mrnm ZEER VÜ0RDEL1S- EN ZONDER ÏERGUNNiHGE Willy's 1938, ALLEEN DAT IS VIM BSHANdSBL KUNSTGEBITTEN H.D.Z. G. J. HEETMAN 2 x 2Vï m. I, 43.— Hoe Is de stand MIeke? HET JUWEELTJE RADIO LIBERTY PRACTISCHE AD VIE Z E N —.AUTO. VEULEN BONTMANTEL Zei-a» wieii- <va«Mei;mlseUw VERLOVINGSRING BH NAAIMACHINE-MONTEURS VLOTTE MODELLEN VERLAAGDE PRIJZEN! KOERIERSTERS Rond de wereld mét" Britse Luchtlijnen BS AA 13 Eenjbeter 'en zachter* verband bestaat'niet!* GAAT ALLES LANGER LET OP DE Of: BUS BIET DE DRIEHOEK E. N. K. R. I. J FABRIEK SP ART IJ Vrijdag 6.Februari 1948 .Met Ifrote blijdschap geven wij kermis van de geboorte van ons dochtertje en lusje ELLEN H. VAN DEN BERG VAN'DEN BERG— LEiBOwrrz LONNY Rotterdam, 4 Febr. 1945 Jan van Ghestellaan 46 TUdelyk: Eudokia, Bergweg REPARATIE B ln een. 4 «ut klaar Clies de Vrieselaan 21b Td. 37519 - Rotterdam 14 Karaats goud, voeg loos get meed, onberispe lijk: crfgewerit, In alle modellen en maten voor radig.. ri3Sff«a ku&saa lat*r a«3T bc^öafta wdnw #ro« ei v»rH«a4 teaèar *o.tS«n doorgwaogd dv» xead» ffmwwrlm. Eventueel ooi zonder In levering van oud goud. Juwelier KNEDENOOSTZEEXJI 197 TEÜJ- -ROTTERDAM -Tnasihja 1-4-14-17 2 persoons Bedtte! T l[ Cf! 3 delig, 2 kussens F, 4w. Opklapbedden r 2 persoons I KamermaHen "3 f |n Bouclé tapijt r j)|; 100 breed p. m. I, 3, vumrwESttui» m <r8éx uw. irotiBnrïS) PSETOBliUtH «7 WESnOtUISUDE 4 ROTTERDAM Een RADIO LIBERTY vertelt het -U. Luistert naar de voetbalwedstrijd BelgiëNederland op 18 Maart met een radio van ons. Wij hebben vooi/U-type .1948 met afstam- oog, toonregelaar enz. Ons succes-toestel: Uit voorraad leverbaar. Komt en luistert en XT slaagt. De hele wereld in Uw huis. Alles L.. K., Ukg. en een sieraad in de kamer. ALLES MET VOLLE GARANTIE. C. SCHLOSSER, Kleiweg 195, telefoon «446 Te. bereiken met lijn 10 en 14 't Verlwerk is nog even mooi als toen we hier pas woonden! STOFZUIGER STUK? BEL OP 26845 Speciale reparatie-inrichting voor alle merken stofzuigers. Nieuwe en gebruikte stofzuigers uit voorraad leverbaar, STOFZUIGERHUIS „OPPERT" SCHIER ADE 173. ter verhoging van omzet en goodwill. A. P. V AN K E SSEL Bedrijfsadviseur Hoge Oostreedük 74b. R'dam Telef. 22208 een prima Ford "43 nieuw gereviseerde motor, ge sloten cabine, billijke prijs. Die ziet, koopt! Te bevragen H. VAN HEUSDEN, Nenijto-Terrein. TE koop aangeboden mooie zwarte at. 46, ia jrüna staat f 340- Mcvx.van -MEERENDONK, v. Slingela-ndla an 32, .Hille- gersberg Telefoon .41836 .f -.;.vv meawe, Ast ex» -«tóewtSiwi baaivvtwuti ea -•vasasr----- Goéi» «Oflf ViIdeS» mhos AteaoJ i* sfgaico^yia cfc^xgr dtdn.C}.- per 2esje* PAPFUMS 4-deür# zin der achterïifibig. C-- BLANKEN. -:Karel'-da Stputestraat lS, JUWELIER j NWE.BINHEHWEC 155-ft *0AM l DAiC fOPEH WiJ ONZE Wegens uitbreiding gevraagd: Prettige werkkring in modem geoutilleerde werk ruimte. Goed loon en sociale verzorging o.a. pen sioenregeling. Aanmelden persoonlijk Zaterdag 2—5 uur:-: o VIERAMBACHTSSTRAAT 67 VAN' DAM S NAAIMACHINEHANDEL Naar Maison v. d. Brink voor tegen Profiteer van ome voortgezette vrijwillige 'prijsverlaging. Neven staand exclusief model, laatste creatie, van prima wolvilt met lint- en voile-garnering, kunnen wij U nti aanbieden tegen de sterk verlaagde prijs van f. 12.75. Ner gens vindt ,U zulk een ruim gesor teerde collectie e» zulke lage prijzen als bij ons. Hïlson van dan Brink halpt meé de tijd goedkoper te makenI Neer/ands grootste Speciaalhuis in Dameshoeden. •T«BW?Jf 1—.15woorden'5L—iedere 5 woorden- meer p-SP, - De cwereldroutes van de Britse LuchtHjnea: worden gevtogefir.d^^^oten die een harde, leeredloolachter £{rug%êt>en; Snel, geriefelijk en doeltreffend mendo^iHe^udit van de voornaamste sted<m m-Eutópa n aai»tonden —-van Londen naar de voornaamste steden" - op allo vijf werelddelen. Reserveert voor Londen metB.E.A. vandaar naar NoordAmerika en de Britse gebieden Overzee met B'.O.A.G, en naar Zuid Amerika 'met B.S.A.A. AIRLINES: Ongelooflijk! Koopt' U ner-. gens! 2:. gr. lage fauteuils. 4. stoelen, groot dressoir, schuif tafel. eiken old-finish." tafeI-_ kleed, vloerkleed, -20 Mï bala tum.- Tesamen-ƒ .895-e-.; W'; v. Maaren Zn„ NoórdpTem II: WAH: DE2E ZIJH VOEGLOOS EH ON,BREEKBAAR Maison -AMSTERDAM; 23 DEN HAAG 5pulltr««t *2 ROTTERDAM M«th«fnm»rl»»it 34 (DljkitebO M«lhMiaii*vpUln 5, Maaihavan 21 -WATTEX DE LUXE t z a c h t jt as g d o a s Door de speciale samenstelling van Wattex de Luxe werd de hoogste graad van absorbtievër- mogen bereikt en is Wattex de Luxe onmerkbaar tijdens hei- driagen. Watrex de Luxe is vervaardigd van sneeuwwitte, donzige watten. Wattex de Luxe spreekt zcïf de duidelijkste taaL Probeen U bet maar: eens! PEB PAK VAN I0ST.FL1,- WATTEX EXTRA P. 10 ST. FL.0.75 "wattex standaard EL055 I In dèie prfjsk lassen het meest volmaakte verband. VERBAN DSTO F FE N FA B RI EK „H O LL A N O I A" - AM S T E R O A M' TE KQOP GEVRAAGD Door7 verpleger eö' verpl éegiter wordt een rtiim bestaand rust huis ter overname gevraagd, liefst Botterdam of-Der> Haag. Br. na 7443 Parool-" peertenri Brieven met prijsopg. BOodbol, v.'Lennepstr. 15 a- Te koop* gevraagd-:- .Gebruikte Markiezen - of miU"Jfterehd^lt- B. A. Vrpk'age,Bozenlaan 73. HUlegersb.erg .V' Zwaar koper verchroomdê" electr. melkkoker, ich. 2 liter p-19,80, 1 j. garantie; Philips dlstribuüe-londspeaker ine kast. "48.—prima rubber snoer 23 ent per meter; verhuistransfor- matOTen 220 Volt; 127 Volt f 12,05. J. van Embdën,: Goud- serijweg 2, hoek Vlietkane. Tel. 264ffl. Të koop. gevraagdOld-finish hoekenkast. Brievgn rpet prijs- opgïaf no.' -&S2;' KióSk Schie- -weg. - J Té hoop- gevraagd- eenvoudige stoelen .n?et .-: houtenT zittingen, voor atelier-gebruik. Sfroo- hand/BeyerlandselaanJL Vler- ambachtsstraat 29. Tussen: 9—5. uur; .;..v TE KOOP AANGEBODEN Export- stofzuigers. Beter en fraaier dan. voor., de oorlog. Diesels met ,;iooa mm. zulsc .kracht. Allé "machines 'f 3,— p. --wzóh'd^ vooruitbet, D.de Vriës" 'ScZopn, - "CL- de Vriese- laan 66 b Tel. 32388." Te koop7 z-g-a.n.- Continentale Portable schrijftnach,;. Siébbë- les,-:*s-Gravendükwal: 130.-^ Té- koop. óf ;te: .huur "tr.ouwja- ponm. sL.: zwarte\zij.dei. Aan geboden Damesmantei.-f, 15.— Br. 25,. Kiosk Délfshaven. 'Te koopNieuw kinderledi- .kantje, 20.~-„ Gonunèrs. Bus** Xeh. Huetstr.i-St; 2X- bellenX Tëïkcxipi 'Heréacbstnuhi, m. 48; ;i: z.gju:. A:" V--;d./'Hoek. Soeten- daalseweg 28 clv- - s Gnltarcfn-vanaf 42.50. 7,. 65,^" 95.— en 7 125;— -MahdólLnes 'vanaf 27*5ö. Simonis. Beyer- landselaan 29. Te koop wit. keeshondje, oud.l j ^3 .rond. Prijs 15,—mits goed tehui s. Beek.Vla ggèman- straat 3:, Te koop electr. holler, z,g.a.n,_ 80- L., met leiding en emaille' béd. Hovendaal 8 Zw. mantel^ -m;:48,- grijs-geruit ni.m. .44.' rfiv. 'schr>ehen, '40—39; bloüses," kaplaarzen, m.. 40. Tiend straat 26 a. Té- kóópi Plano, :1500.—pri ma instrument; kan ook met rollen spèlèn.. (pte-*.6Jl_roJl«0;. Rozenlaan; 73, -Hillegersberg. Goede: studleviooi .mét. 'prath-: tige 'sdok, kisV eri' hoés; .-T50-' Gevr.Dwarsfluit... - Höreh», Vllesridderstri 5rihBlij dorp Tel. -44641. t.-.-z Schuiftafels 'i - .38,50; clubtafela 42,50; lèerclubs f 82,50. haard- fauteuilS f 32,50, 'rookfauteulls met -" kussens '76.—:j ver- chroomde radiotafels 42; De 'Meubelbëurs. Gxote Visse rijstraat 84-10. .Tél_'f337.63T Edam;-v; Voor "tuinaardè; koolas. grind enz-v Wijnstekers.'. Schoonder- loöstraat JO/ Tel. 38539.' H'dam. Het adres vpor soltdé houtwa ren, trapleren, strijkplanken, kuipen: Tammiqga, Grote Visserijctr. 14-^16. .TeL. .37730, S'portrijwielenïife allé .kléurèn .én uitvoeringen, mét'T tróm- melnaven en -dcraiNeurs-, tor* pedo'nayen- '-'-en.': 'dmadremnien In -Dames, en-.Heren,Adr.. V. Herpen, NoordöjolèfiEtïaat "39. TeL 47290, Wegens teleurstelling te kóóp:- Inventaris DrukkerQ. Br. no. Spaniels - 2 mnd.- oud' 25— 'per stuk.' C. ..Lith,. Zonne- bkieinstraat :25bV .Te koop zonder punten, maat 38 t.'m. 50 Dameswinterraantels 'èft- Japonnen, mantelpakjes, wollen jumpers, stoffen bole ro's. groen suèdé schoenen, kinderjurkjes pltn. 2 k. 3 jaar. kort bruinDaipéöasj e,-een bruine^bont, moderne hoedjes, zwarte" zomermantels,- grote maat. Schïeweg 63 ct- onderste bel; - 'v f,' Donkergroene voorjaarsmantel, mét roodvos, 3" martertjes. Straatweg' 54i -• Textielvergunning - K.V-, tex tielvergunning." -K; v.. venters- Br.'no. 7450 Parool. Dynamo startér: 6. V.; 4 bobines .1 c.magneten,afsla g koppe ling v. m.: -waterpompen. WoY- phaei-tsbocht" 26, electr; bet. Opgelet.: -Zonder vergun ping, zonder- punten, partij vitrage- gordijntjes 1.95 per M. ,-,Het ■CëhtrüW". Goudsesingel'445 HoekTiugo de Grootstraat. Tel. 282S1 fh Aangeboden 1 tafel biljart .en toebehoren, gr. form., met;lci- blad, 1 haard Inyênta, l,haard kachel. C, j Blanken.' Kareide Stootepléin 15. '-hvr;. Nieuw 1 pérs. bedstel Aupiag matras. 1CH3 breed, ook als op- klapbed,'. -/kleine.. ;yulkachel.. Laé£5fraat':4b;' Tël'.4Ï580." Rijwielen!" :vLocomotiéfi ;r Mag- neét;,." Bürcó, Maxwell, R.S. SimpléX; .Raleigh, Hercules m. 3 "versheningsnaaf, Heko. Al deze"7 rij wielen"; kunnenwij uil voorraad .leveren- Moffelen in alle kleuren.' -Ie - klasrepara- tiër: Adr. van'Herpen, Noorcf- molenstr. 30. Tel. 47290.. AUTO'S, MOTOREN EN - RIJWIELEN Mooi Dames-.'en Heren-, Meis jes- en./ JongeDsrijwieL- —Voor spotprijs; :Wateringhestr. '12 'a. NoordsijigeL.- -• H.H. 'Autöinohilisteh'. Is'da bè-» kléding -wan Uwwageri slecht?, Hëb't;Ui'4aBt .van;,toch.t7 Wij ;.re- parerenl -. splidé en. -billijk. Autó-;". én;, Meubelbëklederu Passerelstr, 37:.b; TeU';393i5fF: Te koop fahrleksradio z.g.a-n; wegens omstandigheden met nog lopendejgarantie. E. Leau- taud; Pupillenstraat 11c, TE HUUR GEVRAAGD Echtp. z.k., vraagt 2 k.m.,-keu ken ook gen. event, huish. werkzaamh. te verrichten. Br. no 7453 Parool, Rijwielen" wederom aangekre gen onze Magneet, Super-Sport met trommel, naven en derail- leurs.Haast "U. Adr van Her pen; Nóordmolenstraat .30 Te- le^ion ,47290. -Chevrolet truck .2 ton open •laadbak- .te- koop of; ruilen Vvoor .4": per Söóris; 7 Jac.vanSossum, Hudsonstraat 157 tel. 32782. .34367,: RADIO .EN GKAMOFUON Radio's! Nog /enkele, pracht RadiótöésteUén"Spélen.schitr térèn'd'/ f 250,—/ Komt.eens luisteren! ..Radio Oost", Goud- seriiweg .40. Tel.'24043. Aangeboden,.National -kasregis ter optclmaehine tot;/5,S9/Br. no; 8668 bur. J. .Grijseels, Nwg, Binnenweg 166.' - r-. Te, kóóp,! .herenjekker gr. rat. tweed mantel m,44, winter mantel, kanten. Japon z.'.p. Octöerveldstraat64 a.: Uitschnlftafël,.-. zo .goed .als hieuw^ brphzen kjokstel met coupes; hpettwê Kerkstraat, 16B. Hillegersberg.';, .'y'tA - i Te? kóóp: Transportfiets- inët niedwe bandeii. Waterétokéry, Bussingh5traat/8. - Rrijsyerjaglng Radiotoestellen!- Nu ééri.modernë; radio Super, met één jaar garantie; ook op lampen 235.—.-' Weeldebelas ting inbegrepen. Badtó; „Va- gronj", Töllénsstraat 83; Telef- 41562..'V- x.;;.;" i- Radiotoestëllén mét 5 jaar- ga- distributie,' inbe- „la^io .v.Varoni", Tol?* iensstgaa? 83,^Tel- .41562-,., Te huur of te koop gevraagd voor zelfbewoning Herenhuis, VlUa i of Landhuis, buitenwij: ken of verdereomgeving Rot terdam.'tuin en garage. Cen trale verwarming, 5" A 7 slaap kamers. modern comfort: Geen bezwaar... indien pas later in 1948' vrijkomend; Desgewenst beschikbaar modern, goedgele gen". kreiner Herenhuis/ buiten kant Rotterdam.- tuin. garage. Centrale verwarming met ex- 4ra kolentpewijzing, Bruynz'eel- këukeri :ën veel ander comfort '780.— -huur. Drie- of veel* hceksruilgeen -bezwaar. Br no.. 7445 Parool. Wie 'heeft, voor Moeder met kind van 2 jaar,ong,, k. met stookg., onvërscli. waar. J de Visser, Bussinghstraat 23 Te Huur/-gevraagd Slaapetage of kamérs met gebruik 'van keuken, of gelegenheid om: tot keuken in" te richten door echtpaar, middelbare leeftijd, zondei' kinderen. -Br:- no.. 1644, Ktpsk/Wéstplein:,;', TE HUUK,AANGEBODEN Feest- en Vergaderzaal met bar, dansvloer, tnuzfek CLnb- huis Nenyto;.. Tennispark - bij Diergaarde.''Tel. .44060/ Aangeb. Vrij huis té Rhoön, 5 kamers, keuken .en -tuin.-. Gevr. vrij bovenhuismet 2 gr. ka mers, en ruime zolder;. Br. nb. 7454 Parool PERSONEEL GEVRAAGD Banketbakkerij vraagt 'lêerling winkeljuffrouw.' Br/ no,-77456 Parool.:"'- Stoom-, Was-, en Strt)Jcin,rich- ,Hng waagt v. direct meisjes, voor mangel- en plakafdeling Aanm. bij L C. Krijger, Doe- desstr. 46. -Van 816.30 uur. Na 6 uur Math .weg 82, TeleL 30224." VIM bestaat uit millioenen uiterst fijne mineraal deeltje*, die 't vuil. rap en veilig meenemen. Elk deeltje is door een zeepvliesje omhuld 1 Daardoor schuimt VIM, daardoor kan het niet krassend U; spaart Uw huisraad ermee I Vraag dus om VIM en laat U nooit iets anders geven! Want VIM is onvervangbaar. DE REUZE NB US ,TS. HET VOORDELIGST AAN DENKT DENKT AAN Rtiime sortering Laagste prijzen Vrije Verkoop Jonker Franastraat 3t. TANDTECHNISCHE i INRICHTING Breitoerstr. S9b» Rotterdam speoiaaZ voor kunsttanden en gebitten.. Spreeku.: dag. 9—5 u. Behalve Zaterdags. Tandh. bèh. volgens af spraak. Omwerken van niet-passende gebitten en reparaties in enkele uren gereed. Tel. 38873. Zusiiserse Horloges Nieuwe z endl ng van de beate merken. KKf GEMEENTE ROTTERDAM BtJ de Paych.TnrJcht!ng „Maaaoord-'te Poor- tuga&l (Z.H.)'kunnen geplaatst worden leerling- en gedipl. verplegenden alsmede huishoudelijk - personeel. Sollicitaties aan Geneesheer-birecteur?te PoortugaaL die deagevraagd inlichtingen verstrekt,1 tegen spotprijzen 3'dig.gamituur onderjurk, hemdj broekje, prachtig char meoze, bewerkt met rafencienne kant, malen 40 tot 46 Grote directoirs, solide kwaliteiten Au maten 46 Le.m;'-.52 Grote partij directoirs van 1.75 voor, 2-dlg, garnituur Onderjurken, hemd met dlrectolr, I ook in marine en wit «lest-weebei I grote pertij slechts ÉL. slechb Dameshemden, gebreide, prima ~,wol, - (eb bijzonders ^7Q slechts v STATEN WEG. T/O BÜJDO.RPTUNN ECS R'DAM Te huur of te koop aangebo den rniin Herenhuls, 7 kamers, keuken, badkamer, centr. verw.; parketvloeren; grote kelder, vóór-, en achtertuin. Beste stand Schfebroek; vrfj uitzicht. .Gevraagd klein Herenhuis, 5 kamers, c.v,; met; garage,te Hillegersberg of Schiebroek. Brieven no. 9629. Adv. - Bur. Harte. Zaagmolendrift '35 a, H'dam. Gevraagd *n Bakkersjongen bij Gebrs. Mulder. Bergse L; Rot- tekade 9! R'dam. Tel. 20702. Kleermakerij Hovener. Schi'e: kade 34 c, vraagt voor direct handwerbster voor fijn Heren- maatwerk; Prettige werkkring Colporteurs gevraagd'voor po pulaire weekbladen Prima voorwaarden. .Br, no. 7448 van dit blad.-. z; Loodgieter gevr;.'voor burger- werk. A. Hoogendoorn/ Zaag- molenstr. 93: Tel" 41616. Gevraagd;- Net dagmeisje.,; in klein gezin. ^Zaterdagsmiddags ëh Zondags vrij. -Mevx. de Huijter.Av.*- Cohcbt'dia '6; Aangeb. y.-t 2>Heren;-voll. pen sion, bad aanw. Geen echtpaar. Zr. T' Liefveld, Kortenaerstr. 15 a. Aangebo'dën gem. zit-slaapka- mer met of z, pension. Voor jongedoehter of - jongeheer. Wed. J! B: Holderlk/ Messchert- straat14a;.R.W.;. Te. *:huurbij;alleenstaande /vr. voor. ;.n. .perspoJ?/- kost .en in woning, V,. directof..3afer;?Lft. 45-/-55'.j. BrJ'rió 7451 Parool. Moderne .Radio's. >L^K.TI.K.G: Philips-Rampen. 'Volle garantie /''2Ö0.—a.o.d. Esrae, Jagerstr. 18 (W.),. •Te:-hpur aangeb. Gfijrgest. kar mar m. v. wa^tafpl, 2 /kasten! itookgélegehh,, - voor.-net Heer. b.h;hh. Scbletbaënlaaa 86- Ie ëL i.-■ .- Bekw. Japon- en; mantelstik- sters, zelfst. ktmnehdé werken tevens a'fwèrksters én 'lëerlln- gen Fa. v.: Larené-Hordijk en 90.,-Westersingel lis Gevraagd; Flinke hulp in de hulsh., in klein 'gezin, voor dag en nacht Mevr. v. d. Laan, Beukelsweg 57 b. Tel. 39649. Gevr. .'inwonende dienstbode Mevr. Kuipers, Voorschoter laan 10- Rotterdam," tel. 22587. Flinke jongen en halfwas .ge* vraagd voor zandstraalbedrijf Goed/looitTac. van Ros'suin, Hudsonstraat 157. R'dam Noord, R'dam Zuidge vraagd actief- en' liefst bekw,: agent-Incasseerder door léyens- en. varia verzekering mij.CPór- tefeuille beschikbaar. Bij/voor keur, in vaste dienst. Borgstel ling vereist. Br.met' voll., inL no. 7460 bur. van dit blad. -; .Gevraagd- .vpbr- dag_ «n .nacht dienjstbade v.'g.g.v. Zaterdag middag, Zondag'én eèn middag in- dé'.tveek '«Tij/Mevr./ Van Klaveren,- Molenlaan 203, teL i'EKSONEEL AANGEB. Gedipt./ costumière zóêkt we gens' voortzetting van haai- stüriie/: wérkivo'or middaguren,. Naait- ook aan huis. Br. Ram- lehweg»:34-B, tV Welke .Vgrtegehwoóiedigei'-.'dié grossiers' in r Kramer IJ en //be zoekt, wil-winstgevende artikè- len. mede - nemen?Stolk 8s Schenk, v,Spèykstraat15. Gevr. meisje voor alle voorko mende werkzaamheden Werk- tij 3 8—6 uur. Leef tij d .boven 20 jaar. Aanmelden: Hotél- Café-Resfcaurant.'. „ReginW. Spoor singel 73—75. Flinke werkster gevraagd voor 2 dagfin per week. Liefst Vrij dag erbij, dienstbode aanwezig.- M«vr. Polak—Qui5peL" '6-Gra- vendijkwal 52. B.z,i; Als hulp in de huishou- dlng/,v.d,e,n,/ beschaafde ont- wikkëj(3é/". jongedame. 25 i„ goed kunnende, naaien. Br. m', 'uitv-*. ini/'no. 7452 Parool. WONINGKU1L fllpoié 2e etage, omtrek Putse- laan, vry uitzicht; voor boven.- of ben/huis met tuin/N.. W. of Kr. Br. no 872, Bur. Hülevliet 7... Vrije Ze et.. Havenstr., riant uitz., 4. k., keuken; voor vrij huis W. Brllétter A. Leesbi bliotheek Koja, Wm. Buyte- wechstr. -152 -a.' WoningrulL Grote belétage;.ge schikt ;voor zakenlui of 2. ge zinnen. Kooke, Diergaarde! singel *82; b. Woningruil. Ben.huis' Dor drecht; voor rvoïiing te R'dam,' geen -,Zuid. Br ;no; 5, Kiosk Mathenesserlaan! Aangeb, vrij huis In Zuid, 4 kamers, keuken/ zolder, voor- en achtertuin,/ 4.90 'p.w. Ge in-, 'woning-rechter Maasoever.' Br. m; opgave grootte en huur prijs. - De Wit/ Grote Vissérö- str.-. 25/ KL ben-huis"W., m. 'tuintje, pl. en loods Voorkamer en-këu-' ken;. Br.- üo. 74551 Parool. WoningrulL Vrij/'huis Zuilen, ben 2 k.j keuken; b'ov.n 3 ..'sl;k, douchecel, -..zoldert -vóór- eri achtertuin; gevr/ Rotterdam liefst,vrij huis, tot -35.— .Luit, Blomstr. ,26.. Zuilen/ Autorijschool H. P.; Take, ge- dipl;- K.N.A!C.-iris1riicteur, A.N. W.B -Bandsautorijschool Jan Sonjestr. 4 -(nabijMiddelland- straat)Tel.,367?7.,:/':..; HUWELIJK Huwelijk. Twee- nette dames zoekenk ennism aktng.'m et twee nette heren, 20/-tot:.'25 /-Jaar. Brieven met foto/operewoord retour onder nor:7459 ,bur; van dit blad. v:./. VERLOREJi^ Verloren: - d. bruine'/ Tieren handschoen rechts 24 "Jan:, Wi- tergeusstrr of Schans. T-.b.t.b. Statenweg I79b Df-v/Weyd. MEEGELOPEN Meegelopen zwart.hondje." bruine, pootjes," omtrek "Berg- v/eg-ziekenhuis. .Terug of an ders afh. mits goed tehuis tel. 49167 Luyten, Schiebroekselaan 64a," DIVERSEN Stoffeerwerk stuk? -Behang- werk,béddenreparaiié 'Na tuurlijk naar' H.Hoógerwerf, Bas Jungeriusstraat -233, 1 Tél. 74213/ V« Woningruil, vRótterdam-Heerde. Vrlj huis,-, 3.75 P.W.;voor woning,-te Rotterdam.- -Lode- wijk.- Cl;_,dé;,yrleselaan 87.' handel I Jongedame, overdag '.op kan toor. vraagt" bijverdienste voor de avonduren. Geen böekhou-" den/Br; onder no. 2860/Kiosk Burg.Meineszplein. H-z!a.'n®tte werkster, 5'; dagen per - week, /liefst Zuid./ f -5.-- •per dag.-- Br. Werkster, Kiosk Randweg -/ - Dame. '1' middelbare - leeftijd, biedt zich .aan als .huishoud- ster.'.Van goede 'getuigen voor- zien. Br. no. 7457 Parool. 12.50 Zangkanarlës ,met gar/ be wij s,ruime.- .keiis. - Luxe kooien-, v.a //3.90. Visglazen. Gevr. Papegaaien. - aapjes. Artis; St.- Andriësstraat12 c:. Tël. 76823.' -/ - LESSEN Autorijschool. ^Succes". Gedipl. A.N.WH.-instructeur, ook: voor Dames. Koks,/ Jac/Gatsstr.' 16: Tel. 41097. Gratis- theorie. Boekhouden en -Middenstands* opleiding. Dag- en. Avondles sen - ook aan Kuis, Houtman, Bergselaan 338 'd -■ Maak Uwkleding zelf. Lerares Nijverheidsonderwijs leert U knippen en naaien. Brieven no. 7449 Parool. Uw matras slecht? .Spec/ rep !- jnr. Bel even op 'Tél.' 22985. Gebr. Vermaat, WestzéedUk'39 t.ó. v. 'Vollenhovenstréat:--, Bruiloft? 't Aangewezen/adres v. liédjes, mutsen/.pèttén. enz. is Bierlings Feestpaleis/ Maas haven -36.' Tel. 73322, /lidarh'. Laat Uw meubeJett.-. opnjeuw stofféren en repareren,;*2.' fau teuils, 4 stoelen 4Q~."i"O.M.S Bergse Linker Hottèkade 304, Geneuglijk,Pléretstr3'at-'35! a. Verhuizingen en meubelver- vóer'yan en naar allé .plaatsen tegen zeer lageprijzen Jac. Middelhoek, Math.dijk. 173. Tel. 34373 en Statenweg; 5 e. Tel. 49894. -//iv Feestartikelen. Voordrachteo, Revue- en Toneelschetsen. Frans -Moret, '.Vierambachtstr. 106, Rotterdam. Tel.'39346. Vóór wérkelijk', onzichtbaar stoppen: Jansen; chem.',-wasse rij; en Ververij. Hoofdkantoor Heemskerkstraat- ?2,;" fabriek - Pijperstraat 29' en:31; Tëléfoón -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4