Drastische prffsveriaging/ het moderne reukloze afwasmiddel van ct. nu 27ct. |S> Hier isiMi,numr27cfperflink pak m300gr. Win TM VRIJBANK Het ftlotorpaïeis \£S& fCPgi dfe Jj© dfe dï fo%o$7WdXd\ ri^\ 't is een Perssl product dus beter! M&tbe^rmS^ tS aa/v ofeajeScÉooéofe, va&na/i. MEISJES DIRECTRICE ENIGE LEIDSTERS Handzetter DRUKKERIJ BOSCH een bekwaam FRAISER JUIST S*U ÜDVEBTEEREN Meubelmakers Lakspuiters Jongens MAC STRSTTMATTER Maureen Mac Cormick PARKZICHT THE RAMBLERS Locomotief - Sparta - Simplex F 125. Lichtd rukkersleerling gevraagd VOORMAN-NIKKELAAR Het vertrouwde merk JONGSTE BEDIENDE 108.25 KOERIERSTERS V 4 Donderdag 12 Mei 1949 Thans is iMi, het meest volmaakte afwas- en reinigings middel, binnen het bereik van elke huisvrouw gebracht. iMi doet glaswerk blinken en schitteren als kristal. iMi geeft aan porselein, aardewerk en alle metalen een glans ais nooit tevoren. iMi lost vet en vuil volkomen op, het laat in de afwasbak geen vetrand na. iMi is voor het wassen van werkkleding ideaal. iMi houdt gedurende het gebruik de handen heerlijk soepel. iMi is door zijn sterk geconcentreerde samen stelling en grote inhoud van het pak uiterst voordelig. Al deze voordelen en nu bovendien de prijs van slechts 27 ct. maken iMi tof een product, wat in geen enkele huis houding meer mag ontbreken. Dl» gotó» DE HEER'S CHOCOLADE- FABRIEKEX vragen, voor directe in diensttreding: boven16 jaar. voor inpak - werk. Liefst met soortgelijk werk op de hoogte Aanmelden: Galvanïstraat 10. tussen 0 en 4 'uur, afdeling Personeelszaken Centrale Raad voor buitenlandse Kinderzorg i.o. zoekt voor haar ontvangstcentra van buitenlandse pleegkinde ren in hst Zuiden des lands in staat zjch mét de leidingvan deze kampen te belasten. Slechts zij. die ruime ervaring hebben op het gebied van vacantiekolonle-werk e.d. gelieven te reflecteren. m het bezit van de acte K. en O. Brieven met uitvoerige inlichtingen, onder No. 3525 bur. van dit blad. Wilt gU Uw mooie vak in de perfectie be oefenen.? Wij hebben belangrijk werk voor U. En in een gevestigd en vooruitstrevend bedrijf, ta een sfeer van collegialiteit, is het goed werken. Meldt U aan bij DTukkers sinds 1833 OUDEGRACHT 172-176 - UTRECHT Gevraagd: voor bediening van nieuwe MAS fraismachine Pers. aanmelden AD. v. SON CO., Oversehiese- weg 36. Overschie. BEGRAFENISSEN C REM ATI ES O TRANSFORTEN Hl M MW «tl* Spi egelnis* er kade 2, ROTTERDAM Telefoon 26194 Bij geen gehoor 43784 GEVRAAGD: Alleen zij, die met massa- werk bekend zijn, gelieven zich aan te melden. MEUBELFABRIEK D- v. d. HEIJM, Mamlxstraat 56, Rotterdam voor Iedereen dubbel rantsoen met attractie. Wederom zal een grote hoeveelheid corned beel worden verkocht tegen 3 ons op 1 bon. Vrijdag a,s. v,a. 9 uur Boezemstr. 34. Zaterdag a.s. v.a. 6 uur Afrikaan derplein. Vette bouillon p. Itr. Zaterdag a.s. v.a. 8 uur Boezemstraat '34. Woensdag a.s. v.a. 8 uur Afri- kaanderplein. Donderdag a.s. v.a. 9 uur Voorhaven 43, Tel. 22452. Onherroepelijk laatste week van het ZWITSERSE SHOW- EN DANSOBKEST met de Amerikaanse zangeres WOENSDAG 18 MEI AFSCHEIDSAVOND ROTTERDAM ..waf 20 Mei het bekende radio-orkest DE MOOISTE FIETS VOOR SLECHTS Geheel compleet BETALING IN OVERLEG Geheel complt ALING IN OV SCHEPENSTRAAT 111 ROTTERDAM (Bijdorp) Aangename werkkring. AELBREGHTSTRAAT 33 ROTTERDAM GEVRAAGD voor galvanisch loonbedrijf in staat leiding te geven. Alleen degenen die als zodanig werkzaam geweest zijn, en over ruime ervaring beschikken, gelieven te solliciteren. Br. met volledige inlichtingen onder No. U51, Adv. Bur. Beteke, 's-Gravendijkwal 95. iVfet CALVÉ SLASAUS wordt sla heerlijk mals en smakelijk. Ze bevat 25°/o DELFTSCHE SLAOLIE: een garantie op zichzelf CALVE PUDDING CALVE CUSTARD n romige toespijs heerlijk en voedzaam dessert CALVE PINDAKAAS CALVE TOMATEN KETCHUP zuiver, voed zaam... maar nog schaars verhoogt de smaak van elk gerecht DELFIA 100 vet licht verteerbaar DELFTSCHE FRISSE n rractatie met veel variatie Ten spoedigste gevraagd op Scheepvaartkantoor Br. met opgave van leeftijd en godsdienst onder No, 3524 bureau van dit blad. Burger» E.N.R Ned. Vlag-R.S. Simplex SPORT Dames Heren Magneet-Simplex Burgers E.N.R. In diverse kleuren Kinder B. S. A In chroom uitvoering VOLRO NED. VUG Grote sortering rijwleilampen, sloten, jasbescher* mers, buiten* en binnenbanden enz. Met ballonbanden spatborden 50 ROTTERDAM TEL 40768: ZAAGMOLEN DRIFT, MA.THENESS6RDUK hoek MATHENESSERWEG (b<j de brug) BEIJERIANDSELAAN 5-7 DEN HAAG TEL 333444 ZOUTMANSTRAAT 18. L v. N.O. INDIE 15. at .r aei» 0 5Ü Te hoop gevraagd j Fexzen, kleden, lopers, metib. te koop gevraagd. C. F- Ber lijn, Hepnaraadssinge! 106 'o. TeL 32559. Te koop pracht Dobennann Pincher. I jaar. vader kampi oen Graaf Dagobert v. Neer- lands stam. moeder le prijs- winnares. De Rcoy Vlietl. 30 b. tel. 20335. Te koop aangeb. Te koop aangeb. Siamese kat jes, 3 mnd, oud. prima afstam ming. Ofliëlo stamboom. IMej. B, Wijnands, Bergseïaan 3.12. Té koop zomerhuisje staande op eiland in de achterpias. Br. no. 3518 bur. blad. Mass. eiken tafel m. inlegbl. 22.50. koff-kist slot 114x54x58 2250. Fottenrek 15.—. Soe- tendaalseweg 84b. Slavonisch eikenhouten huis- kamerameiPhl., bevattende: dressoir, uitschuif tafel, spiegel. 2 fauteuils. 4 stoeien, theekast. De Graaffstraat 19c. ben. Blji- dorp. Te koop 4 jonge Duitse her dersbonden (ras), 5 weken oud. v. Leeuwen. Dordtse straatweg 479b. Te koop gr, kinderledikant, met kapokmatras. 2 pers. ei ken. ledikant. Noordergraaf. Kouterstraat 9a (Zuid). Na 6 ■uur. Bronzen gordijnrail compleet 1.35 p. m. zolang de voorraad strekt. Jalouz.banö 0.87 P. nri. ■waterslang 0.65 tuinslang 0.95, Mosheuvel W. Kruiskade 81- Tel. 39149. Dc echte amanfleltroodjes 20 ct p. st. de ouderwetse gem ber- en amandelboiussen 28 ct. p. st. Week reclame: onze beroemde biesjes 20 ct p. iflO gr. Cohen's alom bekende roomboterkoek 55 ct., 1.10, 2.20, 3.60 p. st. L. Cohen's Banketbakkerij. Lusthofstr. 64, Tel. 23848. Bezorging door ge hele stad en randgemeenten. Te koop 2 herencostuams. i •deinie plm. m. 52, z.g.a.n. Na B uur. Boone. Middenhoefstr. Z.g.a.n. Amerikaanse opvouw bare kinderwagen. Te bevr, na 7 uur. Pierot Bergpoldar- straat 6. Te koop verende slaapbancl of zitbank 20.—. Nieuw! Riet veld, Zwaanshals 69b, boven. Te koop i,g.st.x„ Belgische kin derwagen veel chroom. C. Fa- ber Heer Kerstantstr, 73c. I.g,st.z. kinderwagen 1 20.—. -tevens z.g.a.n. japon. m. 42— 44 prijs 22.50 2. p. Te bevr. na* 6 uur. G. van Booyen. Ko- rensardwarsstraat 15, Kaxtigaren costuums naar maat v.a. 195.—. Ie klas afwer king. moderne coupe, spoedige aflevering. Maas, Claes de Vrieselaan 75. Tel. 30415. Te icdop z.g.a.n. kinderwagen. A, P. van Rijn, Crooswy'kse- weg 81„ café. To koop prima nieuw Wilton, kleed, flinke maat. 1 meter tentiinnen. De Leeg er. Mathe- nesserJaan 273. Meubelen. Grote sortering ge bruikte meubelen voorradig. Lage prïj2en. v. Wingerden. Takstraat 6. Tel. 27673. Kinderwagens v.a. 94—, wandelwagens v.a. f 74.50. kronen. Ismpekappen. sche merlampen, leeslampen, en aanverwante artikelen electra. Betaling In overleg. Bart B<ok. Hllledijk 190. R'dam-Z. Telef. 74052. Verstandige lui kopen tn ,.De Blauwe Pul", Erres. Philips, Waldorp, radio uit voorraad leverbaar 300.-. i 50- voor uit. f 5.„ p. w. Wringers, kin derfietsen f 1.50 p.w. kinder wagens. Erres. Waldorp stofzui gers v.a. f 2.50 p. w. zonder vooruitbet. Rijwielen f 5 p- w. Schieweg 52. Tel. 40056. Ge opend tot 7 uur. Utility stofzuigers f S4-—Er res. Waldorp en Buton stof zuigers f 133.—. f 143.—. 150, Stalen Erres -wringers 56.75. houten wringers v.a. f 36.75. Betaling in overleg. Bart Blok. Hilledijk 190, R'dam-Z. telef. 74052. Stokvis D.C.R., Simplex, -Kes- tein, Germaan, BatavUs en B.B. rijwielen, haarden, haard, kachels; fornuizen- en. kook kachels. Betaling in overleg, Bart Blok Hilledijk. 150 R'dam Z. tel.- 74032. Nieuwe zending karpetten al- leen bij ons Holtap 200x280 f 69.50. Bouclé 200x250 f'69.30, Mosschee 200x300 f 198.65 Kaarveiours 200x300 113.65. W. van Maaren Zn., Noord- piein II en 1. Weg met synthetische vrtï on lak. „De. Regenboog" heeft al leen lijnolieverf. grondverf 175 ct., gtansverf 250 ct. Ook buitenverf. Alléén Eendrachts- straat 143, Ftns Houtboard 210x150 cm. V.a. 2.50 p. p». Cartonboarci 130x100 en 150x82 0.90. Joh. Groen. Korenaarstr. 61, Eiken triplex v.a. f 4.Ber- ken. Occume. Limbatriplex v.a S 2.25 P. M2. Joh. Groen. Ko renaarstraat 61. Tel. 30803. Opklapbedden, fijn netwerk met 15 jaar garantie I 62.50. Ombouwen, eiken 47.--. Ve rende bedstellen 2-porsoons m. 10 jaar schriftelijke garantie 155.—, „De Meubelbeurs", Grote Visserijstraat 10, Rot terdam. Teï. 38763. Haard Vulkaan, grote zinken teil, kinderwagen, Abr. Kuy- perlaan 85. Tel. 80858. Te koop; autopeds v.a. 7.50. handnaaimachines v.a. f 49,—, radio 32,50. herenrijwiel met torpedonaaf 30.—, licht mo torrijwiel 150.—. Oranje- boomstr. 216, Tel. 74807. Nu iedere man een Philishive op gemakkelijke condities. 1 1.40 per week; zonder voor uitbetaling. Kofferradio os batterij 185,—. „Elra", Zwart Janstraat 38a. Slijterij Peeters heeft het! Pri ma Jenever v.a. 4,60 per L. Zoete importwijnen v.a. f 2,— per fles. Scheepstimmermans laan 14, Tel. 216S2—22894. Te koop aangeboden: „Torpe do" schrijfmachine voor 150.-. In prima staat. Br. no. 3521 bur. van dit blad. Aangeb. kinderwagen, z.g.a.n. radio, studie-accordeon, piano klavier. J. A. v. d. Merwe, Ko renaardwarsstraat 5a. Zig-zae naaimachines, snel- naaimachines, salonkastmachi- nes. motoren, direct leverbaar door Fa. A. van Breda, Zwart- Janstraat 47. Tel. 80737. Lekker lamsvlees haalt tJ al leen bij de spec. Jamsslagerij. lekker, voedzaam. De spec, lamssJagerij Jacob de Vries, Beijerlandselaan 143. Telefoon 74630 (Z.). Te koop: d. bï. dames zomer mantel., m, 50 15,—j gebl. deux pièces t 17,50; 2 gebl. zomerjap., m. 42, zeer voorde lig. Berin, van Houtenstr. 13c. Te koop schrijfmachine, in pri ma staat, vaste prijs 200,—. Tel. 79008. Schrijfmachine, direct lever baar. Royal dubbele folio. Un derwood model 5. Olympia kofferschrijfmachine. Telefoon 34981. R'dam. Opklapbedden. Alleen bij ons door gehele fabrieksaankoop. 2 pers. fijn net f 49.50, 2 pers. ijzer ledikant sledemodel met voetbord f 59.50. IV. van Maa ren Zn., Noordplein 11 en 1. Auto's, Motoren en Rijwielen D. en H. rijwielen v.a. J 108.25. buitenb, f 3.60. binrtenb, 1.35. Burgers. ENR Simplex, Mag neet, BSA. Grote voor~aad Vollebregt's 3 zaken, Zaagmo- 1 end rift 35. Math.-rfiijk, hoek Math.-weg, Beyerlandseiaan 7- Te koop Caithorpe zeer snel> gereviseerde Sparta 125 c.c., voetschakeling 1941 plus mo- torzyspan. Knijf, Havenstraat 154 2de, Na 7 uur. Te koop herenrijwiel z. ban. den, merk Stokvis 35.P. J. v. d. Horst, 'A. v. d. Wou- denslaan 18. R'dam-Z. Rijwielen, Waarom een Burco. Kestein. Maxwell. DCR. Road, ster. ook meisjes-, jongensrij- wielen, gekocht by Adr. van Herpen? Omdat wij 100% ser vice bieden. Noordmolenstraat 30, Vaartuigen Te koop 12 m B-M. {aellboot) en racebootje. Bezichtigen; Schip „Hanna" 64, Prins Hen drikkade. - Gevr. kl. zeilhoot. Br. met prijsopgaaf no. 3512 bur. blad, l'e koop: nieuw radiotoestel, type 1949, l.g., k.g., u.k.g., vis serij-amateur golf, pracht ge. luid,, j.170,West Kruiskade 29a, "Tel. 38766. Piano aangeboden prijs f Kruissnarig. gereviseerd met garantie. Fa. Wegman Bergweg 76 b. R'dam-N. Mwzlek. Accordeons v.a. f 135. Guitaren f 45.-. Mandolines f 32.50. Banjo's 45.—. Blok fluiten 8.95. Gramofoonnaal* den. -rekken, -platen. Slmonis Beyerlandseiaan 29. Tel, 7UC0; Muziekinstrumenten Te koop Blüthner piano in pr. conditie. Zeer billijk. Geen handelaren. Tel. 4B924. Radio en Gramofoons U kunt het geloven Heus een ïtax radio geeft meer ge noegen 198-en f 245. Maas, v. Heusdenstraat 73. De Radiovakman. Zeer gem. beta ling. Mevr. Maathuis. Mathenegser- laan 485 vraagt een flinke hulp In de huishouding, v.d.d. Meer hulp aanwezig. IT. zelfst, dagmeisje gevraagd Delfgaauwslraat 8a, R*dam-N. 1028. Als ze je in een zak stappen doe je niet vee! meer en bovendien zal ik zo opgevouwen, dat ik van mijn kracht geen gebruik kon maken. Frutsel sïste tus sen zijn tanden een vrolijk marsdeuntje en droeg me regelrecht naar het bureau van de^ schout, wat in die tijd zoveel als een politiecommissaris was. Toen ik met een plof op de grond viel was het eerste wat ik zag het strenge gezicht van dat heerschap. viel niet met hem te spotten want een paar van die ingeblikte agenten hielden met hun lansen de wacht. Ik begon meteen te vertellen, dat die meneer Frutsel me weder rechtelijk ontvoerd had en dat ik niets gedaan had. maar de schout viel me in de rede. „Zwijg!", riep hij: „Frutsel wat heeft deze schuldige op zijn geweten!" „Hïhi",zei Frutsel* „Hij heeft de naam van onze machtige Heer Diederik ijdelijk gebruikt, hibi. Ik was net in de buurt en deed mijn plicht!" „Ja, maar luister eens, schout", riep ikj „Hij*.." „Zwijg", riep ds schout weer: „Je hebt de zwaarste misaaad begaan. Je bent schuldig en gaat de put in!" Ik schrok erg, want ik begreep, dat het geen ganzenbord was. Maar voor ik me verzetten kon werd ik door de twee agen ten opgenomen, weggedragen en met een sierlijke boog in de put gegooid! Te koop van particulier Duitse zwarte kruissnarige plano, merk „Adam" met tabouret (geen kooplui) 600,Be zichtigen voor 1 of na 5 uur. v. Rijn. NffeBinnenweg 164b, Personeel gevraagd Gevr, net dagmeisje zelfst. kunn. werken. Adres mevrouw Wesseling, Gr. Visser ij str. 6. Teï. 34830. Wegens huwelijk der tegen woordige gevraagd iy gezin m. 3 kinderen van 3. 5 en 8 jaar, beschaafde zeifst. h. .1. h., bo ven 2u jaar v.d.e.n.. hulp v. werkster.' huiselijk verkeer. Zonder goede getuigen onno dig aan ft mei den. Mevrouw Koudijs Ho-yhid-esingel 40. Tel. 42147. Gevr. stook- Br. ik Melkbezorger gevr, in het toe- zit van rijbewijs voor driewie ler, leeft. 21—30 j. Br. no. 3522 bur. van dit blad. Gevr. overhemden strijkster, mangelster en meisje v. d. pers. Alleen bekw, Xr. gelleven zich. aan te melden v. 9 t. 5 uur. Wasserij Leenen, Bergweg 196. Rotterdam. Meisje gevr. v. kleermakerij. Lindeman, Polderlaan 58. TeL 75254. Nette jongens gevraagd. EL Roodhuyzen, Fabr. van Choc.- en Suikerw. St. Agathastraat 25. Gevr. net meisje in kl. gezin, leeft, boven 20 j. Mevr. de Zwart, Nwe Binnenweg 171, Hulsh. hulp gevraagd bij 2 da mes, waarvan 1 hulpbehoevend, tijdelijk, v.d.e.n. Hoofdlaan 30, Kleiweg. Gevraagd lampekappennaaister zijde en perkament ook leer lingen, v. Aarsen, Fieter de Hooghweg 121. Tel. 31385. Personeel aangeb. Dame 32 jaar. z.z.g.g. als huis houdster bij heer alleen. Br. no. 3514 bur. blad. Er bieden zich aan 2 nette jongemannen, leeft. 21—23 j. beiden in het bezit van rijbe- wijs A. Br. no. 3513 bur. blad. Jongem. vrij v. m.-dienst in bezit van rijbewijs A. z.z.g.g. op luxe of kleine bestelauto. Br. no. 3517 bur. blad. Net persoon m.I. zoekt werk. Is kapper van zijn vak ef als noodhulp, Br. no. 3516 bur. tol. j Te huur gevraagd Wie helpt echtp, 2. k. 40 j. aan ongem. woonruimte m.k. of t.m.k. of rullen 2e et. Para- djjslaan 3 k., suite, k., zolderk.. bergr. f 6.— p. w. voor gro ter huis, geseft. v. samenwo ning. Br. C. H. Kiosk Een- drachtsweg. Leerling tekenaar zoekt pen sion, HiUegersberg of Sehie- broek. Hageman, B.K.iaan 225 Schiedam. ongem. kamers met on kookgelegenheid. 3519 bur. blad. Te huur aangeboden Gestoft, kamer m. stromend water, grote kast. In. Blijdorp, v. Dame. Br. no. 3520 bur. van dit blad. Modern winkelpand te huur. Aangeb, te Brlelle, centrum van het eiiand Voorne en Put. ten. op beste stand, groot mo dem winkelpand met woning en groot pakhuis. Oppervlakte winkel 1O0 m2. Zeer geschikt voor grote meubel, of textiel zaak om een filiaal te begin nen. Inl. G. A. v. d. Ham. No- belStraat 27, Tel. 302. Brie,Je. j Vacantieverblijven" Zeist. Kamers vrij voor Pink ster-weekend f 15.p. p. Me vrouw Heydenrük. Prins Ken- driklaan 3, Zeist. Huwelijk Weduwe 41 jaar, z. k. zoekt kennismaking met net per soon. Vaste betrekking. Br. K 37 .Kiosk Bergsingel. jp Woningruil Voorkomt Inwoning. Klein vrij benedenhuis, geschikt voor twee personen, voor groter huis. Br. no. D 568 bur. Eille- vliet 7, woningruil? w. Smits zorg. voor Uw complete verhuizing. Tegen zeer billijke prijs. Al leen Zwaanshals 286. tel. 43484. Woningmil, v. Rotterdam «n door geh. Nederland. Courant aan alle kiosken. Batt. Zaken Bureau. Sciftonebergerweg 58, Tel. 51578. L&ssen Autorijles. De oudste school m. het nieuwste materiaal. Auto- school Palace, C, Eilers, Schied.singel 133. Tel, 38312. Spec, cursus v. dames. A.N.W.B. Bon ds-aurto-motor rijschool Eversteyn. de oude vertrouwde school 'met de be kende gele leswagens. Desgew. wordt u thuis gehaald en ge bracht. Violierstr. 32. Telefoon 73150. Henegouwerlaan 6. Tel. Bonds auto-motorrijschool E. de Groot. .Gedipl. instructeur. Gratis theorie. Aelbrechtska- de 152. Tei. 39019—39701. Verloren Verloren 10/5 J u. *s morgens: Damesring, van Nieuwe Bin nenweg naar D.P. T.b.t.b. Buur- mani Nieuwe Binnenweg 58. Verloren jas (pasklaar), gaande v. 5chietbaanstraatnaar Bloetn- straat. T.b.t.b. Schietbaanstr. 38, Diversen Bedden kunnen alleen bij vak mensen gemaakt warden, dus bij M. J, v. d. Linden Zwart- janstraat 67. Tel. 44824. Bedden. Opnieuw overtrekken en bijvullen. Vraagt prijsop gaaf. Speciaal Beddenhuis M. J1 v. d. Linden. Zwart janstraat 67. Tel. 44B24. Bedden. Laat uw bed bijvul len met prima Java kapok. In één dag gereed. Speciaal bed denhuis M. J. v. d. Linden, Zwartjanstraat 67. Tel, 44824. verhuizingen en meutoelver- voer van en naar alle plaat sen. tegen zeer lage prijzen. Jac. Middelbeek, Math.dijk 173. tel. 34373 en Statenweg 5 C. Tel. 49894. Rechtszaken van Drlel. Advi- Lid de. N.V.R.A.. candi- daat-deurwaarder. Boezemsin gel 100Veemarkt Rotterdam- Tel. 2GJ05. Gewoon en snelwitterij. Van ouds bekend, vakkundig per sonnel, prijsopgaaf zonder ver plichting. Van Oort. Voorhaven 33. Tel. 32715. Kinderwagens, kappen, over trekken, chromen, spuiten, stof feren. billijke prijzen. J. Kooy- man, Zwaanshals 153.- Tel. 83652.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4