De Cup Final bijna altijd een voetbaldrama FILM VARIA Vijf voethalsterren op eigen terrein99 Fransen zagen in Scheveningen een Hollands pierement WE HEBBEN NOOIT ONFORTUINLIJK MET MARIANNE GEFLIRT Uit de tijd, dat een middenvoor nog een kanonskogelmanwas Spannend moment. Dikwijls wordt de wedstrijd beslist in één ogenblik van spanning Grotere sensatie voor de Engelsman dan een interlandwedstrijd 1925. Een voetbal- vijfling IN CIVIEL ZAGEN ZE ER NIET GEVAARLIJK UIT r Zaterdag 23 April 1949' 3 Een en veertig jaar geleden om precies te zijn op 10 Mei 1908 werd in Rotterdam de eerste wedstrijd tegen de Fran sen gespeeld (en met 4 1 ge wonnen) en vandaag hadden we in Rotterdam de negende ontmoeting, zodat niet van een overmatig druk verkeer tussen de beide landen kan worden gesproken» Wat precies hier van de reden kan zijn Ach» er is maar één Holland—België en voor de Belgen maar één België— Holland! En met de overige voetballanden en dat geldt ook voor de liefelijke Ma rianne hebben we slechts zo af en toe een vluchtige flirta tion gehad» Door dit vluchtig contact bestaat er ook geen uitgebreide voetbalht- teraluur, maar toch zijn er van die negen wedstrijden wel een paar aardige bijzonderheden te vertellen. Het begin van de serie op 10 Mei 1908 was een goed begin, want we wonnen met 4-1. Het Haagse Quick, de seizoen-kampioen van Nederland, drukte z'n stempel op deze overwinning door het mee spelen van de Quick-ieden Ötten, Stempels» Welcker en Snethlagè, waarvan beide laatsten een voor treffelijke linkervleugel vormden. Linksbinnen stond Concordia's schutter Thomee, van wiens medi sche adviezen het Nederlands elf tal nu nog dankbaar profiteert. Pas ruim dertien jaar later zou den. wij, in Parijs op 13 November 1921, de volgende wedstrijd tegen de Fransen spelen» de eerste in de Franse hoofdstad. Van dr. Thomee hadden de Fransen nog slechts een vage herinnering, maar zij zouden tot de pijnlijke ontdekking k#men, dat het Nederlandse klimaat uiter mate geschikt was voor het kwe ken van schutters. Want daar kwa men in „la ville lumière" Jan van Gendt en Harry Rodermond in het veld, die er met respectievelijk drie en twee coelpunten lustig op los scoorden, zodat de Fransen, kans loos ver lore, i met 50. Grote be wondering hadden de Fransen voor Jèn de Natris, die met z'n snelle rushes langs het lijntje het Paryse publiek in verbazing en verrukking bracht. Kunst om. een kind te slaan Een nog grotere nederlaag had- den de Fransen in het verschiet, de 81 in Amsterdam, op 2 April 1923. „Kunst om een kind te slaan schreven de kranten in die dagen. Het Nederlandse publiek scheen er een voorgevoel van hebben, want het Amsterdamse sta dion was lang niet uitverkocht „De voetbalbond moet ..betere-artiesten huren," zei er iemand*in de pauze, „voor zo'n tweede klasse gezel schap als de Fransen hebben de mensen hun dure geld niet over Binnen de minuut had Nederland al een 10 voorsprong, rfiet. rust was het 70 en pas toen het 70 was redde de Franse captain Bard de ietwat dubieuze eer, waarbij het Nederlandse publiek harder juichte dan bij een v-n ie Nederlandse doelpunten. Zo zijn wij nu een maal Of de Fransen toen een beetje geschrokkan zijn, weten we niet, maar ■'hef duurde tot 1931 voordat in Parijs de volgende ont moeting tot stand kwam. En weer zagen, de Fransen een reus het veld inkomen, in de gedaante van. Wim Lagendaal, die des te meer opviel, doordat de rechtervleugel Wels Adam van miniatuurformaat was. De Rotterdamse politieman werd als „l'homme boulet de canon" de kanonskogelman een figuur, die de boulevards nog lang stof tot praten gaf. Van 11 bracht hij met drie forse knallen de stand op 41 en al werd het later toch nog 43, deze Lag endaal-doelpunten bleven dè grote attractie van de ontmoe ting. Te vroeg gejuicht En zo gaan we naar de tiende Mei 1934. De tijd van „we gaan naar Rome" en de glansperiode van het Nederlandse voetbal, toen we tot de sterkste voetbalnaties van Europa weerden gerekend met spe lers alB Kick Smit, Leen Vente en Bakhuys» Binnen een kwartier stonden we in het Amsterdamse stadion al met 30 voor, wat kon ons nog gebeuren...? Er gebeurde iets: we verloren met 54 (rust: 4—4). Ons enig excuus was» dat we die dag twee van onze vaste spelers misten: Anderiessen en Mijnders. Op de spil plaats faalde Qprinsen uit NOAD en de KFC'er Mol deed het op de plaats van Mijnders nog slechter. Maar het slechtst op dreef was doelman Keizer,, die ruzie kreeg met de backs en zeker twee doelpunten had moeten voorkomen. NEDERLAND-FRANKRIJK 10 Mei 190S, Rotterdam 4—1 13 November 1921, Parijs 5—0 2 April 1923, Amsterdam 8—1 29 November 1931, Parijs 43 10 Mei 1934, Amsterdam 45 12 Januari 1936, Parijs 61 31 October 1937, Amsterdam 23 26 Mei 1947, Parijs 0—4 Maarde 12e Januari li bracht voor de Fransen weer een zwarte bladzij, want met niet min der dan een 61 nederlaag werd Marianne aan de dijk gezet en weer was het de centervoor, die met angstwekkende knallen gaten schoot m het net achter de Franse doelman. Bakhuys (Baqtu :n het Frans) gesecondeerd door Kick Smit en Leen Vente deed de Fransen van schrik verbleken. Zon der hulp van magische kwartier tjes of mysterieuze krachten werd met een angstwekkende regelmaat de score opgevoerd. Wat een verschil met de wed strijd van SI October 1937 in Am sterdam. Ons elftal was toen al sterk op z'n retour. Bij gebrek aan Bakhuys zette de Keuze-cbnwssie Smit op de midvoorplaats met Puck van Heel als linksbinnen, omdat men in Pellikaan met Bas Paauwe tenminste twee behoorlijke kant- halfs had en er geen goede links binnen te vinden was. Weer was de belangstelling van het publiek maar matig, getuige het feit, dat er ruim 10.000 plaatsen onverkocht bleven. De wegblijvers behoefden geen spijt te hebben, want we ver loren met 32 na een zeer matige wedstrijd. Toen kwam de oorlog en pas op 26 Mei 1947 gingen we met de KLM naar Parijs om te zien wat er van. de traditie, dat Nederland nog nimmer in Parijs had verloren, was overgebleven. We gingen met een zij het ook getemperd optimis me en praatten ons moed in dat de uitslag wel mee zou vallen. De uit slag viel niet mee. We verloren met 40, in een wedstrijd, die ons prac- tisch geen kans had gegeven om van de Franse profs te winnen. Zij waren over alle linies sterker. •a*uw Hij kreeg de ba!, keek even uit. een snef/e ren» een kloek besluit, een voorzet volgt zó afgepast dat beide backs totaal verrast. De mtdvoor sprint en uit de lucht raakt hij de bal gelijk een zucht. De keeper sfond geslagen sfi/... Dat was een schot van Polly Pil. 31 QUICK SPORTSCHOEN - VERKOOPCENTRAtE NIJMEGEN UITSLAG PRIJSVRAAG: Oefl Ik heb voor de hele volgende winter we! briefkaarten om er de kachel mee aan te maken. Een klein deel ven de Inzendingen wet fout. 21O0 Inzenders kennen blijkbaar onza Interlandtpelers nog niet. IJverlg d© sportpagina's lazen en bekijken, jongelui I Er waren zoveel goede Inzendingen, dat Ik eene over mijn hart gestreken heb. Het aantal prijzen heb Ik meer dan verdrievoudigd, nJ. 10 paar echte Quick Voet balschoenen en 10 Patent Speelbalen. Alt gelukkige winnaars ïljn door het lot vastgesteld; VOETBALSCHOENEN: 1. g. A, Stuurop Vespucclsstr. 76", A'dam, 2. Dpi. Sold, H. Hendriks, Adm. Comp. 200723185 Stormsch. Blo«- mendae!. 3. M. H. Gerritsen, IJssslstr. 29, Doetlnchem. 4. L C. van Zuldam, C. v. d_ Ujnttr. 94, Den Haag. 5. W. H, v. d. Sehrlef, 2# Loosterw. 12, Hlllegom. 6. F. Meijer, Rljrwtr. 25, Katwl|k s/d Rijn. 7. A. Metlaard, Vooralr. B 117, Stad a. 't HarfngvJ. 8. A. Eppfnk, „Het Anker", Ulft (Gld.J 9. Korp. P. G. Lute, 42155, M.O.C. Voorschoten. 10. 1_ Bij man, G 15, Wognum N.H. SPEELBALLEN i 1. J. P. Toietjué, Mil. San, Pav. E. K 2, Amersfoort. 2. H.J. Hannlnk, Fabriekstr. 7, Almelo. 3. E. de Moor, Antwerpseatr. w- 443, Bergen op Zoom. 4. A. Parl|e, Brmkgreverw. 150, Deventer. 5. H. Kuyper, v. d. Palmstr. B4. Gouda. 0. H. J. Dekker, Karperatr. 3 Kampen. 7. A. de Vries, Kanaald. 32, Nlgtevecht. 8. Th. Rovers, Buitenhofstr. 26 B,.R'dam. 9. C. N. V&lk. Bartkakade 8, Wotmerveer, 10- W. v. d, Nes. z. Schalkwijk 51. De prijzen worden binnenkort toeoezonden. De winnaars een stevige poot van POLLY PIL. DE Football Association Cup Final, die de volgende week Zaterdag in het Londense Wembley Stadion plaats vindt is zelden klas siek, maar bijna altijd dramatisch. Hoe dikwijls is de wedstrijd al niet beslist in één ademloos ogenblik, in een ogenblik van inspiratie, een slip-in-een-seconde van een nerveuze voet baller, die in. dit gevecht geen tweede kans krijgt: de beste voetbalteams van het Kingdom is die al eens overkomen. Vijf van zulke momenten uit de vele Cup-finals, die ik al heb gezien, staan mij nog helder voor de geest, schrijft Roland Allen,, de bekende sport journalist van de „Daily Graphic',' in World- Sports. "1Q01 Tottenham Hotspur en er gebeurd was. Twee doelpunten A i/Ail. Wolverhamnton Wande- in 18? seconden. 'Resultaat: New- Wolverhampton Wande rers hadden op Stamford Bridge 55 minuten gespeeld zonder een doel punt te kunnen scoren. Tien. minu ten van de tweede helft waren voorbij, toen de rechtsbinnen, Jim my Seed, een lange pass gaf naar de linksbuiten Jimmy Drmmock. Het was niet de eerste keer, dat dit gebeurde, maar tot nu toe was suc ces uitgebleven. Dimmock startte voor een lange dribble, eerst langs de lijn en geleidelijk aan naar bin nen komend. Hij werd getackled, maar bleef in het bezit van de bal, hij werd opnieuw aangevallen, struikelde en scheen de bal te zul len kwijt raken. Het publiek grom de, maar Jimmy herstelde zich mi raculeus, vocht zich opnieuw in het bezit van de bal en loste met de linkervoet een verschrikkelijk hard schot naar de linker bovenhoek. Het was het enige doelpunt van de wedstrijd en bracht de Cup voor de eerste keer in 20 jaar naar het Zul- den. Jimmy Seed, de inspirator van het doelpunt, is nu de manager van Charlton Athletic. 1 Q24 Aston Villa was zwaar j.val, favoriet om New Castle United op Wembley te verslaan. Maar acht minuten, voor het einde, toen de stand nog 00 was, glipte Stanley Seymour nu een van de directeuren van New Castle United met een hxillante dribble door de verraste verdediging van Villa. De bal ging naar Harris, de mid denvoor, die met een wel overlegd schot scoorde. Terug naar het mid den en regelrecht van de aftrap ging een lange pass naar Stanley Seymour. Hit pikte de bal op in volle vaart, kreeg hem onder con- tróle en schoot hem in het uiterste hoekje van het net voordat Jack son, de Villa-doelman, besefte wat in f85 seconden. 'Resultaat: New castle 2. Aston Villa 0, en dit was zo'n sensationeel ogenblikby de Cup Final Cardiff City twee keer achter elkaar in de Cupfinal Zij verloren, in 1925, met 10 van Sheffield Uni ted en wonnen, in 1927, met 1—0 van Arsenal. In de 1925-final kreeg Tunstall, de United binnen- speler, de kans om het winnende doelpunt te scoren, doordat Wake, de half-back van Cardiff, aarzelde om hem aan te vallen. Cardiff kreeg een prachtige kans in de tweede helft voor de gelijk maker, toen zij in een vlaag van brillant voetbal het leer voor een open doel hadden. Iemand van Car diff had maar z'n schoen tegen de bal te duwen en het was zo goed als zeker een doelpunt geweest, maar op onbegrijpelijke manier misten achter elkaar drie spelers. Toen het gebeurd was keken ze el kaar aan, met de vraag in hun ogen hoe zo'n blunder in vredesnaam mogelijk was geweest, 1 eerste Cupfinal, op uuv' Wembley, die door een penalty beslist werd. Preston North End won met 10 van Hudders- field Town, De normale speeltijd was saai en doelpuntloos verstre ken. Toen kwam de verlenging en die was ook niet bepaald opwin dend. Het gebeurde ongeveer een minuut voor het einde van de extra speeltijd, dat Mutch, de rechtsbin nen van Preston, probeerde door te breken. Niemand kwam er bij zonder van onder de indruk, tot men hem plotseling languit op de grond zag vallen. Mr, Jimmy Je well, de scheidsrechter, wees zon der aarzeling naar de penalty stip. Alfred Young, de spil van Hud- dersfield die Jewell ten val had ge bracht, stond er bij alsof hij uit graniet was gehouwen. Mutch nam de strafschop en nauwelijks was de bal in het net verdwenen of de scheidsrechter floot. 1 Q4.7 Jimmy Seed ging in 1946 mej. z'n Charlton. Athle tic naar Wembley. Zij werden door Derby County met 41 ver slagen. Het enige, wat Jimmy Seed zei. was: „We komen volgend jaar terug!" En ze kwamen terug, tegen Burnley, dat het elftal van het sei zoen was geweest. En hier beleef den we de grootste sensatie, die ik mij kan herinneren. Weer verlenging! Nog maar een paar minuten te spelen en wij, op de perstribune, borgen onze potlo den al op, met het vooruitzicht om de Zaterdag daarop naar Birming ham te gaan, voor een herhaling van de wedstrijd. Toen gebeurde het. Billy Robinson, de middenvoor van Charlton, die in Januari naar Zo ts de stemmtnff West Ham "United verhuisd zwenkte met de bal af naar rechts en gaf een hard. schuin schot naar het midden. Het hoofd van Donald Welsh, de captain van Charlton en nu de manager van Brighton ver anderde de bal een beetje van rich ting. Op links stond Chris Duffy, een flinke, robuuste Schot. De bal kwam naar hem toe. Hij zwaaide met z'n rechterbeen, kreeg de bal op de wreef van z'n voet en de vol gende seconde lag hij achter in 't net (de bal wel te verstaan). Wat toen op Wembley gebeurde, is met geen pen te beschrijven Vrouwen over Hollywood Over de crisis tn de Amerikaanse filmindustrie zegt de Amerikaanse best seller-scftrufster Beth Brown, dat «3 is ontstaan doordat Hollywood z«n productie te veel op de mannen beeft ingesteld. Er worden funis gemaakt over gangsters, roof. moord, vrouwen en ter mg, maar geen enkele over ba bies, Hollywood 2al Weer uit de put komen als dat verandert cn de vrou wen. -weer naar de bioscoop gelokt warden, aldus Beth Een andere bekende schrijfster, Vicky Baum. heeft over Hollywood gezegd, dat het „afschuwelijk." was en dat de Amerikaanse films menselijker moeten worden en los gemaakt moeten worden van de grote studio's. Muziekfilm met Menuhin Jebudi Menuhin verschijnt in een film van, 75 minuten geheten „Het ma. gisch concert". De film geeft een con cert weer van het symphome-orkest van Hollywood, waarm Menuhin, Ja kob Gunpoï (piano) en Euta 3°a (zang) werken van Bach, Beethoven er de Sarasate uitvoeren. Bij wijze van proef is de f>lm vertoond aan de unl- vesiteit van Stanford (CaL) r zij loopt ooit al m Zuid-Afrika, maar nog niet in de grote Amerikaanse bioscopen. Menuh.n is van plan in meer derge- hjke iilms op te treden. Belgisch film- en kuustfestïval In koortsachtig tempo werkt in Bel gië aan de voor oer eiding van het tweede festival voor £iim ert schone kunsten, dat van 18 Juni10 Juli tf Knokke-Zoute zal worden gehouden. Uit verschillende landen zijn al aan- meedingen binnengekomen; de Motion pieture association of America, de confederation nationale du cinéma franjaise. The British film producers association hebben de uitnodiging van de Belgische regering aanvaard en hun deelname toegezegd aan de filmwed- strijd tan het festival. Wilhelm Busch ia Esperanto De Duitse „Alfa film-production" heeft het recht gekregen alie -werken van de Duitse dichter en tekenaar Wil helm Busch te verfilmen. De eerste film „Avonturen van een vrijgezel kamt in Augustus gereed; Alfa heeft besloten deze film te laten nasynchro niseren in Esperanto en er geen ande re vertalingen van te maken. VIJF Rotterdammers (of daaromtrentop een paar kilometer kij ken we voor deze keer niet Schiedammers en Krimpenaars!) een Rotterdamse voetbal-vijfling dus speelde- vandaag „ia eigen stad". Hier onder plaatsen we een aantal foto's van de vijf Maas kantors in hun werk. RIEN TERLOUW, Capellenaar, die in t Krimpens'e D.C.V. voet balt, toerfct op het kantoor van Van der Ciessen's scheepswerf. DE VROET, een Feyenaord-man is kellner in een druk beklant café. In zijn werk is hij links nóch half. Lang wachten hoefje in elfc geval niet als je „aan- néme" roept FAAS WILKESja... dat lueet de kleinste jongen in Rotterdam, die is immers verhuizerals htj zijn voetbalschoenen heeft uit getrokken VAN SCHIJNDFL, rechtszit op de secretarie in Schie dam op tde afdeling Militaire Zaken. In elk geval een at tractie voor de dienstplichtige Schiedammers om de bekende S.V.V.-er aan te treffen als ze zich moeten „melden". BRANDES flinks) is ook ambtenaar. Deze Feyenoordspeler zit op het Departement van Marine in Den Haag WIJ zijn niet gewend bekende voetballers in hun dagelijkse plunje aan hun gewone bezigheden te zien, wü kennen hen in voetbalshirt» rennend langs de lijn of over het middenveld en wjj vergeten dan dat zjj in dc week, net als wjj allen, hun gewone baantje hebben» werkzaam aan het Nationale sportinstituut te Parijs en parotte heeft een sportzaak in Rijssel. >,We zijn moe \/\f 4T maakt een voetbalelftal r in civiel toch een povere in druk. Die ervaring hebben we meer opgedaan. De indruk van Frans getint. Hij heeft donkerblond fen homogeen en vervaarlijk team. haarkort geknipt, onberispelijk waar niet levendig ^worden in een scheiding. Hij heeft iets weg van de voormalige internationaal bij ons tussen al deze slipjasjes en, pantoffelschoenen. En toch zulten Potharst van Ajax. Pierre Simbal- jongens voor hetere vuren LnT<sv rJ0 nrstaeoe *t sp inelers eten vraten en rusten is de adonis van het gezelschap. j gestaan aan de meeste °TItLÏe.^ae^,yan.de N.e- Daarvoor ts hu ook CorstcaanHolhmdse voetbalartisten. Het moet derlandse Voetbalbond wacht- Alles Baat tongsaam om geen over- 3S 00,r .Corslca""; te Donderdagmiddag geduldig op bodige energie verloren te laten !fa^.donUr cn knap. Een het Kurhausterras te Schevenin- Safm- Zelfs geen gesticuleren bij zonnebnl verbergt zijn gen om de gasten te verwelkomen. h*\ Langer dan een half uur duurde ook weer niet zo nauw. nemen, het nietwant toen draaide eer. Na Ae mattltVd wordt flink gerookt Le Pierement te «oetbat/HTnilic. Ha speelt in dc F. C. Reims evenals zijn twee broers PanJ en Nod Paul verde digt het doei nan deze kumpi- oensjiloeg en Noel speelt in de - len zijn om even voor de foto- voorhoede. Zt; zm alle drie profs. - - graf en op het terras te verschijnen. Ook Pr au ff speelt in „Reims", die vaar ocnotiana, tegen welk ianci no Fran** nnvthtiFnrnfc Le trainer ziet er eerst niet veel hun verleden jaar voor het 'heve Zlf Woensdag in het veld komen, hun wêwètSÖ'SÏÏ heil_in, uant felle uou scMadt de sommetje van 3 m.ütoen froecs ™nJ>.e.\SLXer .RtS groene autobus het plein op achter de ruiten werden zwarte kuiven zichtbaar en het gelaat van Tonny Staal, de vlijtige dubbeltjes- beheerder van de KNVB. OF de heren zo vriendelijk vjil- tii da Franse competitie behoorlijk stevig toegaan. „We zijn moe", vertelde een der Fransen ons, maar we meenden hierin een on dertoon te bespeuren van: „je kunt nooit weten hoe jullie uit de hoek komen." We toeten nu hoe het gebeurd is. Morgen oj over morgen vertrekken, de Fransen koele en verkwikkende Noordzee strand van het lage land gearri conditie. Maar er staat een koele van Renncs. een club in Bretaqne, tiiet, zei een der officials. „Ijc heb teewiad en dan mag het. En Prouff overnam. Niet voor mets heeft onlangs EngelandSchotland ge- -i.cn n JL en Baratte hebben intussen op de Reims met drie punten voorsprong De koppen boven Bou,evard ecn ccht Holteni» V- de leiding m tie kamvionicom- de dito overhemden (met of zon der das) keken ongeïnteresseerd in het rond, zoals men dat van de zien Wy roepsreizigers kan verwachten. Al K 'ógen poSier- is het Kurhaus Mn verre van een ?'?aar m ?oa:" Boulevard ecn echt Hollands'pie- de leiding in de kampioenbcom' - lemevt ontdekt. Zon of geen zon, petitie voor Lille en* behoren- zes ffczten. ze zijn nu helemaal niet vicer te spelers van deze club tot de uit houden. Lachend wijzen de spelers verkorenen voor het nationale elf- hebben NederlandFranfc- Ks. tal. va.thatter.tie de nert.om-imn-di- Wte vehikel, wattrmn het draaien- De meeste spelers van de Fran- v Bmet toe d; nor, ven I'm inrn.n.rlf Zr. de ««"nter doo, ten ernstige man se ploeg «inden in Metbal hun ontbreekt unjc gers van het vroegereluxe land zijn gewoon aan grote hotels; in hun eigen wijde vaderland of an ders op hun verre buitenlandse rei zen naar Spanje, Zwitserland of verder. Ja, dit zijn jongens zo weggeno men van de brede Parijse boule vards, met hun lange, wijde col berts, gepommadeerde lange ha ren en perzik-schoenenDaar loopt er een met een dames-badtas, ik meen dat het de spil Jonquet is uit Reims, met zyn 24 jaren een der jongsten van de veertien.Men geeft hem grif dertig, evenals men zijn meeste collega's hoger in leeftyd schat. Lotsy schudt zijn oude collega, de grijze voorzitter van de Franse voetbalbond en president van de FIFAJules Rimet, gul de hand. „Commant ga va". Spoedig zijn zij in diep gesprek gewikkeld. De in ternationale voetbal-diplomatie is al evenzeer ingewikkeld. De Fran- in beweging ivordt gebracht. Prouff is de oudste van het elf tal met zijn 30 jaar e» het minst Franae voetballers maken kennis met de Hollandse keuken en de heer Staal, secretaris-pcnnrngmeester van de K Is", aiet toe dat het hen aan mets nks zit Prouff, daarnaast enige bezigheid, behalve bim. Cmssard en Baillot Aan de andere ruisinrd dm in Rhpnm> ecn kant van de taIcl zlt middenvoor Ba- st.ztienneecn rattG gefjankeerd door de beide backs, linke Vtszaak drijft, prouff is rechts Sal\a en links Marche.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3