DAMESBEURS RIVIERA HAL EAÜ DE COLOGNE RADIOEXPOSITIE. RADIO BI EG NOLE Van BOXEL ii rrMTunni" ASies voor Baby en Kleuter DE OOIEVAAR 1 EAU bB'GOtOGNEFABRiEK flHÖÖEL :DtN- HAAGjDIR; J: VAN DÖÖRNIK Zaterdag 2 October 194-8 Ziet onze uitgebreide en nieuwe collectie LEDERWAREN op de DAMESBEURS STAND No. 45 WEST KRUISKADE 60-62 ROTTERDAM TELE F. 34775 .Scttwige schoonheid" wordt be- loo/d". Is het wonder, dat da dames belangstelling hebben? zen, dat de dichte rijen bezoeksters applaudisseren. Want dit is nu niet een$ een show van alleen maar kijken en niet aankomen, geen waanzinnig dure exclusieve japonnen, maar snoezige jurken en mantels, die werkelijk onder ieders bereik zijn. Aan het einde van iedere show zien wij vier toiletten, die door Paulette Goddard in haar film „The ideal husband'1 zijn gedragen, en die door haar voor deze gelegen heid in bruikleen zijn afgestaan. Het bleek dat de Nederlandse man nequins net zo rank en dun zijn als Paulette Goddard; de nieuwe taillemaat paste haar uitstekend. BEUKELSDIJK 157 - R'DAM f-mmrGiKu. elastisch] Expositie Damesbeurs Stands H en I Vert. voor Zuiden en Oosten des lands: Verkoopkantoor Ï5.F. Op wetten bij Eindhoven Vert. voor Noorden en Westen: J. GRABUN Hiilestraat 12 - R'dam Iedere bezoeker der DAMESBEURS ontvangt geheel gratis monstertube RHODEL'S HORMONENCRêME en iedere 100ste BEZOEKER een LtJXE ZAKFLACON Alle kolen in zakjes De Rotterdamse kolenhandelaar, de heer Sintmaartensdijk. is begon nen om volger.s een geheel nieuwe methode kolen te bezorgen. Zij wor den alle in de bekende papieren zakjes gepakt en vervolgens met een speciale bestel-auto, die eerder op de auto van een kruidenier dan van een kolenhandelaar lijkt, bij de klanten thuis bezorgd, zonder dat loper of tapijt vuil wordt. voor Uw Damesbeurs, Rivièrahal, Stand B. Een veredeld product der „RUSSE KREMLON" fabriek, weldadig verfrissend, met een opwek kende heerlijke gear. Deze speciale samenstelling heet geen eau de cologne, doch KREMLOGNE. Vraagt het U* viakellert Geslepen giazen platen vo'or Voor huisnaaister gestoffeerde tafels, theemeubels enz. Vlotte slaapkamer aangeboden, A. J. levering. E. Zevenhulzen. Glas- Edens, Rodenrijselaan 54 b. handel, Aelbrechtskolk 41. Te- lefoon 30780. „Het Eruidshuïs" verhuurt complete Bruidstoiletten, chi- Prijzcnslae! De echte bronzen que avondjaponnen, witte en gordijnrails, geheel compleet, zilvervos capes, zwarte heren- 1.95 per nitr. Import roestvrij kleding. Ook New Look. Alei-: gordijnveer 40 cl. per mtr. Joh. disstraat 74 b. Tel. 36310. Fi- Wichert. Jonker Fransstraat 6, liaal: Brielselaan. 380. Van 95 Tel. 24306. uur. De beste Rijwielen Hulp matoren en LEDEREN KLEDING vindt U In HET MOTORPALEIS Schepcnstr. lil. Blij» dOTp en... voordeliger! Bezoekt onze stands Damesbeurs D. en E. 1—15 woorden i 2.—, iedere 5 woorden meer 0.50 Bezoekt onse stand no. 4O Damesbeurs tot TE KOOP GEVRAAGD In Café „De Kroon." is de om zet verdubbeld m. jonge jene ver 23 ct. p. glas. oude jenever 28 ct., prima likeur 40 ct, p. glas. Zegt het voort! G. L- Nossent. v. Speykstr. 152. Te lefoon 37331. Gevraagd in goede staat zijnde haardkachel- Br. met pri sop- gaaf onder no. 821 Parool. Te huur wegens ziekte flink winkelhuis met grote kelder, in 't Westen. Br. na. 798 bur. van dit blad. Eiken triplex, paramapine zon der gebrek, eratex, alle maten in stokken en latten, prima rubberoid. Joh. "Wichert, Dirk Smitsstraat 67, Jonker Frans straat 6, TeL 24306. Parfumerie fabriek „RUSSE KREMLON" Rotterdam, ABe soorten en merken Naai machines. Defect geen bezwaar Groen's Naaimachinehandel. Vierambnchtsstraat 114. Rotter dam. Telefoon 36653. Dames! Iets geheel nieuws tonen wij U op de „Damts- beurs". Vergeet vooral onze Stand ET., Bijgebouw, niet te bezoeken. Ctorsettenfabriek „Victoria", Zwart Jansstraat 98. Schiedam: Hoogstraat 143. Ie et. m. vergunning, met over name van gehele inboedel, op nette stand: wegens vertrek. Br. no." 45, Kiosk Math.brug. Ook in sport-artikelen voor dames zijn wij ruim gesorteerd BEZOEKT ONZE STAND No. 79 OP DE DAMESBEURS Behangen afgeslagen 45 et. p. rol. Vakk. werk, 3D-jarige erv. Behang vanaf 48 ct. leverbaar, v. d. Bos, Schinkelstraat 44 a. 2-pers. eiken ledikant, spiraal. 3-delig of schudbed. 2- of 3- deurs linnenkast, Br. 5912 Adv, Bur. Zaagmolenstraat 47. Vloerkleed te koop, nieuw, v.o. kwaL, te bezichtigen Soons, Schieweg 32, Tel, 48352. Gewaagd tmg. zlt-slaapkamer met gebr. van keuken. Br, lt. H., Kiosk Burg, Meineszplein. Plastic transparant dames en heren regenjassen extra soe pel, ideale dracht tegen regen en wind- Tricks Modebedriii. Noordmolenstraat 52. Te koop gevr. Inboedel of ge deelte, Haard en Naaimachine. -TeL 38339. "Gevraagd Inboedels, haarden, vloerkleden, gordijnen, bedden, naaimachines en alle huisraad, goede costuums en. overjassen tegen goede prijzen. Haanstra, Bioemfontijnstraat 38. IE KOOP AANGEBODEN Gr. Visserijstraat 7 MUZIEKINSTRUMENTEN ElectricSen en verpleegster v;il- i Ier." trouwen. Wie heeft stukje Muziek! Accordeons v.a. 135. huis? Br. onder letter K„ aan Guitaren 42,50. Mandolines de Kiosk W. bochtJ 27.50, Banjo's f 42.50. Blok- fluiten 8,95. Gramofoonpla- Verloofd paar met trouwplan- ten.-rek.jes, -naalden. Simonis, nen zoekt ?ongem. kamer met Beyerlandselaan 29. TeL 71160. gebruik van keuken.*Br. no, 21, Kiosk Blommerdïjkselaan. Kruissnarige piano. Brieven hl. omschrijving onder letter P., Adv. Bur. Benjamin, Stadhou- dersweg 30 a. Rotterdam. Ie Middellamdstraat 26 Telefoon 33500 Gedistilleerd vrij!! prima oude genever 5.15; Aalbessenge- nevbr f 4.36 Citroengenevcr 4.55; Brandewijn 4.70. Al les per liter. Slijterij Feeters Scheeostimmermanslaan 14. Tel. 21652, R'dam. Bergweg 99 SPECIAAL IN DAMES-HARDWERKEN Binnenkort ook: Noordmolenstraat 44 STAÏÊNWEG191BUJD ORP.TEL. 41823, R'DAM Wie helpt jong a.s. echtpaar di rect aan -woonruimte m. kook gelegenheid. Onkosten worden vergoed. Br. no. 788 Parool. Kruidenierszaak! Drukke stand Westen. Flinke broodvónning- Ook geschikt andere branche. Inlichtingen: NieüwveM. Stad- houdersweff 120. Tel- 46491. Baxsol, xeu, 2 jaar oud. lief dier. Prima stamboom. Geen handelaars, v. Oosterzeestraat 50 Beneden. Te koop 30.000 kastranden, bedrukt. Albada, Van. Speyk- straat 16, Tel. 35074. Particulier vraagt accordeon te koop. Opg. prijs en merk. Br, D 906, Hülevliet 7. Mooi wit brmtjasie leeft. 47 jaar 25.Hennewieratr. 12 B, KADIO'S EN GKAMOFOON Uw matras slecht. Speciale re paratie inr. Bel even op tel. 22985. Gebr. Vermast, West- zeedlik 39 (t.o.v. Vollenhovea- strastl-. nreubclreparaties en overtrek ken van stoelen, fauteuils met moquette, verrichten Ries. meyer en v. Evk. Ie Fijnac- kerstr. 25. Tel. 43175. Eenvoudige dame, 5G 3., mid denstand, knappe versch.. goe de huisvr., z.k.ni.xn. beschaafd heer met enig inkomen en Ho me. Br. D 897, Bur. Hiilevliet 7. Glas in lood. vensterglas, ge slepen glasplaten. Gratis ad vies aan huls. w. J. Pieters, Schiekade 159. Tel. 46010. Bel even op 36653 voor repa raties aan alle merken naai machines. Groen's Naaimachi nehandel, Vierambachtsslraat H4. R'dam. 2 kamers en suite, II. zijkamer en gr. keuken, met balcon met kolenhok bov. voor grotere oud Math, of Blljdorp. Br. no. B26 Parool. Verloren auto-papieren t-b.t.b. N.V. Hercules, Mlddellsndplein 27 a, telefoon 31823. Verloren Vrijdag door slagers knecht zJlverhon-etuI met ca. 165,—Terbregge t.b.t:b. Sloof, Terbrechtseweg 28. Ruimte gebrek? Wii verbou wen "Uw matras of ledikant tot modern opklapbed. Onze jarenlange ervaring is Uw ga rantie. Winkeliers belangrijke korting. Lasbedrijf „Het Zui den", Putsestraat 12. Tel. 74150 Won.ruil. Aangeb. vrije bel etage in. Blij dorp; bevattende 3 kamers, douchecel, keuken; In rüiï voor iets grotere en eveneens vrije woning. Br. Postbus 829 R'dam of Telef. 34416. AUTO'S, MOTOREN EN RIJWIELEN Uw veren of kapokbed 3-delig maken of bijvullen. Java Ka pok 1 dag .klaar ook consv- mentenbonneh. Vertrouwd en vakkundig adres. Beddenma- eazijn C. Uljee, Hooldrlft 129- Tel. 34479. Welke beschaafde heer of dame in bezit v. luxe auto, is bereid alleenst. dame, mJ., op kleine tochtjes mede te nemen. Tegen vergoeding. Br. no, 80S parool. Ruil UtrechtR'dam. Gevr. ben.woning met 3 kamers, bad- k. of douchecel, alsmede flinke kelder. Aangeb. Utrecht pracht ben.huïs met 4 kamers, badk., tuin en loods. Huur 30.p. mnd. N. J.-Voorwinde, Merwe- dekade 232, Utrecht. Jong zakenman vraagt 3 St f 4000.— ter leen, v. 3 jaar. beh. rente en afl, Br. no. 2305 Boek handel Engelman, Zwaansbals 301. Spiralen ijzeren ledikanten vermaken tot model opklap- bedden, netwerk vernieuwen, repareren, strekken. 6 model len, ombouwkosten v.a. f22 50. mooie houtsoorten, Gebr. Bos, Sam, MHlerstr, !)a-b-c. Tele foon 36811. Schoonmaken en repareren van haarden. Fa. N. de Beus en: Zonen, Persoonshaven 97— 99. Tel. 74406. Woningrnil. Spoed. Gevr. in R'dam Zuid woning met 4 ka mers of meer. Huurpr. onver- sch. Aangeb. ben.huis. 4 ka mers, keuken, badk., tuin; in A'dam Zuid of vrije etage, 5 kamers, in Schiedam. Br. no. 32a Parool. Beddenreparatie, doornoppen, bijvullen, uitstomen. Veren- bedden vermaken tot 3-d, ka- nanlhedden. Gebrs Bos. Sam. Muilerstraat 9 a-b-c. T,l. 360U. Dames! Laat Uw corsctten re gelmatig door ons repareren. Corsetten m. buikband en bustehouders voorradig. Grote maten. Foist van Opiincn, Bergweg 267, t.o. Zwart Jans straat. Draaier kan in vrtje tijd klein draaïwerk verrichten. Heeft eigen draaibank. Br. no. 835 Parool. Leert Auto- cn motorrijden. Gr. theorie, Desgew, geh. en gebr. Ged. instr. de Groot. Aelbr. kade 152. Tel. 30S19—39701, Rot terdam. Aangeb. 2e et., 3 k. en suite, keuken, zolderk. Biant uitzicht aan de Maas. f 23.— p. mnd. Goede stand. Gevr. 4 k„ keu ken, Br. no. 810 Parool, Rechtszaken van Driel, advb seur. Lid der N.V.R.A. Can di rt aat-de"-wa?Td nr. dngel 100. Veemarkt, Rotter- dam-C. Tel. 20J05. wordt wakker! Laat Uw stoe len opnieuw overtrekken, re pareren door Joh. Bakker. Bergweg 162—164. Tel. 49153. Vraagt prijsopgaaf. Direct door Stoffeerder! Moet Uw ameublement oonleuw worden overtrokken of gerc- nareerd? Vraagt prijsopgaaf. Telefoneert 25565 of briefkaart. Overtrekken 2 fauteuils, 4 stoelen, prima leer of stof van af f 40.Molendijk. Boezem singel 48 (nabij Boezemstraat) Rechtszaken» recherche, infor matie. echtscheiding, reques- ten, enz. Bur. „Succes", Ro denrijselaan 36 b. Rotterdam. Tel. 49073. Gevestigd 1918. Kan tooruren 920 uur. B.z.a. Naaister voor verstel werk en eenv. dames- en kin derkleding. Br. no. 64, Kiosk Middelllndpl. Glas in lood. glasplaten, glas inzetten, spiegels moderniseren. Glasverzekering Roozen!s Glas- handel. Boezemstraat 99. Te lefoon 26470. Coolsestraat 53. Tel. 50532. Na 6 uur 20927. Gebr. van Doorn, Speculaasfa- brieken, vragen meisjes voor inpakwerk. Aanmelden Schulp weg 12. Huisnaaister heeft nog enkele dagen vrij. Mej. G. J. de Leeuw, Hoilandsestr. 87 a, Rot terdam Zuid. Meisje 20 jr. b. z.a. voor d. e, n. Huis. verk. Br. aan N. Snijders, Oosterburgstr. 6, Alkmaar. Reiniging Zijden, lampekappen. Binnen enige dagen als nieuw terug. Beker, Vlaggemanstr. 21a, Tel. 80S2I. Gevraagd Huishoudster in klein gezin, kind geen bezwaar. Schell. Hugo de Grootstraat 15. R'dam. Gevr. in R'dam West net meis je, van 8,30 tot 3 uur. Br- no. 812 Parool. Nette leerling gevraagd 15 d 16 jaar voor opleiding tot letter zetter. Drukkerij Kuyte Zoon, Jósephstraat 89—94. Gevraagd voor spoedige In diensttreding een schrijver ten kantore Accijnzen. Binnenweg 47 alhier. Opleiding minstens Ulo. Leeftijd tot 24 jaar. Nette Wed., 50 jr., met 2 kin deren 8 cn 1? j., in bezit eigen woning, z.s,kjn. met net Zee man of werkm. Br. no, 150, Kiosk Randweg. Bijlessen Lat., Fr., Duits, Eng. Alg. Meetk.. door erv. leraar. InL Tiebosch. Middell.pl. 22 a. Tot 7 Oct. Dag, 19—20 iiur. Wedn., niet onbem., 63 j. oud, zoekt degelijke vrouw, even eens n. onbem.. om na wederz. goede verstandh. huw*, aan te gaan. Leeft. ong. 5S j. P,G. Br. no. 806 Parool. Autorijschool„Succes". Vlug Uw rijbewijs. Bel op 41097, van otlds bekend Cor Oole, Jac. Catsstr. 16 N. Gedipl. Instr. Gratis theorie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4