1 Xerxes (zonder Wilkes) een muis, waar SVV mee speelde Negen minuten deden een zekere Feyenoord-overwinning te niet De eerste helft zit er weer op Als Landman 'n off-day heeft SCHUDT UW LEVER WAKKER In ranglijst van korfballers kwam geen verandering p||P Overmaas en Unitas zorgden voor een surprise Broekhuizen neemt titel van Baay over 3 Weer 'n nederlaag van Sparta Zonder bloemen... Niet naar Brazilië SCORES EN STANDEN Nieuw record van Kees Kievit Tenslotte werden de punten met Hermes broederlijk gedeeld ODZ wint water- polo-tournooi Derde en vierde klassers Louwaard en Sweering degraderen Maandag 29 November 1948 Laat men ons no nooit meer vertellen, dat de „crack", de uitblinker uit de tütl is, geofferd aan de slokop, die „modern voetbal" heet, want daarvan hebben we do vorige week de leugen gezien in Antwerpen en gisteren nog eens dunnetjes over aan het Paadje van Duizend Treden, bit Xerxrs—RVV De afwezigheid van Faas Wilkes drukt zwaar Terwijl onze Internationaal in het Sint Franciscus Gasthuis ligt te beko men van de operatie, die hij Donderdag heeft ondergaan en hy, volgens de voorzitter van Xerxen de neer Keevon, gijteren nog niet vrij was van gekregen'van |^vgedtmoral,seer<i Xerx« vrij gevoelige afstraffing Het wil er bij ons niet in, dat het niet meedoen van Wiikes alleen de oorzaak is geweest van de totale ont reddering van Xerxes. Het tijdelijk verlies van hun beste speler en daar bij gerekend de wetenschap, dat Wilkes voor zes wedstrijden zal moeten worden gemist (als tenmin- •ste ondertussen de vorst niet te hulp komt) heeft de Rotterdamse blauw witten een morele kater bezorgd, waarvan zij gisteren de eerste ge volgen hebben ondervonden, Niets ten nadele van SVV Let wel: dit is geen poging om de overwinning van SVV te kleineren. Wij kennen de Schiedamse rood groenen te goed en wij hebben voor hun spel te veel waardering om te zeggen, dat Xerxes m e t Wilkes de ze wedstrijd zou hebben gewonnen. Maar wel zijn we ervan overtuigd, dat het in dét geval een faire strijd zou zijn geworden en een heel wat boeiender schouwspel, dan dit gesol van kat en muis. Want de Schiedam mers hebben er niet voor behoeven te vechten. Zij hebben alleen wat ge duld moeten oefenen, voordat de forse Cas Louwe, de altijd zwakkere Van Toorn en'de kranig van wal ge stoken Kees van der Peppel, onder de druk zouden bezwijken. Die druk is er bijna doorlopend geweest en het was heus uitstel van executie, toen de eerste helft bijna kon ver strijken zonder doelpuoten. Maar toen kwamen er op eens twee ach ter elkaar. Het eerste uit een on overzichtelijke scrimmage, waaraan door Schrumpf een einde werd ge maakt, het tweede uit een fraaie kopbal van Kpnemann, uit een voorzet van Schrumpf. De Schie dammer was in deze wedstrijd ac tief, want meer door geluk kon v. d. Peppel een doelpunt van hem voor komen, om even later, nak formele Schiedamse stormloop, waarvoor de hele Xerxes -verd ediging bezweek, Het was aan Sparta geenszins te zien. dat het zo'n ongelukkige plaats op d - ranglijst inneemt: het spel van ADO was heus niet zoveel beter. Maar de Hagenaars na men na acht minuten vrij for tuinlijk de leiding, door een schot van Langelmans, dat van twintig meter doel trof. Bij ADO moest het hoofdzakelijk van Clavan komen, die naar de linksbinnen plaats was verhuisd. Hij was het ook die kort voor het ein de op 't Rotterdamse doel afstoof De keeper en rechtsback in hun ijver om een doelpunt te voorko men botsten tegen elkaar en ter wijl zij op de grond lagen sdhoot Clavan. Schenk was het, die met een meesterlijke uitval de bal er uit stompte, maar het was uitstel want van Beek schoot de penalty hard in. Er zijn soms merkwaardige ju bilea in het leven. Als je 25 jaar hij een patroon hebt gewerkt is er een versierde stoel op de zaakeen enveloppe met inhoud en vele vriendelijke toespraken, met bloe men erbij. Een dag als 'n mijlpaal. Maar als je 50 jaar op allerlei voetbalue2c£en hebt gezworven, zo als Jan Aarts, dan is er hoogstens zo iemand als Kris-Krasser, die naar je luistert, maar er staat nie mand op om een glas op je te le digen, of, het zou toevallig een sup porter van Xerxes of SVV masten zijn, die al vóór de wedstrijd in een overwinningsroes is. Als jongen van 10 jaar haalde Aarts al bij Concordia de bal uit de sloot en soms ook een student en sedert dien is hij koning Soccer trouw ge bleven, later met programma's en sportbladen. Men herinnert zich het alarm van dr. Woodard, over de verschil lende gevallen van „doping", die hij bij de wereldkampioenschappen in Amsterdam had geconstateerd. Gisteren heeft de Engelse „Cycliste Union" de kwestie besproken en het heeft de schijn, dat de Engelsen maatregelen beramen om dergelij ke schandaaltjes in de toekomst te voorkomen. Dr. Woodard heeft niet alleen Britse w*lrenners maar ook sommige Zweedse athleten be schuldigd van het gebruik van narcotica en. wel van fenedxine, coffeine en strychnine. In het Victoriahotel te Amster dam hebben de leden van de Ko ninklijke Nederlandse Schaatsen- rijdersbond hun gebruikelijke jaar vergadering gehouden. De nationa le kampioenschappen zijn: hardrij den lange baan in Groningen, hard rijden korte baan in Hoofddorp, met als reserve Gorredijk, schoon- rijden dames Hoofddorp, schoonrij- den paren Den Haag. De afgetreden voorzitter, mr. Eecen heeft er zijn teleurstelling -over uitgesproken, dat een aantal goede krachten uit de Nederlandse kunstrijwereld prof zijn gewor den en nu optreden bij de ijsrevue, die in de Apollohal wordt ver toond. In dit verband heeft het be-, stuur van de KNSB gemeend de international Skating Union te moeten adviseren de Apollohal te boycotten voor het optreden van amateurs, hetgeen van de zijde van de Amsterdammers nogal protest ontlokte, omdat men represailles vreesde van de Apollohal, in de vorm van een verbod aan de Am sterdamse kunstrijclub om daar te oefenen. Rocky Graziano, die al eens eer der stof tot spreken heeft gegeven in Amerika, is weer eens geschorst door de NBA, omdat hij geweigerd heeft Fred Apostoli te ontmoeten. De landenwedstxijd Turkije— Griekenland is door Turkije met 21 gewonnen. Norrköping heeft met 51 gewonnen van AGOW. Kris-Krasser. toch voor een schot van Goossens te moeten zwichten. Even flakkerde het vlammetje van Xerxes op, toen Coen Rjjsbouwer uit een voorzet van Seton de bal in de touwen joeg, maar de manier, waar op De Leeuw een zeker doelpunt .van Goossens voorkwam, door de bal met de hand uit doel te slaan, was wel heel erg pover. De Bruin was scherprechter: 1—4. Toen deed Van Kan iets tegenover Seton, wat scheidsrechter Aussum niet kon na laten met een penalty tc bestraffen en zagen we Cas Louwe de stand op 24 brengen. Een rush van Schrumpf, een goed, maar geenszins onhoudbaar schot en zelfs de illusie op een spannend einde werd ons nog ontnomen. Naar het A.N.P, verneemt zal Nederland niet deelnemen aan hét toumooi om het wereldkampioen schap voethal, waarvan de eind ronde fn 1950 in Brazilië wordt ge speeld. Naar men weet sluiten de in schrijvingen voor de wedstrijden om de Rimet-beker, welke de Inzet vormt voor de wereldkampioen schappen, 31 December a.s.. Het aantal landen, dat thans, ongeveer een maand voor de sluitingstermijn zich voor deelneming heeft aange meld, bedraagt tien. Hierbij bevin den zich o.a. Zwitserland, België en Luxemburg. Portsmouth kraakt Arsenal De resultaten van de wedstrijden welke voor de eerste divisie van de Engelse- League werden ge speeld zijn: Birmingham City-Sheffield U. 1-2 Charlton Athletic-Blackpool 3-0 Chelsea-Aston Villa 2-1 Everton-Sundevland 1-0 Manchester C.-Derfay County 2-1 Middlesbrough-M. United 1-4 Newcastle U.-Huddersfieldtown 2-4 Portsmouth-Arsenal 4-1 Preston N, E.-W. Wanderers 1-1 Stoke City-Liverpool 3-0 EERSTE KLASSE District 1 Haarlem—Blauw Wit DOS—De VolewIJckers Stormvogels—Gooi Xerxes—SVV ADOSparta District n NeptunusHBS Zeeburgia—DHC Hermes DVSFeyenooid DFC—VSV DWS—KFC DISTRICT II Tweede Klasse A RFCScheveninccn V elzen—RCH cw-uvs Coal—DCV Quick—Emma Tweede Klasse B ODS—VÜC Excelsior—SUedrecht OvermaasLeerdam VFCGouda HVV—Unitas District I 2_3 Blauw Wit 8 3i Xerxes 9 SVV 10 25 Stormvogels io 3—0 Ajax 9 DOS 8 2_4 Volewijekeri 10 4o ADO 9 33 Haarlem 8 Oi 't Gool 9 1—1 Sparta 9 District II 4—3 VSV 10 2—Z EDO 9 1—2 Feyenoord 9 3—2 Neptunus 9 4—0 Hennes DVS 10 RCH Coal i UVS 9' J RFC 10 4 Quick 9 1 cvv io Emma 10 DCV 9 1 Velsen 10 Fortuna 10 Scheven. JO DISTRICT II Tweede Klasse DWS 2—3 DFC 1—2 HBS 3—1 KFC 03 Zeeburgia 0—1 DHC 10 16 HW 11 Lin) tas 11 Leerdam 11 Excelsior 11 V.UC 11 EBOH 9 Gouda 9 Overmaas 8 ODS 7 VFC Z 8liedr«cht 10 16 10 14 10 12 10 II 10 11 10 10 10 10 Zo was het begin. Sensationeel. Geen doelpunt Voor de Schiedam mers, maar wel een injectie voor twee maal elf kruipen, die spelen in een club met grote r.aam en traditie Acrobatiek aan de Abr.van S tolk weg. Terwijl v.d. Burgh in de tou wen hangt, is de Haagss keeper v. d. Land (zonder man) bezig met een soort St. Vifrus-dansje. De grote teleurstelling van Land man, toen Van Raalte als plaats vervanger mocht optreden voor Kraak, kan wel eens de oorzaak zijn geweest, dat h|j gisteren, tegen HB6, met veel minder zekerheid z'n doel heeft verdedigd, dan wij, vooral de laatste tijd, van de Nep- tuniaan gewend z«n. Wij kunnen niet met zekerheid zeggen, dat het zó is, maar de mogelijkheid moet men geenszins uitsluiten Fouten van Landman zijn na tuurlijk niet alleen oorzaak, dat HBS gisteren aan de Abr. v. Stolk- weg gewonnen heeft Wij bewaren ook de herinnering aan een uitste kende voorhoede, waarin vooral middenvoor /Langelaan en v. d. Vegt uitblonken. Het betere veld spel van de Hagenaars leverde voor de rust maar één doelpunt op, van Langelaan, die aalvlug langs de missende verdedigers van Neptunus glipte en van korte af stand Landman passeerde (0-1), Na de rust leken de bakens ver zet. Het werd 1-1. door linksbuiten v. d. Burgh, die een fout van doel man v.' d. Land afstrafte en even later uit een vrije schóp zelfs de leiding veroverde (2-1)1 HBS zat geenszins in de put. De Kraaien vielen verwoed aan en door een fout van Landman, die op een laag schot van v. d. Vegt de bal niet klemvast kreeg, kreeg Langelaan de kans op de gelijkma ker (2-2). Nu gingt de Hagenaars ook snel op de overwinning af. Eerst was Tijdens wedstrijden, welke in het Sportfondsenbad te Eindhoven wer den gehouden, legde Kees Kievit de 100 meter rugslag af in 1 min. 8.7 sec., waarmede hij 0.5 sec. be neden het nationale record bleef, dat sinds 1939 op naam staat van Van Schouwen met 1 min. 9.2 sec. en te Monte Carlo gemaakt werd. Reeds enige malen had .Kees Kievit tijdens training tijden geno teerd, welke beneden het Neder lands record van Dolf van Schou wen lagen. Zondagmiddag heeft de Eindhovenaar de poging gewaagd. Hij ging alleen over de baan en de drie tijdwaarnemers noteerden voel hem resp. 1 min. 8.7 sèc., 1 min. 8.T sec. en 1 min. 9 sec., zodat op het recordformulier een tijd van 1 min. ■8.7 sec. kon worden geschreven. Hiermede was het bijna tien jaar oude record van Van Schouwen eindelijk verbeterd. Een voorzet van de Hermes linksbuiten, een kopbal van Lex Janse, doel man v. d. BUI geslagen't Is alsof de bliksem inslaat en het gehele huis van Hermes DVS volgepropt met 12.000 bewoners van jenever- en Maas stad, vat vlam. Plotseling verdwijnt by de vele „gebonte" dames het gevoel van onbehagen over de Ietwat rode en soms paarse neusjes, immers zij zijn voorlopig niet meer in tel bij het mannelijk deel van de menigte, dat heeft het veel te druk mét de strijd die zich. daar voor hem op het groene glibberige terrein afspeelt. Een wonder. Het zou niet aantrekkelijk of opwindend z|jn. Het ls toch ook geen doodgewone wedstrijd Hermes Feyenoord. Die Is altijd goed en spannend. En dat zou-ie nu ook weer wor den, dat staat vast. Het begin is er alde kopbal van Janse is niet raak, op wonderbaarlijke wijze is het bruine mirakel er toch weer uitgedraaid. Zij hadden de opdracht die namen boog te houden en de traditie te la ten voortbestaan. Dit is nu gebeurd en. zij hebben broederlijk de punten gedeeld. 3—3 is de uitslag geworden. Dit was het resultaat van driemaal vijf en veertig minuten vechten, hard vechten soms. Een strijd, waarin spelers en aanhang van beide kan ten van alles wat er bij een voetbal wedstrijd te genieten valt genoten heeft. Allereerst waren het de man nen van ds Vroet, die hun deel van de vreugde kregen. Nadat het spel half uur snel cn verrassend heen en weer gollde, met een licht domi nerend Hermes tempo was hier van meestal de oorzaak was Me- lief, de jonge linksachter van Hermes DVS, zo ongelukkig om een schot van Joep Brandes, zodanig van rich ting te veranderen, dat het totaal onhoudbaar voor doelman Pil in het net verdween. Deze voorsprong gaf de voorhoede van de Rood-witten wat meer stootkracht en plotseling had stopperspil Poulus alle moeite met de Rotterdammers, die hij' de eeiste dertig minuten zo moedig door kloek en soepel spel in bedwang had. Geassisteerd door zijn beide backs weet hij tot de thee de stand ongewijzigd te houdenen dc rust zouden zijn voorwaartsen cr dan wel voor zorgen dat de punten in Schiedam bleven. Inderdaad zij begonnen de tweede helft met een heftig offensief. De wat slome Feyenoord-defensle moest alle zei len bijzetten, maar vooral doelman v. d. Bijl, wiens omhelzing met juf frouw Fortuna nogal van heftige aard was. Doelpunten tellen en de Schiedammers zagen geen kans om ze te maken. Feyenoord wel. Uit een van de vele gevaarlijke doorbraken, meestal opgezet door handige ope ningen van de jeugdige Steenber gen, weet v. d. Korput Pil het nakij ken te geven. Even, maar dan ook maar heel even was het alsof de strijd beslist^ was. De volgende ne gen minuten* zouden echter anders leren. Eerst maakte Lex Janse er 2 1 van, dan Van Buitenen uit een het linksbuiten Rahig, die een „paal-ketsei" van Langelaan, op nieuw en nu met succes inschoot en ten slotte was het v. d. Vegt, die na vinnig doorzetten van Lange laan de kroon op diens werk zette (2-4). Stedenwedstrijd kegiden De kampioenen van Gouda, Schoonhoven en'Rotterdam van de rondgang 1948 hebben gisteren wedstrijden gehouden, welke gin gen over 60 ballen. Van de 5-talien gooide Pro Patria, Rotterdam 60 ballen 2050 hout, 't Touwtje, Schoonhoven 1757 hout, zodat Pro Patria won met 293 hout. Eet eer ste 3-tal van STIK gooide 1075 hout, Pro Patria I 1116 hout, zodat Pro Patria I won met 41 hout. Bij de tweede 3-tallen gooide DOK II 978 hout, STIK II 1038 hout; STIK II won met 60 hout.- Hoogste wer per van de 5-tallen was C. v. d. Graaf, Rotterdam, 427 hout; hoog ste werper van de 3-tallen was A. Blok; Rotterdam, 382 hout. Advertentie 1. M en u zult '9 morgens weer kiplekker uit bed springen. Ellce dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoel gang op natuurlijke wijze (e regelen. In de ranglijst is geen wijziging: gekomen, doordat Ket Zuiden niet speelde en de Eibers een zege wis tenrfce behalen. De groen-witten gaau nu aan de kop, maar we ver wachten, dat dat maar voor korte duur zal zijn. Dc Hagenaars be haalden de twee punten op OSCR, dat trots de nederlaag op een goe de wedstrijd kan terugzien. Het wist door. mej. v. d. Oever de leiding te verwerven en deze geruime tijd ook te behouden, maar toen een tweede punt uitbleef, kreeg Berens gelegenheid gelijk te maken. Mej. v. d. Bor zorgde dat de rust met 2-1 voor de Eibers aanbrak. In de tweede helft was Eibernest wat sterker en kon. het door Schoonhoven en Roos zijn voorsprong tot 4-1 vergroten. OSCR kon daar geen punt tegen over stellen. Een verrassing was dc 7-4 overwinning van Vicus Orientis op HKV. En die zege werd op heel regelmatige wijze be haald. Nadat Zwaansdijk HKV de lè'dmg had bezorgd, werd het 1-1 dooi Sommeling en tenslotte zelfs 1-4 door schoten van Brieer, Hen- sen en Kruit, Na -de rust liepen de Leidenaars .uit tot 1-6, Wel haal den de blauw-witten tot 4-6 op, maar tenslotte won Vicus met 4-7. In de tweede klas A is HSV nu' wel uitgeschakeld, doordat het met 5-2 van Die Haghe verloor. Verder werd voor deze rldeling niet ge speeld. Iri B gingen de drie vastgestelde partijen door. Spangen 2ette zijn zegetocht ongehinderd voort. Ba- rendrecht verweerde zich dapper, maar was steeds juist iets te zwak om het tot succes te kunnen bren gen. Met 8-1 werd het geslagen. Algemene volgt op Spangen met 7 verliespunten, zodat het kampioen schap de Spangenaren niet meer kan ontgaan. 3?e Leidse ploeg won met -5-1 van de hekkensluiter, Vic. Or. 2. Verd wist Hou Stand een kostbaar punt binnen te halen door met OJympiaan gelijk te spelen (5-5). Wïon sloeg in IIIA Velox 2 met 3-2, waardoor de rood-witten in veiligheid zijn en rustig het com petitie-eind kunnen afwachten. Voor B vond alleen Achilles 2- Olympiaan 2 doorgang. Deze partij werd door de laatste gewonnen, waardoor het aan de kop van de ranglijst kwam voor Unicum en Merwede heeft de Rotterdamse ploeg een verliespunt minder. Sperwer kon het tegen de ver wachting in in Den Haag. tegen Hou Stand 2 niet bolwerken. Met 2-1 werd verloren. strafschop veroorzaakt door Olden burg, 2—2 en tot grote vreugde voor de Hennes supporters, de kleine Joop Heijster 32. Dat was spanning en sensatie en nog zou het niet alles zijn, want kort daarop kreeg Van Kilsdonk van' grote afstand een vrije, schop te nemen. Hij aarzelde niet er. met zijn rechtervoet zorgde hij ervoor, Bat zonder dat er een Schiedammer aan te pas kwam het weer gelijk was. Dit bleef zo, want noch v. d. Tuin noch Van Kilsdonk benutten de kans die zij op 'n pre senteerblaadje kregen. Zo kort vopr Sinterklaas, moeten we toch met een surprise voor het voetlicht komen. Welnu, we heb ben de keus tussen'de verrassende overwinning van Overmaas op Leerdam en de verrassende neder laag van HVV tegen Unitas en nog wel op eigen veld. Coal bleef runner-up door de club van Terlouw met een neder laag naar Krimpen terug te sturen. Daar zag het eerst helemaal niet naar uit. Met de rust had DCV de leiding, uit een doelpunt van de Haay en tjen het een paar minu ten na de rust 0-2 werd, door een doelpunt van Ooms, leek voor Coal de kans verkeken. Maar zij zetten de tanden op elkaar en voordat de scheidsrechter het einde blies wa ren er drie doelpunten geleverd, een van Bakker en twee van de Bruyn. Zoals ai gezegd: Overmaas, dat erg sukkelt met z'n spelers, heeft weer met invallers, toch van Leer dam kunnen winnen. Eerst kwa men de. Rotterdammers achter te ètaandoQr-.eemdoelpuné-van^v. d. Berg, maar na de rust brandde Overmaas los. Zonruiter en Dorp mans (2) brachten de - wel zeer welkome winst binnen. Om nog even aan de overkant te blijven: CVV heeft het tegen UVS niet kunnen bolwerken. Het was op een glad, moeilijk bespeelbaar terrein 1-1 met de rust, doelpunten van: Blom en v. d. Waal, het laat ste uit een. vrije trap en na de rust werd UVS geleidelijk aan sterker, wat vier minuten voor het einde beloond werd met het winnende doelpunt van UVS. RFC-Scheveningen is een nogal rumoerige wedstrijd geworden, want een van de Seheveningers werd na de rust 't veld uitgestuurd. De Rotterdammers begonnen met een 1-0 voorsprong te nemen, door hun linksbinnen Voigt. Dezelfde speler zorgde na de rust ook voor het tweede doelpunt, waarna de Scheveningse middenvoor de stand op 2-1 bracht. Griese en Honksloot maakten er samen 3-1 van en toen kreeg icheveningen twee straf schoppen te nemen, die allebei een doelpunt opleverden. (3-3). Ten slotte was het Blauboer, die _voor RFC het winnende doelpunt scoor de. Bitter was de pil, die Excelsior van Sliedrecht te slikken heeft ge kregen, Voor de rust zag het er niet naar uit, -want .de Rotterdam mers waren sterk in - dep; aanval, met één geldig <v, d. Berg) Jeri één ongeldig verklaard doelpunt; Tegen de laatste beslissing van de scheids rechter heeft Excelsior protest aangetekend. Na de rust was het de Slie- drechtse v, d. Berg, die voor 1-1 zorgde en dezelfde v, d. Berg zorg de er ook voor, dat de overwin ning mee naar huis ging. Als een ballerina zweefde v. d. Bijl boven z'n Schiedamse be lagers. Voor de derde maal wist de O.D.Z. Zaterdagavond in het Sportfondsen- bad beslag te leggen op de „Vrijen- hoek-Wisselbeker". Na een klinkende 8—O-overwinning op DZ-V uit Delft in de eerste ronde wisten de Rotterdamse dames in de eindstrijd de ADZ uit Am sterdam. die met 4— 1 van de organise rende vereniging „Rotterdam" had gé- wonnen een 4—2 nederlaag toe te bren gen. De verliezersronde werd door DZV na een 1—1 gelijk spel, met strafworpen gewonnen. De onderlinge adspiranten-wedstrij den hadden de volgende resultaten; 25 m schoolslag meisjes tot cn met 10 jaar: 1. E. v. d, Gaag 31 sec; idem jongens; 1. A. de Roos 23.2 sec. 25 m. schoolslag meisjes tot cn met 12 jaar: 1. T. Papier 23.4 sec.: idem jongens: 1, G.. de Roos .20.6 sec. 25 m. borst- crawl meisjes tot en met 12 jaar: 1. D. Theyn 23.1 sèc.; idem jongens: G, de Roos 17.8.'25 ni. rugslag meisjes tot en met 12 jaar; 3. J. Buskop 26.1 sec.; idem jongens: I. A. de Roos 32.8 sec. 50 m. schoolstag meisjes tot cn met 15 jaar: J A, Roepel 44.6 sec.; idem jon gens: W. Entrop 43.6. 50 m. borst» crawl meisjes tot en met 15 jaar 1. R. Bérgsboeff 38.8 sec.; idem jongens: A, Kerkmeester 38:8. Na de gedwongen rust, die de verschillende verenigingen hebben gehad, is er gisteren de nachtvorst ten spijt; toch overal gevoetbald in de 3de en 4de klas. Het seizoen is zover gevorderd, dat tal van clubs reeds aan de tweede helft van het competitie-programma zijn begon nen. De Mussen speelde b.v. in eigen huis de tegen wedstrijd tegen de Hollandiaan, dat zich thans met een verdelen van de punten moest tevreden stellen (22), terwijl de Vlaardingers In het begin, van het seizoen met 30 de meerderen bleven over de vogels. Zonder te spelen staat Rising Hope weer wat steviger op de eerste plaats in de 3de klas D, want zowel VOC als de Postduiven verloren resp. van Woerden (3—2) en HPSV (3—1). De Haagse politiemannen zijn nu op de tweede plaats beland en Postduiven en VOC staan thans resp. 3 en 4. DCL versloeg Slikker veer met 12, waardoor laatstge noemde van de eerste plaats in de 3de klas E verdrongen is en Fluks, dat te Leerdam met 01 de winst punten binnenhaalde, de kop heeft genomen. In de plaatselijke ontmoetingEDSSïod Werd het met 33 een verdelen van de punt ten, waardoor Siod voorlopig nog de laatste plaats zal blijven bezet ten. De overwinning van Hillesluis op Zwijndrecht (31) heeft_ haar niet doen stijgen op de ranglijst. HOV heeft in de 3de klas F een lelijke veer.gelaten. DHZ nam re vanche voor haar nederlaag van 30 op vreemd terrein geleden. Het werd thans 20 voor de DHZ- ers. Dat grapje kostte HOV de eer ste plaats, die thans door SVW zal worden ingenomen.^ Niettegen staande Spartaan van CKC met 32 verloor, blijft zij toch nog op no. 2 staan. Wat de vierde kïassers betreft: Satumus blijft zich in afdeling E uitstekend weren. Door een over winning op DVC van 1—2 is zij thans opgeklommen naar dt# derde plaats. In de 4de klas F gaat het de Rotterdamse clubs niet zo goed. Er waren twee nederlagen te boe ken: Germinal ging met 24 te gen Stolwijk ten onder en Belve dere Verloor met" het enige doel punt tegen Waddinxveen. Aeolus zakte op de ranglijst een plaatsje, doordat Hoek van Holland haar met een nederlaag van 5—1 huis waarts stuurde, maar er is nog geen man overboord, al moet zij op haar tellen passen. Hion gaat zo langzamerhand in de 4e klas H op Schoonhoven een aanval doen, nu Florissant van de koploper met 1—0 heeft gewonnen, hetgeen Schoonhovens eerste nederlaag be tekent en mede doordat Hion zelf het sterke DEH met 04 van het lijf hield. Met een punt verschil op Schoonhoven, bezet Hion thans de tweede plaats. Met Pech vogels 'blijft het sukkelen. Doordat Lek- kerkerk haar niet 13 sloeg, is zij thans op de laatste plaats terecht gekomen. In afdeling I gaat Ursus, dat nog steeds ongeslagen is, fier aan het hoofd met niét minder dan 5 punten voorsprong op no. 2 Steeds Volharden dat 13 punten bezit uit 10 wedstrijden. Sunrise boekte haar 9de nederlaag en wel tegen de bezetter van de tweede plaats. Neen, dat wordt een hope loze geschiedenis voor Sunrise. In de 4de klas J spant het geducht. Er heeft zich daar een kopgroep ge vormd van wel een half dozijn verenigingen en zodra een dezer struikelt, maakt zij over het alge meen een flinke duikeling. Dat on dervond St. Lodewijk gisteren, toen Merwesteyn met de punten ging strijken (20) en het slachtoffer van de eerste naar de yierde plaats werd verwezen. Een werkelijk uit stekend figuur maakt SMV in de 4dè klas K. Deze energieke Rotter damse vereniging heeft zich door Puttershoek met 13 in eigen om geving in bedwang te houden, tot de eerste plaats opgewerkt; Haar stadgenoot Het Noorden is er min der goed aan toe, want deze sluit met Puttershoek de ranglijst af, beide clubs hebben n.l. 6 punten uit 10 wedstrijden. Een andere Maasstedelijke club, die het voor de wind gaat, is Her mandad, die het in 9 wedstrijden tot 15 punten heeft gebracht en op Dubbeldam een punt voorsprong heeft. Bolnes heeft zich aan 'de voorlaatste plaats ontworsteld door het zwakke Barendrecht met 4—0 in het zand te doen bijten. Het vierdaagse driebanden-tournooi. om het kampioenschap van Nederland, dat onder voortreffelijke leiding van de D.B.C. Het Westen in de Heemraad te Rotterdam is gehouden, heeft een span nend verloop gehad, doordat de beslis sing eerst op de laatste dag vlei. Het is tot een verrassing gekomen, want De Leeuw, die er het beste voor stond, ver- loor zijn laatste partij van "Wevers en Broekhuizen had geen moeite met Lou waard, zodat Broekhuizen met een half punt verschil op Wevers er» De Leeuw de kampioenstitel heeft behaald. Voor waar een fraai staaltje van volharding van deze Arnhemmer, die in deze serie uitnemend iverk heeft laten zier» en dik werf getuigenis aflegde van zijn kun nen. De Enschedeër Wevers had een iet wat beter' algemeen gemiddelde dan De Leeuw, waardoor hij op de tweede en de Amsterdammer op de derde plaats komt te staan. Jan Sweering heeft de nodige strijd gevoerd om zijn algemeen gemid delde boven de 0.601 te houden, ten einde de kans van degraderen te ontlo pen het volgende jaar. StikkeJmah is nog een jeugdig speler, die voor een te genstander een open waag Is, Hij heeft uitstekende dingen gedaan cn zijn serie van 8 in zijn strijd tegen Baay, was cr een van veel variatie en uitstekende be rekening. Jac. Sweering cn Louwaard hebben zfch in dc hoofdklas niet weten te hand haven en zullen overgaan naar de eerste klas. Wevers 50 75 4 0.857 Stikkeiman 44 76 3 0,578 Jae, Sweering 50 80 6' 0.625 Louwaard 30 80 4 0.375 Stikkeiman 50 75 8 0.657 Baay 41 76 5 0.539 De Leeuw 50 G3 7 0.793 Jan Sweering 33 63 5 0.523 Broekhuizen 50 66 7 0.757 Wevers 33 66 6 0.500 Stikkeiman 50 51 8 0.9 8 6 Jac. Sweering 17 51 2 0.333 Jan Sweering 50 82 5 0.609 Baay 49 82 e 0.597 Broekhuizén 50 75 4 0.665 Louwaard 39 75 4 0.520 Wevers 50 08 4 0.510 De Leeuw 47 9B 5 0.479 De eindstand Broekhuizen 5>fe 329 489 7 0.672 Wcvei's 5 319 505 6 0.631 De Leeuw 5 320 509 7 0.628 0.608 Jan Sweering 4 '316 519 11 Stikkeiman 302 473 8 0.638 Baay. 2t/a 327 533 7» 0.613 Jac. Sweering 2 287 506 6 0567 Louwaard 1 241 514 8 0.468 Jac Sweering en Louwaard degrade er» naar de eerste klas. Advertentie L M.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3