e* J KREMLON FOKKELMAN KOUSEN STOFZUIGERS GODDUN- DAGEN I "zT«rë *>j f hunt y OP UW HOED AVOND-MULO prima toiletzèep AUTOMOBIELREPARATIES GOED VLUG BILLIJK Heden ontvangen een grote sortering ^El DS^ DIESEL BEHANGER-STOFFEERDERS AANKOMENDE en LEERUNG-BEHANGERS WASWRINGERS ■.Je dik om te bukken tot MARSILsnel hielp! Beschaafde jongedame gevraagd Plaatst een Koerierster Alléén, de échte Brillantine Russe draagt het merk: BEKE ZEILMAKER ruimt gekard jMinxik Rotterdam: Kleiweg 30. Kleiweg 8. Receptie: 27 Februari 3—5 Kleiweg 30. Wij tegdeo de hand op een grots porti) overgordijo- stoffen, die klaar stond voor export Door deviezen- 'Af moe'!'ikheden vond deze export geen doorgang, zodat jsUfQ i deze partij voor onze klanten beschikbaar kwam. Hierbij zijn de prachtigste uni-kleurige, fantasie, noppê en jacquard weefsels, die wijf thans in de verkoop brengen tegen zeer aantrekkelijke prijzen ^-eel«U 65 f l%5 A 25 SS ,5„u P" mcter I" I Af- verkoop „'.let 4. In plaats van Kaarten Heden overleed plotseling, door een droevig ongeval, onze lieve Zuster, Behuwd zuster en Tante MeJ. FRIEDA J. R. KNIEP in de leeftijd van 57 jaren. Den Haac: J. G. C.b. KAMM-KNIEP Rotterdam: O. H. B. KNIEF J. A. B. KNIEP-MI7US Groningen H. E, K-. VUYK-KNIEP P. M. J. VUYK Kever, en nichten Rotterdam. 24 Februari 1949. Corr.-adres: Breitnerstraa; 105 b. Rotterdam. Bijzetting in het familiegraf op de algemene begraaf plaats Crooswyk 28 Februari te 1.30 uur. De overledene staat opge baard in de aula van het Diacone&senhuis, Westersm- gel 115, Rotterdam. Bezoekuren Zaterdag 26 Februari a.s. van 3 tot 5 uur n.m. VanCalvé, dus goed.'t Wordt -...J,t"|- op slag Uw lievelings-toetje! In '*x.. een keur van verrukkelijke smaken. Zowel volledig gesuikerd als ongesuikerd. CALVÉ SAUS CALVE CUSTARD 'n romige toespijs DEUTSCHE SLAOLIE Prfn'i stalen y GORDIJNRAfL m\r* brons oF nrlclcef- W kfeur, compleet met rollers, steunen, eind- stoppen en Jt Q S ;«1 7 Nu met weinigen keuf uii veel, weld r A met velen k«us uk weinig. Deie mit-ctêpe impri- tné.i»pon 'n ptinuite kleuren is slechts één vooibeeld uitonteuit gebreide vootjïirscol- Teaie. «naakt sla mals en smakelijk ■zuinigste, de beste! Bij beschikking van. de E.A. Heer Kantonrechter te Rot terdam ö.cL 16 Februari 1949 is aan Henri Josephus Iza SCHUT wonende te Rotterdam san de Willem F'iytewechstraat 86 c» beperkte handlichting verleend terzake van de handel in materialen voor vloeren. Schiedam, 24 Febr. 2949 De Gemachtigde: Ivlr F. v. BOCKOVE DELFTSCHE FRISSE 'a tractatie mtt veel variatie CALVÉ PINDAKAAS DELFIA 100% vee, licht verteerbaar gaan^&iUen zuiver, voedzaam maar nog schaars - DE ROTTERDAMSE Inschrijving Vrijdag en Dinsdag van 7.3Ó-—8.30 uur n.m. en Zaterdag van 5—6 uur aan de School, De Jagerstr. 42 Aanvang Xienvrs, Cursus 4 Maart a.s. Inlichtingen telef. 36314 Dé Directeur, 'j; W. WEHSMEIJER 4 verschillende geuren CA L-OZ^: Waar kunt U keur heen, dan naar Te Koop aangeboden: ZOMERHUISJE i" -uitneembaar. 3x2.50 mtr. Té, bevragen: Steens Groot handel. Dleraaardesiugel 83 B. Telefoon 50833. ROTTERDAM - WESTERSIKGEL 50 AratttreUrp- -vEwahov:g - Breda-Tilburg Verder grote sortering, w.o.* Lux - Palmoliüe -Casicüa - Tres chic. maar daar wordt ze, 'beslist niet mooier, iyan, U .kuntbaar ook naar Tevens moderne werkplaats voor het reviseren van Automobiel benzine- en Dieselmotoren; Voor FORD- en CHEVROLET-rijders: Uw wagen voor zien van prima RülLMOIOB gereed in één dag. Prima linksgeweven va. 2.55 4 pni. Natuurzijden met Nylon versterkt 6.25 -f- 4 pot. Een uiterst fijne „Elasta" kou» 1.89-4- 1 pat. en diverse andere soorten! Wr échte wl WOLLEN DE'CmS Telefoon 43160 HILLEGERSB1 TO, v. HILLEGAERSBERCSTRAAT 104 108. sturen dan krijgt li de hoed Export kwaliteit met meer dan 1000 mm. zuigkracht en volle garantie, ƒ2.50 per week, zonder.'vooruit betaling. Desgewenst inruil van Uw oude machine KOM EENS KIJKEN OF VRAAG ZICHTZENDING r>t? VPTF<Ï Clae» de Vrieselaan G6 UL* VAIEjO Telef. 32888, Rotterdam schoentjes opnieuw wU laat TBrvon. tÉDERVÉRVERU Lel vooral op de naam KREMLON v Reparatie» KUNSTGEBITTEN ia, een 1/2 UUR klaar Claes de Vrieselaan 31 B Telefoon 37519 Rotterdam Damesmode-artikelen én .Naaistcrsfounai turen 3e Pijnackersimat 9 - Rotterdam - Telef. 43528 Wij vragen voor directe indiensttreding op de afdeling behangerij enige volledig met het vak bekend, leeftijd tot 35 jaar. Tevens enige Schriftelijke sollicitatie of persoonlijke aan melding elke werkdag tussen 9.30 en 12,30 aan het personeelbureauop de5e verdieping van N.V. Magazijn "met een weeki weer splinter nieuw terug. Voor bet vernieu- Wen van Uw hoed 'en kleding in bet algemeen: sinds .1873 de aangewezen weg: naar voor winkelverkoop van kantoorbenodigdheden. Schriftelijke sollicitaties te richten .aan W. VOOGT's HANDELSONDERNEMING STATENWEG 219 (bij de tunnel). Prima kwaliteit Breed mo del I.— p. w„ zond. voor uitbet. DB VRIES, Claes de Vrieselaan 66. Telef. 32888 lo -wonderlijk korte tijd geeft een kuur mei MAR5IL chocolade vermagerings- bonbons U Uw sianke.Jenige figuur terug. "Marsil hélpf en is volkomen onschadelijk. Het ideale hulskamer kleed Aan beide zijden te ge bruiken. (tijdelijk verkrijgbaar) GEWAAGD VOOR MESSINGGÏETWERK tóosfllade irertnagerinphonSons, 1 Weltmar-Hilvsnium Alleenverkrijgbaar bij mK j apothekers en erkende drogisi Zelfstandige werkkring Hoog. loon Brieven onder no. 2463 bureau 'van dit blad ROTTERDAM Adverteer regelmatig ZaJifr-slervogels! Napoleonne tjes. band vinken, zebravinken, oranjewevers, blauwfazantjes. rijstvogels, oranje man- en pop kanaries, enz. Jac. Blazer. G. J. Mulderstraat 33, Tel. 39832. Oude Genever 5.15. jonge ge- never'/ 4.60. en duurder.Slij terij Peeters,- Scheeostimmer- manslaan 14. Tel. 21652—22394. Kinderwagen, in goede staat te koop aangeboden. Koopje! J. van Heest, Math.laan 352 a. Prijzenslag? Aluminium Fluit ketels met deksel, 3 L. 2.75; steelpannen, 12 c.m.r l.kop en schotels 85 ct. .,'t Keldertje", Paul Krugerstraat 120. 115 woorr*-»tï f 'i-H iedere 5 woorden rneet Onroerende goederen gevraagd Te koop: Pracht emaille baard, klein modei, t.e.a.b. 's Avonds 710 uur. Kriesz, Jachthaven, Straatweg 270, H'berg. Accordeon '48 bas zo goed als nieuw, met koffer. Kogewoning, Insulïndestraat 224 a. Na 6 uur te bevr. Orgel gevraagd Briev, omschr. Postbus 3. Maassluis. Grote verkoop bleu flanel, ge bloemde Damesstofjes. Gruno, P-óvenierssingei 30. Tel. Sin72. Feestartikelen. Voordrachten revue en toneelschetsen. Frans Moret Vierambachtss?raat JOB, H'dam'. .Tel. 39346. Zaterdagmorgen 10 uur begint verkoop van 2 armfauteuils, 4 stoelen, geheel verend .prima bekleding 98.50. Groot eiken dressoir ƒ.75.—. W. v. Maaren en Zn., Noordplein 11- en 1.- Te koop gevraagd:'Kinderwa gen opvouwbaar met kap. J. v. d. Pluym, Frans v; d. Put- testr. 1. R'dam. 1 of meer goecie panden te koop gevr., liefst Zuid. Aanb. Tel. 72084. Woningruil Prijzenslag! Aluminium fluit ketels met deksel, 3 L., 2.75; steelpannen. 12 c.m. 5 1. „Kat" emaille afwasteiltjes f 3.25. Vos, Goudsesingel 85. Tel. 26924. Hand- of trapnaaimachüie v. gewoon huish. gebr. tevens op- vouwb. kinderwagen moet in z.g.st. zijn. Tenwolde Werk- hoefstr. IX a. Tel. 38339. GramoFoonplaten ,JJe drie klokken", gez. door Edlth Plaf of Bob Schölte, m. koor en orkest. Muziekh. Tonny Stey- nen, Zomerbofstrsat 6, Tel, 47855, Goudsesingel 519, Telef. 28171. Heden ontvangen: Damesman tels, mantelcostuums, Heren- costuums. 2- en 3-delïg. Jon genspakjes. Desgew. gemakk. bet. A. C. Korpérshoek, Roo- valkstraat-28, Tel. 43049. Te koop gevraagd: Verkades Die ren-album, geheel compleet. Van Aarsen, Pieter de Hooch- weg 121. Tel. 313B5. Diversen Gordijnen zonder punten Wij hebben sterke garens om ze te haken. W. Kor tel and Maren- t akst rast 55, Tel: 72123. Het adres voor solide hout waren trapleren, strhkplanken kuipen. H. J. Tam" Grote Visserijair. 14—16. 'ui. 37730. Nsion kousen repareren' -wij ook. Overmorgen klaar. "Alles in textiel bij Niggelifi, Croos- -wijkseweg 163. Kinderstoel en badje Nelemans. Prinses Mari Blijf niet 'langer zelf tobben, geef ons Uw was. Wasserij Hoyo. TeL 3624Q. Math.dijk 325. Uw matras slecht? Speciale re paratie inr. Bel even op; tel. 229B5. Gebr. Vérinaat. Wes'tzee- dijk 39 (t.o.v. Vollenhovenstr.). Bruiloft? Het aangewezen adres v. liedjes, mutsen, petten;enz. is Bierling's'.Feestpaleis, IvTaas- haven 35. telefoon 73322, R'dam Bespaar uw geld door eigen srbeid., maar koop dan Uw lont, triplex en. boards bü Westerhouthandel Joh. v. Box tel,- Ca tb. Beer smansstr sat 42. Tel. 34488. Voor kleinbehuisden! Speclaale aanbieding salon-eetkarner. fee- staande uit dressoir, 2 club fauteuils, 4 stoelen, schuifta fel, compleet 560...De Meubelbeurs". Grote Visserij straat 8—10, Rotterdam. Nette man, 28 J.. mati alleen vraagt net meisje, 23 tot 27 j. voor hulp in de huishouding. Liefst van buiten. Met foto erew. retour. Br. Pastoriedijk 148. Pemis. Llroba eiken triplex. 39 x 2fi cm 27 cL 40x30 cm 36 ct. 40x40 cm 48 ct en vele andere ma ten tot 207 x 100 cm. Houthan del Van Boxtel,Cath. .Beers- mansstraat 42. Pracht ombouwen met noteni 'gepolitoerde kap en voorlijst 'f 27.50. Ook In blank, en oldfin. Sint Mariastrsat 120. vlakbij Nieuwe Binnenweg. Meubelma- Rerlj. Mod. kinderledlkantjes f 2D.—, -(ongelakt). Verkoop van hard- fcoard, triplex, latten. Rose- "^poorsfcraat 6. Tel. 73609. Meubelen. Sedert jaren geves tigd contant Meubelmag. levert. Volgens geh nieuw systeem, 'Op zeer gem. betaling meube len, bedden, dekens enz. Vraagt -inl. br, no. 2451 van dit blad, Ruwharige terrier" poedels, stamboom, -Ierse settér. keesje. ,-egarandeerd zingende kana- Siès, popkanaries, kooien. "Huisman. -Zaagmolenstr.;. 4L Roitentlkkeh. Jacobs heeft ■weer nieuwesortering kamga- xens voor c.ostuums naar maat. Ook kamgaren confectieeos- -tuums. Zowel gevyone als extra Jange maten. Zaterdag extra aanbieding- Dus voor Uw.kle- ■ding naar v. d.Werffstraat-37. Nabij Jonker Frans str. Ook In hardboard ziir, wij be ter gesorteerd en goedkoper. Grootste maat 366 x 122 cm. Houthandel van Boxtel, Cath. Beersmansstraat 42. R'dam. Zweeds hardboard 122' X -122 t 3.75, 122 x 107 3.25; 92 x 122 f 2.80. Vele andere maten Groen Ktrenaarstraat 81.-. 965. Ik wandelde dus' achter kapitein Flos aan de loopplank overkom de schade op te gaan'nemen, die we met'ons kanonschot aan. boord van- het. andefe schip aangericht moesten hebben. De rookwolken waren nu opgetrokken, ik konalle onderdelen van het schip, goed zien, maar. tot -mijn verbazing viel er niets te merken van. averij of brand. Het werd rog .vreemder, ie zou verwachten, dat de bemanning van dit schip ons woedend 'aan, <touvallen, maar het tegendeel was waar. De eersté matroos; die^ ik zag scheen het gebeurde erg grappig-'te vinden; hij brulde van de lach 'en hapte naar-adem-van vrolijkheid, „Hm", mopperde ik: „Die lui hier schiinen. het van de plezierige kant-op te nemen, dat had ik niet ver wacht Triplex-Maltlplex Meuhelplaat- Zachtboard-Cartonboard Joh. Groen Xza, Korenaarstraat 61 Bij de Niéuwe Binnenweg. Tel 30803. "Wringers. Diverse merken 1 gulden per week.' Wink, Ael- brechtskade 135- Bij de Hooi- drift. Mantels v.a. 3.89, 'Japonnen v.a. 4^0. Rokjes v.a. 1.50. Avondjurken 10.—. Zaterdag morgen om 9 uur begint de verkoop. Strauss, 1steMiddel- landstr. 23 a, boven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4