VROLIJK KOERIERSTER!! Niemeijerg, moüer:n:es fytVMideveie ieproefihetzo. U/L* JnsOXO BOUILLON BLO KJ ES STOFZUIGERS De Zonsopgang yo&e EGYPT. KATOENEN EN GABARDINE REGENJASSEN LERMER'sBETERE KLEDING aank VROÜWEL. ASSISTENTEN Bedrijfsruimte in ruil aangeboden PEUGEOT bestelauto SCHEEPSREPARATÏEBEDRIJF Vraagt: KOPERSLAGERS EN YOORSLAGERS MEUBELVERKOPER Adverteer regelmatig - TIMMEREN? fr^ Uitsluitend 1e Was <abr^atep. Stroomlljnmodel, v.a. MA 50 Gróte keuze In A'Jfii*,,--W«orMk sti •niét;; veel chroom Diverse ;noelse modellen- "»n "alle kleuren Alklapbaar, rnet pót entelraam Te koop: eiken slaapkamer ameublement, buffet,, bureau, theekast, kapstok, 2 spiegels. randeerde reparatiën, sels, Schermlaan 21, le klas automonteur zoekt werk. Br, no. 2923 van dit blad. Rijwielen 08, weg 166, Rotterdam. Dagmeisje gevr. ,v, 84 uur. Goed loon. Aanm. 's avonds na 7 uur. Tel 48421, Geus. WilJe- brordusstr, 70b. Net meisje, vlot type, zoekt dito vriendin om gezellig uit te gaan, leeftijd plm. 23 jaar. Br. A 54 Bur- Pleretstraat 04. Reflex camera, Pilot Super 6 X 6 en X 6. Ver wisselbaar obj ectiefmerk Laack. Pololyt 1 3, 5 F S cm. met scherpe instelling en pa- raattas. Prijs nader overeen te komen. Na 5 uur. Schiekade lerieut. Kralingen. Te koop pand met twee etages tegen 8%, nette Wringers, Diverse merken 1 straat. Br. onder no. 175 aan gulden per week. Wink. Ael- Adv. Bur. J. Grjjseels Jr., Nwe brechtskade 135. Bij de Hooi- Binnenweg 166, R'dam. drift 1 Wegens sterfgeval mooi pand Het adres voor solide hout- Noordsingel te koop, 200 m" waren trapleren, strijkplanken oppervlakte, 15,000,Huur- kulpen. H. J, Tamrainga, Grota uitkomst f 1100,Er. no, 2932 Visserïjstr. 14—16, TeL, 37730 bur. van dit blad. Radio Philips uit voorraad le verbaar 195.230,—260. „Radio Oost", Goudserijweg 40. tel. 24043, Monsterjap. gebï. d. Jap, tot i. d. grootste maten f 22,50. Ook naar maat.-.Chique klokmantels toppers. Nieuwe Binnenweg 59a Norton 500 ec. z.k. 1943 met Nat. bewijs. In pr. staat. Sche- nel, v. Oosterzeestr. 72 en 91, R'dam-West. Tel.- 50124. Eracht wagentje- Citroën 500 k.g., open laadbak. Prima in orde 500,—; Luxe Engels wa gentje gevr- Wessels, Scherm laan 21, Gevraagd een nette slagers jongen of .halfwas, v.g.g.v. voor terstond of h3lf April. A. Moerkerk, Uitweg 33, H'berg. R'dam. Verloting R.V.O.O. "(Seconde loterij). Het horloge is stil blij- Wonlngruli: Vrije 2c et., 5 k. ven staan'op 9 u. 30 min. 23 sec, en s. 6,25 p. \v.. nieuwb. Rus- rischestr. (Oud Math.) voor Zaterdag en Zondag gezellige voorkeur ben.huis Bergpolder- pianomuziek bij Gerard's Ca- Blijdorp omg. Br. letter E. feteria, StatlonsEingel 12 (bij Nickel, Abx. Kuyperlaan 63. B DJ dorptunnel}. Vaartuigen zeilboot te koop. geheel com pleet, alles in goede staat, t b. b. van Kleef, Bergse Dorpsstr. 78b. Rijwielen, divérse merken en kleuren, geheel compleet, be taling, vanaf 3.p. w. Goudse 3ingef51-53.Tél. 26975. Wiltonkleed 2X3 m., pracht patroon. Kleiweg 194, boven huis. v. Rees. Net meisje gevr. v.glg.v. Van Helden. Oude Raadhuislaan 57, H'berg. ORIGINELE PASTELS IN MODERNE OMLIJSTINB formaatli 80X40 8,90 100X50 14.50 i HmWImBHW 50X25 4.90 StATËNWEG „SUJDORP" Rmi'WUJAM ^Uerloojt cU met Pasen T Komt dan onze zeer uit gebreide collectie verlo vingsringen eens «ien! Past ze eens, zoekt een modél dat O bevalt en laat U eens voorrekenen wat dev prijs zonder In levering bedraagt (geheet vrijblijvend). Mooie, goeds ringen, onbertflpelük afgewerkt, ;14 karaats goud, massief en voegloos. G.J. Heetman Juwelier - BENEDEN OOSTZEEDIJK 197 TE LEF. 22344 ROTTERDAM Tratalifcen l-4-16-17 Jfe Jfb Jfe Jfc i—15 woorden t 'l— iedere 5 woordenmeerf Oöü Te koop aangeb. inkoop oud goud en zilver. Ju, weiier F Gehrkens Noord schans 22b (West). Commode f 15; kinderstoel f 12,50; wsBwrlnger f .12.50 autoped 17.50. Na 6 uur. Kos ter, vy verhaf str.' 151, lx' bel len. Ie'se Setter, Pincher tje, 'Zin gende mankanaries, popkana ries, scheren, trimmen. Klaar terwijl u wacht, TeL 49390. Zaagmolenstraat 41. Keurig onderhouden gelakt kinderledikant met prima ma tras en kinderstoel m. lederen rug f 45. van Gendt. Insulinde- straat 91a. Te koop eeri In pracht staat verkerende radiokast met pri ma werkende pick-up vrisse- iaar, benevens een ln goede staat verkerende boekenkast, Opruitnlpg wegens plaatsge brek; v.' Noord, Schleweg 63e; R'dam, Tel 80623. Bankstel, beige moquette,. lamps kroon, nachtkastje, pitch' pine. Insulindestraat 225 a. t b.z. tussen - 6—8 uur. Houtdraaibank met nieuwe amarllsteen en beitels. Tevens, een partijtje brandhout. .-Adres Treek 27, Tuindorp .Vreewijk, Te kóóp-pracht .biljart, speel maat 75x150 2 queue's," 4' ballen en telraam f 75. Sjoelbak'f ::15.. Vliegenkast! f XG/ Kastanjeplein 8 bij Wilgehplas; tel. 47343- Ontvangen. Mooie sortering colbertcostuums, 2 en 3-deIlg, Engelse voorjaarsdemi's, linnen regenjassen en pantalons ln diverse kleuren. Kledingmaga zijn „Chepp", Hondiusstraat 2 (hoek Ciaes de Vrieselaan) Te bereiken met lijn 8, 11, 14, 15 en 17. Ook uw adres voor kle- ding, near maat. f 10.—, Zingende kanarie mei garantie. Volière vogels t IJ" verchr. kooien. Artts, St. A driesstraat 12 c. Tel. 76823 Kinderwagens: Engelse, Belgi sche en Hollandse modellen. Alleen prima, merken. Beta- ting c.a. f 3.p. w. Goudse glngel 51-53, Tel. 26975. Bedstellen, verend- en kapok, opklapbedden, ledikanten, de kens etc. Betaling reeds vanaf 3.p. w. Goudse singel 51-53. Tel, 26975. Gemakkelijke betaling meube len, hulskamers, slaapkamers, salons, haardfauteuUs ete. Goudseslngel 5153, TeL 20975. Haarden, haardkachels, nu voorraad leverbaar. Betaling ln. overleg. Goudsestngel 51^-53, .tel. 26975- Militaire werkbroeken, regen jassen en battle dress-blouses voorradig bij H- Tenwolde, Ha venstraat 78. Kamgaren ccstnums naar. maat .VA IS5,le klas afwerking, moderne coupe, spoedige afle vering; Maas, Clae* de.Vriese- laan .75. Tel. 30415. Mod- Wnderiedikantjes 1-20.- uit. eigen fabriek. Hosespoorstraat .6.- TeL mn"n" -Aangeboden- 2 fsut, 4 stoelen. Damesmantel 46—44. als nieuw mooi 1 dressoir, tafel, praebt :.p. f 40. Jan-Porcellistraat 37, stofzuige#. Prijs zeer- billijk, ben, v - Zwaau?halskade 3Ba. Ongelooflijk: Koopt U nergens 2 fauteuils,••4' stoelen.dressoir, schuiftafel.--.'vloerkleed., tafel kleed. 20 ratr2„ balatum ;tesa- men f 2B8398.-. f 498.-, - 598.-. WL" ,v,'. Maaren;, en Zn., Noordplein; 11 en 1: Ruwe honing. Bronchitis, asthma, zenuwztvakte, bloedar moede, enz; 3.— plus 10 ct. p. potImporthOnJngt 2,— plus 10 ct. Honinghandel„Holland" N.V., Mlddellandpletn 37, Tel. 35114, Voor kleinbehulsdenl Speciale aanbieding salon-eetkamer, be staande uit dressoir. 2 club fauteuils, 4 stoelen, schuifta fel. - compleet 550.-- „De Meubelbeurs", Grote Visserij straat 8—10. Rotterdam. Huwelijk? Alle dranken wor den, bezorgd aan; buis of. zaal; tegen onze bekende lage Prij zen.. Slijterij Peeters.' Scheeps- timrnermanslaan 14; Tel. "1H=n 22094. Te koop: Perzisch kleed2;iÖX 3.40 m., klein kleedje 100x80 cm. De Vos, 's-Gravendijkwal 136 a. IX. bellen. Waterketels 26 cm 0,98; emaille koffiepotten f 5,48. ver gieten 1 -2,48, emaille emmers 3,38, emaille; nachtspiegels 3,98, zinken, emmers f.- 2,13. Vos, Goudseslngel 65. Tel. 26924. Mantels 4,90, jurken 2,90, ma ntelcostuums5.90,blouses t 1,50, avondjaponnen 7,90. Zaterdagmorgen 9 uur begint de verkoop, Strauss, 1ste 'Mid- dellandstr.'23 a, koop eiken eetkamer ameublement, bestaande .uil dressoir, tafel, 6 stoelen. Rfjs- dijk 416. voormalig Rhoon. ivasbak, haard. Burg. neszfaait 24 a. Te koop aangeb.: elec. kachel tje m. snoer 3 mooie pul sche merlampen. Te bevr. Hoogland- straat 92. 3 X bellen. Ta koopt een paar voetbal schoenen, een paar kousen, koffer, samen 15,—. Br. A 55, Bur. Pleretstr. 94, Tuinaarde, graszoden, grind. Het voordeligste adres per ma, per mud, Jos Coufruer, Huize Corry, Nenytoterrein. Tél, 84106. - Te koop kinderwagen 1 12,60 Bev. na 6 uur. Blanke, Gordel- weg 204 c. /- Te koop: schoenmakers atik- en uitpoetsmachine; Te bevra gen: TeL 48105. Te koop zwart gebl. japon, m. 42 15,— en 15 punten, nieuw, Chr. Laukens, Bergweg 256 b. Na 6 uur. U zult er geen spijt van heb ben dat u even een kijkje bent komen nemen In Brinktpan's Verilchtingsmagazljn (nog niet op de Hoogstraat} maar voor lopig gevestigd Pxoveniersstr. 9b (nabij' de Schiekade). Tel, 43226, Rotterdam. Kèuze uit 382 ornamenten en ons de vies is; ..Goed en Goedkoop", Onze speciale schoenmaakaan- biedlngen: pracht hangkappen met demper f 7,50- salonkappen ietó aparts f 14.50: de mooiste rokkappen f 39.50pracht 5 lichts old-finish kroon 27,50; compleet met kapjes; Kronen (n 5 tot 12 arms tegen zwaar concurrerende prijzen; slaap- kamersehalen f 1.75; staande ïeeslampen met tafel f 29.50;. strijkijzers met- garantie f 0.50 schemerlampen compl. t 4.75 schattige wandlampjes f €.95. Brinkman is Goedkoper. Ziet onze zojuist gereed gekomen Paasétalage. Kunsthandel de „Ikoon". Ken- drachlsweg 14. tel. 25656, Spe cialiteit ln ontwerpen en ver vaardigen van artistieke -sche merlampen passend bij uw in terfeur. Te koop aangeb.: wegens ver trek eigen buffet, ovale ta fel, spiegel, keukentafel m. 2 stoelen, 2 leren dames-, 1 he ren fauteuil. Nieuwe Arner. "iruine demi (te klein, gekocht) 69,—. m. 47. Jacques, Plein- weg 112 <S Feestartikelen. Voordrachten revue en toneelschetsen. Frans Particulier vraagt te koop een blokje hulzen op goede stï Br. onder no, 174 Adv, Bur. GrUseels Jr., Nwe Binnenweg [65, R'dam. Als u bij Gruno 'komt bijken heeft u altijd iets bijzonders op het gebied van textiel. Sruno, Praveoierssingel 30. Tel, 31072; Zoekt niet langer. Wij hebben Kamgarcn stoffen, zijden en wollen damesstoffen. Alle kleuren. Gruno, Proveniers; singel 30. Fototoestel Voigtlander en ac cordeon. Pianoklavier 12 b. 'als nieuw te koop aangeboden; Schermlaan 27b. Onr. goederen gevraagd Vaca ntl everbll j ve n Naar zee. Nog enkele zomer huisjes vrij tot S Juli. A. Akershoek,' S childersbedr (j f Ouddorp, Radio en Gramofoons Radio „Vaionl". Radio koopt V maar»eenmaal! Neem daarom een „Itax" op gem. bet. voor waarden. zonder vooruitbet. Volle fabrieksgarantie. Tollens- straat 83. Tel. 41562. Auto'sj Motoren en Rijwielen Wil verkopen - ui tel: merkrij- wieien: Germaan, DCR.: Union, RS, Westor enz alsmede ver schillende maten. Gqms-kin- derrtj wielen. Concurrerende orij zen. v. Strien, Stationsplein 26. Fora '48 R,K 4 deurs Sédan, nog fabrieksnieuw. Tel. 39052, Mooi pames-, Heren-. Meisjes- en Jongens rij wiel ii f 50.— P St. Wateringhestraat 12 a, bij NoordsingeL Arlël 500 c.c. kopkl te koop aangeboden. B. Wessels, Schermlaan 21, R'dam. Te koop gevraagd «amesrij- wieL Br- met prijaopg. enz, no., 2934 bur. van dit btaa. nieuwe model/en die V R O L IJ K dit voorjaar brengt. Elegante snit, Rrettiga pasvorm er degelijke afwer king zijn de kenmerken van VROLIJK. Men zegt terecht; PUTSEB0CHT113-115 ZWARTJAMSTRAAT 19 BEI1ERLANDSELAAM 111-113 Trouwlustigen! wy hebben pracht mahonie; old-finish blank eiken, slaapkamers met volle garantie. Zie etalages. Gebr. Lindhout, Zaagmolenstr. 17 (hoek Vletstraat) tel. 8435' Onr. goederen aangeboden Te koop in het Westen: Pand met vrij bovenhuis met zijka mer. Huur 508,—. Koopsom 7000.Hyp. t 5500,—. Br. onder no, 176 aan Adv. Bur. Radio I Philips. Waldorp, Er- res, tevens stofzuigers. Desge wenst betaling in overleg. .Radio Soons". Schleweg 32. Tel. 48352. Radio's. Zojuist ontvangen ra dio „Merelli Melano", 4 golf lengten 290-iets xnoolsl Gratis demonstratie aan huis, Radio Oost. GoudSerijweg 40. Tel. 24043. aramofoonplAten. Swing and Sweet, Samba's, Accordeon e.a. Amusement opnamen. Muziek handel Tonny Steynen, Zomer hofstraat 6. Tel, 47855 Goud seslngel 519. Tel. 28171. Antopedsi Met spaafcwieien, ballonbanden en chroom-spat borden 34,—. driewielers f 17J0 Rijwielhandel 'Adr. v. Herpen Noordmolenstraat tel. 47290. \pen f 7.25; Gebiesde spatborden 2.25; chroom spat borden 3,55: sturen 5.75, Adr. v. Herpen, Rijwielhandel Noord- molenstraat 30. Teï. Sportrljwielen! in alle kleuren met trommeiremrnen en derail- leur, torpedo, sportremmen, enfin zoals u zelf belieft van af f 150.Adr, v. Herpen Rij wielhandel, Noordmoicnstraat Net echtpaar, z.k. vragen 2 on. gem. kamers met keuken of gebr, v, keuken, genegen goede prijs te betalen. Br. no, 2825 dit blad. Net werkman, m.l„ vraagt kost en Inwoning omtrek Delfsha- ven, liefst by weduwe (geen- beroeps). Br. no. 202B bur. van dit blad, Jongeman, 28 jaar, ongeh., zoekt ruime gestoff. zit-slaapk. met gebruik van badkamer. Br. 2933 bur. van dit blad, Rijwielen! Maxwell, Burco, DC R. Heko rijwielen in alïe ge wenste uitvoeringen. Ook 8 versnellingsnaaf. Adr. v. Her pen'. Noordmolenstraat 130. Muziekinstrumenten Muziek! Accordeons v.a f !35. Guitaren f 45.—. Mandolines 32.50, Banjo's t 45.—Blok fluiten I 8.95, Gratnofoohnaal- Öen, -rekken, -platen. Simonls, Beyerlandselaan 29 tei 71160 Orgel of piano gevr, omschr. merk. reg-, prij*. Postbus 9, Maassluis, tel. I Te huur gevraagd Jong echtpaar zoekt woonruim te, ook gen, event, te verbou- vep. Br, no. 2916 van dit blad. Dame b.h.b.h. vraagt ongem. kamer<*) met kookgelegenheid, liefst omg, busiyn N, (hetzij Centrum of Zuid). Br, no. 2921 van dit blad. Technisch ambtenaar, 30 j„ zoekt prettig gemeubileerde zit-slaapkamer m. p. ln. West. Br. no, 29M van dit blad. Meisje gevr. v.d.d, of v.d.em., of werkster, zelfst, kunnende werken. Mevr. v, d.-Starp. Ro- chussenstraat 399 a, Te huur aangeboden Pakhuisruimte te huur, voor klein bedrijf of berging, 8 bij 5 m2 Br. no ZBZ4 van dit blad. Personeel gevraagd Gevr winkeljuffrouw boven 30 Jaar, v.g.g.v., in- o£ extern. Banketbakkerij D Koppenol, 's Gravenweg 54 Eindpuntlijn 16 en 17. Gevraagd: Handwerkstera, ma- chlnestikBters, leerlingen eni halfwas kleermaker. Hondius. straat 2; Vlietkade 7. Na 1 uur: Claes de Vrieselaan 139 en Boreelstraat 23. Net zeifst. meisje gevr.,'boven ib j. Goed loon, van 04 uur. Olivier, dr. de Vlsserstr, 68a. Gevraagd flinke bediende, mul. af vri, v. kantoorwerkz.- heden. Goed k. maeh.scbrijven en enige talen; sprekende. Zij die reeds eerder ln een Reisbu reau werkz, zfjn geweest, ge nieten voorkeur. Reisbureau Knap,. Vierambachtsstraat Spaarkas (Staatscontrole) biedt voor dame bijverdienste san. Vergoeding f 'SO p. m Br.' no. 2926 van dit blad. Gevraagd: afschfyver, machi nale. houtbexverker, boori gen. en een stoelenmal Aanmelden Stoelrompehfabriek J. C. Visser, Speelman straat ,75. Gevraagd een winkeljuffrouw. Goed met het vak bekend, Sla gerij B. P. van Kleef, Zwart Janstraat 4. Gevraagd op fabriekskantoor jongste bediende (mnl), bij voorkeur met M.UX.Q.-oplel- dlng. Brieven onder no. 17856 aan Adv. Bur. Keuzenkamp, Rochusscnstraat 26D, Rotter dam. Gevr. net meisje van 0-^5 uur, loon 15,—. Aanm. na 5 uur Mevr. Oudenbroek, Sav, Loh- manlaan 47 a. Personeel aangeb. j B.z.fl. jonge werkster voor Dinsdag, huish.. kant, of win kel, Br. no, 807 Sparenburg. Bockh., Oostzeedijk 218, ,z.a. nachtwaker met hond. voor dag of nacht, Br. no 38 kiosk Randweg. Dame wenst eniee «vonden productief te maken o.a. op passen van kinderen. Br, no. 2915 van dit blad. Wonlngruli Aangeb. mod. beletage, 3 mers, dounhe en keuken te Blij dorp, Gevr. grotere wo ning Bil} dorp of omgeving.' Br. no. 2S1B van dit blad. I Verloren Verloren 2 notitieboekjes, gaande van Bergsenhoek naar Zwaanshals. T-b.t.b. J. Stólk, Dorpstraat 40, Bergsenhoek. Lessen A.N.W.B 'Bunds-aaio-mouirrij- school Eversteyn; de oude ver., trouwde school met de beken de gele les wagens. Desgew. wordt u thuis gehaald en ge bracht. violierstr. 32. tel 73150.. Benegouwerlaan .6 -tel.. 36656. AutorUsclicrol H. P. Take, ge- dlpL K. N. A. Ci-lnstructeur, AN.W.B. BondaautoryschOol, Jan Sonjestr. 4 (nabij Middel landstraat). Tel. 38777. ;Voor- perfecte 'Motorryiesl Voor. aankoop en verkoop ,;pir. Diversen MeubelreparaUes en overtrek ken van stoelen, fauteutls. met moquette verrichten Rlesmey- er en v. Eyk, le Pynadeer» straat 25, Tei. 83541. Nu Is het tljfl voor uw kamers te laten schilderen en té wit ten Burger's Schildersbedrijf, Zoomatraat 52 a, tel. 41125. uw spiraal of ijzeren ledikant vermaken wij tot mode] op- klapbed. Wordt afgehaald en geplaatst. Hendrlksen. Zaraen- hofstr. 29 (nieuwe naam voor PJantagewég), tel. 21902. Slechte bedden? Repareren en bijvullen met prima Java ka pok 3-delig maken, keurig werk. Hendrlksen, Zamcnhof- straat 29 - (nwe naam v. Plan- tagew.) tel.. denmakerij. Voor witwerk, binnen- en buitenschilderwerk natuurlijk Stroek en Ottevanger. Zendt briefkaart, Nwe Binnenweg 85, Spanjaardstraat 76 Zonnige 2c et. rullen'voor an der huis. Jv L den Hoed. 2e Schansstr. 78a, Zoekt U vertrouwd adres? Bel. 34759. De Beddenfabri kant, Nwe. 'Binnenweg 194. Vult m. onverm. Java-kapck. Overtrekt met prima damast. In 1 dog klaar. Gevr.. goed ingevoerde agent» die prima banketsoorten kan bij verkopen. Br. no 2919 van dit'blad. Wonlngruli. Gezocht voor huis Den Haag, 2 kamers, en suite, 2 slaapkamers, keuken cn tuin voor dito woning buiten, Br. 2922 van dit blad. Flink meisje gevr. of werkster voor 4 dagen 1. d week boven 18 j. Rochussenstraaf 34? a. Verdonk. - Wonlngruli,. Ben,-huls, 4 k. keuken, badcel, kelder m. gr tuUilLepeiaarssingel, Z,Voor gr. ben., of vrij bovenhuis„N. of Blijdorp. Br.-' nó,;- 2920 van dit. blad. - WonlngruIL Amsterdam—Rot terdam. Aangeboden A'dam-Z. ilat met hal, 4 R., badk. met boiler, balkon en zolderk, Huur '45,—-, Gevraagd" dito woning R'dam of H'berg. -Te bevr. Ernst P. C. Nieuwe Binnenweg 22. Tel, 51C66, R'dam. tuv matras slecht? Speciale, re- laratie.inr Bel even op télef, 2985' Gebr. Verraaiat, Westzee- dijk 39 (t.o.v. Vollerthovenstr.) Gordijnen zonder pnnten. Wij hebben sterke garens, om ze te haken. W. Korteland Maren- takstraat 55. Tel. 72123. Keren van jassen 25.- Keren van costuum f 30.Alle repa ratiën in een week klear. Enig adres v. Splunter, Soetendaal- seweg 27 c„ Bruiloft? Het aangewezen adres i5 Bierling's Feestpaleis, Maas haven 30. telefoon 73322, R'dam. v. liedjes mutsen, petten enz. Hfet vermaarde OXO bouillonblokje is weer verkrijg baar, in vooroorlogse kwaliteit, dus weer met LIEB1G vleesexiract. De naam LIEBIG is voor de huisvrouw een begrip een waarborg voor fijne smaak en zuivere samenstelling. Vraagt dus nadrukkelijk OXO blokjes. Maakt voor Uzelf en de kinderen eens een kop OXO bouillon het is een tractatie l KSm&eWt. «Sp&K r ho^t MATHENESSERWEG lWj:; brva). BEUERLANDSELAAN 5-7 -9. b|N.HAA4.. ZOUTMAN5TR18. L.v Vrijdag 1 April 1949 met tfitkiioopbare wollen voering li HE«öc1Iands«r. 10, TeL 3Ü1M, K'dam DIESEL - - - Export kwaliteit met meer <an 1000 mm. sulgkracht en volle garantie, f 2.50 per week, zonder vooruit betaling. Desgewenst inruil van Uw oude machine KOM EENS KIJKEN OF VRAAG ZICHTZENDING TVP TT'PT'PQ Claes de Vrieselaan 65 ULm VSMLiO Ttjet, 32888. Rotterdam Grote commerciële onderneming te Rotterdam vraagt voor haar administratie, ENKELE - met MULO-dipl. en vlot kunnende typen. Leeftijd 18—23 jaar. Zij, die in staat zijn een eenvoudige correspondentie zelfstan dig te behandelen, genieten de voorkeur. Voll. soli.te richten onder letters TTVV, Nijgb VanDitmar, Advertentie Bureau, Rotterdam op goede stand, kurkdroog souterrain, veel daglicht, 5 kamers - straatzijde; tel. Gevr, winkelhuis, benedenh. of event, belétage dat ook als zodanig in gebruik is. Br. onder Utt TWM Nijgh 6 Van Ditmar, Adverten tie Bureau, Botterdam. Aangeboden: in prima staat, wegens aanschaffen van gro tere bestelwagen Tc bevr.: Garagebedrijf 'M. PLAK Co. Dunantstraat 22 c, Tel, 33118 Schrijfmachine monteurs Voor een nieuwe zaak ge vraagd twee monteurs voor werkplaats en- reparaties, één monteur voor abonne menten en reparaties. Br. onder ïett TWW Nijgh Van Ditmar, Advertentie- bur. Rotterdam. CAFE-RESTAURANT „ERASMUS" Botterdam, Gevraagd een alleszins be kwaam TOURNANT Sollicitaties': -uitsluitend schriftelijk in .te dienen, met opgave; van leeftijd, vroegere werkkring en. bij- i voeging van copfe-getuig- schriftcn.- Met er zónder verh; vloer, ialraam enz. 18>«0 Gevraagd Bekwaam Bouwkundig Tekenaar met ruime ervaring Brieven aan Wijmer Breukelman, Architecten, Rotterdam, Beursgebouw Coolsingel Kamer-•211-. -• UW VITBAGE- MOEILIJKHEDEN THANS OPGELOST I Wö hebben Iets geschiktst voor* U ÏN 330 C.M. BKEKDTB 3.40 per meter. VBLTE VERKOOP. GRATIS 12 gladiolen in gemengde kleuren bij bestelling van: ;- 15 grootbloemigedahlia's in 15 soorten 15 vaste snijblóemplanten in 5 verschillende soor ten - voor t 2.75 franco huis. Zendt postwissel. Rembours ,f 0.20 extra. BAKKER-VAN DIJK Bloemlsterü - Hiüegom. Wij noteren Uw KOERIERSTER onder no. ,JJE MEUBELBEURS" vraagt een Alleen zij, die met een soortgelijk bedrtff bekend ztjn, komen in aanmerking. Spoedig indiensttre ding gewenst. Brieven met uitvoerige gegevens te richten aan ons kantoor, Grote Visserijstraat 810, Rotterdam. Srieven onder No. 2028 bureau van dit blad. Kaïngaren costuums I naar maat en confectie wy leveren alles op dit ge bied, alle maten van 3 tof 20 m.m. dik meubelplaat 14-15- 16-18-20-22 m.m. dik, eiken meubel plaat, timmer- en meu belhout, Zweeds hard- erj •zachtboard, gedraalde poten voor dressoir, theemeubei en naaibox. Concurr,prijzen, Grote voorraad. H. J. TAMMINGA, Grote Visserijstraat 1416, Tel. 37730, Geopend 8&-—6 u. 's Zaterdags tot 4 uur. Alle Kiosken in Rotterdam, onze bezorgers, boek handelaren en de Advertentie Bureaux nemen ze aan Doe als anderen. Plaats een

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5