SCHOON MftftK-TIJD Wij hebben HEROPENING Theo WoU WertsnrtfiDie. pshenü oteMïl, ^gtblflü DfitertjÈfin 'rttoiffiMg' pïU ioraogroae ooorcen b^lll gjycnBDer.ajeiher naam niet HJfrö genosmè? cJnenmtrer ninOf 2%© A as© 11 oplossing® $2 naam is HAVENRONDVAARTEN 0£RIER$TER-TlIDr; KOERIERSTER HET ROTTERDAMSCH PAROOL - 1 _r - voor jams, vrucnrenconsoiyun. vruchtensappen en wijn,ep. Donderdag 25 Maart 1948 nog 'n beperkte col- leatie. fy.VVDAG 21 MAART A.8, OM'2 UUR VAN CAKfr CONCERT BELtEVXTE HülevUet lit tel 7S81L iedere Zaterdag, enZondagavond concert. - Beleefd «abevelend, voor mantels, herén? costuums en,winter- - jassen. Heeft U zelf stof? Laat dit door ons ver- V/erken; ook voor japonnen. Moderne coupe en prima afwerking. C. W.FIes v.d. Brosk Bergslngel 155, Tel. 42674. Aangeboden: gróót bovenhuis aan dé - Jericholaan te 'B'darrt. Gevraagd: vril benedenhuis of klei- na bovenwoning op nette stand te Botter- dam "(liefst Kralingen), Aanbiedingen: B. W. Lizé, Jericholaan 94^A, TeL 20867. Ïe KOOP GtrVBAAGBÜ Brieven, onder no. 7387 aan het Bur. Crt. of tel. 49928. Gedurende GOEDE VEUDAG, de beide PAASDA GEN en verdere ZONDAGEN weer onze bekende AFVAARTEN van onze pontons aan betWIL- LEMSPLEIN 9.30 lioo 12.30 14.00 15.30 17,00 uw. Zonodig meer uitgebreide dienstregeling. Volw. S 0-75' Kinderen ben. 10 j. onder gel. J Ö.50. HAVENDIENST „SPIDO" 4 PONTON WILLEMSPLEIN. BfDAM TEL 22721 EXTRA PAASAAN BI ED ING Hauw«Jiam, ontbijtspek, pe kelvlees, rookspek, gekook te-ham ruit worst met vet spek, leverworst met en zonder bon, runder rook vlees, tongen worst, rund en varkensvlees. Alleen bii C. van der "WELLE, Tel. 20756. B. L. Rottckade .324. Te koop: twee damesmantels, maat 4042 1 20,—; heremvin- terjas f 10,—H, J,Jansen, Schieweg 216 c. Te -koop gouden heren zak horloge, goed lopend 85, Banierstraat 108 b. ,3 x bellen, 1 costumes, v.o. kamgaren, z. Pracht rond salontafeltje g.a.n., maat 4G48 40,65,—., zware staande indi- 60,—. 's Avonds na 7 uur. recte verlichting 75,—, kepe- v. di Berg, Vlietlaatx 21. end. ren bulsgong1 20,—haar» bel.' vilten herenhoed, m, 50-12, geld portefeuille f 5,—. rugzak Een kinderwagen" te koop. A, f 15,—Alles prima. Brcnijes: v. d. Woldti Jericholaan 45. Zaagmolendrift 39, Te koop: Electr. gram. motor Tineer, triplex, meuhelplaat, en pick-up in dressoir, bijou, hardboard, prestohoard. Groot- f:fauteuils, vloerkleed, spiegel, ste Sortering. Joh Groen Lzn hangklok, ledik. met bed l p. Tel. 30803., Kofenaarstr. 61 a-'ö. o Ld-finish ameubl., nieuw. Bloemheuvel, Beveratr. 118 c. Eerst kijken, voor Zomerstof- - Jes, flanel .en alle andere tex- Ter overname aangeb. Jaarsma tiel bij Gruno. Froveniersain- haard. Nobelstr. 55b, Blljdorp. gel SO,, ljjn I, 3, 5, Te koop: Box en. wandelwa- Te koop kinderwagen, donket- gentje. Na 5 uur. G. H. v. blauw, vooroorlogs. Streef- VUet, Nws Binnenweg 200 b. land. Pieretstraat 67. LESSEN." Scherruclub vraagt leden, da mes en heren, ook- ongeoefen- den, Tel. 48700—75910, Naar Wessels voor perfecte Motorrijles, Gegarandeerde motorreparatiSn.'Aan- en ver-; koop motoren. Motorrijwielen voorhanden.., Sehermlaan .21- Tel. 32029. Herencostuums, demi's en pan talons. Voorts: damesmantels en japonnen. Prachtatoffen. Prima coupe en afwerking, v. Veen, Diergaardesmgel 94, b/d West-Kruiskade. Accordeon.*-Te koop 5-rüer, 120 bassen f 150.-*. v: Putten, Hoogewerffstraat 43 a. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd; Dekzeil 5x6, ■"C,. Lucas, Clemensfitraat 8 ,b, R'dam-Z, Te koop chique trouwjapon, 4042, met'sleepje (witte zij de) en bübeh.-'tasje,.'Beatrijs- straat 64B. s Te 'koop aangeb. mass, eiken commodekaat m. marmer blad, vaste prijs f 50,—. Kooiman, Zwaer de Croonstraat 37 b. - Leert nu auto- en motorrijden, gratis theorie, desgew. geh. en gebrv ged.instr. E. dé Groot, Aelbrec hts kadé152. Tel. 39619—39701... 'k-.V' 4»é> Watt versterker. Brieven met 'prijsLetter G„ Kiosk Oudedijk. Egyptische regenjas Of beide gabardine, maat' 48, moet fn goede staat zijn, Br. no.8238 'Parool.' Orgel, vereniging vraagt flink orgel voor 100 pers., aanb. merk, reg„' prijs. Tel,. 74387. Perzen, kleden, lopers, meube len." te kóóp- gevr. C. E, Ber lijn, Heemraadssingel 106 b. Tel. 32569, Theemeubel cadeau. Geduren de 4 weken geven wij aan iedere cliënt,, welke 'bij ons-een Engelse kamer koopt ad 735,—dit cadeau. Alles van eigen fabriek.. Keijnst ,en Zn., Zomerhofstr.. 22. Tel. 41575. Autorijschool' 'Take, ge- dipl. K. N.r AlC.rinstructeur. 'A. X7. W.' B.-BcndsaütarijEchool Jan - Sonjestr'. 4 .(nabij. Middel- landstr&at). Tejefoon; 367.77- Vv Te koop: 2 fauteuils, 4 stoelen theekast, buffet, schrijftafel, 0 glasgordijnen, nieuw.. Salon lamp. Is.Hubertstr. 125 b. Pianola, .merk Uebel Lech- leitcn, met 70 rollen te koop, goed onderhouden. Verloop, Rochussenstraat 78 a,.: Mooi Bamcs-r Heren-, Meisjes- en Jontensrilwiel voor spot- 'prija. Watéringhestraat 12 a (Ncprdsingel). Zakenman, in bezit 5000. wil toetreden als werfend deelge noot. Discretie - 'op. erewoord. Br. no. 8290 Parool. "1 A.N.W-B. Bon ds-auto-motJrrlj- schoolr Evefsteyu de oude ver- trouwde-schobl'^met' de-beken de gele Ieswagëns, is gevestigd Vlollerstr. 32, Tel. 73150. Hene- Bouwerlaan .6.. Tel. 36666. Te koop i.g.stz. -tandem met drie versnellingen. Weimans- weg 13, ït'dam, Sêv^agT^Tongensriets.ieei- tljd 12 Jaar,, aarib.*- met prLjs: van Gcndt, Insulind^traat 91a Vrouw, middelb. leeft., zoekt plaatsing als Uhoudster b'j K- of D.. liefst intern..Br. no. 8278 Parool. Boekhouden, Mlddenstftndsop- leidlng,Engels'. Steno (Scboe- vers methode). Ook in 1 mnd. lloutmw^"' Bcrgtclaan 368ZL Te koop-gevr. 1- of 2-pers. tentje. Tel. 43396. Na 8 uur 74733.. RADIO EN GKAMOFOON Gedipl. -Costumlêre neemt:Wscr werk aan. Dames- en kinder kleding. K. Kruis, Ueerjansstr. Te koop gcyr. Briljanten, dia- majuen, goud en zilver enz. Verkoopt dat aan éénver- vertrouwd adres. H. J. Berke louw Jonkerfransstraat 30 «b. DIVERSEN Vérenlging hqeft te koop gloednieuwe radio Waldorp. Te horen bij A. V. d. Wal, Ger. Seholtenstroat96 c, 'a avonds na 6 uur. Voor schilderen en wltwerk: Schildersbedrijf Stolk "en ;de: Bruin, Schoonderloostraat2S (•Westen); Persoonstraat- ,6 a (Zuiden), Rotterdam. Alleenstaande Dame, z.z.g.g, als hulshondster, bö D, of H. of kl. gezin, in of extern Br. no. 8291 Parool.".:" ToeienteKer (tot 3000), Micro meters 75, 100 en groter. Na 18 uur. 2e Virulystraat 4. a, L. W. Kroon. Radio's l Zojuist ontvangen Philipstoestellen. PhilipB perr manent dynamische luidspre kers 11^— en f 12,50. „Radio Oost", GoudserJjweg 46. Tel. WONINGRUIL Uw huwelijk gefotografeerd fn kerk cf stadhuis. Vraagt-vrij-, blijvend, inlichtingen.: Foto JDimo". Bergslngel 194a..TeL 46650.. r TE KOOP AANGEBODEN. Tp koop; 'Radio' ,m, namen- schaali compl. f. 145.—; hand- naaimachine 50,--: ..^eyc. OrarJeboomstr. 216. Tel. 74907 Radio, comph" Sö,—Singer Inzinkbare naaimach. MO,i radiotafel 25,—Leye, Oran- jeboorostr. 216, Tel.1 74907. Aangeboden moderne le etage, Provenierswijk; 3 kamers, keu ken. radiodistributie; Gevraagd grotere woning, goedestand, liefst Kralingen, Huurprijs geen bezwaar, bereid stoffe ring over te .nemen. Tegemoet koming verhuiskosten verze kerd. Br. bo. 8273 Parool. Kleine moderne radlotOEstellen met volle garantie, ook op lampen 85,—Radio ..Varoni' Toltensstraat 83, Tel. 41562, Bruiloft? 't Aangewezen yadres V; liedjes, mutsen, petten, enz. Is Sterlings Feestpaleis. Maas-, haven 38, TeL.73322. R'dam, Moderne radiotoestellen In di verse prijzen 1 156,—, I 165.—. 193,—290,—. Alles nieuw en met volle garantie. Radio „Varoni", Tollensstraat 83, Tel. 41562. -•■.'v.; Verhuizingen en meubclver- voer van en naar. alle plaatsen.' tegen zeer lage prijzen.Jac. Mlddclbook, Math.dljk 173. Tel, 34373en Statenweg 5 c'. Tel 49994. -- - le et. 5 k.. badk., huur 3? p. m. Blijdorp. Gevr. ben.huis m. zonn. tuiu, g. z. Br. no. 55, Kiosk MlddeUandpIein. Te koop prima verende divan f 30;Nieuw. Rietveld, Zwaanshals 69 b (boven) Radiolampen doormeten 10 ct. per lamp. Gebr. Kerdsl, Jac; Catsstraat 79, 'Tel, 43251. Recht gevend op een te plaatsen tegeri Schoonmaaktarief in het ROTTERDAMSCH PAROOL (Alleen - Hoop - Verkoop en Goederenruil) Te koop 1-pers. opklapbed, nieuw «32,59. C. H..VJS, Schut terstraat' ;36- Na 18 uur. Te koop: "bruin lederen haard- fauteuiltje 20,—hobbelpaard i 15-Grote Visserij straat 45 a, boy. .bel/- ■-,'** "VVóidt Wakker! Koopt Uw meubelen bij Job. Bakker, Eergweg* Ï62—164, Tel.49153. Pracht old-finish. Huiskamers ontvangen, Trouwlustigen. Hebt U onze prachtl^fe old-finish, clubka mers al gezien? En dan die prijzen. Veel kunnen wö niet etaleren, maar onze. opslag- Klaatsen zijn .vol, Gebr. Lind- out,Zaagmolenstraat17, Te koop een raool buffet.' Straatweg 272, HlUegersberg. Te koop: 4 haardfaut., 1 agè ta fel. gr." vlerk, tafel; 'vaste prijs 135,—Schlcdamseweg 64 b. Te koop een goed Radiotoestel met luidspreker, voor f 80,— Na 6 uur. Kettingstraat 15 a. Aangeboden: Prima spelende radio met luidspreker. Greve, Willem Buytewechstraat U3a. Woningrull. Benedenhuis" met voor- en grote achtertuin Overschie; voor huls West. Rottcrdam. Overschleseweg 46b 1 TE HUUR GEVRAAGD Glas In lood, spiegels, verzil veren 'cri modemisèren. Glas- handel W. J. Pietcrs, Schieka de 157159. - Tel. 46010. spoed. Gevr. - ruimte voor lich te werkzaamheden te. verrich ten. Onverschillig wat en waar. Br. no. 8284 ParooL Wonlngroil. Vrij wonen, vuur cn licht, plus kleine 'vergoe ding. voor echtpaar z.k.. als concierge voor het onderhoud klein kantoor. Voor kleine wo ning, nette stand. Br. no. 8282 Parool. - Flat aan drukke verkeersweg^ 3 learners, keuken en douche cel.'. veranda en kelder; voor vrij -huis met' grote tuin In Zuid. Br. no. 828B Parool. Spiralen, tJzercn." ledikanten» vermaken, .tot opklapbédden, ook reparéren en strekker ma ken; 6 modellen, ombouwkas- ten v.a. 35,—, moöio hout soorten. Gebta, Bos, -Sam. Mullerstr. 8 a-b.TeL 36811. Bed denreparatlq0öomoppen, bijvullen Javakapok. Veren bedden vermaken wij tot 3-d.' Kanaalbedden.Credieiboxmen. Gebr. Bos,- Sam Mullerstraat- Ba-b. Tel. 36811. Gevraagd woning voor volwassen personen. In van huurmachtlging. Br 8285 Parool. Kostganger vraagt kosthuis met on gemeubileerde kamer. Werkman 39 jr.,- huwelijk niet uitgtzloüa. Br. no. 8281 Parool RUILEN Vrouw zonder kinderen, man varende, zoekt lege Earner of zolderkamer. Schoof,' Gouver- •nestraat 31 b. Paasfeest, met fantasiegébak, ook op keuzebon uit D.Kop- pënol's Bakkerij stemt tevre- dpn. Banketbakkerij "s.-Gra- vemveg 54. Eind,tram "IS en 17. 'Te koop .een zilvervos. Te bevr. Tel. 74168. RuUcn: Pr. verende divan m. pluche kleed voor. 1-pers. op klapbed event; ook te 'koop. Dorpsweg 20 II et Zuid. "Welke Botterdammer ris eige naar van Motorbootje model Kruiser, lang 6 m. Gevorderd. door.de Duitsers. Br,-met op gaaf naam on merk en no. mo tor letter M. Portier KJN.S.M.^ Lekhaven.:- - - Twee sportieve vTleiidlnnen zooken twee dito vrlértben, 22^ 26, om samen één week, te trekken. Br, no; 8271 .bur. van. dit Triad, ri;1;' Ken nienwe fleta?.Verzekert, deze tegen diefstal, .Premie slechts 5 vande waarde. Vraagt lal. - AKsurantiekantoop Vink, Provenlereslngel16. TeL 44148, b.b.g. 476B2. Jongeman zoekt eenvoudig doch net kosthuis, liefst bq burgermensen. Geen beroepfe, Br. no. 70, Kiosk Middelland- plein. Dame zoekt gem. zft-slaapk. zonder pension, met stromend water. .Br, no. 82T7 Parool. Wie ruiltradio m. nomen- scbaal voor zijn motorrijwiel. Br. no. 82S9 bur. v„ d, blad. Meubelen. Bij ons slaagt TJ al tijd. Onze kwaliteiten zijn bë- -,ter' en de pri]2en lager. Mo derne Hulskamers- compleet 275.—, f 295.—, Alléén bij 't Meubelhuis, West-Kruiskade -5 t/o Arena. - j Erres-, Waldorp-, Ela-, Ruton- stofziiigers uit voorraad. Alles met de bekende v. Embden's garantie. Stekkers f 0,45, an tennedraad 20 m. 1,10, doos inh. 1electr. soldeerbout, tin, soldeervet, compleet f 6,25. J. van Embden, Goudserjjweg 2, hoék Vlietkade. Tel. 20428. Ter overname aangeb. - ele gante -bruidsjapon, m." 4244. m. sleep en prachtige' sluier 4x2 mtr. Lepelaarssingel 69 a, R'dam-Zuid. Rood im. léderen nieuw, ,-wan- delwa gentle. Lepelaarssingel BS C. x;; Té koop: kinderledlk- 1.80 mtr. 1 15,—Jurk 10,manteltje 15,—, mutsje.,;z.g.a.n. Agnle- -seetraat 45 Dubbele marmexen. wastófel op poten met'<4 tolletltranen, compleet koopje, lets' vbor kapper. Te zien ha tel,- 'af spraak 416827-33124,.. Zwlts. Ancre herenpolshorloge, 2* damestasseh; plastic, ^rote maat, 4 knotten rose babywol, 4 Meter, tule vitrage, 1.50 me ter. breed. Alles nieuw, Snel- linckatraat 34 b. Rullen: Wie ruilt x.g.a.a. voet- baJscb., m. 41 -voor na. 44. H. Meerhef. Grocnelaan 119 b, Schiedam, Tel. 66855. TE HUUR AANGEBODEN Grote oneem. voorkamer, liefst Juffr. alleen. Adres: St. Ma- riastr. 78,.. le ét. Jongeman, 20 j.. zoekt t.k.m. eenv, msiéje, N.H.,, leeftijd 18 19 jaar. Br. met foto erew. retour, onder no. 92 Kiosk BI Dmmer dij k s slaan. SCHIEDAM^ESINÖEL 42 - ROTTERDAM Asrdige zoldenlaapkamer met vaBte wastafel, nabij Mlddel- landstraat bij R.K. - mensen, voor net persoon, b.b.h,h., met. eigen beddengoed, event pen sion. Br. no. 8275 Parool. PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd net dagmeisje. Mevr. v. Alphen Jr., Kral. Piaslaan 38. Verkoopster gevraagd, in winr kei huishoudelijke artikelen. R'dam-Ztild. Br. no. 8274 bur. ven dit blad. Botterdam» Toueel- GEORGE en MARGARET blijspel van Gérald Savory Regio Ko ArnoldL VEEL LEVEN OM NIETS blijspel van WUUam Sbakcanesre Regie Paul Storm GASLICHT van Patrick Hamilton Kagle Cruys Voorbeirgh Gevr, kapster, kunnende, ondu- lercn en watergolven. Spoed, v. Maanen straat 4. GEORGE en' MARGARET blijspel van Gérald Savory -Regie Ko Arnold* geldig. Gevraagd meisje v.g.g.v. Aantr,. na 7 uur:. Mevr. Nuveman, Bergslngel 157. Gevraagd - magazljnhedlen- de'/lnpakker door grooth.- aar dewerk englas, Rijbewijs strekt tot aehbev. Brieven on-, der no.. 8293 bur. v. d. blad. Do Maautad spelers DE DUIVEL rranz Molnar Ttegie' Prttxenri O.7griot;f-3.BQ-Bel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 7