mm. UPSR'CHJQUE TEXTIEL EEN GOED PATROON Stofzuigers Zona*r punten Grooswijk's grootste meubelhuis AMELING OPTICIEN f^1?4Cktetó«ltesirMhHwtLlmN<A** J.Sevenhuysen ZOMER STERREN PRIJSVRAAG F2GE3R.DE HOOGE SCHIEWEG 69e RELEF: 47560 natuurlijk HET TOPPUN* BERGWEG Kantruches - Knopen Kragen - Ceintuurs U vindt bij ons een ruime sortering prima AMEUBLEMENTEN 3 GULDEN Ook in schilderijs* hebben wij een grote Jfcd keuze,... tegen lage prijzen y CLEYPOOL DE BRUIN'S GOEDERENHANDEL 'E. ■"■bS1"""'"""' wigESS Uw kunstgebit Schoonmaaktijd Reparatietijd prima Javakap*k M. J. VAN DER LINDEN STÖ FZ IGERREPARATI^ WALEN BURG ER WEG 26 2WARTJANSTRAAT 51 ROTTERDAM TELEFOON 42570 OOSTZfeEDUK 206, R'DAM - TEL 28026 doch: slechts yoor RIJWIELBANDEN <in ailie maten), RMuj'I ELÖNDERÏKELESh EN ;|a L-L E ELECTR. ARTIKEUIÏ. Zwartjanstr., hoek Bergweg -.l. ENGKOS DETAIL VOOR verwende .Rokers 'S-Grav* ndljkwpl 125 Jrfte Jeriehostraai 56 Oostzeedijk 2J3 Iste Pilnackerslraat 130 3Ë=:: i BETER J EM GOEDKOPERS» Ruime keuze in Eelkamsrtf Slaapkamers, Salons enz. J Sportcolberts Costuums Demi-Saisom Rij-kleding Damesmantels Mantetcostuums Damesrokjes Overhemden Dassen - aparte collectie Hoede R ROTTERDAM i ZAAGMOtEVCRIFT 35 - MATHENE5SERDUK HOEK MATHEN.WEG (bij brusl BEUER. LAKDSELAAM 7-9 DEN HAAGi ZOUTMANSTRAAT <5 - LAAN VAN NCUW OOSTlNWÊ 15-17 LIGSTOELEN met' ar inleggers t 22.90, f 17.90 VOU*FAUTEUILS f 21.-4 i 18.50 Alles in' le ;kl. uitvoe ring me.t linnen lopers WAT ELKE VROUW BEHOORT TE WETEN LIGSTOELE^- TUINMEUBELEN ZONNESCHERMEN MARKIEZEN- en ROLLÜIKENFABRIEK Straatweg 35, Hlllegers- berg Tel. 441S0 Herenkleding en Modes EXCLUSIEF GENRE CASA SAFH - Tel. 4931? STRAATWEG 15S Hl Ia LEG ERSBESG KEEPER'S STOFFXNHUIS, NOORDMOLENS TK. 62 BOITERDA v TELEFOON 4264S Dinsdag 22 Juni a.s. verschijnt de derde etappe van onze UlV OUDE LEVERANCIER ifll U VCKKUNDIQ BEDIENEN VERSCHILLENDE J^L-QORTEN Jonker Fransstraat 5 Tel. 74738 V BEHOEFT GEEN GRO TE STERRiT' TE MAKEN INDIEN. U IETS NODIG hebt;zoals vloer. BEDEKKING. MANU FACTUREN, BEQDE(^C GORDUNB* ENZ. HET SPECIALE ADRES Tel. 40443 - NOOKDMOLENSTKAAT 71 Gratis bezorging VRAAGT ONZE CATALOGI 100 gram U MAAKT EEN ENKELE RIT MET LIJN 16,17 OF 22 VAN DE R.E.T. EN STAPT BIJ JAN v.D. HART BINNEN. Nieuwste stoffen! le klas coupe pasvorm en afwerking. K JASPERS DAMES- EN HERENKLEDING NAAR MAAT ALLICHT KUNNEN \V»J U ERGENS MEE VAN, DIENST ZIJN. WANT ER ZIJR GEEN BETERE Speciaal adres voor Ic klas maativcrlc. RIJWIEL RIJWIEL Van BETROUWBAARHEID, DUURZAAMHEID en ELEGANCE VIKING N.V. TEL. 433G8 BERGWEG 142 M OTOR-, RIJWIEL- EN CABBIEBBEDBlJP GSEW PUNTEW Ps^^/Z0N035 BAtENBt SIKia Et A5TI5CH Hel ideaal van vele dames ij! '-KjSS-Beden ontvangen nieuw model 1 WALDORP RADI* f 395.—. Enkele stuks uit voorraad' .leverbaar S T O FZUIGERS Err es en Waldorp v.a. f 135,— KDODVINKEL VLItUflflN A3 BUKE AC - STANDAARD met vier Ball-pointpens JUwirt, LOod, Ülauw en groen schrijvend. Compleet Dames-mode-art lkelcn en Naalsters-fournituren Schlekade 122 Telefoon 42414, Rotterdam 3e Pljnackerstraat 9 - Telefoon 53528 AAexes? 2e ETAPPE DOORN ARNHEM ZOMEBSTERRÏT PRIJSVRAAG van HET ROTTERDAMSCH PAROOL. INVERSE MERKEN PEWEEK JAC. CATSSTRAAT 50 BERGWEG 247 t.o. ZAAG- «OLENSTRAAT - TEL. 46623 A 1 irniu w i Super-ontvanger nieuw ontwerp U)P#ko-4. oo!«»a. Ei4(K« talectid .'Amroh ipgrIrr «"lR« Etr-euriff I* mgwin.' InclutlH l»Ml0r«kef' ondarfelcn t 155* 7« |ur etalages ■OHgU-" f: fffiuj en toon kamérs 1NDUSTRI* Voorradig: GhOTE pARTU DAMESJAPONNIN, leuke vlotte modellen, BLOUSES. MODERNE. MANTELCOSTlTUMS, PRACHT AVONDTOILETTEN Verder: DEMI'S. HERENCOS'TUUMS; SMOKING-S, OVER- GORDIJNEN,: TAFELKLEDEN, enz. enz. Onze B O N TJA S'S'E-N NU TEGEN ZOMEHPRUZEN Vanouds bekend: Kan momenteel leveren: Bretelles vanaf ƒ1.50 SoRkenbouders v.af 1— Elast. Buikbanden naar maat voorelk corset, vanaf 5. Alles vol elastiek. Schaanreparati^Ar in EEN GAG gereed Juliana v. Stolberglaan z Tel. 49395 b.df' Straatweg ROTTERDAM Cs Maandags gesloten) SPECIALE ZOMERAANGIEDING BIJ: NAAK ENGELAAN-S WONINGINRICHTING is voor U een - financieel voordeel! -Profiteert. S U; van de-lage zomerprijzenl - Grote - sortering complete salon-, huis- en. slaapkamer ameublementen, radlotafel^ kapstokken, paraplulebakken, spiegels, theemeubelen, dressoirs, enz, GoudsesingeJ 103—105 (naast het post- kantoor-nieuwbouw)TeL 25985—74738 A21ién NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 77 (hoek Rustho(Iaan) TROUWLUSTIGEN! Maakt nu - gebruik van onze bözor.dere. .voordelige - aanbiedingen..- MAAKT HET THUIS - GEZELLIG! In onze -modelkamers' kunt. U zien hoe". Uw woning smaakvol., en. gezellig -ingericht kan wórden. Bezichtigt onze 8 Etalages en diverse modelkamers OPKLAPBEDDEN SPIRALEN .BÉD STELLEN JUWELIER •gehang v.a. 60 cent per- rol Gordijnstoffen v.a. 2.90 p. m. ,vrij van vergunning, Meubelstoffen v.a, 1 4^5 p. m, Traplopers v.a. f 4.80 p. nu Wollen tafelkleden v.a. 1S.9S 14 Karaats GOUDEN MASSIEVW TROUW- en VERLOVINGSRINGEN KWALITEIT Xoordmolenstraat 70 - Tel, 44206 ■^■otterSarö. Noordrcolenstraat *43 Telefoon 44985 ROTTERDAM Geen Ullalen KWALITEIT Maar iedere rol vamons fraai en sterk behang werkt In Uw huls oIb een toverstok. .Wij heb ben een pracht collectie van deze toverstokken. HULST .behang doet wonderen. Indien U dat wenst zorgen wij ook voor een. tovenaar, een prima be hanger, die. Uw. schoon maak tot .een--, waar- succes maakt. le KL. REPARATIEIHHICHTIN^, Bergweg 65 Telefoon 40044 Rotterdam TAND. AF GEBROKEN GESCHEURD Foto Ciné ij. t. LllUUiN KJbKtr voor V het ontwikkelen *en Afdrukken van AMAT-EUR-FOTOGRAFljj. vWt. veotrraad-'leveren; wij: Fototoestellen - Roinimj - -Paj^er - - Lampen J Statieven - Cïnéfilnus .8 en 16 mJB. Donkere kamer benodigdheden enz. Laat thans'Uw bedden weer bijvullen met NOORDER BEDDENMAGAZIJN Zwart Janstraat 67, lioek 3e Pünackerstraat, Telefoon 44824, Rotterdam j REPARATIES IN 1 DAG GEREED Repareren wij ihenkele uren. en. het omwerken tot een: goed passend-gebit, - in één dag Alles-.:geschiedt met' Garantie-bewijs TANDTECHN. - INB. Masd truunko sten Voor Electro Motoren en vakkundige verlichting 2e PIJNACKERSIKAAT i-.'-TEL, '4; dienend alsversiering in., de advertenties hebhen ïnét de prj^vraag-niets v;-uitstaande Bergweg 343 R^dano, tel. 48378 Singel 195 Schiedam, tél.69841 Tel.. 47737. hoek v.. d; SIuj-intratt-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4