f2, STOPT flinke Jongedame MAGAZITOANP SCHILDERS gevraagd WASWRINGERS Huiskamers VOLLEBREGT Gevraagd in Groothandelsbedrijf V J GEVRAAGD in ROTTERDAM of Omstreken Firma N. Aandagt en Zoon STOFZUIGERS -GIST-7»SÏÏMmWBR!B(„ Kantoorkrachten HAARUITVAL EN HOOFOROOS Van al onze huiskamers zijn ook dressoir, talel of--garnituur afzonderlijk leverbaar. - ROTTERDAM èaashouhmift 35- witiat «ac k rwbs «qumgAAit DEN HAAG zootmahsoaai »- w» na «d£ 15 r ZAAGMOLENDRIFT33-4I M AIHEN.DIJ KiHoekKWÊ6{hJi brug) I BH1ERLANDSELAAN 5-7-9 I Tafelkleden zijn niet schaars meer. Integendeel, Uw geld is schaars en dit bemerken de fabrikanten zo goed, dat het hen moeilijk valt de productie tafelkleden kwijt te raken. Daardoor was het ons mogelijk de hand te leggen op enige partijen tafelkleden,-welke wij kunnen verkopen tegen prijzen, die liggen onder de fabrieksprijs. U kunt ei nu ttan, ptopleteti! TAFELKLEDEN TAFELKLEDEN TAFELKLEDEN jacquard geweven, zuiver wol, prach- exclusieve dessins L met fraaie randen t'3e zware kwaliteit zuiver wol, waar- w en dichte franje met doorgeknoopte onder met de hand K 120x150 c.m. van franje, 140 x 170 geweven,, van 56.— 5 8.90 voor van 28.50 voor voor KAMGAREK COST (JU MS naar maat en confectie Diverse merken L— en 1.25 p. week, rond. voor uitbet. DE VRIES, Claes de Vrieselaan 66. Telef. 32888 Nette werkster biedt zich aan vöor halve dagen. Br. no, 3169 Sur. van tilt.blad. le.oeife. o Wcningruil Vaartuigen kleinere woning C. of N. Br. no. 3164 bur. van dit blad. 1012. Een hete tijd reed ik met mijn race-auto voort zonder iets anders te doen dan te denken. Ik wilde een plan maken om de wonderkracht van de Porob- medtctjn zo nuttig mogelijk te gebruiken,.maar hoejk ook peinsde er wilde niets komen. Met de snelheid, die mijn auto ontwikkelde \yas Ik spoedig de stad uit en langs een buitenweg werd mijn oag getroffen door een echt Hollands tafereeltje: een huisvrouw, die de natte was aan de lïïri te drogen 'hing. „Die vrouw Is ijverig"; bromde ik, terwijl ik rèmde:; „En die verdient gehoipen te worden. Ze heeft 'n erge grate was en zal wel pijn in haar rug krijgen 'als ze dat van exclusieve kwaliteit. Zware royale modellen..;Prima bekle- ding. Naar verkiezing met 2 I clïibs of 2 arm-fauieuils. HDilUATT M BINNENWEG 195. i DnlJ I 1' SOTThPDAM Vrijdag 22 April 1949 te ROTTERDAM P.G. In staat vlot Hollandse en buitenlandse cor respondentie stenografisch op te nemen en uit te werken; bovendien goed kunnende rekenen en bereid werkzaamheden-van administratieve aard te .verlichten,»->»•. Uitvoerige sollicitaties, onder vermelding van leeftijd; en verlangd salaris, onder No. 4995, Adv— Bureau HARTE, Zaagmolen drift 35a, Rotterdam. GoUvemestraat 29 - Telefoon 34029 -Dn Haag Rettcrifitó*' per week zonder vooruitbetaling. ï»rima kwaliteit en. volle garantie. Desgewenst inruil van uw oude machine. Komt eens kijken, of vraagt zichtzending. nr VPIPC Claes de Vrieselaan 66, t iJSU VKILU Telef. 32888, Rotterdam 1—15 woorden Te koop gevraagd Voor pension, meubels, kasten, eiken led- m. spiraal, 2. pers. opklapbedden m.. bed,/1 pers, m. bed, compl. 'eiken slaapka- -mers, kleden. Br. no, 3174 bur, van dit blad. Rijwielen, diverse merken en kleuren, geheel compleet, be taling vanaf f 3.p.w. Goud- 5esingel 51—53, Telefoon 36975. .Kinderwagens, Engelse, Bel gische en Hollandse modellen Alleen prima merken, beta ling vanaf 3.— p.w, Goud- seslngel 51—53, Telef. 25975. voor de schoonmaak en al 't werk is zó gedaan. Persil zorat ervoor, dat de wollen winterkleren kraakhelder de kast in gaan, ATA reinigt vuile potten, pannen, vloeren, was tafels en houtwerk en iMi maakt alles wat vet of vuil is blinkend schoon. De Persil producten zorgen voor Hollandse helderheid.' compleet met regen/storm ^zeiltje 50 Interessante brochure op aanvraag bij N.V. v/h Firma B. Meindersma, afa» A, Den Haag. VAN WEEK TOT WEEK MEER KEUS Zuiverj tcoli m terrabruin- of groen, 140x170centimeter Bij de N.G. S.F. bestaat gelegenheid tot plaatsing van enige mannelijke Leeftijd 14 - 18 jaar Diploma M.U.L.O. en/of Handelsavondschool gewenst Diploma Typen en Stenografie strekt tot aanbeveling. Sollicitaties schriftelijk te richten aan de Aid. Personeelszaken. Te koop, terra, mantel en chi que japon, zwart- met wiL m, ui. a. v. Dongen. Riederstro.i 79 Z. Te ko'op; Swagger, 1. kleur. kl. maat, 15.—.Stadh.-weg 1C5 b. strandwagen, bekleed on rnet kap. bijna nw f 37.50, wandel wagentje f 12.50. Sondenmelj- er. Adriaan v. ti. Doeulaan 41 Hinegersberg1. Nieuw jongenscoststum, te kl. gekocht. Beige korte broek z. p., leeftijd 11—13. Schroder. Jo- sop li straat 05 2x bellen. Kinderwagen te koop, crème kleur, in goede staat f 35. Brunia. Boezemlaan 19 b. Bot terdam. Ter overname, in goede staat zijnde v. Delft's kinderwagen f 33.RotienrijsQStraat 2 A. Te koop aangeboden een tn goede staat zijnde kinderwagen f 35.—. Bortitsestraatweg 481. Singer, trapnaalmachfne, n. tennisracket eri n. kinderjurk jes. Vrcdenoordkade 1 a. ben. Potc-Klapcamcra 6x9 c.m. 103.55 Prakliflex lens G2.9. 248.40. Foüa. Admiraïlteits- straat 8, 2 c Middellandstraat 23. Pracht ombouwen' met noten gepolitoerde kap en voorlijst 27,50. ook tn blank en old-fi nish. Sint Mariastraat 120. vlak bij Nieuwe Binnenweg. Meubelmakerij. Foto. Box-camera's vanaf 1 13.50. Rolfilms fi>:9 c.m. 1.20 Foka. Admirallteltsstraat- 8. 2e Middellandstraat 23. Volop koppen en schotels. Por seleinen koffiepotten v. 1.4J ai. Gegalvaniseerde emmers 1 2.13, emaille emmers j 2.92. Fluitketels. 3" liter I 2,05, Vos, Zwaanshals 309, OpkJapbedden vanaf 44.—2- en 1- pers. ledikanten vanaf f 54.— ombouwen vanaf f 35— Van Ouöheusden, „Ideaal", Goudseplein hoek v.d. Werff- straat, Tel. 26157, Gordijnen zonder punten. Wij hebben sterke garens om zc te haken. W. Korteland. M&ri takstr. 55. Tel. 72123. Gemakkelijke betaling, meube len, huiskamers, slaapkamers, salons, haardfauteuils, etc. Goudsesingel 51—53. Tel. 26975. Haarden, haardkachels, nu uit voorraad leverbaar, betaling in overleg. Goudsesingel 51-53. Tel. 26975. Volop zeemlappen, groie kleine v. 1.35 af; cn ruime sortering borstelwerk. Waskui- pen 15.45, wringerbokken f 13.85, trapleren, strijkplanken en keukentafels. Vos, Zwaans hals 309. Witte zijden blouses prima kwaliteit m.40 tot 40 12,50 oer stuk enige vlotte zomerja ponnetjes z.p. Schlekade -122 a. „Kaf'-emaille keukenstellen 24- delig, blauw G8.20, 3-pits pe troleumstellen 9.98, braad pannen 3.54. grote nachtpot ten 1.93, kopjesteiltjes 2.1". Vos, Zwaanshals 309.. Kledingmagazijn „Cheap" le vert weer uit voorraad: Demi s 2- en 3-delige cost'uums en pan talons. Hondlusstraat 2 (hoek Claes de Vrieselaan), Te berei ken met ltfn 8, 11, 14, 15 cn 17. Ook Uw adres yoor maatkle ding. Zaterdag allen naar Grime» vu-, dames- en herenstoffen. Ruime keus, lage prijs. Prov.singel r~ Tel. 81072. 2 cl., i st., terra, t 145.R. ta fel 30- Gpvouwb. trekwagen f 13.—, faut. 15. zitje 125, taf 22, Van Bebberen, Boom- gaardstr. 36 kl. 2, Rljwlclonderdelfin, chroom stu ren, zadels, kettingen, ketting- kasten, Jasbeschermers. Tegen concurrerende prijzen. Rij wielhandel, Adr. v_. Herpen. Noordmoïenstraat 3D. Telefoon 47290. Autopeds, met spaakwlelen, ballonbanden en chroom spat borden -J 34.—. Driewielers 17.50. 'Rijwielhandel Adr. v. Herpen, Noordmolenstraat 30. Td. 47290. Rijwielen! Maxwell, Burco. D.C.R. Heka rijwielen alle ge wenste uitvoeringen. Ook meisjes- en jongensrljwielen, Adr. v. Herpen. Noordmolen straat 30. Sportrijwlelcn! in alle kleuren met trommclremmcn en de-, railleur, torpedo, sportrem- men, enfin, zoals- U zelf be lieft, vanaf f 150.—. Rijwiel handel Adr. v. Herpen. Noord- molenstraat 30. I Muziekinstrumenten Te koop prachtig slagwerk compleet o.a. drie tomtoms. Moderne uitvoering podium voor slagwerk. Schitterende uitvoering Alt sax in es la^è stemming. Alles afzonderlijk te koop. Te bevr. Dongelmans. Hooidrift 65 b. 's Zaterdags-na 4 uur en 's Zondags. Muziek. Accordeons v.a. f 335: guitaren f 45.—mandolines f 32.50: banjo's f 45.-; blok- fluiten 8.95; gramofoonnaal- den. -rekken, -platen. Simonis. Beyerlandselaan 29. tel. 711H0 Rijwielen en stofzuigers leve ren wij ook op gem, bet. Blommers, Aleidisstr. 38. Tel. 39054. Na 6 uur. 50022, Ballon autopeds 29,—. D. en H. rijwielen 98.50. Spatbor den p. stel 2.25.- Kettingen 3,95, grote driewielers 19.50, zadels i 5.87, kettlngkasten 4.35. „De Rijwielbokser", Bergselaan 330. Tel. 44474. Zadels, kettingen, spaken, kam- peertassen, kettingkasten, jas beschermers, sloten, sportstu ren, torpedo-onderdelen, peda len en banden in alle maten en types uit voorraad leverbaar tegen de laagste prijzen. Fa- Bob Janse, Zwartjanstr. hoek Bergweg. Tel. 49129. Ballon-Autoped m. chroom- spatb. en org- spaakwlelen 33.50, Driewieler f 17.50. Lamp m. dynamo v.a. f 7.25. Grote sortering duo's. Fa. Bob Janse, Zwartjanstr. hoek Berg-: weg. Tel. 49129. I Orgel of piano gevr. omschr. merk reg„ prijs. Postbus fi Maassluis. Te huur gevraagd: Kajuitzeil jacht (2 pers.), voor een week in Juli. A. C. Bouter, RnmJeh- wég 15. TeL 22437. Te huur of-ter oinrsme ge vraagd, winkel zonder woning. Br. no. 10.,Kiosk Scliieweg, Net alleenst. meisje zoekt net eeuv. kosthuis. Liefst wed. of bej. mensen. Br, m. prijsop gave D 300, Bur. Hillevliet 7. j Personeel gevraagd *Tette 'werkster gevr. voor hal- re dagen. Aanm. na-7 uut. J. L H.; v.; Maastrlgt, Middelland, ilein'33 b. Jevraagd, net meisje voor dag in n. in kl. gezin, goede ver- ;orglng, Geen was. Zich aanm.: Xdrianalaan 116, Schiebroek. 7a 8 uur 's avonds. Huisnaaister gevraagd, lx per veertien dagen, ook bekend met Japonnen maken. Br. no. 3165 bur. van dit blad. Te huur aangeboden Te huur: z opeis, per dag, per week, condities nader overeen te komen. Br. no. 3160 bur. van dit blad. A3Ugeb.: Twee kamers voor 2 3 personen, met volledig pension op goede stand, geen echtpaar, tegen 1 Juni. Gude- üijk 36 a, Kralingen. Te huur gevraagd Wie helpt jong echtpaar agn 2 kamers met keuken, eventu eel met gebruik v. keuken. Br. no. 3162 bur, van dit blad. Gevr. net mrisje, plm. 20 jaar, in gezin met 2 kinderen voor hele of halve dagen. Mevr,*: Muyscr, Schieweg 251 a. Gevraagd voor spoedig in ban ketbakkerij Winkeljuffrouw. Br. met voll. inl. onder no. 3159 bur. van dit blad. Meisje gevraagd voor de .mor genuren, niet beneden de 17 jaar. TieJeman, Zwartjanstraat ELedt zich aan een werkster voor kantoren of iets anders. Br. Ir. A. Kiosk Schiev.eg. Door Verpl. gouden D. arm bandhorloge g.v.. Bergsingel Blij dorp verder in. lijn 1 nac: Gerzon. Tegen' bel. terugbe*. Bergsingel 1S9 b. ben. Besch. jonge vr. zoekt pl. als gezinshulp, huish. of kinderte huis. in- of extern. Br. opg.i sal. no, 59 Kiosk Blommerdijk- selaan. Ass. accountant heeft enkele avonden beschikbaar voor bijh. v.boekh. en adm. Ook belas- tingz. Br. no. 3167 bur. van dit blad. Ie Etage, 3 grote kamers suite, zijkamer, vrije zolder met kamer, riant uitzicht (W.l, vrfje etage of benedenhuis (Noord). Br. onder na. 3166 bur. van dit blad. Heer, 32 jr. óngeh. b.b.b.h. z. slaapk. of zit-slaapk. In rus tig gezin z. kinderen m. gebr. v. telef- Br. no. 3173 bur. van dit blad. L- allemaal aan die lijn moet hangen. Dat is een moe. karweitje voor mij." Ik liet me uit de auto glijd en, greep ae Poroh-pop en sprak: Jkjwens dal al hei linnengoed van die dame onmiddellijk öan de droog lijn hcngM" Er was even een lichtflits en de volgende seconde was mijn wens vervuld. Jk keek en mijn hart sloeg een roffel van schrik... Want mijn wens was wel erg precies uitgevoerd, Het natte goed hing aan de lijn, maar de vrouw zelf was er ook bij en bungelde gillend van schrik aan de knïjphoutjes Houtwarenfabrfek met speciaal artikel heeft plaats voor 2 of 3 le klas mach. houtbewerkers voor precisie stelwerk aandiv. machines. Melden ha 15 uur. Sluisjesclijk 98, R'dam of tel. 74458. Winkeljuffrouw gevraagd, by Adr, Maltha, Passage 12, S'chte dam. bekendheid fotografie voorkeur. Tel. 67520. Net dienstmeisje gevraagd v. d. d.." boven 18 jaar. v.g.g.v. Mevr. Groen, Vlerambachtsstr. Gevr. flink dagmeisje loon <;n werktijd nader overeen te ko men v. zeer g-g-v. W. v. Wens- veen, Plasoord 34. H'berg, Kantoorbediende (mnl.), pl.m. 17 j. Goed Nederlands beheer send en vlot kunnende typen, H, J. Schellaars, Graaf Floris- straat 99. Tel. 30436. Nette Jongen gevraagd voor bestel- en pakhuis werk. Hoog loon. Benthuizerstr. 60. Gevraagd voorde Maandag flinke werkster, v.g.g.v. Loon en werktijd nader overeen te komen. W. van "Wensvc Plasoord 34. Gevraagd: Winkelbediende, leeftijd pl.m. 20 jaar. Aanmel den: v. Gils' Ijzerhandel. Zwaanshals 37B. Ma at kleermakerij vraagt kleer maker, handwerkster, machine- stlkster en leerlingen. Tuttel, Hondlusstraat .2. *s Avonds Claes de Vrieselaan 139. A. Ruts, dameshoeden, vraagt, nette leerlingen. Aanmelden na 6 uur av. Concordia 124 a. Personeel aanaeb. Biedt zich aan, net meisje voor hele dagen, Zaterd." en Zondag vrij. Br. A. 6D Bureau Fleret- straat 94. Won.mll. Benedenhuis: voor, toss.; acht; kamer, keuk., tuin. loods, omg, Overschle. Schie broek, te ruil voor eenzelfde benedenhuis; tevens te koop fabrieksradln of te ruilen voor motorfiets. Hildegardlsstr. 19 b. Wie ruilt ben.huls met werk plaats voor vrij boven of ben. huls, Br. no. 58 Kiosk Blom-, merdijkselaan. Autorijschool II. P. Take, ge- dipl. K. N. A. C.-instructeur. A. N. W; B. Bondsautorijschool. Jan Sonjestr. 4 (nabij Middel landstraat). TeL 3S777. Bovenwoning Crooswijk, ruilen voor ben.huis of Ie et. Geen West. of Zuid. Huur machtiging aanwezig. Br. A 53 Plerctstr. 94. Zestienhovenstr, le et., voork., tussenk., achterk., keuken m. bijkeuken, serre, zljk., zolder, plus kamer f 6.p. w. in ruil voor kleinere woning, inl. Blij- dorp... of H'Berg. Br. no. .3163 bur, van dit blad. 2 Grote kamers, 2 slaapkamers. Keren vjui jassen 20.Ke ren van costuuros 25.Al le reparatiën In één wee; klaar. Enig adres v«n Splim- ter. Soetendaalseweg 27 c. Gevraagd, een vrij huis, Usel- monde of omgeving, voor vrij benedenhuis R'dnm-West. Ook genegen te kopen. Lemmens, Da Costastraat 66 a. R'dam West. Aangcb.: Vreewijk, geli. vrij huls m. flinke tuin. Beo.: 2 fc. cn suite, keuken. Boven: 2 slaapk.. badk., zij- en zol derkamer en fh bergruimte, telefoon. Gevraagd: grote \vo- ning met minstens 5 kamers, badkamer. Hillegersbefg. Blij- dorp of West. Goede stnnd, Br. no. 3171 bur. van dit blad. Bovenhuis, hev. 1 kamér, keu ken, 2 sl.kamers: voor groler benedenhuis. Tuindorp Vree wijk. De Jong. Meiendaaï 11 b. 'Huwelijk Beschaafde dame, 50 jr. goede r' vérsph. ei «ren home. z.^.in. dito vriend, liefst i. b. v, luxe «ivo. Br. Ir F. Kiosk Schieweg. weg. - Nette werkman. 45 J„ z.k.m. nette weduwe of. gescheiden vrouw, leeft, 40 45 J, 1 of 2 kinderen geen;bezwaar. Br, no, 317D bur., van dit blad. Verloren Verloren zwart lederen porte feuille met autopapieren, T,b. t,b. Zeemanstraat 5 c, 20/4 rood Dames portefeuil] plm. 50.— cn tcxtlelkaarte: pin*.. 300 punten. Arbeider zee. gedupeerd g.b.t.b. J. Kruide nier Kerslam v. ti. Bergselaa; 18 b. H'berg.. Tel. 82353. Verloren 2e Pansdng, gaand: van V.'alenbargerweg n. Vroc- zenpark en terug een bewerkte gouden broche, gemaakt vai Friese oorknop. 'X.b.i.b. Ha- blous. Walcnhurgcrxvcg 22 «i. TeL 81624.' Lessen Voor perfecte Moto rry les I Gegarandeerde motorrepara- tiënl Aankoop. Verkoop, ge bruikte motoren. Taxatie, Eb:- peritse:'.naar Wessels.- Scherm- laan 21. Franse lessen en vertalingen door bekwaambeëdigd verta ler, matige prijzen, gemakke lijke lesuren. Br; No. 3132 var. dit blad. Diversen Vcor goed schildemverk nafci J. Groen, Hoevestroat 16. Tel. """"9. Vraagt eens prijs. Zoekt V vertrouwd adres'. Bel 34759. Dc Beddenfabri kant. Nwé. Binnenweg 19^ Vult onvermengd Java-kaprt Overtrekt met prima damast. In 1 dag klaar. Uw sPiraM of ijzeren ledlkaru vermaken wij tot model op klapbed. Wordt afgehaald c: geplaatst. Hendriksen, Zzmen- hofstr. 29 (nieuwe naam voo Plantage weg j, tel. 21992. Sleehtc bedden? Repareren, er b:Jvullen met prima Java 'ka pok 3-delig maken, keur:; werk. Hendriksen. Zamcnhoi siraat 29 (nwe. naam v. Plan tagew.). tel. 21992. Eigen bed denmakerij. Kunsthandel de „lkoon*' Eet- drachtswcg 14 tel. 23656. Spc c.alltelt in ontwerpen en vc: vaardiger van artistieke se':u mersampen passend bij uw in teneur. Voor uitwerk, binnen- V buitenschilderwerk natuuny Slroek en Ottevanger. ZenC, bric (kaart. K«c Binnenweg f; Spat jaordstraat 76. Uw matras slecht? Speciale rep ai -ticinrichtxng. Uet ever. op Tei "MSjr. Ocbr. Vrrma; l WettzeedijK (,t,o. Vollen» bovenstraat) Zaterdag cn Zondag gezellige pianomuziek b:j Gcrnrd's Cafe teria, Stationssingel 12 (bij Blijdorptunnel). Bruiloft? Het aangewezen adres v. liedjes, mutsen, pet ten enz. is Sterling's Feestpa leis. Maashaven 36. Tel. 73322. R'dam. "De medische wetenschap heeft bewezen, dat HORMONEN ook met betrekking tot de haargroei in staat zijn gestoorde levensfuncties weet op gang te brengen. Interessante resultaten werden, door deze opzienbarende ontdekking bereikt bij haaruitval en vroegtij dige kaalhoofdigheid, waarbij de nieuwe chemisch bereide ACALVIT- cestrogenen werden toegepast. 84 van de 100 vrouwen en 80 van de 100 mannen vonden er baat bij. Door de toevoeging van een pan- totheenzuurver bin ding (een B-vita- mine) werd een wetenschappelijk gefundeerd haargroeimiddel ver kregen, dat verrassende resultaten geeft bij haaruitval en hoofdroos. A CAL VIT bevordert een weelde- rigegroei van gezond, glanzend haar. Bega niet de fout ACA1VIT te beschouwen als een gewoon „haar water"; het dient met zorg te worden toegepast, in overeenstemming met de eenvoudige aanwijzingen, die bij elke flacon worden verstrekt. TAFELKLEED met bet wanne, intieme Keüm-desein TAFELKLEDEN DE BIJENKORT 4>.y6ftA Gevraagd, één deurs spiegel kast, in goede staat. Br. prijs opgaaf onder no. 3172 bur. van dit blad. Te Jcoop'aangeb. Te koop: Nieuwe Ieren, gele koffer, 75x45, prijs *65. *s morgens .voor. 12 uur. Tel. 7554B. Fotografie. Te; koop; kleinb. camera 2.9. lens Gil vergrotings - app. 4.5 lens; beide z.g.a.n. Prof. Bolklaan 2.' Overschia, Tel. 45034. i- Te koop: Eiken schoorsteen ombouw etalage, kolenhaard en. eieeir. pedicure kastje. Van Ree, Eendr.weg 30'al Het adres voor solide hout- waren trapleren, strijkplanken kuipen; H. J. Tamminga Grote Visserijstr. 14—16. TeL 37730. Bcdst'elleu. verend en kapok, opklapbedden. ledikanten; de kens etc. Betaling reeds vanaf 3,— p. w. Goudsesingel .51— 53, Tel. 26975. Ongelooflijk! Koopt H ner gens 2 faut. 4 st. dressoir, schuiftaf^i', vloerkleed, tafel kleed, 20 m.2 balatum tesamen 298.-, f 398.-, 498... f 598.-. w, v. Maaren en Zn„ Noord plein 11 en X. 1 10-Zangkajiarles m. ga rantie volière vogels f ,1.50. Honden knippen. trimmen. Het adres Artls, St. Andrles- straat 12 c. Tel. 76B23.' HERSTELT HAARGROEI IN 8 VAN DE 10 QEVALLEN DHRMAT0LOGICA 93 ÖW5) Dames gebruiken ACALVIT eren- eens met succes wanneer de per manent niet wil houden of het haar een vale, matte tint krijgt. BOEL VAN ESSEN Rugfrystraat 42. Tel. 52071 en 78909. Voor kléinbeJjulsdejttJ Speciale aanbieding salon-eetkamer be staande uit dressoir. 2 club- fauteuih? 4 stoelen, schuiftafel compleeWT" 560.;„De Meubeï- beurs". Grote Visserijstraat 8—10, Botterdam. Feestartikelen. Voordrachten revue en toneelschetsen. Frans Moret, Vierambachtsstraat 106, R'dam. Tel. 39346. Mod klnderledikantjes 20.— (ongelakt.). Geheel hout. Vele modellen uit eigen fabriek. Rosespoorstraat' 6. Tel. 73609. Japonnen 2.90, Mantels 4.90. Mantelcostuums 4.90, Rokken 2&0, Avondjurken f 12.90. Mevr. Strauss, le Middelland- str. 23 boven. Verkoop begint Zaterdagmorgen 9 uur. Slijterij Peeters. Inmaaköran- dewijn t 4.70. per liter; citroen jenever 4.65 pc-r liter. Scheepstimmermanslaan 14, Tel. 21652—228B4. Nu iedere man een „PMUsha- ve" op gemakkelijke condities. 1.40 per week. zonder voor uitbetaling. „Elra", Zwart Jan straat 38 a. Naaimachines. Nieuwe inzink- bare trapnaaimachines en 'sa- lonkast-machines. Ook elec- trlsch. Inruilen, inkoop en alle reparaties by Fa. A. van Breda. Zwart Janstraat47, Tel. 80737. Radio en Gramofoons Radio's-Stofzuigers! Nog en kele fa briekstocsteHen uit voorraad 'leverbaar v.a. 1 185. Stofzuigers f 2.50 p. week, zonder vooruitbetaling. „Radio Oost" Goudserijweg .40. Telef 24043. •••-■? Philips reparatiedienst voor -vt/Tp rart"-oreoaratie R?-"» Modern, Pleinwog 152. Tel. 73699. Straatweg 64. Tel.. 49366. Gram, platen Frans v. SchaiJt, Bobbejaan Schoepen, Eddy Chrfstlani, Bob Schblté, Lam- ray v, d. Hout, Willy Vervoort ex. Muziekhandel Tonny Steynen, Zomerhofstraat 6. Tel. 47835, Goudsesingel 519. Tel. 28171. Onr, goederen aangeboden Particulier vraagt te köop een blokje huizen op goede stand. Br. no.. 174 Adv. Bureau J. Grijseeis Jr.. Nwe. Binnenweg 165. R'dain. Auto's, Motoren en Rijwielen Te koop: Mercedes benz 1939, z.g.a.n.. deskundig onderz. toe gestaan, Caré, Goudserijweg 50. Ford bestelwagen '36 85 P.K. motor 500 k.g, f 950.—. Tel 81327. - Te koop, tandem. Adres; le pynackerstr. 36. TeL 40100, Te koop, auto, merk Opel. jaar 1936. In. g. st... prima banden: met nationaliteitsbewijs. prijs f 850.Bevr. Wolhuis Roland. Zw. Janstr. 76. Te koop: Opel, 4 pers. kl. wa gen. geh. gerev. 1200.—. Br. no. 3161 bur. van dit blad Hereartjwiel met nieuwe 3- versnellingsnaaf. compl. Klei weg 208 a. Originele Meisjes- en Jongens- rijwielen leeft. 6-3-10-12 J. en vele merken Dames- en Heren.- rijwielen, concurrerende prij zen. v, Strlen, Stationsplein 20. Mooi. Dames-, Heren-, Meisjes- en Jongensrljwicl in goede staat. Wateringhestraat 12 a. (Noordsihgel),.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3