rr ïmm%, OPRUIMING WIJ GAAN MET VACANTE RADIO INSTITUUT STEEHOUWER 36 et Brengt zonneglans in huis! WINKEL HUWELIJK GESLOTEN ZIJN. VAN EERSTE KLAS MEUBELEN N.SPRUXT OEDMOlEHS»HOttA^ KOERIERSTERS Of U nu over de ,T(uf) T(uf)- races in vervoering raakt of over een koppel mooie, krachtige Bordeaux-vliegers. drink een pittig glas Maandag 19 Juli 1948 Per doos Formaat No, 2 De bekende Peli wrijfwas is hèt ideale onderhoudsmiddel voor. meubelen, parket en linoleum. Peli is een kwaliteitsproduct, dat met torg is samengesteld uit edele wassoorten. Is een Er dal product, dus goed"! PradK)kexamens j December 1948 I autaDdceursa* voor bezitters Mulo of bib.s. vr»*g.om««*nd inlichtingen omtrent de schrtf- tel. prtv/s-opiei dingen voor prscttjkdlpL Boekto„ talen. MBA. Ook optetdins MULO. SPD, HBS, Reporter. FitKOLfl Instituut MiurlUw?* ss, Rotterdam. j ter ovem. gevraagd, onversch. welke bran che. zonder woning- ruil. Brieven no. 5072, Adv. Bur. Bril. Cl. de friese Ia art 23. PLV. MtatsOiagF1! not W**v«w«rung Wendt U tot het oudste ver trouwdste bureau bier te lande. Onze 30-jartgre ervaring op dit gebiéd geeft U de zekerheid, dat Uw belangen serieus wor den behartigd en U naar te vredenheid zult slagen, selecte relaties in de betere kringen, rel in binnen-als buitenland BUREAU „5EARCH" Dïergaardesiaget 76 c, Tel. 3670? Kantooruren 93, Rotterdam Voor TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING en TANDTECHNIEK Claes de Vrïeselaan 118 nabij Nw« Binnenweg. Tel. 32720 Kantoor en Werkplaatsen zullen van 25 JTJtl tot en met 1 AUGUSTUS Voor zeer dringende reparaties opbellen te!. 44944. MetaaJwarenfabriek „WILMETA" c.v. Kootsekade S10 Rotterdam ONTMOTT1NG5 BEDRUP CHEM. TAPIJT- EN MEUBELREINIGING Gevestigd 1918 (S.V.R.) Graaf Florizstr. 74 - R'dam - T«L 34520 RADIOTELEGRAFIST (koopv. en luchtv.) RADIOTECHNICUS (dlpL N.R.G.) RADIOMONTEUR (dipL N.B.G.) RADIO AMATEUR Aanvang der lessen 6 September a.s, Prosp, op aanvraag OPRUIMING IN Ift ALLE AFDELINGEN 7 ALLEEN GOED VAKWERK edden émz MEUBELEN F i a 1P>C WQtSTR OFFICIëLE PUBLICATIE UITREIKING BONKAARTEN EN TOESLAG KAARTEN &s. EN JONGE MOEDERS Vervolg uitreikschema (Voor bijzonderheden wordt verwezen naar Voor gaande publicatie?.) Maandag 19 Juli: 9,00—12-30 uur Begin H—Han; 13.30— 16.30 uur HaoHei. Dinsdag 20 Juli: 9.00—12,30 uur Hej—Hes; 13130—16.30 uur Het;Hoe. Woensdag 21 Juli: S-00—12-30 uur Hof—Hou; 13.30— 1S.30 uur HooHou. Donderdag 22 Juli: 9,00—12,30 uur Hov—Jam; 13.30— IS-3G uur JanJon. Vrijdag 23 Juli: 9.00—12.30 uur Joo—Kap; 13.30—15.30 uur Kap-^Kie. Zaterdag 24 Juli: 9.00—12.00 uur Kif—Kli. <^9 1—15 woorden ,r 2—, tedere n woorden meer i U5Q te koop Gevraagd Perzen, kleden, lopers, meube len te koop gevraagd: C. F. Berlijn.. Heemraadssmgei IC Plano of orgel gevraagd, door Wed., voor haar dochtertje (S' contantt. Br. no. 9805 Parool. Gevr. electf. -trein,- merk. Marklini' 0. in g- rt.. met rails. Willeb eek—L e >3rir.Maarter. Diikshoornlaau lfc H'berg- Tel, 45427. Te koop gevraagd: Weckgla- xem I». v. d. Zijde, Lekdjjk 203. Krimpen aid. UsseL 3 Meubelmakers-werkhanden, la g. St, te koon gevr. Wolff. Schiekade 133. Tel.- 41569. Gevraagd door parrtreulier gas fornuis en wollen trap- of Fanglopër, 70 breed. Br. 9783 bur. van dit blad, - Te koop meubelen, grote sor tering gebruikte meubelen, voorradig. Lage prijzen. Van Wingerden, v.' d, Takstraat 6. Tel. 27673. Te koop. vlo. licht grijs heren zomerrest, kleine maat. Te bevr. Maandagavond tussen 7 en 3 uur. Socman str, 24 b, 2xb. .ian Nlessink voor alle soorten ijzerwerk en gereedschappen, irr., Korre gaas. asphalt, Rube- roid. 3 e Pijnackerstraat 140. Tel. 41306. Jan Nt essfn.lt voor hardboard, racht board, carton en krat ex. div. maten en dikten. Ie Pijn- ackerstraat 140. Tel. 41805. Jan Ntessink voot hout. latten, stokken, rond, bol. hoL vlak. schuin, alles op maat gezaagd. Een bijna nieuw damesrijwle! met torpedonaaf 1 125.ge heet-compleet herenrijwiet z.e. a.n. f 90.—. j„ J, v. d.- Leek, Oostmaapstraat 9 b. 3 - fauteuils. 1 tafeltje. 40 M5 vloerbedekking inlaid. Fran ken. Statemveg 182. TeL 48543. Te koop groote ktiulervliegma- ctdue met tr*pb «weging, ook geschikt voor fotograaf. Prijs f 30,—. Korenhof. Mathenesser- dijk 358. Trouwlustigen! Wjj hebben geen oorlogsmeubelen op te ruimen, maar zie toch. vooral onze etalages. Meubejmagazün Gebr, Lindhout. Zaagmolen straat 17 (hoek VJetstraat). Moot servies voor prijs gevraagd. H. v- d. Bergh, Goereesestraat 72. TeL 757/23- Gevr. goede costnumj. colberts. Japonnen' overgordijoen, vloer kleden. lopers, meubelen, -kas ten.-. 2. faut. 4st-.haarden er- alle huisraad. Goede prijzen'. In- en Verkoophuis. Haanstra, Bloemfontein straat: 38,. Betere Prils, stand en kans voor alle soorten uituwe. gebruikte meubelen, textiel, kleding, huishoudelijke arti kelen, machines, piano's, orgels, fietsen «nz, enz. .Iedere Maan dag 9 uur verkoping.Veiling en Verkótmlö&aal. Jonker Frans «trapt 24b. TeL 25815. Uw adres -voor {n- en" verkoop. Kosteloos advies. In Jong gezin een gebruikte naaimachine gevraagd. Lg-Stz. Br. ito. 9300. Parool. Te koop gevraagd L'. P.K.elec- tr. motor, zelf a ademend. 220 V. Iichtnet Br.- no. 9797 .Parool Te koop gevr. ücht buiten boord motortje. Aanb. spoedig. Beulceisdijk 29 b. TE KOOP AANGEB, Behangen afgeslagen 45 et. p. rol. Pr., vakk. werk, 30 j. er varing, 'direct geholpen. Event, goèdjcooo behang leverbaar. S. v. d. Bos, Schinkelstr. 44 Te koop Ue, compleet f 75.Krviis- ■dijk 117. Poortngaal. Te koop mooi Smyrna' vloer kleed .2x3 m. Br. noi 3600 Adv. Bur. Harte, Zaagmolendrift 35a. Gemakkeliike betaling. Meubel- magazfjri Zuid levert meubelen, bedden en karpetten. Brieven D-3, Bur. HiLevliet 7. t fauteuils en 4 stoelen 65-—: 1 p. kapokmatras f 55., schrijf bureau f 45,MosheuvcL Schocnebergerweg 61 a. Te koop: gasfornuis 4 pits. wit en zwart emaille, prima bran dend. Gashaard, 8 staafs; - keu- kengelser f 75,—. Petersen Duj-ststraat 39 a. Ter overname slaapkamer, com pleet o.a. lits-jumeaux m. pri ma spiraal matrassen, uiterste prijs, 200.—. Bergselaan 711>- Malaga in 't land, de dokter aan de k*ht! Bel even 21652, Slijterj - Peeters,-Scheepstim mermanslaan 14. Te koop prima verende di van f 30.Nieuw! Rietveld. Zwaanshals GS b (boven). Prima Zweeds Hardboard 60 X 30. tot 366X122 met 40 tussen- inatën. Joh. Groen Lm. Ko- renaarstraat 61. TeL- 30803. De speciaalzaak in hout, tri plex, board, iineer is: Joh. Groen Dm. TeL 30803. Ko- renaarstraat 61 (West). Etkentriplex 4 A0. presto- bouwplaat 12' rrun. .2,p*r M5 Joh. Groen Lm- Tt$. 30803, Korenaafstraat 61 (West). MartekJ Accordeons va. 135. Guitaren 42.50, Mandolines NI euwveld's. Zaken bur eau .Stad- houdersweg 120, Rotterdam, Tel. 46491. biedt,san: terrein met betonnen werkplaats enz., Schiebroek. Lage huur. Brj aankoop van 2 flessen Zoete, wijn, ook 'voor niet te lanten een. fles Hollandse.Li keur. Slijterij Peeters. Scheeüs- timmermanslaan 14. Tel 21552, Geslepen glazen platen voor tafels.' theemeubels "enz; Vlotte levering. E. Zevenhuizen, Glas- handsl. Aeibrechtskolk .41, Te lefoon 38780. prijzenslag! Gordijnrails, brons, compleet f 1.95' per meter. RoestvrÜ Kardlfnveex 40 ct per meter. Joh, Wichelt. Jonk er- fransstraat 6, TfeL 24306. /au Nlessinte voor strijkplan ken 3.90, 4.50. 5.—, f 6,—. i 7.f .10.12,—; trapleren f 1.25 per tree. Jan Nkrssink voer ombouwen t- en 2-cersoons f 30.—. t 35.— keukentafels. keukenstoe'eri. Ie Pijnackerstraat 140. Tel. 41806. J»n Messink voor gordijnrails 53 ct. oer meter met verstel bare steunen en gliiders. Com pleet 55 ct. per meter. Jan Nlessink voor raam- en deurhorren op maat met ons prima kJamboegsi^s. Ie Pijn- ackerstraat 140. Tel. 41806, Nieuw? kampeerient, afmeting 2xr.J0xl.4f) m. Prijs f 100.—. Prins. Katendr. Lagedijk 285 a. 7 uur. MeubelenU Groot Menbelmaga- zijn levers tegen de laagste prijzen aan solide tiers, on gem, betalingsvoorwaarden. Gi*'v»'?n- houd'ng verzekerd. Vra? inL 9766 bur. van dit blad. passerdozen. fototoestel, avondjurk en £rijte pantalon, gr. maat. 7,n. H. de Koning, IVIathenesserdijk 122 b. Te koop: Pla.no. in zeer goede staat, voor-750vaste prijs. Rodenrijselaan 70 ben. Aangeboden: Commode, groöt en klein tnnmodel, kinder ledi kant, i on«e n swin terJ asi e8 J. t-, Bennekom, Dirk Danestr. kooD scbrllfburean met stoel Iamn en -inktstel. Snoed! Saffierstraat 10 a (einde Klei weg). Te koop Motorrijwiel simplex 275 cc, goed- staat, W. Crezee. Bowndyk 147, R'dam N. Prima Damesrljwiel z.g.3 n. mef trommelremmen. Na 5 uur. Sebiekade 99 a. Te koop aangeboden prima ..Jtmcker" HerenrifwJel, Luxe uitvoering, v. d. Kils. Gordel- weg 145 a. Nieuw Herenrljwiel te koe^. «wipt wegens omstandigheden f 115.Veithoven. ie Kief- hoekstr. 14. lï'datn Zuid. S.O.S. GetTaagd 1 of 2 kamers met keuken of kookgelegen heid, Echtpaar z.kman se: g. Blut Marinierskapcj, komt half A'-gustus uit Indië. Tii. oi ir.i Knkelaar. Bvukelévseg 7 2, Rotterdam. 'e huur gevraagd: Pakhuis of elderruimie, pl.m. 2,50 m. hoog omg. Noord. Beer. Ackerscijkstraat 78. R'dam. Motorsuppllps. carburateurs derd.. motorspaken. voor^'ork- veren. motorzadcldekken. uit- Isatdempers, motortandwieten. alle soorten, motorveren, klep- np.n, geleiders. Villi er s Am'al Lucas Miller enz., la re prijzen Oldenbarneveitstr. 134. Karapeertassen, Jasbe6chermers, zadels, sturen, wielen met te- ru ctraprrm. handen. Verder all e onderdelen. Adr. v. Herpen ,~-Nöctriirnolensteaat 30. Tel. 47290. Race-ondp.rdelen. Aluminium velgen. Aluminium naven, rem men, toeclips, riemen, vleugel- :ren, tuben enz. Adr. v. Herpen, Noordmoleristr. 30. Wij ontvineen enkele Kesteln Rijwielen. Haari U. die 't eerst komt. het eerst rijdt. A, W. J. Stolk, Saftlevenstraat 23. Gevraagd door heer. gr. zit- slaapkamer met pension, gaar ne str. water. Geen beroeps pension. Liefst Blijdorp of Bergootder. Br. no. 9825 bur. van dit blad. TE HUUR AANGEB, Pension, Aangeboden zit-slaap- Ramer met pension, straatzijde, voor 2 nette -eenvoudige heren, v, Weelstraat 44 b. West Een oxigemeubileerde voorka mer voor Heer alleen, omge ving Claes de Vrïeselaan. Br. no. 9807. P.arooL Te .koop z.g.a.n. Simplex He ren tüwïel m.b. f 55.—. Keiler. Raephorststraat 37 a. Te koon Simolex 125 cc.. z-g_sr. J. W. Frisostr. 14 a. 7 uur. Herenrijwiel (laag model), met of zonder banden te koop ge vraagd. Gladiolusstraat 15 a TeL. 82614. RADIO EN GRAMOFODN Radio! Philips. Waldorp, Erres toestellen, platemvisselaars, di rect. teyerbaar. Radio ..Varoni" Schieweg 32, Tel. 4B352. Plakspaneo 8.25, «ineerzaae- es f 2.90. klauwhamers 1 4.95, hamers 1.50, plamtrurmessen 1-25. pompschroeveadraaiers f 14.86. Joh'. Wiehert. Jonker- fransetraat 5, Tel. 24305. Triplex, spiegelglad. 80X8ÖX4. 2.180x160 en 160x160 cM. Grote sortering stokken en lat ten. Joh. Wlchert. Jonkerfrans- straat 6;- Tel.' 24306. piulmveeüefhefcber» gelegen- heid voor tentoonstelling. 12 overj. grez. Barnevelders Hoen derpark ..Kralinaen". Kralïng- seweg 246. Tel. 22881. Piano aangeboden, prima In strument in concert toon, f 373. Tevens Ritmüller concert- oiino te.a.b Voogt, Bergweg 34b-Tel. 40109. Prima strijkijzer cadeau, van 15 Juli tot 15 Augustus bij aan koop van een merkstofzuiger. Op aanvraag demonstratie aar huls. Prima service. Volle ga rantie.' Knoops. Nw«. Binner.. weg 337. Tel. 34016, R'dam.: Te koop: Wier en commode, f 50.Zwartjanstraat 68 Na 6 uur. kont»:-Kast, 6 stoelen, tafel tje (Mahoniehout), armstoel. H. Scheffers, Ddfg2uw5traat 21. Kinderwagen, beschadigde kap, stevige box. tezamen f 33.-—. Bergpolderstraat 23 b. Complete Inboedel te koop we- gena vertrek. eventueel me; rtftme woning. Br., np. 9315 van dit blad. Te koop: Vloerkleed, pracht patroon. Tezien na zes uur. Grocnewegen, Vinkenstr.82 b. Wegens plaatsgebrek t.a.h. ter overname eiken boekenkast, •fabrikaat Pander. Br. no. 9813 van-dit blad of tel. 41669. Jan Messtek voor ;im. rHorre- gaas 110 breed f 1;40 p. m., prachtig, mooi, IJzersterk. ïe Fijpackerstraat .140, Tel. 41806. Jan NIessthk voor. alle sóórten triplex in'verschillende maten en dikten. Ié. Ph'nackerstraat 140. -Tel.-41805. Jan Messink voor prima Zweeds hardboard 366x122— 305x122—275x122—244x122—122X 122122x107122x9 L Hardboard, grote en kleine ma- f 27,50. Banjo's 42,50, Blok- ten. 6 en 4 mm dik. Geschaaf- flutten 8,95. Gramofoonpla-1 de latten voorradig in diverse ten- rekjes, naalden- Simonis.l maten- v. d. Akker. v. d. Werff- Bcyeriacdselaan 29. TeL 71168. straat SZ. fluiten Te koouI Herencostuum, 1 jongensfiets;' 1 lap stof. 6 me ter. A. Bosmans Dordtseïaan 65 e. Te koop: Philips toestel. Mo- noknop met plck-up, m. 60 platen en platenkast Frach' combinatie- Te bez. ïL Stri;- bos. Kortekade 15. 2x bellm Kinderwagen met niciJwe fcap en regen zeil, 35.Wandel- wagens f .25.Ook Belgische kinderwagens met spatborden, 'dn de rwagen k«pn en overtrek ken. voorporL kwaliteit f 19. Re"enr«iltjés nvet cel. ruit f 5. j; T. Snel, le Pgnackerstr. 33. R'dam-N. *e koop tnvalldewaeen. Bud- dlng. DoezastraaA 8. Blij dorp. Eiken llts-Jnmeaux met Atnslng en distributieluidspreker. Snij ders, Voorburgstr. 128 a. ONROERENDE GOEDEREN GEVRAAGD Pan den. Particulier zoekt nog enige vee de solide panden te koop. Br. no. 9824 bur. v. d. bi. V A CANTTEVERRLÏ.TVEN Npg te huur in geheel Neder land voor gezelschappen en particulieren Bêspr. Ma., Wo-„ Vrtf. 1921 uur. Za. 1417 uur. Ned, Vac. Centr. Flakkeesestr. 124 b. R'dam (Z.>. Pension aangeboden voor di- of later; met gebruik van 1 zit- en 1 1 2 slaapkamers, in bosrijke omgeving. Br. .aan C. v. di Dlkkenberg, Parallelweg 100, Veenendaal. Net pension aangeboden, f 5 p.dp-p. Geen beroeps. H. Had- dering, Kostvlies 38 a. Gasselte (Dr.j. VAARTUIGEN Wegéns vertrek tegen elk aam., bod te koop grenen vergr. B.M., compL i.z.g.s. Spuidijk 3, Oud- Beyerland.I.n.t. Oost dij k27. inl. tél, 110. Te koop: Nlenw luxe woon-of bedrijfsscheepje met elec._verl. voor elk doel geschikt, 3750. Br. no.. 8817. ParooL AUTO'S. MOTOBEN EN RIJWIELEN Te koop automobielen. Chrysler Imperial, 1938, Sedan 5-persoons Triumph type Dolomite, 4 eyl. Royal Saloon 1939. Borgward. lange truck, dubbel lucht." 344 ton, bandmaat 750/20, open laadbak 1943 Geheel in staat van nieuw. Garage p. A. V. d. Zalm. In- en Vérkoop van automobielen, Avenue Coocor- «bt S^ .Tot 22904. Wegens bijz. omst.h. Philips eramofooncombtuatJe, automa tische wisselaar. Catalogusprijs f 1459,voor f 925,—. Werk- hoefstr. 1 a-. Radio „Varoni" levert nieuwste „Orpheus" Suncrs v.a. f 175.— snet volle garan tie. Tollensstraat 83. Tel. 41552. Radlo! Philips, Waldorp, Er- res toestellen, platenwisselaftrs direct leverbaar. „Radto Boons", Schicweg 32. TeL 48352. Waldorp-Radio. Ontvangen niéuwste modellen, 395,—. Waldorp stofzuiger. V 235, Philips radiolampén uitvoor raad leverbaar. L. Voogt. Schiekade 122. TeL 42414. Broekeriatellcr vraagt bekwa me machlnestiksters en hand- erksters, leerSingen en perser 1 onderperser. Hoog loon. Reiskosten vergoed. Aanrn,- C. Vent, v. Citterstr. 24'b.'boven. Geen winkel. Tel. 52107. Radio cortröle thuis, voor slechts 2.50. Radio Koets, oud chef inspecteur Philips Techn. dienst. Bergweg 120 a, Bel op 42407, TE HUUR GEVRAAGD Bejaarde dame wenst samen woning m. bejaarde darrie erf kamer alleen, Br. no. 1330 Boekh. Schoenmakers, Lange Hjlleweg 86. Badrijfsnriinte voor schilders bedrijf, tot ±190 M2, onversch. waar. Br. no. 1570. Adv. Bur. Betcke, 's-Gravendijkwal 95. Juffr. waagt ongem. zlt-s'.ka mer of zit- en sLkamcr m. stook- en kookgelegenh.. liefst omstr. Westen. -Br. bij Boekh. Korthals, Nic. Beetsstr. 45. Per half October gevraagd 2 gemeubileerde kamers niet of zonder - pension, voor:'een uit Batavia komend echtpaar. Br. met prijsopgave aan T.I.K, Breïlnerstraat 55 b, R'dam. Gevraagd net kosthuis ;vbiJ klein gezin of vrouw alléén, omgeving Noord. Geen.beroeps. Br. met inlichtingen "en prijs onder no, S8U Parool. A.s. -echtpaar, 40 j.. rustige mensen, zoekt gestoffeerde ilt- sl aap kamer im. keukengebruik, Br. no. 9815 ParooL Werkman vraagt z.-sl.l zonder pension. Br. nc Kiosk. Jonkerlransstraat. Echtpaar, pLm. 45 J„ z.k.,' mid- denst., zoekt ged. v. woning. R'dam of omgeving. Br. Lr. 'RL E.. Kiosk- Burg. Meineszpietn. Agent van Politie met vrouw, zoekt 2 kamers met kookge legenheid, liefst Noorden. Br. no, 60,Kiosk Jcmkerfiransstr. „Het Bruidshuls" verhuurt complete bruidstoiletten. chi que avondjaponnen, witte en zilvervos caoes, zwarte berep- kleding. AHes naar maat. Aleidisstraai 74 b. Tel. 3""no Filiaal: Brielselaan 380. Van uur. PERSONEEL GEVRAAGD Bijverdienste. Welke dame of heer heeft enkele dagen gele genheid om voor ons huis aan huis a'dressen in Rotterdam op te nemen? Duidelijk hand schrift vereist. Br. no. 9829 bur. van dit blad. Nette fletsjepBgen gevraagd, phn, 16" jaar.' Hoog loon. F. Huntenburg, Jonkfer Frans- straat 31b. 5toomwasserlj A. H. v. d. Straaten. Jeruzalem straat 16— 18, vraagt een bekwame over- he mdenstriJkster- en persster. Ook enige dagen per week. (Nu weerin de oudet véór-oorlogsche kwaliteit!): PEBSONEEL AANGEB. Juffrouw biedt zich aan hulp I, d. huishouding, bekend met lichte verpleging, goede behandeling wordt zeer op prijs gesteld. Br. no. 9827 bur. •an dit blad. Thuiswerk gevraagd door net persoon -3,4 3 uiur pr'dag., b'è- halvé 's Zaterdags.'Onverschil lig wat. Br. no. 77' Kiosk Burg. Hoffmanplein.' -r- Nette dame, 45 j.. vraagt wi zaamheden voor de ochtend uren. Onverschillig wat. Br. no. 9820 bur. van dit blad. Meisje, 24 j., b.z.a* als hulp In de huishouding, met hulsl. verkeer bij Dam- of echtpaar z,k. "s Avonds en weekend vrij. Liefst West. Br. no. 2, Kiosk Mathenesserlaan. Jongedame, verpleegster, zoekt prettige zelf str werkkring lu de hulsh. Br. nö.' 9814 Parool, Gevraagd nett- winkeljuf frouw. levensmiddelenzaak, tot zri* jaar. \V.. Bestebroer, Staten- weg 42. Tel. 40218. Gevraagtj Etultnakers, die voor eigen rekening kunnen fabriceren. Materiaal wordt bijgeleverd, Br. no. 3596 Adv. Bur. Harte, Zaagmolendrift 35 a, R'dam. Dagmeisje gevr, 's Zaterdags en -"s Zondags vrij; werkster aanwezig. Vorst, Math.Laan 377a. Keuken werkster en werkmeisje gevraagd. Loan 20,p. w. Hotel Central, Kruiskade 32. Boekhouder. Kan ,nbg énkele boekhoudingen verzorgen. Br. letter K.. Boekb. de Melker, Nwe Binnenweg. 194 'a.. coupeuse b.z.a. vbor het. ma ken van ja ponnen,: blouses en deux-pièces, 'Br. no, 9802 van' dit blad. WONINGRUIL W on in gnilL 3 ki roers; en sui te, souterrain met-.betonnen vloer, in Centrum, Byzonder 'gesch. voor werkplaats^ voor mcklerti huis met 4 kamèrs eri keukeni Br. L. 47 Kiosk1 Bergsingel. Gr. voor-, tussen- ei» aChterk., keuken, balkon, modern inte rieur f 6,25' p, w.' Gevr. kamer eti' s., keuken, onversch. waar. S P. Verheem, Linker Hotte- kade 60. Gevr. tegen 1 Sept. In kl. ge zin fL dienstbode v,d.e.n. Meer dere hulp aanw. Poppinga. Schiekade 41. Voor direct gevraagd prima kousenreparatrice. 't Ladder- huis, Eiectroweg 35 a, R'dam (N-). Beschaafde Hulshoudster vraagd, goede, referenties. Heer met zoon. Br. Parool. Jdster ge- •enties. bij P.O. 9809 v. Buul's Boekhandel, Goudse- singel 503. vraagt aankomend bediende (mnt. pf vrl.) voor licht administratief werk. Per soonlijk aanmelden, Net zelfst. meisje v.d. dag,ge vraagd! Hoog loon -en prettig werken. Bellevoysstr. 3 a. Meisje gevr....voor licht bezorg- wérk. liefst" met fiets. Gros- sierderij" Lux. Voorhaven 28, R'dam. TeL 39330. Welk meisje kan jongen v. 7 jr., 2e klus L.O. bijwerken? Aktes onnodig. Centrum. Br. ro. 3590 Adv. Bur. Harte, Zaagmolen drift 35 a, R'dam. Gevr. Actieve 'vertegenwoordi ger, liefst m bekend. Br. MttL bediende in- groenten en fraltzaak, 1822 j. Br. no, 8819 ParooL Gevraagd enkele vertegen woordigers ingevoerd in de branche hulsh, artikelen, die genegen zijn voor fabrikant enige courante artikelen op prorisie-hasls méde te nemen, Br. no. 0779 bur. van dit blad. Buul's Boekhandel, Goudse- slngel 503, vraagt flink jong mens voor licht loop- en fteta- werk. Persoonlijk aanmelden. Zonnige fiat, Bergpolder. 3 k„ keuken, douchecel, .kelder, centr. verw.. lift, ruim uit zicht. groot balkon, huur 31, ruilen voor vrij huisje Tuin- doro of randgemeente. Br. no. 9828 bur. van dit blad. Wié ruilt mooie Ie etage, riant uitzicht. Kralingen, voor wo ning Zuid, Uefst camissebuurt. Br, no, 9823 bur. van dit blad. 2e Et. voor, achter, tussenlcam-, keukentje en zolder bov..-licht, gas en water; ruilen voor een huis, liefst 2 kamers en keu ken, mooi uitzicht op.de Oran jeboomstraat. Br. no. 9798 vaö dit blad. Aangeb.Souterrains ui s. om-, trek Witte de Withstraat; voor benedenhuis, met tuin of bo venwoning met veranda, zelfde omgeving geen bezwaar. Br. no. 9796 Parool. Kleine mod. ben-woning In ruil voor grotere woning. Br. nd 9826 bur, van dit blad. - HUWELIJK Welke :zich eenzaam voelende h«T.' N.H.. middenstand, met vast inkomen, wil serie ure kennismaking met wed., 47 J„ vlotte verschijning.met -wo ning. Br. letter N. Bur. PoLder- laan 24. Wenst U kennismaking om la ter te huwen, wendt U dan in het volste vertrouwen tot Bureau „Search", Diergsardesingel 79c. Kantooruren 99 uur. Nette weduwe, 47 jaar, w.s,lc. m, nette Heer, N.H„ tot 55 jaar. met vast inkomen. Liefst van buiten, Br. no, -SE10 Parool Nette Heer. z.k.m. nette plan. 60 jaar. met enig inko men. Br. no. 9806 Parool. Jongeman, 26 j., goed ink., z.k.CT. -meisje. Br. no. 777 Kiosk Middellandplein. 'Wfèrist U bennlsmakins om la ter te huwen, wendt U dan in 't volste vertrouwen^ tot Bureau .Search", Tttergaardesineri '9c. Kantooruren 9—9 uur- Huwelijk, Nette wed., 55 i.. eigen inkomen, w.s.k.zn. mét tfef werkman, vast werk ot gepens.. zelfde leeftijd. Br. no. 127,' Kiosk "Schiéweg. Motor- én AutortJschóoL Lés'dp nwe J.A.W.A. 1948 motor, gé- dipl. instructeur C. v. d. Pluym, van ouds bekend adres Gaffelstraat 88." - Wiskunde door oud-leraar H.B.S, Opl. Staalsex. LO. M.O. Sehpswk. Bijw. T.H. en H.B.S. Br. no. 98Ö3"bur. van dit blad. Leert nu Auto- en Motorrijden. Gratis theorie. Desg. geh. en gebr. Ged. lnstt. E. de Groot, Aelbreehtskade 152, TeL 39610- 3S7D3. R'dam. Autorijschool w. van Renswou- de, erkend A.N.W.B.-instruc- teur. Speciale cursussen voor Dames'en -Herén- Bel even Wij halen en brengen U thuis. Boergoensertraat 19, Tel. 74022. DIVERSEN Verhuiringen, verpakkingen, transporten v. d. handeL Berg-.- plaatsen beschikbaar." Goed werk, billijke prijs. C. v. Poort vliet, 's-Gravenweg 244- TeL 29337. Garage P, A, v. d. Zalm.. In- en Verkoop van automobielen. Avenue Concordia 99', TeL Wordt Wakker! Sterk verlaad de prijzen -bij Joh. Bakker. Bergweg 162164—. Kuiska- mers. slaapkamers van >575,— nu 375,—.. LESSEN A.N.W.B, Bohds-auto-inotorrtj school Eversteyn, de oude ver trouwde school met de. be kende gele leswagens. Desgew, wordt -U. thuis gehaald en ge bracht. Violierstr, 32. Tel. 73159. Henegouwerlaan S. Tel. 36663. Spaans. Familie vraagt gedu rende enige maanden Spaanse lés aan huis. Br. no. 9822 bur. van dit blad. 5poed. Den Haag—Rotterdam. Ze etage, v— en a.-kamer. tus- senkamer, (bergruimte), kabi net. grote keuken, 2 balcons, Fultonstraat; voor Iets derge lijks.' Brieven Verhoeks, Sam. Mullerstraat 34. i1 WonlngruiL Aangeboden bene denhuis, bevalt. 3 kamers en suite.-grote badkamer, .keuken, grote tuin op het Zuiden; huur 33,per. mod., in ruil voor dito woning met' 1of 2 ka mers meer. Omgeving Blijdorp. Br. no. 35BI Adv. Bur. Harte, Zaagmolendrift 33 a, - Rotter dam. iii - Wcningrull? W. Smits - zorgt voor Uw complete verhuizing., tegen zeer billijke prijs,"Alléén Zwaanshals 286. Tel. 43484, Aangeb.Schieweg le etj, 5 k., badk,. 2 balcons. bergruihite, gesch. v. samenwonen; ver langd klein ben.huis of belet, voorkeur N. Geen z. Br. no, 9799 Parool. Prachtig souterrain, nette stand,mét hulskamerg, .droge kelder, en" tutn, willen ruilen voor woning met grotere, be- dryfsruimte, event ook-2 le etages beschikbaar: Sr, nó, 1571, Adv. Bur. Betcke, 's-Gra- vendjjkwal .95.. Voor perfecte Motorrijles, ge-' garandeerde reparation. Aan- en Vedkoop motoren, tsxa*i« expertise. E. Wessels, Scherm- laan 21. Tel. 32029. Autorijschool H. p. Take, ge- dipl: K. N. A. C.-instructeur. A. N. W, B.-Bondsautorijschool. Jan Sonjestr. 4 (nabij Middel landstraat). Tel. 36777. C. Eflers, Autorijschool Palace, neemt nieuwe leerl.' aan. 'Géeit U tijdig op. Spec, cursus v. Dames, Schied. singel 133. Tel. 38312,- ïeg'.'.. als Je goed autorij den wilt leren, moet je by Wuyts gaan. Bel even 38233 en je wofdt thuis gehaald en ge bracht. A.N.W.B. Bondsauto- rijschool „Correct", Autorijschool Uw rijbewijs .Succes". Vlug rö^ewijs? Bel op 41097.. Vanouds békend. Cor Oóle, Jac. Catsstr. 16, R'dam-N. Ge~ dipl. instr. Gratis theorie. Accordeonlea 'f 5,per' mnd. Instrumenten beschikbaar. In schrijving. 1010 uur. Centrale Muziekschool, Spoorsingel 71. Autorijschool „Eureka". Tel, 39B17. Instr. d. Dame of Heer. Spec. v. Dames, desgew. geil en gebr. Stolker, Aéibrec'nts- kade 156 b. Zegals Je goed auto rijden wilt-leren, moet je. bij Wuyts gaart. Bel even 38233 en Je.wordt thuis gehaald en ge bracht A.N.W.B, Bondsautcrij- school-„Correct üw matras slecht?'Speciale re-, paratie-inri* Bel even-op-tel. 22985. Gebr. Vermast.. -West; zeedijk .39 (to. v.] Vollenho- venstr.j; Amatéujj (liefst.'kïelnë jazz-. band) gevraagd' voor, uitvoering, op^ Zaterdag 24 JuliL Brieven:. Retme-Ensemble M.E-K... 'Sp'an- Jaardstraat 127, Tél.' '33954.- Beddénreparatie, doomoppen. bijvullen Javakapok.' Veren bedden vermaken wij tot 3rd. KanaaIfaeddenCredietbonnen. Gebr, Bos, Kern. Muilérstraa'f 9 a-b. Tel. 36811. Spiralen, IJzeren ledikanten vermaken tot opklapbedden, ook repareren en strekker ma- ken 6 modellen, ornh'ouwkdk-; ten va. 30,—.- mooie höut- sóorten.' Gebr. .Bos, - Sam. Mullerstraat 9 a-b. Tel. 36811.' Rechtszaken, recherche; infor matie, echtscheiding- reques ter!-enz. Bur. „Succes", Roden- rrjselaan 38 b,.-. Rotterdam. .Tel. 49079. Gevestigd 1018. Kantoor uren 9—20' uur; Kinderwagens spulten, kappen overtrekken 'met vooroorlogs leer. Dortland. Herlaerstraat 25 (NoordsiRgel); Gelieve geen geld en goede ren af te geven aan'mfjn vrouw A, JockerSmit, daar door mij niets wordt betaald. A," Jocker, Lambert',-j - Chcm. Led erve rverij „BranKt". Bloémstraat 86, A'dam. Tel. 41741. Verven, repareren, lede ren jassen, levertijd B dagen. 100 garantie. Bij verzending verzekerd. Iedere 10e klant gratia verfbehandeling. Door onze nieuwste Installaties Uw g-oed niet- slap of futloos,- doch. als nieuw terug. Ook voor werkelijk onzichtbaar stoppen. Chem. "Wasserij en'Ververij Mi; Jansen, Heemskerk str. 2, TeL." 80945; Pijperstraat 29-t31. Tel. "8; Eben Haëzerstraat' 66 b. Evahg!"V.BbeW Ha8zer5'Góe Hóopstraat 25. Elke Zond;, am, 7.30 uur: OpweKkingib'. cenkomsten!" (Je veten of ktpokbèd 3-deli.' makén of bijvullen Javakapok. 1 dag klaar. Ook consumenten- bonnen. Vertrouwd en vakkun- dóf adres, i Beddenrr.agazi.ir. C Uljeê; Hooidrift 129, TeL 34479 'Liftat' Uw meubelen opnieuv stofferen-^en,-separeren, 2 'fati- teuils. 4. stoeien i 40,—. O.MS Bergse Linieer Rottekade 304 Geneuglijk, PleretKtraat 35 a. Glas In lood, vensterglas, ge slepen glasplaten.Gratis ad vies aan huis, W. J. - Pleters Schiekade. 159, Telefoon 45(00 Verhuizingen .met nieuw mate rleel. Vakk. personeel- BiD.ts rief Hendrik Smits. Bloklapc' straat 135, TeL 44828.. Reiniging gilden lampekappcr Binnen - enige dagen ais niem terug. Beker. VTaggemaastraa 21a. Tel. 80621. Verhuizingen en meubelver voer.vannaar alle plaatscr tegen zeer lage prijzen. :Jac Mlddelhoek, hlath.dijk 173, Te! 34373 en statenweg 5c. Tel Markiezen; Nog enkele in z. V staat-'-'-te- koop. Levering dooi hét..gehele land Buis' Markte- ;ien: .^eörtjf," R'dam. Couwael- 'straateflévTeX 20275. HÓtvi'oiiat'rzóeltt Contact tnrt tnurieërende' jongelui <plm.";12 j.)och. amateursbandje te,.vor- jn«ai:'!;-Bji-Verwey, Barontstr 25;.R'dain' (N- Dainea/ ^dudt Uw. lichaam le- nig en "Uvrtspleren soepeL Laal U - vakkundig masse ren. Op deze advertentie belangrijke reductie.; Schoonheids- en LichaamscultuurPostbox 591, Rotterdam. Glas jn- lood, glasplaten.' glas ihzétten,. spiegels modernise ren.-Glasverzekering. Roozen"? Ölashandel,. Boezemstraat 99 te!;':-25470; Coolsestraat 53, tel 2.-Na 6 -ttür 20927. Stticadoor- en - witwerk.H- - v. Heik, Herlaerstraat 17, (bij Noordsingel), Tel. 42670. Badplaats Katwijk. Uw bagage per bode de Wit, van. Katwijk Adres' te Rotterdam. Geïder- maJsen. Coolhaven, TeL 30034»- 37719. V/ordt afgehaald op ver zoek. Wórdt Wakker! Wij makeja vor oud' buffet, modern dressoir Vraagt prijsopgaaf. Joh.' Bak ker/ Bergweg 162—154. T\ 49153. opklapbedflen 2-pers. f 45, divanbedden, ledlkantén, spi ralen, divans, kinderstoelen loopbpxen. voiop; prima" bed- stellen, direct uit eigen fa briek, Gcbrs; Boa, Sam. Mul lerstraat 9a-b, Tel, 36811. Klnderlcdikantcn prima fcelak! f 25,—; ombouwkasten f 22.50 linnenkasten, alles eigen mo del en maat, Gebrs. Bos, Sam. Mullerstraat 9 a-b. TeL. 36811 Ruimtegebrek? Wij verbouwen Uw matras of ledikant tot mo dern opklapbed, Onze jaren lange ervaring is Uw garantie. Winkeliers belangrijke korting. Lasbedrtjf „Het Zuiden", Put- sestraat 12. TeL .74150. Kinderwagens. Kappen over trekken, Alle -soorten repara ties, Prima afweTking..Billijke grijzen. Kocyman. Zwaanshiis- De Bnsie, eerste Nederlandse systematisch ingerichte ency clopaedic is door de duizen den illustraties, ook in kleu ren. op zichzelf .een encyclo paedic in beelden. Voor 10,— per maand kunt U zich in hel bezit stellen van dit onontbeer lijke. naslagwerk, ln 10 delën. Een uitvoerig prospectue wordt U gaarne'verschaft door Van Buul's Boekhandel, Goudsesin- gel 503, Botterdam. TeL-20566.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4