'êf EL" RL1 mm RORE radiq ERG '4 PAASPUZZLE wz:zz;m Wester Wolbn SAKKY' mm VsM GAATU 7 OK ALLE VOOR JONG EN OUD deüooge ne- MUZIEK A.B.C. META /?h ioor slt NoordP/ff! Br Jac.j- >(WH0F« GriekspooL Staaft IDE LAGE WINP SintMaarten' KUJta 112 v. STAVEREN Êebr. tepH0« v.jei A. WtNK ,.cop-;'Sp™ NSSER TROUW?-: m F. PLOMPE^ G E B £hi tesrï» S N firn Ihardïng Ex k VAN 'T Hf*" SchrijfmacK ,c Adr. vaip e r s M. r,VEBA" H.M. v.d 'oornink en 4tók ifó"5 p Tana' rZELLE" BRUïN's ADVERTENTIE BUREF ÓE /ZUIGERS OVERHEMDEN TOB^paratieöeiirijf /tietlaan 28 „DEl£ "Wen FaEeb.teiEti^"2 OTVELD k;repa" @up<- 'Jwn:LEN -aKSE j ®5255*iHaiVRAILS Tamminga JERSco iSIpA-itECT" HJ.l.Visj C-C. MAAT C0RS? ^ÏO SERI£Rr Teiefo^rs&Zonen f^t)NEN&VRIJ MEi.Kilir adres. H. .'LANS jftmmiÏH VOOR FUF dÜRENSEN 2ÊH00NENBERG DEVOL IBDEN de Onderdelen VIKING A jL si.ui^AKER Nos BLUD0RP GORggf 0 R3di0 ÜWKUHSTGEB! I.erol steadi ruime keus! DE KlfBI „GAlLE beschenken ™^TORIA" JONKERF ,r ËdnAsperen en Jeihandel liai» ic^m,^idel Za^/aaringpakkerstr. I SMAAKVÜJorder G R O MAISON VAN BOOREMAfi „Dé Boekenbeurs"ü Alle sor. BOE BEH voor W GORDIJJanoel Rubens" tSl CENTRALE kuhsp k°ffer MATTHE Auto Slaf JV „EL JA" kto^^Geh^t LD E N V* iJJ V.i 9.88 Hoori' c m. gouden pen F*. - J STOFFELS VO' Jr. Fruustrut 34 Tel. 20918. Or. Viastrfetryj UÜIBIÏS ||l X VAN -F HOFT .fcrrw.r SSd Rotterdam Voor de schoonrp"* c ALS F O I O-K LVEKANCIER een pri; ebt* O. ït« aAGMOLEHURIFT s% TELEFOON42279 -48762 ?m.«ircsWV ïkelen teitsstraat 8 ^ddellandstr. 23 ONDER jNTEN! MIDDELLANDSTR. 135 Wei. 31419 - K-dam rOEDERENHANDEL ooisingel B. 4 etst raat 15. TeL 43829 straat 32 il 38030 BEURSGEBOUW ROTTERDAM TELEF. 21902 ..li Ie Jin g DEUR- MATIEM Severens Zonen tCIWl WDttlHÊTEXTIEL Bsnihuirerslraat 26 1 Vierambachlsstraal <?8 "VOOR verwende Rokeijp „Blocmenexpresse" O Se -Mlddellandstrut 7 Telefoon 31761 sigarenmagazijn v TIENDSTRAAT 13 NAAR MA/ Telefoon 26068 ïiier- en etters Rijwiel» «EH Band. NO EN Onderdelen 1 Haardenreparatlea Moffellnrichtlng ^""Titreclames jizeedijk 207, Rotterdam Telefoon 28059 Voor 'n goed SCHILDERIJ prima afwerking rBk^iAN VEEN I Me ding en mode-artl- Uitsluitend exclusief Afe - CASA-SAFFI -xraatwec 158 Tet. 49319 23 Tt* EN LItiF g I. SEVBeneden DE O.IALE PRIJZEN. Strjmomt «er.* kijken! Vrij entree! i-trao dellen. 9Vyr Be Ij erlandse laan 11 m&dkt: VierambachtStr. 129 .oord: Bergweg S3 OLLEBREGT K_yUolendrift 35; Matbe- rSerdük 267 <bü brog}; g^eijerlaxidselaan 5. INGINKICHTING v. Prinstcrerstr, 37 Telefoon 47451 %v,,.vH*p)B in. OH ujofS H tr S Ml"'" jYn!,5. VOOR ËEM^iü sien aik«*h, UW ADRES vr O Ji in enkele irantiebewijs. l'ECHN. tNR. gweg 347 K-dam, tel. 48974 «ingel 195 Schiedam tel. £9841 ,T FRÜINSTRAAT >fiN EN BEZORGEN .NDER PRIJSVERHOGING TELEFOON 3188331867 oraties en onderdelen, alle merkeru In deze stad in iedere wyk, kolen van m. schriftelijke garantie fOOR UVi lOTAGE prfoordsingel 51 'Tel. 40949 TEL. 49129 «ei hoek wartjanstr, 151 Bergweg DTISCHE VOOR UW MEUBELTJES COTAGE voor Uw ro'> Kokers el.: 21148 - 34355 - 36780 M ARTE Naturel KU' voldoet aar moderne .EAUTCS .SVARTIKELEN ■rftANWACTOEEN Eïathenesserwcg 43-45.. R'dara-West. Tel. 30014 'houtwaren Complete Waltnby J yute Visserijstraat 14—16 Telefoon 37739 .art fcRfllEK MS BINNENWEG 147 ROTTCDDAM m:30605 Strijkijzers Stofzuigers Electr. de' Philips OOIEVAAR 191 KHMM ROTTERDAM JÖUJDORP) VLAGGEN - INSIGN' MEDAILLES BEK .ftMérkt correct HEM. reinigen ."^'^gpolderstraat 70—70c V'Telefoon <6158-Lg0717. •pecial Fa. Aler Sf S.N STAR rftADIO HEEFT VEEL PLEZIER ins en zilver £et f 1.95 per M. 'jOH. mtchert donker Fransstraat 6 T TeL 24305. AELBRECBTSKade ALTIJD endrift 35 nesserdijk 267 (by brug) éüerlandselaan viatistekers ^uwe Binnenweg 197 Tel. 33504 zijn t** ^pifiderklecling L Schledamseweg 122 Rotterdam. DAME éoRJAAHS CTD ft MATRONEN- «VB IHAeldmode" w "^orraad leverbaar Zuid: PA TT ES WeK Noordmolorwtruat S h. Tollensstraat 39. 't STOFZUIGERHUI" lé Middelland fl G T n poehmagazijn Pedicure salon. Rep^n-art Janstraat 119 Telefoon 47718 ^vendijkwal 127 Jerichostraai 56 jstzeedljk 223. 1ste PHnackersJraat J30 .■.OUSEN. TRI- iSU MANUFA'C- C. J. vturen pnoe KAN HE7 bUn HEEFT HET r DOET HET >f3CHIED.WES117tIEL32M7l ^ïauritsweg 48. .Tel. 27903 KIEF EER-S BOEKHANDEL DE VULPEN SPECIALIST" Goerwsestr. S Tel. 73818 ANDBL BELE60E BROODJES CROQUtlTt^ .na LEKKE«ÉurGER 3DSCH£SiNGEt 79 TiL 22468 mag.t ..STATf^J '"ffiem. Melneszpieln ^otterdam - Telefoon 37837 f-Y voor Uji FotoarV Nwe Binnenweg Tel. 3724»' F IETF 8 B Aacademe JANSEM Jzn. Te!. 41281 (Jrerhorstr. 116-118 R'dam RILLEN 3e IV* Doktersrecept ok ziekenfonds MAURlTSWEfö33 ROTTERDAM ÏTIEUWE VrOELEN" KNipr uit v^cHHÜYSENJr. 4tweg 35 Hülegersberg Tel. 44160. SCHIEKADE 122 Stel. 43414, R'daqg EIKEN TRIPLF* MEUBELPL» Verder alle TRtPLÊX SOLIDE, HouthandeJi .^^.pparatencentrale SGóenbnrserw^g 26. R'dam Telefoon. 47737 Geleerdheid- Schoonheid Wat U zoekt de wetenschap, -*en* met kuiist ge> n„_ •t Is bij van KofelBp;e; handen m l5MDAbEr snoeren O' n J Electr- tSfafcMa^Mk' kachels BEKAKT JANSTfBAAT 13 i' TELEFOON 49909 MA* aj l^^^ compleet en Ote MlddelLmdslr. 24, tr/b Kaasmarkt 8 &SFIETSEN jlotor-. Rijwiel- en. Dt7S WINKEL^ haak wordt/"/ I'NZICHTBAArV Q18I OPT DOOR] j>OOR^' A "rEun-TJE T^a^Staar ÖAJ^riaschertiEtr. 80 en 91 TuO TeL 31292. m&Xi CROOSWIJKSjijnen heeft a Oo^awe Binnenweg: ^-Joek iVSatheriesserlaan Pretorialaah Carrierbedryf ."ésGWEG 142 - TeL 42393 VOOR GC BIJZET iKtf.eten en Radio )U F oordmolenstraat 30 b Waai- Woninginrichting A*eTW«ff l R'dam ftu ThUfoon 42390 TeL 47290 METALEN LETTERS LICHT-RECLAME etalage-reclaJi 1 NEONVERLIC At Sb. ft V H V'TeL W38 Jan- Son]' Fabriek jdeme dames- en -•qU-p Kleding naar maat. Ie klas coupe. Prima afwerking. -SNESSERWEG TeL 30429 yi-flEDAMSEWEG 17 TeL 33170 tporf- ]1^ artikelen Jfoo Statenweg: 121D ïr Tdefrwm «131. Jïet is ons een genoegen voor onze lezers een advertentiepagina af te drukken, din hen met de Paasdagen enige uurtjes aangenaam bezig zal houden. Bovendien heeft men de kans één van de prijzen te winnen, die Voor goedé oplossingen van deze puzzle beschikbaar gestéld zijn. Bij de eerste oogopslag ziet U dat ér met deze advertentie iets niet klopt. Iedere advertentie heeft een rechterhelft die op die plaats niet thuis hoort en-het gaat er nu om,- de zoekgeraakte rechterhelften van iedere advertentie op te zoeken en deze weer bij de linkerhelft te voegen. De pagina dié dan ontstaat, moet U vóór Zaterdag 10 April inzenden* aan ons kantoor Schiedamsesingel 42 met de vermelding: Advertentie- Paaspuzzle. Oplossingen, die ons na die dag bereiken moeten wij terzijde leggen, In ,JHET ROTTERDAMSCH PAROOL" van Zaterdag 10 April wordt de advertentie-pagina, zoals deze behoort te zijn nog eens gepu bliceerd. Voor goede oplossingen, stellen wij de volgende-prijzen, beschik baar. Bij meerdere goede oplossingen beslist het-lot, .;•••- Doe mee aan de opbouw van deze pagina en houd er rekening mee dat. op preciese uitvoering zal worden gelet Wij wensen U een aangename - verpozing en veel succes. PRIJZEN:" Hoofdprijs van f 50.2e prijs f 25. 10 Boeken, 2 Voetballen, 3 Poppen, 25 Ketelbinlde-boekjes, 10 prijzen ieder bestaande uit 12 gratis nummers van de Ketelbinkiekrant. 100 Ketelbinkie-veriaarkalenders als troostprijs. Het adrcif H»S*-es £.<„*=*5 BEDDEN TAPIJTFj! 4ta jMty, Bergweg 296» Telei 42763 9 Stofzuigen Haarden TAND AF GEBROKEN GESC1 .Repareren uren. met TAND"" rüia 'A. VAN BREDA ÜNST HANDEL de uwe Binnenweg 158 c. de meesl Leen. ►ivies geheel vrijblijvend. gel 3D B KoUetdir. ENV00RDESIR.91.TEL38S6» B (Mkt Bibr. et P kindarfol» JX 7 Jonker Fransstra Rotterdam - IETS BIJZONDERS voor wr Manufacturen hu is J. BOS le Mjrideilandstraat ft Rotterdam Heren' atoormachinehandel JHIEWEG 69, TEL, 47568 121a 47544 VOOR p /eü kijken bij „BIOS" sorterinz vindt irmerV rt3. 1D01 artikelen. Altijd iets nieuws voruor de af* Jondef ba- )jel elastisch! 1 f 19.50 r-MAGAZIJN S^elfanstr. 98 - R'dam N. „Dfaal: Schiedam. Hoog- v straat 143. tel. 67430 Jh N S rNEHAND EL j tyts aan alle merken 44 Yiaaimachinea fambachtstraat 114 b Tel 36CS3. Voor betere kwttï* 5(iBAyEEftrSTCMPDr iKARTIKELEN Drogisterij - ^IBANONWEG 14 MTJNSHERKNLAAN lB3a ROTTERDAM 5 DE WITHSTRAAT 34 TELEF. 28113 BOTTERDAM ner Tel. 34981 R SLAAGT ALTLTOü fotthacdil Lm^ ïr ürti*4 V Stadh* ée» .ent <-iEKHANDEL !dni'.l,r^ftr. 71 T.l, <M4J *\itls bezorging vanaf NAAIMACK. - Reparatij R ij W iufacturenhandel NJkT JANSTRAAT 1,7 TelèfOOii 43759. Ie Rllddellandstraa* .Tèï. 34403 STOFFE1 ZIJDB VER' "h NOP" ^AES DE VRIESELAAN 23. Telefoon 30400—31857 Dames Mod* Fijnen naar WorUnrtnrichlinE -ÉRAMBACHTSSTBAAT 51 ZWART JANSTRAAT 30 MAGA^- .tGWEG 207 t.0. ZAAG- jfOLENSTR. - TEL. 46623. Raam-, Geve Ooebouvernestraat i tEN >ckend om 3e pasvorm VAN Voor een baaubfaf'^ T'mIEN die koop je alleen bjj G G E V E K E Binnenweg 355a, tel. 33835 '.panjaardfftntxt lil, teL/37835 <Wég 268 - R'dam. TeL' 44872 3urg. Meinezslaan 29 b TeL 33323. >i Speciale aanbiefiÊ'lll, METJBJE L S"" vanaf f ,.,'4!JER WO-, Grü craatweg 62 tMi EDE UlllT 'JK tiAAR---- »nuJv. PLAG Kruiskadt 62 S. V': Poffertjes Iedere dag o. Binnen weg 87, Rotterdam C r r a a d beken merken STDF- ZUIGERS Mat he- -,er volle garantie ale Rfparatie-inrlchtlns P/A STOFZUIGERBEURS" •rterambachtsstr. 89. TeL 3T279 W|j verzorgt Uw opdrac> door Neder* VOOR AL qi BLOEMEVMAf STOF fleweg 141 a - Tel. 43020 Rotterdam. DIJK 49 - Telefoon 27637. EPÊNSTR.I22 ffDAM ijd iets bijzonders, kleine beurzen. >swükseweg 77, Rot terdam Telefoon 26270 lUHP1** ZUN VOOR Nginrïchting OVERKANT' ^Slryensestraat 1—3 hoek Polderlaan. Pönackerstraat 9. Tel. 43528. RUBBER CORSETEKtE Prijzen lager dan vrHTiNG oorlog. „Vj^B«gweg 333 Zw, artikelen worden wel Pi1.gemaakt, doch hooit ver- oeterdl vooiTco-d I kj \J e&n 279. Rotterdam e viaduct. Lo de HBS>, Telefoon: 42902 Vf Giro: 478155 jzen 5ÜROPA EXPRESS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 6