UITGEBRACHTE STEMMEN IN OE K ESI RINGEN i 1 Hoe stemde men In de overige provinciën s U: islagen in diverse, gemeenten 1 - - - - - - - 'f - f - - - - - - - - - - - - p 1 U - - - - - - - i - - - - - - - - - - - - - - - s -c 6 Donderdag 8 Juli 1948 KIESKRING j I Den i Bosch II Tilburg III IV Arnhem Nijmegen 1 V 1 Rotter- i dam VI VII Den Leiden Haag VIII Dor drecht IX i Amster dam X Den Helder XI Haarlem XII Middel- burg XIII Utrecht XIV Leeu warden XV Zwolle XVI Gro ningen XVII Assen I XVIII Maas- trlcht PROVINCIE* Noord-Brabant Gelderland Zuid-Ho 11 and oord-Holland Zeeland Utrecht Friesland O very se) Gronin gen Drente Limburg 1946 223.939 192.S39 46.035 115.225 48.219 57.767 i 69.076 42 076 74.315 J 65 249 Katholieke Volkspartij l s f 1948 237.442 195.669 48.766 120 076 50 323 56.717 i 69,361 42.670 77.625 j 69.689 74.279 74.954 28.545 27.924 70.051 70.554 15.637 16,710 85.621 91.741 12.965 13.167 7.271 7.978 237.418 259.S60 1946 37.722 29 359 S9.325 55 024 131.733 i S7.47S j 57.505 95.443 Partij v. d. Arbeid 1 1 1948 1 31.245 27.679 S4.671 49.740 131.112 8S.111 53.558» 94.914 140.485 130.615 76 173 71.147 83.688 74.802 33.497 35.085 78.735 7.1827 88.869 79.691 92.333 84.949 83.355 78.029 49.524 48.859 37.391 27.332 1946 10.340 7.249 41.5 IS 19.525 44 355 37,250 41.819 69.567 Anti Revolutionaire Partij 1948 10.769 7.699 44.755 20,002 43.986 47.010 42.457 66.652 36.570 42.768 20.477 22.732 35.516 40.895 22.224 23.654 46.847 53.322 56.390 58.353 44.815 45.439 52.858 53.643 24.100 24.340 2.731 3.241 Communistische Partij Neder- 1946 6-7SS 5-232 >6-829 fus' 6:1042 land „De Waarheid' 1948 t 5 004 4 298 ,2 334 1 4433 41.531 36.721 1 24.931 11.640 1 20.SS4 8.120 12.899 129.189 111 528 31.191 27.681 33.299 25.106 3,755 2.478 20.514 13.761 23.834 17.146 33.621 25.717 34.173 26.399 8.954 6.931 16.835 11.651 j 1946 Christelijk Historische Unie 1948 1 5.787 6.540 4S.256 17.902 15 867 15.605 7.428 7.357 54.5 46 20.353 21.777 21.177 31.269 39.042 33.029 38.651 12.963 16.545 7.391 9.245 1&3S2 25.038 23.539 24.131 26.151 31.654 36.999 42.176 34.873 47.277 21.863 26.745 15.149 17.703 1.633 2,346 Volkspartij voor Vrijheid en 1946 t 2.S5S 2.S77 22 292 10.523 25.210, 31.592 Democratiej (1946 - Partij, V. d. Vrijheid) 1948 4-570 4-379 31.079 12 958. 35 620 30.187 19.442 20.958 23.336 30.051 27.755 40.027 11.475 20.687 24.993 32.168 9.699 11.446 16.807 21.713 11.096 17.568 17.208 27.686 26.239 28.146 19.866 20.181 1.932 2.558 1 Staatkundig Gereformeerde 1 1946 PartiJ'1948 I 2.302 1.103 12.142 5.138 1 6.7S9 1 2.08S I 2.771 1.115 1 15.841 6.922 7.696 2.849 1 10.902 11.816 21.778 24.491 796 941 1.195 1.487 2.524 2.963 13.344 14.195 9.486 11.267 1.567 1.662 8.751 9.769 281 517 286 568 483 272 Oude S.D.A.P. Vooruitslre- seen lijst geen liisti vende Partij voor Wereld- 1948 msedler„i ingediend, 882 1 274 regerinp1 1,832 1.537 606 749 3.154 geen lijst ingediend 1.875 geen lijst ingediend 13.25 1.754 geen lijst ingediend 1.146 geen lijst ingediend 210 t> n 1 '946 1 Bellamy Partij 1 1 1.072 I 2.92! 2.SS2 5,537 I.I28 1.989 1.213 1 Onafhankelijk Nationale Groep 1945 j 357 516 1.137 595 984 (Feuilletau de Bruyn) 6.367 1,054 831 1,718 442 2.424 629 1.7G5 359 665 1.687 338 379 Lijst Wel ter 1948 3.646 6.689 1 2.523 3.603 2.146 i 7.156 4.129 2.709 3.825 1.171 56.04 1.692 5.113 341 1.297 856 250 9.587 Middenstandspartij 1948 1 1.002 1 1.101 1.981 978 2,766 4.612 1.226 1,218 3.563 2.691 1.876 2.412 3.087 4.237 1.327 3.988 1.333 1.538 Revolutionair C ommunistische Partij (Alleen in Kieskring V en IX) 1948 i 927 1.297 Protestantse Unie 1946 816 878 2.263 5 957 1.589 4.574 1.913 1.562 2.148 506 2.244 1.579 2,828 2,184 4.492 1,816 621 481 Provincie Groningen Friesland Drente CHeryssel Gelderland Noord Holland Utrecht Zeeland 1 Noord Brabant Limburg Gemeente j& O 5 2 jj 5 3 Ql s U z O 22 E i O 5 O O N Z ei •5 den Bosch [J es «3 a V K-V.P. 1946 I94S 5S46 5966 345 353 3987 41 £4 436 431 409 460 3767 405a- 4324 4731 11397 12225 15534 16359 30898 32289 5143 5487 23186 22830 9350 9423 26618 26S11 6849 6724 2660 2696 910 854 1188 151.1 17846 18720 37757 404ü:f 26098 26190 21884 22936 19045 17831 P. v. d. A. 1946 1948 26563 24639 3385 3161 ÏS987 16980 5222 4628 5506 5169 6522 7118 10299 9186 17560 15339 18987 18467 12517 9725 14865 13579 30500 27718 13275 11608 31944 29562 S792 8371 644b 5323 4437 4521 430S 5J70 5156 4500 16364 13626 10516 8538 9348 7670 4437 3612 A.R. 1946 11780 1212 68? u 1619 2245 3799 3723 5303 3S72 1127 6621 7470 6283 11431 3730 4356 2503 1436 481 2200 1219 337 422 1948 11443 1229 7168 16S9 2283 3866 3903 5469 4519 1741 6977 7963 S168 13562 4140 5330 2566 1719 523 2571 1664 345 542 C.P.N. 1046' 1948 12052 8634 [660 1374 4576 *>933 3080 2360 946 673 2474 2259 2313 1494 12067 0557 5164 3293 32S8 2108 1968 1842 12320 9329 5573 3998 10284 7412 3636 2014 880 568 660 356 1109 678 1278 954 3045 2087 1010 876 2734 1902 2896 2094 C.H. 1946 0648 534 2880 933 868 2779 1957 2326 2870 1432 8454 2501 2768 4754 2468 2027 1656 1267 231 826 757 145 323 1948 6813 676 3638 1163 1009 C342 2763 389Ö 4257 1851 9822 379 3876 63h 3261 2751 1652 1464 329 1282 996 161 502 V.V.D. 1946 7016 1212 2664 874 1242 2739 j 14S2 2914 4157 1792 3367 5630 4456 5156 1843 243S6 5S8 561 326 1190 1370 653 260 1948 8107 1236 3544 1380 1595 2329 2329 6032 4960 2303 5241 8209 5763 7081 2449 2630 936 926 393 2166 1309 568 314 1946 130 5 135 19 11 37 366 i 135 190 123 865 254 760 800 378 789 608 197 38 117 102 85 46 1948 194 7 130 20 44 48 J 415 j 208 290 108 983 265 734 1190 454 765 763 216 22 107 95 59 27 Oude SD.A.P. 1948 564 21 585 68 - 1 253 105 113 687 329 406 264 253 40 51 Lyst Feuilletau 1948 892 59 112 20 59 23 J 82 88 252 248 279 361 356 489 408 344 54 47 36 125 254 89 38 Lyst Weiter 1948 462 25 94 21 44 45 180 1 234 1052 2329 305 1844 754 2315 193 352 59 94 678 980 2322 2041 997 Middenstandspartij 1948 1285 108 1308 337 96 83 j 307 193 760 377 287 656 259 1830 223 146 392 289 295 240 283 706 139 Rev. Communisten 1948 Div. partijen in 1946 1073 42 213 66 54 Jj-7 1 176 i 302 865 465 1018 106 949 200 323 48 56 80 114 80 ns a a *S M C O O O O ALMELO. Tctaal 2'G10 <20537, 20720), KVP. 4080 <4447. 4540» P.v.dA 7310 <7562 7535), AB 2146 <2024, 13321, CPN 3273 (4201. 4237) CHU. 1357 (754 1261)VVD 2204 (1114. 1106): St Ger 131 (89. 140); Onafh Nat groep 30, Lijst Weiter 70; Middenstandsparty 108 DEVENTER Totaal 24196 (23581, 23404): K.VP 4590 <4269, 4369); Pv d.A. 3752 <9026. 7993); AR 1478 (1477. 1364): CPN 4534 (5671. 5979); C.H.TJ 1146 (908, 1046), VVD 3298 (2078 2498); St. Ger. 38 (45. 155); Onafh Nat groep 124, Lijst "Weiter 118; Middenstandsparty 66. HENGELO. Tctaal 25319 (24528, 23963), KVP 8848 (8098, 8223); PvdA 8589 (3783, 7621), AR 1475 (1364, 3267); CPN 2569 (3998, 4361), CHU 1283 (794, 1140); WD 2233 (1300, 1252); St Ger 59 (40, 99): Onafh. Nat. groep 50, Lyst- Weiter 125, Middenstandsparty 88. LEIDEN. Totaal 46232 (4507B. 44974), KVP 9620 t9ö31, 9756) P v dA 16283 <16332. 14622). AR 5117 <5603 54Ï2R CPN 3868 (5676 6291)* CHU 6275 (4186 5398), VVD. 3223 (3031, 2887): St Ger 491 (515, 608), Oude S D.A P. 241; Onafh. Nat groep 214; Lyst Weiter 545, Middenstands - party 355 WOERDEN. Totaal o275 (5Ö78, 5014). KVP 1322 (1430, 1447). P vd A 927 (1076, SB9); AR 903 (906, 845), CPN .58 (95. 82); CHU 1202 (1129, 1149) WD 273 (192, 237); St. Ger. 309 (232, 285), Oude SDAP 3; Onafh. Nat. groep 10; I 270; Middenstands- Lyst-Weiter party 16. j DELFT. Totaal 32 054 31,151, 31 142); KVP 9344 (9033, 3318), PvdA 9763 (10 144, 10 262); AR f 3973 (3853, 3555), CPN 2635 (3454, i 3?33), CHU 2315 (1668, 2040); V. VD 2146 (1832, 1502); St. Ger. 1025 (1042, 1232); Oude SDAP 125; Onafh. Nat. groep 135; Lyst-Wel- ter 435, Middenstands party 158. HOEK VAN HOLLAND. Totaal 1749 (1446, 1362); KVP 195 (163, *143); PvdA 806 (660, 606); AR 248 245, 215); CPN 75 (95, 92); CHU 257 (211, 238), WD 118 (42, 41); St. Ger. 30 (23, 27); Oude SDAP 3, Onafh. Nat. groep 2, Lyst Weiter 9, Middenstandspart 6. ZAANDAM Totaal 23466 (230U, 32690), KVP 3157 (2878, 2931); PvdA 8434 <8828. 8138): AR. 3309 <2904, 2785), CPN 5717 (6091, 6842), CHU 831 (589.827), VVD 1343 (964, 949): St Ger. 172 (151, 121 j; Onafh Nat groep 49, Lyst Welter 67, Middenstandspalty 337. WAGENINGEN Totaal *;el- Chg 9394 (8644): KVP 1462 (1358); PvdA 2960 (3007): AR 12S2 (97S), CPN 593 (808), CH 1479 <1295> VVD 951 (715); SG 381 (386), Oude SDAP 45 Weiter 145 Feuilletau 64 Mi d.standspartij 32 DE BILT—BILTHOVEN Totaal geldig 9945 (9445) KVP 1639 (1676). PvdA 2451 (3009); AR 2414 (1864). CPN 227 (380): CH 826 (666). VVD 1617 (1463); SG 303 (264), Oude SDAP 54 Welter 1SS Feuilletau 141 Mid standsparty 80

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 6