BRUNOTT C QUISPEL ,,1t Is Historisch familie- berichten PLASTIC KUNSTGEBIT Monteur Kantoormachines Indië Adverteer regelmatig WALTER SCOTT'S WERKEN ex?weed 0P DAMESBEURS I nette meisjes m dn yyiwiAbawomAA District US; NEC—Hengelo 2—2: En schedeEnschedese Boys 2—1: Zwol- sche BoysAGOW 1—1; Wagenin- gen—Quick N. 1-3: Go Ahead—Bo Quick 3—3. District IV: NACJuliana 2—1: WV-Helmond 39; BW—Wil lem U 1—0: Urnburgia—MW 1—0; Oe Spechten—TSC 3—4. District V Fmia— Achilles 4—0: Friesland—Volocitns 3—0; GVAV—Leeuwarden I1: Be Quick— HSC S0; Emmen—Sneek 1—2. District VJ: BleijerheideKcrkrade 2—1*. NO AO—Baronie DNL 5—0; LONGA— Maurits 20: Hclmondia—Eindhoven 2—2: PSV—sportclub Emma 11. Dis trict 11. Derde klasse B: Ltomdas—De Musschcn 21; Hollandiann—Wasse naar 5—2; VIOS—Laakkwartier 2—4; DKS—VOL 1—2. Derde klasse Cr Wcs» terkwanier—Cromvlict 0—2; Blauw Zwart—ONA 0—1; GSV—VCS 1—3; BEC—BMT 2—2. Dcfde klasse D: RVC—VOC 3—9: The Rising Hope— Olyropia 5—1: TexasWoerden. 32; HPSV—Excelsior '20 3—0. Derde klasse E: SIODSlikkerveer 2—3: Fluks—H:I- JejJuis 3—0; DCL—Zwijndrecht I2: Papendrecht—LSV io. Derde klasse F: Moordrecht—DHZ 0—1: HQVCKC 11: Spartaan '20—Ablusser dam 40. Vierde klasse F; StolwijkTerloak 1 2; SpoorwUk—Rijswijk 1—3; ETC— Schiedam 5—3. Vierde klasse G: "s-Gra- venxanóe—Full Speed 2—0: Westlandia— Naaldwijk. 2—0: OlivioHoek van Holland 0—1; Delft—DHL 1—2. Vierde klasse H: RJOS—D2B 5—0; Zwervers— Dilettant S0; LekkerkerkFlorissant 2—1; RDM—Schoonhoven 2—1; DEH— Pechvogels 2—3. Vierde klasse 1: Ur* I sus—VND 10; Wit Rood WitSunrise i 5—0: TransvaSia—NHS 21; Steeds i Heren Ie klasse: AKC '28—HV '35 3—7 DWSAnimo 5—3. Hermes—Olymnia 4—0. Donar—CWP 4-7; Heren 2e klasse; Mee*wenSOS 10—3, Turnlust—Phoenix 12—11. Wings—Wilton vFeyenoord 6—0 KrachLsportHVL 107, Esdo—Rotter dam 5—5. HMS-Tedo 2—IC, Vïres—WDC 7—3, Heren. res. Ie ki.: Hellas 3—Dyne- tTio 2 2—6. Hellas 2—Hennes 2 9—6. DWS 2—Animo 2 9—5, Olympia 2—AHC 2 7—6, Krachtsport 2—HVL 2 10—5 Dynamo 3—DWS 4 9—1. Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel on- verwacht, mijn innig gelief de Man. onze bestezorg zame Vader. Behuwd- en Grootvader. Broeder, Be- huwdbroeder en Oom. de Heer F L O R U S MELSE, Op de ieéftUd van 64 jaar. Vit aller naam. M. MELSE—BAKKER. kinderen en kleinkinderen. Rotterdam, 25 Sept. 1918. Coolsestraat 45 a. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag a.s. op de Algemene Be graafplaats Crocsv.ij k te 3 uur. Vertrek vanaf het sterfhuis te 2.30 uur. BLA'UWE ZAAL BEURSGEBOUW Vanaf Vrijdag 1 i/ra Woensdag 6 October slechts 6 voorstellingen. Iedere avond 8 uur WI BI SOSNEVELD's CABARET met het grote succes Prijzen oer plaatsen: f 3.50 en 2.50. Plaatsbespre king: 2 dagen van te voren dagelijks van 10—4 uur aan de kassa Beursfoyer (ingang Cineac); telefoon 24800 en 's avonds vanaf 7 uura. d. Blau we Zaal. WIJ PLAATSEN in één dag een vederlicht Desgewenst met onbreekbare staalplaat Pijnloze be handeling: ook narcose. Overzetten oud gebit in 6 uur Vraagt inlichtingen over de nieuwe AMERIKAANSE KAAKSTIFT-METHÖDE waardoor een kunstgebit overbodig wordt Claes de Vrieselaan 21b - Rotterdam - TaL 37513 Ge boort»-, veilovtngs-, ondertrouw-, trotrw-, jubileum- overlij- denjj dverter.Uw wor den tegen goedkoper. lwi=V vantC ,**1 WiW'T «o opvalleni £nsse einden- j belzngnikl V# .r 't Próieot schenkt - «oeltntte. Robinson krijgt als vanouds een ,,tieiu* voor zijd hoge jongensschoen, model 24. De beste school schoen voor het komende gure winterweer. Mee dubbele leren zool - oerdegelijk. De prijs zal U meevallen! Want Robinson's prijzen behoren tot de laagste in Nederland. Robinson heeft ook lage jongensschoenen - eveneens bij iedere goede schoenwinkelier verkrijgbaar. Flinke rube Voor uitzending naar Batavia zoeken wij een CHEF- MONTEUR voor de service van de door ons geïmpor- porteerde reken-, teZ-, boekhoud- en schrijfmachines. In verband met de v/oningschaarste moeten wij de voor keur geven aan ongehuwden,.!Kennis van de .MQnroe 'reken, machines en de Engelse taai'strekt tot aanbeveling. Leef tijd ongeveer 33 jaar. Uitzending op contractbasis,1 begin salaris f 400.-— per magnd plus 40 duurteloeslag. Sollicitaties onder No. 741 bureau van dit blad. Slechts enkele dagen Verkoop restanten WINTERJASSEN. Diverse maten; 50 punten. Ook op Consumentbonneiu 4 romantische meesterwerken van Waiter Scott, alle gebonden' 'in keurige, banden1 in tweekleurendruk! Hctmrudtsfagal 304, R'dam van -1-10 October KOCHUSS ENSTR AAT 56 (voorheen Bosje 17) ROTTERDAM TEL. 28891 TE KOOT van. particulier, wegens I opheffing filialen, ook per stuk, I Zl MODERNE I INBRAAKVKIJE Imerk-brandkasten w.o, LIPS met en'.zopder cijfercombinatie,DE IHAAS. CHATWÓOD, MILLNER. inmaten: va riërend van "85 c.M. hoog, I50'.c!M. bree d en 50/ c.M. diep tot120 M.hoog,80 c.M. breécj eni 65" c.M. J diep. Brieven onder,' No.; 742 I bureau van" dit blad. VTVANHOE", 485 Mz. „HET -KASTEEL KENTLWORTH*', 492 blz. „ROBBERT ROODHAAR". 413 bis. „DE BRUID VAN LAMMEEMOOR", 376 blz. .Gebonden 3.90 per deel,-dus totaal 15.60 betaalbaar in maandelijkse termijnen van f 2.50 of meer. 'Toezending .direct na ont- vangst van onderstaand bestel biljet. ■Verkrijgbaar in de boekhandel. Gebroeders Graauw's Uitgeverij (Afd. Boekhandel} te Amsterdam. SINGEL 80. VRIJE yjgifonpg ELECTRISCH 220 V-OLT STAND 34 de nieuwste modellen mo derne. piano's en vleugels «n als bijzonderheid de nieuwe REIS BACH-PIANO, product var» GrotfUn Sielnwvf Lid. Landen. een meesterstuk opbel gebied van piano bouw. vraagt Toor diverse afdelingen boven 16 jaar, voor lichte, inpak- of fabrf&kswerkzaam- H heden. Hoós loon. p Aanmelding kan geschieden elke werkdag van 2-4 uur g (beh.' Zaterdags), Hugo de Grootstraat tl, jte Uardam.j AFMETING 1"?«24.Aen» MODERN WITMETAAL SMAAKVOL ENB BETROUW BAAR] langdurige] garantie] TE HUUR GEVRAAGD MUZIEKINSTRUMENTEN Coupeuse, neemt weer enig werk aan voor verander,-, keer- werk en nieuw goed. 'Br. no. 5893 Adv. Bur; Zaagmolenstr, VERLOREN Mczlek, accordeons v.a. f 135— Guitaren, 42.50, mandolines 27^0, banjo's f 42.50, blok fluiten 8.95. Gramoroonpla- ten, -rekjes -naalden. Simonis, Beyerlandselaan 29. Tel. 71160.: Net kosthois gevraagd voor studerende ;jangeiing. - Liefst omgeving 's Gravendijkwal Brieven no" 4 Kiosk Math.laan. Woning, verhuisverg. aanw. Ben. of le et.,-Hefst'Z. Br. na. 744 bur. van dit blad. Zaterdagavond gouden arm band,-van Victoria Bergweg met lijn 10 naar Schiedamse- vveg. Aandenken van broer In Indië. T. b. t. b. B.--van-Del- den, Róseveldtstraatj-51 c. 2 X bellen, R'dam-W- Tandarts assistente" 18 j. 3 ja rige kliniek practijk zoekt passende werkkr. Geen huish; werk, Br; Adelante, Bergweg 322b. Tel. 44030. Duitse kruissnarige piano je koop aangeb. Merk Mörs in uitstekende staat. Br. no. 732 bur. van dit blad. TE HUUR AANGEBODEN 3—15 woorden t 2.—. iedere 5 v/oorden meer t 0.50 Jongeman,; 28 j., z. betr.,voll; o. d. h. m. automob, be dr.. In bez. v. rijbew. A. Br. no. 738 bu&^van dit blad. Christelijke.Jeugdraad „Jong Jeruel". Uitslag verloting. Qp onderstaandenö's 'zijn, 'prijzen gevallen; welke' knnnen i wor den afgehaald 's avonds na zeven uur bij de heer Al- An- ceaux, Esse.nburgstr.-.'131. Prij zen welke voor 1 November niet zijn afgehaald, worden 'be. stemd voor het Jeugdwerk. No. 4 10 58 55 65 6B 302 310 371 390 415 424 458 478 480 482 583 593 C67 686 692 729 802 804 828 866 899 910 S38 975. Te huur gevel reclame Wes- tersingcl. Br. no. 721 Bur. van dit blad, AUTO'S, MOTOREN EN RIJWIELEN .jvlijn bontjas was totaal versleten, V Door motten verteerd, opgegeten. 'n Koerierster^, spontaan, Zorgde voor 'h „Persiaan" Voojr' een spotprijs, U'mag het best weten." Inzender Mevr. D. J. Steenbergen—Roël. Tideman- straat 9. kan na ontvangst van deze schriftelijke be vestiging 2.5C aan ons kantoor, Schiedamesingel 52, in ontvangst komen nemen. HUWELIJK Voor juffrouw 2.kleine hoven- kamers, met stook- ën. koakge- leeenheid. Direct te aanvaar den. Br. no. .735 bur, van dit blad,. PERSONEEL GEVRAAGD Te koop damesfiets in g. st: Set pr. banden en vcrliehtina:. llijke prijs A. J, Eykenboom 2e Schansstr, 81, 's avonds na 7 uur. Lage Belgische kinderwagen m. veel chroom; prima haard-: kachel 45,en kinderstoel 10.—- P. den Braber, Zaag molenstr. 182. Net meisje' 23 jr. beengebrek1 zoekt serieuze kennismaking met beslist nette jongeman. Gebrek geen bezwaar.'Br. no. 730 bur. van dit blad. Gevr. in kl. gez. zelfst. meisje v. half 9—5 uur niet ben. 18 3. Za. middag en Zondag vrij. Mevr. v, d. Broek. Burg. Mei- nesziaan 55. Tel. 36402. Zeg als je goed autorijden wil leren moet je bij Wuijts gaan! Bel even 38233 en je wordt thuis gehaald en ge bracht. A.N.W.B. Eondsauto- Tij school „Correct". Den Outer en DIepenbach, Tamboerstr. 42. Tel. 20692. B eti mm e ring en-Etalage s. NJeuw vloerkleed te koon Tsjechische Import 250x350, prachtig patroon. C. den Haan, Westzeedijk 17 Tel. 2397S. TE KOOP GEVRAAGD Perzen, kleden, lopers, meu belen te koop gevr. C. F. Ber lijn, Heemraadssmgel 106B. Tel. 335S9; Meisje van 8.30 tot 2 uur of werkster. Aanmelden na 7 uur Mevr. Specht, Walen burger weg 48b. Kinderwagen, spulten, kappen, overtrekken met vooroorlogs- leer, Dordtland. Herlaerstraat 25 (Noogdsïngel).. Voor perfecte Motorrijles! Ge garandeerde reparatien. Aan koop en verkoop motoren. Ta xatie r- Expertise. 'E. Weasels, Schormiaan 21 Tel. 32029. 2 Moderne gashaarden en 3 gasradiators alles prima staat. Ploeg. Vijverhofstraat 113a. Tel. 41504. "Werkster govlnagd v. d. Vrij dag van 8.305 uur loon 5.- p, d. De Lange, de Sav. Loh- rr.anlaan 110a. Voor betere gedragen kleding. Goede' prijzen. Stuur kaartje of bel op Cor Hoofdman, Haes- horststr. 21. Tel, 49089. Kamgaren hercncostut'.m naar maat v.a. i 195.Moderne coupe, prima afwerking. Spoe dige levering. P. Maas. Lis straat 21, Tel. 49861. Cl, de Vrieselaan 75. Tel. 30415. Tabak zonder bon! Prima rooktabak, pruimtabak, shag. nieuwe oogst zonder bon ver krijgbaar bij; „De 2 Stoepjes", Zwart Janstraat 90. Klapcamera „Cady Gallix" 1 4, 5.F - 10,5 Rolfilm 6x9 prima. Cl. de Vrieselaan 156b, Tel. 32139. E. Eilers, AiiCoriJscioot Palace neemt nieuwe leerl. aan. Gee it IT tijdig op. Spec, cursus y. dam&s Schicd. singel 133. Tel. 38312. Gevraagd woonwagen, a'fm. 8x3 m. Br. no. 737 bur. van dit blad. Mevr. Boelen, Mathenesserlaan 298., vraagt een flink zelfst. meisje v. d. e. n., v.g.g.v. Meer hulp aanwezig. Uw matrag slecht? Speciale re paratie-inrichting. Bel even op. Tel. 22985. Gebr. Vermaat. westzeedijk 39 (t.o. v. Volleo- hbvenstr). Rechtszaken, recherche, infor matie. echtscheiding, requesten enz. Bur. „Succes" Rodenrijse- Inan 36b, Botterdam.'Tel. 49079. Gevestigd 1919. Kantooruren 9—20 uur. Laat Uw bedden ovsrtr., rep-, bijvullen m. Javakapok, in een dag klaar. Feuth, Bleiswijkstr. 47. Tel. 46519. Geen geld bf goederen af te geven aan A. Uilenbroek— Bogerd, 1ste Schansstraat 25. daar door-mij niets betaald wordt. Gevraagd. Chiffonïère oude ladenkasten. enz. voor de sloop. v. Beb'oeren, Boomgaardstraat 36 kl. 2. A.N.W.B. Bonds-anto-motorrij- schooi Eversteyn, de oude vcr- triouwde school met de be kende gele leswagens. Des^bw. wordt U thuis gehaald en ge bracht. Violierstr. 32. Tel, 73159, Henegouwerlaan 6, Tel. In gezin v. 2 pers.f. in R'dam West wórdt gevr. een oudere hulp die uitstekend kan koken iedere middag vanaf 2 uur, be halve Zondag. Meerdere hulp aanw. Br. no. 733 bur. van dit blad. TE KOOF AANGEBODEN Meubelen, grote sortering ge bruikte meubelen vcorradi*. Lage prijzen, v. Wingerden, v. d. Takstr. 6 Tel. 27673. Thee- eet- en ontbijtservies te bevr. P.. N. v. Os, Bergpolder- str. 46. t. hoefje niets te vertellen, je ziet het wel hierboven.. 'Mijn ogen puilden uit van schrik en verbazing... want aan de keukentafel, netjes op een stoel zat een levend wezen dat op een knolraap leek, anders kan ik het niet noemen. Op de tafel stond het gebloemde eetservies en het monster was heel rustig bezig de stenen borden op te eten. Met forse happen verdween er juist een soepbord door zijn keelgat, ik hoorde de scherven tussen zijn tanden fijn kraken Dit schouw spel was een beetje te veel voor me, ik smeet de deur weer_ dicht, gilde „Moordbrandhelpl"1 en rende zo hord tk kon het boerenhuis weer uit en de weg op. Met grote sprongen vluchtte lk> om maar zo snel en zo ver mogelijk van dat rare mannetje in de keuken weg. te komen 83?. Nee, ik voelde me echt opgelucht, .de woorden van professor Steekneus kwamen niet uit, er was geen levend wezen te zien bij de boerderij. „Voor alle zekerheid ga Ik een kijkje binnen nemen", mompelde ik: „Hoewel daar natuurlijk ook niets te bekennen valt. Marsbewoners, jjonge, wat een onzin. Die ptoneet is immers veel te ver weg en ik heb verleden week nog gelezen, dat reizen tussen de planeten onmogelijk is. Zoiets moet zo'n geleerde mon als professor Steek neus toch zeker weten, maar die heeft natuurlijk een paar rookwolken voor gedrochten aangezien, haha! Zo, hier is de keuken... Hela, wat een raar gelurd, het lijkt wel of er iemand koffie aan het malen is. Dié machine mag ook wel eens gesmeerd worden Een klein beetje ongerust schoof tk de deur* van de keuken open en stak mijn hoofd om de hoek..,.,Ik Nel meisje gevr., v. d. cn n. 70,p, m. RóchuBsen straat 41a. Tel. 24425. Autorijschool H, P. Take, ge. dip!. K. N. A. C.-instructeur, A.N.W.B. Bondsautcrijsehool, Jan Sonjestr, *4 (nabij Middel landstraat. Tel, 30777. Te koop: prima verende divan 30.nieuw! Rietveld, Zwaanshals 69b (boven). Aangeb. br. bontmantel m. mof, Nertszilla, m. 42 en bont mantel zw. (kat), m. 44; grijs kinderbontmanteltje m. muts en mof, leeft. 6 j., gr. m. kinder-' in pr. st. Bol-Haap, Schiedam- ied. m. bed en vloerkl.. alles sew eg 50. 2Heren cost, maatwerk gr maat, J nieuw. 1 /gedragen, vaste prijs, tezamen f 323. Aalberse. Witte de Withstraat 70. Maand3g av. tussen 6—3 u. Gevr. huishoudster, ptm. 30 J., bij User m. 1 kind, Br. no. 740a bur. van dit Wad. StenrfcTypcn. Volledige oplei ding tot stenotypist(c)ook in vreemde talen. Overdag en 's avonds Houtman, Bergse- laan 368d. Te koou kinderwagen, z.g.a.n. veel eh'rootn. vaste prijs f 100--, na 8 uur. J. den Otter; Vaste land S. PERSONEEL AANGEB. Thuiswerk gevraagd, onver schillig wat. Br. no. 736 bur, van dit blad. Engelsekinderwagen import, vaste prijs f 75.-. AgnieseStr. 134 ben. Na B uur. WONINGRUIL Dansinstituut van Beek, Een- drachtsstr. 5. Elke Zaterdag- en Zondagavond 8—12 uur. .vrij dansen. Ideale gelegenheid voor stijldansen. Orkest; Aad Spork. Katoenen vitrage, 110 - cm. breed, f 1,per m. Prima vloerkleed f 1B5,Tideman- straat 56; 9—12.30 en 26 uur. Gedipl. cost, naaister v. bulten v. naai- en verstelw. aan huis- Liefst R'dam Z. 15.- p. d. MeJ. Beers, Beukelaerstraat 30a Z. Ruilen: woning te Keenvllet voor woning te Rotterdam, liefst Charlois of omgeving. Br. Etc. 740 bur. v. d. blad. Gasfornuis wit email, gashaard 10 itaais Badgeyser met doche- TcL -33581.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4