iiêl0^3i,ü VROLIJK EZgjjSgPfiAME -Vogel Kapitein Rob ALt VÊÈfettó feÓVÉfc 8LEKE BET I m i£ VROLIJK tyturfêest BROER5VÈ5T Rita Gokkes De Beste Jaren van Ons Leven -^MONSIEUR. De Opschepper SPECIALE AANBIEDINGEN HET LIED MN BERNADETTE nana de herrera verrassing QPËNT ZATERDAG 2,7 MAA£Ta.s. zijn nieuwe Zaak aan j5e ZIET ONZE ETALAGES: (p/dnAsA Jh&ctiteh RADIO-STERREN NACHT is een - C?(Ci G-braden Piepkuiken, f-i Gemengde Coo>p6tc,'Pom- Ttook goeie ScAoesuèJt voorjaarsaanbieding energiek vertegenwoordiger Ik neb BE ZWARTE KIP Zeg jongen! Zeg meisje! De Circusjongen SCHIEDAM De grootste sortering en laagste prijzen! f" LUXOR""f j ROOIE 1 SI EN I lisrsLl -é NA- PASEN TYPEN STENO TACHO TALEN BOEKHOUDEN SCHOEVERS k; t bekwame Auto- ElectriGien zelfstandige Auto-Monteurs bekwame carousseldraaièr bekwame kotteraar bekwame efectriscfae lassers bekwame cajistrueUe-bankwerkers bekwame aaobouwer (constructiewerkplaats) bekwame plaatwerkers bekwame lichter voor stalen raamprofielen bekwame nageiheter halfwassen en leerjongens Plaatst een Koerierster CAFÉ RESTAURANT LUXOR THEATER Grote Sterrennacht ZEILSCHIP „DE VRIJHEID" r CAPITOL 5^9/^'/ JENNIFER JONES CINEAC HARMONIE ARENA l|e MARIA'MONTEZ -?JON HALL\ IN TECHNICOLOR LUTUSCA HET ONVERWACHTE' jack e! josé CHARLES CHAPLIN PRINSES BING CROSBY CINEAC VDE REDE VAN PRESIDENT TRUMAN JOE BROWN PASSAGE REX Donderdag 25 Maart 1948 >V.>>s W iL 'J t mc» Frites 2.90 Gebakken Toog Filet?, Dop- erwten, Gekookte «Aardnp- pelen 2.25 2 Eieren Ju 'frltnre gebakken Gebakken Spek, Verse spi nazie - Worteltjes, Poraroe* Frites £1.75 Varkcoscaxbonadc, Spercie- boontjes» Pomme» Frites. f 1.60 TEAROQNt^RESTAÖRANT SI ATE N WEG 193 ROTTERDAM y Kom eens bij ons deze sportieve Zomerschoen Een. féést voor de feestdagen- PUTSCHEBOCHT .1.13-1)5 ZWAM 1ANSÏRMT 19 BEIJESUNOSCHHAAH 11) 1)3 NIEUWE BINNENWEG 377 MATHENESSERWEG 45 200 x 300 cm. Wol bouclé Karpet 205 104.— f 111-50 c.300 cm. Wol bouclé Karpet (gemaakt van 3 banen tapijt) 180 x 290 cm. Jaspé Moq. Karpet f 15650 zonder naad. mooie kleuren, met franje Ca. 70 cm. brede Trap- of Ganglopers p. M. 1 11.35 Wol bouclé, nieuwe dessins. Ook vrije kwaliteiten in verschillende prijzen- DE HEER'S Chocolade- en Biscuitfabrieken C.V., Galvanistraat 10 Rotterdam -West, vraagt vóór spoedige indiensttreding: voor de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland, zo mo- gelijk op' de hoogte met de branche. Prettige, vlotte verschijning, bewijzen, van verkoopkracht kunnende overleggen en. bereid met animo en geestdrift voor de zaak.te werken.Indien nodig bereid zich aan een psycho-te'cbnisch onderzoek te onderwerpen. Geboden wordt:prettige werkkring, waaraan een: zeer .behoorlijk inkomen verbonden is, met recht op pensioen. Bij geblekeo&geschiktheid levenspositie. Eigenhandig geschreven brieven met foto te richten aan de afdeling Personeelszaken. Maarmt kan ik dan ook heel Nederland iets Tiïizrmders aanhiedén: Wijnen, vruchten- en - verscheidene andere dranken, _e UwPaasvreugde zo feestelijk verhogen. En straks - als het warmer weer is heerlijke limonadesiroop- Teveel om op te noemen. Natuurlijk alles van dezelfde voortreffelijke kwaliteit als mijn advocaat. Heb je al een kaart ge kocht voor de prachtige vacantie-voorstellingen in het Luxor-theater en Co losseum? Eesdui2endkinderen heb ben zich reeds van een kaart vooralen! Ben jij. daar ook, bij? Als hoofdfilm wordt ver toond de geheel nieuwe, door kinderen gespeelde, spannende rolprent En.uitgebreid voor programma niet leuke gekleurde tekenfilms. Toegang alle leeftijden. In de pauze komt..Ketel- binkie met een verras sing. Entrëe slechts 0.41. De voorstellingen worden, gegeven: Goede Vrijdag: .halftwee en half vier (Luxor). Zaterdag: half tweeen half vier (Luxor) 2e Paasdag: half twee en half vier CL uxor). Woensdag: half negen en en half elf (Celos** seum):; Kaarten verkrijgbaar aan het kantoor, Schiedamsc- singel 42 (ook op .Goede Vrijdag), bij de bezorgers en voor zover voorradig een half uur voor de voorstelling aan de zaal. :v. .KETELBINKIE- N.V. .yr&agt roor .hare Techh. Dienst enkel» ervaren bankwerkers fa benevens enige halfwas bankwerkers g- Uitvoerige schrittellike sollicitaties te richten aan de M A^pinlatratle van de Technische Dienst, Hugo de Groot- straat 41-te Rotterdam. ^israainmimiWHimaiiraimiiKumumni^nmMiDmiuiiBiifninrDiniuiianuiRiiininnunflR DAGELIJKS R ÜÜR Hf (Slechts korte tjjd) Ij Willem Goossens' R' Volkstoncel Hi met I il *n Groot succes. H B I Goede Vrijdag H il 1 Geen Voorstelling. R beginnen nieuwe DAG- en'.AVOND-'. CtTRSUSSEN Lesrooster en Pros pectus gratis Spreekuren dagelijks 10—12, 2-4,7—9 IMathen. Landweg B 1 laan 145 18 R Tel. 25542 Tel. 71229 H ~=- VOOR |LK Z'H KEUS^ 'VKiPtiiAat 'Groene Hiltedjütt 212,; Gondscslngel 535. •GEVRAAGD en.',:"V r Aangenamewerkkring. Goede sociale verzorging. Aanmelden: - AtTBüBN GARAGE Schiedam. Nwe - Haven-: .233—237..:., A p BLAUWE ZAAL BEURSGEBOUW - Iedere avond 8.uur. A.B.C.-CABAREY O.I.V. WIM KAN en CORRY VONK i dit sklrcvn nog alvebta roonta Hingen «n W«l v. Zaterdag 27 t/m Dinsdag 30 Maart van WIM KAN's nieuwste Idéé (De Cornedlu van du Variété) Madew.rW.n ïIJnrCORRY VONK WIM KAN - ADRIENNE CANlVEZ - LEO DE KARTOGH «af» d*. vlaugol ;.COR LEMAIRE Prljjri 3.- an 4.- tJ. Voorverkoop en ptaatjbaipra'clng twan dagen van fare ren «en d« kao« van da BEURSrOYER, irgsng Clnoae CooUingaL-degelijk, tot 3 6.00 our ,(l*L 24800) an '«.avond, aan. da kas»»-v«nda Blauw* Z»jL (Maant 110). Haandag 29 Maarl (Twcadc Paaaehdag) Haibtae 2.15 uur. CoolsingeL Ing. Cineac, R'dain. Zat 27 Maart en beide Paasdagen, geopend-tot 's NACHTS 2 luk; Extra geëngageerd: „LES DEUX PICO'S" 31 Mrt. afsch.avond van „LES ENXRAXN'EUKS" Van 1 April' af, dag. matihèc cd solrèe „JOHN BAKER AND HIS BALLROOM SIX" Goede Vrijdag gesl. 's -Maandags-gesL- DeN.V. DE NEPERLANDSCHE STAALINDUSTRIE, Keileweg 40 Rotterdam-W. vraagt:, voo: brieken: onmiddellijke plaïtsing in haar fa- Lecfrijd: tot 40 jaar (in;verband met pensioenrc- geliiïg)- Vv.' -I - In-onzeafdelingen .Constructiefabrlek. plaaiwer- kerij en stalenramen-fabriek kunnen-nog:'goede geplaatst worden. - Heerlingen. kunnen wórden opgeleid voor het di ploma ,;Bemetel". Lonen, volgens Collectieve Ar beidsovereenkomst (CA.O.): Aanmelding bij.de - portier op elke ..werkdag, of'schriftelijk. Diner la Carte Meent 98, Rotterdam. 2 min. vanaf Coolslngel Iedere dag vanaf 4' uur- optreden 'van. het. -. Ensemble „MARISJCA". Kxtra geëngageerd voor Zaterdag 27 Maart en belde Paasdagen de zangeres en cabaraUëre le "PAASDAG (ZONDAG) aanvang 12 uur irun-V. MR. DOODLE, KEES PRUIS de jubilerende WAIKIKI HAWAÜANS en 1G andere variété-attracties. Plaatsbespreken vanaf Vrijdag van 103 uur. Eventueel telefonisch na 11. uur (nr. 28326). Prijzen .der plaatsen:£.1.25 .t/m 3.75 (aJ.i.) Onthaalt U\y kinderen - op <Je spannen de avonturen van Voorradig: a. PEER DEN SCHUYMER 5\(de piraten-kapitein) h. PINGUINLAND VAN PROF. LUPARDI c. KAPITEIN ROB IN CHINA d. 24000 MIJLEN OCEAAN-RACE Verkrijgbaar a f 0.75 bij de bezorgers, van „Het Rotterdamsch Parool". ZONDAG 28 MAART. Aanvang 24 uur. Medewerkenden: Radii-kwartet JAN CORDUWENER PETER PECH en vele anderen Bespreekt tijdig Uw plaatsen om teleurstelling te voorkomen.- FILMPROGRAMMA'S voor sa VOLGENDE WEEK (THE SONG OP BERNADETTE) ÏOTH.CENT.fOX.HIM PER M.P.EA. TOEGAMG ELKE LEEFTIJD MET .SPAANSE l01^ DANSPAAR ET ALBERTO TORRES 6-8-1 p UUR t t A RV A VIUÜ DACEL. 2 7-4.15 t/Jt ZAT. a.30-7AtS It I «KTDACEN 2^30-7.».15U Succesweek GOEDE VRIJDAG, ZATERDAG-EN BEIDE FEESTDAGEN OAGEtIJKS 3: VOORSTELLINGEN:; 1 U.- 4.30 U.« 8 tWfVERSAl.niM DPR M.PXA. v ELKE tEEFTUD. REGIE - MUZIEK"- SCENARIO - PRODUCTIE lts ACROWAIES CHANTaNTS VAN ZAIF-RDAG 21 3-T/H 14 DAG. 1.30.4.15 6.«i Q-30 UUR OP HET TONEEL: OP HEI tones.; BOB HOPE- DOROTHY LAMOUR LES ASTRA'S - -- - - accordeon-Show 4 0E KOSTELIJKE COMEDIE 9-5.30 UUR-^ SPORTRUBRIEK: DE GRAND NATIONAL: PAARDENRENNEN—DE ZES DAAGSE !N PARIJS - HOCKEY- DAMES: NEDERLAND-BELGIÉ. - BEIDE' PAASDAGEN .VAN 9 UUR AF GEOPEND: ilN TOEVOEGING AAM VOUEOIG PROGRAM, MA O.A. EEN FRAAIE. MUZIEKFILM EN EEN GEESTIGE I EKEN FUM IN KLEUREN VOORVERKOOP VOO» 'j BEIDE PAASOAGtN ZATfRQAC VAH ~3 TOT S UU6y i PROGRAMMA VOOR DE GEHELE FAMILIE JUDY CANOVA ELKELEEFTUD OP HET TONEEL: MAURICE EHtJOHHHr aan HEI OBGEIt I JOOP. WALVIS OE GLORIEUZE TERUGKEER VAN MET ROBERT DON AT-GREER GARSOM - METRO GOLOWYN MAYER PROP. UlTCEBRACWt COOC KV. NUXRLAND T VAK ZATERDAS 37-3 TIM 1 .K PAO. 1.4S14.15-7.P.30 upg ELKE LEEFTlIC FlENTJE DE LA MAR - AAF BOUBER SYLVAIN POONS EN VEIE ANDEREN IN OE HOLLANQSE SUCCESFILM DAC. U FUS1PACLN 2-4J0 -7 9,15 U -'*% Jk m«AT -VERBAND MET DE: GROTE LENGTE1 DER HOOFDFILM AANVANGS VArliUL ITUDEN ALS VOLGT: DAGELIJKS OOK: zaterdag EN'ZONDAG/ DRIE VOORSTEUJNGEN 1 UUR,4.15 UUR' EN 8 UUR i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 8