ïmmnm zfy n TEXTIEL OPRUIMING 2?S\ SU ZONDER PUNTEN NOG SLECHTS 1 DAG STADSNIEUWS inMeiftdAym H Banketbakkerij „HET WESTEN" RADIO RADIO van DIJK DIK TROM WONSNGRUIL VROUWELIJKE BEDIENDE 2 AGENDA Burgerlijke Stand 0e SCHEEPVAART De avonturen van kapitein Rob SCHIEDAM BRAVO FANNY 12 Hardewener gebakjes W. VAN NOORTWIJK ZN. JUIST NU ADVERTEREN Rembrandtlaan G4 Glasschilders Leerlingen ontharings- KOERIERSTERS Vrijdag 13 Augustus 1948 Kaarten voor jubileumfilm I STADSKRONIEK in Passage Ouden van dagen en zij die ge bruik willen maken van de gelegen heid om de jubileumfilmvoorstel- lïng op 1 September in het Passage theater bo te wonen, kunnen zich. opgeven voor een plaatsbewijs op Woensdag. IS Augustus. *s ochtends van 10—2.2 uur jn het Volkskoffie huis, Lange Haven 33 en bü de bo den van de Ncd. Algemene Bond van Ouden van Dagen, afdeling Schiedam. Plantage-concert Zondagavond iS het Stedelfck Muziekcorps weer in de Plantage. Voor dit concert, dat om acht uur aanvangt, is het volgende program ma samengesteld: 1. Graaf ZePPelm, mars C. Teike 2. Ouverture ..Norma" v, Bellini 3- Sirenenzauber. wals R. Wald teu fel 4. Le Jongleur, Polka voor Piston P. Mertzis (Solist A. Spitterl 5. Suite Oriëntale (4 delen) Fr. Fouv 6. Siamese wachtparade P Lincke 7. Schiedam Vooruit, mars H. H. van Vleuten Films: Passage-bioscoop: Da 2. 7, 930. Za. en Zo. 1.45. 4.15, 7 en 9 38 u: Pe kampioen Melkboer (alle leeft.) Op het toneel: De Spel brekers. Monopole: Da, 2, 7, 9. Za. 2, 5. 7. 9.. Zo. 3, 5, 7, g u: Vr. t.m. Ma.: De Nieuwe Baas talie leeft.). WANDELSPORT Zondag nemen de wekelijkse trai nings toch ten van „De Schiedamse Wandelaar" weer een aanvang, 's Ochtends om acht uur start men van. de Vlaardingerdijk voor een 25 km-tocht Wie in het veen zit, kijkt niet op een turfje, dacht de 16-jange distillateursknecht K. en nam uit de distilleerderij jenever mee naar huis. De politie is echter tegen zulke practijken en arresteerde het veelbelovende jongmens. Juist toen op de singel, ter hoogte van de Wattstraat, de mo terrijder G, Woensdagmiddag iets naar links uitweek, kwam achter een naderend gespan de wielrijder H. vandaan, die prompt tegen de motor opreed. De man op de fiets kwam te vallen en brak zijn sleu telbeen. Motor en rijwiel werden beschadigd. Advertentie I, 3f. H.B.S.-NIEUWS H.B.S, speelt morgen haar laat ste wedstrijd voor het Pieterraan- tournooi. De tegenstander is LA- FAMO, die momenteel de beker be zit. Indien H.B.S. wint, dan heeft zü de beker voor een laar in haar bezit. Aan spanning zal het dus aan de Havendjjk niet ontbreken. Aan vang half vier. Ondertrouwd: C. de Bruin 28 j. en J. P. Offerman 21 jG. C. Dors man 25 j. en C. P. Zagw^fn 21 j.; J. H. Heideman 26 j, en M. v. Vaelen 24 j.; J, G. v. Knotsenburg 24 j. en W. A. v. d. Horst 23 34 H. Th. De La Rambelje 27 j, en Th, J. Gerritse 22 U F. Rietveld 20 j. en G. G. J. Kok 21 j.: J. H. Stigter 26 j. en M. Onstenk 25 j-: J. M. Zeverboom 29 j., en P. F. Koonman 25 j. Gehuwd: H. W. Fc.enstra 35 3*. en H. M. Scholten 29 j.f W. v. Vooren 26 j. en A. Nettenbreficr 20 f; A. v. Hoon 27 j, en D. Ververs 29 34 W. B. L. Middendorn 27 f. en J. M, G. L. Bosch 25 34 H. Mulder 27 i- en N. v. d. Most 30 i.; P. M. Schoen makers 26 j. en C. J. M. Wille 22 34 K. Aarseth 26 j. en E. A„ C. de Brujjn 28 j.; H, Verlinde 22 -j. en A. v. d. Zouwen 20 t: F- C. Luijben 28 j. en J. M. Bijl 21 j4 B. j. J. Vin cent 33 j.-,en F. See 1 en 25 j. Geboren Wilhelmus J. L. z. v. P. v. d. Heiden en A. M, v. Baarie, Dr. Noletstr. 1; Alfred z. v. G. A. dé Bilde en E. M. de Rrjcke, Tuinlaan 70: Catharine M. d- v. D. v. Wijck en M. C. Sanders, Marconistr. 53. Seriewedstrijden ,Spangen' Op Zondag 29 Augustus organi seert de Rotterdamse korfbalver eniging R.SV „Spangen" seriewad- strijjien, waaraan niet minder dan 18 verenigingen uit Nederland en België deelnemen: wjj noemen „Het Zuiden", Gymnasiasten, Ro zenburg, Scaldis (Antwerpen), Sportlust (Eindhoven), Deetos (Dordrecht), Boeckenberg (Berg- hem-Ant.), Rozenburg, Wion. Uni cum, Overkanters, Poortugaal en Spangen. 198.322cassabonnen werden gedurende deze „Eersteop ruiming" door ons afgestem peld. (En Rotterdammers zijn gewend, goed uit te kijken voordat zij kopen.) Morgen is het de laatste dag, Morgen worden in alle af delingen de restanten ver kocht voor prijzen, z6 laag, dat wij ze maar één dag kunnen handhaven. Komt zo vroeg mogelijk. Het is toch geen gewone Zaterdag, maar de laatste dag van de opruiming. - Uapeflen de'*c"s De bt.o.kcW»5*" voor f laats te Poppen 'n doos VanJkSC O», '/V, van van MATHENESSERIAAM (DIJKZrCHT) g* De KPM-schepen Japara en Van der Hagen en de sleepboot Mies, uitgerust met een duikerin' stallatie, worden Woensdag IS Au gustus bij het nabij Parigi gestran de motorschip Bakongan verwacht. Op 20 Augustus, bQ springtijd, zal men trachten het gestrande vaar tuig vlot te trekken. De brand aan boord van het naar Amsterdam bestemde Zweed se stoomschip Westhor, dat in de machinekamer uitbrak, is geblust. Het schip wordt naar Emden ge sleept, De bemanning is reeds Don derdagochtend te Bremerhaven aan land gegaan. g* Het van Batavia naar Amster dam bestemde Nederlandse motor schip Mapia is 10 dezer te Fort Said aangekomen met een bescha digde generator. In de machine kamer worden thans maatregelen getroffen om het schip op éen ge nerator varend te laten vertrek ken. Het oponthoud duurt naar schatting vijf dagen. Dansspel op „Dijkzight" Oo Koninginnedag zal des avonds om acht uur in het kader van cie nationale feestviering een dansuit- voermg worden gegeven in het openluchttheater .Dykzight'. Voor de pauze gaat 'n dansspel, een brok Nederlands volksleven onder de ti tel „In Holland staat een huis". De muziek is van Corry van Wezel, choreografie van Jet Visser en H. Steynen. Het spel wordt ten tonele gebracht door 24 volksdansers. Het ontwerp is gegroeid uit de drang om met volksdans als vorm van ontspanning ook anderen te vermaken Het is geheel muzikaal en plastisch; er is dus geen tekst. De eenvoudige handeling spreekt uit een reeks van kleurige beweeg lijke taferelen. Na de pauze treedt op het ensemble volksdansers uit Orange (Frankrijk) dat in de pe riode van het regeringsjubileum een tournee maakt door ons land. Menuhin en Renesse naar de Fhilippijnen Jehudi Menuhin heeft George van Renesse uitgenodigd om met hem een tournee door de Fhilippijnen te maken. Renesse heeft Menuhin be geleid op het muziekfestival te Scheveningen. AANGEKOMEN* SCHEBEN 12 Augustus Bury Hull Parkhavens Silvana en E'eonore beide Hamburg naar Duits land; Nordshell Kopenhagen Pernis-, Coolhaven Bordeaux ParkhavenJesse Lykes New Orleans Merwehaven Alexander S. Clay Hampton Roads Waalhaven: Dcm Houaan binnenhaven; Prinses Beatrix Harwich Hoek van Hol land; Michaiakis Antwerpen Vlaardin- ZengenHilversum A'dam Wilton. R'dam; Geziens Soderhamr Rijnhaven; Kehrwieder Hamburg naar Duitsland t Frieo Huil Merwehaven. 13 Augustus Westerdam Antwerpen Withelmina- kade Britta Antwerpen Merwehaven Arcturus Bergen IJselhavenBrasihen A'dam Waalhaven: Robert Maersk Baltimore Merwehaven. Heron Londen MerwehavenLissekerk Barrah Lek haven; Taunus Goole Middelharms; Kosmaj Rye ha Maashaven: Stentor A'dam Ferms; Arnhem Harwich Hoek van HollandFortuna Hamburg naar Duitsland; Empire Parkeston Harwich hoek van Holland. VERTROKKEN SCHEPEN 12 Augustus Mecklenburg, Harwich; Solskin, Od- daPalma, Frederiksstad: Aardijk, Antwerpen: Amstetdlep. Antwerpen Veli Ragnar, Hull; Rapid Parijs via A'dam Willem Ruys, Cruise naar zuid Engelse kust; Stad Vlaardingen. Hamp ton Roads- Koningin Emma, Londen; Ardea. Malta; Ocean Angel, Semarang; Hisses, SalomkiAntwerp. Harwich; Torfinn Jarl, LiverpoolMmctto Ga- varone, Savona: Torfird, Antwerpen; Duke of Vork. Harwich. 13 Augustus Ferccia, Cardiff, Tempo, Boston. Lme; Dashwood, RouaanHavmann, New York. Wind West, stijve bries, matige zee. bewolkte lucht SCIÏEEPSBEWEGINGEN Aardijk 13 van R'dam te Antwerpen; Amsteldiep 13 van R'dam te Antwer pen; Averdljlf 11 van New York naar Paltimore: Arendskerk 12 van Bombay via Cochin naar Brisbane; Arkeldjjk pass. 12 Prawlepoint naar New York Algorab thuis 12 te Colombo; AlEarve 12 van Stralsund te Delfzijl-, Aldaüi pass.. 12 v.m. 10 30 uur Wight naar Rio de Janeiro; Andijl: thuis 12 te Londen; Annekerk uitgaand 12 te Singapore; Alcyone pass 12 Kaap Sao Vmcente naar A'dam; Aalsum pass. 12 PcrJm De terugkeer van Peer de Schuimer 13 Langzamerhand beginnen Robs hersens weer normaal te werken. Hij neemt zijn omgeving scherp op. Ja. hij bevindt zich aan boord van een zeilschip, dat zich blijkbaar in gevecht bevindt, want hij hoort gebulder van kanonnen en ge schreeuw aan dek. Maar wie is die slapende man? Rob bekijkt hem nauwkeurig en.... Maar Hij bevindt zich aan boord van ,,'t Seepaert", dat is hyzelf, Rob, die daar ligt! Of ten minste onder commando van kapt. Robert Janszoon, met zijn dubbelganger. En die man slaapt niet; hij opdracht de piraat Peer de Sehuymer gevangen is dood: te nemen. „Ik droom", denkt Rob._ „want die Rob begrijpt er nu niets van. Maar daar ligt het geschiedenis van Peer de Sehuymer kén ik toch?" logboek op tafel. Dat zal misschien de oplossing Nee, Rob droomt niet.,., brengen. Snel bladert Rob het bock door. Ahl naar Port Soedan en A'damAb be kerk 12 v m te Genua; Alhcna thuis 12 '5 avonds op 150 mijl west van Kaap Sao Vmcente; Antoma 13 van Batavia te Pladjoe Baralt 6 tc Curacao; Bloemfontein 12 te Durban; Bacchus 12 van Piraues naar Max osBali naar Alexartdrie 12 op 450 mijl vest var. Flores (Azoren) Coljtto l5 van Immingham naar Ceuta Euterpe 12 te Kopenhagen: Echo pass 12 Beachv Head; Eemland uit gaand 12 van Santos G any me des 12 te Cristobal, gaat in droogdok voor herstel van schroef- schade Hagno pass 12 Bcachy Head naar Dublin, Nestia pass. 13 te Azoren naar Antwerpen Iris 11 van Gdansk naar A'dar.i; ï«j- drapoera 13 nam- van R'dam te Vlissto gen Jacob Cats naar Norfolk 12 op 450 mijl n.o van San Miguel (Azoren); Java 9 te Mobile; Japara (Jloyd) 9 te Van couver: Japara (KFM) 12 van Boem- boelan naar Boeitta Keizersgracht pass 12 Holtenau naar Helsinki; Kota Imen pass. 12 Land's End naar Quebec: Kertosono thuis 13 v.m, van Suez; KeJbergen 13 van Sa vona naar 5fax Lutterkerk thuis 13 te Genua; Loe- nerkerk 12 van Mombassa naar Tanga; Lauak 10 van Los Angeles naar Tara- kanLeopoldskerk van Deres Salaam naar Zuid Afrika; Laurcnskerk pass 12 Dover naar Hamburg; Lemsterkerk 12 van Karachi naar Bobay; Lombok 12 van Ccbu naar Jimenez Philippynen) Leuvekerk uitgaand was 12-13 's nachts nootdclijk van Kaap Guearfui naar Bombay. Marcella 12 te Port JeromeMizar 10 te Ipswich; Maetsuycker naar Fre- mantle 12 op 130 mijl zuid van Straat Socnda; Manekcrk thuis pass. 13 Gi braltar, Modjokerto uitgaand pass. 13 Port Soedan naar Aden: Muiderkerk 13 var. Lobito r.aar Novo Rodondo; Mij drecht 11 te New Orleans, vertrekt 14 naar Birkenhead; Maartje 11 van Ktrk- wal naar Grangemouth; Melampus naar Boston 11 op 450 mijl zo. van Sa ble Eiland; Marken uitgaand pass 11 MmikoyMapia thuis vertrekt verm. 15 Aug, van Port Said; Mcrcunus pass. 12 Dover; Maasland 11 te Hamburg. Merwcde 12 ter rede van Bombay; Ma- coma naar Pauillac 12 op 120 mij! n o. van Flores (Azoren); Madoera uitgaand 12 te Belawan DeliMeliskcrk thuis 12 op 300 mijl zutd van Teneriife, Nato IB te Falmouth; Noord Holland slbt 11 van Rio de Janeiro naar IJmui- den- Nottingham 12 te Harlingen; Nieu- waa) II van Gdansk naar Masnedsund Ondina pass. 13 de Azoren naar Cura- ao, Omala naar Abadsn voer 12 de Perzische Golf binnen; Oleum 11 van Londen naar Mtddlesbro; Oberon 12 nam te Norfolk; Orpheus 11 te Llvor- no; Ovenjsel 10 van Portland Ore naar Puget SoundOssendrecht naar Tako- radi 12 op 320 mijl West van Kaap Ro- ca. Prins Willem II pass 12 de Bahama Eilanden r.aar HoustonPoelau Laut 12 te MacassarParkhaven naar A'dam 12 op 280 mijl Z.W van Tenertffe. Rapid 13 van R'dam te A'dam; Roelf pass. 12 Beachy Head naar Bordeaux; Ridderkerk thuis 12 tc Havre; Rijnland 12 te Victoria Braz; Hakt pass. 13 Sa- bang naar Penang; Ranakerk thuis pass 12 Elbn Cape (Rode Zee naar Suez): Rondo naar Colombo 12 ap *43ö mul oost van Point de Galle. Straat Soenda 11 te Per.ang; Stagen 10 van Singapore naar BangkokStan- vac Benakat 11 te Cebu: Sint Maarten 10 van Barranquilla naar Curacao; Smgkep 10 te New York; Sarangan vertrekt 17 van Bombay naar Colombo nader bericht) StadAlkmaar pass 12 Gibraltar naar IJnmiden; Stad Maas tricht pass. 12 Kaap Sao Vmcente naar Genua: Sumatra pass. 13 v.m. Ouessant naar A'dam. Tawah 12 te Macassar; Tjibadak 11 van Batavia naar Soerabaja; Tjlsadane 11 van Batavia naar Hongkong r Talis- se thuis 12 van Genua Tjikampek pass. 12 straat Luzon naar Japan. Tjibodas 13 te Rio Grande do sul, gaat via Zuid Afrika naar Japan. Uni s. pass. 12 Beachy Head om de West. Wickenburgh 12 te LondenWinters- wiik 12 v?n Ceuta naar Livorno. Zwljndrecht 13 naar West Afrika. EVANGELISCHE G£M. A.s. ZONDAG Spreker de Heer KX.OOS i«fc Gouda en de Haarlemse bariton-zanger ADRI PAPE, v.m. 10 uur, 2aal Harmonie, Nieuwslraat. N.m. 7 uur in het vereni gingslokaal Nieuwe Haven. VRIJ TOEGANG Haar roemrijke verrichtingen te Londen en die van alle andere sportsmen der gehele wereld, worden thans te boek gesteld door de bekende Sportverslaggever: KLAAS PEEREBOOM in het OLYMPISCH LOGBOEK Intekenprijs tot 31 Augustus a.s, 7.50, daarna 8.75 HAAST U! om teleurstelling te voorkomen BOEKHANDEL J. S. VAN LEEUWEN BROERS VEST 44 TELEFOON 68153 Dames camisoles, fant, Tweedsiof 140 cm br. georetd2.73 zuiver wol12.93 Vlotte dames blousjes Kamgarcn damesstof in bieu-zalm 5.9S 140 cm geruit 9,95 Kinderkousjes 34 m Kmderledikant- di verse tin ter 95 dekens, grote maat 8.45 I Dames skisokjes, wit Kmderledikantje, Nu 2439 en beige 1,20 2-pers. matrasstel, Linnen damast ser- prima vulling 47. vetten2.85 Slaapkamer eiken OF. Linnen handdoeken zonder kast Nu 173.D8 50 x 70 IJ» Huiskamgr-garmtuur Kinderjurken In 4 stoelen en 2 arm- leuke ruiten, 60, 65 en stoelen 183.50 70 cm 9.98 Huiskamertafels Baby-jurkjes slechts43.60 vlot model 2.90 Lmgerie-mandjes Baby-overgooters *.9B uitzoeken 6.90 staat aan de spits voor le kwaliteit GEBAK en KOEKJES. Reden verkrijgbaar op Uw keuzebon 094 algemeen a 15 ct. per stuk mei 2 ons VERKADEMOPPEN. Geheel zonder inlevering. FANTASIETAARTEN, GEVULDE KOEKEN, ROZIJNEN CAKEJES cn AMANDELBROODJES. Groot is onze sortering GEBAK en KOEKJES met inlevering. BESTELLINGEN WORDEN DOOR HEEL DE STAD GRATIS THUISBEZORGD. SINT LIDUINASTRAAT 49 TELEFOON G75SS Bekroond te 's-Gravenhage. uit voorraad leverbaar Plaatst 'n KOERIERSTEE Op onze afd. Glasreclame kunnen wij enkele plaatsen. Soil, schriftelijk met vol ledige gegevens of mon deling. Glasindustrie Pieterman N.V., West vest 17, Schie dam, Electr. haarsnömachine te koop, merk Prokus. voltage 220, met opzetkant 3 mm en 1/10, Geheel opn. gerestat> reerd. Te bevr. bur. blad „Parool", L. Haven 141, Te koop: witte trouwjapon met tasje, maat 3840. lx gedragen. Billijke prijs. A. Korteland, van Ostadeïaan no. 43 b, Verzoeke geen geld of goe deren af te geven aan- mijn vrouw Chr. Beerends-0ver- goor, daar door mij niets betaald wordt. C. Beerends. Te koop: schlllenwagen. v. d, Gaag, S. Stevinstr. 2 b. Wontngruil. Spoed» Aangéb. ruim vr. bovenh„ 4 gr. ka mers, rijk., badk., zolderk.. keuken en 2 bale., op goede stand. Westen, in ruil voor ben.huis m. tuin. eveneens goede st. Schiedam, liefst W. Br. no. S 3940 bur. v. du bl. Van foto's gesproken. Ja. deze zijn toch veel mooier afgewerkt. Dit gezegde ho ren wij versch. malen per dag. Doe als zij en breng Uw .fotowerk bij J, Willebrand, Drogisterij en Fotohandel, Rotterd.dijk 205, Tel. 67848. Fototoestellen te koop ge vraagd. Reparaties - Ruilen. Gevr. net meisje voor hele dagen, prettige werkkring. K. v. Vunren, Hoogstr, 106, Schiedam. AJI-round metaalbewerker, bez. Middenstandsdiploma, Aïgem. Handelskennis 1948, j zoekt plaatsing bij klein be- drijf voor kantoor- en fa- I briekswerkzaambeden. Br, r no. S 3943 bua\ v, d. blad. I Rolfilms ontwikkelen af drukken vergroten. Vlugge afwerking. Fotohandel K. v. Vuuren. Hoogstr. 106, tel. 66720. Schiedam. Geen haartje te bespeuren--.. finds zij het Muriel May preparaac gebruikt, dat alle overtollige haren verwijdert op gelaat, armen of benen, zondet enig nadeel voor de huid. Zend onderstaande bon in en U ontvangt vrij blijvend inlichtingen in ge sloten blanco couvert. PREPARAAT De Gtrpenderstraar 165 'S-GRAVENHAGE BON voor nadere in- lichtingea over Uw orrfha- lïngs preparaat. No,32S3 Naam Adres Plaats Voor Uw antwoord bijgaand 20 cent aan pOStzegeLs, NOG EEN WEEK» DB NIEUWE FILM EN ZIJN DORPSGENOTEN. 's middags t. en m. Vrijdag 20 Aug. l voorstelling vso 2l u. Voorverkoop iedere dag van 1112 uur a. d, zaal. Gebouw SP ES DordtSestraatweg 385, ITel. 74818. Prijzen der plaat, sen 50 ct. 4- 10 ct. bespreken DE VACANTEE FILM VOOR JONG EN OUD. Een in goede staat verkerende muziektent, prijsopgaaf te richten aan: Sec. M. Looi, Plaats 141, Bletswïjk. Sehrijlmachiiie. Tegen goede prijs te koop gevr. gebruikte schrijfmachine. Tel. 34981. GROTE ONDERNEMING zoekt voor gedeelte van haar personeel, dat van VLISSINGEN EN OMGE VING NAAR ROTTERDAM wordt overgeplaatst WONINGEN TE ROTTERDAM Huurprijs variërend van 25.tot S 50.— p. mnd. Gegadigden, die zich in de prov, ZEELAND willen vestigen, gelieven, te schrijven onder no. 118 AZ aan Adv. Bur. Wyt, P. de Hoochweg 111, R'dam. Alle soorten en merken naai machines. Defect geen bezwaar. G-roen's Naaimachinehandel, Vierambacbtsstraat 114. Botter dam, Telefoon 36663 VERM 1ST OP 11 Augustus in de trein 8.10 uur uit Warmond, aan komst 9 uur Rotterdam, EEN 8RUIH LEDEREN ACTETAS Voor terugbezorging van de inhoud, die voor vinder van geen waarde is, wordt gaarne flinke beloning verstrekt. Swnatrastraat 328, Den Haag. Telefoon 55.70.77. FILMONDER NEMIN G vraagt voor spoedige Indiensttreding: voor kantoorv. rkzaamtreden. Brieven onder no. 211 bur. van 'dK blad. g^g> 115 woorden f 2.tedere 5 woorden meer 050 TE KOOP GEVRAAGD Beige kinderwagen in goede staat, prijs 25,—. P, Soete- man. "W, v. HHlegaersbergstr. 53. Na 7 uur, H'berg. CE KOOP AANGEBODEN Blank eiken guitaar z g.a.n. Te bez, na uur. Broekert, Zon nehof 8. Tuindorp de Vaan, R'dam Zuid. NIcqw Zomerhuis voor 8 pers, te koop, compl. met bedden en keukenuitzet. Bez. na af spraak, spoed. Na 8 uur, v. Er kei. Zwecdsestr. 45 a. R'dam Aquarium 70X4QX33, compl, met tafel en kastje cn vis. lichtbak en verwarming. Te bezichtigen na 6 uur f?r. v. Prinstererstraat II b, 2e etage. Te koop z.g.a.n. modern hoorapp, m«t ingeb mtniatuur- radar lampjes f 195.Math.- dijk 105 a, R'dam. Een, goede waakhond te ver kregen tegen adv. kosten. Bal. Dirk Smitsstraat 79. Goudgele boxers, w. keesjes, D. herders, zingende kanaries, papegaal, parkieten, napoleon netjes. Dterenh. Huisman. Zaagmolenstr. 41. Klein wit geém. fornuisje f 35, kinderstoel en babyledikanUe met bedje 20,—, vaste prijs. Breedljk, Kerkhoflaan 42. Tropisch aquarium met alle toebehoren, vts en tafel. T.e. a.b. Keiler, v. d. Poeistr. 14- Een pttrtetcn kinderwagen in goede Btaat. Pri's f 75, Plomp, Beukelsweg ISa. Trouwlustigen! Wij hebben geen oorlogsmeubeien op te ruimen, maar zie toch vooral onze etalages. Meubelmagazijn Gebr, Lindhout, Zaagmolen straat 17 (hoek Vletstraat). Rotterdam. Te koop een versterker voor zaal- en straatfeesten met loudspeaker en microfoon. J. N. Verschoor, Heer Kerstant- straat 63 c. R'dam-N. Te koop nieuw salonkL 300— 325 cm. Br, no. 186 bur van dit blad. Attentie!! Te koop: „Jaarsma" Haard compleet f 05.-, baby commode f 25.- babybox f 10.- Ciken boekenkast 50.-, 2 mo derne fauteuils f 60— l pers. Eng. ledikant met kapokbed f 40.- nl. Tel. 4B239, Zonder punten kunnen wil U niet leveren, maar wel enkele pantalons, demi's en 2 delige conrecticeostuums. Denkt U aan. de winter.' Wij leveren U een prima winterjas en -en prima winterjas cn costuum naar maat. Kled-ns- magazijn „Cheap" Hondius» straat 2 hoeCJaes de Vriese- laan. Te bereiken met lijn 14. 15 en 17. VAARTUIGEN Te koop nieuwe 2-pers. kano, geheel van licht metaal, comp. met peddel f 150,—, Pitijn, Smaragd straat 7. Na 6 uur. AUTO'S, MOTOREN EN RIJWIELEN Aangeboden D.K.W., autoband in g. st. 5 25-5.58—17, J, Schol- ten, Mathenesserplein 9, Rot terdam. Te koop; Damesrijwiel merk „Fongers" compleet. prima staat, f 75.Na 6 uur: Pol der Vijverhofdwarsstraat Sa Tel. 4I7D4. Mooi Dames-, Heren-, Meisjea- en Jongensrijwlel, in prima staat. Waterlnghestraat 12 a (Noordsingel}. Motorrijwiel te koop, Villiers 125 cc. 1933. Poolsestr. 23. RADIO EN GRAMOFOÜN Gevr. voor dag en nacht nette dienstbode goed kunnende werken eenvoudig koken in gezin met 1 kind. Kinderjuf frouw aanwezig. Mevr. Leyc- naar Honingerdljk 63. Tel. 21767. TE HUUR GEVRAAGD Wie helpt ons aan woonruimte met gebr. v. keuken, opdat wij kunnen trouwen? Br. no. 184 bur. van dit blad. Oude dame, rustbehoevend, zoekt gezellige zit-slaapkamer met stookgeiegenheid en pen-, Sion. Br. no. 180 bur. v. d. bi. Gevr. door marine gez. 2 pers. 2 kamers en keuken of gebr. v. keuken. Flens West-Varken- OOrdseweg 247 c. Gevr. gem. zit-slaapkamer, liefst Noorden, voor dame al leen, b.h.b.h. Br. Leeman, p/a Wolvekamp, Bergweg 102. TE HUUR AANGEBODEN Aangebr gein. zJt-slaapkamer met gebruik keuken, dame of 2 vriendinnen, b.h.b.h., eigen bed. Br. no. 57 Roekii. Top man, Math,dijk 253. Te huur zit-slaapkaroer BHjd. met pens. voor heer b.h.b.h Br. no. 185 bur. van dit blad. Aangeb. slaapkamer met pen sion D. of H., b.h.b.h. (Croos- wijk). Br. no 80 Kiosk Jon ker Fransstraat, Voor j. heer, studerend of b.h.b.h.. zijkamer met of zon der pension, weekends afwezip alle comfort, goed milieu. Br no. 182 bur. van dit blad, Aangeb. 1ste etage, best uit' suite, 2 kl. k., keuken, en haive zolder, is gelegen in Vafant- laan 366. Den Haag, Ruilen voor groter huis in R'dfm. LESSEN „Het Zuiderbruirishuis" ver- huurt nu tegen zeer verl. prij zen complete BruldstoiL, tulen Bruidsdames en -avondjap. en zwarte herenkleding. Smits- man, Dordfselaan 69 b Telef PERSONEEL' GEVRAAGD PERSONEEL AANGEB, B,2.a. huisnaaister voor nieuw, vermaak- en verstelwerk. Br. letter B. Boekhandel de Jonge, Taanderstraat 66, Meisje, 27 j.. v. halve dagen 8 302. Maandag en Donderd. van 2—5 bij Dame of ki. gez. Br. l296*Xiosk Wolph bocht. WONINGRUIL Utrecht—Rotterdam. Betetage kamer en suite met distr. aan sluiting en veranda, kinderka- mer en keuken. Prachtig uit zicht op singel, gelegen in 't Centrum. Huur 25,— p m., ook genegen te kopen, liefst ben.huis met tuin. Br. 00. 17fl bur. van dit blad. Vrij huis, Z., woonk., keuken, byk-, 3 sl.k., douche, berg ruimte, tuin, gevr. groter, liefst omtr. R'dam. Br. no. 24 Kiosk Wolph.bocht. Wonbigrnil. Aangeb. benhu's met turn omtrek Kleiweg, te gen huis Rotterdam. Br. to. 179 bur. van dit blad. Auto rij sch. „Succes". Vlug Uw rijbew. Bei op 41097, Van ouds bek. Cor Oole, Jae. Cats- straat 16 (N.). Ged. Instr. Gra tis theorie. Zegals je goed autorijden wilt leren, moet je bij Wuyt; gaan. Bel even 38233 en t wordt thuis gehaald en ge bracht. A. N.W.Ti. Bondsauto- rljschool „Correct". A.N'.W.B, Bondi-auto-motorrlJ- school Eversteyn, dc oude ver trouwde school ir.et de 'be kende gele leswagens. Desgew. wordt U thxds gehaaid en ge bracht. Violierstr. 32. Tel. 73150. Henegouwerlaan 6, Tel. 3BSS8. Autorijschool H, P. Take," ge- dlpl K. N. A. C.-instructeur A. N. W. B.-Bondsautorijschool, Jan Sonjestr. 4 (nabli Middel landstraat), Tel. 3S777. Voor perfecte motorrijles naar Wessels. Schermlaan 21. Tel. 32029. Te koop prima gebruikte matoren. Ariël, Norton, D.K.W, HANDEL 12,50 Zangkanaries "m. gar.- bewijs, Volière vogels f 2.25, ruime keus. Goudvis 35 ct. Honden knippen, trimmen. Artis, St Andriesstr. 12 c. Tel. 7SB23. HUWELIJK GescEeTJcn vrmn^™7elseres) met meisje, 2% j„ wenst ken nismaking m. gesch. man, we duwnaar of man alleen met woning. Br. no, 207 bur. van dit blad. Nette wed,, 53 j., een kind, P.G., eigen huis, zoekt ser. kcnrJsm. met dito heer van ongev. zelfde leeft., met vaste positie. Br. no. 210 bur. van dit b'ad. WEGGELOPEN "Weggelopen 2 Aug "s avonds 14-jarige or. witte Kees. Tb t.b. Gebuis, Bloklandstraat 133 b (N-), DIVERSEN Heer, middenst., mod., zoekt dito vriend v. conversatie. Ults. brieven onder no. 1282 Adv. Bur. Betcke, 's-Graven- djjkwai 05. Kindêrledikantcn, grote maat, modern 17.50; linnenkasten, keukenkasten enz. alle maten, elk gewenst model. Ook mas sief eiken old-firJsh, blank eiken meubel. Eigen werk plaats. Gebr. Bos. Sam. Mul- lerstr. 9 a-b-c. *TeL 36811. Opklapbedden f 35.—. 2-per- soons 45,ledikanten, di vanbedden. divans, kinderstoe len met pot 13,50. Gebrs. Bos. Sam, Mullerstr. 9 a-b-e. Tel. 36811. 31 Augustus 1948, 6 September 1948. jubileum en kronings feesten. Combinatie van vak lieden belast zich met aan brengen en levering van 'eestversiering in café's, zalen, liascopen, etalages, praalwa gens, auto's enz. ontwerp en uitvoering aanvragen te rich ten aan firma Den Outer e.n Diepenbaeh, TamboerEtraat 42, R'dam, tel. 20692—44956—22761. Uw matras slecht? Speciale re- psratie-inrichting. Bel even op Telef. 22985. Gebr, Vermaat, Westzeedijk 39 (t.o. v. Voilen- hovenstraat). Kinderwagen, spuiten, kappen overtrekken met vooroorlogs leer. Dortiand. Herlaerstraat 25 (Noordsingel). Brail oft? 't Aangewezen adres y. liedjes, mutsen, petten en2. is Bierlings Feestpaleis, Maas haven 3<n Tel. 73322, R'dam. Muziek: Heeft U Uw Muziek- instrument al laten nazien voor de komende feestdagen? Doe het nul Muziekhandel van IRijn, Hillevhct 115, Tel. 74252.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2