van Alphen wint steeds... iffi®1 STOFZUIGERS VOLLEBREGT ikèjaéS IWdz&tlfete ffo VAN VEEN f 106.. DUNAK'S ÏROENEVELD BRIL m BELANGRIJKE MEDEDELING! PIETVAN DIJK LAMBASSADEUR „APOLLO" Een huisvrouw.., /T Speciale Aanbieding M. DOORNINK RIJWIELEN J. van 't HOFF UVAl fr AAK 3 i*i kwaliteit en afwerking a het toonaangevend chemische reinigingsbedrijt Oostzeedijk 206 20s Rotterdam -4 Telefoon 28026 Th. Op ten Berg CHINEES SESTAUKr YUEN4VAH SPORTKOUSEN SKISOKJES WITTE HERENi en SPORTFROCK 1 Jü M WERELDMODE M KNIPPATRONEN ZO JUIST OHTVANSEN: Fsj B. TH. PATTES NEDERLAND FRANKRIJK Naaimachines GROEN's GRAAFLAND's Foto-Handel OPTIEK' KINO - FOTO JANSEN met 6xgratis controle r RHoDEL, RHoDEL, ledereen kent het nu wel! die met overleg te werk gaal, gebruikt: KWALITEITSPRODUCTEN |En toch was het buitenspel lik zag het duidelijk door mijn 0 f4.55 //Mmr.m fi8o x van Q 60 Bedden zeer voordelige prijzen. Karpetten SM per meter 70 breed 5.76 per meter STUDEREN PARÜfi ÏS7 BON Prettig- lezen in de zon Opticien SCHOONENBERG BROEKEN 3portjasjec STR00BAND A. GROOTVELD HEDEN ONTVANGEN STOFZUIGERS ADR.v.HERPEN «.Wolhuis BERGWEG, MATINEE RITA REUS FUD CANDRIX GAAT U TIMMEREN? HOUTHANDEL H. J. TAMMINGA ADVERTEER REGELMATIG GAZELLE SIMPLEX JUNCKER Vulpennen 0 Dozen post PENHOEft" Zaterdag 23 April 1949 MAATKLEDING KOCHUSSENSTRAAT 333a - R'DAM - TEL. 5004 S RADIO-GRAMOPHONE Gevestigd sinds 1900 GROTE SORTERING POPULAIRE EN KLASSIEKE GRAMOPHONEPLATEN 1 F. van DAALEN ROTTERDAM Alleen ROCHUSSENSTRAAT SS - Telefoon 23501 TRACTEER U ZELF GA E E X S LEKKER ETEN RIJ: DE FIJNSTE CHINESE GERECHTEN Schiedamsesingel 50 - Telefoon alle maten van f 1.85 af alle kleuren van f Ö.S9 af ftVÜS VOL HAMUFACTw WIDOttUNOSTSAAl met volledige Hollandse bandleiding 200 NIEUWE ZOMER- MODELLEN Alleen"- verkrijgbaar in het NOORDEN bq NOORDMOLENSTRAAT hoek Tollensstraat 39 RTDAM f «OVENJEgSSJNGEL<9.-m. 46T06 De sveeiaalzaak sedert 1888 Hef interessante oogge- tuigeverslag van Ir. v. Emmenes had u kunnen volgen, indien U in het bezit was geweest van een goed Radio-toestel. Wij hebben zulk een goed toestel voor U. Komt eens praten. TE KOOP GEVRAAGD AUe soorten en merken defect geen bezwaar. Naaimachinehandel Vierambachtsstraat 114 Tel. 36653. V/H Passage MAU«TSWEG 42 Oudste en vortroawdste Fotozaak.van Rotterdam Uw kleding in de STOMERIJ - VERVERIJ ROKKEN PLISSEREN 3.5C REPAREREN PLISSEREN ONZICHTBAAR STOPPEN Heemskerkstr, 2» TeL 30913 PUperstr. 29—31, Tel. Z63S8 Eb en Haë ter straat 66b. Schiedam: Hoogstraat 15, Telefoon 682;» Vraagt inlichtingen omtrent aansrfisfflng van een der moderne EXCELSIOR. KREES. HOLLAND- ELECTRO of RX1TON machines. hoger ZAAGMOLEN DRIFT 33-4L JfATHENESSERDUK hoek M.weg (bij debrug) BEUERLANDSELAAN 5-7-9 - TEL. 40768-43768-3CH57-1TJ14S Verkoop van uitsluitend NIEUWE MACHINES Ringspoel- trapnaa'machines 275»— Ringspoel- Inztnkbaar 345.— fti tig spoel- «donkast 400,— Rfngspoel- electr. draagbaar 370, Anker Zigzag-machines v.a. 543- Husqvarna-Lada- ACUer-Anker VAN BA*ïs ?l3aiir»acH»»«;hanf}e| Vierambachtsjtraat 67, tel. 52116, Rotterdam Heden ontvangen de vóóroorlogse unghans KLOKKEN ook eea pracht aortering- prima merken met Gong en Blm-Bam 14 dagen lopend e? 50 vanaf f 3/ bij aankoop van d«e taeflacon deze doos mej-3itokksnieep by aanfioop van deze luxe flacon dit stuk zeep wtdeavwe WINKELIERS. DIE DEZE COMBINATIE NOG NIET IN VOORRAAD HEBBEN. KUNNEN PEE OMGAANDE WORDEN VOORZIEN, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! Bel of schrijf: „Rhódel", Den Haag, Tel. 114466 en 114072 Dir.: J. H. M. VAN DOORNIK. J Bedstellen 1 pera.* bedstel met kapokkussen J 49.30 2 pers. 3 delig met 2 kapok- kussens, prima da mast-o vertrek f 84,75 Verende Bedstellen 2 pers- 3 dellg met 2 kapokkussens prima damast Jf 37.SO bedstellen jnet 10-15 en 20 jaar schriftelijke garantie Opklapbedden 2 pers. en 1 pers, met gerond- beidsmatraa f 59,80 44.00 Ditanbed Sleemodel met fijne spiraal matras f 3v,m Eng, Ledikanten Sleemodel met voetbord en prima gerond heidsma tras f 75.40 55.- Bouclé Karpetten zeer sterk in diverse kleuren 2x3 m. f 165.-, f 153.-, f I45S f 105.17, i 98.90 9ST#. Karpet m at ten zeer solide 2 3 a. - f 56.-, f 45.- 37.50 Holt a p Karpetten degelijke kwaliteit 140 x 200. f 45,75 Keukenloper» zeer sterk 100 breed Wilton Karpetten zware kwaliteit 2x3 m. f 195.» 165- Mathenesserlaan 190 (hoek Nw. Binnenweg) Westkruiskade 4 Pretorialaan 47 Rotter dam-Zuid Vlotte schrift, privé-opleidini» in Boekh,, falen, M-B.A, SJML» Middenst-dlpl. Uitvoerige correctie van Iw huiswerk en e 3 k e avond vanai half acht spreekuur, door er varen leraren, die gratis uit voerige toelichting bij moei- lUkheden geven! Gratis ontvangt U bij inzen ding bon enkele lessen m bet door V gewenste vak; Naam: Adres: Vak; Oosfzeedijk 286 Wij leveren U een pnma ZONNEBRIL met glazen volgens Uw recept of gelijk aan Uw bestaande bril. Diverse tinten. Stofzuigers Waldorp-Erres-Fhilips JOS,—765. uiger& i 94 2.50 p.w. Wringers I l. Meubelen gem. bet. WALENBURGERWEG 26 R DAM TEL. 47737 Schiekade 122, telef. 42414 VLOERBEDEKKING V.a.f 2.75 p. M. EXTRA mooie sortering meubelstoffen Lichte zomerkleuren in frisse tinten. vanaf 7.10 p. M. Uitgebreide collectie BEHANGSELPAPIER. VRAAGT STALEN EN PRIJSOPGAAF voor Uw behangwerk, vernieuwen of repareren Uw meubelen, tapijten, gordijnen, bedden enz. HOTEL Bietdijkstraat 96 WONIN GINRICHTING GR. v. PRINSTERERSTRAAT 37. gesl, huis HOEK v. HOLLAND (Rolterdam a. 2ee) Alle moderne comfort - voortreffelijke keuken - gezellige bar - modern ingerichte bioscoop. RESERVEER NU REEDS UW VACANTIE J Begerlandselaan II. Vierambachtsstraat 129. Bergweg 63 TELEFOON; 47451 ROTTERDAM TELEFOON 290—291 PRACHT SORTERING ZOMER-HANDSCHOENEN DAMES MODE-ARTIKELEN EN NAAISTERSFOUKNITUREN TELEFOON 4352e 3e PIJNACKERSTKAAT Ruime keuze nieuwste modellen. Alle bekende, merken w.o. „Holland Electro" „Rubli" „Waldorp" „Efa" Protos" enz. Langdiirfge garantie BETALING DESGEWENST IN OVERLEG ,,DE STOFZUIGER BEURS" Vieramhactjtsstraat 89 Telefoon 37279 :.'-i Speciale .^Totos" Service GtHEa EtASTISCH Het ideaal wm vele dame Voor Sport - Race - Ballon - en Heren- en Dam esrijj wielen, Autopeds. Driewielers, Philips- en SportrüwïeUampen. Alle RUwielonderdelen en Banden. Moffelen if: alle kleuren en le kla£ reparaties. Noardmolemtraat 30 Tel. 47290. voor onze oude en nieuwe cliënten! Thans zijn wij wederom in staat op uiterst ge makkelijke betaling (volgens 'n nieuw systeem) te leveren: MEUBELEN BEDDEN DEKENS HAARDEN STOFZUIGERS KLEDING enz. Onze Firma, gevestigd sedert 1891, waarborgt lage contantprijzen - prima kwaliteiten coulante bediening - geheimhouding Mogen wij ook U eens geheel vrijblijvend in- iichtcn? Gaarne verwachten wij U daarvoor in onze Showrooms DIERGAARDESINGEL 94 (n.b. West Kruiskade) Rotterdam WW P. 3IANSEKEN Levert uit voorraad le 'kwaliteit wolsoorfcen 4 SvhUZE uit uitgebreide collectie originele modellen, die naald voor naald zijn uitgeschreven. DESKUNDIGE voorlichting. „Kunt U met Uw breiwerk niet verder wij helpen Lf gaarne!" BERGWEG 288 GEEN FILIALEN t/o EÜDOKJA TEL. 4G681 conlccbc-hqfenmode's-confedie-heVenmode'i hie-hcervnode's-conlecte-herenmodes coni je-hefertmode's<onleclie-hRrenmodeS conf ^-hcrgnmode'sHcorieclie-hgrenmode's cool ride's-*e-nmode's Cooled coofd" ccrpVbe COnl^ cootecreJierenmade's- confectie+iereomei coofecti^ corfsetó gC/ntf' ellwSfi. V_ conLeclieV L con lecli e -\j^L««Fs<oriiecli e - herenmoï&'s c^fe^e-herenmadc's-conlcctie-he/ervrioQe'!; IEDERE ZONDAGMIDDAG met het DANS- EN KADIO-ORKEST Optreden- van de zangeres in. haar Spaanse repertoire, Het geheel onder leiding van DAAN HOOYKAAS. IN ons avond-pregramma wegens de enorme succes seri geprolongeerd: het Belgisch-Continentale Orkest met BETTY SELEX' da gevierde Decca-zangeres, PHILIP WILLEBRANDTS en PIET BROERSMA I ■in. de Bar. ROCHUSSENSTRAAT 172 ROTTERDAM ■KI AAN DE' TOP VAN HET VERMAAK WÊÊM WIJ HEBBEiN GROTE VOORRAAD in eiken, beuken en vurenhout, triplex en multiplex MEUBELPLATEN Fins'berken triplex 127x127 3 m.m. hele plaat 3.6Ö. Zweeds hardboard 2175 per M.2 Cartonboards' 350x82 3 m.m. hele plaat 0.90 Fins houtboard 215X150 3 m.m. hele plaat 5.67 Wij léveren raam- en 'deurhorren in alle maten, TRAPLERBN. STRIJKPLANKEN, KEUKENTA FELS. WRINGERBOKKEN, .WASKUIPEN. enz*, concurr. prijzen. WIJ BEZORGEN GRATIS THUIS! GKOTE VIBSKI'.rJSTEA.'iT M—16 TELEFOON 37730 Ba» jL CSOOUB101 IXKWf ««ie uhokmib tot 1 uur s nachts geopend BERGWEG 65, Tel, 40044 le klas Reparatie -Inrichting Uw VULPEN DEFECT? Wij REPAREREN perfect' Reparaties '■Aan 'allé'. 'mérken' Ruime keuze m. gouden pen nn 1 jaar ga rantie vanaf 10,— „Fijn zeg, dat banket van BAKKER GILLET" Jonkerfransstraat .14 Rotterdam, Tel: 282Ó7 Na zes uur 8350Ó

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4