METZ METZ VIM .Q.-cursus koudtde cmstafèi blastlc als h spiegel! ALLEEN DAT IS VIM stf" fögsfffr HAAR KUNSTGEBITTEN KMMSTHANH* VOOR SLECHTS 2 CENT GROTE UITVERKOOP f. "Woensdag 14 Juli 1948 Dr. A. D. HAVERKAMP Overtollig Hstjd Tbgfê! T^jd Middenstandsdiploma; ffiETZ k METZ ADVERTEER REGELMATIG NIETS WERKT VEILIGER DAN VIM IET OP DEGELEBUS MET DE ORIEHOEK AVOND-MULO -UL&Do A-fi*"-» 0*JLdSK*^diAl l^.t^rggc VAN MUNSTER mrnrnmsm ^sniS; 5% KORTING, SPECIALE AANBIEDINGEN DE OOIEVAAR -HERSTEL VAN UW HAARGROEI ZILVERVOSSEN PLATINA VOSSEN NERZ COLLIERS DE BONTWERKER A. J. de LIGNIE 1. ASSISTENT DER DIRECTIE 2. MANNELIJKE KRACHT 3. GESCHOOLDE MANNELIJKE KRACHT ADMINISTRATIEVE KRACHTEN" V A f - v '.kHn* 7 i LERAAR in de werktuigbauwkundige vakken ASSISTENT JONGSTE en AANK. BEDIENDE LAKSPUITERS iriette meisjes ■simnuwii iiinuiiitiuKiimaimuiiiEiLuiiuiiiimiijimiiuuiiiiiMHiEimiiimüiu 2JET ONZ£ ETALAGES/ DAM *A*CM°L£*DRiPT 35 MA.TMEN DUK HOEK MAÏMPN. W£G bij bnjg BEUERLIAAN 5. OEN HAAG ZOUÏMANSTR. 18 - L v.N.O.iND,15 Keel-, neus-, oorart: Schfekad* 3JS j ff "PRAKTIJK HERVAT. I in de Opruiming a 3 minsten verdwenen. j;-j coupons-restanten Tapijten, Lopen,' Metten Ott Tafelkleden, Df es jolrlopers I hoeft gee t» last meet te hebben van overtollig haar. In 3 mi- Buten maakt de moderne schoonbefdscrème Nieuwe i ViETO een eind aan de ontsie- rende eo onhygiënische^ haar- •- groei op Uw benen, armen en in de okselholte. Nieuwe VIETO lost het haar op en maakt de huid fluweelzacht en glad. Geen stop- I peis en niet het opnieuw aan- groeien, zoals na het scheren. Nicnwe VIKTO ii i» hts p«lcterö«fe*icf kr liebji *r. Vfxtjj desnofxU U® lercrxftiier h« »p«n;i«a! ▼oo* V t# btrsreUcn, Dm NuKl ütboaftrtet Londen. iac£ W.S. in H.B.S.-gebouwea. Telefonische inlichtingen,. Directeur: 37381. Bestuursleden: 21669 73412 j 23764 en 26777 5 OpkUpbedden, Verende Matrassen BedsleKen, Dekens Mathenesierlaan 190 {heek S». B nnen—es) Pretoriaiaan 47 ROTTERDAM PAKAPLUIES Nieuw en.' reparatie.'- Fa. Spiekerman CoolsingelA 16. r Tel. 37963... - Gevraagd een ÏEBTESENWCQRDIGER die bij de radiohandel is in gevoerd cn op provisieba sis een aardig artikel wil meenemen. Br. onder no. 313 aan Adverteatiebur. Prad, Herengracht Z63 Am sterdam-C. Ei>«n - PHwx 117.* 1*5.50 172.50 142.- MEUBEUWEUNG Attu* WestkrulïLade 4 ROTTE RD AM Wat VIM, een weinig wateren in 'n wip is 't vuil verdwenen. De miifioenen uiterst fijne mineraaldeeltjes doen hun werk snel, grondig en veilig. Elk is in een actief schuimlaagje gevatdaardoor kan VIM niet krassen, spaart het Uw huis raad en keukengerei. Vraag steeds om VIM en laat U nooit iets anders geven I 7 SCHUIMT EN KAN NIET KRASSEN 2e Pjjnackerstraat 13 a. In September nieuwe curs, voor MULO-DIPL. A.**n B. AANVmXINGS- CTJRSUS B. voor bezit ters van het A-Diploma. ENGELS voor beginners en gevorderden. Uitsluiter^d Leraren- Examinatoren. Aanmelden: Ma., Wo., en Vr. 7—9 uur. Natuurgetrouwe r AMERIKAANS PLASTIC Wegen slechta 16 gram. Directe plaatsing, Pijnloos trekken. Ook narcose. Overzetten oud gebit In plastic In één dag. Ctaej de Vtfeselaan 21 b - Rotterdam - Telefoon 37519 Wegens beperkte plaatsruimte geven wil hieronder slechts een paar voorbeelden van de honderden voordelige aanbiedingen, die wij in deze opruiming zullen brengen. I GtKUEURBE BRE.KXTOEK 100 Sran1, 3 punten „&i.OPERS' 2,93 120 320^98 1 2-5 i««' rkU- NO OD W IN K E L VLIETlAAN A9 Ook wij houden lOMEROrSBIMIKG tegen extra lage prijzen Zie thans onze etalage 1 De 40-JarJge Ooievaar heeft j x een verrassing voor Iedereen Donderdag, Vrijdag en Zaterdag n.s. bovendien een groot aantal V'STATENWEG I9t, BLtJOORP, TEL 41823, R'DAM •oedi* ca int «nemn afnulmf»; Is cpea VWhiu» «Ij itnik»tA ua «w «o te traden, oainop U «itrocziae broduues «w Vmofid ana e» e&et ie achrmdjd» dn Mmtappe «fc (Par.) /UvswBt uaj DB, U. MANNING'S PHARM, ÏABB. N.Y. OEN HU» van onze voorraad Pelterijen, o.a. Speciaal adres voor BONTMANTELS NAAK MAAT Repareren Moderniseren Burg. Meineszlaan 89 - Botterdam - Tel: 39138 Bij de N/V. Confectiefabriek Em. HERTZBERGER Botterdam bestaan door de uitbreiding van haar bedrijf de vol gende vacatures: bekend met de textiel- of coniectiebranche. Grote commerciële en administratieve ervaring. Goed organisator. om opgeleid te worden tot leider van de ver koopafdeling. Bekend, met de eonfecüebranche en administratie. voor de afdeling boekhouding en voorraadad ministratie. 4. Ie STENO-TYPISTE voor de moderne talen. Voor itlle vacatures strekt H.B.S- of gelijk- - staande opleiding tot aanbeveling. 7 Voorts is er plaats voor ENIGE MANNELIJKE' EN VKÖmrllLIJKE Sollicitaties met volledige inlichtingen, verlangd .sala ris én foto uitsluitend schriftelijk te, richten aan het adres];, dér -N.V., Postbus 462, Rotterdam. i* A Kletrie daroesfnaten kleuren rood en wrt, punlenvrsj i 5,75 KINDERCAPE Maat 70.80 en 90 kleuren rood en wi! du ntenvri j v. af 3.9 0 f0.50 slijgino p. m. 4*® Zurver woi, dieoe oloo »o de njg. Kleuren rood korenblauw, Lchtg'cen l .fralen 38 *0 -4? 15 ountenrf f 14.75 Wijd klokkende rok, moderne lengte, alleen korenblautc Maten 40-42,15 pnt. 13.75 KINDERMANTELTJE Zuiver wollen Zormp r- flauscb. Half opCrêpe de Chine gevoerd. Kléu ren beige, reseda, blew- Maten 65-90 va.fl 6.75 0.50 s!=;S:ng per maai Wd veiours,- coikbkken achter. Geheel op Crêpe de CHine gevoerd.' Kleur grijs. Maler. 40-42-44, V-O punten I 29.75 Zuiver -wollen slot; alleen marine, melen 38-42 r 4.90 1-0 -punten MIDDELBARE TECHNISCHE DAG-SCHOOL; R'DAM der Academie van B.K.T W. Gevraagd, pér 1 September, a^. v:'.'V (werktuigbouwkundig ingenieur) <£n een -, - (werktuigbouwkundig tekénéh) Volledige betrekkingen. /Salaris'Voigens ;Rijksrege- ling. Sbllicitatzès in' te-rónden aan?d.e.. Directeur, G.' J. de Jonghweg 6, 3fel. 25860, L' m Handelskantoor vraagt Brieven onder No. HIU -Advj'Bub/ldlÜZENKAMP, Ro- chussenstraat 269, Rotterdam,,. v<: "- Bü KORSTEN, DE VISSER Co. N.V, - Capel.la a. d. IJssel kunnen -geplaatst' -worden,; HALFWAS EN GEROUTINEERDE Aanmelding: Fabriek of bij M. de. Vjsser.-.Statensln- gel 72a, Rotterdam ('s avonds na 7 uur);r N.V# Tra^ct voor diverse afdelingen ;g4boveh';IB Jaar, voor.lichte Inpak- ot fabriakawerkzaam^- heden. Behoorlijk loon. g Aanmelding kan geschieden eike/werkdag van 2-A u«r g (beh. Zaterdags). Hngo de Grootstraat «.-Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 6