m pinpim m ds yyiaMb&iVOMM1 Jongste Bediende (m.) W. LAUFER Vóór Kerstmis PRIJZENSLAG!! ST. NICOLAAS-CAOEAUX! a. een zelfstandige kracht, b. eenassistent-caiculater, Mood MOTTIGE JANUS 3 ENGELAAN OUDERS LEERLINGEN EN ERVAREN PLAKSTERS EN HEGHTSTERS BAND Fabrieken De BLUE PLASTIC KUNSTGEBIT ZOEKT WERK zoekt werkkring LUXORI cle S3 ienkorf JaP** Spee's glorietijd herleeft BEDIENDE Aankomend Bediende MAGAZIJN CHEF t^s c^> dfib KOERIERSTERS Maandag 29 November 1948 District XII, Hengelo—Heracles 0—3, Ensched. Boys—Be Quick 3—1, Quick N. I —NEC 0—5. W a een m gen—Enschede 3—2,1 Zwolse BoysGo Ahead 2—0. District rv TSC—BW 2—2, Juliana— i Willem II 2—1, de Spechten—ï-intburcia 0—3. MW-Brabantia 3—-0. YWMAC 3—3 Dsstxict V. Sneeir—Heer en veen 22, Leeuwarden—Emmen 8—a. Be Quick-— Friesland ft—Ó, AchlUes—Fnsia l^-l, Velocnas—HSC 1—0 District VI. De Baronie DNTEind hoven 1—3. NGADSUtardse Boys 3—1, PSVBieyerrieide 1—2, Longa—Kerkrade *--$■ Maurits—Sportd. Emma 4—0 District II. 3e klasse B: De Mussen- de Hollandlaan 2—2. Wassenaar—DHS i 3—1. Laakkwartier—VDL 2—1; 3e klasse i C: 3EC—V. esterkwartier 2—4, Cromvhet i —Blauw Zwart 4—2, On aGSV 3—0,1 GDA—VCS ft—3; 3e klasse V HPSV— Pes .duiven 3—1, OlympiaRVC 32, Woerden—VOC 3—2; 3e klasse E: EDS— SIOD 3—3, LSV—Fluks ft—l. Slikkerveer DCL X2, Hl Uesluis—Zwijn drecht 3—1: 3e klasse F: DHL—Moordrecht 2i, DHZ HQV 20. CKCSpartaan '20 32, SVWAlbiasserdam 31; 4e klasse F: Belvedère—Waddinxveen ft—I. Germinal —Stolwijk 21, Ter laak—BTC ft—1. Rys- wykSchiedam 3—2, 4e klasse G: Delft 5-Gravenzande 33, DHL—Olivio I3, Hoek v. HollandAeolus 5—1; 4e klasse H; DEH—HION 01» Pechvogels—Lek- kerkerk X—3, Dilettant—RDM 1—I. Flo rissantSchoonhoven 10, DZB—Zwer vers 1—3; 4e klasse I- Fiakkee—Ursus 23, VNDWit Rood Wit 2—1. Martimt Trmsvalia 21, SunriseSteeds Vol harden 0—2, XHSHiliegersberg 13, 4e klasse J: Stryen—OSS 0—0. DDC— RCD 21. MerwesteynSt. Lode wijk 2—0, Duidua—Hellevoetgluss 00. OVV— DJS 1—3: 4e klasse K- SFCBloemhof 3—0. PFCHet Noorden 13. Putters- hoek—SMV 13, SSW—Oud Beyer land 20, Merwede—DRZ 3I; 4e klasse L: Dubbeldam—Poortugaal 10. Bolnes- Ba rend recht 40. 's-G raven tl eel—Ge luksvogels 4—2, HermandadHardlnx» veld 4—3 Res. Ie kla3! Sparta 2—ADO 2 0—0 gestaakt wegens mist. Overm. 2 HDVS 2 4—1, HBS 2—Nept 2 3—2, Feyen. 2—RFC 2 5—1; Res. 2e klas A' UVS 2—CVV 2 1—2; B. SVV 4—de Mus» sen 2 51, Gouda 3—Feyenoord 4 5—2, VUC 4—Overm. 3 4—10: C. Sparta 3— DFC 3 0—2, Leerd 2—Nept. 3 2—3, Exc, 3—DHZ 2 1—0; Res. 3e klas E: DHS 2— Fort. 3 3—2, do Hol!. 2—VOC 2 1—1: F. VDL 2—RFC 4 3-3. Nept. 4^DHC 4 3—0; G: H'berg 2—CW 3 1—2. Sï. Volh. 2—CKC 2 4—4, SMV 2—FSV Pret. 2 3—3, DCV 2—DDC 2 5—0, Bloemh. 2DRL 2 0—5, H: DJS 2Floriss. 2 3—1. Spart. 20 2Sllkkcrv, 2 2—0, Exc. 20 3—Bolnes 2 5—1, de Mussen 3—Coal 2 2—4; I" VOC 3VFC 4 4-0. Killes! 3—Exc. 20 2 0—2. CW 4—Flakkee 2 0—0: J: Transv. 2— Mart. 2 0—2. HOV 2—VND 2 5—1. AFDELING ROTTERDAM VAN DE K.N'.V.B. 1c klasse A; Tediro—Nestoro 2—1; B: GLZNieuw enh. 5—2. Ons HuisWico 4—3. C: EmekaAct. 33. Rockanje Radio 30; 2e klasse A: NRCNado V 2—2. SVO—AVS 0—1. TOGB—ODI 2—1: B: CröO&w.—SSAVR 3—3. ZVC—Abben- br, 4—2; C: Singelkw.WF 30, V'ierp. SVDPW 14; 3e klasse Ar AEBGrljs- oord 0—0, Vedero—P. Boys 3—3; s: Varken.—DCB 1—2; C: RVVB—Luno 0—1, RJB—Flos 2—1; D: GVMD-OHVV 7—1. Oldi—PSB 4—2: Res. Ie klasse A: Sparta 5—Exc. R. 5 2—0 gest.: B: Spart. 20 3—Xerxes 5 1—3; C: Fcyen. 7—OW 2 2—1, HOV 4—Progress 2 2—4. Sat. 2— Sparta 7 2—5; D: Acüvitas 2—St. Lod. 2 0—i, DDC 3—EDS 3 4—3. USC 2—Aeolus 2 5—3: E: SFC 2—DRZ 2 1—1; Ft DCL 3 —DCV 3 0—3, Schlebc. 2—HWS 2 7—0; G: O. JSeyerl 2—Bel v. 2 1—1, Transv. 3 —DRL 3 1—2; K: Hermand. 2—NHS 2 12—1, Tediro 2—Siod 2 1—2; Res. 2e kl. A: Nept. 7—Overm. 5 40: B: Leon. 3 Nept. 8 3—2, RFC 8—CKC 3 4—4; C: Aeolus 3—Het Noorden 3 16, Progress 3—RDM 2 2—1, SVDP 2—Overm. 6 0—4; D: Holt. 4Seh Boys 2 10—3: E: Baren- dr. 2—TOGB 2 2—0, Coal 4—H'berg 3 24. Nado V 2Vooiw. 2 00, Siikkerv. 3Hermand 3 2—ft; F: Hellev, 2Radio 2 4—Ir G: St. Voth. 3-Vierp. 2 1—2: H: AVS 2Bloemh. 3 25, Hurrlc. 2Dirksl. 2 4—3, GLZ 2—RCR 2 1—3; Res. 3e kl. A. Xerxes S—RFC S 5—0; B: Nept. 10— Spart- 20 4 11, Xerxes 7Leon. 4 2—0, Overm. 7—VOC 5 7—1, Sparta 12Feycn. 11 2—S; C: DCV 5—Coal 5 4—2; E: DZB 3Hion 3 Hion n o.. St. Lod. 3—Leon. 5 1—S; F; Bolnes 3—DHZ 7 2—2, O. Beyer- land 3—Belv. 3 33: G: DOK 2Rockanje 2 4-5; H: DESV 2—GVMD 2 2—7; WF 2 Gr. Witten 3 51: I: Stmr. 3Dreadn. 2 4—2: Res. 4e kl. A: SW 9—Xerxes 8 4—3, Fcycn. 32—VOC 6 5—1; B: Nept. 12 —Xerxes 0 I—1, Spart. 20 5Progress 4 6—1, Exc. R. 11Mussen 7, Mussen n.o.; C: Aeolus 4—R. Hope 6 3—1, Fcyen. 14— O verin, 8 0—4, VOC 7—VFC 6 1—2 onder protest VOC; D: Si. Hoger 4Exc. 20 6 5—0. St. Lod. 4—Blijd. 2 3—5; E: RDM 3 —DDC 5 8—0, Hurric. 3DKS S 5—1; F: WF 3Singe Ik w„ 3 1—3 gest.; G: Schiebr. 4—Wico 3 0—1, Nado V 3—Siik kerv. 4 1—I; H: DFH 4—WCR 2 2-4, FSV Pret. 5—Leon. 7 8—1; I: Tediro 4-~ DHZ 9 4—0; J: DESV 3—Puttersh. 2 3—1. Voorw. 3—SVV 12 0—0, Fechv. 3—Sat. 4 i1, Croosw. 3Luno 2 07: K: Ons Huls 3—Pech v. 4 1—1, Telef. 3—DLB 2 1—l; L: SMV 5—Dllett. 3 2—0, RCR 3— Siikkerv. 5 2—3, CKC 4—Postef 3 4—8; M: Zmderst, 2—Rockanje 3 2—1: N: DHZ 10Tediro 5 3—0; P: Rockanje 4—LMO 5 1—1, Belv, 5—Nestoro 3 1—2, ZVC 3— Soag 4 5—1, DOK 4—Hurric, 4 0—6; R: DCV 6—St. Volh. 5 I3, Bell Boys 2— DJS 5 2—1. DCB 2FSB 2 1—0: S; Noor den. 5HWD 6 6—1, Overm. 9—Nado V 4 5—1. De overige wedstrijden zijn wegens terreinafkeuring met doorgegaan. ZATERD AGRHD D A GC OMPETIXIE K.N.V.B. 3e klasse: SSSKZwaluwen V. 21, CSVD—Excelsior P. I—0. Rljneb. Boys- Oranje Wit 7—fl, Quick Boys—Noordwhk 4~"~0, ARC—Capelle 1—4.. 4e klasse B: UnicumJAC 4—2. VOG—WOR 1—4. Ornas—Excelsior M. 34. Sunlight—GEB 0—O; 4e klasse C: ZWSH—RVA 6—1: res. 3e klasse B: Zwaluwen 2—DOTO '33 2 3—3. Excelsior P. 2—SSSK 2 4—1, Zwart Wit '28 2—Excelsior M. 2 2—4. zaterdagmiddagcompetitib AFDELING ROTTERDAM le klasse: Bolnes—HBSS 33, MFB— PPSC 0—1. PPSC—MFB I—1, JGB TOGR 1—1, Zwal. R.—HVO 3—3 o. pr. v. HVO: 2e kl. A: WHRZBVH 2—1, Spti- kenlsse—HET 1—1, GGK—DOS '32 3—2, VW—Lafamo 2—2; B: GSVR—Groen. Wit R. 1—2. De NationaleHCSZ 1—3, SozaroRijzenburg 3—2. De Zwerver6 ZuicUand 14; 3e kl. B: Grafobor—Kla ver Drie 5—1; C: Crescendo—Varkcuoord 112, ProgressTediro 12—0; D: Ameri cano— Zinkw. Boys 2—2; E: Waalhaven 'Veemboys 00, PVMDreadnought 4—7; res. le kl. A: WOR 2—Zwal. V, 2 1—2, DVO '32 2—HBSS 2 1—2. HVO 2— TOGR 2 3—2; B: GEB 2—RSM 2 4—1: res. 2e kl. A: TSB 2~Sunlight 2 8—1; c: Zuidland 2—RET 2 4—3; res. 3e kl. A: Vlaardingen 3—HVO 3 2—5. GSS 2— Zwal. V. 5 3—6; B: Stedos 2—Baren- drecht 23. KON. NED. KORFBALBOND Eerste klas: HKVVicus OrlentJs 4—7, Ons Eibernest—OSOR 41. Tweede klas A; HSV—Die Haghe 2-3; B: Vic. Orien- tis 2—De Algemene 1—5, Spangen—Ba- rendreolit 8—1, Hou StandQlymplaan 5—5. Derde klas A: WionVelox 2 3—2; B: Achilles 2—Olympiaan 2 1—4; C: Hou Stand 2—Sperwers 2—1; D: Achillea 3— Gymnasiasten 3 0—4, Rood Wit—Da Algemene 2 2—3, HSV 2—HKV 3 3—2. ROTTERDAMSE KORFBALBOND Zaterdagafdeling: ViosOud Beijer- larnt 2 7—o, SSV—Be Quick 2—6, Kwiek 2Bolnes 0—10. Voor zijn leden heeft de R. R. V. Apollo gisteren hometrainer-wedstrijden gehouden. De uitslagen zijn: A-klasse, 2 x 1000 m: 1. H, Breed- veld 92.8 sec. 2. J. Sïns 93.7 sec. 3. C. Fynnaart 94.3 sec. B-klasse, 2 x 1000 m: 1. N. Leef lang 92,1 sec. 2. H. Aart- sen 101 sec. 3, J. Dauwelier 107,6 sec. A-juniores, 2 x 500 ra: 1. M. Vrijdag 51 sec. 2 v. d. Bent 51.5 sec. 3. C. Don gen 52.4 sec. B-juniores 2 x 500 tn: 1. J. Leeflang 59.6 sec. 2. Verhoef 66.S sec, 3. Verbrugge 73.2 sec. GEMEENTELIJKE PUBLICATIE „Premieregeling woningverbetering en -splitsing" voor hel verbeteren en/of splitsen van bestaande woningen kan een premie van Overheidswege worden toegekend Deze premie bedraagt; a. voor het bewoonbaar maken van leegstaande en onbewoonbaar geworden woningen, alsmede b. voor het voorkomen van onbewoonbaar worden van thans nog bewoonde woningen: 50 der verbeteringskosten, met dien verstande, dat geen premie wordt toegekend voor zover deze kosten Per te verbeteren woning meer dan. 2.400,of min der dan f 201.— bedragen; C. voor het splitsen hi twee of meer volwaardige wo ningen van woningen, welke voor bewoning door meer dan één gezin geschikt gemaakt kunnen worden, OJ.B. Hieronder vallen niet de woningen, waarin in verband xnet saraenwoningen bepaalde voorzieningen worden getroffen zonder dat twee afzonderlijke wo ningen ontstaan). 60 Ij der solitsingskosten, met dien verstande, dat geen premie wordt toegekend voor zover deze kosten, per woning, welke door splitsing boven het oor spronkelijk ïn enig pand aanwezige aantal woningen wordt verkregen, meer dan 4.200.— of minder dan 201,bedragen. Aanvragen om in bet- genot van een premie te worden gesteld, moeten worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders, voor zoveel het de gevallen a en b betreft •uiterlijk op 31 December 1948, Zij mogen geen betrekking'hebben op werkzaamheden, die reeds vóór deze publicatie zyn aangevangen of voltooid Met de voorgenomen werkzaamheden moet een. de kosten rechtvaardigende, bevredigende toestand worden verkregen, waartoe aTs regel aan de eisen der plaatselijke Bouwverordening dient te worden voldaan. Een. premie wordt niet toegekend ter tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan voorzieningen: a. w-elke behoren tot de normale onderhoudsvoor- zienïngen. als schilderen, witten, behangen en z-g. dagelijks onderhoud: b. welke in aanmerking komen voor uitkering inge volge enige regeling voor vergoeding van schade tenge volge van oorlogsomstandigheden; c. aan z.g- Woningwet-woningen^ d. in verband met enige vordering, als bedoeld in art. 1 van de Woonruimte wet 1947 Omtrent de eisen, waaraan de aanvragen verder moe ten voldoen, kunnen inlichtingen worden verkregen bij de Dienst van Volkshuisvesting. Veemarkt 2. Volledigheidshalve z-ïj opgemerkt, dat naast de aanvrage Uiteraard, waar nodig, gen verzoek om bouwvergunning moet w-orden ingevuld, terwijl bij splitsing van woningen de bestaande regelen t.a.v. de aanmelding en toewijzing van woningen gelden. De Secretaris. De Burgemeester. M. SMEDING - OUD Rotterdam, 27 November 1948 Ruime keuze Radiotafels - Haardfauteuils - Kap stokkeu - Parapluiebakken - Borstel- hangers - Spiegels - Theemeubelen - Rooktafels in div. soorten en modellen. Voorradig: een keur van Moderne AMEUBLEMENTEN enz. enz. EXTRA VOORDELIGE PRIJZEN! Neemt eens een kijkje bö Gondsesingel 103105 Telefoon 25985 (naast het Postkantoor) Rotterdam GEVRAAGD op kantoor van een Scheepswerf te Rotterdam-Zuid. Minimum vereiste: MULO-opleiding Brieven onder No. 1479 Bureau van dit Blad. Grote Verffabriek in de omgeving van Rotterdam vraagt Voor haar CALCULATIE-AEDELING: volkomen op de hoogte met kostprijsberekening Leeftijd tot 30 jaar Leeftijd tot 25 jaar Brieven met volledige inlichtingen omtrent opleiding, verlangd salaris enz. onder No. 1483 Bur. van dit Blad. Iaat Uw kinderen een VAK LEREN! kunnen direct geplaatst worden CARTONNAGEFABRIEK „HOLLAND" PERSOONSHAVEN 66 ROTTERDAM nassabkahe 3, VRAGEN MACHINE-SAKKWEBKERS ELECTRiClENS en een bekwame PA3SIEKSSJ0UWER Aanns. bü de hoofdportier dagelijks tussen 8 en 18 uur. STATJONSSINGEL 9* - TeL 49707 RUIME SORTERING BONTMANTELS In aPe maten tegen sterk concurrerende prijzen. REPAREREN MODERNISEREN KOOPT UW BONT BIJ EEN VAKMAN. plaatsen ivjj la éen dag een vederlicht desgewenst met onbreekbare staalplaat. Pijnloze behande ling; oo!c narcose. Overzetten oud gebit in 6 uur. Behandeling door Artsen en Tandartsen. CLAES DE VBIESELAAN 21 b B'DAM TELEF. 37519 Can de Cologne is wel lijn maar 't moet van Mode-ontwerpster en tekenarès Br. no. 1480 bur. v. d blad. Dame, wed., 45 jaar, goede choolopleiding, van 9—5 Br. no. 1486 bur. v. d. blad Van WOENSDAG 1 DECEMBER af slechts korte tfjd iedere avond 8 uur WILLEM GOOSSENS' VOLKSTONEEL met het veelbesproken en echt Rotterdamse successtuk Spel uit het matrozenleven In 6 bedrijven door Werumeus Bunittg en Mariug Spree Arvfdum Dt>t Haag Rotterdam VAN WEEK TOT WEEK MEER KEUS Willem Goossens als „Mottige Janus" Alex Hock als „de Roole" voorts Cilly Bach, Lizzy Valesco, Pierre Myin, Sophie Kohier, André v. Dyk, Jople Remy en 25 anderen: Populaire prijzen van 0.75 t/m 3. Overal uitverkocht! Bespreekt vooral! Heden en morgenavond 8 nor Laatste voorstellingen van „DE BIG VAN HET 1G8STE" Gevraagd voor spoedige indiensttreding; Vrouwelijke aankomende N.V. Houthandel en Zagerij v/h M. W. VAN GURP Stieltjesstraat 42 {Gem. Handelsterrein) Rotterdam, Telef. 70767, vraagt per 1 aan. a.s KANTOORBEDIENDE (m.) Practijkdiploma boekh. en bekendh. mei loonadministra tie gewenst. Goed kunnende typen Br. met voll. gegevens onder No. 4188, Adv. Bur. Harte, Zaagmolen- drift 35 a, Rotterdam. gevraagd op tabakhandelskantoor, circa 20 jaar. Enige bekendheid met 't vak strekt tot aanbeveling Br. met voll. inlichtingen onder no, 1478 bur. van dit blad GEVRAAGD ERVAREN HULP EN DE HUISHOUDING per 2 Januari, in gezin met 4 kinderen, waarvoor hulp aamv. Centrale oliestookv er warming. 1 X p. w. werkster. Br. o. no. 14392 Adv. Bur. Keuzenkainp, Rachussenstraat 269. Toonaangevende grossiersfirma in galanterieën, huishoudelijke artikelen en speelgoederen, vraagt voor spoedige indiensttreding Sollicitanten moeten bij voorkeur bekend zijn met de branche en reeds een soort gelijke betrekking hebben bekleed. In staat leiding te geven en gevoel hebbende voor systeem en organisatie. Voor de juiste man levenspositie. Brieven onder No. 5239 Advertentie Bureau BRIL, Claes de Vrieselaan 23, Rotterdam. Van deze twei zakdoekjes heeft de Sint een aardige surprise gemaakt! (tn de Bijenkorf weet men er méér tan) bedrukt katoen, fleurig dessin. 2 scuks incl. de surprise- /ico verpakking J x? 2 pun uit T«r tnte sptji kunnen neg geen schnfeeltjle ejt'ltfsniicht bestellingen uerdtn uirgeveerd ZAKDOEKEN DE BIJENKORF PARTERRE tawJwolf Er bestaat een afweermiddel tegen tandwolf cn dat is het scheikundig FLUOR. Houdt U daarom aan Castelia tandpasta. Microscopisch kleine schuimbelletjes brengen het FLUOR 'in ieder tandgroef]e Weer zc'n goed •product bevat FLUOR tegen tandwolf TANDPASTA Octrooi tuben 45 e en 115 woorden 2.iedere 5 woorden meer 0.50 T3 KOOP GEVRAAG» Inkoop t. Boeken op elk ge bied. Ann huis te ontbieden. Tel. 31530. Alle soorten en merken Naai machines. Defect geen; be zwaar. Groen's Naaimachine handel. Vierambachtsstraat 114, Botterdam. Tel. 36653. J Perzen, kleden, lopers, meu belen te koop gevr. C. F. Ber lijn. Heeirraadssmgel 106 B Tel. 32569. rE KOOP AANGEBODEN Te koop aangeb. overjas, don- kerbl., prachtige kwaliteit, middelmaat. Vroezenlaan 4B a. Bib dorp. Kinderauto met trap- en stuur- mechaniek, z.g.a.n., spotkoopje, 27,50: rood m. groen gelakt. Noorderbavenkade 40 b. Gasradiatoren g. 7, 11 leden- gashaard 8,10, 12 staafs. emaille drukgeyser- Ploeg, Vijverhof straat 113 a- Leren gepende zolen berenpan toffels. nieuw, maat 47, spLegel 50X83» leerboeken boekhou den, ivoren, schaakspel, passer doos. v. Herwaarden, Middel- landpleiti 32 b. Te koop prima verende divan f 3D,Nieuw! Rietveld, Zwaanshals 69 b (hoven). Te koop herencostuum, uit- schuiftafel, stoelen, schemer lamp m. tafel, dtvatï, theemeu bel. 2 pits gasstel m. tafel. L. J. v. Lier, Witte v. Haemstede- straat 19. Costuiam voor jongeman bene vens een jasje eventueel te ruilen Dinsdag 78 n m. Oudedijk Ö5a, R'dam. Pluche vloerkleed cadeau. Voor jong gehuwden bieden wij a.s. Dinsdag bij de her opening van onze meubelafde ling bij aankoop van huiska mer f 598.— 69B.— f 798.- f 888.W. v. Maaren en Zn. Nootdpleïn 11 en 1. Meubelen nodig? Als u tot de „Solide personen" behoort leve ren wij u uitstekende meube len. Lage prijzen en gemakke lijke betalingsvoorwaarden. Gesl. huis. ,Br. end. no. 9747 Adv. Bur. J". Grijseels Jr. Nwe Binnenweg 166. R'dam. Jonge angora poesjes m, stam boom Siamese angora ka ter met stamboom ter dekking. Catterfj „Mathenesse", G J Mulderstr. 28b. Dinsdag heropening van onze meubelafd Speciaal verlaagde prijzen 2 gr. lgge fauteuils. 4 st. dressoir, schuiftafel, vloer kleed. pluche tafelkleed, 20 mtn balatum, tesamen 598 W. v. Maaren en Zn.. Noord plein 11 en 1. Trick's Is troef voor dassen. Onze collectie is mooier dan ooit. Trick's modebedrijf, Noordmolensiraat 52. Tabak zonder bon! Afgeslagen prima rooktabak, pruimtabak, shag. Nieuwe oogst. Thans 1.12 p. ons. „De 2 Stoepjes". Zwart Janstraat 90. Meubelen. Grote sortering ge bruikte meubelen voorradig Lage prijzen, v. Wingerden, d. Takstraat 8, Tel. 27673. zware d. bl- Jekker dito pao talon m, so, zw, mantel met astrakan bej., dame nw. lang m. 44 Wasstel. Dorpsweg 393. Tel. 76353. Excelslor-stofzuiger aangeb. Sleemodel. In pnma staat 55.—. v. Houtenstraat 11 a bij de StatensJngel. Kindertrapauto geheel Sn orde 's avonds na 8 Stolberglaan 11 a klelr. model prijs 20.— uur Jul. van Tel 49167. Pracht pakhuis met inboedel annex garage prijs f 20 's avonds na 8 uur, Jul. van Stolberglaan 11 a. Tel. 49167. Te koop enige wollen delrens en 2 jongensjasjes B en 11 J Hbna, Kortekade lC3a. Te koop: Pracht xtmdlederen boodschappentassen, 2 voor- zakken, glad en geprent f 22.75. Van Hoorn, Vlietlaan 21. Cartcnboard 150X 82 c.m» en ,133x99 c.m., reclame-verkoop, 90 ct. p. plaat. Joh. Groen Lzn., Korenaar straat 61. Tel. 30803. Triplex 30 x 40 cm. 27 ct. 40x40 cm. 36 ct. Meer dan 300 versch. maten. Joh. Groen, Korenaar straat 51. Tel. 30803. ATJTO'S, MOTOREN" EN" RIJWIELEN en H, rijwielen v.a. 308.25 buitenb. t 3 S0, binnenb. f 1.35. versch, rijwielSampen. Burgers E.N.H., Simplex, Magneet gro te voorraad. In keuze cn beta ling geen moeilijkheden. Volle- breet 4 Citroen wielen met banden te koop aangeboden, prijs 60, Tegelaar, Nolenstraat 61. Telef. Wringers en wasmachines, div. modellen en merken, uit voor raad te leveren, desgewenst op conditie. Wink. Aelbrechts- kade 135, bij de Hooidrift. St. Nicolaast Friese staartklok, stoeltjesklok, tafel- en ttall- klok. Te bevr. Groos Schiet baanlaan 40- Tel. 37943. Hout. Droog aanmaakhout cn droge eiken haardblokken te koop voor 1,50 p. mudz., fran co thuis. ML L. Wismeyer. Mwe Terbregseweg 51. TeL 20885. R'dam. r 891. Een mens vergeet snei. Het avontuur op Mars mocht dan nog zo'n schokkende gebeurtenis geweest zijn - een maand later-dacht ik er niet eens meer aan. Er kwamen trouwens endere dingen, die de aan dacht vroegen. Het werd winter - de dagen korter en de dassen langer en toen ik op een goede morgen Dit het raam van mi|n zolderkamertje keek juichte ik van vreugde want de straten en daken zagen spier wit. Het had gesneeuwd en het sneeuwde nog, aikke vaste vlokken die zich genoeglijk opstapelden en de straten een vrolijker kleurtje gaven, In tien minuten had ik gewassen, gegeten en gekleed en met mijn laatste boterham nag achter mijn kiezen rende ik ae straat op en mengde me tussen m'n vriendjes, die al van de sneeuwpret genoten Ik hoef het je niet uitvoerig te vertellen, want je weet zelf wel wat voor prettige dingen je met sneeuw alle maal doen kunt - ik zou het je misschien helemaal niet verteld hebben, als er die dag geen nieuw avon tuur begonnen was. Toen ik even rondkeek en mijn armen wat warm sloeg werd m'n oog getroffen door een wonderlijk figuurtje, dat zich snel en in elkaar cjedoken over de middenstraat spoedde. „Het heeft iets bekends", bromde ik: „Wie is die koukleum?!" Ik nam een paar sprongen, stond voor het jongetje en zag aan het kleine stukje zwarte vel tussen ijsmuts en warme das, dat het Plukkie Buksjek was. „Ahoy, Plukkie/' zei ik „Wat mankeert jou, Je bent ingepafd als een toffie, waarom speel je niet mee. „Ah, baas Keteltje", zei een schorre stem: „Ikke nie kan, hatsjie! Plukkie zo vreselijk groot veel verkouden zijn, brr - hatsjiel Nare koude landje, bahi" Au to lab (hoogglanzend) voor de kwast. Grondlak. plamuur, radiatorerdak, radicaal, blanke cellulose-meubellak, grondlak, verdeler. Onze glansverf is weer bestand tegen zeep en soda. „De Regenboog", Een- drachtsstraat 143. Gevonden: Het beste adres voor goede en goedkope meu belen. Vrije bezichtiging. „De Meubelbeurs" Grote Visserij straat 8—10. Te bereiken met tramlijnen 4, II, 16 en 22. Aanmaakhout, kurkdroog nw. hout, beslist geen afbraak 2.- per mudz., thuisbezorgd. Ook Zuid, H'berg en Schiedam. J. van Kwawegen. Zijdewindestr. 116. Tel. 50832. Opklapbedden vanaf 44.—, 2- en l-pera. ledikanten v,a. f 59.50, Ombouwen v.a. f 40.—, v. Oudheusden Bedden- en Meubelhuts „Ideaal", Goudse- plein, hoek v. d, Werffstraat Telef. 25157. Rotterdam. Te koop een wringer met bok 30,ïnsulindestr. 283. Van Vliet. Wegens gebrek aan plaatsruim te te koop aangeb. z.g.a,n, da mes-bureautje. Te bez. Dins dagavond v, 7—10 uur. Schone- man, Engelsestr. 21 b. Wegens vertrek buitenland huiskamer te koop, tegen elk aannemelijk bod. Geen hande laren. Rodenxijselaan 42 b. D. 61. mantel f 6 50, d. br. wol len japon f D.d. bl. rok met Jasje 12 50. Babycape f 14.50. Geel zwemoak f 4.75. gummi cape 2,50. Peignoir j 1.—, witte ic<,iJ5traat 25 jasschort 4,75, Petroleumka- KeUilraai chel f 15.Alles Z-P. m. 42 Statenweg 58 c. MUZIEKINSTRUMENTEN Muziek: Accordeons v.a, 133. Guitaren 42,50, Mandolines 27,50, Banjo's 42,50. Blok fluiten f 8,95, Gramofoonpla- ten, -rekjes, -naalden. Simonis, Beyerlandselaan 29, Tel, 71160. RADIO'S EN GRAMOFOON Radio! Voor Philips, Erres, Waldorp naar het van oudst bekende adres. „Radio Soons' Schieweg 32, Tel. 48352. Gevraagd flink meisje, boven 17 j„ bekend met huish. bezig heden. Rochussenstr. 55 b. Direct gevr. v, halve dagen zelfst. hulp, kunnende koken, bij jong echtpaar z.k., waarv. vrouw herstellende is, mod. flat bewonend. Aanm. 's avonds 7—8 uur. Talmastr. 85 a. PERSONEEL AANGEB. St Nlc. en knecht laten zich aan huls ontbieden per auto, 5 Dec. Ook beschikbaar voor re clame rijden met paard en feestavonden. Pijperstraat 22. Koppers. SL Nicclaas en Knecht bezoe ken per auto. Serieuze opvat ting en welverzorgd. De Jong, Bergselaan 233 a. LESSEN A.N.W.B. Bonds-auto-motorrlJ- sclico] Eversteyn, de oude ver trouwde school met de beken de gele ïeswagens. Desgew, wordt U thuis gehaald en ge bracht. Violierstr. 32. Tel. 73150. Henegouwerlaan 6. Tel. 36666, Een goed adres voor autorijles A.N.W.B. Bands Autorijschool „Correct", J, Wuyts, Engelse- straat 47. Tel. 38233, Autorijschool H. P. Take, ge- dipl. K. N. A. C.-instructeur, A. N. W. B.-Bcmdsautorijschool, Jan Sonjestr. 4 (nabij Mtddet- landstraat). Tel. 36777. VERLOREN Gebr. dameswant zwart-wlt, omtrek Coolsingel-Zwaanshals Hofdijk t b. t. b. Kerkhof, Zwaanshals 58. WEGGELOPEN Weggelopen ondje, 4 m Nov. zwart mnd., omg. Sterre- zwarte vlek op de tong. T.b.t.b. Tel. 34343- DFVERSEN Philips Radio type 1946, vaste prijs 125.Timmermans, St. MariaStraat 55a. TE HUÜR GEVRAAGD Gezocht kosthuis voor schip- persj'ongen 7 jaar omgeving Bilderdijkstr, Brieven Spaan se bocht 87. Spoed! Dame met dochter b.b. h-h. zoekt ongein, kamera 0f ged- et, liefst Krai. Br. A Bur Pleretstr. 94 Jongedame, b.b.h.h., zoekt per 1 December zit-siaapk. m. of z. p. Liefst Blijdorp of N. of C, Tel. 48869. Alleenst. pers. b.b.h.h. zoekt zlt-slaapk. of zolderk. met of zonder stookgel. Omtr. Croos- wljk of Noorden. Br. no- 125 Kiosk Jonkerfransstr. PERSONEEL GEVRAAGD Metaalwaren!abriek vraagt aan komende slijper-polijster,- te vens enige jonge krachten. Aanm. H. Xerstantstr. 27. 8 u, v.m. tot 17.30 uur n.m. Leerling kapster of aankomend gevraagd b!j Maison CoOdee, Mathenesserdijk 210. Aanm. van 12 uur. Gevr. flinke Jonge werkster, 4 ochtend p.w. Maand. Woensd Donderd. en Vrijdag. Mr. S, c. Slooten, Schieweg 118 c. R'dam Nette jongen gevraagd, 15 5 16 jaar. Geen loopwerk. Kuid- HoU. Bakeltetfabriek, v. Bra- Te koop prachtige winterjas grote maat 52—54, d, bi. prfjs I 60.Na 6 uur Ncordslngel 212 Bov. huis. Kapsters- Bckw. kapster gevr, en noodhulp. C. J. v. d. Hart, Jan Kruyffstr. 47, naast Ber- voets. Heren. Wij maken een mo derne winterjas of colbe.t- costuum. Desgewenst binnen 14 dagen gereed, vlotte coupe prima afwerking. P. Maas, Cl. de Vrieselaan 75. Tel. 30415 R'dam. Voor prima stoffeerwerk m. vooroorlogse bekleding, ook opnieuw overtrekken enz. Wo ninginrichting G, Lubbers, Zoomstraat 83, Tel. 46182. Rechtszaken, recherche, infor matie, echtscheiding, reques ter! enz. Bur. ..Succes". Roden- rijselaan 36 b." Rotterdam. Tel. 49079, Gevestigd 1918. Kan tooruren 320 u,ur. Uw matras slecht? Speciale rep.-inrlchting. Bet even op. Tel. 22985. Gebr, Vei maat, Westzeedijk 39 (t.o. v. Volien- hovenstr.), Bel even op 36653 voet repara ties aan alle merken naai machines. Groen's NaatmachJ- nehandel, Vierambachtsstra,it 114, Rotterdam. Gelukkig dat u dit leest, Nu weet U het Juiste adres voor overhemden-reparatie. J Pist van Oldenbarneveltstraat 119. Tel. 28049 Meubelreparatles en overtrek ken van stoelen, fauteuis met moquette. verrichten Rtes- meyer en v. Eyk, le pjjnacker- straat 25 Tel. 43176. Erkend stukadoor speciaal voor wit- en reparatlewerk ook kleuren als nieuw vraagt prijs opgaaf; B. M, v. d. Tol, Noord- plein 30a. Pedicuren, onduleren aan huis. Ook lang haar. Treubslraat 6a. Alleenst. juffr. 43 j. vraajt nette eenv. vriendin ongeveer zelfde leeftijd. Br, letter B Kiosk Statenweg, Mossflcn eteh, gekookt of ge bakken bij Gerard's cafeteria. Flinke dagdlensthode. Mevr. P. Stationssingel 12 (bh Blijdorp- Manneken, Bergweg 288 a. 1 tunnel). 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4