0% sbssw^Sii 7 zsuLur&i^ STOPT r: -DE LACHENDE SPINNEKOP - HARTEN'S Hu... 7 dagen voor de man! mm CAPITOL THEATER^ f LÜTUSCA THEATER* JONGEDAMES N.V. SCHIEDAMSCHE CARTONNAGEFABRIEK Ft ALL NORTHSIDE' WASWRINGERS HULP IN DE HUISHOUDING GEVRAAGD 1ste VERKOPER IJ ft If RÜ ft Mtedinisch °P koogte HAARUITVAL EN HOOFDROOS ER IS WEER Kamgaren costuums Cfm*oe BÜEKT tü titer 1 B AM BEt4 ONDERDELEN Enorme collectie KINDERWAGENS effen heren sokken WITTE WOaENvSOKKENl vanaf FL 94.75 KLAPWAGENS Speciale aanbieding! KÖFFil- SULFER- 1 HUNGERS REKJE IEPEIS 1.50 céh d&> Vrijdag 25 Maart 1949 REGIE. HEHRY HAIHaWAT Gevraagd: accurate ter opleiding calculatie en administratie, goed kunnende typen Oranjestr. 16—24, Schiedam j HENRY HATHAWAY Diverse merken 1.— en 1.25 p. week. ;,ond. voor- uitbefc. DE VRTES, Claes de Vrteselaan 66. Telef. 32388 Gevr.: flinke zelfstandige voor dag en nacht, hoog loon Larixlaan 161 - Tel. 47794 Hotterdam-Schiebroek LEVENSPOSITIE OP monsterzalen door groothandel vereisten representatief persoon, goede opleiding genoten hebbende, leeftijd 30 jaar. Zij die reeds als zodanig -werkzaam zijn geweest hebben voorrang. Pensioenfonds aanwezig. Brieven No. 2829 bureau van dit blad. CARTONNAGEFABRIEK annex DRUKKERIJ te Rotterdam, vraagt als Assistent voor de Directie, W^*n»8Wl#T4l™[net deze industrieën. WERKZAAMHEDEN: Bezoek afnemers. Calcu latie- en or der voor bereiding, enz. VEREISTEN: Vakkennis, enige kantoor-routine, geschiktheid tot en genegen om als vertegenwoordiger op te treden. GEBODEN WORDT: Een prettige werkkring en een goed salaris. Uitvoerige, met de hand geschreven sollicitaties, onder no. 2823 bureau van dit blad. Poppenkast voor grote mensen Politieke Satire Iedere Maandag geheel nieuw programma bestaande uit 3 delen, aanvangende 8.30, S.30 en 10.39 uur PARKZICHT - ROTTERDAM S.V.Ï. -A.G.O.V.V. IS ZEKER BELANGRIJK!! Hoe TJ er gekleed heen gaat is ook belangrijk. Daar zor gen wij voor. Overtuigt II hiervan door Zaterdag a.s, even te kijken in onze éta lage STKEVELSWEG 44 Kamgaren cosluum stoffen te kust en te keur tegen redelijke prijzen Cr O VERS, Kledingbedrijf Stre veis weg 44, Tel. 76250 HERSTELT HAARGROEI IN S VAN DE 10 GEVALLEN toegepast, in overeenstemming tn« de eenvoudige aanwijzingen, die bij elke flacon wot den verstrekt. De medische wetenschap heeft bewezen, dat HORMONEN ook met betrekking tot de haatgioei in staat zijn gestoorde levensfuncties weer op gang te brengen. Interessante resultaten werden door deze opzienbarende ontdekking bereikt bij haaruitval en vroegtij dige kaalhoofdigheid, waarbij de meuwe chemisch bereide AC AL.VTT- cescrogenen weiden toegepast. 84 van de 100 vrouwen en éO van de 100 mannen vonden er baat bij. Door de roevoeging van een pan- totheenzuurver bin ding (een B-vita mine) werd een wetenschappelijk gefundeerd haargroeimiddel ver kregen. dat verrassende resultaten geeft bij haaruitval en hoofdroos. AC AL VIT bevordert een weelde rige groei van gezond,glanzend haar. Beea niet de fouc AC AL VIT te - Dames gebruiken ACALVIT even beschouwen ais een gewoon „baar* eens met succes wanneer de eet- water net dient met zorg te worden manect ntet wil houden of het haar DERMATOIOGÏCA 93 (31-335 een vaie, matte tioc krijgt. Interessante brochure op aanvraag bij N.V. v/h Firma B. Meindersma, afd. A, Den Haag. -:Ö'r HET TOVERMIDDEL Eindelijk! Lang heeft U zich moeten behelpen, maar nu is er weer Glorine, het ideale vloei bare bleekmiddel Giorine, dat Uw was prachtig helder wit maakt en steeds in dezelfde prima kwaliteit wordt verkocht. Uw winkelier kan het weer leveren. Vraag het bestel Vraag Giorine naar maat en confectie bi) juist gebrul* onschadelijk omdat het weelse dt aa ngetasl wordt geleverd raetische maal- llejsen met handig chroeWop. Foncers - Burgers - Simplex Sunbeam - B.f-'.A. - Triumph •a, le klas merken v.a. f 108.2 direct voor het gebruik gereed, kost slechts enkele centen voor can normale gezinswas. bl eekt witter en des- Infecteert tevens Uw was. ALLE MATEN EN MERKEN ENORME SORTERING. o.a spatborden, sturen, pedalen, kettingen, ketting kasten, wie len, tampen, zadels, duo's, jas- bepchermers. zadeldekken, enz. DE BESTE KWALITEITEN - DE LAAGSTE PRIJZEN Rijwiel- en Motorhandel BERGWEG «2 TEL. 41044 (U weet wel, op de hoek t.oh. Gem. Ziekenhuis) ROTTERDAMS GROOTSTE RM1VII Het regeringscJeYies is: export, export, liefst naar de'cfollar area. Een onzer overhemcfenfabrielcen ontwierp een hemd,dat de concur rentie zou kunnen doorstaan van het Amerikaanse „Arrow shirt" het best „uitgekiende" overhemd ter wereld. Wij waren zo gelukkig een partij van deze hemden voor ons te reserveren en nog wel tegen -een populaire prijs. waarde to- e/Tport, -a ^der°m .HERENONDERGOED B 'Gedurende deze „7 dagen i voor de man" brengen wij ook speciale aanbiedingen in alle modellen en kwaliteiten. Nieuwste modellen in gewenste kleur Ruime keuze in Van ouds bekende speciaalzaak Beüerlandselaan 95—97 Telef. 71004 - Rotterdaro-Z. p. st. 50 cl. B p. st. 79 ei 1 p lM 25 cl compleet met 5 houten 11 'j wourdpn .f2iedere t> wo»roer rneei uiip J Te koop gevraagd Te koop gevraagd oude stoel en faiiteurlrompen. Br. B. S40 bur. Hillevliet 7. Gevraagd stljtvergiuining. K. F. van der Hoek, Wijnhandel Vi- nobon, Plantagestraat 1. Te koop aangeb Merk stofzuigers. Waldorp, Efa, Diesel enz. 2.50 p. week, zonder vooruitbetaling en vol le garantie geheimhouding ver zekerd. Sans Radio Serg- selaan 380. Telef, 46120. Cartonboard 150x82 en 130x100 cm, SO ct, p. plaat. Joh. Groen. Tnplex-Hout-Raard. Tel. JÖ803. Korenaarstraat 61. Latten, grote sortering in vu ren-, eiken- en beukenhout. Joh. Groen Triplex-Hout. Ko renaarstraat 61, Tel. 30303. Theeserviezen f 12,30: zinken emmers 2.13: strijkplanken f 8.25; prima wringers i 39 50: nesten schalen f 4.65. Volop kop en schotels Vos. Goudse- singel 65 tel. 26924. Herenkleding! Demis, eastiuim® plusfourspakjes, pantalons alle maten, dames-, heren- en kin derregenkled. Spaar- en voor- schotbonnen worden aangeno men. Gez. Kaardpn. Brouwer straat 27 a. Tramlijnen 4. 16, 17, F 10.— dingende kanarie, rrj. gar. Volière vogels f 150. vereftr. kooien. Artis "St. An- driesstr. 12 e. Tel. 76823. Afbetaling meuhelen. Bekende eontantzaak levert alle soorten meubelen tegen de laagste prij zen op geheel nieuwe condities" Geheimhouding verzekerd. Br. No. 2804 van dit blad. ongelooflijk! Koopt U neigen» 2 faut.uils, 4 stoelen, dressoir, schuiftafel, vloerkleed, tafel kleed. 20 mtr2, balatum tesa- men f 298.-, 398.-.f 498-. i 598.-. W, v. Maaren en Zn., Noordplein 11 en i. OPklapbeödenoorlog. Door ge hele fabrieksaankoop. Aleen bij ons vooroorlogs 2 pers. <JP- klapbed 49.50, 1 pers. 39.50. Fijn net 2 pers, bedstei Java- kapokkussens. f 78.50. f 82.50, f 34.50. W. v, Maaren en Zn., Noordplein 11 en 1. Pracht ombouwen met noten gepolitoerde kap en voorlijst 27.50 Ook in blank en old- £m. Sint Marlastraat 120. vlak bij Nieuwe Binnenweg Meu belmakerij. Trouwlustigen! Wjj hebben pracht mahemta. old-finish blank eiken, slaapkamers met volle garantie. Zie etalages. Gebr. Liadhout. Zaagmolenstr, 17 (hoek VIetstraat). tel. 54357 Sigarenwinkel pr. stand, overn. invent, en woningrut]Gevr. bov.huis m. sl.et. Plemw. Dordt. 3., Mijnsh.l. Br, D. 945 bur. Hillevliet 7. -ïilitaire n-erkbroeken, regen jassen en battledress-blouses, voorradig bij H. Tenwolöe, Havens ir. 75. Het adres voor solide hout waren trapleren, strijkplanken kuipen. H. J Tamminga, Grote Vïsserüstr. 14—16. Tel. 37730 Feestartikelen. Voordrachten revue en toneelschetsen. Frans Moret, Vierambachtsstraat 106 R'dam. Tel. 33346. Gordijnen zonder punten. Wij hebben sterke garens om ze te haken. V. Korteland Maren-j tikstraat 55 Tel 72123 Te koop: ronde eiken salonta fel eiken hoekkastje eiken bloementafeltje nieuwe em mers. theelichtje, 1 paar mo lières m. 44, pick-up merk ,.So- nyphoon", 12 grote en 12 kleine merkplaten, voorbagagedrager, 5 m. afvoerleidlng. Johan Ida- straat 7 a, (ben.) Noord. Ter overname 3-deurs old,fin. linnenkast, uitneembaar, zwaar 1-pers. mah. iedikant. Prins Fred, Hendrikstraat 16. Te koop een bad met geiser; box en kindertrekwagen. Ca meron, Korte Schoon derloo- straat 14. Damesjap., ook gr. m„ ook i maat, gebl- effen zijde, ook zv Nwe Binnenweg 59 a. Rizla 1 c. bq aankoop van shag op al Uw bonnen sigaretten verkrijgbaar „De 2 Stoepjes", Zw. Janstraat 99 Zaterdag kans van de dag. Verkoop van kamgarenstoffen en div. Damesstofjes. Gruno. Proven lerssingei 30 Mod. kinderlerlikantj.es 20 (ongelakt). Verkoop van hard board, triplex, latter. Rnse- spoorstraat 6 Tel. 73609. Bespaar Uw geld door eigen arbeid maar koop dan Uw hout. triplex -en boards bu Westerhouthandel Joh. van Boxteï, Cath Beersmansslraaf 42 Te] 34488 Llmba eiken triplex, 30x30 du. 27 Ct. 40x30 cm. 36 ct, 40X40 cm. 48 ct. en vele andere maten tot 207x100 cm. Houthandel van Boxtel. Cath. BeersmanSStraal 42. Ook in hardboard zijn wij betfr gesorteerd en goedkoper Grootste maat 366xi22 rm Houthandel van Boxtel, Csth Beersmansstraat 42, Rotterdam Voor kleinbchuisden! Speciale sa hbieding salon-eetkamer be staande uit dressoir, 2 club fauteuils. 4 stoeien, schuifta fel, compleet f 560.— „De Meubelbeurs". -Grote Visserij straat aio, Rotterdam Kunsthandel de „Ikoon". Een- drachtsweg 14. tel 25656 Spe cialiteit in ontwerpen en ver vaardigen van artistieke sche merlampen passend bij uw In» Wringers. Diverse merken i gulden per week. Wink, Aei- brechtskade 135. Bij de Hooi- drift. Grote maten gebloemde Japon nen m. 48-50-52 27.50. m. <*{)- 42-44 f 2.50. Deux pièces lila stof m. 44 f 35.Kinderjurk je f 6.wit manteltje I 6 50 plm. 7 jaar. Alles modern en z p. Schiekade 122 o.b Verf nodig. Dan naar „De Verf- bron". De schilder v h. Westen verkoopt van alles het beste Volmartjnstr. 85 Te koop witte bruidsjapon met sleepje tevens een paar blauwe molières met 3Uède, maat 37%, Br. no. 2636 bur. v. d. blad. Te koop: 4 terra fauteuils, groot eiken buffet, theemeubel, in pr- staat. Te bez. Mouthaan, Math.dljk 76, na 7 uur. Te koop: gr kampeertent. 6 klapstoelen, strandtent, kamer- biljart. sjoelbak en vliegenkast. Tel. 47343 Mantels 4,99, jurken f 2,90. mantelcostuums 5.90. blouses 1,50, avondjaponnen 7,90. Zaterdagmorgen 9 uur begint de verkoop. Strauss, 1ste Mid- de li andstra at 23 a. Wensch Modehuis, Talmastr. 69 a. Eindp. inn 5. Tei 49124 Nieuw® modellen voorjaars- maiuels, japonnen «nt van gen zeer voordelige prjzcn. Te koop: mod. stalen kinder stoel, f 35.—. Boshuizen "Wuys- terstraat 323 a. Vaartuigen sterjol ie koop. plm. f 350 compleet met dekzeil. 11 m2 zeil. Bosman, Fultynstraat la, Schiedam- Auto's, Motoren en Rijwielen Ballon autopeds 27.50 met snaekwielen 32 50. D. en H. rc wielen f 9B.S0, spatborden p. stel f 225, kettingen f 3 95. grote driewielers 19.50, zadels 5.37. kettingkasten f 4 35. „De Rij wie] bokser", Bergselaan Tel 44474. Skoda 4 o d. kap technisch goed. bekleding met mooi f 850 Garage den Haan Jan Avennestr. 42. Autopeds! Met spaak wielen, ballonbanden en chroom spat-, borden. 34.—. driewielers f 17.50, Trekwagen t 24 75. Adr. v. Herpen, Noordmolenatr, 3P. Reclame! Rijwielen f 98.—. complete njwieilamp f 7.25. Ge biesde spatborden f 2 35, Cnroom spatborden f 3.D5. Chroom sturen 5 75. Adr v Herpen, Rijwielhandel Naord- molenstraat 20. Tel. 47290. Aangeb. Ford, 2 deurs, 4 per- soons, type '35. prima staat, f 1303. Godfroy, Schietbaan- laan 56, Tel. 37912. Race rijwielen! Wielen, st«;eii zadels, kettingen, tuben 6 soor ten. Frames m alle kleuren. Adr. v. Herpen, Noordmolen- 51raat 30, Te koop van particulier motor, Excelsior 250 cc. Geheel elec- trisch. Verschoor, Slachthuis kade 6 a. Prima Ariel 500 c.e. 1940 met registratiebewijs, algeheel goed zonder enig gebrek, snel en mooi. Wessels, -SchermJaan 21. Ballonautoped m. ehroomspafb. i 29,m. orig. spaakwie ten 1 33.—. kinderdriewielers v.a, 17.50. rywiellamp compleet v.a. 7.25, kinderzitjes in div. soorten. Fa. Bob Janse, Zwart- janstr., hoek Bergweg. Mooi dames-, heren-, meisjes- en jangensrijwiel 50.p. st. Watermghestraat 12 a Noord- singel) Spomijwielen! in aile kleuren met trommelnaven en derall- leurs. torpedo, sportremmen, enfin zoals u zelf bebefl, van af f 150Adr. v. Herpen Rij wielhandel Noordmoienstraat Radio en Gramofoons Gramofoonplaten. Succesnum mers van The Andrew Sis ters o a. The Blond Sh«u,or Bing Crosby oa. Blue Skies. Muziekh, Tonny Steynen, Zo merhofstraat 3. Tel. 47855. GoudSesinge] 519, Tel. 28171. Radio's! Op gemakkelijke conclituin. f 50.—vooruit 5,p.w. Stofzuigers f 2 50 P.w, „Radio Oost". Goud se rij weg 40. Tel. 24043. Wegens vertrek buitenland te koop prima spelend Super ra diotoestel f 140, spoed. Emans, Verboomstraat llBb. Muziekinstrumenten Orgel of piano gevr. omschr. merk reg., prijs. Postbus 9. Maassluis, tel. 609. Piano te koop, mooie klank. Te bevr. Slikkerveer. Graaf Jan v. Nassaustraat 1 b. Piano, kruissnarig. Duits fabri kaat, met garantie, prijs 'f 850. Pianohandcl H. Th. Vrij, Ad- miraiiteitsstraat 4. Te koop aangeboden een prima onderhouden piano, merk „Er- me", prijs 600,J. Schou ten, Voorweg 29, Oostvoome. Muziek! ncci/rdeuns va I Guitaren 45Mandolines 32 50. Banjo's f 45.—, Blok fluiten t 8 95 Gramofoonpla ten. -rekjes, -nialden Simwii« Beyerlandselaan 29 Tel. 71360 Te huur gevraagd Te huur gevraagd werkplaats in Zuid. Br. D 941 bur. HiSle- vliet 7. Zakenman 2oekt zit-slaapkaraer voor direct. Br. no. 2835 bur. van dit blad. door 990. A!s een gebroken man kwam kapitein Flos ein delijk aan boord van 2ijn schip en de ontvangst was meteen erg prettig. De zeerover Prik deed iets, dat de anderen tof nu toe nog niet gedaan hadden: hij keek omhoog naar de zeilen. Hij werd zo bleek als een wasmiddel; wees naar boven en riep* „Caram- ba! Kïikos doarosl" Kapitein Flos keek ook en gaf een gil, die tot ver over het eiiand Lawaï weerklonk, 'f Was trouwens geen wonder. Op het grote zeil stond met de bekende rode letters een naar woord geschreven, heiemaat niet geschikt om een gevoelig hort als dat vcm de kapitein tot rust te brengen! Ge lukkig was de tros reeds losgesmeten, anders zou de kapitein toch nog de wal op gevlucht zijn. En zo ving de reis van de „Plompos" aan - de voortekenen waren zo ongunstig als je maar wensen kon. De zon, di anders 'n dit gedeelte altijd helder en warm scheen, had er ook geen zin in - bleef achter een dikke mist bank en verdween snel achter de horizon, toen er even niemand op haar lette. Het werd avond en nacht, de meeste matrozen waren met een aspirientje voor de hoofdpijn al naar koot qegaan, maar aar, het stuurwiel stond de Bolle die van huis uit toch ai zo bijgelovig was. Hij probeerde tof honderd fe tel len, maar bracht het niet verder dan dertien omdat hij toen van school verwijderd was. Om precies twaalf uur kwamen de spoken; een paar gloeiende ogen gluurden hem plotseling aan en zijn zuidwester werd hem van het hoofd gegrist... „Kluk", zei de Bollei" Amb.es, veel afw., zoekt ka- mer(s) of woonr,, z.p„ geen keukengebr., houdt zelf schoon, J3r. no. 2633 bur. van dit blad. Alleenstaande dame met twee. kinderen zoekt gedeelte van buis of 2 kamers met gebruik van keuken. Br. no. 2834 bur. van dit blad. 2 Verpleegsters zoeken tegen half April samen zit-sl.k. z. pension. Br. onder letter V. van Witsen, Boekh,, Nwe Bin nenweg 143. j Te huur aangeboden Aangeb. gem. zit-slaapkamer, z. p- voor heer of dame. J. Voorthuyzen. Bergsingel 2.' Carriers voor alle doeleinden per uur. dag, week of maand, v. d. Weert, Korte Bajonetstr. 4, Tel. 32572. prima kost en inwoning aangeb. voor net persoon, b.b. h.h. Gerrit v. d. Lmdestr. 29 a. "I Woninqruïl l.I, i.i i-ü Aangeb. slaap-etage, best. uit 2 kamers, v. jong echtp., z.k, Br. Van Duk, Math.weg 34. Slaapkamer op nette stand te Hillegersberg, geen pension, voor dame of heer, b.b.h-h, Br. no. 2840 bur. van dit blad. Personeel gevraagd Eerlijke flinke hulp. Ma.. Wo en Vrij. v. 8.30—2 Uur. Smeets, Eendrachtsweg 70 a. Na 7 u. Het Laatste Nieuws. Speciale Zondagochtenduiigave heef+ nog enige standplaatsen vrij. Aanmelding per tel. 81906 of Zondagsmorgens 8 uur Station D.P. Gevr., huisnaaister, voorname-' 1*7k voor het maken van kin dergoed. Aanm, v. Deursen, Ramlehweg 19 c. Wasserij Bogaard vraagt voor spoedige indiensttreding man- geister. vouwster «n enige meisjes. Aanmelden: Sophla- straat 5052. Gevr. een flinke werkster v. 8—12 uur. Zondag vru f 15. p. w. Aanm, tussen 8—a uur. Café H. Labots. Schiekade GevT. In Jcl gezm zelfst meisje v.ddl boven 20 jaar v.g g,v. Mevr. Buenmck Sta ten weg 1B3 c. Mevr, Boelen, Mathenesserlaan 298, vraagt een flink meisje v.d.e.n. V.g,g.v, Meer hulp aan wezig. Gevraagd broodbakker, die ook ochtendwijk kan rijden. Ewald Behle, Tulpstraat 13. Gevraagd nette meisjes en een. bekwame strijkster. Wasserij Charlois, Kaatsbaan 2, Rotter dam z. Net meisje, liefst uit het Noor den, v. 82 uur. Klein gezin, 12,50 p. w. Trein- of buskos- ten worden, vergoed. Manassen, Wilgenplasplein 3. Tel. 48932. Werkster gevr. voor schoon houden van kantoor. Aanm. tussen 95 uur. De Gloellam- pencentrale, Mathdaan 460 a. Net meisje gevr- 9—2 uar. Aanm. mevr. van Tol, v. d, Meydestraat 37 a. F], meisje gevr. van 8.30—3 meisje v.d. boven 20 jaar plein 12. j Personeel aangeb. j B.z.a. all-round secretaresse steno-typiste, moderne talen v. halve dagen, enige dagen p. w. of nader overeen te komen, Br, no. 2825 bur. van dit blad. 3.z.a. werkster 3 dagen of hele week halve df- bur. van dit l Nette zelfst. juf Ir. van buiten, b.z.a. als hulp i. d. hulsh., liafst hulp voor ruw werk aanw. R'dam o£ Schiedam. Br. M. Kopijn, Rott.djjk 44 a, Schiedam. Vrij bovenhuis, Havenstraat, 6 kamers en badk. f 7.p. w. nieuwbouw. ïn ruil voor klein zonnig ben.huis. West. Br, no. 2326 bur. van dit blad. Wonlngruil Amsterdam-Rotter dam aangeb.: Ie et. bev. 2 rui me kamers, z*jk., grote keuken 6,— p. w. Centr. Gevr. min stens zelfde ruimte. Inlichtin gen de Gerth, Vrijenbansesiraat 19 a. Wie ruilt zijn woning met aol. en veranda W, voor ben.won. N.. bev. v.a. z.k., plaatsje Spangenberg, Wllgenstr. 40 a. Ie Etage, bev. 2 mooie kamers aan de straat en flinke keu ken, vlakbij Math.weg voor iets grotere woning, liefst 2e etage (W), geen Spangen! Br. no. 2631 bur. van dit blad. Huwelijk VerpL, 30 J.. G.G.,z.s.k.m, met besch. H. Br. no. 2832 bur. van dit blad. Meegelopen Meegelopen 18/3 omgeving Blij- dorp zwarte hond, middelmatig groot, spitse kop, st. oren, ""k bobby. Afhalen Vredehofweg 4 b, Weggelopen*" Weggelopen Woensdag 23/3 Alrdale terrier, zwart dek. T.b. Koppelaar, Tochtstraat 76, tel. 42330.' Lessen en Clubs Voor per(ecte motorrljlest Aan- on verkooo taxatie van f*e- bruikte motoren. Gegaran deerde raparattën. Naar E Wessels Schermlaan 21 tel. 32029. Geen geld of goederen af te geven aan mej. Wiegmans Faber. Ik betaal niets. J. C. Wiegmans, Schans 133- Autorijschool H. P. Take, ge- dip], K. N. A. C.'instructeur, A.N.W.B. Bondsautortfschool, Jan Sonjestr. 4 (njbll Middel landstraat). Tel. 36777. Diversen Meu bel reparaties «'ïi overtrek ken van stoelen fauteuils met moquette .vp-riciuen Riesmpv- er en v. Eyk, le Pljriacker- stra,il 25 'ia 83541, R.V.V. R.J.B. verloting van de radio het lot is 419. Het be stuur. Zoekt U vertrouwd adres? Bel 34759. De Beddenfabri kant, Nwe. Binnenweg 194. Vult m. onverm. Java-kapok Overtrekt met prima damast. In 1 dag klaar. Voor wïtwerfc. binnen- en buitenschilderwerk natuurlijk Stroek en Ottevanger. Zendt briefkaart. Nwe Binnenweg 95 Spanjaardstraat 76. Zaterdag 26 Maart Opening zaak JBehang, Verf, Glas. Schietbaanstr. 31. Tel. 33079 Vanouds bekend. H. v. d. Vlist. v.h. v. Speykstr. 62. Keren van jassen f 25.-. Keren van costuum f 30.Alle repa ration in een week klaar. Enig adres v. Spltmter. Soetendaal- scweg 27 c. Uw spiraal of Ijzeren ledikant vermaken wij tot model op- klapbed. Wordt afgehaald en geplaatst. Hendriksen.- Zamen- hofsir. 29 (nieuwe naam voor Plantageweg', tel. 21992. Slechte bedden? Repareren en bijvullen met prima Java ka pok 3-deIig maken, keurig werk. Hendriksen, Zamenhof- straat 29 (nwe naatn v. Plan- tagew.) tel. 21992. Eigen bed- denmakery. Bruiloft? Het aangewezen adres is Bieriing's Feestpaleis, Maas haven 36. telefoon 73322. R'dam v liedjes mutsen, petten enz. Uw matras slecht? Speciale re- oaratie-inr Bel even op telef. 22985 Gebr Vermaal, Westzee- diik 39 (tov VoJlenhovenStr 1 Zaterdag en Zondag gezellige pianomuziek bij Gerard's Cafe teria. Stationssingel 12 (bij Bhj- dorptunnel). Net meisje. 18 j„ zoekt vriendin met fiets. Geen dansen. Liefst Noorden. Br. no. 2838 bur. van dit blad. Brinkman zegt: Onze vorige reclame-aanbieding was een enorm succes, maar nu brengen wij u een nog goedkopere aan bieding en wel het volgende: een pracht hangkap met dem per en een slaapkamerschaal met schitterend bloemmotief te zamen voor slechts f 10,— of, en let r,u opeen complete 5 lichtskroon met kapjes en een cotnpl. schemerlamp, alles te zamen voor slechts 32,50. als extra reclame-aanbieding leeslampkapje, prima kwali teit 2.50. Dit vindt tf alleen in BrJnkman's Verlichting®ma- ga zijn. Keuze uit 382 ornamen ten. Proveniersstraat 9, nabij Schiekade. tel. 43226. A.N.tv.B Bonds-autD-motorrij- schooi Eversteyn. de oude \-er- trouwde school met de beken de gele teswagens. Desgew. wordt u thuis gehaald en ge bracht Violierstr. 32. têl 73150 Henegouwerlaan 6 tel. 26688.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4