 7720 7749 7755 77E6 7768 6129 6130 8131 8154 62U 8383 8305 8404 8407 8418 8576 8580 8587 8632 87% i 8929 8943 8952 £978 8987 i 9218 9291 9296 9311 9317 9417 9422 9423 9453 «55 i 9601 9617 9653 9659 9680 9300 9831 9648 9873 937S 6391 6898 6912 7119 7205 7233 7IS4 7519 7335 7785 7600 7839 8240 8244 8233 9452 9470 9488 '0 11034 >8 11283 10 tl 702 12 12190 '0 12698 15 13073 13632 10827 10832 !f 11085 1I0S1 I! 11272 11288 11 279 10291 16309 10303 10359 10369 11 483 10502 16538 10567 10603 10624 11 873 10880 10883 '0947 I09S5 11002 II i 12248 12322 42377 12441 1 EtflESBE VRIESEuHHH 75 •fcllS CHSII) 0 81 14331 1. 14569 11 14656 t' SS 14895 14921 IKï-iS 15247 15265 1527.9 1! 15462 15493 15497 15530 tl 15722 15738 15788 15795 I! 16014 16058 16094 16174 11 ID 13242 13301 li I» 13708 13168 13773 41 14060 14070 14081 2 14384 II II 14645 14 '2 15033 IJ 12921 12333 1237 17970 13 16210 11 16426 11 1 17120 17133 (7163 4 17740 17778 1T788 5 18043 18119 18122 2 1826! 18269 IB27S 3 [8535 18536 18553 9 18794 36823 18842 6 15402 1! 5 15570 15575 U 9 15851 15874 7 16214 16229 II 4 16698 16722 17519 17821 16123 18123 182T7 18327 U 12081 12019 16 12588 12594 6 12382 12393 S 13529 13555 4 13908 13934 9 11172 14334 5 14455 14496 4 14728 1473» 3 13096 15118 11548 11573 12034 12059 12822 12638 13003 13013 14501 U5S7 14730 34851 15167 15214" 15724 16748 IS825 16860 17444 17450 17453 17521 17848 17873 17913 17963 18187 18169 18191 18203 18355 13394 18405 18415 18600 18816 18635 13650 18934 18968 18995 1M14 20205 20671 SlWl S 13331 19751 9 19657 13653 2 20217 20238 21005 2 21244 2 21620 Z 19774 19843 19859 20290 20316 203IQ 2)048 21058 21083 21128 51731 21403 21715 21813 21882 20327 20387 20451 10471 ii 20541 20as9 20390 20993 21 21089 21132 21151 21163 2 VRAAGT MEUBELEN. KLEDING EN HUISHOUDELIJKE GOEDEREN TE KOOP OF VOOR DE VEILING. Gratis afhalen, goede prijzen. Taxaties kosteloos Bej op 49353, na 6 uur 23905. Ook op Uw kantoor mag onzè TYPEVLUG j combinatie niet ontbreken $1—-rk TYFEWEt No 122 £^A\ 6LAOMAA7 64 t 45 TYPgSTOEL No 1223 f 67.55 MORGEN. WOENSDAG VAN 10—5 UUR van IHOO MANTELS. JAPONNEN, MAXTEL- CONSTUMES, BONTMANTELS, enz. ALLES ZONDER PUNTEN in Belvédère, Noordsin gel 39. TECHNISCH INDUSTR. BUREAU zoekt te Rotterdam (bij voorkeur in het Noorden! pakhuisruimte van 100 tot öQO M2. Beslist parterre, met of zon ie r kantoorruimte. Brieven met vol], gegevens onder motto „Pakhuis*' te rich ten tot Bur. Jan Grijseels Sr., Rochussenstr. ?9b, R'dam A SPECIALE AANBIEDING! bekleed met wollen stof, bestaande uit r een dressoir, tafel. 2 fauteuils cn 4 stoelen 1 uOu.- Ruime sorter in gr Bedden, dekens,''spiralen, ledikan ten, opklapbedden, rooktafels en kieinmeubelen. Con sum entenbonn en woiden bij ons aangenomen. ZWIJNENBURG'S WONINGINRICHTING N.V. Mathenesseriaan 242 - Rotterdam - Tel. 30354 (Geen filialen) GEVRAAGD. Voor bekwame kracht hoogjoon. Aangename iveikkring. Aanmelden v. tot 5 uur. F. A. VAN DIJK ZOON Vinkendwarsstraat ROTTERDAM Ce Coöperatieve Vereniging U.fl. Centrale dor Nederlandse Verbruikscoöperaties vraagt voor spoedige indiensttreding een het verrichten van voorbereidende onderzoe kingen en het verlenen van bijstand bij de oprichting van Verbruikscoöperaties, alsmede om behulpzaam te zijn bij de uitbreiding en ontwikkeling van be staande Verbruikscoöperaties. Gegadigden moeten goed bekend zijn met analistisch en research; sollicitanten met een bedrijfseconomische opleiding genieten de voorkeur. Leeftijd 2530 j.; sollicitanten moeten bereid zijn zich aan een psychotechnisch onderzoek te onderwerpen. Salaris nader overeen te komen. Sollicitatiebrieven met uitvoerige gegevens omtrent opleiding, vorige werkkring, enz., en onder bijvoeging van een recente pasfoto, binnen 14 dagen te richten aan de Afdeling Personeelszaken. Postbus 6008 te Botterdam-West, onder het motto „Ontw-.kkelings-Bureau". Wilt U bewonderd worden 7 Verzorgt dan vooral Uw haar - Uw mooiste sieraad l Het moet glanzen, weelderig zijn en daardoor opvallen. Uw haar krijgt de oude glorie terug - alle grauwe neerslag verdwijnt, waaneer U bel regelmatig wasebt met de volkomen zeep en alkaiivrije BLOND /DONKER KINDER.SHAMPOON De eenige goede Sham poon, welke nog steed* tegen den vooroorlogschen pryvan 20 ets. verkrijgbaar blijft M>vr. ERKELEXS. Mathe nesseriaan 328, zoekt een roor dag of dag en nacht. Telefoon 32 982. 15 M3 PUIN GRATIS AF TE HALEN JAC. CATSSTRAAT 113 ROTTERDAM In gevangenissen èn luchthuizen, wordt meestal meer gelet op geduld dan op een correct uiterlijk Maar in het maal schappelijk verkeer hebt U zowel het één - als het ander nodig, anders geraakt U met tol Uw doel. Scheert U dus goed. Scheert U met SCHEERMESJES groot 3.65x4 85 m te koop aangeboden, prijs 800. Brieven onder letter W aan Boekh. Staf-Vreezen. Ro- donrifcolann 31, Rotteidam, H. H. DE KLERK &'Z0NEN vraagt voor het HoofUmagazjin, YTalen- burgenveg voor directe indiensttreding 'n Alleen zij, die reeds als zodanig werkzaam zijn se- weest en over prima refeienties beschikken, ko men in aaimeiking. Schriftelijke sol!, aan de afd. Personeel Walen burger weg 141. In geval van mondelinge sollicitaties, aanmelden Woensdag, Don dei dag en Vrijdag a.s. tan U4 uur. KOMT U bij ons eens kijken. Wij leveren uit voorraad: eenvoudige meubelen, stofzuigers. Ook op con st! mentenhonnen. BOAS. Heemraadsplein 18 a, Tel. 34706. Dagel. geopend. Gevraagd Nette Dienstbode v dag of dag en nacht. Hoog loon, beslist goede ge tuigen. Slagerij L. v. d- Rev- den, Pretorialaan 41 R'dam (Z.) Gevraagd voor Banketbakkerij en B. M. SCHEPPERS Polderlaan 8284 R'dam-Z. Tel. 70281 J bekend met worstmakerij en slagerij GEBRP. LAGENDIJK Abr. Kuj'perlaan 56. AANNEMINGSBEDRIJF vraagt Sollicitaties met opgaaf referentiën' enz., onder no. 8913, Adv.bur. Harte, Zaamnlendrift 35a, Rot terdam. SCHIEMOXD 22 - TELEF. 35980 - ROTTERDAM, vraagt: en een Aanmelden: Afd. Peisoneet, tussen 8.30 en 5 uur.' |jif BE ROTTE E H0UWBURG Ëjjf Woensdag 22 Oct. 8 uur Vrijdag 24 Oct. Zaterdag 25 Oct. 8 uur TONEELGROEP BOUBER JUBILEUM-VOORSTELLING ROTTERDAMS TONEEL WEGENS ENORM SUCCES Coupons geldig. Regie: ,Toan "Remmelts Pl.(.it>üe-piek^ii tuct* dagen voor iedere voorstelling iu.il. ca-^a \«n 10—3 uur, Telef. n*- 11 urn* 35745 Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan L. VAN LEEUWEN ZONEN N.V. Provenierssingel 39, Rotterdam - Afd. Personeel Bij de N.V. Machinefabriek te Amsterdam-N. kan geplaatst worden voor machinebouw (verschillende fabrikaten) en voor staalconstructie. Schriftelijke sollicitaties met volledige inlichtingen aan de afd. Personeelszaken der N. V., Valkenweg 1Amsterdam-N. Uitsluitend 1e krachten, tegen hoog aalaris. Aanmelden elke voormiddag N.V. MODÉLA, v.h, Wisbrun Liff- mann, Jongkindstraat 19b. K.L.M. vraagt voor Schiphol voor de afd. pompen en turbines. Schriftelijke sollicitaties aan Per soneelszaken, Schiphol, Barak"! 21 Op de enveloppe vermelden; Sollicitaties I. R. A. - 1 15 wnordcu J 2.—, iedere 5 woorden meer '1.50 TE KOOP GEVRAAGD Invcnta of jaarsma haard, eiken hangklok en Quanne buffet. Brieven P 4013 Adv. bur. Zaagmolenstraat 47. Boeken. A1ie soorten boeken te koop gevraagd Aanb. J Hoogland, Zaagmolenstraat 45, beneden. Accordeon, pisnoklavier, 12 bassen. W de Jong, Schiet- baanlaan 90. Ter overname gevr pr. Engels heren-racket. Aangeb D. b! damesrypantalon l 50—, m, 42. Br. no. 5142 bur. v. d bl WJeet C het al? W. Krnet koopt alles: kleding cn huisraad, lompen enz. Kroet. Gaffelstr. TE KOOP AANGEB. Pracht St. Nieolaascadean: een miniatuur model zeil- jachtje Lang 1 meter, kan echt zeden. Tel. 47057. Houten loodsje met kolenwa gen en zga.n tuig te koop. Tel. 40347. Te koop stofzuiger electrolux. billijke prijs, div. gordijnen. Harderberg, Pretorialaan 113b. Te koop kamerbiljart, prima lei, geh. compleet te zien tot 18 uur. H. Wuyster. Schied - weg 99a. Te koop: eikeii ledikant met bed. mahoniehouten linnenkast, theekast. gasstel met tafel, zware kantoorkachel, rieten tafeltje en jongensschaafsen. v. d. Meer. Bruynstraat 38c. Te *s-Gravenhage te koop alom hekend staande feest- en ver gaderzaal. Verhuurbedrijf. Flink bestaan. Koopsom f 12 500. Inl. Boogezand 43 A, Ben Haag Een kinderJedikanlje m pr. st gr. maat, eéli-pcrs div.mbed Spiering. Bloemkweekerstr. 9 Schrijfbureau 50.witte ie. genjas 6,—. 7w. chifton jurk. m 38. d blauw kam garen he ren costpaarse dames winter jas met bon', tn 42 N«c E nenweg 303. in het portiek. Te koop aangeb ongebiuikt splmtcrnieuiv houten kmderle- dikantje met bedje. Van de Velde Jan v Avenuestr 42a Te koop: gaskachel, oma die vulkachel, snelweger on lede ren handkoffer. Oostzeedijk 72» (beneden) Pr. vol autom bads eiser Va 'ant. gr huisk smegel. ei lijst e a b Na 6 uur. Dunant- straat 19b Te koop of ruiten trapnaaima- chine, buffet, nieuw ameuble mentrood pluche Liberty stoel, verend Isaac Hubertstr 123b. Te koop d. passerdoos. Beetsstr. 98. Te koop pr. 4 sn, stringbas met hoes. event ruilen v. licht mo torrijwiel Na 7 uur. De Groot. Henégou werf aan 39b. Witte keesjes, longe en volwas sen Spaniels, Welsh tern er, jon ge en volwassen. Pinchertjes. zwart-gele Duitse herder, ook ruilen. F. Louwer. Jacob Cats- straat 12S (by Noordsin gelV. Damesmantel, m. 42-44, leeft ca. 50 j. Na 7 uur. W. de Jong, Schietbaanlaan 90. Bergweg, mooie stand, prach tig, vrij boven met souterr. beletage, pand te koop voor belegging Gegadigden gelieven te schrüven onder no. 4276 adv bur. Benjamin, Stadhouders- weg 30 a, R'dam. Aangeb 2 meKiesmantels, wollen meisjesjapon, leeft 10 i Lankhuyzen, Insulmdesir Aangeb. z g a n old finish Mtiskameramcublement, voor oor t bekleding cn kwaliteit Tel 42124 Te koop Philips Gramofoon m versterker cmelectr. dyn. luid spreker. Katwijk, Tollensstr. 33a. Na 19 uur. Th- en h.- en sportfijwiclen m b en zonder bon. Waldorp-, Erres- en Efa-stofzuigers uit voorraad leverbaar. Philips en Erres radio indien voorra dig Vr ml bctr. ons spec Spaar- on af bet svsteem .,De Bi au wc Pui". Schieweg 52 a (tussen Schepenstr. en Wa- lenb weg) Tel 40056. Te koop: mooi eiken buffet. 1)5spiegel f 15—2 fau teuils f 35. H Mosheuvel. Schonrbergenveg 61 A. Tr koop: prima duplicator SOrotatie systeem met 100 si ene ls. Vi ru ly plein 19 b. Te koop: grys kort bont jasje met B R mutsje v d Ham, v, Brakeïstr. 25 a. lx bellen. Na 5 uur Bruinkolen zonder poeder en zonder bon nog tijdelijk lever*, baar. voor haard, centr verw Per HL. 3 80. jier ton 38 Zo juist ontvangen keiharde perst uil A 240 per HL Zend briefkaart Bruinkoolcentrale, Pr Margrietlaan 22. R'dam-N. Te koop: dressoir. 4 fauteuils, ronde tafel, buffet, elertr. haard. Geen opkopers F. Sloo- 1en. Math laan 223 Na 6 uur. AUTO'S EN RIJWIELEN Rullen. Part. wenst Studeba- fcer Sedan '36, g st., nwe bart- drn, te ruilen v. kl. wagen. Fiat o i d. Event te koop. Br. no 5134 bur. van dit blad. Auto-olie 0 55 p 1, Motorolie 0.55 p. 1. Div. vetten 0,75 p kg. Oliehandel, Vaandrlgt- straat 25. bij abattoir. VAARTUIGEN Tc koop boot, waar direct kleine woning op gebouwd kan worden. A. M Praat, Nieuw- land 5b. Tel. 25480, Rotterdam. RADIO EN GRAMOFOON Diverse typen Philips radlo- lampen. verkrijgbaar bij Gebr, KW del, Jac. Catsstr. 79. Tel. 43251. Sarls-Radio. Waldorp toestel len, Jaarbeursmodel Bh" ons 100 service. Bergselaan 380a. Tel 46120. Te koop Philips radio m na me «schaal. 1k en 11 golf. G. J. Muldcrstraat 85b TE HUUR GEVRAAGD Dame. werkzaam op kantoor, zoekt slaapkamer otng. C. of W. Br. no, 5136 bur. v. d bl. Te huur gevr.: Dame bbhh zoekt zit-sl.k., event m. kook- gelcgenh. Br. no, S135 bur van dtt blad Te huur gevr stalling voor luxe wagen in R'dam, voor event, bemiddeling f 100.ver goeding J. Eerland, Lumey- straat 19. Ten einde raad, juffr alleen. 60 j vraagt lege kamer m. gas en water. Br. no. 5133 bur. van dit blad. Pakhuis of gedeelte, liefst met. kantoortje Geen Zuid. Br. no. 5908 Adv.bur Harte, Zaagmo- lendnft 35a, R'dam. Ecbtn ml. 7 k zoekt !-2 ka mers of slaapct m kookgele genheid. Br. letter X bur Pol derlaan 24. Gevr. tegen 1 Dec. as eet kamer met kookgel. voor 2 dames. Br. A J. Rrane. Na- van der straat 15b. R'dam. FE HUUR AANGEBODEN Te huur op goede stand.BIlj- dorp zonn. gestoff. kamer, tel. en badk aa»w. Br. no. 5139 bur van dit blad. Weet U, wat d'ervaring mij leerde? Wat U zoekt: een smid of geleerde, Een vioot of een pan. Een huis of een man. „Koerierster," brengt U het begeerde! Inz. Mevr. A. Wolfsbergen, Schieweg 100 c, R'dam, Kan op vertoon van ut.*e schriftelijke bevestiging 2.50 aan ons kantoor in ontvangst komen nomen- Doe als anderen. Plaats een KOERIERSTER' Alle Kiosken in Rotterdam, onze bezorgers, boekhandelaren en de Advertentie Bureaux ne men ze aan. Wij noteren Uw Koerierster onder no Te huur aangeb. vrij sl.kamer- IJe m. pens. Bakker, Teihn- gerstraat 83a. Te huur opslagterrein, circa 3000 m2 (ook in gedeelten) aan grote verkeersweg te R'dam. Dr. Postbus 54 Te huur v. d. of heer b h.b h. gem. zit-9l,kamer m. stookgele- genhgoede stand, centr. Schiedam Br. no. 5131 bur. van dit blad. Westen aangeb.: Degelijk pen sion f 20.— p w Bcvr. Hooi- drift 53. Tel. 37512 Gezellige pled A terre, nette stand, voor heer of dame, ge meubileerd. Br. no. 5141 bur van dit blad. PERSONEEL GEVRAAGD Gevr. heldere vrouw om 1 X tf. mijn was te doen en 1 p. w. te strijken. Een- drachtsweg 72. R'dam. Kleermakerij vraagt Jongen ot meiaje. G.- Hartman. Hietdijk 6/a. Gevraagd huishoudster, in staat geheel zelfstandig te werken, v d e.n of v d. Aan melden tussen 7 en 8 uur nm Mr Ivcns, Rochussenstr. 79a. Gevr. net dagmeisje, volle kost Hoog loon. Mevr. Kranen borg, Engelsestraat 4. Jongens gevraagd voor oplei ding xn öe- zeilmakerij. Aan melden: H Vedér, IJsselstr. 10, R'dam. Prima japonnennaaisters gevr. op maatateller. Maison de Vos, Avenue Concordia 96, Tel 22528 Net inelsjc gevr. m kl. gez, hele dagen. Mevr, Kaper, Prin ses Margrietlaan 56, bij Lom mer ijk. Mevrouw Chabot. Kral. Flas- laan 39. vraagt meisje v. dag en nacht, kl. gezin. Net meisje gevraagd, halve dagen. ki. gezin. Thomasson, Statensingel 161, Tel. 47470. Gevraagd bekwame loodgieter en halfwas, bekend met sani tair- en gas werk. W. Scheffer, Bergweg 339 Thuiswerk gevr., onverschillig wat. Veel vrije tyd. Br. no. 5143 bur. van dit blad. Mevr. De HeerLigtermoet vraagt een goede verstelnaal- stcr, één dag per 2 weken Annm tussen 7-8 u. Math laan 423 a, Tei 33723 Nette meisjes gevraagd voor alle afdelingen Loon volgens rijksregeling Stoomwasserij Streevelaar, Raephorststr. 8S. Dagmeisje gevr.. in gezin met 2 kl. kinderen, kl. flat bewo nend. Centr. verw. Aanm. na 7 uur. Mevr, Angenot, Kral. Plasiaan 144 of Tel. 20209. Tegen 15 November bii echt paar op leeftijd te HiUegers- berg. nette hulp in de huishou ding gevraagd. Werkt, van 9.30 tot 3 uur. Muysson, Pr. Fr. Hendnkstr. 18 a. Boekh oxiden. Middenstandsopl., Engels, Frans, club- en privé- 3essen. Houtman. Burg. Mei- noszlaan 29. Stoomwassery „De Vlijt", So- phtastr. 105. vraagt strijksters. Lonen rijksregeling. Na 6 uur. Sophiakade 67, boven. Nette meisjes gevraagd. Hoog loon. prettige werkkring. SI oom wasserij ,JDe Wit", Pas- serelstraat 9. PERSONEEL AANGEB Verloofd paar met drpl. HBS-A en typen zoekt thuiswerk v. d. avonduren. Br. no. 5138 bur. van dit blad. Bza 'jonge werkster van 9 tot 1 uur, liefst partic., school of kantoor. Br. letter W.. Leesb' bliotheek Bosch, Schipper straat 17B. WONINGRUIL 2e et. Jac. Looisstr. Prov. buurt voor tussen, achter, keuken, veranda, zolderkruilen v. ben huis. Br. no 5140 bur. ven dit blad. RUILEN Ruilen. Pr, v.o. cost, maat werk, bl. grijs, m. 50, v, een in goede st. zijnde merk radio, gelijkstr. W. A. v. d. Abeele, Vredesteinlaan 138/20. Einde Schiedamsesingcl. LESSEN Autorijschool 't Noorden, van ouds bekend H. Koks,. Jacob Catsstraat 16, Tel. 41097. Ge- dipl. A. N. W. B.-instructeur. Gratis theorie. Leert nu motorrijden, gratis theorie, desgew, geh. en gebr. Ged. instructeur E, de Groot. Aelbrechtskade 152. Tei. 39619- 30973. Laat Uw meubelen opnieuw stofferen en repareren, 2 fau teuils. 4 stoelen 40,O.M.S., bergse Linker Rottekade 301. Geneuglyk, Pleretstraat 3aa. A. N. tv. B. Bonds-auto-motor- rijschool. Eversteyn de oude vertrouwde school met de be kende gele leswagens is geves tigd Henegouwerlaan 6, tel. 36606, Violierstr. 32, tel. 73150. K.N.A.C, ert A.N.W.B, autorij school. Enig bezitter Ncd. Super grootvaardigheidsdipl. rijdt weer met zijn bekende Hudsons. Will A Louwc, G. J. Mulderstr. 79. Tel. 30321. Steno. Talen, Mïddenstandsop- leiding. Al onze examinandi slaagden. Privé- en Clublessen. Houtman, Bergselaan 36Bd. 2 dames, 20 j„ kant.bed„ zoe ken. avondw., onversch. wat. Br. no. 5137 bur. van dit blad. Dame, 34 j.. m. zoontje, b.z.a. als hulshoudster, niet voor hu welijk. Rr. Ro^str. 246, Huwelijk. Net heer, 61 j G.G., kleermaker, wenst kennisma- King m. j. j. d. of wed. Br. no. 5129 bur. van dit blad: Huwelijk. Wenst U kennisma king om later te huwen? Uw adres Bureau Search. Dier gaardesingel 79 c. Kantooruren |9—9. TeL 36707. Zondag 12 Oct.: gouden scha kelarmband. omgeving Pleitl- weg. T.b.t.b. A B. van Wetten, Goereescstr. 74b. Vrijdag 3 Oct.: goud armband horloge, gaande v. D.P, trein 11.45 naar A'dam, gelieve ,t.b. t.b; J. Baranyai, Beukelsdijk 114b. GEVONDEN Gevonden kinderfietsje, tegen advertenhekoslcn terug te be komen- Leeuwenstein, Math.- plein 20a. DIVERSEN Jonge zakenvrouw vraagt 3 k 5 duizend gulden ter lern, condities nader over een te ko men. Br, onder no. 5132 bur, van dit blad. Kennisgeving: A. V. Arenthals, Fsychometnst leider van bpiri- tislische Vereniging „Steeds Omhoog", verhuisd van Rem- brandtstr, 26 naar Vijvernoi- straat 77. Ook voor U Boer Co., elec- tnsche vernikkel-, chroom- en bronsinrichting. Oosteinde 20, v.h. Warmoezierstr., R'dam. Laat Uw hout machinaal klaar maken. zagen, schaven, enz-, vlug, net en billijk. H. Touw slager, Rosespoorstr. 6 Z. Tel. Uw matras sfecht? Spec, rep.- inr. Bel even op. Tel. 22985, Gebr. Vermaat, Westzeedijk 39, t.o. v. Vollenhovenstr. Verhuzigingcn cn meubelver- voer van en naar alle plaatsen tegen zeer lage prijzen. Jac. Middelhoek, Math.chjk 173. Tel. 34373 en Statenweg 5c. Tel. 45894, Maatkleding voor dames cn heren wollen stoffen, le klas fournituren en afwerking. Boompjes 2.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4