Olympiade-schip naar Londen Twee records in duigen ®op te Werve Oranje-team in Portsmouth gereed voor de strijd Bartali na tien jaar weer winnaar Tour de France Kokkie van def Tuyn werd verlegen Geen voorbarig optimisme Waar ze wonen Olympische fakkel voorbij Geneve Dr Janssen en De Ruijter reden de ronde uit Oranje-elf boft Vier maal 110 yards estafette één seconde beneden wereldrecord De „flitsende Fanny" Eindklassement Nenijto-tournoöi uitstekend geslaagd JAN KLEYN W HEEFT PECH Nieuw tennispark in Eindhoven Lesnevitch Mills om de wereldtitel Honkbaluitslagen r, Maandag 26 Juli 1948 3 PORTSMOUTH, Zondagavond. Het Nederlands elftal Is la Portsmouth. Na aankomst van de boottrein in Londen is het geen kwartier langer ln de Engelse hoofdstad gebleven dan nodig ia. „Rust hebben de jongens nodig", zei de heer Herberts, die als chef d'équipe optreedt, „en cencentratie voor de wedstrijd van vanavond." In Londen was de belangstelling van het publiek groter voor de treinen, die het naar de badplaatsen moesten bren gen, dan voor de witte petjes en de blauwe jasjes van het Nederlands elftal. In Portsmouth was aan het station een comité van ontvangst en drie kleine jongens vroegen om handtekeningen van de spelers. De Koningin Emma van de Mij. Zeeland, waarmee de overtocht naar Engeland gemaakt, is, stond wel in het teken van de Olympische Spelen. Toen het Nederlandse elftal met de officials Herbert, Boeljon en.Verlegh de loopplank opmarcheerde, hingen de Zwitserse roeiers al over de re ling, die hun combinatie roei-motpr- boot, waarmee ze de Rijn zijn komen afzakken, nu toch maar wijselijk hadden ingeruild voor dit sierlijke, comfortabele sciaip van de Mij. Zee land. Ik heb wel eens gelezen, dat Turken erg ou.d worden van yoghurt eten, maar dit kunstje schijnen de Zwitsers ook te kennen, want vér- schillende van die zongebruinde^ zan gerige Alpenzonen, die in Henley on Thames de roei-ccr van hun land gaan verdedigen, waren, zeker al de vijf kruisjes gepasseerd. Als ik zo'n mooi Olympisch petje had gedragen, zou ik het graag in eerbied voor hen hebben afgenomen. In de eetsalon van de Koningin Emma kwam de president van het N.O.C., de heer Pahud de Mortanges de officials van'tNederlands elftal.de hand drukken en hoorde ik de heer Herberts tegen hem zeggen: „Ik beh 'nog een verrassende mededeling voor U. Er zijn twaalfhonderd flesjes ap pelsap onderweg"-. (Geschenk van de Betuwe) Nauwelijks had de heer Pahud zijn tafeltje opgezocht of daar kwam de heer De Vries,, de voorzitter van de KNZB en. bij een zwerftocht óver het schip bén ik nog op onze schutters gestoten, onder andere op de Rotter dammer Brussard. Zij gaan vol goede moed en vooral op Brussard is de hoop gevestigd, maar zij zijn bang, dat de Amerikanen hen dank zij het perfecte materiaal de baas zullen zijn. Wtf hebben eigenlijk heel toevallig ontdekt, dat 'wjj een jarige in ons midden hadden. Jesse Carver stapte om een uur of negen in de lounge naar Kokkie van der.Tuijn ona hem te feliciteren en even later stond het hele Nederlandse elftal om dc kleine Schiedammer. Hij werd er zowaar hjjna verlegen van. Wij hebben daar in de lounge nog meer verrassende ontdekkingen ge daan, onder andere, dat Abe Lenstra niet alleen goed voetbalt, maar ook uitstekend bridget. En aan de andere tafeltjes was het Van. Bun, die met zuidelijk enthousiasme ëèn kaart - ploegje aanvoerde. Maar hoe gezellig het ook was, om 10 uur keek Pa Herberts op zijn-horloge en was het spelers bedtijd. Het leuke van het begin van een bootreis is, dat je nooit weet wie je hutgenopt wordt. Toen ik tenslotte mijn kooi opzocht, lag daaronder, enkel in zijn jaegertje, omdat het te warm %vas voor een pyams, Frans Boogers, de man, die Ln 1936 de in wendige mens van de Olympisch* ploeg verzorgd heeft en het nu- weer doet. U weet hoé Karei Lotsy hem terug heeft gevonden. Boogers werk te als kok in de restauratie van Hoek yan Holland en toen het' Nederlandse elftal destijds van Huddersfieid te rugkwam, was het binnen een kwar tier voor elkaar: Boogers zou ook meegaan naar Londen. Als echte Hollander beeft hij een minachting, voor wat hij noemt Engelse liflafjes. Met 'trots spreekt hij over de vier honderd eieren, de baal suiker, de Hollandse snijkoek, de Hollandse jam en de Hollandse boter, die hem straks in Uxbridge wachten en als de Hol landers verliezen, zal het zijn schuld niet zijn. 7 Het zou overdreven zijn- te bewerendat Portsmouth nfef kon slapen vanwege de wed strijd NederlandIerland, die hier vanavond' op het terrein van de Portsmouth' voetbal club wordt gespeeld. Het is hier druk, Even druk als in Scheve- ningen op Zondag en iedereen is-blij en roodgebrand van, de .zon, die eindelijk na lange tüd de mensen weer eens naar het strand heeft geloktToch wordt de secretaris van de Portsmouth* voetbalclub niet pessimistisch wat betreft de belangstelling. Twintig duizend toeschouwers Worden hier nog wel verwacht Over de sterkte van het Ierse elftal kunnen Wtij ook hier wei nig te wetenkomen. Het is pas vanmorgen. aangekomen. Al heeft de Ierse pers ook weinig vertrouwen in een Ierse over winning, toch is het zaak om ook weer niet al te. optimistisch te zijn. Het Nederlandse elftal heeft Zondagmiddag al vast het veld verkend, waarop dan van avond de wedstrijd' tegenIer land moet worden jgespeeld. De oranjeploeg is als volgt samengesteld: Doei: Kraak .(Stormvogels);, achter: v. Bun (MVV) en Schij- venaar (EDO); midden: Krijgh (BW), Tèrlouw (DCV) en De Vroet (Feyenoord) aan v.: voor: v. d. TuynHermes-DVSRij vers (NAC), Roosenburg Nep- timia)Wilkes (Xerxes) en Lenstra (Heerenveen): GOEDE REIS EN VEEL SUCCES! Het Nederlands 'elftal is Zaterdag per s.s. Koningin Emma naar Engeland vertrokken. Vanavond treedt onze ploeg in Portsmouth aan. voor de wedstrijd tegen Ierlandom daarna verder te reizen naar Londen, waar de Olympische Spelen Donderdag beginnen. Een uur rijden met de auto van Landens centrum ligt het RAF- kamp Uxbr.lda, waar een groot deel van de deelnemers aan de Olympi- scke Spelen wordt en is gehuisvest. Het kamp ziet er zeer aantrekkelijk uit,- is rijk met bloemen versierd.. Het spreekt vanzelfdat Karei Lot syonze chef de mission er al een kijkje is wezen nemen. Hij toonde zich tevreden met de huisvesting van zijn mensen in DoiranHet tehuis draagt deze naam als her innering aan een plaatsje in Bel gië uit de eerste wereldoorlog. De kqmers zijn prettig van inrichting overal zijn-baden en douches en er is een speciale eetkamer voor ge zamenlijk gebruik van de athleten. De Hollandse driekleur was nog niet gehesen, doch de Hollandse sfeer was er al wel, dank zij het voorbereidend vjerk van Lotsy en zijn helpers. Twintig minuten ver derop, in Northwoód logeren de meisjes, athleten, zwemsters, gym nasten en schermsters. Het tehuis van de dames heet Middlehouse. Ook hier is alles voor de ontvangst gereed. Fanfares en Fakkeloptochten vormden Zaterdagnacht het wel kom, dat het- Olympisch vuur bg aankomst te Genève werd bereid. Een kwartier na middernacht was "de Zwitsers-Franse grens bereikt. De Zwitserse en Franse volksliede ren werden gespeeld toen. de Franse athieet Henri Charpentier zfjn fak kel aan die van dé laatste Zwitserse loper aanstak. Zaterdag heeft de fakkel enkele ogenblikken gebrand bij het graf van baron De Coubertln te Lausan ne. De 86-jarige weduwe van de man die de Olympische Spelen deed herleven, was bp die plechtigheid aanwerig. De fakkellopers stonden er een minuut met gebogen hoofden stil. In afwachting van de binnen komst der renners van de ronde van Frankrijk werden Zondag op de baan van Pare 'des Princes Internationale sprintwedstrijden gehouden. In de fi nale won Derksen van Van Vliet. De Belg Scherens werd. derde. E „Tour de France" Is geëindigd. De Italiaan Bartali trad als overwin naar uit de strijd, De aankomst te Parijs van de eerste renners uit de ronde was geheel in overeenstemming met de traditie. Een menigte van honderdduizenden geestdrlftlgen stond uren van te voren langs de route opgesteld en onder daverende toejuichingen reden de renners het Pare des Princes binnen, waar de 40.000 gelukkigen, die een toegangskaart hadden kunnen bemachtigen, voor een grootse apotheose zorgden. Voor het eerst in de geschiedenis van de tour werd de aankomst ook per televisie uitgezonden. Nadat de winnaar van de étappe, Córrieri en dc winnaar van de ronde, Bartali, door de actrice Lyne Renaud omhelsd en met kransen, gehuldigd waren, volgden de ere-rondjes: eerst de „Camplonissimo" in zijn gele trok toen Schotte, Lapebie, Bobet en de Luxemburger Kirchen. Voor de laatste étappe Roubaix Parijs vertrokken Zondagmorgen om 8 uur 44 renners. Zoals iéder na dc Alpen verwachtte is Bartali eerste In het algemeen klassement gebleven tot aan Parijs toe. Daarmee beeft hij voor de tweede keer,-een ronde van Frankrijk gewonnen, tien jaar na zijn éérste zeg. Hem. werd de ontvangst bereid die hem toekwam, want in dien ooit een zege verdiend was, dan is dit nu het geval. Over de hele linie, in de bergen zowel als op de vlakke weg, heeft de Italiaan zich de beste, de meest intelligente cn de meest complete renner getoond. Of bij ook in 1949 van de partij zal zijn valt te betwijfelen.. Zijn ideaal, een tweede zege te behalen, is verwezenlijkt. En hij is thans 34 jaar. De Belg Schotte bezet de tweede plaats, maar naar de mening van vele Belgische volgers beeft de Antwerpe naar Stan Ockers toch over- 't alge meen beter gereden. Men betreurt het, KEESJE RIJVERS demonstreerde vlak voor de reis van het Neder lands elftal naar Engeland, dat hij nergens bang voor is, zelfs niet voor zeeziekte. Of was hij toch er gens bang voor, namelijkdat hij in Albion-minder te eten Zal krij gen dan hier? In elk penal was hij recordhouder mét zes gebakjes: Zondagavond vond een nieu we loting plaats ,voor het Olympisch VoetbaitOUmooi, welke loting gunstiger voor Nederland bleelt te zijn dan de eerste aangezien ons land in de bovenste helft terecht kwam met Denemarken en Groot Brittannië als voor naamste tegenstanders, terwijl Zweden, Turkije en Italië, die eveneens als sterk worden beschouwd, in de onderste lielft hebben geloot. De eerste ronde ziet er,.nu als volgt uit: Egypte—Denemarken, Groot "Brittannië tegen de win naar .van Ierland—Nederland, Frankrijk—India, Zuid Slavië te gen de winnaar van Luxemburg Afghanistan, ChinaTurkije, Zwe-, den—-Oostenrijk, Korea—Mexico én ItaliëVerenigde Staten'. De data en. de velden van de wedstrijden, welke in de eerste ronde van het olympisch voetbal-' touraoai worden gespeeld, zijn als volgt samengesteld: Egypte—De nemarken 31 Juli Christal Palace, Zuid Londen; Groot-Brittannië te gen Ierland of Nederland 31 Juli op Arsenal, Highbury. Noord Londen. FrankrijkIndia 31 Juli op het Hford terrein, Oost Lon.deu- Luxemburg of Afghanistan te gen Zuid Slavië op het veld van Fulham, West Londen, 31 Juli- ChinaTurkije 2 Aug. te Walt- hamstow (Essex). Zweden—Oostenrijk 2 Aug. op het veld van Dulwich Hamlet, Zuid Oost Londen. ItaliëVer. Staten op het veld van Brentford, 2 Aug. W. Londen. .Indien de wedstrijd in een ge lijk spel eindigt wordt de wedstrijd twee maal 15 minuten verlengd. Alle wedstrijden in de eerste ron de beginnen om 17.30 uur. De lo- 'voor de tweede ronde zal Maandag 2 Aug. plaats vinden. (Van een speciale verslaggever) Fanny Blankers—Koen past zorgvuldig met voeten een stukje van dc sin telhaan op Te Werve af, daar waar juist de kromming van de laatste bocht begint en dan prikt zij een kleine pen met groene knop in de plat gewalste zwarte sintels. Nauwkeurig schat zij nog even de afstand. Ja, dat kan niet missen, zo is het in orde. Dc wereldrecordpoging op dc 4 x 110 yards k*n wat haar betreft beginnen. In de verte, daar waar de finish is, staat Gre ne Jongh, verderop mevr, Witzïers en als derde Gcrda v. d. Kade—Koud ijs. Ook zij zijn gereed en hoewel het moordend warm weer is, vastbesloten het wereldrecord van 48,4 sec. te laten sneuvelen. En zo Es het gebenrd. Niet een paar tiende seconden werd 't record, dat sedert Februari J.l. op naam stond van Nieuw Zuid Wales, omlaag gehaald, doch een volle seconde. Het ■was meer dan verwacht was. - Ziezo, dit is de generale repetitie voor .de Olympische Spelen. Morgen weet heel het vrouwelijk athleten- domwat haar te wachten staat in Londen. Even ecu morélé steek vlak vofer het grote gebeuren, aan de over kant van het Kanaal. Een nieuw record Een kwartier later treedt de esta fetteploeg der dames aan voor de 100 meter. Nu Is Gre de Jongh vervan gen door Xenia StadtDe Jong. Men zal nog proberen het Nederlandse re cord klein te krygen, dat voor de na tionale ploeg op 47.7 staat. Weer gaat hefgesmcertï, alleen de tierde wissel tussen mevr. Witzier en Gcrda v. d. Kade hapert even. maar Fanny bo- sluit opnieuw met' zo'n fenomenale spurt, dat het ons eigenlijk niet ver wondert als dc luidspreker opnieuw aankondigt dat er een nieuw record is. Het nationale Is nu teruggebracht van 47.7 op 47,5. „Twoetiende sec. maar, he?" zegt Xenia Stadt, terwijl zij haar trai ningspak weer aantrekt, tot Gerda v. d Kade. Aan het begin van de middag had mevr. Blankers nog even de 80 m: horden „weggegeten". Het ging voor haar doen helemaal niet hard: 11, sec. „maar", doch dit was om „warm" tc draaienHet verwonderde or.s dat Fanny ook nog niet even de 100 m. meepikte. En toen stapte mevr. Blankers— Koen met baar-echtgenoot en trainer. Jan Blankers weg, de doos'niet het nieuwe trainingspak onder de arm. Wij zagen haar in onze verbeelding Verleden week werd in Rotterdam Het Nederlandse record gebroken zonder Fanny Blankers—Koen, om dat deze op medisch advies niet mocht starten. Met Xenia" Stact de Jong bleef men toen reeds slechts 0,1 sec. boven het wereldrecord, zodat dit nog slechts een kort leven zou zijn beschoren. Men moet het ijzer smeden als het heet is, was Fanny Blankersen ook het KNA.U.-be- stuur van mening en: zou de poging dan Zondag op Te Werve te Rijswijk wagen, hoewel de baan hier niet wat je noemt iri Olympische conditie ver keerde. Maar dat hindert niet, dat is on middellijk te bespeuren aan 't vast beraden gezicht.van mevr. Blankers. Zij weert vriendelijk een fotograaf af, die haar voor deze belangrijke strijd nog even op de plaat wil zet ten. „Komt u straks even", zegt zij en dan trekt zij haar nieuwe trainings pak uit, dat alle athleten die naar Londen gaan zojuist, hebben gekre gen: donkerblauw, mét oranje schou derstukken. Zij dribbelt nog even heen en weer om de spieren wat los te maken (hetgeen ons vopr deze su per-athlete haast overbodig lijkt) in de verte valt het startschot. Weg stuift Gre de Jongh de bocht ln, soepel cn snel vloeien de wissels in elkaar, eerst mevr. Witziers, dan mevr. v.< d. Kade en daar komt ze aangesneld op Fanny Blankers, die nu vol concentratie is. Zij staat als een. renpaard startklaar en scherp kijkt zij naar de pen met de groene knop, want als Gerda tot daar is ge komen, is het de juiste tyd om weg te sprinten. .Daar. gaat ze. Gerda Koudijs drukt haar de stok afgemeten in de rechter hand. „Lopen Fanny", roept zij haar ten overvloede toe. maar deze is reeds tiep .meter van haar vandaan. „Potverdrie, dat gaat hard", zegt Frits de Ruyter. die Fanny toch reeds dikwijls heeft zien lopen. Er zijn ook nog andere ploegen in da baan en waarom eigenlijk? Ergens ver weg strijden deze meisjes, net als onbe kende renners in de grote Tour de France fungeren zij als noodzakelijke opvulling. Meer niet. Daar flitst Fan ny door de finish. „Het wereldrecord is in ieder geval gebroken", bazuint de-spreker laco niek over het veld, dat propvol is met toeschouwers, die.nu een applaus latën horen. reeds weglopen in Londen met een klein doosje, waarin een glinsterend voorwerp Fanny Blankers spaarde zich dus al erg weinig met de grote Spelen voor de deur, maar de andere' athle ten deden dit over het algemeen toch wel, hoewel Frits de Ruyter het de ze middag ook niet kalm a£n kon doen, want de jeugdige Ribbens van AAC ging op de 800 m. akelig hard naar de zin van de donkere Amster dammer, Deze moest benen maken om Ribbens bij te houden en hem op het laatste- moment voorbij te stre ven. Hierdoor maakte De Ruyter een goede tijd van 1 min.54,1 en Ribbens kreeg dezelfde tijd achter zijn naam. Wim Slijkhuis nam nog even de 3000_m. mee. Met zijn bekende rusti ge, soepele gang ging de kleine slan ke figuur over de baan en lapte te gen het einde de achterblijvers. Ook 2(jn tijd van 8.29,2 was vrij* behoor lijk. Lataster werd tweede met 8-49. De 100 m. werd bij ontbreken van Jan Kleyn, die ziclv nog steeds spaart wegens z{jn hardnekkige spierver- rekking, gewonnen door Scholten in 10.9 sec. Meyer werd tweede met 11,2. Bij het kogelstoten, leverde dc blonde Hagenaar Aad de Bruyn voor hét eerst sinds lange tjjd geleden de urachtige prestatie door de 15 m. te overschrijden met een stoot van 15,06 Het elndRlnsscment van de 25e ronde van Frankrijk luidt: 1. Bartali (Italië A> 147.10.36. Z. Sejioite (België A) 147.36.52. 3. Lapebie (Centrum cn Z\V Fr) 147.39.24. 4. Bobet (Fr. Nat. ploeg) 147.43.35. 5. Kirchen (Ned. Lux. ploeg) 147.48.29. 6. Toisseire (Fr. Nat. ploeg) 147.5L23. 7. Lambrecht (Intern, ploeg) 148,00.33. B, Cantelllnl (Intern, ploeg) 148.02.12. 9. Tbletard (Parijs) 148.05.59. 10. ïmpanls (België A) 148.10-3?. 36. Janssen (Ncd.-Lux. ploeg) 150.35,35. 42. De Ruyter (Ned.-Lux, ploeg) 151.01.17. Dehnert in drie finales Honderden tennjsers(sters) "heb ben in de afgelopen week deelgeno men aan het tournooi op de Nenjjto De weergoden speelden mee en zorgden voor prachtig weer roet de eindstrijden. Linck en Dehnert le verden een. verwoed gevecht in A- Linck won in drie sets. Deze beide finalisten speelden de eindstrijd 'he ren-dubbel samen. Gepn wonder dat ze Karsten en Van Herwijnen sloe-, gen, Dehnert zat verder met mejj. Kriek, die in A de single won. In de eindstrijd gemengd dubbel ver sloeg mej. v. d. Torre cn Swarts in. twee sets 8—6, 75 en dezelfde mej. Kriek won met mevr. Jon- quiere de finale damesdubbel van de dames Kunze en v. d, Torre. Een spannend toumool. goed ge organiseerd en druk bezocht 3s ach ter de rug. Hier volgen de belang rijkste uitslagen: A Tournooi heren enkelspel, kwart- eindstrijden: Van Oort sl. Van Oost- rom 62, 6—2; Karsten sl. Van Reekum 6—3, 6—2; Halve elndstrg- den Dehnert sl. Karsten 5—7, 6—3 6—-2: Linck sL Van Oort 61, 9 eindstrjid Linck sl. Dehnert 46,. 6—3, 6—2. Dames enkelspel halve eindstrgd Mei. v. d Torre sl. mevr. Kunze 6—3, 16. 75, eindstrijd mej. Kiek sl. mèj. v. d- Torre 6—1,11—9. Herendubbei halve eindstrijden Dehnert en Linck slaan Karsten en Van Herwaarden 63, 6—3. Gemengd "dubbel halve eindstrij den mej. v. d, Torre cn Swarte slaan nievr. Kunze en Karsten 6—-4, 57, 8—^1, mcj. Kiek en Deh nert slaan mevr. Jonquiere en Den Hoed 4—6. 6—1. 64: eindstrijd mcj. Kiek en Dehnert slaan mej. y. d. Xorre cn Swarts 8—6, 75. Dames dubbel eindstrijd: mej. Arbeiders leggen de laatste hand aan de geweldige Olympische toorts, dia tijdens de aanstaande Olympische Spelen in Londen in het Wembley Stadion zal branden. Op de achtergrond ziet men de si«- teïbaandie nu bijna gereed is. gen we onze sprinter. Kleyn Zondagmiddag op Te Werve, toen hi) zich gereed maakte om deel te nemen aan de estafet te AT denk jn van «aan- maar de series zul- r.rmfUm Ttn1?" wel funestvoor ..me Londen. Jan? vme- wden t[) norIr]|jlc ,g0_ vallen had ik zeker goede hoop ln dc finale te «Uil gekomen, msnr nu acht Ik deze kans wel verke ken.- Ik heb -anders bij mlln training veel medewer king ondervonden van mijn superieuren. Zoals u weet ben ik in dienst bit de Luchtvaarttroepen in Nijmegen. Ik ben hoofd van de afdeling Sport bij dit wapen voor geheel Nederland, Als zqdanlg train ik de soldaten, orga- ..Niet zo erg veel goeds," was het antwoord van de 23-jarige Hagenaar. „Het wil rog steeds niet.met mijn linkerbeen. Ik heb nu al twee maanden eon dubbele spierverrekking en dat wil maar niet ge heel verdwijnen. Als Ik slechts eenmaal de 100.m. loop gaat het wel, daar- - niseer wedstrijden' enz- worden, tenminste -rls ik om loop Ik vandaag al-, - -- -- - - laen de estafette.. Maar cp da Olympische Spelen zit ik er lelijk race te „Hoe was Je levenswijze Ih tonden kijken. Woens- kijker Als Ik nu alleen .-eigenlijk met het oog op dag vertrekken we met maar ln de finale behoef- -de komende Spelen?" dc gehele ploeg per vlieg-. de te starten, 20U het wel „Nu, het cardinale punt luie" Is eigenlijk slapen. Veel slapen, ongeveer 9 uur per nacht en dan flink cfen. Veel melk, veel vlees en grote hoeveelhe den suiker. Het roken moest Ik tijdens de Olym» pische training er aan ge ven. Voordien deed ik het wel en dan natuurlijk geen sterke drank." „En wat ben je van plan te doen als de Olym pische Spelen er op zit ten?" „Daarna ga ik waar schijnlijk naar Indië Ik zou het graag willeij en dan hoop Ik piloot Zelf had ik ook.alle vrij heid om me voor te be reiden." de keuring er voor met goed gevolg doorsta. Maar nu ga -Ik eerst maar eens dat hi] Id de étappe Toulouse—Mont- pellier zoveel terrein verloor. Impanis heeft teleurgesteld, en dan vooral door zijn gebrek aan strijdlust Deze renner van grote klasse houdt er niet van zich tot het uiterste ln te span ner.. Hij kam in uitstekende conditie, nog volkomen fris. te Parijs aan. Als hij zich geregeld wat meer moeite had ge geven zon hij minder ver van- Bartali zijn geëindigd. Met dat al heeft Impa nis er met Schotte cn Ockers voor ge zorgd, dat dc prijs van 600.000 francs, waarmee de eerste plaats in het ploc- gen-klassement beloond wordt, naar België gaat. Kirch en bad fe weinig steun Aan 'Kirchen is dc vijfde plaats in het eindklassement ten deel gevallen, Hij heeft het ons tijdens de.ronde talloze malen herhaald en hij rai het in zijn éigen land nog even zovele malen zeg gen dat hij een nog beter resultaat behaald zou hebben, indien de leden van zijn ploeg hem beter ter zijde had den gestaan. Daarmee doelt hij dan voornamelijk op de Nederlanders, On getwijfeld heeft hij niet helemaal on gelijk, maar men mag toch niet verge ten, dat er bij de start te Parijs be halve Kirchen ook nog drie andere Luxemburgers in zijn ploeg zaten, aan wis hij gedurende de laatste étappes helemaal niets gehad heeft, want toen waren ze uit de course verdwenen. Over Janssen en De Ruyter kan na deze laatste étappe niets nieuws meer worden meegedeeld. Zij be horen tot de 44 rennets die de tour hebben uitgereden, en Janssen f3Ö5te) staat op een betere plaats dan De Ruyter (42ste), Maar De Ruyter deed voor hrt eerst aan de geweldige onderneming mee. In dit licht bezien is zijn prestatie nog verdienstelijker. Het klassement van de laatste étappe RoubaixParijs (286 km.) luidt: I. Corrieri (Italië) 901.5J; 2. Telsseirc (Fr. Nat. ploeg) z.t.; 3. Scghczzi (Italië B) 9-03-04; 4. Re- rny (Fr. ZO- ploeg) z.t.; 5. Ockers (België A) z.t.; 6- Giguet (Fr. Nat. ploeg) z.t.; 7. Bartali (Italië) z.t.; 8. Brule (Parijs) z.t.; S. Engels (Bclgic) z.t.; 19;27 een groep ren ners onder wie Kirchen, De Ruy ter, Bobet, Camellini, Robic en Lambrecht in dezelfde tijd als Ockers. 29 Janssen (Ned.-Lux. pl.) 9.05.02. Tekort wordt bijgespijkerd Teneinde het tekort, dat de Ron de van Nederland heeft opgeleverd, weg te werken, zullen verscheidene wedstrijden worden gehouden, waarin de renners zonder vergoe ding zullen r(jden. Ook Rotterdam zal z(jn aandeel hiertoe bedragen. Vermoedelijk zal midden September op Varkenoord een wedstr^d voor profs en onafhankclijken worden verreden. Constant- of G.S.? Voor de finale om het landelijk clubkampioer.schap dammen won G. S. uit Amsterdam met li6 van T.W.E. uit Hengelo. Zowel Constant als G.S. hebben sewónnen van dc derde finalist (cn merluvaarriig genoeg met dezelfde cijfers)zodat de ontmoeting G.S. —Constant, die Zondag tc Amster dam vastgesteld is. zal mooter be slissen welke club landskampioen 1948 wordt. De Australiër Bromwich weet de Nederlandse gastvrijheid blijk baar te waarderen. Hij aanvaardde de uitnodiging om gisteren te Eindhoven deel te nemen aan wed strijden. die daar ter gelegenheid van de opening van een nieuw, gemeentelijk complex, tennisba nen werden gehouden. Zijn oor deel was, dat deze banen tot de mooiste en mooist gelegene, van Europa behoren. Bromwich speelde een enkelspel tegen Van Swol, die weliswaar met 6—4, 64 versla gen werd, doch nochtans een uit muntende partij speelde, Brom wich speelde" verder nog met Knot tenbelt een dubbelspel tegen Van Swol en Rinkel die door eerstge- noemden werd gewonnen met 6—^3, 75» 64. Advertentie M. Neerlanös grootste speclaalhula FJlianI te Rotterdam: BeUerlandBelaan 1G9, PROVINCIAAL KADIPIOEN- SCHAP Té Rotterdam vond dc 16de ron de van het tournooi om het per soonlijk kampioenschap van Zuid- Holland plaats. De uitslagen waren: Roozenburg—Van Prooijen 1—1, v. d. Graaf—Gordijn 0—2, Aneems— Grouwstra 1-—1, HaasdonkHuis man 1—I, StreurDen Hartog 02, Laterveer v. d. Herk 1—1, Damesscliermwedstrijden. in Den Haag Wereldkampioenschap voor Denemarken De Nederlandse dames die deel namen aan de wedstrijden om het wcreldkompiocnsohap schermen In Den Haag, hadden het met de lo ting niet getroffen. Zij moesten, achtereenvolgens trekken tegen de Franse en toen tegen de nog veel stex'kere Hongaarse schermsters. Zoals té verwachten was. verloren zij beiden wedstrijden eE werden daarmede uitgeschakeld voor de eindstrijden, Toch heeft mej. A. Secreve niet teleurgesteld. 2(1 heeft uitstekend partij gegeven en over winningen behaald op de Hongaarse mej. Nyaary Hoog en de Fran§e dames Karren en Carilhe. Boven dien plaatste z(f zich individueel als nummer 1 in de verliezersronde. Ook mej. Middendorp weerde zich goed. doch evenmin met succes. In de finales kwamen Denemarken, dat Oostenrijk'met 10 tegen 6 over winningen versloeg, Hongarije, dat met 11—5 van Engeland overwon, en Frankrijk dat 10 tegen 6 overwin ningen behaalde op Amerika, Zondagmorgen moesten er nog vier ronden worden getrokken. De Deense en Hongaarse dames bleken superieur te 2ijn. In het eindklasse ment kwam Denemarken op de eer ste plaats met 52 gewonnen partijen e» Hongarije op de tweede roet 47, terwijl Frankrijk derde is geworden met 42 gewonnen Partijen, De beste individuele prestatie werd geleverd door de Oostenrijkse mevrouw Ellen Mueller, wereld kampioene, die gedurende het hele tournooi slechts twee partijen ver loor. Een daarvan was die tegen de Deense mej. Lachmann. die uitste kend op dreef was in die party, doch over het geheel toch verreweg de mindere bleek. Ronde van Katendreclit Zaterdag 4 September zal de Ronde van Katendrecht worden ge- houden. De amateurs rijden onge veer 100 KAÏ. ea dc nieuwelingen 50 ft. 60 K.M.. Kiek en mevr., Jonquiere siaan mevr. Kunze en mej. v. Torre 6 —1. 6—8, S—2- B-tournooi dames-enkelspel eind strijd: Mej. Versteeghe slaat mej. Kreya 6S, 60: Heren enkelspel eindstrijd Van ÏTrk slaat Voormolen 1, 6—2. Heren-dubbel eindstrijd Bosma en Bunningh slaan Lïth en Voormolen 6—4, 108; gemengd dubbel eindstrijd mevr. Rommelaar en Bosma slaan mej'. Mcior en Scha-! pers 6—2. 6—3; dames-dubbel eind strijd mej. v.- d. Hoeven en mej. v, d. Meer slaanmevr. Bunningh en mevr. Goud.w J Vanavond zal de wereldkampioen halfzwaargewicht Gus Lesnevitch zijn titel in de open. lucht te "White City verdedigen tegen de Britse en Europese kampioen Freddie Mills. Lesnevitch beeft twee jaar geleden de Brit verslagen door k,o. in de tiende ronde, en hij is ervan over tuigd dat liii het ook deze keer met Mills zal kunnen klaarspelen. Mills van z(jn kant verzekert dat hij zich nooit beter gevoeld heeft dan nu en dat hij zijn huid duur zal verkopen. Alle beschikbare plaatsen vdor de match waren al dagen geleden ver kocht, wat zeggen wil dat de ont vangsten naar schutting 75.000 pdst. bedragen. De beurs voor Les nevitch is niet ver van de .25000 pdst. af. Tweekamp De Rotterdam, se LeeuwDe Adelaar Zondag heeft de P. V. De Rotter" damse Leeuw een. clubontmoöting gehad met de R. V. de Adelaar uit Hilversum op het parcours Oude Plantage. De amateurs en nieuwe lingen reden een peletonwedstrljd cn de juniores een afvahvedstrijd. De uitslag luidt: A, kla3: 'tijd 2 uur 4 min,: 1. A. Brinkman, Pv. L., 2. J. van Dorst. R. L., 3. T, Blokzijl, R. L., 1. b. Bitter, R. L„ 5. A. Veer man. de Adelaar. B klas: tijd 1 uur 18 min.: 1. F. Versluis. It. I.., 2. P. v. <1. Vaart. R. F... 3. J. Blokzijl. R.L.. 4. .7. van Vluct. R. L 5. B. Nolle, dc Adelaar, 6. W. Duyvenbodc. R. L., 7. J. Wclj- ers, de A'dclaar, 8. C. Wils. do Ade laar. Juniores: I. M. van Gorp. 2. P. Versluis. 3. J. dc Brabcr. Ronde van he,t IJsselmeer Aan de wedstrijd van de Am sterdamse Rennersvcrenlging De •Germaan werd onder meer deel genomen door de Rotterdammer Kroon. Het traject, de ronde van het IJsselmeer, bedroeg 375 K.M., waarvan er Zaterdag 175 werden - gereden. Op de eerste dag zag Kroon kans op de zesde plaats aan te komen in 4.43.05, doch in de einduitslag speelde hij geen rol meerl Arie van der Neut uit Am sterdam won de Ronde in 10.24.28 en werd onder gejuich in het .Am sterdamse Stadion ontvangen. Bakker, eveneens uit Amster dam, lag met een minuut achter stand op de tweede plaats en de Alkmaarder Hennink rende 2 min. later over de eindstreep- De aankomst van deze renners vormde het hoogtepunt van wed strijden .voor amateurs, die door de Olympische sprinter Jan Hjjze- lendoom werden gewonnen. Evenement op liet Schuttersveld De competitie op het Schuttersveld, die de vootbalcnthousiastcn van Croos- wijk zo lang heelt beziggehouden, spoedt ten einde. -Maandag wordt in verband met NederlandIerland, niet gespeeld, maar' Dinsdagavond om ze ven uur ontmoeten A-C.F. en L.S.C. el kaar. terwijl om acht uur dc onlangs gestaakte wedstrijd HADL.S.C. wordt voortgezet. Woensdag wordt op verzoek ran de speeltuinvereniging „Cruoswük" niet gespeeld, aangezien deze vereniging dan oen eigen sportavond houdt op haar ter rein aan de KrnUngse Piaslaan, De eerste wedstrijd op Donderdag is F.S.V.Paradijs en dc tweede een. „Bigmatch", S.C.S.—Hoda, C.S.C. heeft slechts één punt nodig, om zich kampioen te kunnen noemen. Maar pok naar de volgende dag zien. de Crooswijkers met verlangen uit. Een. ..keur-elf tal" Schuttersvel dd tegen een, Dordts militair elftal. Deze ontmoeting duurt twee maal drie kwartier. Een enthousiast slot voor deze geani meerde wedstrJjdenl De uitslagen van da Zaterdag ea Zondag gespéelde wedstrijden voor de competitie van dc Nederlandse Honkbalbond lulden: le klasse: VV, GA—OVVO 1—6; SC Haarlem— Schoten 43; Ajax—Edo 8—4; HHC—Blauw Wit 10—3. Overgangsklasse a: Hilversum— Quick 1615: DOS—Spartaan. 4. 12: Ajax 2—Tybb 7—6; HHC 2— RCH 5—13; DOS—Hilversum 2— 13. Overgangsklasse b: HFC Haar lemCeleritas 15—14: Water-- graaf smeerABC 29; HCK— DWS 8—1. 2e klafese a: Nepttmus—HHC 3 418; Schoten 2Sparta 95. 2e klasse b: CatchersHCfë 2 64; Spartaan 2—Zandvoortmeeu- wen 1113 Watergraafsmeer 2— 't Gooi 9—8. Waterpolo De Competitie uitslagen KNZB luiden: Hoofdklas: VH-Y 2—1, res. hoofdklaa: SVH 2—Y 2 5^-1, Zian 2—SVH 2 6—3; le klas: De" RobbenRZC 41, Rotterdam— GZC 1—5. Z.R.O.: SVH 5—ZZPC 2 0—4, SVH 5—ZPB 2 3—1. W-W-. 'Vï' Deze vier lachende leden van het Amerikaanse Olympische team zijn van links naar rechts: Bernice Robinson (hordenlopen en hoogspringen), LüUan Young (100 m. hardlopen), Mabel-Walker (100. m. liardlopejl) en Emma Heed (hoog- en verspringen), -v/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3