pw*mi mm,..opVt(ditaMsifeil =wr,oopwA^ HéItlMMlM X& k&wt SUNLIGHT ZAAL HM-F SOLïD0^ .ZEEP Zorg bijtijds voor de winterjy£ Zoekt betrekking ZOEKT II EEN KUNSTGEBITTEN LUXOR sji dsi TftciMJhswomM PASSAGE De beroemde komieken OLSEN en nette meisjes p^Hf®^Sonja Henie reclame-assistent PLAATST EEN KOERIERSTER Wie waarde aan behaaglifke warmte hecht, koopt nu zijn haard bi) VOLLEBREGT EENDRACH7STRAAT 5 - TELER 2B499.2S645 DE ROÏTERDaMSCHE SCHOUWBURG Hiermede betuigden Mij onze hartelijke dank aan de Directie van Cafetaria Hakkert voor de gezellige avond ons aangeboden ter ge legenheid van het 50-jarig bestaan. Gezamenlijk personeel BENTINCKLAAN 4 GROENE HILLEDIJK 181 U KUNT ER MET RECHT TROTS OP ZiJNI DANSACADEMIE R. W. MULDERS Van heden W-A Inschrijving voor de diverse wtaSV. Cursussen v voor Eerstbeg. Gevorderden - Gehuwden Jongelieden Privé-lessen dagelijks ^Spreekuren 1—3 en 710 u. Schiedamsesingel 139 a Telef. 28293 - Rotterdam SOUDOX, waarmee hij nu trouw zijn tanden poetst. Succes bleef niet uit, want men hem wees op het belang van gezonde, witte tanden, ook van dichtbij gezien, dus op der KONINKLIJKE meester BANKETBAKKERS VAN BELGK te ANTWERPEN hebben wij wederom de le PRIJS voor marsepein-fruit en 1 e PRIJS voor koekjes verworven niGUWE ITALIAANSE 1 80 BH5 OEW ASSEH] Polderlaao 8284 - Rotterdam-Zuid Tel. 70281 Poets Uw tanden geregeld met die heerlijke, frisse Solidox en Uw tanden mogen gezien worden. Oei van dicht bij! Solidox bevat Surïnol (sulfo-rïdn- oleaat), een kostelijk middel tegen tand steen ftn voor 't verkrijgen van gezonde, witte tanden. Koop nog nndiig een tube E Dc grote tube is het voordeligst zijn prettige, innemende lach gal de doorslag voor z'n promotie! ttET VOLMAAKTE L J ZWITSERSE HORLOGE ^|F 1« KWAL ANCRE. 15 STENEN, ANTIMA6NETISCH GEPATENTEERDE ELINVAR5P1RAAL, ELEGANT MODEL MET HET NIEUWE VAURIL10H6LAS SCHRIFTELIJKE GARANTIE ALLEEN OP VERGUNNING ROESTVRUMETAAL FL 40.25 GOUD PLAQUE FL 49.75 GEVRAAGDS X NU WZET tK HET ZEKER...ALLEB! 'EEN SUNLIGHT WAS /Si EEN SCHONE J Wèg met die ergernis van half-ge- ■wassen goed...; hang een smetteloze Sunlight-was aan de lijn! "Wrijf wat extra Sunlight Zeep op de extra vuile plekken en zie; zelfs deze worden stralend schoon! Hard boenen is overbodig! In het zuivere Stmlicht- sop gaat 't als vanzelf. Héérlijk, zo'n fris-geurende Sunlighr-was - en 't goea gaat véél langer mee! 'HELDER EN HEEL MET N.V. O. LENOS KENT U OOK DE KRACHT VAN EEN LACH? Vierbavenstr. 59, Tel. 38890 Voor TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING en TANDTECHNIEK Claes de Vrieselaan 118 nabij Nwe Binnenweg. Tel. 32720 DANSLESSEN' voor eerstbeglnnenden, meergevorderden, gehuwden en scho lieren. Eerstbeginnenden alleen nog voor onderstaande lessen, aanv.Dinsdag 23 Sept. 7,30 u.. Vrijdag 1 Oct. 7.30 u. en Zondag 3 Oct. 5.00 u. De overige lessen voor eerstbeginnenden zijn volgeboekt" ZOMERHOFSTRAAT 15 TEL. 48320 OPLEIDING: SCHOONHEIDSSPECIALISTE) MANICURE-PEDICURE SPORTMASSEUR(se) Mevrouw A. SMITS—BIJL Mljnsherenlaan 82 a, Tel. 74860 Heer, administratief onder legd. volkomen, op de hoog te met boekhouding, bin nenkort disponibel door op heffing bedrijf, WH KEDEH AF WSCHBUVIHS VOOR ALtE CURSUSSEN Kameelhaar pantoffel, heerlijk warm ook in effen, bordeaux er> blauw vanaf 3.75 Prima referenties. Brieven no. 5135 Adv. Bur. Bril. Cl. de Vrieselaan 23. NETHERLANDS DISTILLERIES fN.V. Nederlandse he Gist- eb Spiritusfabriek te Delft) NOORDVEST 37" SCHIEDAM VRAAGT FLINKE TO.NGEM AN voor de afd. Expeditie. Leeftijd 23 j. MULO-dipI. vereist. Bij gebleken geschiktheid volgt vaste aan stelling' met premievrij pensioen en arbeidsdividend. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan. het adres: NOORDVEST 37, SCHIEDAM Rotterdams Toneel Za ter dat 25 September Zondag 26 September 8 nar Warm en gemakkelijk in goede kwa llteit vanaf 3.10 van Moss Hart. Regie Joan Remmelts WIJ VRAGEN vöön DIRECT: A Halfwas MEUBELMAKERS e Leerling BANKWERKERS NO ORDERJIEER'S MET AALWARENINDUSTRIE Schiehaven 14 Rotterdam ZONDAGAVOND 26 SEPT. a.s. 7 uur Grote Zaal Odeon Zaal open. 6.30 uvc GROTE VARIéTé-AVOND MET BAL m.m.v. „THE WAIKIKI-HAWAIIANS" In hun 12.i4-jarig jubileum tournee, met als bijzondere attractie de bekende jodelranger COS MELSON en een daverend büprogramma.- Kaarten verkrijgbaar bij: F. A. Bakker, Bellevoystraat 24 en. 34 en aan de zaal Prijzen der plaatsen 1,20 alles inbegrepen Zeer mooi wildleder en cosyrool in blauw en cerfse'-rood ELECTROXECHNISCH bureau /raagt voor spoedige indiensttreding: 1, BEKWAAM PERSOON, die in staat is de gehele boekhouding en administratie zelfstandig te voeren. Vereist:, grote-werklust, leeftijd ca. 3035 jaar. 2.J jongste bediende ca. 17-jaar, voor lichte kantoorwerkzaamheden. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder letters N.W. aan Advert. Bureau Zeevaart, Sehiekade 156, Rotterdam. In Peau de Pêche en kameelhaar no. 19-30 vanaf 1.95 voor bruiloft of jubileum? JONKER FRANSSTR. 37 Telefoon 26424. Kinderpantoffel j, rood en blauw chroomteder mei witte vacht. Zeer mooie pasteltinten! enige Verder een schitterende sortering luxe Dames pantoffels met witte vacht, in div. uitvoeringen, en zacht' cfiroonfilederen Herenpantoffels I In een i/j «ur klaar. CLAES DE VRIESELAAN 21B ■TELEF 37519 - ROTTERDAM MET DIPLOMA A - Bekend *net Scheepsdieselmctoren. Brieven onder letters S.W.W. aan Advertentiebureau Nijgh van Ditmar, Rotterdam. AFDOENDE ONTHARING door Electro-Coagulatie Schoonheidsverzorging Behandeling van Huidgebreken Schoonheidsinstituut CARLA V. d, HOOFT Noordsingel 22 a. R'dam Tel. 47304 LUTUSCA IRENE DUNNE - CHARLES BOYER TEL; 35055 IN DE ROMANTISCHE COMED1E voor beginnenüen inschrijving dagelijks van IQIQ uur. vu verb of s tra at 116—118. Tel. 44281—45381 Vooral dames kunnen aan sluiten. P RIV - DANSLESSEN dageliiks^ MATHENE5SERWEG 6 TELEF. 37624 "TV ROTTERDAM OP HÉT. TONEEL: T0NQUES PARTNER ACR06ATIC-ACÏ. DE HEER S CHOCOLADEFABRIEKEN vragen voor" directe indiensttreding [TOGETHER AGAIN» SCHOENMAGAZIJN DAGEL 2.15.7-9.30 ZAT. ZOND.' 2- 4.30' 7 9,30 Regie: CHARLES VIDOR THANS OOK TE ROTTERDAM de veelbesproken FILM VAN DE MAAND Boven J6 jaar, voor de chocolade-inpakafdeling. Liefst met soortgelijk werk op de hoogte. Aanmelden; GALVANISTRAAT 10 tussen 9 en 4 uur. AAN MEI ORGEL i HENK BP.ETOH met ORSON WELLES en JOSEPH COTTEN Regia: CR5QN WELLES R.K.O..RLM ITgTT DAGEI. 2.1579.30 UUR ZAT. EN ZOND, 2 - 4.15 -7.9.30 UUI? te BEREIKEN MET TRAMLIJN a EN a in heienorme lachsucces TELEFOON 69563 g/t ét tg tg OSO «H jfffete. AMkM» HARIETIMA 8 AKT0H10 REYES P P VWW ST JOHNSON Sr vraagt voor diverse afdelingen ba ven" 16"3aar, voor' lichte inpak- óf fabrfekswerkzaam- heden. Hoog loon. Aanmelding kan geschieden elke werkdag van 2-4 uur Cbeh. Zaterdag»), Hugo de Grootstraat 41, Botterdam. ;n een volmaakt gekleurde REGENBOOG VAN CELLULOÏO OP NET TONEEL, - SANTOS V MANIPULATOR. EXCENfRtC C DaGEL. 2.15 7 9.1 s ZAT. ZQNp. 2 - 4 3Q. 7 V.15' EEN KLEURRIJK 5CHOUWSPEL MST LUISTERRIJKE TONELEN 836. Professor Sfeekneus veegde waf ^machine-olie uit zijn ogen en krabbelde langzaam ovéreind tussen de wrakstukken van hef straalplofvlïegtulg en van hef geheimzinnige luchtschip. „Goedemorgen,' prof/' zei ik: „Het Is voor elkaar. We zijn weer beneden en we leven nog. Vertel eens gauw, wie zaten er nu in dat. luchtschip en wat wilden ze. Ik heb die lui d'r gezicht niet gezien, want ze zijn hard weg gelopen.Waar om zeg [e niets, professor? Heb je hoofdpijn of is het spit in je rug geschoten?" Professor Steekneus bleef met een gezicht' of hij een haarspeld ingeslikt had voor zich uit staren, zuchtte diep en sprak met een begrafenissfem: „Kom ventje, we gaan naar huisI" „Naar huis?!", riep ik verontwaardigd: „En we weten nog niets, het avontuur begint pas. Zó kan het niet eindigen, dan krijg ik ruzie met de hoofdredacteur. Wa moeten toch weten wie de bestuurders van die namaak-wolk waren en waarom ze zo geheimzinnig deden. Luister r»u toch, professor. Je wou eerst zelf alles onderzoeken in het belang van de wetenschap. En nu hou je er ineens mee op!" Professor Sfeekneus bleef zo spraakzaam als een goudvis, hij scheen mijn nijdige woorden niet eens te horen, keek met niets* ziende ogen voor zich uit en slenterde voort als een gebroken man. Ik wilde mijn toespraak-juist nog waf pittiger gaan maken, toen iets anders mijnaandacht trók. „Hela/' riep ik: „Waarom schreeuwen die men sen daar zo? Het lijkt wel of ze voor Iets op de vlucht zijn, daar is waf aan de hand?!" Professor Steekneus scheen wakker te schrikken, hij draaide zich half om en mompelde- „Oh, alfe-injectïespuifen, nu zijn we precies de verkeerde kant uitgelopen. Ik moet zorgen dat het ventje niets te weten komt, hij is nog veel te jong." Coöp. Vereniging U.A. Centrale der Een verboden, liefde, lot hel vilerste gedreven, zoekt een uitweg In moord. vraagt voor spoedige indiensttreding een kundige IN TECHNICOLOR Zijn taak betreft, uitvoering geven aan wink el- réclame, folders, advertenties, speciale acties, e.d. Vereist zijn; b.a. kennis van verkoop en tekst schrijven, critisch gevoèT voor ontwerpen; ..erva ring met drukwerk. Brieven met uitvoerige gegevens aan. de afdeling Personeelsrsken. Postbus 6008, Rotterdam. ROTTERDAM» Zaagmolendrift 35 Malhenesierdijk hoek Mathene^erweg, bij brug Beijerlandselaan 5. DEN HAAG i Zoutmanstraat 18 Laan Y«n Nteuw Oost Indiê 15

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4