m m -MS w RUBBER A. LA'S VERHOEFF ROKKEN m EL JA" DE KROON GARAGE MULDER NAAR..., D. VAN ROSSUM f>\rS, st PUI»LAARD -., MONOPOLE is WAS en... BLIJFT ALTIJD Een goed programma! De goedkope winkels aanbiedingen! @ViSSERA-<^ OUDEGeENEV^ Schiedam- Hotel-Safé-Restauranl NEDERLANDS ELFTAL? BALJONS SCHIEDAM Hoogstraat SCHIEDAM CAFE Jan Schrumpf Hoogstraat 13(1 TELEF. 68470 van DQQREMAALEN WESTVEST 2 WILLEMS ERNSTINCj WONINGTEXTIEL Verlovingsringen RIJBEWIJS NODIG? DAN ^Vv.. - v: v^HxV* °^£i DANCING V BAfl REST A URAN T ZALEN VOOR ELKE GELEGENHEID \^h\ /,xtMi mitr*" J v* i "■- c^s-v 'don s ri* II f% "fi—i "fc\N X.^1 -v ->"- vornABrvntimfT SC^OONSJ^ SIQ AB E NHANDE L HET BESTE ADRES VOOR UW ROOKARTIKELEN THEATER SOTTERDAMSEBsLjK SJS Hootatr. 145—149, GroenelMn 55 Iedere week goedkope Textielgoederen, breiwol, kousen, Sokken, zijden en wollen Stoften, Dames- en Kanderconfectie ZIE STEEDS ONZE ETALAGES HET POPPENHUIS KMCSL 443 RH, VOOR BETERE DAMES HEREN- EN KINDERKLEDING Willen Uw kinderen nu reed* oefenen vooreen plaat» in het CORSETTEN G v a BROEK Laat ze eersi zelf sparen voor een paar mooie voetbalschoenen op de Ee7i goeu, en gezellig Restaurant CAFETARIA Relterilamschedijk 241 JIUODSPAAIBANKIN van de SPAARBANK ANNO KSO Inlichtingen aan het Hoofd kantoor: Lange Haven 80 CORSETTENFABRIEK „VICTORIA Winkel en showroom HOOGSTRAAT 143 Koemarkf 1 Telefoon 68159 KLEDINGMAGAZIJN HOOGSTRAAT IJS De zaak voor iedere sportman Zeer voordelige prijzen STOOMVERVERU VOETBALLERS en SUPPORTERS ontmoeten elkaar bij li m MiO O f'L) 5,i; ES SINGEL 142—ISO Tel. 69929 Óp vertoon van deze an nonce: 176 Tel. 65014 pllsseren i 4.- MAISO N MATHNESSEBWEG 43-45 R'DAM Thans ook SCHIEDAM HEREN- EN1 JONGENSKLED1NG HOOGSTRAAT 41 SCHIEDAM Speciaal! adres voor: wollen en zijden STOFFEN, KOUSEN, HANDSCHOENEN GARNERINGEN UOTTERDAMSEDUK 233^-239 Specialiteit in Ojr graveren kan gewacht worden 5TUDÜIHASTRAATI5 -SCHIEWiH BOND SAUTORIJSCHOCL Kotterdamsedük 1G4 - Telef, WELKE ADVERTEERDER HEEFT DE JUISTE UITSLAG? [VUL IN FIRMANAAM:) (NAAM VAN DE INZENDER ADRES: PLAATS: Deze strook moet voor zondag 13 Maart "s middags half vier in het bezit rijn van „De Schiedammer Lange Haven 141, Schiedam. (Zie voor b Ij zonderheden de aankondiging m dit blad 9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6