llu^ nationaal ZWITSAL irlk pqpt TITO SCHIPA tfacler Verbeet de zalf- uietA PUBLIEKE VERKOPING HANDELS- en SCHEEPVAARTBEDRIJF P. A. HG0GENB00M Muziek onderwijs KüulMjxchtiq, BOS EEN EXTRA TRACTATIE ROTTERDAMSGIE SCHOUWBURG GEORGE EH MARGARET DE ADELAAR MET TWEE KOPPEN c. v. W. FLES- d. BROEK Heeft U STOF? Gebouw voor K. W. ZAAK TE KOOP CHEERIO WONINGRUIL VEILINGZAAL JONKER FRANSSTRAAT 24, ROTTERDAM NUTTIGE GESCHENKEN Hij kan niet voor de dag komen Nette fietsjongen Loon-Confectie-Ateliej KETELBINKIE-Boekje Zeilschip der Vrijheid Martens zorgt dat Sint de eindjes aan elkaar kan knopen! TRANSPORTARBEIDERS gevraagd ,COS\t«A- f „IDEAAL" W.. rN ENERGIEKE HOOFDJUFFROUW .J r k. koerierster: Een Koerierster forenst het U! u FIETSBANDEN? 2. S. 4. 3. O. fesurs: GENOOTSCHAP 3>ssen vanaf 3.50 per m-, instrumenten in bruikleen. Inlichtingen voor: West en Koord Matfcenesserplein 2ÏA voor Zuid: Eikendaal 14. Dinsdag 25 November 1947 Misschien wei maar tech vind <k net «U óe kinderen hel hoestmiddel 2 WA R T-WIT een traclaüe VOOB STOPPAGE KEREN REPAREREN VERMAKEN ONTVLEKKEN NAAK; R'daxase Kleding-lndustne A. HAEGENS. Aelbrechisfcade 135, Xelef. 342S7 R'dant-W. Steller dezer is in bezit van verschillende VERGUNNINGEN i oa. «*oninffiexlioI\ doch niet vsn void contanten Wie wil zich hierin finan cieel interesseren? Geheimhouding verze kerd. Brieven onder No. 9182, Adv. 3ur. Harte. Zaagmolen drift 35 a. R'dam. lm* BORSTPLAAT BORSTPL AATJES CHOCOLADE MUIZEN SUIKERWERKEN ENZ. OOK TEGEN INLEVERING VAN SUIKER Vrijdag 2S Nov. Zondag 30 Nor. 8 uur Rotterdams Toneel I Eerste voorstellingen BUispel ia 3 bedrijnen door Ovraid Savory Regie Ivo Arnold 1 Premiöre-kaarten geldig op Vrijdag 28 Nov. Coupons geldig. Zaterdag 29 Nov. 8 uur Rotterdams Toneel Jeati Cocteau Regie: Joan lïemmelts. Coupons geidlg. Donderdag 27 Nov. 8 uur Nederlands Volkstoneel voor de *oorstelling %an EVA BOMIE IT R zijn nog goede plaatsen beschikbaar PlaatsbespreK.cn tvee dagen mor iedere voorstelling E aan de cassa lan 10—3 uur. Telefonisch na 11 uur 35745 1 LUXOR PLAATST EEN KOERIERSTER. REPARATIES KUNSTGEBITTEN in een Ta uur klaar. Claes de Vrieselaan 21fc. Tel. 37513 Rotterdam. MOOES SOSÏcN MiNDc? DAMES- EN HEREN KLEDING N. MAAT Wi/ maken voor U naar de laatste Amerikaanse of Pa rij se modellen JAPONNEN MANTELS MANTEL- EN BERENCOS- TUUM of HERENJAS. Moderne coupe. Prima af werking. Vlugge bediening. BERGSJNGEL 155. Tel. 42674 DEN HAAG ZATERDAG S DECEMBER slechts één enkel optreden van Aan de vleugel- MARCEL BY. Oud Italiaanse liederen - Napcktaanse en Spaanse volksliederen. Opera-aria's o a. Donizetti 'l'Elisir d'Amore-Una furtiva lacrimal Massenet-Mozart (Don Giovanni) enz. Prijzen, f 7.25 tot 2.15. Paroollezers genieten f 1 25 korting. Plaatsbewijzen te bestellen bij ..Het Rotter- dansch Parool", Schiedamsesingel 42. Goed winstgevend be ar .jf je te koop wegens dubbele zaken Fabricage en vost i gingst ci gunning aanwezig. Koopsom i 4000— - ntant. Br under No 9ISO, Adv. Bur. Harte. Zaagmolendnft 35a. Rotterdam. Nog slechts vijf dagen SNIP SNAP REVUE met Willy Walden en Piet Muyseïaar. Plaatsbespreken 2 dagen tevoren van 103 uur. Telefonisch: na 11 uur 28326. Zondag 30 November 2 en 8 uur onherroe pelijk laatste voorstellingen. TE KOOP AANGEBODEN: EJberty-stoel met kussens, vis glas. tafelbiljart, snoer met kerstboomlampjes en versiering en een grote par tij gereedschap. Na 7 uur: W. van Bennekum, v. d. Takstraai 34. Gevraagd: Benedenhuis te H'berg. BI ij dor» of Schiebroek, tot f 45. per maand. Aangeboden: Ruime 2e étage te Blijdorp, f 8 60 per week, of: Prachtige le étage Provenierssin gel f 37.50 per maand. Brieven onder No. 9177 Adv. Bur. Harte. Zaag molendrift 25a, R'dam, op DONDERDAG 27 NOV. n.m. 2 li. in van een Fraaie collectie Perzische kle den en kleedjes, sier- en kunst voorwerpen, w.o. Bochara-, Sparta-, Kirman-, Afgha nistan-, Hatchii-, Shiraz-, Yamouth e.a. Oosterse tapij ten en kleedjes en zadeltassen (kussens) en een Hall-klok met harmonium, enz. Een bij zondere gelegenheid voor het verkrijgen van Te zien ïn voormelde veilingzaal op Woensdag 26 Nov. van 104 uur en op de veilinsdag van 10-12 uur. Commissionnairs aanwezig voor het geven van advies en opnemen van kooporders. Deurwaarder: G. J. VERSLTYS TELEFOON: 26815 en 46289. SoufHeirrs blijven m hun hokje. Haer U sfaaf elke dag opnieuw in hel volle licht der maatschappelijke schijn werpers. Wilt ge daar onbe/emmerd Uw taak kunnen ver vullen, dan zuil ge er correct moeten utlzien, wani op Uw uiterlijk baseert de wereld haar eerste indruk én haar eersfe oordeel over U en Uw zaak. Scheert U dus goed. Scheert Umet SCHEERMESJES ttVaóer weet het wel - onder de prachtige kuif, die ik zoeven met eigen hand heb opgedraaid, omdat vaders nu eenmaal baby's met kuiven willen hebben, speelt door je pas beginnend breintje de vage gedachte, dat een afgedroogd kind recht heeft op het genoegen dat Zwitsal zalf een babyhuid bereidt. Bang dat ik het vergeten zou? Alsjeblieft- hier is het al J Poeder - Zeep Zalf - Babyolie z.z.s ZWITSAL FABRIEKEN.APELDOORN. GÏIVRAAGD VAN LOONDAM Noord molenstraat SI Smeed- en Constructiewerk plaats, Rotterdam (O.) vraagt voor direct een BEKWAME VUURSMID Brieven no 24110, "Adv. Bur. Betcke, 's-Gravendijkwal 95. Gevraagd voor opleiding in EXPEDITIEBEDRIJF JONGSTE BEDIENDE (MNX.| Brieven ond. no. 2211 G aan Advertentiebureau Wyt, P. de HoochvveglII, Rotterdam Grossier in textiel zoekt voor het maken van over- hemden. Tevens een atelier voor schorten, nachtjapon nen ed. artikelen Br. no. 4758. Adv. Bur. Bril, Claes de Vrieselaan 23. NOG VERKRIJGBAAR: Deel II f 0.70 p. d. (De avonturen van kapitein Rob) Delen I, II, III en IV f 0.75 p. d. Elk deel bevat een geheel volledig verhaal. Deze boekjes, met hun spannende verha len, zijn te bestellen bij de bezorgers van „Het Rotterdamsch Parool BEPERKTE VOORRAAD N.V, VEREEXIGDE CHEMISCHE FABRIEKEN KItALINGSCHEVEER. Melden bij de Portier. Chemische Reiniging P, WILLEMS ACflTERHAVEH 10 UL 34104 H. IIHHEHWES 230 - IEL 30750 tOTT.DUK Z38 - SCHIEDAM-TELLW70 502e Staatsloterij leegverkoop g Spe SPOTPRIJZEN te ROTTERDAM vraagt voor spoedige indiensttreding: O EMPLOYÉ, bekend met het verzekeringswezen en in staat claims zelfstandig af te wikkelen. Leeftijd: niet ouder dan 30 jaar. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. 0 EMPLOYÉ voor de afdeling Boekhouding, niet ouder dan 25 jaar. Bij voorkeur met diploma boekhouden; 1 STENO-TYPISTE voor Nederlands en Engels; VR. EMPLOYÉ voor documentstie-werkzaamhe- den, Bekendheid met het decimaal archiefsysteem strekt tot aanbeveling. Leeftijd niet ouder dan 22 jaar; JONGSTE BEDIENDE met M.U.L.O.-opleiding. Soil, onder nummer 2411 MC aan Adv. Bur. Wyt, P. de Ho och weg 111, Rotterdam. voor brood- en banketzaak gevraagd. Wij bic den prettige»'werkkring. Wij vragen goede omgang met klanten, grote eerlijkheid, accuraat rekenen. Brieven met inlichtingen onder No. 5530 bureau van dit blad. MACHINEZETTERS HANDZETTERS en OPMAKERS, voor periodieken vinden in aüe opzichten een ideale werkkring bij'DRUKKERIJ BROUWER Co., MOSLAAN 121 DELFT. AUTOMOBIELBEDRIJF - ROTTERDAM vraagt voor spoedige indiensttreding: o PRIMA PLAATWERKERS o EERSTE MONTEURS MAGAZIJNBEDIENDE Schriftelijke sollicitaties of persoonlijk aanmelden: G. J. Mulderstraat 20—22, Telefoon 33220 en 36062 TE KOOP GEVRAAGD Bruikbaar hout, ook kisten Rietveld, Zwaanshals 69 b Tel 46032. Gevr. Onde naaimachines en aile tweedehands goederen, be hoorlijke prijzen Hopman. Gen v. d Heijdestr 3. Gevraagd: Leica of ander klemb. cam. of 6x6. Br no 5625 Parool. Te koop gevr. gasradiator, groot ongeveer 10 pyps. Twentsch. Linnenmagazijn. Sehiedamseweg- 116. Te koop gevr. een speelgoed- treto compleet met rails Aanb H. Janssen, Terbregseweg 38. tel 27945. Gevraagd: dantes-sftlschoenen maat 39 Br. no. 9179 Adv.Bur Harte, Zaagmolendrift 35a TE KOOP AANGEK» Airedale Terriers, 4 maanden Euwh. Fox Terriers, jonge en volw. D herders, witte keesjes en Malthezer Leeuwtjes Ook ruRen. F. Louwer. Jacob Cats- str. 126 Bij Noordsingel Stofzuigers. Uitsluitend le klas merken. Vraagt demonstratie en betalingsvoorw. Reeds van af 2 50 per week. Br. no 5604 Parool Te koop: Salonradio Philips, zw. suède schoenen, nieuw. 36H, Bok en wringer Kmder- ieinxiis ra. pannen, voilestof. Kuypers, Tiendstr. 19 Zware V.o. jjeren. winter jas, alsmede een donker getmt costuum. Tevens prachtige Damesmantel met bont. Schie- bergen, Bergselaan. 40. Te koop: Dames/iets, Am er model, z g a n De Hartog, Beu- kelsdijk 64 b Na 6 uur 2 Gabardine Damesregenman tels, don kerb! en beige, m 42 en 46, 1 p nieuwe br Dames- molieres, m 38 a 39. z.p. <1 mantel, "vent te r tegen He ren regenjas demi of winterjas m 5254. Esscnburgsmgel 148a Te bevr v 7—3 Een zaak m Huish. en luxe artikelen Parfum. Bijoutmet won in gr uil. Spoeo Br. no 5610 Parool Prachtige donkere interman- tel met bontkraag, m 46, zg a n. Walenburgerueg 47 a. ben Na 7 uur. Te koop: Mod. haard, iprst Ten wol de. Werkhoefstr 11 a Bij Beukelsdijk. Tel 38339 Te koopTrapnaaimach. en mangel Teab, Na 7 uur G Meyburg. Damstr 19 (Zuid) Philips Scbeerapparaat 45-— Philips Handdynamo 7 75 Philips Plaatstroomlampen 5 J. van Embden, Goudsernweg 2 (hoek Vlietkade). Tel. 26423. D, bruin costuum (3 deligj. voor slank postuur, circa 175 mtr., 35 windjack 20—: sportpantalon d brvoor maal 1.65 mtr. i 15 Afsor. alleen vanavond tussen 6—7 uur Tel Aangeb Br. zueisjesscbaats- iaarzen, 38—39; tegen schoenen- bon en adv kosten. Hovendaal Te koop: Mahoniehouten lin nenkast, geheel uitneerabaar J. C v. d Stad, Agniessestraat Te koop: Een winterjas, d. blauw, zo goed als nieuw, vaste prijs t 65.—, maat 46. Snt. Aga- thastr. 66 a. Na 6 uur. Te koop TJ Kalfsbout jas '4 Bisamjas, vlot model Ook v 1 bontjas, m *6teveni sr. rood vos Blom. Gomerne- itr 125 4x b Poppenwagen te koop 's na 7 u v Wijk, Bellevoystraat 50 b, lx b Massief eiken Dressoir, blad- maat 120X55 2 deuren en 2 Iaden Soetendaalseweg 26 B Poppenhuis in aanbouw 50 "■Vollen slobpakje, meisje 3 i Pendel met 3 bo\enlicnten Be vr Bergsmgel 84 a Na 7 uur 's avonds Compl. poppenhuis met beitjes en elee licht, tevens Kerenwinterjas v ki persoon De Slegte, Nwe B,r 36! b 1p etage Na 6 te! scroe Daireshontjas 3|, Prjsmakn 8x. enige ramen met glas in lood. houten tmnameub., reken- liniaal Gerard Scholtenstraat 101 b Te kooo Witte kinderwagen, v oopvouwbaar, als nieuv. Serné. Tidemanstraat 87. R'dam guitaren. Amer. mod jazz en Hawaiian Dsv prijzen Ook re paraties aan alle muziekinstru menten Muziekinstrumenten- fabriek VoxHumana. Berg weg 365 Tel 45341, R'dam Te koop* Ketel voor watersto kerij. Adres' Taanderstr 87. Korteweg. Tel 37131. Té koop- babycomifcode, grote maat, kleur blauw z g a n. Son- manstr. 3b. 2x b Moisjeskledmg, w o. winter mantel. prachtstof, pl.m 11 j en speelgoed Na 5 uur. Noord- smgel 216 a. Voor St. Nicolaas, sjoelbak 35, kamerbiljart S 50 Na 38 uur Leeuwensteinstr 64 a. Z Smoking aangeb., flinke mast, prima laken, als nieuw Leu- pen Bergselaan 168b. 2x bellen Te koop: He ren winter jas, zg a.n, Beukelsdijk 43. Verhage. Te koop aangeb katoenen vitrage per m.. oveTgordijn- stof per m mooi zw aar nieuw vloerkleed, 2 pers opklapbed T.demanstraat 56 (W 9—12 30 en 1 30—6 uur Beklede reiswieg met bedje on dekentje 20 Rose beklede houten wieg met hemel en bedje van ,r 90voor 50 z g rf n Jonkerfransstr 7, voor 12 uur v.m RADIO EN GRAMOFOON Sans radio. Waldorptoestellen Jaarbeursmodel Bij ons 100 service Bergselaan 380 Teief 46120 Radio's. Pracht Radiotoestellen vanaf 250Spelen schitte rend Komt eens luisteren' Radio Oost". Coudsenjiveg 40 Tel 24043 Moderne Radio's. 6-krings L K U KG Philipslamncn Volle garantie, vanaf 235Esse- bagger v d Mede. Jager straat 18 IW Ook Crooswijk 20 a d Rotte. Te koop Philips radio met namcnscnaai, 1k en u k golf G J. Mulder straat 85 b. Pracht weinig gebruikt radio toestel. A. Driedonks. Anna Mariastraat 35/6 b. (Hofdijk) Nieuwe Radio Philips, 1 k.u, Pick-up aansl pracht stuk met k oog. Br no 5613 Parool. Diverse typen Philips raóio- lampen verkrijgbaar bn Gebr Kerdel. Jac. Catsstr 79 Tel 43251 AUTO'S. MOTOREN EN RIJWIELEN H.H. AutoiKiOhilisten. Voor het bekleden en tochtdicht maken van Uw wagen, js dit Uw adres Autobekiedenj Passerelstr. 37b Tel 39315 Remt Uw fiets onvoldoende? Ong terugtrapnaven van pri ma kwaliteit. va 995 Öes- gew gemonteerd Voïlebregt Zaagmo'endrsft 35- Mathenes- serdijk 267. Beyerlandselaan 5 TE HUUR GEVRAAGD Jongedame, op Kantoor weikz. z ongem. kamer m. gebruik keuken Br no 5618 Parool Jong cchtp z k man zeeva rend zoekt of 2 ongem. ka mers m. kookgelegenheid Br no 1935 adv. bur. Oudenbroek, de Sav. Lobman! a an 47tf. TE HUUR AANGEBODEN Ongemeubileerde zolderkanu te huur (Centrum), voor we: kende juffr. Br. no 5620 van dit blad Nicolaascostuums te huur, met knecht, pruiken en baard, ook andere pruiken Hassfeld, Grimeur. Gaffelstr. 119 b. Te huur voor twee verpleeg sters of vriendinnen, zit-slaap- kamer, R'am-Z Br. no 5626 Parool PERSONEEL GEVRAAGD dagmeisje gevrzelfst kunn. werken. Leeft niet ben 18 j. Riederlaan 60, R'dam-Z Ik kreeg Opa's fiets moet U weten. Doch de banden die waren versleten, 'n „Koerierster" gezet, Groot was de pret. Ik kon nog gaan toeren na 't eten. Inzender M. Koot, Puntstraat 64 b, R'dam (W,), kan op vertoon van onze schriftelijke bevestiging 2.50 asn ons kantoor in ontvangst komen nemen. Doe als anderen Plaats een KOERIERSTER!! Alle Kiosken in Rotterdam, onze bezorgers, boekhandelaren en de Advertentie Bureaux ne men ze aan. Wij noteren Uw Koerierster onder no. Jong gezin zoekt 1 Dee of ta ter, aardig flink meisje, in tern, hulp v werkster O ving, Rptt Rijweg 88. Tel 43602. Iiulp i.d. huish. gevr., van 9— 3 u Donderdagmiddag vri.1 15 p w. Nobelstr. 4 b. Tel 48850 Gevr een oude man voor het spoelen van flessen Apotheek Cohcn. 's-Graven dij kwal 93. Parkhotel, Westersingel 870. vr nette werkvrouw, knecht algemene dienst Aanm tot 12 uur 's morgens Gevraagd een slagersknecht ol halfwas Burg Boschstr. 65 Na 7 u Piassingel 3. Hallemsieben (Overschie) KI. Adm kzoekt Dame v enkele ochtenden p w v lich te adm k typen Uitv, br. no 5623 Parool Halfwas of aankomend brood hakker, bezorger gevraagd Broodbakker ij J. L. Bijl, Reij er- la ndsestraai 53 Mevr Lebret, Mathencsserlaai 324, R'dam, vraagt een keurig meisje v d.e n., hulp van twee de meisje aanwezig. Banketbakkerij. Gevraagd flin ke 3e bediende en een gevor derde leerling. Fa. C. B Kruit wagen en Zn West Kruiskade 37. Mevr Van Schijndel, Nw. Bin nenweg 126b, vraagt net meisje v.d e n Aanmelden 's avonds tussen 1 en 8 uur. PERSONEEL AANGEB. Eerste kapster bza., als nood hulp Br. no. 5616 Parool, Jongedame, 23 j., vr. plaatsing In leesbibliotheek, volkomen met vak op de hoogte, of an dere gezellige zaak. Br. Shch- ters. Mathenesserdijk 104 a. Bza. Nette werkster, ochtend en avondurenalle voork. werkzaamheden. Br. A 85. P'<- rool, Pleretstr. 94. Bza Nette werkster, als hulp in huishouding, van 9 tot 4 u Br no 5606 Parool Jongedame vraagt thuiswerk, onverschillig wat. v. d Linden Bloemstr. 7. Bza- nette jonge werkster, voor ochtend- en avonduren, of ochtend of avond Liefst Wes ten Br no 24111. Adv Bur Betcke. 's-Gravendijkwal 95. Flink persoon. 40 jbiedt zich aan voor expeditie of andere werkzaamheden. Br. no. 5627 Parool WONINGRUIL Boekhouden, Steno, typen Studieboeken in bruikleen Fe deratie van Leraren Graat Florisstr. 103 b Tel 38313. Leert nu auto- cn motorreden Gratis theorie Desgew geh en eebr Gedipi instr E. de Groot Aelbrechtskade 152. Tel. 39619 en 39701. "huwelijk Jongeman, 21 i zoekt kennis- m. m. aardige jongedame. Br liefst m. foto no 5621 Parool. "GEVONDEN Grote 2e etage, voor kleinere woning in het Westen Liefst over de Math.brug J P „va" Geffen, J. v. Vuchtstr 47 2xb Woningruil. Mooi benedenhuis Noorden, f 5,—, aangeb. voor vrij bovenhuis, Noordentoi ƒ7—. Br. no. 4197. Zaagmolen straat 47. U'oningniil. Aangeboden slaap- etage. Schieweg 3 kamers en badkamer. Gevraagd oen gro tere woning, geen Zuid. Br. no. 5619 Parool. Wonlngruil. le et (W.). bev. voork., 2 tussen slaapk achtcr- k. keuken, zolderk en berg hok. 6.— p wv. vr« huisje in 't Zuid Stadion of randgem Br. no 5624 Parool. RUILEN Ruilen: 2 Armst4 St., old- fin.- voor automotor met ver snellingsbak Zimmerman. In- sulindestr. 251. Tel 44499. LESSEN A. N. W. B. Bonds-auto-motor- rijschool. Eversteyn de oude vertrouwde school met de be kende gele leswagens is geves tigd Violierstr 6. Tel. 73150 Henegouwerlaan 32. Tel. 36666 Moeder en dochter vragen net kantoor voor ochtend- en avonduren. Omtrek Noorden. Br. no. 5611 Parool, Leert nu bridgen volgens het nieuwste Culbertson-systeem, maar dan onder deskundige leiding. Lesgeld 5,per uur. Tel. 40218, Br. no. 5628 bur. van dit blad. Rechter zwarte voetbalschoen gevonden op dc Beukelsdij!- 23/11, plm 4 uur. Afhalen Schook. Allard Piersonstr. 5 D Dame wenst grondig hoeden vak te Ieren, beter genre aar huis of atelier. Br. no. 561J Parool. Jongeman, 17 jaar, met guitaar zoekt plaatsing in een atti.t- teursband, Br. no. 5613 Paroo! Klnderwagcnkappcn overtrek ken, chromen, spuiten. Pnmf materiaal Zendt brief ka ar i Wordt afgehaald. Tel. 24834 Bogert, Heer Gilhsstraat 3 (Zy str Viietlaan). Gedipi. coupeuse kan werl aannemen. Dames- en kindei 'kleding, keerwerk; ook Heren costuums Billijke tarieven Vlugge aflevering. Br. no. 562. Parool. St. Nicolaas met knecht. Bevr Havcnstr. 152 a. Na 6 uui Liefst Westen. Laat Uw meubelen opnieuv stofferen en. repareren. 2 fau teuiis, 4 stoelen 40,OMS Bergse Linker Rottekade 304 Geneuglyk, Pïeretstraat 35a Verhuizingen cn meubeïver- vocr van en naar alle plaatsen tegen zeer lage prijzen. Jac Middelhoek, Math.dijk 173 id. e/, 45m,xu<!»fc|i >- Ttel. 4WM. Uw matras slecht? S] itir. Bel a van Gebr. Vermaat, t.o. V. VoRenhovenst*^ ;cht? Spec, rep.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4