beste 'huirt&W, ■- MeéhVêrkoop Schiedamse oudjes hebben het best naar hun zin <pul Imanmatras 'puUmanttiatrdS SPAREN HELPT U DOOR DE DURE TIJD I AFSLAG NW. BINNENWEG 30 SPAARBANK ANNO 1820 Medische Zondagdienst Biljart- en klaverjaswedstrijden in H| de cantine van Pieterman jMBTOWara» - r Nooit te oud om te leren SCHEEPVAART Uandacu}. AGENDA Rijnvaart Vlaardingen KERKDIENSTEN SNOONESIE C.V. DE NIJVERHEID Detailiistenlijst Burgerlijke Stand - i' ROTTERDAM HOOFDKANTOOR LANGE HAV6N-80" BljKANTOREN LELIESTRAAT 1 EN ST. LIDU1NAPLEIN- 4 op 360 mlji Z. v. St Vincent c.v.; An- mjk n Vera Crur li op 1000 mtJl O. v BermudaArendskerk uitg. 12 vm te Colombo; Alblasserdijk thuis p 11 Ber- ruda 's n. Londen; Alhena thuis ïl op 130 mijl W. v Kaap Blanco; Alpherat n Trinidad 11 op 320 mijl Z.O, v Kaao Hatteras. Apmemmon 11 v Trinidad n Grena da: Akkrumdijk 12 v Houston n Rdam; Aldabi 12 vm 7 op de Elbe wegens mist voor anker: Algorab thuis li te Bey routh; Aagtekerk uitg. 12 te Antwer pen;- Abbekerk p 11 Gibraltar n Rdam; Alamak 11 v Ramello n Buenos Ayres; Averdijk 10 Je* Tampiea; Amedük 12 v Rdam te Antwerpen. Beverwijk p 11 nam 11 uur Ouessant n AdamBali n Port Said 11 op 400 rr.ljl W. v Flores (Azoren); Berk el p 11 nam Dungcness ji Santander; Blijdén- dijk n New York 11 op 1000 mijl W. v ScillyBloemfontein p 11 de Bissagos eilanden n Kaapstad: Bioinmersdyk n Londen 11 op 110 mijl W. v ScillyBril lage 9 v Yokohama n Java. Breda 11 v Tslcahuano n Corral; Boschfontein. 12 v Kaapstad te Adam Bacchus 11 te ParamariboBonaire 10 tc Curasao. Congostrocm thuis 11 te Havre; Cas tor p 11 Straat Yukatan n'Curacao; Cot. tieb p 12 Barbados n Trinidad. Duivenclijk uitg. 30 te San Francisco; Delft n Antwerpen 11 op 33o mijl Z.W. v. Lissabon; Dido 9 v Vristobal n Gua yaquil; De Eerens 10 te Fenang. Duivendljk 12 v San Francisco n Seattle; Delfland 11 v Hamburg u Adam; Draco 11 v Bilbao n Oporto Fievo S v Crstobal n Kingston Jam. Hestia 11 v West Indië te Aden; Hil versum p 11 Finiestetre n Leith; Hec- siiia n Trinidad 11 op 240 mijl W. v Fi- nisterreHelena 12 te Fort of Spain Hugo de Groot n Kaapstad 11 op 420 mijl W.Z.W. v St. Helena. Hermes 12 te Buenaventura; Hcdel p 11 Bishop Rock n Hamburg; Hercules 11 v Izmir n Calamata. Jupiter 11 v. Gibraltar n Algeeiras: Japara {Lloyd) 9 v San Francisco n Portland Ore. Keüehavcn p 11 Scilly n Freetown Leopoldskork 11 te Calcutta; Lombok p 11 Straat Ormuz n Bombay; Lim burg n Manilla 10 op 600 mjjl N.O. v. Honoloeloe. Loosdrecht p 12 Gibraltar n Rdam. Maaskerk 11 te Accra; Muiderkerk uitg. 11 v Antwerpen n BordeauxMen tor 31 v Tunis n Haifa; Meliskerk uitg. p 11 Socotra n SingaporeMerwede ti Antwerpen 11 op 243 mijl Z. v Dakar; Manoeran n Manilla 10 op 600 mijl N. v Hawaii EilandenMona Lisa 9 v St. Thomas n Guadeloupe, Maashaven p 11 Kaap Vilteno n Ant werpen- Mentor p 32 Malta n Haifa; Martha 11 v Kopenhagen n Adam. Nieuw Amsterdam 11 v New York tt Cap HaitlenNoordam thuis 11 op 600 mijl W. v Scilly. Noordam 14 vm 8 uur v New York te Rdam verw.Noordwijk 11 v. Ceuta n Boudie; Niobe 10 v Alexandrie n Phi- liopeville. Opbir 12 te Soerabaia; ODtmarsuzn n Rdam 10 op 230 mijl ZW v Flore3; Over- Ijsel n, Takoradi 11 op 300 mijl V/. v Mossamedes. Oranjefontein thuis 11 v Tanga Mombassa. Prins Fredcrik Hendrik 11 te Cartïm- genaFr ins Willem V 10 te Valencia Fhrontis 31 v Colombo n Calicut' Plan- dus 11 v Tandjong Friok n Muntofc; Poeiau Laut tluits 12 te Penaug: Plato 5 te. Fort au Prince. Puseidon 12 te Aruba; Frins Willm IV 11 v Valencia n Engeland. Raki II te Batavia; Rossum 11 nam v Newcastle n Imtningham.; Rijnlartci uitg. 12 te Montevideo Radja p Jï de Comoro Eli, n MombassaRiouw p 12 Ras Fartok'n Bahrein; Rondo li)'v Port Swettenham n New York. Roebiah 11 v Hallast n Boston Mass. Salawati 12 v Sernarang c Suez: Slrg- ktp uitg. p 11 nam Eiba Cape (Rode Zee n Colombo: Salland uitg. p 12 t Paul's Rocks n Rio de Janeiro; Stad Alkmaar 12 te Port Elisabeth. Salataiga p 11 Kaap Ifatteras n New YorkSlorêtfljk n New York 12 nog te Suez; Stentor, p 12 Finisterre n Rdm Stad Vlaardingen 12 n Narvik n Rdam; Streefkerk 9 v Calcutta n Rdam. Tabian thuis p li Perlm n Port Said Tasman 11 v Tandjong Prlok n Singa pore: Tegelberg U v Singapore n Fe nang Tjibesar 12 te Ealik Papan Tri tam 12 te Pampatar; Tswali Uttiis p 11 Kaap BonTjibodas p 10 Thursday Eiland n Brisbane; Ternate 11 vm 6.15 uur v Suez n Batavia; Tjibadak 10 te Batavia. Telamon 12 v New York n Curasao: Tiberius p 12 Aruba n Puearto' Cabeilo. Veendam n New York li nam 4 uur bij Bermuda geankerd: Venus 11 nam v Antwerpen n Adam; Volenaanx thuis- 11 op 550 mijl O.Z.O v Cchagos Archi pel; Van 't Hoff thuis p 12.Malt->; Ven Heutz 10 te Manilla. Venus 12 v. Antwerpen te Adam, Woendi 11 te "Batavia: vvestlanrt thuis p 11 Fernambuco n Las Paimnst Wes ter dsm n New York 11 op 360 mijl O.Z.O. v Kaap Race, Zaan 11 te AdamZeeman 32 te Ma cassar. Korte vaart Aglena 10 te Telgnmouth n Rdam; Aledbaran S te Bo'nessActinia 12 v Ant'werpen n Dun gar van. Berend n 10 op de Tyne: Brem 11 v Antwerpen n LissabonBrinda 32 v Adam n Emden; Birmingham 12 v Goole n RdamBill S. 12 "te Berwick. Croncnburgh 12 te AntwerpenCarpo 11 v Dublin n Rdam; Crescendo 11 V Kopenhagen n Lub eekConstant 12 v Hamburg n Brake. Van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zon dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door dr. A, D, de Leeuw. West vest ,12. tel. 67628; dr. ':D, Houthuysen Jr.,1 Swammerdamsingel 43, tel. 68516; dr.: F. Jungerlus, B-K.-Laan 209, tel. 67355- Geopend is apotheek C,-1. Jansen, Swammerdamsingel 41. Dr. Faber spreekt voor de S.B.B.-leden In het kader van de bijeenkomsten voor het Ontwikkelingswerk van de Schiedamse Bestuurdersbond, zal dr. w. Faber, predikant bil de Ned. Frot. Bond Donderdag a.s. in het Valksgebouw spre ken over het onderwerp „Geestelijke Weerbaarheid". kreeg een gelukkige gedachte en met medewerking van De Schie damse Gemeenschap, de wethoud- ster van Sociale Zaken en de di rectie van pieterman werd het plan uitgewerkt en tenslotte verwezen lijkt. U wist het reeds, we hebben ex al dikwijls over geschreven cn de LT K was eens een tijd, dat de J—ouden, van dagen in ons goede Schiedam met hun tijd geen.raad wisten. De slecht (en b.eel slecht) yan aardse goederen bedeelde oud jes slenterden overdag door de bin nenstad en tochten elkaar op bij en in het postkantoor aan de Tuin- iaan, op de Koemarkt bjj de fiet senstalling, in het park of waar dan ook elders. Wij allen kennen tfeae plekjes. Zij stonden, er bij mooi weer, als de zon scheen en de bui tenlucht geen kwaad kon doen, maar even zovele malen, kon- men er die keuvelende oudjes aantref fen bij minder gunstige weersom standigheden, als een druilerige re gen uit een lood-grijze lucht uren achtereen de mensen plaagde of als Democraat 9 v Dundee n Landen* Dina 10 op de TyneDa Cepo 21 v Ko penhagen n Limhamm; Depa21 v Es- fa jerg n Wilbeimshafen. Franks 11 te Boston L; daarna Lon den. Haskerland u v Leith n Rdam; Hast V 11 v Newlyn n Southampton; Helve tia 10 te Duinkerken.. Henk 10 te Had- •sundHoogland 12 te Adam. Keizersgracht 12 v Abo n Zaandam. Leny 11 tn Kuil. Marletje Boluxier 11 te Rouaan, daar na Londen en Rdam; Mtzar n. 11 v Saf- fl n Port LyauteyMatar n 11 te Ham burg; Maymere 11 v Rostock n Oslo; Mul an 11 v Grangemouth n Skagen. Njord, 11 van Skelskor naar Lubeck; Oranje 12 te Bremen. Ponza pass, 11 Vlissingen naar Stral- sund; Patria 11 te. Huil; Prima 11 vaa Lalaja naar St. Louis du Rhone. Rika 11 van Lubeck haar Grange mouth- Rosemarie 12 van Londen naar Rouaan; Racket 11 van Brunabuttel naar Brugge. Seme van Rotterdam naar Parijs, -11 te Dover met machmeschade; Sanüber- gen pass. 11 Lizard naar Rotterdam; Silvretta 9 te Buenos Aires;Saba 11 van Blyth naar Penzance; Sian pass. ll Brunsbuttel naar Brugge; Speed well 12 te Barrow. Tyro 12 te IJmuiden; Ton S. 12 van Halmstad naar Osla; Trompenburgh, 11 van Stockholm naar Rotterdam. Van Brakel 11 te Odense. Wlebe pass. 10 Vlissingen naar Ros tock; Wim 10 te Huil. Zeehond pass. 11 Wight naar Amster dam; Zeeland (S.S.M.) 11 vaii Ham burg naar Huil. Tankvaart Barendrecht naar Curacao 11 op 120 mijl W.Z.W. van Scilly. Coryda. 12 v.m. Beachy Head. 13 te Pernis verwacht om te lossen, daarna dokken; Chama 10 van Davao naar MirL Erinna 9 Maart te Hongkonc gereed met dokken; Ena pass. 12 v.m. Carima- ta eilanden naar MirL. daarna PladLtoe: Esso Amsterdam naar Glasgow 11 op 701) mijl Z.W.Z. van Scilly. Etrcma 19 v Curacao te Perms ver wacht; Flandria p 10 Lizard n Man chester; Mcrcurius'11 te Berwick; Pal- ma p 11 Brunsbuttel n Londen. Gadlla pass. 11 Aden haar Fahaheel; Moeda, 9 te Pladioe; Moeb.ai 8 te Ballk Papan. Malvina naar Suez 11 op 350 mijl O. van Ceylon. Marpessa 11 van Diego Garcia' naar Singapore. Murena pass. 11 Flores (Azoren) nr. Curacao. Ondina 11 van Las Palmas naar Cu racao; Qmala pass. 11 nami Natuna eilandennaar Mirt, Paula, 11 te Fiadjoe. daarnaBangkok Ferna 25 Febr. te Hongkong, gereed mei-dokken. Said ja 10 te Pladjoe, daarna Mirt: Saroena. 11 te Pladjoe daarna Miri; Stan vac Djirak 31 nam. te -Soeiigel Gerong. Tankhaven 1 11 Febr. van Tandjong Oeban naar Pladjoe: Tankhaven III li van Pnlo Bulom naar Soengel Gerong. Woensdrecht naar Rio de Janeiro 11 op 420 müT N.N.W. van. Natal (Braz.) Onder auspiciën van The Celiulold- killers zal Woensdag, 23 Februari 's avonds acht uur. een tafeltcnnis- demonstratie worden gegeven door Mar- got van "VVJjk (kampioene van Neder land), Tineke Mostert-de Zeeuw, Cor du Buy em Willy van Zoelen. Aangt^ men schepen Wca Mtddlesbro Furness Waalhaven, ledigTaurus Mlddlesbro Holscher 2e Kathaven, buizen; Freni Middlesbro Wagenborg Parkkade, ledig; Da Costa Middlesbro Wagenborg Parkkade, ledig; Svangen St. Nazaire Fumess Maasha ven. ledig; Koningin Emma Harwich Hoek v. Holland: Corsica Huil Rijn Lloyd Waaihav.en, ledigOostzee Gran gemouth Wagenborg Merwebaven. jjzer; Sanibre Havre Muller Parkhaven, st.; Badzo Middlesbro Furness Merwehaven, ledig; Nautilus Duinkerken Wagenborg Capelie a. d. IJsseJ. ledig; Rian Veizen Furness Parkkade, ledig; Nimrod New castle Furness Waalhaven, kolen. 22 Februari Rafael Semmes New York Runclman Merwehaven, St.: Brita Rouaan Arman do Farina Waalhaven, ledigOIeV Im- mingham Kersten Hunik Waalhaven, Ledig; Kerlogue Portland R.K.C. Bin nenhaven, natuursteen; Twin Newcastle Rijn Lloyd Waalhaven, ledig: Lcuveha- ven Faro vim Uden Spoorhaven. graan; Bergsund Antwerpen Burger IJseliia- ven, st.: Agne Dieppe N.B.K. Waallia- ven, ledig; Jacob Cats Narvik Montan Waalhaven erts; Vera Cruz Tampico Ommeren B.F.M. Fernis, olie; Stad Haarlem Bona Halcyo-n Vlaardingen, fosfaat; Sailing A'dam Vinke Waalha ven, ledigStrjjpe Gdynia Ruys Lek haven, st.Duke of York Harwich Hoek •v. Hollend Sheringhatn Harwich Hud. Pieten; Lekhaven, st.; Dollard Rouaan Wagenborg Waalhaven, ]edig; Wester- eems Esbjcrg Wagenborg Vlaardingen, ledig. ven, st.; Sulev Swansea Furness 2e Kat-, haven, kolenMagdalena Stettin Fur ness Merwehaven, kolen; Theodor-) Antwerpen Furness Wilton Rdam, ledig Vaircs La Pailice Worms Waalhaven, ledig; Kuwi Harlingen Furness Merwe haven, ledig. Vertrokken schepen - 11 Februari Prinses Beatrix, Empire Parkeston en Arnhem, alLe Harwich.- 12 Februari Sinabang, praefstomen; Bonn Oslo; Iris, Bremen: Zijpe. Lowestoft: ":-aham, Hariingen; Mr. Linthorst Homan, Mid dlesbro Aagtekerk,-. Sydney vla. Ant werpen; Nato, Swansea; Arnedijk. New York via Antwerpen Echo, Dublin Brandaris, Boston L.Kota Inten, Bata via; Axendsdijk, Norfolk; Abro, Ham burg Antares, HaybridgeAagot, Stockholm; Minerva, Hull; Acavus, Bahrein; Gansfjord, Rieme- Manxman, HarwichSextant, HamburgCity of Cork. Dublin, Wind N.N.W. Matige wind, kalme ane, mistig. Oise, Parijs: Spes, Antwerpen: Jamai ca. Antwerpen; Harry Cuibreath, New Orieans- American Attorney. New York; Kragujevac, IJmtiiden Virginia, Norfolk; Ring, Antwerpen: Tuko, Sho- reham; Jura, Noordzee; East port. Mo bile. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië GROTE BEER, uitg. voer 12 v.m. 6.40 uur nog in het Suezkanaai; KÖTA IN- TEN van Rotterdam naar Batavia. 32 v.m, 3.25 uur in zee: ORANJE thuis 31 te Suez; SIBAJAK uitg. pass. 12 Mlnl- koy naar Sa bang; TABINTA uitg, oass 11 nam. Kreta naar Port Said; WIL LEM RUYS uitg. pass. 12 v.m. 3 uur Gibraltar naar Port Satd; ZUIDER KRUIS 11 v. Socrabaja naar Rotter dam, pass. 11 nam. de Krimor Java eilanden naar Aden. Grote vaart Amsteldlcp uttg. p 12 Gibraltar n Port Said; Agamemnon 9 te Demerara; Algo- rab thuis JCkv Port Said; Aalsum 1L v Bremen n "issingen; Alchiba thuis 12 te Marseille; Aldebaran p 11 nam. Dun- geness h Key West v.o.Alphacca p 11 Start Point n NorfolkAmstcldljk 12 vm te Port Swettenham; Abbedljk 11 nam v. Rio de Janeiro n Santos; Alge- nib H v Paranagua n Santos; Aldabi II nam 5.30 uur v Hamburg, n Antwer pen: Almdyk 12 te Houston; Alwaxi n New York II op 1625 mijl O. van dess havenAxeidijk 12 te Corpus Chnsti Aalsdijk n Antwerpen 11 op 660 mjl W, v. Scilly; Alcyone n Antwerpen II Rechts-boüen: Kom maar op, we lusten.je, m'n. maat en ik. Midden: Hoe zal hij üiè maken? Links onder: Even ^uitrusten en een bak kie drinken eeri ijzig-Jtoude wind om de oren zwiepte en wij allen aUeen maar dachten aan een warme kamer en .een beetje huiselijke gezelligheid. Er waren er bij die het thuis goed hebben, die de intieme sfeer van het familieleven - kennen en waar deren en voor wie ..opa's stoel" al tijd. klaar staat? Zij wandelden al leen maar een blokje rond om een verzetje te hebben, om voor „moe ders", dochter of schooruaochter een boodschap te doen en om dan tevens hier en daar een praatje te maken. Er waren .er echter ook:, voor wie „opa's stoel" door welke oorzaak dan ook een droombeeld is ge bleven. zo niet letterlijk, dan wel in meer of mindere mate figuurlijk, Hün oude dag. hun levensavond en iifrn „thuis" was eigenlijk in en bij het postkantoor, op de Koemarkt, in het park, kortom: op de straat. Br kwam verandering T^OSN op een dag bet is al •L weer enige maanden geleden kwam 'er een verandering. De afde ling Schiedam van de bond van ouden van dagen, waarvan het be stuur een college is met initiatief, daadkracht en organisatievermogen, loftrompet gestoken voer allen, die het mogelijk hebben gemaakt, dat de oudjes van Schiedam niet meer bij weer en. wind langs 't Heren wegen behoeven te slenteren, maar dat zij sinds enige maanden, de be schikking hebben gekregen over de ruime, gezellige cantine-van de fir ma Pieterman. Hier is het, waar onze minder bedeelde ouden van dagen 's morgens en 's middags een welkom woedt toegeroepen, waar zij voor storm, regen, en koude zijn beschut, waar zij na een, wandeling een gezellig èn warm rustpunt kun nen vinden, waar vóór een paar cen ten een beker koffie, thee of soep kan. worden genomen en waar zij zi.ch. op alle mogelijke manieren kunnen amuseren. Of de oudjes deze gelegenheid waarderen? Eer lijk: zeiden zagen we dankbaarder mensen dan de tussen honderd en honderdvijftig mannen boven de 63 jaar, die men er iedere middag kan aantreffen. Opvallend is de zorg, waarmee Zij met het meubilair én het spelmateriaal omgaan en even prettig doet het aah, dat als het uur van sluiten is gekomen alle sporen van hun a&nweiigheid wor den uitgewist. Stoeien en tafels wor den netjes op hun plaatsen gezet, de asbakken geledigd, bekers bij het buffet ingeleverd, de vloer schoon gemaakt en de buffetc'hef zo nodig geassisteerd bij het vaatwerk. Wedstrijden V-OÖR de eerstkomende- weken v heeft het afdelingsbestuur van hun bond. dat op voortreffelijke wijze de leiding in handen heeft, eert biljartwedstrijd en een klaver- jasconcours georganiseerd. We zijn er op een middag wezen kijken en hebben een-paar plaatjes gemaakt. Enige toelichting is eigenlijk over bodig. Bekijkt V eens de foto die ge- Concert: •12 Februari, R.K. Volksbond, 8 u; Kinderzang-. en operettever. „Lenteklanken". Uitv. van „De Woudkoningin."; 14 Februari, Julïanakterk; 8 u: Toonkunst. Residentie-orkest met werken v. C. Franck, Lalp en Dvorak. Toneel: 12 Februari, Musis Sacrum, 8 u: Nut en Ontspanning met „Haar ■schuld geboet". Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7, 9J3Q, Za. en Zo. 1.45, 4.15, 7, 9.30 u: (Do.avond geen voorst.): Zonen der Zuidzee (18 jr.). Monopole: Da. 2, 7, 9,.Za. 2, 5, 7, 9, Zo. 3, 5, 7, 9" u: Handige jon gens (14 jr.)* Lezingen: 16 en 17 Februari, Volksgebouw, 8 u: Stuurman W. Hoogsirate vertoont Alk-film en vertelt van de wereldreis. Va r i t 14 Februari, Musis Sacrum, 8 -u: Kilima Hawaiians en o.a. Coos Speenh'off,. heb ik goed nieuws voor alle vol gelingen van King Soccer, want tus sen men eer "Vair Krimpen,-van bet Stadion en -meneer Hofman, cum suis Van SVV is een concordaat g'c- slotën. met Sien verstande, dat de Schiedammers hun kampioenswed strijden in het Rotterdamse luxe voetbalpaleis komen spelen, ten ge rieve van Rotterdammers en Schie dammers. die elkaan nu niet meer behoeven te verdringen voor een toegangskaartje cn natuurlijk ook een klein beetje ten gerie^te van me neer Van Krimpen en meneer Hof man cum suis. Er zit nog een heel klein addertje onder het gras: het bestuór van'de KNVtf zou zijn toe-- stemming kunnen weigeren, maar. uit heel goede bron heeft Kris-Kras- ser vernomen, dat met dit addertje hoegenaamd geen rekening behoeft te worden gehouden. We gaan dus, na eert lange kampioensloze periode, weer nieuwe dagen van Olim tege moet en daarover, vrienden van „het Bruine Monster", kunnen we ons een klein beetje verheugen. Deze blijdschap wordt nog niet overal in Rotterdam gedeeld. Er zijn bestuurskamers, waar (in stilte) wordt gezucht en met zorg naar de toekomst wordt gekeken. Denken We alleen maar aan Sparta. Nog hangt het degradatie zwaard aan een dun zijden draadje te bengelen, maar morgen al, als Sparta van. Ajax mocht .verliezen, kan het bre ken. Maar zelfs al winnen de Kasteelheren kan het vonnis geveld zijn. want het is helemaal niet on mogelijk. dat Volewijckers 1 twee punten afsnoept van Xerxes. Daar heb je in de eerste plaats dat vier back-systeem van de .Amsterdam mers en in de tweede plaats zou het wel eens een zeer gehavende Xer- xesploeg kunnen zijn, die op het Mos veld gaat aantreden. Ziehier het rapport, dat- ik van de heer Keeven ontving: van Toorn-en Verploegen, ziek of pas hersteld, de Leeuw en Cas Lauwe, beiden onder behande ling van de masseur. Nee. op Xerxes moeten de Spartanen maar niet al te erg vertrouwen. Dat zou tussen haakjes voor Xerxes ook niet leuk zijn, want de Rotterdamse zebra's hopen nog op de tweede plaats, vooral met de her innering aan de prettige competitie der tweeden van het vorig jaar. Of dit weer gebeurt is nog niet zeker, maar de jongens van Xerxes zouden er wel weer zin in hebben, al was het alleen al om~ dé leuke uit stapjes. - ■Er is 'in Rotterdam nog een club, die" niet .heiemaar gerust is op de toekomst. AI .staat Neptunu's ook op de zesde.,tree van onderaf, de jon- LOBIth gepasseerd op 10 Februari '49 na 16 uur, naar: Duitsland; Twee Gezusters. St. Anto- nie, Dora. Nieuwe Zorg, Pieter de Hoogh. Ragnarts, Karfan, Cari Wilhelm, Johanna, Madoera 2, St. Maria 2, Erxdan, Rhone. Oranje Nassau, Fratemite e, Bosnia. Astoria, Tilbij, Hendrik, Mor genster, BaselCharles Haller, Damco 64, Co- dam 83, Airoio, Danube Shell 2, Suevia, Peru via. Mui dia. Rotterdam: Matterhorn 1, Themi, Cornelia, Petronella, Damco S6, Sambre, Seam 8, Seam 4, Amsterdam: Johanna, Maria 2. Fernis: Terschelling. - Zwartsluis; Roelof. Hengelo: Padoue. Dordrecht: Vliegende Hollander, Syn these. België: Pead, Alpha, Aduatiqlïe, Cel- ticia. Gepasseerd op Vrijdag li Februari 1949 tot 16 uur: Duitsland; Jo, Zuid-Holland, St. An- tonius. Rotterdam; Nol dina, Willy, Esperanto, Terra Nova. Erica: Hillegina. Hoogevocn: Immanuel. Groningen: Avant. Zaandam: Nep tun 18. België: Volente de Dieu, Phenise, Meteor, Felicie, Tourist, Dïntei, Deo Gratiss, Cornelia, Ocean, Francois, Trois Frères. Catharine. Express 3S.. PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Gemeente: Grote Kerk, Zaterdagavond 8 uur: Avondwijding. Zondag 30 uur: Ds. Oostenbrug; 17 uur: Ds. Grootjans, doopsbedierxing. Nieuwe Kerk, 10 uur: Ds. Waardenburg, Rotter dam; 17 uur: Ds. Kolkert. "Bethelkerk, 10 uur: Ds. Scheers. Rotterdam; 17 uur: Ds. Schouten. Westerkerk, 10.45 uur: Ds. Kolkert. Gereformeerde Kerft: Oosterkerk. 10 uur: Ds-: varr Andel; 17 uur: D' Kraan. Landstraatkerk, 10 uur: Ds. Kjaan: 17 uur: Ds: van Andel. Kuipers- r ïatkerk. 13 uur: Ds. Brinkman, Rijsscn. 17 uur: Ds. KouwenhovenMr. Terpstraschool: 10'.uur: Ds. Kouwenhoven. Wageningen; 17 uur:-Ds. Brinkman. gens van de drietand hebben maar drie punten meer om op te teren, dan Zeeburgia, dat hier zeker niet. komt om een beleefdheids visite te brengen. De kwestie van winnen of verliezen is voor Neptunus zeer be langrijk en zo is er dus morgen ze ker aan de Abr..van Sfolkweg iets te beleven. Twee spelers van Nen- tunus zijn vervangen: Luyken en de Vos. De opstelling wordt: Du- fourné, d.; Everse en Hogedoorn, a.: Mink, de Kreek en van Druenen, m.: Boere, de Kok„ v. d. Horst, Klein en Lucas, v. KUIS -KRASSER Ned. Herv. Gemeente: Groté Kerk, 30 uur:"De. H.'W. Hemmes; 17'uur; Dr. L. J. Cazemier. Nieuwe Kerk. 10 uur: Ds. j', G. Jansen; 17 uur; Ds. K. tic Bel. Wes- terkerk. 9 en 10.30 uur: Ds. A. Adrianl. Vredeskerk. 9 en 10.30 'uur: Ds. K. de Bei. Jeugdkerk, Verenigingslokaal. Nw. Haven 155, 10 uur: De heer J. Sonne- veld. Ned. Prot. Bond: Kerk Westvest, 1Ö.3D uur: Dr. P. D. TjaJsma. Rotterdam. 'Geref. Kerk: Oosterkerk. 10 uur: De heer W. A. J. Dalmayer; 17 uur: Ds. H. J. Swlerts. van Enkhuizen. Plantage- kerk: 10 uur: Ds. W. A, Krijger: 17 uur: De heer W. j%. J. Dalmayer. Juliana- kerk: 10 uur: Ds. H. J. Swierts; 17 uur: Ds. IV. A. Krijger, Vrijdagavond 8 uur: Bev, en intrede ds. J. A. Kethel: 9.3')uur: Leesdienst; - - ar: Lees- dltnst.. Ewuig- Luth. Gemeente: Kerk L. Nieuwstraat, 30 uur: Ds. J. B. Rtjnders van Weesp. Chr. Geref. Gemeente: Kerk Warande, 10 en 17 uür: Ds. A. Zwiep, Oud Katholieke Kerk: Kerk Dam, 10 uur: H. Mis/Zondag Septumagesima, Oufl-Geref. Gemeente: Geref. Jeugd huis, L. Haven, 10 en 17 uur: Ds. W. Roos, Leger des Heils; Geb. Lange Haven 27, 10 en 19 uur: Adj. en mevr. A. Bou~ wens; 18 uur: Openb. samenkomst G. Verhoonstraat. Dinsdag; „Dag van ge bed en toewijding", 15 uur en 20.30 uur: Majoor y. d. Vosse, Delft. maj. Kappers, Maassluis o.a. MEDISCHE ZONDAGSDIENST Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Maan dagmorgen 8 uur zullen in bijzondere gevallen,dienst doen dr. A. A. de Ko ning, Burg. Verkadesingel A, tel. 3573 en dr. N. Warmolts,- Oosthavenkade 11, tel. 2024. Geopend apotheek Ir. Backer. Hoogstraat 228, tel. 2162. ONDERTROUWD: Gé DE LEEDE en LUCIA RIKKERÏNK Schiedam, Vlaar dinger dijk 33 a Lich tenvoorde. Markt 262 Receptie: Zondag 20 Febr, 3.304,30 u. Vlaardingerdijk 33 a voor magazijn en winkelwerk VISSERIJ Binnengekomen VI. 30 J. van Diryven- bode 3105,— en KV 122 H. Messe nmaker 2619, JUBILEUM „DE PIJFERS Het is Vlaardingen bekende en gelief de tamboers en pijpercorps .De Pijpers" viert d;t jaar haar 20-jarig jubileum. Op 23 .F;-bit ari a.s. wordt dit jubileum ge- viero. rJït een concert ih de zaal Har monie.. Korte Dam 3 r Schiedam EEN TAXI BESTELLEN, 68210 BELLEN WESTER GARAGE Tel. 6 8 2 1 0 Schiedam. JAARVERSLAG VOLKSONDERWIJS De afdeling Vlaardingen van Volks onderwijs heeft in 1948 veel gepresteerd en wist gunstige resultaten tc behalen. De rekening van de -kleuterschool, aan 't Westnieuwland wist men zelfs te slui ten met een. batig saldo v.*an ƒ300. een prestatie, die men In ruim 20 jaar slechts één maal wist te bereiken. Er is echter, veel nodig in d.e school en daarom is verhoging der subsidie podig. Voorts werd t'ctn beschouwing gegeven van het openbaar onderwijs te Vlaar- dingeri.- - - DE NIJVERHEID, de Icwaliteitsbakkery levert U: SPRITSSTUKKEN in spec, blikverpakk. Verrast Uw jongen eeus met een echt Hollandse tractatie In te leveren bonnen/coupures door slacers op Maandag 14 Februari 1949. VLEES: 601, 602 vlees. H 51 (l-rts.). 602. D vlees D vlees (3 rts.) VIS SEIU JBI5RICHT SCHEVEN3NGEN Aangevoerd door 593 kust vissers 242 kisten schol; 127 kisten schar; 17 kis ten. wij ting en 18 kisten bot, door 39 garxiaienboten werden 8720 kg garnalen aangebracht. Notering; midden schol 30.50 - 32. kleine "schol 13.50 - 19.—; schar 11.80 - 14.—; bot 16,90 19—. AJles per kist vaa'Rgv •De aanvoer *"an verse vis -uit zee was in de afgelopen weeR niet groot; Ih deze week kwamen 10 trawllog- gers. a'jn de markt.'J'- De "p^ryzen van alles vissoorten bie- vèn.'.'ai;;ï' de-hoge kahE; .k";;- i;-Dë'"aanvoer van'tong;.'en tarbot -was zerè -schaars, met het gevolg, dat de •p'rijzcn. van deze vissoorten zeer op liepen. ~'-v'-.v Besommingen loggers verge vis. van H Februari 1849: -■ 'Jfch-llB toet f 6850; Sch 30 met' f 6200: •Sch 6,-ïhet f 8400: Srii 30S met 1600; kotter Sch 17 met f 760. sboren-: Dirk; z 'v H. F. van rl vera Casti mans Zaterdag 12 FeEruari 194^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2