mt 52 wiel ém elitaeil SPORTIEVE PLUSFOUR COSTUUMS CERCZIIUK VotmVo&t I- De Zonsopgang REISBUREAU KNAP Pastelkleuren DE GROTE MODE HilHÏENBURG J.F. Overmans Jr. Üll YAU Fa. J. L. SPOORMAKER Met de Paasdagen gezellig uit Pv ■—.(PA AS - REIZEN Bcnooii TE KOOP PO Nil AC Nwe moderne RADIO'S C. L.v. 1 BERG obi«leW m* ƒ4340 PLANO Op het Merk komt het aan. „BEEFT ONS HET RECHT OM TE LEVEN" WOLLEN ULLqVERS 'J*? ojfri 3„rü-j4 pifggllppps 1gsg? tVrij^ag.X9Maarti;l9.43 OPROEP SCHULDEISERS Een ieder, die iets te vorde ren heeft van-, verschuldigd ia aan-, of borgtochten. gel den of goederen onder zün berusting öèeft. behorende tot de nalatenschap van ■wijlen De Heer ARIE JACOBUS GROEN in leven caféhouder.. .ge woond hebbende Nieuwe Crcoswyksewcg 60. Rotter dam en overleden op 24 Januari 1948 wordt verzocht daarvan ten spoedigste op gaaf of afgifte -te doen aan Mr. I van der Waal. notaris, 's Gravendiikwal 133. Rot terdam. telet 33539. Karpetten, trap- en ganglopcrs. overgor- dijnstoffen. tafelkle den, 1 en 2 pers. ma trasstellen Interessante aanbie dingen OOK IN VRIJE KWALITEITEN TOONKUNST ROTTERDAMSE DANSSCHOOL DIR. CORBIE HARTONG BEROEPSOPLEIDING tot teaeel4anaer(eO en/of lenrfei) rhythm Ischo (rsnntstlek dan». Ballet- en moderne techniek, choreographic. 1 April sus. aanvang voorbereidende beroepsklasse (door 4 maanden) schoolgeld f 40.-. inliet tin d«e«U«lts (Maandag 10-13uur) oltalolt«o4l Haringvliet 32Telefoon 2065S Prospect** ui orde op aaavrèpa gaarne toegezonden. VALKENBURG ARNHEM en NIJMEGEN MARKEN en VOLENDAM ANTWERPEN ANTWERPEN cn BRUSSEL (zonder pas) Onze mooie Gooilocht met bezoek aan de bloemententoonstelling te A'dam. Alléén van Heusdaslraaf 9 - Teïef. 30909. b{| geen gehoor 48774~ Te bereiken met HJn 22-16-4 en 1L AAN UK Maison van den Brink bfedt U als OPENING VAN HET NIEUWE SEIZOEN de American Cap. Prijs f12.75. De nieuwste Amerikaanse creatie in twaalf verschillende mode kleuren. Bij ieder, toilet vindt U.bij van den Brink het geschiktste model In de juiste kleur. Neerlands gróótste Speciaalhuis in Dameshoeden. OEN HAAG: SpuiltrMt 42 ROTTERDAM: MitfiefMftarlwn 34 (DUkxteht) M»th»n«,i»rpf«ln 5, Maaihavan 21 van zuiver wollen .Tweed-Stoffen in bruine en beige tinten met het CsA Binnenwerk voor jonge mensen - van 14 tot 60 jaarl Maten: tot en met 15 JONKER FRANSSTRAAT 31 TeL 26735-24623 KUNSTGEBITTEN In een H oor. Klaar CUes de Vrleselacn 21b TeL 37519 - Rotterdam VRAAGT ONZE STAALBOEKEN TER INZAGE. voor een en vlugge benandelmg Uw was AM5TERDAM Kalwntrait 23 Stoomwaserg J)B ZON" Pleretstraat 61 - - R'dam. TeL.26 Z 13. Sterke 50'cmi Sellede gang- lopers, 70 cm. br. per meter tapijt, '00 cm. getthlfct mafcenv.n732 permeisr Wij kunnen uw kappk- bedden no. wtef bfj- vuHenip-prl Vr**gt vrijblijvend prijs opgave. NOODWWKR VUETLAAJJA9 ■ld tot en met 52 two-seater met'dickëy seat motcir prima, banden - als nieuw. Br. No. 1831, Adv. Bur. Betoke, 's-Gra- vèndjjkwsü 35. Ook Plustour-costuums In grijze visgraat Tweeds voor slechts Repatriërende M i I i t a i r e n leveren wij gaarne.ee onmid dellijlc een prima costuom. vanaf 210,— gemakkelijke betaling VRUDAG na 8 uur GESLOTEN Poolsestraat 33 a. trap op M,aL VkbE* e»- Stijging p. maat 11- Combinatie - Cosbiuw* Sportia*lem-<Rw,'Itlajf n*ntalon;, prima Vwaii- teitatoffen. Ook tn onM maat-af d. grote, keu»- r - t uw belang} WEES NU WIJS r, N.V. BEHANG, LAAG IN PRIJS' IED6R6lO-.Kt.ANT 6M DAS CADEAU jltitotn □aar keuzei PRODUCT :VAN GENERAL MOTORS Maatschappelijk -, werkster oüd 27 j. zoekt p. 1 Apr. as ZIT-SLAAPKAMER ongem, of gest. m. kookgeL met omschr., v prUsopg, onder No. -8188 bureau van dit blad. GROOToTE SZdZs 1N|- VOEGLOZE 0 Kopkleppen- Motor Hydraulische remmen-op-4 wielen OncShankelqke voorwiel-ophanging 0 Schulidak TERLOVINGS- RINGEN "alle maten en prljsen' zonder Inlevering PRUS VANAF Rotterdam Bailer landseleen -159 L CyL 1M L el 6-eyt IJ L M«er Uit voorraad op B.VL Nieuw* Binnenweg 446 Rotterdam* Telefoon 3578p (5 lijnen) te-< koop gevraagd. -; Aanbie dingen mét opgave van merk prijs aan P.ye.-k'.e'l; Segentenel. 24,- Den Haag TeL3&Z2& Amsterdam Rotterdam.. Dan Haag Ut/acht - Arnham - Tilburg BEIJERLAHOSCHELAAN 3 •Fl_.;CiiC J0TTEBDAH"Z- GERO-FABRIKATEN rijn alleen .verkrijg baar in die zaken.'diê óp'het gebied van ven ijverde cn door en door vlekvrtle couvertartikelen utt el uitend het merk GERO ver kopen. Uw tafelzilver behoort een bezit van blijvende waarde te zijn. Koopt daarom niet-zo maar iets, dat hier öf daar voorhanden is. Bedenkt: haastige spoed is zelden goedl Wendt U tot Uw vemduwde Gero-leverander. Mocht deze door de enorme vraag naar Gen>* fabrikaten U niet spoedig, van dienst kunnen zijn, hebt dan nog enig geduld. Des te groter zal de voldoening zijn, wanneer het tijdstip daar is. dat U vol trots Uw Gero-Zilver in gebruik neemt I GeroZilver methet Gero-garantiemerk op elk artikeL Dan alleen hebt U-de zekerheid, dat- Uw tafelzilver vervaardigd is van het zilver- -' witte Gero-metaal, hecht verbonden- inet een zware laag zuiver zilver, die volgens een speciaal procédé extra verstetkt is op de aan slijtage onderhevige plaatsen. Dan opk weet U. dat de duurzaamheid een mensenleeftijd gegarandeerd wordt, een-garantie, waarvoor de Gerofabriek (te';Zeist.',Ubprg^staat. j.-■1 <o|po) GEROFABRIEK-ZEIST NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SEXUELË HERVORMING Af«d. Rotterdam Secr.:- Dr. J. Rutgershuis, Heemraadssingel 159, Telefoon 32866 Op Zondagochtend 21' Maart 1948 spreekt in het HARMONIE-THEATER Gaesbeekslraat 99 de Heer P. A. van"Huet over 'V;>. HUWELIJKSGELUK EN HUWELMKSLEEO en zal vertoond worden de- boeiende *411111: Entrée i 0,75 (sted. bei. inbegr.) Zaal opcn 9J20 uur. - Aanvang 10 uur precies .Leeftijd boven 18-jaar ,i Voorverkoop by:P, 't Hart.-" fiarnlsselaan 78a; B. Tersnitten, Sneeuwbalstraat 21 ben.;. B. Sakko, Overysselsfestr. 77 b, dés avonds van -7—9 uur en in het Dr. J. Rutgershuis. 's middag van 2—5 uur en 's avonds van 7-9 uur. 's Zaterdags gesloten. Voordelige tni s8sn\e|ifant«le das- siruif waibirl'co(>Iën van de nieuwste; Parijs* jnufjèj In lange en kort» modallen WOLLEN ROKKEN Vre'Kj ^aC" i V/ol met uitspring 495 gsnde ploot "jf, WOLLEN OVERGOOIERS Klokkend model 95 STATENWEG T/O BLljDORPTUNHiLS R DAM Naar Valkenburg en Ardennen (3 dg.) 69.— GooL Volendam (1 dg.) 7J0 Antwerpen eh Brussel (1 dg.) IL— Montferiand (l*dg.) ƒ10.— Vier provinciëntocht (1 dg.) 8.75 Vraagt reisprogramma by EUROPA EXPRESS, agent schap te Schiedam: Boerhavelaah 124. Tel. 68415 aoM. ©te**®* 2.1» 'C&

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 6