A de ƒ4 RADION LV) LA BOHÈME laat o«s U lielpeTl "ie' ACCURAAT JONGMENS Ned. Roode Kruis Afd. Rotterdam <$k> dC as. Trass sjs-ï.t r "Ats- DR M. PANNEVIS SPQRTPRIJZEN VERLOVINGSRINGEN Terrazzowerkers en schuurders O! Jan, wat zit je haar mooi jongste bediende Plaatst een Koerierster PER LUCHTPOST rlnp MaS zó KAN ZICH BEHELPEN TOT DE KOMST VAN ZELFWERKEND WASMIDDEL J KOERIERSTERS Zaterdag 1 November 1947 Oogarts Math.laan 268 Vanaf 3 Nov. spreekuur Po- likltmek Rlcclerlaan 100- Maandag- en Woensdagmid dag van 3.30—5 uur. Internationale School voor Esoterische Wijsbegeerte Rozekruisers Genootschap A.s. Zondag 10.30- uur OPENBARE TEMPELDIENSTEN Beursgebouw (hoofdingang) de heer TH. GOUD: „Geva ren op het Pad". Zuider-Volkshufs (ingang Dreef 71) de heer J. Leene: „Gevaren op het pad". Niet alleen maar ook Fa. L. SLIER, Gouvemestraat 88c, Botterdam Telef. 30554 TERRAZZOBEDRIJF vraagt voor werk te R'dam Brieven onder t Het Parool. Hiermede betuig ik myn hartelijke dank aan allen, die aan de bouw van het Wachtlokaal hebben mede gewerkt. In het bijzonder H.H. autoriteiten, de Heer F. Swaneveld, KemPer-Be- ton-Industrie en de firma F. W. Verhaar C.V. J. KORING Wachtlokaal - Parkeer terrein Station D.P.- DOOR DETAILLISTEN IN TE LEVEREN BONNEN Voor de week van 2 t/m 8 November 1947 KOFFIE: P-03 div. rts.b. G 16 (0.5 rts.). Te verstrekk. no. coup. C 501. Af loss. week 7—13 Sept. '47. THEE: P-04 div. Rts.b. G 17 (0.5 rts.). Te verstrekk, no, coup. C 502. Afloss. week 713 Sept. '47. SUIKER: P-05 div. (3 rts,), P-13, P-14 div. F-21 suiker, rts.b. G 14 (1 rts.). Te verstrekk, no. coup. C 495, C 496. Af loss. week 5—11 Oct. '47. VERSNAPERINGEN: P-01 versnap, (0.8 rts.), P-03 ver snap. rts.b. G 12 (0.4 rts). Te verstrekk. no. coup. C 493, 494. Af loss. week 511" Oct. '47, Voor Sint Nicolaas resp. Kerstmis worden 2 extra voorschotten uitgereikt op basis van het aantal ont vangen toew. van de week 1825 Oct. 194? 30%. BROOD: Q-03 res. (16 rts,). Q-06, Q-13 res., Q-01, Q-ll. Q-21 brood (8 rts.), Rts.b. G 21 (4 rts.). Te verstrekk. no. coup. Coup. X 130, X 171. DO 45, DO 46. DO 49. MELK: P-13. P-I5 melk (10 rts.), P-05 melk (6% rts.), P-03 melk (6 rts.), P-21 melk (5 rts), P-01 melk (3H rts.), Rts.b. G 39 <1 rts.). Te verstrekk. no. coup. E 005. Afloss. week 5—11 Oct. '47. ZACHTE ZEEP: M-06, M-16 div., M-18 res. Rts.b. E en G 40 Cl rts-). Laatste gelegenheid tot inlevering van de rts.b. F, 40 Te verstrekk. no. coup. C 503. Aflos3. week 1316 Aug. '47. TABAK (detail.): P-03 tabak (2 rts.), P-01, P-02 tabak. Rts.b. G 66 (1 rts.). Te verstrekk. no. coup. C 504, C 505. Aflos*, week 5—XI Oct. '47. TEXTIEL: Detaillisten. Toewijzingen Distex MD 85. 101 t/m 140 VA, VB, VC, VD, VE 605 (1 pnt.) B, C, D, E F (5 pnt.); 101 t/m 200 VF 605, A, B, C, D, E, F VA 705 1 en 5 pnt. C 82 1 en 10 pnt. C onfectic bed r./Conf ec tionneur b: Machtigingen Con fectie Handelscoupures. BRANDSTOFFEN: TA 707: 76 BV, 77 BV; TB 707: 76 BV (3 rts.); WA 707: 7 1 m 12 per. (1 rts.); WB 707: 7 t/m 12 per.'(5 rts.). Voor hen, waarvoor drzr week is aangewezen: BRANDSTOFFEN, INDUSTRIEKOLEN: Coup. B. C, D, E verbr. Geen vervangingstoewijzingen. BRANDSTOFFEN: TA 707: 74 BV, 73 BV; TB 707: 74 BV <3 rts.); WA 707: 1 t/m 6 per. (1 rts.); WB 707: 1 t/m 6 per. (5 rts.); rantsoenbonnen 1 eenheid '47/'48 (1 rts) Zachte Zeep wordt op basis van de ingeleverde rantsoe nen van de week 1016 Aug, '47 10% Handelsverl. gegev. FiJNE olièn, kostelijke eisenee, en Silvtkrin. schenken U deze nieuwe haarcrème. Silvifix houdt Uw haar. 16 uur lang, keurig gekapt en geeft het die mannelijke schoonheid, welke Uw persoonlijke distinctie uit doet komen. Op Handelskantoor voor spoedige indiensttreding ge vraagd (M. of VR.) bij voorkeur met enige kan- tooservaring. Brieven no. 5287, bur. Het Parool. Gevaagd ZELFSTANDIGE HULP in de HUISHOUDING voor dag en nacht, v.g.g.v. Dagmeisje aanwezig, was buitenshuis. Mevr. VOLLE- MANS, Ungerplein 16a, Rot terdam, OFFICIëLE PUBLICATIE Uitreiking Bonkaarten K 713 en Schoenenbonnen en Toeslagkaarten aan A.s.- en Jonge Moeders (Vervolg uitreikschema) Voor bijzonderheden wordt verwezen naar voorgaande publicaties. Maandag 3 November: 9.0010.30 uur Pau t/m Pes; 10.30—11.30 uur Pet t/m Peiy 11.30—12 30 uur Fev t/m Plei; 13.31)14.30 uur Plej t/m Pol; 14.3015.30 uur Pom t/m Pon; 15.3016.30 uur Poo t/m Pot. Dinsdag 4 November: 9.0010.30 uur Pou t/m Put; 10,30—11.30 uur Puu t/m einde Q; 11.3012.30 uur begin R t/m. Rau; 13.30—14.30 uur Rav t/m Rem; 14.3015.30 uur Ren t/m Ret; 15.3016.30 uur Reu t/m Rid. Woensdag 5 November; 9.0010.30 uur Rie t/m Rit; 10.30—11.30 uur Riu t/m Roe; 11.3012.30 uur Rof t/m Rood; 13.3014.30 uur Rooe t/m Rooz; 14.3015.30uur Rop t/m Ros; 15.3016.30 uur Rot t/m Rui. Donderdag 6 November: 9.0010.30 uur Ruj t/m Ruz; 10.30—11.30 uur Rij t/m einde R; 11.30i 2.30 uur begin S t/m Sam; 13.3014.30 uur San t/m Scha; 14.3015.30 uur Scbea t/m Schef; 15.3016.30 uur Scheg t/m Schez. Vrijdag 7 November: 9.0010.30 uur Schia t/m Schoe; 10.30—11.30 uur Schof t/m Schon; 11.3012.3P uur Schoo t/m Schou; 13.30—14.30 uur Schra t/m Schu; 14.30—15.30 uur Schv t/m Schw; 15,3016.30 uur Sea t/m Sim. Zaterdag 8 November: 9.0010.00 uur Sin t/m Slo; 10.0011.00 u. Slu t/m Sma; 11.00—12.00 u. Sme t/m Smi. voor het haar van HEREN GEVRAAGD op handelskantoor ASSISTENT BOEKHOUDER Br. in. ref., opL, verl. sal. no. 5303, Parool. Jljlf DE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG Zondig 2 Nov. 1 8 anr Rotterdams Toneel VEEL LEVEN OM NiETS RegiePaul Storm - Coupons geldig Maandag 3 Not. 8 uur fggggg De Nederlandxche Opera VmiX Prijzen: t 1.50 - t 6.- a. r. i. Dinsdag 4 Not. 8 nar Het Vrije Toneel v/h HET RUYS ENSEMBLE Herdenking 150e opvoering Plaatsbespreken twee dagen voor iedere voorstelling aan de cusa van 10—3 uur. Telefonisch na 11 uur 35745 Us! Radio" een" handie me! eer. «rie nuttige ^wenken. Hier U er «eer een. t Maakt zoveel uit, hoe U juist d.e kleine, maa, bewerkelijke ..<lKi«'en dat- iej" in de «as behandelt. Ome wastips maken U het «achten op Radion minder moeilijk Het wassen van witte kanten kraagjes en kleedjes. De maat nemen of de omtrek op een stuk papier natekenen. De kraagjes o kleedjes even laten weken in gewoon water Dan overbrengen in het sop, a warm mag zijn- Hierin enige tijd laten staan. Zeer voorzichtig met de handen bewefen. Het sop er door persen. Spoelen in auEventueel licht stijven, daarna koud water, tot he, water Wktar «A Spannen op taiel ol plw «n spe hebben gemaakt zijn, deze bijsteken, na ze KAN U ZIUH Dtnti.ri.il GEVRAAGD die ala facturist en loonadministrateur wenst op geleid te worden, typen vereist. Brieven met volledige inlichtingen etc. aan: BORGHSTIJ N'S GARAGEBEDRIJF Rulistraat 19 Rotterdam Voor de 2e cursus tot opleiding VERPLEEGHULP kunnen nog enkele dames geplaatst worden. Aanvang cursus 1 December 1947. Duur 6 maanden Leeftijd 2135 jaar. MULO- of dergelijke opleiding Aanmelding persoonlijk Maandag 3 «n Woensdag 5 November ».s. te 15.00 uur Parklaan 12, l-.amer 2. l—15 woorden J 2.—. iedere 5 woorden meer f 0.50 TE KOOP GEVRAAGD Accordeons te koop gevraagd. Slmonis. Beyerlandselaan 29, Telefoon 71160. Twee winterjassen, jongens van 14 en 16 j. H. J. de Jong, Ko- renaarstr. 63 a, R'dam W. Eiken spiegelkast, eiken lin nenkast m. of z. ruiten. 4 stoe len en divan. Br. P 4070 Zaag molenstraat 47. Pr. fototoestel, lens ongev. F 3.5 L.L. Kret, Middenhoefstr. 2. Tel. 31117. Te koop gevr.: 1 paar Noorse schaatsen met schoenen, m. 42- 43. v. Toledo. 2e Middellat) dstr. Voor jongen van 14 jaar en meisje van 12 jaar vragen wij een paar ijzeren kunstschaat sen. v. d. Eerden, Hschplem 5 a. Tel. 44993. Gevraagd een 4-pers, water dichte tent. p. Nijraan, Rott. dijk 57 c, Schiedam. Een verplaatsbare loods of huis, lengte 5 bij 8 m., breedte 4 of 5 m. Br. no. 5280 Parool. Herenarmbandhorloge (liefst goud) te koop gevraagd, Kla- ris Groenewegen, Mathene&er- laan 450, tel. 3070b. Te koop een Jaarsma-haard. Na 18 uur. De Wolf. Mathe- nesserdijk 383a. inventaris Drukkerij te koop. Grote snelpers, degel, enz. Br. no. 5300 bur. van dit blad. Te koop herenrijwiel, in goede staat, met prima banden. Dui venvoordestraat 79. H. winterjas, ni. 48—50 95, h. winterjas, m. 48 40. Na 6 uur. Hoekstra. Jacob Catsstraat 123a, ond. bel. Te koop zware eiken salonta fel i 25.—. H, Buits, Korhaan- straai SOe. Na 5 uur. Blauwe gabardine damesre- genjas, nieuw, maat 42—44. Vaste prijs 70,Mathenes- serdijk 104a. Te koop zuiver w. br. dames- winterjas, m. 42. z.g.a.n. Hey- man, Dullaertpïexn 24b Westen Na 7 uur. Sjieke trouwjapon met sleep, m. 42. Na 7 uur. Ambachtsheer, Wm. Buytewechstr. 172b. gasradlatoren met eventuele Inruil Engelse gas haard. v. Wely, Noordsingel 197, tel. 45438. TE KOOP AANGEB. Te koop: 4 stoelen, eiken; 1 p. bl. pumps, m. 37 j 1 zw. w. ja pon, m. 42. Te bevr. Sonman- straat 17 a. Nationale Bouwkas Den Haag, polis 7500.gespaard 840. Aanbiedingen no. 5288 bur. dezer courant. Accordeon 5 r., 150 bassen (De Waele), v.o. Drumstel, ais nieuw. Wegens vertrek naar buitenland. Br. no. 5285 Parool. Te koop: pr. kellnerssmoking, m. 48, v.o, kwaliteit. Tot Half 2. Bakker, Oranjeboomstraat 32 Zuid. Kookkachel z.g,a.n. 25,—, dubbele complete passerdoos i 25,—, br. winterjas m. nwe broek, jongen 15—18 J„ z. p Heshof, Polderlaan 14b. Te koop: eiectr, Hawaiian gui taar z.g.a.n. en h. ryw. m. nwe b.- en buitenbanden. H. A. Geestman. Wandelom-dstr. 65a Stofzuigers, Uitsluitend le Ma's merken. Vraagt demonstratie en betalingsvoorw. Reeds van- &A2'50 Per week, Br. no 5301 bur, van dit blad. Zwarte veulen bontjas, m. 42 1en Tel. 33054. Zonder vergunning direct le verbaar: Hollandse d.- en h.- njwielen, in staat van nieuw: Franse rijwielen, compleet met remnaaf. drager en lamp. Met vergunning alle gewenste d - en h.-njwielen van de be kendste, merken. Locomotief. Batavus, Magneet, Kwinto enz Grote sortering onderdelen, handkappen, pedalen, bellen, kettingkasten enz. Vikine, N.V., Bergweg 142, R'dam, Tei. 43398. Een Siamese poes, jaar oud, met stamboom. J. W. Kamer, Karmelweg 11. Tweellngwagen z.g.a.n. 75, box m. vlonder 25.kamg. cost. 150,dubbele sluiting; 2 sportjasjes, m. 48; 2 panta lons, overhemden, m. 16. Ben- kelsweg 13. Boegborn. Wordt wakker I Pracht eiken huiskamerameubl., 2 faut,. 4 stoelen, tafel, dressoir. Recla me-aanbieding 374,—. Joh. Bakker, Bergweg 162164. Prima vooroorlogse Jaarsma- haard met losse electrische deur, 220 volt. Br, onder uo. 1304 Adv.bur. Llnse v. d. Waal, Heemraadssingel R'dam. Te koop: old-fimsh dressoir, theemeubei, tevens dameshor loge. Te bevr. Zestienhovenstr 19a I, H. winterjas, m. 4850. kinder- commode, kinderbontjas je, he- rensportfiets, bureau, 2 haard- fauteuils, bureaustoel. Tep. Wol de, Werkhoeffstr. 11a, bij de Beukelsdijk. Jaarsmahaard te koop. 86. J. A. de Caliafon, Korte Ba* jonetstr. 6. Aangeb. z.g.a.n. wit linnen costuum en enige witte be- diendej asjes. Bloklandstraat 190b, ben. 's Morgens voor 12 u. D.- en h.- en sportrijwlelen m.b, en zonder bon. Waldorp-, Erres- en Efa-stofzuigers uit voorraad leverbaar. Phüips- en Erres-radio indien voorra dig. Vr. inl. betr. ons spec, spaar- en afbet. systeem. „De Blauwe Pul", Schieweg 52a (tussen Schepenstr. en Wa- lenb. weg). Tel. 4056. Te koop: 2-pers. ledikant bed. Verhoeven, O. Zeedijk 34b Te koop: lange zw. veulenbont mantel m. 4244, prachtige kwal. en grijze meisjesmantel m. 3040. Bez. na afspraak. Tel. 42732. Te koop: haardkachel, in pr. st. J, Booiraan, Schip Dank baarheid. Nieuwe Haven Centr Aangeboden: 4 fauteuils,* ron de tafel, zwaar blank eilken, als nieuw. Te zien tussen 7—9. Der.r,endaal 39. Te koop: pr. zw. ratiné heren jas f 85.—. herendemi, kl. m. 45.—. Math.laan 273b. Uit. voorraad leverbaar. Org. Pullman-matrassen 1- en 2- pers. Prima damast. J. van Staveren, Noordsingel 51. Tel. 40949. Weefstof divankleed, nieuw, met bijpassend kleedje, 1 kin- derledikantje. De Graaffs>:r. 28a, Blij dorp. Na 8 uur 's av. Te koop pracht crème kinder wagen, als nieuw, loopt op ko gellagers. Verveer, Hitledijk 131a. Een in pr. st. zijnde lichte kinderw.. bruidsjurkje 6 j., een zw. stoffen en bruine kanten jap.. m. 44, z.g.a,n, v. Ingen. Coolhaven 154, Tc koop: kamerbiljart op lei 90X16, r. met toebeh. Te bevr. P. v. Veen, Aelbrechtskolk 7, Te koop: haardkachel. Tussen 5^7 uur. Wm. Buytewechstr. Avondjapon, herensportjasje, damesjasje (kort) en donker blauwe wintermantel. Kool, Sparlastr. 50, Spangen. Sjieke w. gijden bruidsjapon, zw. zijden br. moederjapon m. sleepje, damesfiets m. z.g.a.n. banden, nwe turquoise sprei, wintermantel f 20,Tel. 41668, Nolenstraat 34b. Trouwlustigen' wij zullen U niet blij maken met adverte ren van prijzen, maar komt IT overtuigen. Meubelmagazlj n Gebr. Lindhout. Zaagmolen straat 17* Bereiken met tram lijn 10, 15, 22. Satis-Radio. Een oud bekend adres. Erkende Philips rep. dienst. Reparatie aan alle mer ken: Philips. Waldorp, Erres en Amer. foest. Zeer acc, be handeling van uw appar. Na controle geven wij eerst prijs, Bergselaan 380a. Tel. 46120. Let op de blauwe reclame borden. Waldorp-radio. Mooiste toestel in salonkast f 455.Waldorp stofzuiger 135.—, Philips ra diolampen uit voorraad lever baar. L. Voogt, Schiekade 122. Tel. 42414. Moderne radio's, 6 krings Su per, met salonkast, van 20o af. Aan onderdelen met Fm- lipslampen. Zien en horen is kopen. Essebaggers, v. d. Mede. De Jagerstr. 18, Een frisse zijsliuipkainer, orotr. Eendrachtswegv. nette heer of dame, bii.b.h. Br no. Parool. Zlt-slaapk. m. pension, op g. st., in W.. z. gesch. v. 2 studenten. Str. water en tel. Br. no. 5298 Parool. Aangeb. zonnige zijkamer, heer met pension. Prijs rede lijk. Goede stand. Br. no. 2435, Kiosk Matlx.Brug. Compl. bruldstolL, bruidsd. en avondkleding, zwarte heren kleding huurt U tegen zeer voordelige pr. Smitsman, Dordt- selaan 60 b. Tel. 79429. B'dam. piano tegen zeer voordelige prijs te koop aangeboden. W, names-, lieren-, meisjes- en jongensrijwiel m pr st. Wate- nnghestr. 12a (Noorden). Houten kinderledikant m. bed je. pitrietwieg, bekleed loop rek. wollen damesjapm. 38, 2 kinderjasjes. Hulst, Hoflaan 17. Te koop een goede viool 35,Bode, 1ste Jerichostr. 40c. Te koop: Café-vergunning en vestigingtoewijzing 130 1. per mnd. Br. no. 5277 Parool. Costuums, herenoverjas, jekker, lederen jas, overalls, meubelen, huisraad, haarden. kachels, kleden. lopers. ledikanten Haanstra. Oleanderstr. 72 b. Bontmantel zw, veulen (mv.l, 'aatste model, spotprijs 825, 5-delig iltis collier. Br. no S270 Parool. Te koop br. kamg. herencosh, 50. Bos, Slaghekstr. 121b. Te koop aangeb. scbrijfmach. (Monarch), pr. st., tafelbiljart. geh. compl., op poten. Ribes laan 69. Tel. 44417. Droog brandhout. Aanmaak-, hout 3,25 p. z. plm. 20 kg. dennebl. 3W5 p, m„ eiken-, berken- en beukebl. f 4,p. m. Zend briefkaart Rode* meyer, Zaagmolenstraat 20, R'dam (N), (winkel). Telmachines. Nog enige gloed nieuwe schrijvende telmachi- nes aangeboden. Direct lever- naar. jonker's Kantoormachi- nchandel. Tel. 34981, R'dam. Seal-bontmantcl, m. 42, z.g.a.n,, sjieke dameshoed, brumvos, bontgarnering (zakken en schouderstukken). Voogt, Schie- weg 52, tel. 40056. Speclile aanbieding kleding: jongensjassen en meisjesman- tels. damesblouses, japonnen «n mantels, nachthemden en opknqoppakjes. Mag, „Splen- )«aiSSal7VoU®"8t'Bes"- Bakkerslnventarls, w.o. dub bele hete luchtoven; knecd- mach. m. 1% B.K, motor, deeg verdeelmach. enz. Te bevr. Hotel de 'Mmi, Oost voor ne. Tel. No. Wollen meisjesmantel (deken) en tweed regenmantel, m. 40. Te bevr. Tel. 22456. Het is natuurlijk weer bij Ernste. Oliekannen 5 ltr 3.25. aszeven f 1,_ en 1,45, ka chelrekjes 3-delig, beukehout 4,80. Ie Middellandstr, 91. Tel, 39274. Eike Zaterdag wat anders. 1 Sians, katertje, 8 w. (nest keus). Z. adr. 1 Siam. kater ter dekking aangeb. C. M. Schilt, Bilderdijkstr. 41. D.bl, d.wintermantel, m 40— 42. voorpand geö. lichtgrijs bont, pr. kwal Roos, Havenstr. C. Tel. 38022, 1 smoking, goede staat, slank pers., 75,— en 1 bijou kast. Gciauff. Ochterveldstraat 32b. Speciale reclame. Importgoe deren, zolang de voorraad strekt, verchroomde roest vrije eetlepels en vorken 98 ct., theelepels 59 ct.. broodza gen roestvrij origin. Eng. 3.79. Von Burg, Nwe Binnenweg 260, 2e Middellandstr. 39, Ro- chussenstr. 42, Noordmolfnstr, 45. Radio „Varoni" fhengt nu een radiotoestel gelijk aan distributie, met 5 jaar garan tie, voor 95.— Tollcnsstraat Tel. 41562. Radio „Varoni" opent het sei zoen met een nieuwe serie mo derne toestellen, lg., kg„ ukg., 285 met volle garantie. ToEensstr. 83. Tel, 41562. Radio's! Pracht radiotoestellen f 250 Spelen schitterend. Komt U eens luisteren? „Hadio Oosl", Goudsenjweg 40 Tel. 24043. Te huur; chique complete bruidstoiletten, avondjap., bont capes, zwarte herenkleding. Tevens verkoop van prima bontmantels. Voordelige prij zen. Aleidisstr. 74b, Tel. 36310. Bruldstoiletten, vanaf 20. avondjaponnen, vanaf 7.50. A. V. d. Heuvel Jr., v. Leeuwen hoekstraat 42 b, Schiedam. Tel. 65553. Gevraagd net 2e meisje v.d, en n., v.g.g.v. Zondags vnj. Mevr. A. Ruoff, Prinses Julia- nalaan 77, Kralingen, Raephorststraat 85. PERSONEEL AANGEB. Coupeuse heeft nog tÖd be schikbaar voor Ijet maken v. dames- en kinderkleding. Bil lijke prezen. Br. no. 5283 van dit blad. WoningruU? W. Smit zorgt voor Uw complete verhuizing tegen zeer billijke prijs. Alleen Zwaanshals 286. Tel. 43484. LESSEN Voor het bijwerken van leer lingen v. Middelb- scholen is het adres W. v. d. Plas, Aegi- diusstraat 203. Ook lessen In Engels en Nederlands. Dame zoekt lichte bezigheden thuis. Br. no. 76, Kiosk Blom- merdijkselaan. Winkelpand op drukke stand In Schiedam, m. woongelegen heid, voor klein gezin. Over name huur en inventaris aan geboden Br. letter W. Reel. Bur. „De Beiaardier", Lange Haven 88, Schiedam. Radio. Nieuwste „Waldorp", gr. salonkast, L.K.. U.K.G., 455.,.Waldorp"-stoïzuiger 135—. Fhlhps rfldicilampen voorradig. Radio „Meo", Soe- tendaalseweg 39. Tel. 41676, Rotterdam. Te koop; zware elec. gram.mo tor met 2 pick-up's, in salon kast 160Stuyvenburg, Jo- sephstraat 85, 2x b. Na 18 uur Gemeub. zit- en slaapk. m. pension., voor echtp. of 2 he ren. Alle comfort. 's-Graven- dIJ kwal 31. Kost en Inwoning aangeboden voor net persoon. O. Binnen weg 111, 2x b. Gevraagd nette kostganger. Frisse kamer. Bakker, Teilm- gerstraat 83 a. Ongelooflijk* Koopt U nergens, 2 grote lage clubs. 4 stoelen, dressoir. schuiftafel. geheel eiken; tafelkleed, vloerkleed. 20 ms balatum, tezamen 598.W. v. Maar en en Zn., Noordplein 11—1. Te koop: 4 haardfauteuils, met tafel, terra pluche, geheet ve rend. Boezemsingel 73a, bov bel. Jonge honden (bouvier). 6' week oud. Kurvers, Huüsonstr. 19. Tel. 36656. Zw. bontjai, m. 42. z.g.a.n. Me vrouw Sprokop, Kon. Emma- plein 4b. Damcsbontjas. Zeisshyker 8x Bijou met 100 pr. platen, tuin- ameubl., houten directiekeet. Gerard Scholtenstr. 101 b. 3-gaats kookkachel, i.g.st. Oost hoek. J. v. GhesteUaan 18. Hil- legersberg. Tel. 41371. Mantel, m. 40, z.g.a.n., met bontkraag 50,—, tegen mooie roodvos 50,le Jericho str. 28 c. Tel. 28402, Een i,g.s.z. donkerblauwe kin derwagen. Te bevragen: P. Kievit, Zwaanshals 10 b. Orgel aangeboden, vol 2 spel, II registers. Prijs 295.—. Pianohandel H. Th. Vrij, Ad- miraliteltsstraat 4. Te kcop winterjas, zo goed als nieuw, maat 48. Bethlehemstr. 30, le et. Te koop wit malt leeuwtje {8 weken oud) Bevr. A. Jansen, Hofmanpl. 41. Huiskamerameublement, be staande uit: dressoir, 4 stoe len. 2 haardfauteuils. tafel. Prima eiken, vaste prijs 175,—. tevens poppenwagen en ander speelgoed voor meisje. Tuinenburg, Vosmaer- straat 23, Spangen AUTO'S EN RIJWIELEN Auto-olie 0.55 p.l Motorolie f 055 p i. Div. vetten f 0.75 pk Oliehandel Vaandrifstr. 25 (bn abattoir). Ter overname bijna memve radio, ook Zondag te zien. A. Drledonks, Anna Mariastr. 36/kl, 6b (Hofdijk). TE HUUR GEVRAAGD Besch. jongedame, 22 j., h li., zoekt inwoning met kost of warme maaltijd, huiselijk er keer. Br. no. 5279 Parool. Gevr, werkplaats, 50—100 mtr, Rotterdam of omgeving. A. de Haan. Abr Kuyperlaan 69. Beschaafd jong echtp., zoekt gem. kamer(s) m. gebr. v. keu ken. Aardig roilicu ten zeerste op prijs gesteld. Br. no. 5262 Parool. r door eenvoudige dame. middelb leeftgcm. zlt-slaapk. m stookgelegenh Br. no. 5265 Parool. GcdceEte woning voor echt paar, genegen meubilair over te nemen. Br. no 2437 Kiosk Matii.brug. Te koop aangeb.: B.S.A. motor- rljw. 250 c.c. K K. 1936. geh. ge reviseerd, moet nog Ingereden worden. Te bez.: ötte, Veurstr. (achter Eudokia Ziekenhuis). Te koop gevraagd: hcht motor rijwiel. Br. onder letters L.M Kantoor Service, Hooidrift 55 Tc koop: motorbuitenband 250 X 19. Fazantstr. 139. v. d. Hoef Na 7 uur. VAARTUIGEN Nieuwe bout-boot Geheel eikenhout, geschikt voor aan- hangmotor. P. de Boer. Noord 37. Krimpen a.d. Lek. RADIO EN GRAMOFOON Echtpaar zoekt gem. zit-slaap- kamer m. gebr v. k. Br no. 375, Kiosk Jonker Fransstr. Dame, "36 jb h.b h.. zoekt vrije zit-s!aapkamer (eigen bed), m. stgelegenh. Br. m 375a Kiosk Jonker Fransstr. PERSONEEL GEVRAAGD i. door omstandigheden, degelijk en beschaafd jong mens, 25 J„ voor eventueel een betrekking bij bankinstelling als dag- of nachtportier, met nog lichte administratieve werkzaamheden, of iets der gelijks. Zeer goede referenties. Br. onder L, Kiosk Maastunnel (Zuid). Br. no. 52S9 vraagt een 299 Parool. B.z.a. Gymnastiekleraar M.O., v. allerlei werk. a.a. rhythmi- sch% gymnastiek, volleybalt, sportspelen. Op de hoogte van volksdansen. Ook overdag tijd beschikbaar. Niet Keth. of Chr. Br. no. 5294 Parool. Twee dames bieden zich aah flllsalhondsters, borg kunnende storten en won.ruil tvezig. Br. no. 5297 Faroe 1. Leert nu motorrijden, gratis theorie, desgew. geh. en gebr. Ged. instr. E. de Groot. Ael- brechtskade 152 Tel. 396X9— DIVERSEN Mantels verven donkerbl. ea t zwart, 7.25. H.O.S.A., Rochus- senstr. 4S. P. Krugerstr.' 126. Vlietl. 42, Schieweg 92, Polder laan S. Tel. 25807. Een hu weUjks-foto-re portage is een bezit voor geheel Uw leven. Vraagt vrijblijvend in lichtingen bij foto „Dimo", Bergsmgel 194 a. Tel. 46650. f™, door ledjpl. Frmwi.«,teulte e Muzieklessent John Hendriks. Tel. 46777 Viool. Piano. Gui taar, Banjo, Hawaiian, Ac cordeon. Clarinet. Jazz, Klas siek. Provenierstr. 37b. Pianolerares heeft nog enige uren beschikbaar. Therese Ha mers, Hlllevliet 35a. Autorijschool W. van Reus- woude, erkend A,N.W.B.-In- struqteur. Speciale cursussen voor dames en heren. Bel,. n op, wij halen en brengen U thuis Boergoensestraat 19. Tel. 74022, Poffertjes en Wafelbakker wil van betrekking veranderen, alleen voor bonafide zaken I Geen Kermis. Onverschillig waar. Is zeer goed vakman. Br. no. 5304 Parool. Meisje gevr. voor halve dagen of werkster voor 1 of meer dagen per week. Br. no. 5286 Parool. Gevr. net meisje v.d. of d.e. n, vg.g.v. Goede behandeling en als kind in huls. Tel. 71376. Gevraagd net meisje, v.g.g.v., voor dag en nacht. Huize Baur, westzeedijk 112. Actieve colporteurs en collec- trices gevr. voor grote ver zekeringsinstelling. Directe ho ge verdiensten, indien nodig farantic salaris, volledige steun •an instructeurs Br. no. 5278 Parool. Nette huishoudster gevraagd, extern Zondags vrij Stadhou ders weg 195 c. r, leerling winkeljuffr. of aankkruidenierswaren. Bosma. le Pijnackerstr. 59 a. B.z.a. dame voor halve rtagen op kantoor of thuiswerk, alleen adm. Br. no. 5305 Parool. Dame, veel vrije tijd. vraagt thuiswerk. Onverschillig wat. Br. no. 5307 Parool. Dam» vraagt huiswerk, onver schillig wat. veel vrije tijd. Br. no. 70, Kiosk Blommerdljfese- laan. B z a hanketbakkersleerling, liefst omg. Beyerlandselaan. Br. no. 5272 Parool. Juffr., 40 j b.z a. voor winkel, liefst. June vleeswaren, zuivel producten of slagerij Intern of met kost. Br. no. 5276 Parool. Mevr. Berkemeier. KraL Pias- laan 20. zoekt een dagdienst bode. Aanm 's avonds tussen -9 uur of telefonisch 22842. Dame uit Indiè met dochtertje v, 15 vraagt een gem. of on gein. zit- cn slaapk. m gebr. v. keuken, op nette stand, p.a v d. Eerden. Lisplein 5a. Tel. 44993. Getr. 2 kamers en keuken of slaap-et. (ongem.). door ver pleegster m. schoolgaande dochlerl6j.Br.no. 5284 Parool. Net echtp. z k zoekt 2 ongem. kamers m. gebr keuken. Br letter A. bur Polderlaan 24 TE HUUR AANGEBODEN Tungeram Radio fngeb. el. klok L.K. U'tra 325,—. SoetendaaUeweg 84b. ook Zon dag. Frisse mooie zit-sl.- en sl.ka- mer, str. water, le etalléén m. pens. v. 2 dames of heren, b .b h.h., In 't W. b|j Nw. Bin nenweg, Br. no. 5293 Parool Mantelatehcr vraagt bekw. irochinestlksicrs, handwerk sters en rijgsters. Aanm Eras- musstr. 37, 3e etage. Na 5.39 u. Kok, Gcudscweg 12 a Een fietsjongen gevr. Bloemen- huis A. P. de Jong, Coolsingel D 4—D 1. Gevr. werkster In kl. gez., 3 ochtenden-per week van 9—1 uur, Mevr. Wijmer, Nlc. Ruys- str. 10. Tel. 40321, Aanm, Maan dag. Net meisje gevr. v. hele dagen Mevr. Suiderent. Sonmanstr 140 b. Aanm. tussen 79 uur. 11.11. Kappers. B.za. nette be diende. goed kunn' knippen en scheren, liefst omtrek Noorden Br. no. 9015 Adv.bur. Harte, Zaagmolendnft 35a, Rotterdam. WONINGRUIL Hoe vind ik een woning? Wo- nin gr uilcentrale „Nederland", Spoorstraat 11 (btf C.S.) Utrecht. Tel. 21758, Adressen direct tot "Uw beschikking. Geeft U nu reeds op voor de Januari aanvangende door Ï.B.B.O S. gecontroleerde opleiding voor het vakgroep examen. Schoonheidsspecialiste Voorwinde, Ungerplein 2. A.N.VV.B. Bonds-auto-motor- rijsehool. Eversteyn de oude vertrouwde school met de be kende gele leswagens is geves tigd Violierstr. 6. Tel. 73150 Henegouwerlaan 32. Tel. 3f Direct door stoffeerder! Moet Uw ameublement opnieuw n overtrokken of gere pareerd? Vraagt ons prijsop gaaf. Telefoneer 25565 of zendt briefkaart Overtrekken 2 fau na leer Molen- 48, (nabij Dames! Coupeuse knipt Üwpa tronen. zowel dames-, kinder els herenkleding, event, aan huis te ontbieden, Wijnands, p.a. Ley ten, Para dij si a au 13. Kinderwagens. Spuiten en lak ken, kappen overtrekken en regenzeiltjes met mica. Prima afwerking. Het Zuiderkmder- •vvagentiuxs, Futselaan 129 (boek M. Stéynstraat). R'dam. Breiwerk gevraagd. Br. onder 130. Kiosk MiddeHandpl. Sint-Nicolaasfpent? Goochelen, poppenkast, clowns etc. Prima beroepswerk. billijke conditie». Tijdig aanvr. v Vlooswijkstr. 10 a Tel. 47459." K"t adres voor het opknappen vervora>en van hoeden naar het laatste model. Jac. Cats- 123 a (N.), onderste beL Na 6 uur. Autorijschool 't Noorden, van onds bekend. H. Koks. Jacob Catsstr. 16, Tel. 41097. Gedfpl. A N.w.B,-Instructeur. Gratis theorie. Jazz-pianist heeft enige tyd over voor het geven van jazz- en boogle-woogielesïen. Bill eond. S. Samson, Nachtegaal laan 41, Noord. HUWELIJK Twee Heren, I. 40 3- z.k.m. 2 sportieve Dames, liefst eigen home. Br. m. portret no 38, Kiosk Kruisplein. Huwelijk. 2 nette en vrije vriendinnen. 1. 41 en 50 j. z.k. m. m. 2 liefst vrije vrienden, besl. v. Christ beg. v. werk, ook buiten de stad In ber. wo ning. Br. no, 5292 Parool. Aan geh.: ben. huis Oudedijk bev. 3 kleine kamers, uitge bouwde keuken, betonnen kel der, water en clectr. Gebr. groter huis 5 h 7 kamers. Br. no- 2 Kiosk Math.Ia an hoek Nwe Binnenweg. VrUe ben. woning, 3 k keu ken on schuurtje in Zuid v. gr, won. ben. of 1ste et., onver- sch. waar. Br. letter B. Bar. Poidcrlaan 24 Gemoderniseerde 1ste et., ectk., zitk slaapk keuken, zolder, gr. veranda; voor gr. woning, gesch. v samenwoning. Schie dam. 1ste Jerichostr. 76. Oost Hulp in de huishouding v. tl morgenuren, v. Schoöneveld. Statemveg 50 a. Gevr. net meisje vde n.. hoog loon. veel vrij. v g g.v. Mevr. Visser. Mathlaan 354. Tel. 30105 Huwelijk. Meisjes v d. werkende en bóeren- tand. Weet U dat Nederlands grootste Huwelijksbemidde lingsorganisatie geheel onder vrouwelijke directie, voor U zeer veel serieuze relaties heeft en directe kennismaking is ge garandeerd? Vraagt direct In lichtingen. Excelsior. Hoofd kantoor Miniaterpark ISa, Hil versum, Kantoor Den Hang Groot Hertoginnelaan 280. Kantoor Rotterdam, Wol- phaertsboeht 209B, Kantoor Dordrecht Willemstraat 18, Ge opend 2—5, ook Zat. en Zond Maandags gesloten. P/aff nsaimaehinehul», Nwe Binnenweg 2X3, Tel. 37915. Re paratie-inrichting van alle soorten naaimachines. Verkoop v. motoren aan kleermakers en naaisters. Inkoop van naaima chines. Verhuizingen en menhelver- voer van en naar alle plaatsen tegen zeer lage prijzen. Jac. Middelboek, Math,dijk 173. Tel. 34373 en Statenweg 5 e. Tel. 49894. Laat Uw meubelen opnieuw stofferen en repareren, 2 fau teuils, 4 stoelen f 40.—. OJvi.s. Bergse Linker Rottekade 304. GeneugUjk, Pleretstraat 35 a. Radio contröle thuis, voor slechts 250. Radio Koets, oud chef. inspecteur Philips Tech. Dienst, Bergweg 120 a. Bel op 42407. Uw matras slecht? Spec, rep.- lnr. Bel even op Tel 22985. Gebr. Vermast. Westzeédijk 39, v. Vollenhovenstraat. Verhulzen? Schilderen, witten, vlocba, zeilen, lopers en kle den leggen enz. H. Hooger- werf. Bas Jungeriusstraat 233. Tel. 74213. Uw veren- of kapokbed 3-delig; maken en alle andere bedden- reparatie. 1 dag klaar, bij ver trouwd en vakkundig adres, Ook met consumentenbonnen. Beddenmagszjjn C. UI jee. Hooidrift 129 Tel. 34479. Verhuizingen m. nieuw mate rieel, vakk. personeel, bill, ta rief. Hendrik Smits. Blok- *e«c „.«h w,d. Jr. 44SS8' sos PW.. ïnSJfSi SI'S! singel 100, Tel. 20105. Kantoor Huwelijk. Wenst U kennisma king om later te huwen? Uw adres Bureau Search. Dler- gaarclesingel 79c. Kantooruren 0—9. Tel. 36707. VERLOREN XVonlngruil Den HaagRotter dam, Aangeb. vrij bovenhuis, bev. 4 kamers en keuken met balcon. Huur 5— pw. vrij j Verloren: br. leren étui m water. Alles 220 Volt Br. Ga- scharen van gr, waarde v. lesloot. Gerrit Witsestraat 16. eigenaar. T.h.b.t.b Prinses Den Haag. jjuliBnalaan 79. Bridge-partners gezocht, ca. 30 Jaar. Br. no. 5275 Parool. Ruit kapot? Herstel vlot glas in lood. ook reparatie, kamer- spiegels, Frans glas 9,95. spionnen - 3.95, keukenspie- ?nL5 l-P$r G1*sfabriek Degens, U^Mjk^Voorschoterlaan 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3